فهرست مطالب

تاریخ اندیش - پیاپی 3 (زمستان 1397)

نشریه تاریخ اندیش
پیاپی 3 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/11/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرسخن
 • آسیه ایزدیار صفحه 8
 • حسین علی بیگی * صفحات 9-26
  با به خلافت رسیدن ابوبکر، تحولات سیاسی و اجتماعی مختلفی در قلمرو خلافت بروز کرد که از آن میان مسئله ارتداد و مانعان زکات در شبه جزیره و گسترش فتوحات در بین النهرین و شامات حائز اهمیت بود. روند رو به رشد فتوحات صورت گرفته در سرزمین های جدید، پیوستن اهل ذمه به جامعه مسلمانان را به همراه داشت. بر این اساس پژوهش حاضر به بهره مندی از رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که اهل ذمه در دوران خلافت ابوبکر از چه موقعیت اجتماعی برخوردار بوده اند؟ دستاورد این پژوهش حاکی از آن است برخی از اهل ذمه ساکن در جزیره العرب به دنبال وفات پیامبر (ص) به گروه های مخالف پیوسته و از پرداخت جزیه روی گردان شدند و برخی به قرارداد ذمه ای که از دوران پیامبر (ص) منعقد کرده بودند همچنان پایبند ماندند. از این رو هم موقعیت اجتماعی خود را حفظ و هم از آزادی های دینی و مذهبی برخوردار گشتند. اهل ذمه در عراق و شام نیز وضعیت مشابه ای داشته برخی به جنگ روی آورده و برخی شرایط ذمه را پذیرفته و با پرداخت جزیه از حمایت دولت اسلامی برخوردار شدند.
  کلیدواژگان: ابوبکر، فتوحات، شبه جزیره، عراق، شام، اهل ذمه، موقعیت اجتماعی
 • بهمن انصاری * صفحات 27-37
  با ورود اسلام به ایران، زمینه بهره مندی از دستاوردهای فرهنگی و علمی تمدن باستانی ایران برای حکومت اسلامی فراهم آمد؛ تا با استفاده از آن به تمدنی شکوهمند دست یابد. در این بین نقش دانشمندان زرتشتی در انتقال دانش و شکل گیری تمدن اسلامی بسیار پررنگ است. آنان در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی با شکل گیری نهضت ترجمه، خدمات زیادی در زمینه ترجمه آثار از پهلوی به عربی نمودند. همچنین آنها در زمینه شعر، موسیقی، طب، ریاضیات، نجوم و تاریخ؛ دستاوردهای ارزنده ای به جهان اسلام تقدیم نمودند. این پژوهش سعی خواهد کرد با روش توصیفی- تحلیلی گامی بردارد در جهت شناسایی این دانشمندان و دستاوردهای ایشان را در قرون مختلف پس از اسلام بررسی نماید.
  کلیدواژگان: ایران، زرتشتیان، اسلام، ساسانیان
 • رحیم شبانه * صفحات 39-54
  جنبش های عصر اموی از تنوع ایدئولوژیکی زیادی برخوردار هستند. اما دقت در این حرکت ها نشان می دهد که یک نقطه مشترک در اکثر آنها وجود دارد؛ آن هم حضور فعال موالی و غیر عرب ها بویژه ایرانیان می باشد. هر چند که بسیاری از این حرکت ها با رهبری عرب ها شروع شده، اما بزودی به طرف شرق و ایران رفته، رنگ و بوی دیگری گرفته اند. این حرکت ها شکل و رنگ مذهبی داشته و حتی از تعصبات شدید دینی الهام گرفته اند. ولی هر چه به طرف مرزهای اسلامی بویژه در شرق رفته اند، رنگ و بوی غیرمذهبی و بیشتر ایرانی گرفته اند. در بین مخالفان بنی امیه، خوارج و شیعیان بیشترین حرکت ها را داشته و موالی ایرانی نیز در این حرکت ها بیشترین حضور را داشته اند. مورخین وابسته به فرق مختلف اسلامی سعی در مصادره این حرکت ها به نفع گروه خود کرده اند؛ اما تحلیل آنها بیشتر در جهت نادیده گرفتن خواسته های اجتماعی شرکت کنندگان این قیام ها بخصوص موالی بوده است.
  کلیدواژگان: عرب ها، شیعیان، موالی، امویان، ایرانی ها
 • مهرداد رونقی * صفحات 55-68
  سلجوقیان، با ایجاد سپاه ثابت و ساختار دیوانی منظم و بهره گیری از دیوانسالاران ایرانی، توانستند، حکومتی مقتدر در ایران فراهم آورند. اما، در پی بروز یک سلسله رویدادها و عوامل داخلی وخارجی به تدریج، عظمت و اقتدار اولیه خود را از دست دادند و به سوی تجزیه و زوال رهنمون شدند. یکی از این عوامل، قدرتمندی بی چون و چرای اتابکان در امور حکومتی و تاثیر اقدامات آنان در بعد داخلی بود. به نظر می رسد، مناسبات اتابکان با سلاطین سلجوقی که در جهت کاهش قدرت سلطان بود و همچنین دخالت اتابکان درامور دیوانی و بی اعتبار کردن نقش وزراء و رقابت اتابکان در جهت حذف یکدیگر و اتحاد اتابکان با امرای سلجوقی و استفاده از قدرت آنان برای پیشبرد مقاصد خود و نیز برقراری پیوندهای زناشویی با خاندان سلجوقی؛ منجر به قدرتمند شدن نهاد اتابکی در اواخر دوره سلجوقی گردید. این امر در نهایت یک عامل مهم در تزلزل و در نهایت فروپاشی حکومت سلجوقیان شد. در این پژوهش این عوامل مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سلجوقیان، ایران، اتابکان، دیوانسالارا
 • محمدرضا علم، احمد غلامی * صفحات 69-86
  اوضاع حکومت قاجاریه پس ازآغامحمدخان قاجار پایه گذار این سلسله به علت دخالت روس وانگلیس از یک سو وفقدان شاهی قدرتمند بر سریر حکومت از سوی دیگر چنان گسیخته شد که شاه قاجار حتی توان آن را نداشت که امنیت را در داخل جامعه برقرار سازد. با وجود آن، نبود ارتش منظم و وجود نیروهای بی نظم و خود سری عشایر در ارتش قاجاریه چندان که انتظار می رفت اهداف امنیتی را برآورده نمی کرد به همین دلایل، سردمداران قاجاریه برآن بودند که با اختلاف افکنی و دخالت در امورمذهبی، اجتماعی، اقتصادی و بدون استفاده از نیروی نظامی وصرف بودجه، جامعه ی بحران زده ی قاجاریه را که گرفتار آشوبهای ایلیاتی بود آرام سازند. این اقدام در کوتاه مدت شاید بتوان آن را مرحمی دانست که اوضاع را آرام کند؛ اما در بلند مدت باعث خرابی اوضاع اقتصادی ومالی عشایر و روستاییان می شد.در مدت درگیری بین ایلات، چنان عشایر و روستاییان را خانه خراب کرد که دیگر توان ادامه رقابت با ایل رقیب را نداشتند و به این صورت یا از هم پاشیده و به جرگه ایل های رقیب می پیوستند و یا به جرگه غارتگران.درنهایت ورشکستگی اقتصادی را برای حکومت قاجاریه به دنبال داشتند.
  کلیدواژگان: حکومت قاجاریه، اختلافات مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، امنیت
 • هومن صدیقی * صفحات 87-100
  دامنه ی جنگ جهانی اول، زمانی به ایران سرایت نمود که هیچ اقدام مثبتی از دولت متزلزل و مجلس سوم ساخته نبود و سرنوشت مردم در گرو عواطف و احساسات خودشان بود. با تشکیل کمیته ی دفاع ملی بسیاری از پرسنل ژاندارمری و نظمیه که تعلیم دیده ی مستشاران سوئدی، و مایه ی امیدواری مجلس و آزادیخواهان و ملیون بودند؛ به منظور مقابله با اشغالگران به این کمیته پیوسته و عده ای دیگر به نهضت جنگل که در این ایام در مناطق شمالی کشور به رهبری میرزا کوچک خان به جهت مقابله با متجاوزین تشکیل منتشر نشده شده بود ملحق گردیدند. این مقاله با مراجعه به منابع دست اول و غالبا از جمله خاطرات به جای مانده ی مکتوب و شفاهی و روزنامه ها تلاش دارد تا ابعادی از احساسات ملی مردم این سرزمین را که برای نجات وطن عزیز و حفظ استقلال مملکت به استقبال خطر رفته و با مرگ دست به گریبان شده اند را به تصویر کشیده و نشان دهد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مردم این مرز و بوم همواره در طول تاریخ از استقلال و تمامیت ارضی کشور خود تا آخرین دم دفاع کرده و می نمایند.
  کلیدواژگان: جنگ جهانی اول، ژاندارمری، نهضت جنگل، میرزا کوچک خان، آزادیخواهان
 • سیدمسعود سیدبنکدار *، وحید امامی جمعه صفحات 101-128
  پس از درگذشت حضرت معصومه(ع) در قم این شهر تبدیل به یکی از مهمترین زیارتگاه ها و مراکز شیعی در ایران شد. با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران توسط شاه اسماعیل اول، ر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه ای که پس از شاه این شهر و حرم مطه عباس اول کلیه ی پادشاهان صفوی، حرم مطهر حضرت را به عنوان مدفن خود برگزیدند. این انتخاب باعث شد تا جدای از توجهات سیاسی به این شهر، بناها و آثار ارزشمند معماری نیز بر سایر مفاخر موجود در حرم افزوده شود. این روند در دوره ی قاجار نیز ادامه یافت و با توجه ر، مدفن دو تن از پادشاهان قاجاریه یعنی فتحعلی به نزدیکی پایتخت به این شهر، حرم مطه نزدیکیشاه و محمدشاه و بسیاری از شاهزادگان و رجال دربار قاجار شد. جدای از عامل پایتخت به این شهر، اختلافات ایران با روسیه و عثمانی در زمان این دو شاه قاجاری باعث شد شاهان مذکور در مرکز ایران در حرم حضرت معصومه، دفن شوند. همچنین می توان وجود مقابر سلاطین صفوی را یکی از عوامل توجه شاهان مذکور قاجاری به این مکان برشمرد. از آنجا که بررسی و شناسایی مقابر شخصیت های مهم تاریخی یکی از مباحث مهم تاریخی به شمار می رود، مقاله ی پیش رو بر آن است تا با تکیه و استفاده از منابع ارزشمند تاریخی و تطبیق آنها با مشاهدات میدانی، به شناسایی و بررسی مقابر سلاطین قاجاریه در قم بپردازد. روش تحقیق در این مقاله به صورت میدانی و کتابخانه ای و تطبیق و تحلیل منابع موجود، به خصوص منابع اصلی بوده است. در این تحقیق تاریخی پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به سازماندهی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مقابر، فتحعلی شاه، محمدشاه، قاجاریه، قم، حرم حضرت معصومه
 • سیدمحمود حسینی * صفحات 129-147
  دوره صفویه به عنوان یکی از دوره های مهم نقاشی ایران شناخته شده که ویژگی های جدیدی را به نقاشی ایران اهدا نمود. دراین دوره با تغییر سلایق عمومی، از دست رفتن حامیان حکومتی هنرمندان، تغییر مذهب، جنگ ها و افزایش مراودات سیاسی در اواسط دوره صفویه، مهاجرت های هنرمندان و غیره سبکی به نام سبک اصفهان در دوره صفویه رشد یافت که از مراکز هنری در بخارا، تبریز، عثمانی، قزوین، شیراز متاثر شد و این رویکردها منجر به شکل گیری مکتب اصفهان گردید. در سوی مقابل حمایت های مردمی و بالا رفتن سطح فرهنگی مردم در حمایت از هنرمندان و خرید آثار هنری باعث شکوفایی وتوسعه هنر ایران شد. در این مقاله این ویژگی های مشترک و خواستگاه های آنها که منجر به شکل گیری مکتب اصفهان شد مورد بررسی قرار می گیرد و دلایل سیاسی، مذهبی و اجتماعی تسریع کننده این جریان مورد بررسی قرار می گیرد تا عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری مکتب اصفهان روشن شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: نقاشی، اصفهان، هرات، دوره صفویه، ایران
|
 • Hossein Ali Beigi* Pages 9-26
  With the arrival of Abu Bakr, various social and political changes occurred in the realm of caliphate, among which the issue of apostasy and hindrances of Zakat on the peninsula and the expansion of conquests in Mesopotamia and the Shamat were important. The growing trend of conquests in the new lands brought the Muslim community to join the dhimma. Accordingly, the present study aims to use a descriptive-analytical approach to answer the question of what social status they enjoyed from dhimma during the caliphate of Abu Bakr? The results of this research indicate that some of the dhimma, who lived on the Arabian Peninsula, joined the opposing groups after the death of the Prophet (pbuh), and they were turned away from the payment of the royalties, and some of them signed the contract of the holy Prophet (pbuh) They remained committed. Therefore, they maintained their social status and enjoyed religious and religious freedoms. The people of dhimma were in the same situation in Iraq and in the shamat, and some turned to war, and they accepted certain conditions of dhimma and enjoyed the Islamic State’s support by paying a fine.
  Keywords: Abu Bakr, Conquest, Arabian Peninsula, Iraq, shamat, dhimma, Social Status
 • Bahman Ansari* Pages 27-37
  After entering Islam to Iran, the way was paved to use the scientific and cultural achievements of pre-Islamic Iran in order to acquire a prosperous civilization. In the meantime, the role of Zoroaster scholars was very serious in transferring sciences and formation of Islamic civilization. When the translation movement appeared, they served in translating books from Pahlavi language to Arabic language in order to keep Iran culture. They also, gave valuable achievements in poetry, Music, Physician, astrology and history to Islamic world. Having used descriptive and analytical method; the paper is going to find the scholars and their achievement in different centuries after Islam.
  Keywords: Iran, Zoroasters, Islam, Sasaninan
 • Rahim Shabaneh* Pages 39-54
  Socal movements during Omavis dynasty have been ideologically divere, however, the point which is common among most of them is the active presence of Mavalis and the Non-Arabs specificaiiy the Iranians . Although a lot of such movements have started and led by the Arabs, soon they moved (shifted) towards the East and Iran and gradually they changed their nature. These movements originally have been religious in essence and even they were inspired by religious fanaticism . However , the more they have moved towards Islamic borders in the East, the more they have become secular and have been influenced by the Iranians. Among the oppositions of the Omayyad, Khawarij and the Shiites have had the most movements, and also the Iranian Mavalis were involved in most of them . Historians from different Islamic factions have tried to take advantage of scuh movements in support of their own group ,but their analyses have mostly ignored the social purposes of the participants in such rebellions specifically the Iranian Mavalis.
  Keywords: Arabs, Shias, Mavali, Omavis, Iranians
 • Mehrdad Ronaghi* Pages 55-68
  The Saljuqs, with creating a standing army and benefitting from Iranian Bureaucrats established a powerful government, however as a result of a series of envents and internal and international csauses, they lost their magnificence and power and were led to disintegration and decline. One of the reasons was absolute power of the Atabiks in government affairs and the effects of their function in internal affairs. It seems that the Atabiks relations with the Saljuq sultans which caused the decrease of sultan power and also the Atabik interference in Bureaucrady works and invalidating of minister role and the Atabik alliance with the Saljiq Amirs and the use of their power to reach their aims and making marriage alliance with the Saljuq family caused more power for the Atabik organ in the end of Saljuqs era. At last, the phenomenon became an important factor in wakening and the collapse of the Saljuq government. The reasons will be survey in the paper.
  Keywords: Saljuqs, Iran, Atabiks, Bureaucrats
 • .Mohammadreza Alam, Ahmad Gholami* Pages 69-86
  After the ghajaraghamohamad khan which was the founder of this dynasty, by the interference Rassia and England onone hand and the lack of the powerful kingon the other hand the situation of the Qajar gover nmentwas disrupted so that Qajar shah was not able to institute security within the community. Despite the lack of regular army and the presence of indigent forces and tribesmen in the Qajar army, so far as expected, did not meet security objectives. For these reasons, Qajar leaders argued to calm down the Qajar crisis -hit community, which suffers from irritable turmoil by divergent activities in the religious, social, economic, and military use of the budget. Therefore, the purpose of this article is to examine the contribution of the Qajar government in religious, social, economic and ... differences in Qajar period in the Iranian society, and the researcher is to examine the subject through a descriptiveanalytical method based on library information.
  Keywords: Qajar government, religious disagreements, social, economic, security
 • Hooman Seddighi* Pages 87-100
  When the first world war extended into Iran, the unstable government and the third hesitant parliament (Majlis) were not able to show any positive actions. And people’s fate was in hand of their own emotions and actions. With the formation of the national defense committee, many personnel of the country police (Gendarmerie) and the police (Nazmieh), trained by Swedish advisors, and the hope of parliament, liberals, and nationalists joined the committee, and some others joined the Jangal movement, which in those days was formed in northern parts of the country by the leadership of Mirza Koochak Khan to confront the invaders. This article is written by referring to the firsthand and often unpublished sources, including available written and oral personal memoirs and newspaper reports, with this attempts to convey the extent of the national sentiment of the people of this country, who had welcomed the danger and faced death to save their beloved homeland and preserve the country’s independence. And last, it comes to this conclusion that during her history the people of this state have always defended the independence and territorial integrity of their country up to their last breath.
  Keywords: The first world war, Gendarmerie, Jungle movement, Mirza kuchak khan, Freedom fighter
 • Seyyed Mas’ud Seyyed Bonakdar *, Vahid Emami Jomeh Pages 101-128
  After Fatimah al-Ma’sûmah’s death in Qum, the city transformed into an important pilgrimage destination and a Shia center in Iran. After Shiism was established as state religion in Iran by Shah Ismail I, this city and its shrine came under the spotlight more than ever to the extent that after Shah Abbas I, all Safavid Shahs chose this shrine as their burial place. This choice, apart from the political attention the city received, caused many valuable monuments and architectural works to be added to the existing treasures of the shrine. This process also continued in the Qajar period and because of the proximity of Tehran, as the capital of Iran, to this city, two Qajar shahs, Fath-Ali Shah and Muhammad Shah, and many princes and courtiers chose the shrine as their burial place. Also existing the tombs of Safavid kings in Ma’sumah’s shrine can be one of the factors that the two Qajar shahs chose there for their burial place. Because studying and identifying the tombs of influential historical figures are among important historical debates, the present paper attempts to identify and investigate the mausoleums of Qajar Shahs in Qum relying on and using invaluable historical sources and comparing them with field observations. The study has employed field and library research, comparison and analysis of existing sources, especially first hand sources. In this historical study, after collecting the necessary data, they are organized, analyzed and finally conclusions are drawn.
  Keywords: Tombs, Fath-Ali Shah, Muhammad Shah, Qajars, Qum, Fatimah al-Ma’sûmah’s shrine
 • Seyyed Mahmood Hosseini* Pages 129-147
  The Safavid period is known as one of the most important periods of painting in Iran, which has given new features to the painting of Iran. During this period, with the change of public tastes, the loss of supporters of artists, the change of religion, wars and the increase of political interactions in the middle of the Safavid period, the emigration of artists, etc., a style called the style of Isfahan during the Safavid period, developed from artistic centers in Bukhara, Tabriz, Osmani, Qazvin, Shiraz, and these approaches led to the formation of the Isfahan school. On the other hand, popular support and the rise of the cultural level of the people in support of artists and the purchase of works of art have boosted the development of Iranian art. In this article, these common features and their orientations that led to the formation of the Isfahan school are examined. The political, religious and social reasons for accelerating this trend are examined, so that the factors affecting the formation of Isfahan school are clear. The research method in this research is descriptive-library.
  Keywords: Paint, Isfahan, Heart, Safavid period, Iran