فهرست مطالب

صنعت تاسیسات - پیاپی 236 (شهریور 1398)
 • پیاپی 236 (شهریور 1398)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اخبار علمی و صنعتی
  صفحه 3
 • در محضر استاد
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 5
 • پرونده های والاچی (قطار سریع السیر فن راین)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 9
 • سینما تاسیسات (قوانین جاذبه)
  مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 15
 • گواهینامه فنی: معیاری دیگر برای کیفیت / گفتگویی با سردبیر فصلنامه گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن، شهرسازی
  صفحه 18
 • بازچرخانی محصولات احتراق و کاهش NOx
  مهندس وحید عزیزی صفحه 20
 • قانون کار و مهندسین مشاور
  محمدصادق ثمرانی صفحه 25
 • بازیابی حرارت از آب خاکستری
  مهندس علیرضا حدادی صفحه 27
 • چک لیست های طراحی تاسیسات
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 31
 • اطلاعیه انجمن صنعت تاسیسات
  صفحه 33
 • آشنایی با بافر تانک ها
  مهندس رامین احسانی، هادی بایست صفحه 41
 • 101 خطای رایج تاسیساتی
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 43
 • پالایش لژیونلا در برجهای خنک کن
  ترجمه: دکتر سیدعلی اکبر طباطبایی صفحه 46
 • کنترل صدا در کمپرسورها و پمپها
  ترجمه: مهندس سیدمجتبی طباطبایی صفحه 49
 • توصیه هایی برای بازرگانی
  ترجمه: مریم سماواتی صفحه 53
 • فهرست بهای خدمات تاسیساتی
  صفحه 55
 • بازار تاسیسات
  صفحه 69