فهرست مطالب

فصلنامه اثر
پیاپی 81 (تابستان 1397)

 • تابستان به انضمام فهرست واژگان شماره یک تا هشتاد 1398
 • تاریخ انتشار: 1397/05/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم حیدری* صفحات 3-17

  آرامگاه ها در بافت جامعه و فرهنگ ایرانی ریشه دوانده و ک متر شهری در ایران است که سهمی از چنین بناهایی نداشته باشد. در استان آذربایجان غربی تعداد مقابر بسیار اندک است به استثنای مقبره سلجوقی س ه گنبد در ارومیه و بقعه س ه امامزاده که ساختمان آ ن ها به پس از دوره زندیه تعلق دارد که در جنگ » صدرالصدور شاه اسماعیل صفوی « و مقبره نوساز سیدصدرالدین حسنی شیرازی چالدران شهید شده است، بنای آرامگاه بداق سلطان حکمران مکریان در زمان شاه سلیمان صفوی، یکی از قدی م ترین مقابر دوران اسلامی در استان آذربایجان غربی و تنها مقبره در داخل قبرستان عمومی شهر است. این بنای تاریخی آرامگاه خانوادگی بداق سلطان و دیگر افراد خاندان مکری است که حدود چهار قرن در این ناحیه فرمانروایی داشته اند. متاسفانه بعد از سقوط دولت ملی و مقتدر صفویه بر اثر حوادث پ ی د رپی، ناامن ی ها و اختلافات محلی آسیب زیادی به مقبره بداق سلطان، والی خوش نام مکریان و دیگر افراد آن خاندان وارد شده بود. به طوری که ایوان شمالی و جنوبی آن به کلی تخریب شده و سن گنوشته روی قبور به استثنای سنگ قبر آخرین والی این خاندان (عبدا لله خان) تمامی خرد و نابود شده بودند. طبق متون تاریخی، به استناد تک ه سن گ های قبرهای باق ی مانده، مقایسه بنا با مسجد جامع مهاباد یا مسجد سور و روایات معتمدان و بازماندگان خانواده مکریان، این مقبره متعلق به بداق سلطان و دیگر افراد خاندان ایشان است که در زمان خود منشا خدمات شایسته در منطقه بوده ودر بره ه هایی از تاریخ با متجاوزان و بیگانگان مهاجم مبارزات قابل توجه کرده اند.

  کلیدواژگان: مکریان، آشور، اورارتو، ماناها، صفوی، شیخ حیدر بداق سلطان، مقبره، مهاباد، پژوهش و احیا
 • زهرا راشدنیا*، بهاره تقوی نژاد صفحات 18-32

  آرامگاه بابا افضل کاشانی، که از حکما، شاعران و دانشمندان برجسته نیمه دوم سده ششم و نیمه  نخست سده هفتم هجری به شمار می رود، در بلندترین نقطه منتهی الیه غرب روستای مرق شهرستان کاشان قرار دارد و از جمله بناهای آرامگاهی ایران در دوره مغول است که الحاقاتی از دوره های بعدی دارد و با تزییناتی ازجمله کاشی کاری و گچبری آراسته شده است. در فضای داخلی مقبره شاهد یادگارنوشته های متعددی هستیم که نشان از قداست و احترام به مقام این حکیم دارد. اما متاسفانه بخش عظیمی از آن ها تخریب شده است. این مقاله، در پی پاسخگویی به این سوال است: مضامین یادگارنوشته های آرامگاه بابا افضل کاشانی چه هستند؟ لذا هدف پژوهش حاضر این است که بر پایه مطالعه میدانی و با استناد به منابع مکتوب، یادگارنوشته های بقعه مذکور را مستندنگاری کرده و به روش تاریخی توصیفی مطالعه کند. با توجه به نتایج حاصل شده درمی یابیم که در نمونه های برجای مانده مضامین مذهبی و ادبی و تاریخی، به ترتیب فراوانی بیش تری دارند. این مضامین در قالب شعر و نثر و عبارات فارسی و عربی گنجیده است.

  کلیدواژگان: بابا افضل کاشانی، روستای مرق، بقعه، یادگارنوشته، مضامین
 • افروز رحیمی آریایی*، محمود محمودی کامل آباد صفحات 33-54

  پوشش های ایرانی به مقتضیات زمان و نیاز ابداع شده و در گذر قرون روندی تکاملی را طی کرده اند. به طور کلی پوشش ها بر دو نوع تخت و منحنی قابل تقسیم هستند. گنبدها به عنوان یکی از پوشش های رایج در ایران، نه تنها بر شکل گیری فرم هندسی بنا موثر هستند، بلکه بر منظر شهری نیز اثرگذار اند. پژوهش و شناخت انواع گنبدها نه تنها بخشی از گذشته معماری ایران را آشکار می سازد بلکه در شناخت و مرمت اصولی این آثار نیز کمک رسان خواهد بود. هدف پژوهش حاضر مروری بر اقسام گنبدهای ایرانی و سپس ارایه دسته بندی جامعی بر اساس تعداد پوسته ها، فرم هندسی و اجزای تشکیل دهنده آن هاست. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن ترکیبی (تاریخی، توصیفی، تحلیلی و تطبیقی) است. داده ها بر مبنای دو روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. محققان پیشین به روش های گوناگونی گنبدهای ایرانی را دسته بندی و بررسی کرده اند، اما تاکنون دسته بندی جامعی از این آثار بر اساس تعداد پوسته، فرم و اجزای اصلی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی این است که گنبدهای ایران بر اساس معیارهای مورد نظر چند قسم هستند؟ در این نوشتار علاوه بر استفاده از دستاوردهای پیشین از مشاهدات میدانی نگارندگان نیز بهره برده شده است. بر اساس نتایج این پژوهش به طور کلی، برای سه دسته کلی یک پوسته، دوپوسته و سه پوسته، حدود 27 نوع گنبد شناسایی و معرفی شد.

  کلیدواژگان: پوشش در معماری ایرانی، انواع گنبد، گنبد چند پوسته، فرم هندسی و اجزای گنبد، گنبد نار و رک
 • داریوش ذوالفقاری* صفحات 55-62

  در مستندنگاری آثار تاریخی نوشته دار مانند کتیبه های ابنیه تاریخی، سکه ها، مهرها، ظروف، سنگ قبور، اسناد تاریخی، اسناد تصویری، نسخ خطی و هر شیء کهنی که نوشته داشته باشد، نخستین گام، خوانش درست متن کتیبه است؛ این خوانش درست اطلاعات مهمی در مورد تاریخ تمدن و فرهنگ در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. یکی از مهم ترین کتاب هایی که در مورد آثار تاریخی شهرستان های کاشان نوشته شده است، کتاب آثار تاریخی شهرستان کاشان و نطنز نوشته حسن نراقی است. نراقی سعی کرده کتیبه های ابنیه بررسی شده را در کتاب خود ذکر کند، لیکن فقدان تصاویر کتیبه ها در این کتاب، تطبیق خوانش نویسنده با اصل کتیبه ها را دشوار کرده است. در مطالعات کتابخانه ای و رجوع به کتاب نراقی، به نظر می رسید بعضی از ابیات «قصیده ماده تاریخ» سه طرف سر در بنای «مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان» درست خوانده نشده است. برای اطمینان خاطر بیشتر در مطالعات میدانی  این نتیجه حاصل شد که 10 مورد، اشتباه خوانشی در متن کتاب از کتیبه مورد بحث وجود دارد. در این مقاله همه این 10 مورد  با خوانش درست و درج تصاویر آن ها ذکر شده است.

  کلیدواژگان: کاشان، کتیبه، مسجد مدرسه آقا بزرگ
 • علیرضا عسکری چاوردی، پی یر فرانچسکو کالیری*، سباستین گنده صفحات 63-74

  ناحیه باغ فیروزی در فضایی به وسعت بیش از 130 هکتار گسترده شده است که درون آن 10 محوطه شناخته شده هخامنشی وجود دارد. از این میان هفت محوطه دارای عناصر معماری سنگی هستند، در یک محوطه بقایای آجر روی سطح دیده می شود، و دو محوطه تپه هایی مدور به ارتفاع 3 متر هستند. تل آجری در حاشیه شرقی باغ فیروزی در موضعی واقع شده که محوطه فیروزی در 300 متری جنوب شرقی آن و تل جنگی ب در 400 متری شمال غربی آن قرار دارد. این محوطه طی هشت سال (1390-1397) بررسی و کاوش باستان شناسی، مورد مطالعه واقع شد. نتایج کاوش های باستان شناسی در این بخش از شهر پارسه نشان داد که محدوده معروف به باغ فیروزی را از نظر تاریخی و کارکرد بنای مکشوفه در تل آجری، می توان به دوره های آغازین و حتی پیش از ساخت بنای تختگاه تخت جمشید منسوب و تاریخ گذاری کرد. بنای تل آجری یکی از یافته های ارزشمند باستان شناسی است که خلا اطلاعاتی در خصوص شکل گیری شهر پارسه پیش از دوره داریوش اول را پر می کند. با توجه به آجرهای لعاب دار و نقشمایه های اسطورهای حیوانات ترکیبی به کاررفته در این بنا، قدمت ساختمان تل آجری به دوره پیش از ساخت آپادانای شوش و تخت جمشید [بازمی گردد] و بیشتر به بنای دروازه ایشتار در بابل در آغاز سده ششم قم مشابه است. از این منظر مقایسه سبک ساخت، شیوه های معماری و مطالعات باستان سنجی در خصوص چگونگی ساخت و شناخت مواد آجرهای لعاب دار از سه محوطه تل آجری و شوش و بابل نقش تعیین کنندهای در شناخت تاریخ و درک روابط فرهنگی این دوره در جنوب غرب ایران داشته است.  بنای تل آجری همراه با بناهای پیرامونی آن در بافت مکانی خود در فاصله 5/3 کیلومتری تختگاه تخت جمشید، چشم انداز بافت شهری این قسمت را به عنوان کهن ترین مرحله استقراری شهر پارسه حایز اهمیت ساخته است. این شناخت برای نخستین بار در پی کشفیات جدید باستان شناسی با اتکاء به روش های مطالعات پژوهشی چندرشته ای هییت باستان شناسی مشترک ایرانی ایتالیایی در شهر پارسه تخت جمشید و در چارچوب تفاهم نامه همکاری دانشگاه بولونیا، پژوهشکده باستان شناسی و با همکاری سازمان میراث فرهنگی، دانشگاه شیراز و پایگاه میراث جهانی تخت جمشید انجام شده است.

  کلیدواژگان: بنای تل آجری، فیروزی، شهر پارسه، تخت جمشید، مطالعات چندرشته ای
 • نادر کریمیان سردشتی* صفحات 75-90

  از سلسله نقشه های تاریخی دیگر دیار خوزستان می توان از «نقشه تاریخی آب کارون به طرف شوشتر و سرچشمه زاینده رود» یاد کرد که در تاریخ 25 ماه رمضان 1299 هجری قمری توسط عبدالغفار نجم الملک تهیه و ترسیم شده است. این نقشه آب کارون، کوهستانهای زردکوه، آب دزفول، کوه رنگ، معادن زغال سنگ، آب زاینده رود و مزرعه ها و جاده ها را گزارش می نماید. نجم الملک مهندس برجسته دوره قاجار با مهارت ویژه توانسته شیوه نقشه کشی آن روزگار را به نمایش گذارد. در این جستار علاوه بر بیان خدمات نجم الملک در نظام مهندسی نوین ایران و نقشه کشی مناطق طبیعی ایران به خصوص حوزه خوزستان جزییات نقشه نیز شرح و توضیح شده اند.

  کلیدواژگان: کارون، نقشه تاریخی، عبدالغفار نجم الملک، دوره ناصری، شوشتر، خوزستان، زاینده رود
 • امیرحسین کریمی* صفحات 91-99

  بقعه سیدون علی نقیا گنبدی مرتفع در شهر ابرقو است که هیچ کتیبه تاریخ دار یا حاوی نام بانی در آن به چشم نمی خورد. بنا در منابع پیشین، به اختصار بررسی شده و بر مبنای تاریخ گذاری دونالد ویلبر به قرن هشتم هجری نسبت داده شده است. البته در پرونده ثبت ملی این بنا به قرون ششم تا هشتم منتسب شده است. متن حاضر بر مبنای بررسی های کالبدی، تطبیقی به تاریخ گذاری بنا پرداخته و این پرسش را دنبال می کند که آیا بنا در یک دوره تاریخی شکل گرفته یا نه؟ و تاریخ شکل گیری بنا چه دوره ای است؟ پرسش دیگر در مورد کاربری اولیه بنا است. مشابهت کاشی های ازاره بنا و شیوه ترسیم خط کوفی کتیبه و گوشه سازی بنا مشابهت با بناهای قرن هشتمی دیگری در منطقه یزد و اصفهان را نشان می دهد. هم چنین مضمون یکی از کتیبه های بنا به طور خاص به کاربری تدفینی بنا اشاره می کند. بنا از حیث کالبد و تزیینات به مقبره تخریب شده حسن بن کیخسرو شباهت بسیار دارد. بررسی کالبدی سیدون علی نقیا شواهد خاصی از دو دوره ساختمانی را نشان نمی دهد و بنا احتمالا در یک دوره تاریخی واحد شکل گرفته است. کتیبه های بنا در این متن برای بار اول خوانده شده و پیش بینی می شود که شواهد بیش تری در طی مرمت های آینده اثر به دست خواهد آمد.

  کلیدواژگان: سیدون علی نقیا، ابرقو، کاشیکاری، گنبدخانه، کوفی تزیینی، آل مظفر
 • صفحات 100-174
|
 • Ebrahim Heydari* Pages 3-17

  The tomb of Bodagh Sultan belongs to the Mukrian’s ruler, during the reign of Shah Suleiman the Safavid. It’s a tomb from the Islamic era in West Azerbaijan province, in Mahabad city. This historic building is the family tomb of Bodagh Sultan and other members of the Mukri’s family, who ruled this area for about four centuries. Bodagh Sultan made great efforts to develop his region and participated in forming the Mukrian’s city by constructing commercial and social centers such as: caravanserai, aqueduct, bazaar, mosque, bath and bridge. Bodagh Sultan’s tomb is located in the center of the old cemetery. According to the historical texts, tombstones and citation of trustees and survivors of Mukrian family, this tomb belongs to Bodagh Sultan and it is the place of a number of prominent members of his family who buried here in the Safavid period. Most of the members of this family, from Shah Ismail Safavi to Nasser al-Din Shah Qajar, were governors in Mukrian region. They fought with invaders, and because of popularity of the Sultan and the elders who buried in the tomb, some people of different parts of Kurdistan always visit the tomb. After the fall of Safavid Dynasty, the tomb of Bodagh Sultan damaged a lot, because of insecurities and local disputes. Even though this building was registered as national monuments in Iran, the damages hadn’t been done and tomb had become half destroyed. The north Ivan and the south Ivan were completely destroyed, and heterogeneous repairs and additions were made. Also a humble door was installed to enter the domed nave. The graves’ inscriptions, were also completely destroyed, except the tombstone of Abdullah Khan, the last governor of the family. From 1991 to 1995, according to an approved planning, the cultural heritage department of West Azerbaijan provinc restored this historical monument after doing archeological and architectural researches. At the first step, debris and mass of the shrine grounds on the northern side of the mausoleum removed, with an area of about 42 square meters. After completing the excavations in the destroyed spaces and discovering the foundations and remnants of the walls and part of the arches, niches, walls on both sides of the entrances to the shrine (north Ivan), and the entrance Ivan (south side), the reconstruction map was prepared, under supervision of Dr. Baqir Ayatollahzade Shirazi. In 1992, the reconstruction and completion of the north and south Ivans and the outer body of the tomb continued, and the reconstruction of the side walls, arch and dome, and the architectural elements of both Ivans were completed. Now this building is a symbol of the city and one of the historical and tourist attractions of Mahabad.

  Keywords: Tomb of Bodagh Sultan, Mahabad, Restoration, Architectural history
 • Zahra Rashendnua*, Bahareh Taghavi Nezhad Pages 18-32

  Baba-Afzal Kashani tomb is located in the highest point of Margh village western end in Kashan is among Iranian tombs of Mogul era with some attachments of later periods decorated with tile and carved plaster. Baba-Afzal was one of the distinguished philosophers, poets and scientists in second half of 6th century and first half of 7th century. A plaster molded altar and a precious inlaid box on his tombstone as well as several writings are the important traits of his tomb. A large number of its graffiti have been destroyed. The purpose of this research is answering this question: “what is the content of Baba-Afzal Kashani tomb graffiti?” Here I intend to investigate these writings considering their content and language at the aim of recording them. These writing, mostly found at the western side of the tomb today, are exposed to the danger of destruction and a small number of them has been preserved. Therefore, after studying all investigated samples, just a limited number of them whose content, date and handwriting were intact and readable were selected and their photos and content were included in this paper due to their multiplicity (54 samples) and space limitation of this paper. Rest of them has been just named here. The applied methodology was historical-descriptive conducted based on some field studies and written references. The results show that there are some writings with historical, religious, literal, blessing and advising content in Persian. The names of some famous poets such as Saadi, Hafez and Abu-Sa’id Abul-Khayr as well as Arabic traditions, narrations and poems can be seen. The handwritings are mostly Thulth. A number of them describe an incident or pilgrimage trip to Baba-Afzal tomb and only in one of them a picture can be seen. Considering the names, titles, family relations and dates used by the writers of the graffiti, it can be perceived that most visitors of this well-known gnostic were from Kashan and the villages around Margh village such as: Joshaghan, Niasar, Kamo, Bidgol, Vorkan, Ghamsar and Naragh and the names belong to Borujerd, Khoi and Tabriz cities and Mazandaran province. Merchant, grocer, eulogist, preacher, tragedian of passion plays and tiler were among the jobs mentioned in graffiti. Some names such as Abd Al-Azim Joshaghani, Nasrollah the son of Sedgh Agha Esmail Agha Kazem, Seyed Mohamad-Taghi  Attar Neishabouri were written several times. The dates are between 1130-1311AH which shows most visits occurred in 13th century (1208-1299AH), Rabi’ Al-Thani (repeated 6 times), Rajab (repeated 3 times) and Jumada Al-Awwal, Jumada Al-Thani, Rabi’ Al- Awwal (each repeated twice).

  Keywords: Baba Afzal Kashani, Margh village, Tomb, Graffiti, Content
 • Afrooz Rahimi Ariyaie*, Mahmoud Mahmoudi Kamel-Abad Pages 33-54

  Iranian covers have been invented based on the necessities and requirements of their time and have evolved gradually during centuries which has resulted in the creation of different types of them. In general, the covers are divided into two types of flat and curved ones. As a common curved cover in Iran, domes have had great influences not only on the geometric forms of buildings but also on the city perspective. Domes have been used in Iranian architecture more than other elements for their capability of covering a vast area. For the pressure existing among the dome components, any measure including renovation and strengthening must be taken based on the accurate and correct acquaintance with their overall nature and function; therefore, investigating domes and getting familiar with them not only reveals parts of Iranian architecture history but also assists us in proper renovation of these works. Previous researchers have studied and categorized Iranian domes but they have never been categorized extensively according to their shapes, main components and shell numbers. Considering the importance and use of domes in Iranian architecture, this research has been conducted at the aim of reviewing various types of domes and then presenting an extensive categorization based on their geometric forms, components and number of shells. Hence, this is the main question that how many types of Iranian domes there are based on the considered criteria. This research is a practical one and a compound research methodology (historical, descriptive and analytic) has been used to conduct it. The data has been derived from library and field studies (field observations of previous researchers have been used to obtain a comprehensive result.). What distinguishes this research from the previous ones is its variables, the research methodology and samples comprehensiveness. According to the results obtained based on domes shell number, there are 3 main types of dome. Each type in turn includes various sub-categories considering the space between shells, shell form (spherical, conical, combinatorial) and components (beam vault, opium poppy form, fasteners). Single-shell dome has 3 divisions: simple spherical, step-like, beamed domes, conical and domes with cupola. Double-shell domes have 3 main categories which include some sub-categories as well. Integrated spherical dome is the first type of double-shell dome which is the only separated double-shell dome. The second sub-category of double-shell dome is integrated hollow spherical dome which in turn includes simple, box-like, constraint, bladed and beamed forms. The 3th type of double-shell dome is the entirely disunited one which has 3 sub-categories: conical, spherical, combinatorial based on the outer shell form. Spherical dome also has some sub-categories: simple, onion, gothic, beamed, scalloped and zigzag. Double-shell conical dome includes 7 sub-categories: coneshaped, multiply, zigzag, scalloped, step-like, mound dome and combinatorial. For combinatorial dome two types of simple and beamed have been recognized. The last type of dome is 3-shell dome which has two sub-categories of spherical (simple and scalloped) and conical (simple, scalloped and multiply) considering their exterior shells. Totally, 27 types of dome have been recognized and categorized so far. Such form variety is the indicator of not only Iranian creativity but also acquaintance of Iranian master-workmen with the construction techniques and static issues.

  Keywords: Covers in Iranian architecture, Types of dome, Multi-shell dome, Geometric form, Dome components, Spherical, conical domes
 • Dariush Zolfaghari* Pages 55-62

  Inscribed historical works such as coins, seals, manuscripts, documents, various objects, tombstones and inscriptions are among the most significant and reliable sources of all nations’ culture and history. In the field of Iranian civilization in Islamic era, inscriptions and written sources have always been interesting for the rulers and public. Meanwhile, monuments have been the most important document for determining the architecture history and originality of a building while being exposed to destruction or elimination by conquerors or opponents to the same extent. These valuable research sources are seriously in danger due to several ecological and preserving causes; therefore, it is likely that these sources be destroyed and future generations would not have access to them if they do not be documented. On the other hand, they must be read accurately since misreading may result in incorrect information acquisition. The main issue of this research is text investigation and reviewing the inscription of Agha Bozorg mosque portal in Kashan which was visited in Shahrivar, 1397SH (Sep.2018). Agha Bozorg mosque and school located in the historic area of Kashan, is adjacent to Khajeh Taj Al-Din tomb in a district of the same name, in Agha Bozorg street branched off Fazel Naraghi street. This school mosque is attributed to Mollah Mahdi Naraghi known as Agha Bozorg, one of the great philosophers of Kashan and was built in Mohamad-Shah Qajar era. Haj Mohamad-Taghi Khanban was the founder of this complex who constructed its mosque for public prayer and as a venue for holding debate and training sessions of his son-in-law Mollah Mahdi Naraghi. The project of building the mosque started in 1256AH (1840AD) and finished 8 years later in 1264AH (1848AD) during the early years of Naser Al-Din Shah Qajar’s reign. The dates 1263, 1264, 1268AH (1847, 1848, 1852AD) mentioned on the inscriptions of the dado, the nave (shabistan) platform, the interior space of the nave under the dome, the altar and the portal relate to the time its decoration process ended. Agha Bozorg mosque is one of the monuments with many inscriptions. The text inscribed over the portal is a 24-distich ode written with beautiful white Nastaliq handwriting on an azure tile background. The king’s name of that time (Naser Al-Din Shah), the chronogram, the poet’s nick name (Hasrat), signature (calligrapher = Hosein), the founder’s name Mohamad-Taghi and Mollah Mahdi Naraghi known as Agha Bozorg have been written on this inscription. Its text and the issue if it was read correctly are investigated here. Hasan Naraghi’s book is one of the most important books written about Kashan and its counties. He has tried to mention all inscriptions of the investigated buildings but lack of their photos in this book has made it really difficult to compare what was read by the writer to the original inscription. Through library studies and referring to Naraghi’s book, it is perceived that some distiches of the ode, inscribed on 3 sides of the portal have not been read correctly. Inscriptions are seen as the most significant document of architecture history as well as means of determining the originality of a monument. Hence, through some field studies, the writer concluded that 10 mistakes were made in reading the inscription chronogram of Agha Bozorg mosque portal while writing “The monuments of Kashan and Natanz” book. Some dates have also been read incorrectly. Such mistakes have been corrected in this research according to some field studies and through entering the inscriptions photos into this paper.

  Keywords: Kashan, Inscription, Agha Bozorg mosque
 • Alireza Askari Chaverdi, Pierfrancesco Callieri*, Sébastien Gondet Pages 63-74

  The Bāgh-e Fīrūzi area spreads over 130 ha and includes 10 known Achaemenid sites: seven with stone architectural elements, one with baked bricks on the surface, and two corresponding to 3 m-high rounded tepes. Tol-e Ājori is located on the eastern fringe of Bāgh-e Fīrūzi, on a border defined by Bāgh-e Fīrūzi located 300 m to the SE and Tol-e Jangī B located 400 m to the NW. This area was studied and excavated over 8 years. Comprehensive study of Tol-e Ājori, located 3 km west of the Persepolis Terrace, must be approached by taking into account former research on Pārsa. Like various scholars before us, we think that the Bāgh-e Fīrūzi area should be seen as a part of the city linked to the royal residence of Persepolis. Remains of Achaemenid occupation near the village of Fīrūzi have gradually been brought to light by archaeologists surveying the vicinity of the Terrace in the attempt to place it within the perspective of wider town planning. The archaeological excavation results in this part of the city of Pārsa showed that in both historical and functionality sense, the discovered building in Tol-e Ājori in the area known as Bāgh-e Fīrūzi, can go back to the early phases or even before the construction of the Persepolis terrace. The Tol-e Ājori is one of the valuable archaeological finds that fills the gap in the formation of the city of Pārsa before Darius I. Paying attention to the glazed bricks and the figurative imagery of fantastical animals used in this building, the building in Tol-e Ājori goes back to before the construction of Āpādānā in Susa and Persepolis, and it resembles the Ishtar gate in Babylon at the beginning of the sixth century BC. In this regard, the comparison of the construction method; architectural trend; and analytical archaeological information with regards to the construction methods; and identification of the the materials used for glazed bricks from the three areas of Tol-e Ājori, Susa and Babylon will have a critical role in understanding the history and the cultural connections of this era in South- Western Iran. The Tol-e Ājori building and the surrounding structures are located 3.5 kilometres from Persepolis, and they highlight the importance of the cityscape in this part as the oldest urban area within Pārsa. This research is conducted for the first time after new archaeological discoveries by using multidisciplinary research studies of the joint Iranian- Italian archaeological teams in the Pārsa city of Persepolis , and within the framework of the cooperation agreement between University of Bologna, Archaeology Research Centre, cooperation of Cultural Heritage Organisation, Shiraz University, and Persepolis World Heritage site.

  Keywords: Tol-e Ājori building, Pārsa, Persepolis, multidisciplinary study
 • Nader Karimian Sardashti* Pages 75-90

  “Historical map of Karun river route toward Shushtar and the source of Zayandeh Rud” is among the historical map series of Khuzestan which was prepared and drawn by Abd Al-Ghaffar in Ramadan 25th, 1299AH. This map illustrates Karun River, Zardkuh Mountains, Dez river in Dezful, Kuhrang Mountain, Zayandeh Rud River as well as coal mines, farms and roads of the region. Najm Al-Mulk, the well-known engineer of Qajar era, has professionally implemented the mapping methods of those years to draw this map. In addition to Najm Al-Mulk’s services to modern engineering and topography of natural areas system of Iran and particularly of Khuzestan, the details of the map are also explained here. The title mentioned in its identity certificate which includes the main Karun River toward Shushtar and the source of Zayandeh Rud, has been chosen as the title of this research. Fortunately, it is known who has drawn this historical map; it is the late Haj Abd Al-Ghaffar Naj Al-Mulk (1839-1908AD), The engineer, historian and astronomer of Naseri era who played a significant role in preparing the geographical maps of Khuzestan. His scientific-engineering records are the indicative of his great activities in this field. Moreover, his “Khuzestan travelogue” is seen as a golden sheet of the history and geography of Khuzestan in Qajar era which can be a valuable heritage for future generations. Based on the data written on the map, it dates back to Ramadan 25th, 1299(1882AD). The name of the drawing location, Tehran, and the drawer’s, Abd Al-Ghaffar, have also been declared on the map. The year 1299AH coincides with 1260SH. Therefore, the map dates back to 136 years ago (based on solar calendar) and 141 years ago (based on lunar calendar). One of the most important traits of this map is illustrating the natural zones, the terrain as well as Karun, Dez and Zayandeh Rud rivers zones which have been shown using particular lines. The lawn and farming surroundings of Karun, Dez and Zayandeh Rud rivers in addition to the longitudinal and transverse shears of Karkonan Mountain are also reported on this map. The sentence “The scale is one part of 20000 parts” shows that the area scale is 1 to 20000 which seems really small in comparison to the river length. The map dimensions are 48×69 cm which seems mediumsized in comparison to the maps existing in the archives of Foreign Affairs Ministry. Among the series of the historical maps remained from Haj Abd Al-Ghaffar Najm Al-Mulk (Najm Al-Doleh), this map has outstanding traits such as showing natural resources including rivers, mountains, the lawn, farms and fertile lands since the ultimate goal has mostly been planning for agriculture and optimal exploitation of rivers as well as getting accurately acquainted with the region to obtain annual taxes. The historical map of “Karun toward Shushtar and the source of Zayandeh Rud” is a clear evidence of such attitude existence. Another noteworthy point is the longitudinal and transverse shears of Karkonan Mountain on such a scale which is a rare one compared to the other maps of Qajar era. This is the indicator of the late Najm Al-Mulk’s precision who was a distinguished cartographer of that era. Keywords: Karun

  Keywords: Karun River, Historical map, Abd Al-Ghaffar Najm Al-Mulk, Naseri era, Shushtar, Khuzestan, Zayandeh Rud
 • Amirhossein Karimi* Pages 91-99

  Seyedun or Seyedun Ali Naghia tomb is located in Nebadan district of Abarghu. This clay monument is a tall dome chamber on the exterior cover of whose dome there are bricks as well as blue and azure tiles. The interior dado is also covered by tiles and the underneath surfaces are decorated with clay Muqarnas, inscriptions and slight painting ornaments. A vast part of the dome cover crumpled probably in 1330sSH (1950s AD) and was renovated some decades later. This building is a mosque attributed to 9th century (AH) called masjid-hosseiniyeh or hosseiniyeh of Nebadan. A small part of it which is part of the attached installations has just remained. It has had an altar whose direction confirmed to the skew Qibla of the congregational mosque and masjidhosseiniyeh of Abarghu. No dated inscription or including the founder name one can be found there. Seyedun Ali Naghia has been briefly inspected in the previous references and is attributed to 8th century (AH) based on Donald Wilber and Godard’s dating while it has been attributed to 6th- 8th centuries (AH) in the national registration file. In this research we try to date the tomb through investigating related documents, its structure and also the comparative inspection conducted during the preparation period of the renovation plan. In addition, we look for the answer to the question whether it was constructed in one single era and when it was built. Its initial function is another issue to be investigated. The dado tiles order, the way of drawing and embellishing Kufic handwriting of the inscriptions and the way of creating squinches in this monument to a great extent resemble 8th century monuments of Yazd and Isfahan. Moreover, the content of the verses written on the inscriptions which alludes to the burial use of them, in addition to above-mentioned traits, arouse the strong possibility of this monument being built as a tomb and for burial purposes. Both the structure and the ornaments are very similar to the damaged tomb of Hasan Ebn-Keikhosro (with an inscription dated 707-718 AH). Since the construction date of that tomb is known, it is likely that Seyedun Ali Naghia was also built in the first quarter of 8th century; the era during which king Mobarez Al-Din could overcome Yazd and Meibod that led to the reign of Mozaffarian dynasty to start. In addition, based on its similarities to 8th century monuments like Seyedun Golsorkhi and Hasan Ebn-Keikhosro domes and through investigating Jame’ Al-kheirat endowment in which Nebadan desert of Abarghu has been mentioned, we conceive that the mentioned buildings were all made in one single era with the fund of a famous figure who might belong to Seyed Rokn Al-Din family. Through investigating the structure of Seyedun Ali Naghia no trace of two different eras was found which leads us to the strong possibility that all of them were constructed in one single era. The content of the inscriptions read in this research for the first time, are Quran-related. We can foresee that more evidences particularly of the original forms of dome covers ornaments would be obtained through future renovations which might in turn reveal other aspects of the monument history.

  Keywords: Seyedun Ali Naghia, Dome, Abarghu, Tile work, Decorative Kufic, Ale, Mozaffar era