فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (امرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد مولایی، وحید مبارک*، غلام رضا سالمیان، فاطمه کلاه چیان صفحات 1-26
  فرهنگ عامه مردم ایران در اعصار و قرون کهن ریشه دارد، به گونه ای که می توان ایران را خاستگاه آیین ها، باورها و سنن کهن دانست. استان کرمانشاه ازجمله مناطقی است که دارای ریشه ها و بن مایه های فرهنگی غنی و مختص به خویش است؛ درنتیجه باورهای مردم آن دیار می تواند به خوبی منعکس کننده فرهنگ عامه آن منطقه باشد. در این میان آنچه به طور خاص، مورد توجه است، تبلور این فرهنگ غنی در وقف نامه ها به عنوان بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامه است. در پژوهش حاضر پنج وقف نامه متعلق به دوره قاجار از این استان انتخاب و بازخوانی شد و سپس به روش توصیفی تحلیلی مشخصه های فرهنگ و ادبیات عامه در آن ها بررسی شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که این متون بهترین ابزار برای رصد تفکرات مردم در دوره قاجار به شمار می روند و می توان بازتاب های فرهنگ و ادبیات عامه را به وضوح در آن ها مشاهده و بررسی کرد.  مشاغل و حرفه ها، ابزار و وسایل، اوزان و مقادیر، القاب و عناوین، دعا و نفرین، کنایات و اصطلاحات عامیانه، نسبت های فامیلی، واحدهای اندازه گیری و آیین های مذهبی از جمله عناصر مادی و معنوی هستند که در وقف نامه های انتخاب شده، شناسایی و بررسی و تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: ادبیات عامه، فولکلور، وقف نامه، دوره قاجار، استان کرمانشاه
 • مسلم نادعلی زاده*، مهدی محمدی صفحات 27-51
  ترکیب عناصر فرهنگی ایران باستان با عقاید اسلامی، جلوه های متفاوتی در تاریخ تمدن ایران داشته است. هم گرایی میان مضامین ایرانی و مفاهیم اسلامی با غلبه جهان بینی اسلامی سبب پدیدآمدن سبکی جدید از تولیدات اسلامی ایرانی شده که هم انتقال دهنده فرهنگ باستانی است و هم اهداف اسلامی را برآورده می کند. یکی از این تولیدات، ماجرای «شست بستن دیو» است که در منظومه های دینی و به خصوص مجالس تعزیه حضوری برجسته داشته است. در این داستان، به وضوح التقاط مفهوم شر باستانی «دیو» در تقابل با قهرمان اسلامی یعنی امام علی(ع) مشاهده می شود. تولیدکنندگان و پرورندگان داستان شست بستن، هم در صدد نمایش فضایل بی نظیر و برتری امام علی(ع) نسبت به انبیا و صحابه هستند و هم مفهوم مذموم «شر» را در فرهنگ ایرانی و اسلامی در قالب «دیو» ارائه می دهند. متونی که از این داستان در دست است، مربوط به کمتر از پانصد سال اخیر است و زمان نگارش قدیم ترین ماخذ شناخته شده آن، سده نهم هجری است. در این پژوهش، محققان کوشیده اند تا با مقایسه شش روایت از داستان شست بستن دیو (دو منظومه و چهار مجلس تعزیه)، توصیفی از آن را در دو سطح محتوایی و ساختاری بررسی و نیز نقاط اشتراک و افتراق متون مورد نظر را تعیین کنند.
  کلیدواژگان: شست بستن دیو، ادبیات شیعی، منظومه های مذهبی، ادبیات عامه، اسطوره های دینی، تعزیه
 • آرش حاذق نژاد، پروین گلی زاده، مختار ابراهیمی* صفحات 53-71
  متل ها بخشی از ادبیات شفاهی بختیاری هستند که بسیاری از باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، شیوه های زندگی، تاریخ و اسطوره های قومی و ملی را در بردارند. متل ها هنوز هم در ژرفای ناخودآگاه بخشی از مردمان روستایی و هم در دل شب های تاریک بر زبان تعدادی از راویان آن ها، حضوری فعال دارند و با داشتن جنبه های آموزشی و سرگرمی به زندگی آنان معنا می بخشند. ثبت، بررسی و تحلیل هر یک از این قصه های عامیانه در سراسر ایران، علاوه بر حفظ آن ها از خطر نابودی به توانایی های فرهنگی و ادبی کشور کمک می کند. در این جستار، متل «سر اره پا تیشه ای» از کتاب افسانه های مردم بختیاری نوشته کتایون لیموچی انتخاب و روایت آن با تحقیق میدانی، اعتبارسنجی و تایید شد و در ادامه از منظر ژرف ساخت اسطوره ای، بررسی و تحلیل گردید. در این متل خواهری وجود دارد که همه جانداران، چه چهارپایان، چه آدم های آن را به شیوه ای اهریمنی فرومی بلعد. این متل ریشه هایی ژرف دارد که به اساطیر ایرانی به ویژه دیو خشم و بوشاسب و ایزد برجسته ای مانند سروش، ره می برد.
  کلیدواژگان: اسطوره، متل لری بختیاری، سر اره پا تیشه ای
 • سودابه کشاورزی*، زرین تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه صفحات 73-96
  یکی از لایه های درخور پژوهش در قصه های فولکلور، بررسی بن مایه اساطیری مربوط به پرندگان در افسانه است. پرندگان از گذشته های دور آن قدر برای انسان اهمیت دارند که حتی در اساطیر اقوام و ملل مختلف نیز حضور داشته اند. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی بن مایه های اسطوره ای پرندگان در افسانه های لری پرداخته ایم. منظور از افسانه های لری، افسانه هایی است که در استان های لرنشین چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد گردآوری شده اند. هدف از این پژوهش در وهله نخست پی بردن به خویشکاری های پرندگان در افسانه های لری و در مرحله بعد نشان دادن تاثیرپذیری جایگاه پرندگان از باورهای اسطوره ای است. در این جستار دلایل دگردیسی نقش های برخی از پرندگان در افسانه های لری در مقایسه با باورهای اساطیری بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از مجموع 140 افسانه لری در 48 افسانه پرندگانی همچون عقاب، سیمرغ، کلاغ، جغد، قو، کبوتر و گنجشک با خویشکاری هایی مثبت لری حضور دارند که این مسئله می تواند نشان دهنده محبوبیت آن ها در میان مردم باشد. همچنین گفتنی است که باورهای اساطیری، باورهای دینی و شرایط بومی نیز بر جایگاه و خویشکاری پرندگان تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: ادبیات عامیانه، افسانه های لری، اسطوره، بن مایه، پرندگان
 • مجید منصوری* صفحات 97-110
  یکی از ویژگی های مهم و متمایزکننده دیوان خاقانی، انعکاس باورهای مختلف مردم، از آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی مردمان آن روزگار تا بازی های کودکانه و اعتقادهای خرافی رایج در بین مردم جامعه زمان خود است. باورهای عامه و گاه خرافی که در روزگاران گذشته برای درمان بیماری های مختلف تجویز می شده، در بین آثار کهن ادب فارسی، بیش از همه در دیوان خاقانی شروانی بازتاب پیدا کرده است. یکی از این اعتقادهای کهن طبی در مداوای گزیدگی حیوانات و حشرات و درمان برخی بیماری های دیگر همانند طاعون و قولنج، استفاده از خروسی بوده است که پیش از ذبح، آن را دوانده و خسته کرده باشند. البته در کتاب های طبی عامه و سنتی قدیم، شیوه های مختلفی برای استفاده از آن آورده شده است. افزون بر این، در باورهای گذشتگان، دواندن خروس پیر، یا سایر حیوانات قبل از ذبح، سبب لطیف شدن گوشت آن ها می شده است. در این تحقیق، موارد مذکور بر پایه بیت هایی از دیوان خاقانی تبیین و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: باورهای طبی مردم، دیوان خاقانی، دواندن خروس
 • سمیه سادات طباطبایی* صفحات 111-137
  دوبارکه نام عروسکی است که قاضی تنوخی، ادیب عربی نویس سده چهارم هجری، در کتاب نشوار المحاضره و اخبار المذاکره، از آن یاد می کند. از گزارش خرد تنوخی برمی آید که ساختن این عروسک در بغداد و بر بام نهادنش در شب نوروز با آیین های کهن سال نو به ویژه با آیین ازدواج مقدس در پیوند است. این جستار می کوشد با تکیه بر نشانه های یافت شده در بازگفت تنوخی و نیز به یاری نشانه های برون متنی جشن سال نو در بابل و آیین های عروسکی باران کرداری در ایران از چیستی دوبارکه و پیوندش با بغ بانوی باروری پرده بردارد و چگونگی برگزاری این آیین فراموش شده را بشناساند. مهم ترین یافته این کاوش آن است که باشندگان بغداد نمایشی آیینی را بر پا می دارند و دوبارکه ایزدبانوی باروری است که طی این آیین در پیکر عروسک نمایانده می شود. از این رو می توان دوبارکه و آیین او را همچون میرنوروزی در جرگه نمایش های آیینی نوروز جای داد.
  کلیدواژگان: عروسک دوبارکه، نشوار المحاضره، آیین عروسکی، نوروز، آیین ازدواج مقدس، ایزدبانوی باروری، اناهیتا
 • زهرا ریاحی، راضیه رستمی* صفحات 139-164
  اشعار عامه بخش مهمی از ادبیات شفاهی و برگرفته از احساسات، رنج ها، شادی ها، آرزوها، نیایش ها و عشق های مردم عامه است که طی قرن ها از گذشتگان به آیندگان و از نسلی به نسل دیگر رسیده و نمایان کننده فرهنگ، تفکر، باور و رسوم گویای آنان بوده و به صورت دست نخورده باقی مانده است. استان بوشهر به دلیل دارا بودن آب و هوا و اقلیم متنوع و احاطه شدن با دریا، کوه و دشت ازجمله مناطقی است که فرهنگ عامه غنی و پرباری دارد. زندگی مردم این استان از زمان تولد تا مرگ همواره با اشعار زیادی همراه بوده است که این اشعار عامه متناسب با لهجه و گویش مردم، برای مقاصد و اهداف گوناگون کاربرد داشته است.
  در این پژوهش که از نوع بنیادی و به شیوه تحلیلی توصیفی است در پی شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی و بررسی و تحلیل گونه های مختلف اشعار عامه استان بوشهر هستیم. برای انجام این پژوهش از ترکیب دو روش ابزار گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای استفاده کردیم و برآنیم تا به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهیم که چه گونه هایی از اشعار عامه در استان بوشهر وجود داشته است؟ هر یک از اشعار در چه زمان یا مراسمی و به چه شیوه ای خوانده می شده اند؟ راویان و مخاطبان آن ها چه کسانی بوده اند؟
  با بررسی و پژوهش در این زمینه، مشخص شد که اشعار عامه استان بوشهر، شامل 7 گونه لالایی ها و ترانه های نوازش، اشعار بازی و سرگرمی، اشعار شادی و سرور، اشعار کار، اشعار آیینی، اشعار تغزلی و اشعار سوگواری و غم است. این اشعار همواره با موسیقی و آهنگ همراه بوده که این موسیقی یا توسط دستگاه و سازی خاص نواخته می شده است یا خوانندگان با کشش صدا و ایجاد اصوات متفاوت و یا با استفاده از ابزار کار و بازی و... به اشعار ریتم و نوای خاص می داده اند و راویان این اشعار نیز عموما زنان بوده اند.
  کلیدواژگان: ادبیات عامه، گونه شناسی، اشعار عامه، استان بوشهر
 • راضیه رضازاده*، رضا اشرف زاده، مجید تقوی صفحات 165-188
  هر ملت برای تجلی باورها و آداب و رسوم مردمان خود خاستگاهی دارد. ادبیات آینه تمام نمای‏ گذشته هر قوم است. سیر تاریخ هر ملت یا مردم گسسته نیست و اگر پیامی در یک متن از ادبیات عامه با واقعیت‎های دوران تاریخی خود گره خورده باشد همواره با گذر زمان به دوره ‏های بعد نیز منتقل‏ و به تناسب زمان بازآفرینی می‏شود. هزارویک شب، مادر قصه‎های جهان، منبع خوبی در ادبیات عامیانه به شمار می‏رود. درواقع، می‏توان گفت حکایت های هزارویک شب در سیر زمانی خود معانی و مقاصد تازه ای یافته است. عطار، شاعر عارف، با هنر داستان پردازی از حکایت‏ های ادب عامه ‏با اندکی تفاوت در سیر داستان‏ نویسی در بیان اندیشه‏ های عرفانی‏خود بهره برده است. وجود نشانه‎ها و موارد مشترک و ارتباط و پیوند جنبه‎های ‏گوناگون صوری و محتوایی، گویای روابط بینامتنیت میان دو حکایت است. با بررسی ساختار غنایی داستان ها به روابط میان آن‏ها و توصیف الگوهای ساختاری آن‎ها پی می‏بریم. داستان‏ها بر اساس موضوع (حماسی، عاشقانه، و عارفانه) بن‏مایه‏ های متفاوتی دارند. داستان‏های عاشقانه دارای بن مایه هایی چون آغاز عشق، بزم‏ های عاشقانه و... هستند.
  در این پژوهش، ساختار غنایی دو حکایت «پیر عاشق و جوان گازر» در الهی‏نامه عطار و «عاشق صادق» در هزارویک شب با هم مقایسه شد و تاثیرپذیری ادبیات‏ عرفانی از ادب عامه و همچنین سیر تحول دو حکایت از دیدگاه ژرار ژنت و روابط بینامتنیت بررسی شد.
  کلیدواژگان: ادب عامه، ساختار غنایی، هزارویک شب، الهی نامه، بینامتنیت
 • معصومه یاسمی فر، مسعود سپه وندی*، محمد خسروی صفحات 189-213

  ساخت گرایان روابط متقابل میان اجزای سازنده هر متن را تجزیه و تحلیل می کنند تا کوچک ترین واحد ساختاری آن را کشف کنند. در مقاله حاضر به نقد و بررسی ساختار قصه « کله » از قصه های عامیانه لرستان بر اساس نظریات ریخت شناسی پراپ می پردازیم. به این منظور ابتدا به بحث ساخت گرایی و تبیین روش کار پراپ و سپس به بررسی حرکت ها و انواع قهرمانان قصه می پردازیم. این قصه دو حرکتی است و دو نوع قهرمان یعنی قهرمان قربانی و قهرمان جست وجو گر دارد. ساختار کلی قصه با اندک جابه جایی هایی با الگوی ریخت شناسی پراپ مطابقت دارد. ضمن اینکه شاهد تفاوت خویشکاری آخر این قصه با خویشکاری آخر الگوی پراپ هستیم. از آن جا که هدف ساخت گرایی درک جهان بینی نهفته در پشت پدیده هاست، در بخش پایانی مقاله با تحلیل بن مایه های مهم داستان و مفاهیمی همچون تقدیر گرایی و زروانیسم، باکره زایی، تولد غیر متعارف و کودک رهاشده، ابعاد اسطوره ای قصه روشن شده است

  کلیدواژگان: قصه عامیانه کله، ریخت شناسی، پراپ، خویشکاری، بن مایه، اسطوره
 • اکرم کرمی*، سعید بزرگ صفحات 215-240
  شعر شیعی با تنوع مضامین، رویکردها، کارکردها و قالب های شعری در دوره های تاریخی مختلف توانسته است به صورت جریانی مستمر و پویا تداوم یابد. محبان اهل بیت با عشق و شوری خاص، خالصانه ترین بخش ادبیات تشیع را تا پیش از استقرار حکومت صفویان با وجود موانع و تهدیدات فراوان خلق کردند. هنوز پژوهش های گسترده در دیوان ها و جنگ های شیعی به جامانده از گذشته صورت نگرفته است؛ اما همین میزان انجام شده نشان می دهد شعر شیعی و گونه های مختلف آن توانسته است هم در حوزه شکلی و هم محتوایی بر تنوع و غنای شعری در ادبیات فارسی بیفزاید. از آن جمله شکل گیری گونه ها و زیرگونه های جدید است که در این مقاله برآنیم تا نمونه ای از آن را معرفی کنیم که از جنگ های خطی استخراج کرده ایم. این گونه ادبی را مناقب خوانان در کوی و برزن و در زیرگذر بازارهای مناطق شیعه نشین می خواندند. مناقب خوانان با خواندن این گونه ادبی سعی در اثبات امامت و ولایت حضرت علی (ع) داشتند. تقسیم بندی این گونه بر اساس محتوا و درون مایه آن است که به صورت عنوان در آغاز اشعار ذکر شده است؛ عنوانی که بعدها به مرور زمان و در اثر تکرار بیانگر یک نوع و گونه ادبی در ادبیات دینی ما شده است. هدف از نگارش این مقاله، معرفی و بررسی گونه «ولایت نامه» است و نمونه هایی از دیوان ها و نسخه های خطی برای شاهد مثال آورده می شود. بدیهی است با بررسی های وسیع تر بتوان به انواع تازه تری در اشعار شیعی دست یافت.
  کلیدواژگان: شعر شیعی، ولایت نامه، اهل بیت(ع)، شعر عامیانه
|
 • Mohammad Molaei, Vahid Mobarak*, Fateme Kolahchian, Gholamreza Salemian Pages 1-26
  The Iranian folk culture originates from ancient time so that Iran can be considered the origin of ancient rituals and beliefs. Kermānshāh province is one of the regions rich in cultural heritage. Therefore, the beliefs of its inhabitants may well reflect the folk culture of this region. In the same vein, as an important element of folk culture and literature, the crystallization of this rich culture in these deeds is highly important and remarkable. By adopting a descriptive-analytical research methodology, the current research investigated the attributes of folk culture and literature in five deeds of Qājār Era in Kermānshāh Province. The results indicate that these texts are the best indicator to observe people's thoughts during Qājār period and can be clearly seen in the reflections of folk culture and literature. The expressions of professions, instruments, weight and quantity, titles, curse and prayer, measurement and religious rituals are among the material and spiritual elements that have been analyzed, identified and investigated in these deeds.
  Keywords: Folklore, literature, folklore, endowment, Qajar period, Kermanshah province
 • Moslem Nadalizadeh*, Mahdi Mohammadi Pages 27-51
  The combination of ancient Iranian cultural elements and Islamic beliefs has had different effects on the history of Iranian civilization. The convergence between Iranian themes and Islamic concepts and the efflorescence of the Islamic worldview have created a new style of Islamic- Iranian products that convey both an ancient culture and meet the goals of Islam. One of these productions is the history of “Shast –Bastan-e Div” which has been predominant in religious rituals, especially in the Ta'zīya ceremony. In this story, the eclecticism of the ancient evil concept "Demon" is clearly seen in conjunction with the history of Islamic hero; Imam Ali (AS).To this end, the writers of these narratives aim either to highlight the virtue and superiority of Imam –Ali in comparison with other ṣaḥābah or present the notion of evil in Iranian and Islamic culture as crystalized in texts. The texts of this story are related to less than 500 years and the earliest known source goes back to the 9th century. In this research and by comparing six narratives of these collections, the authors have tried to describe the points of divergence and convergence of these texts at content and structural levels.
  Keywords: “Shast –Bastan-e Div”, Shiite literature, Religious Manzumah, Folk literature, Religious myths, Ta'zīya
 • Arash Hazegh Nejad, Parvin Gole Zadeh, Mukhtar Ebrahimi* Pages 53-71
  The folk tales (Matals) are part of the Bakhtiāri oral literature, which include many beliefs, customs, lifestyles, history and ethnic and national myths. These stories are actively present in the unconsciousness of people and belong to the language of rural population and their narrators. They have an active presence and have meaning in their educational life and entertainment. Throughout history of Iran, the recording and analysis of each of these folk tales contribute not only to protect them from the danger of destruction, but also to enhance the country's cultural and literary capacities. In this research, the authors have selected “Sar Arreh- Pā Tishei” folk tale
  (Matal) from the Bakhtiāri’s people myths written by Katāyoun Limouchi. They have then analyzed and validated its narration from the viewpoint of mythical deep structure by adopting field study research methodology. In this folk tale, a sister swallows all living creature either livestock or humans in Ahriman way. This folk tale finds its root in Persian myths especially in Div (demon) , būšâsp and Soroush.
  Keywords: Myth, Bakhtiāri folk tale, Sar Arreh- Pā Tishei
 • Soodabeh Keshavarzi* Pages 73-96
  Analyzing mythical content analysis of myths is one of the most important issues in the field of folk tales research. Birds are so important to humans in the distant past that they have been present even in the myths of different nations. In this research and by adopting the content –analysis research methodology, the authors have tried to investigate mythical content of birds among Luri’s myths gathered around Chahārmahal and Bakhtiāri, Kohgiluye and Boyer Ahmad and Lorestan provinces. The objective of the current study is to analyze the functions of birds on the one hand and the manner the mythical beliefs can influence the birds’ place on the other hand.  In this research and in comparison with mythological beliefs, the authors have studied the reasons for the transformation of the roles of certain birds in Luri’s myths. The results showed that out of a total of 140 Luri’s myths in 48 myths, birds such as eagle, Simorgh, crow, owl, swan, pigeon and asparagus are present with positive functions among Luri’s myths which may indicate their popularity among the people. It is worthwhile to mention that mythological and religious beliefs alongside the eco system exert the great influence on the place and function of the birds.
  Keywords: Folk literature, Luri’s myths, Myth, Content, Birds
 • Majid Mansoori* Pages 97-110
  One of the distinguishing features of Khāghāni’s Divan is the reflection of various people’s beliefs, socio-cultural customs of the people of that time including childish games, and superstitious beliefs .The popular and sometimes superstitious beliefs that have been prescribed in the past for the treatment of various disease have been reflected among the ancient Persian literary works especially Khāghāni’s Divan. One of these ancient medical beliefs about the treatment of animals and insects bites and stings, the treatment of some other disease, such as plague and colic, was the use of a tired cock which has run a lot before Dhabīḥah. In Folk medical and traditional books, different ways have been examined in order to use them in the case of this medical belief. To make run the old cock with other animals, however and according to ancient beliefs makes their meat tender. This research investigates these cases based on verses of Khāghāni’s Divan.
  Keywords: Peoples’ medical beliefs, Khāghāni’s Divan, Cock running
 • Somayeh Al, Sadat Tabatabaie* Pages 111-137
  In his book; Nashvār al Mohāzirah and Akhbār al Mozākerah, Tanoukhi – the judge and Arabic literary writer speaks about a puppet called “Dobārkeh”. This short report shows well how this puppet is made in Baghdad and is placed on the housetop at Nowrouz night-the ritual which is closely tied to the ancient ceremony of new year especially saint marriage. By relying on the evidence gathered from Tanoukhi’s re-interpretation and extra textual signs of New Year in Babylon and puppet rituals of Iran, this paper tries to unveil the nature of “Dobārkeh” and its link to the goddess of fertility. The most important result of this research is that Baghdad’s inhabitants hold this ceremony and “Dobārkeh” is the goddess of fertility represented in the body of this puppet. Therefore, it is possible to take into account   “Dobārkeh” and its rituals in the same vein as Nowrouz theatrical rituals.
  Keywords: Dobārkeh”, Nashvār al Mohāzirah, Nowrouz, Saint Marriage ceremony, Fertility goddess, Anāhita
 • Raziye Rostami*, Zahra Riahi Pages 139-164
  Folk poems are an important part of oral literature, resulting from feelings, sufferings, joys, wishes, prayers and love of the public. From generation to generation, they represent the culture, thinking, beliefs and traditions of the given region and have remained intact. Due to the diversity of its climate and environment, the sea, the mountains and the plains, Bushehr province is one of the rich and popular- cultural regions. People’s life of this province has always been accompanied by many poems, from birth to death, to which these folk poems have been applied in the dialect of the population for various purposes. By adopting a descriptive- fundamental research methodology, the authors seek to identify, collect, categorize and analyze different types of poems from Bushehr province. To this end and to carry out this research, the authors used a combination of two research methods called field study and library-based. This research aims to answer the following questions: What are the most current types of folk poems in Bushehr province? What time were these poems being read? Who were the narrators and their audience? The results showed that these poems were of seven types including lullaby, game poem, work , lyric and mourning songs. These poems have always been accompanied either by music played with a special instrument, or by using voice length and different sounds which gave them special rhythm and intonation. The narrators of these poems were usually women.
  Keywords: Folk literature, Typology, Folk poem, Bushehr province
 • Razieh Rezazadeh*, Reza Ashrafzadeh, Majid Taghavi Pages 165-188
  Each nation has its origins in the manifestation of the beliefs and customs of its people. Literature is the mirror par excellence of each nation's past. The history of each nation or people is not discontinuous and, if a message of a text of folk literature is related to its historical realities, it will always be transmitted over time to the following periods and will be periodically reconstructed. One Thousand and One Nights- the prototype of world’s tale- has been always a remarkable source in folk literature. Throughout the history and over time, these stories have been emerged under diverse meanings and shapes. Farīd ud-Dīn Attār, the mystic poet- has taken the advantages of folk literature in order to express mystic thoughts. The existence of common signs and points as well as formal and content aspects of these tales show the inter-textual relations of both histories. It is possible to describe structural pattern of these stories by investigating their lyric structure. According to their theme, stories have different content (epic, romantic and mystic). In this research, the authors have compared two histories from Elahi-Nāmeh and One Thousand and One Nights according to Gérard Genette theoretical framework and inter textual relation by insisting on the their impressionability from folk literature.
  Keywords: Folk literature, Lyric structure, One Thousand, One Nights, Elahi-Nameh, Inter textuality
 • Masoume Yasami Far, Masood Sepahvandi*, Mohammad Khosravi Pages 189-213

  In order to explore the smallest structural units, structuralists analyze the inter- related and contrastive relations among texts’ constituents. In this study, the authors seek to investigate and criticize the structure of “Head” Folk Tale – from Khorram Abad – based on Vladimir Propp Morphological model. To this end and at first and by analyzing and investigating tale’s protagonists, the authors have discussed the structuralist approach and Vladimir Propp’s morphological model. This story is composed of two movements and two types of heroes: the hero - victim and the hero- searcher. The general structure of the story with a small number of displacements corresponds to the Propp morphological pattern. The last function of this story is totally different from the last function proposed by Propp. According to the main objective of structuralism which investigates the hidden layers of phenomena; in the end of this article, the authors have tried to analyze the most important contents such as fatalism, zurvanism, virgin birth , the natural son, and abandoned child

  Keywords: Head folk tale, Morphology, Propp, Function, Content, Myth
 • Akram Karami* Pages 215-240
  With a variety of themes, approaches, functions and poetic forms in different periods of history, Shiite poetry has stabilized itself as a kind of continuous and dynamic flow. The lovers of Ahl al –Bayt have created the most passionate and diverse themes, and forms of Shiite literature before the establishment of Safavid dynasty in spite of obstacles and threats. Despite the lack of comprehensive research done in this field , the recent and new-born fields of research in this area shows the significance of Shiite poetry and its themes either in form or in function and can enrich the diversity of forms in Persian literature. The authors have tried to introduce the genesis of genres and sub-genres of this field according to samples extracted from manuscripts. This literary genre has been totally current among the lovers of Ahl al –Bayt in Shiite residential area (town, alley …). By this means, they were trying to prove their love for The purpose of this article is to introduce and revise the type of "Velāyat Nameh" according to divans and manuscripts that are given as witness, for instance as new types of Shiite poetry.
  Keywords: Shiite poetry_Velāyat Nameh_Ahl al –Bayt – Folk poetry