فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن پارساجم، محمدرضا حمیدی زاده، بهمن حاجی پور، اسماعیل فدایی نژاد صفحات 19-39
  راهبرد رشد انتخابی هوشمندانه در مسیر تکامل بنگاه است. بنگاه‌ها انتخاب می‌کنند که در حضور ریسک چگونه از منابع خود برای رشد استفاده کنند. هدف از این پژوهش، مطالعه نقش ریسک در انتخاب استراتژی رشد بنگاه در صنایع با فناوری پیشرفته در ایران است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی صنایع با فناوری پیشرفته و دیدگاه های خبرگان و پیشنهادهای محقق بنا گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای محقق ساخته، جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌های صنعتی کشور در صنایع دارای فناوری پیشرفته  است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و داده‌های حاصل از نمونه‌ای 451 نفره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که: 1) استراتژی‌های رشد بنگاه‌ با تکنولوژی بالا بر کارآمدی آن‌ها موثر است، 2) منابع بر استراتژی رشد بنگاه‌ هایتک تاثیرگذار هست، 3) بنگاه ‌هایتک براساس نوع ریسک، از منابع، برای استراتژی‌های رشد استفاده می‌کند و 4) بنگاه‌ تکنولوژی بالا براساس ریسکی که ادراک می‌کند از کارآمدی، برای رشد به شکل سود و جذابیت منابع موردنیاز برای رشد را فراهم می‌آورد.
  کلیدواژگان: استراتژی رشد، نفوذ در بازار، رشد داخلی، رشد خارجی، کارآمدی بنگاه، ریسک مالی، ریسک بانکی، ریسک ارزی، ریسک مقررات گمرکی
 • سعید صحت، محمدتقی تقوی فرد، رضا سلامی، مجتبی افشاریان صفحات 41-60
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ طرح تحقیق، جزو پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی است. همچنین از نظر زمان انجام، مقطعی و با توجه به ماهیت داده‌ها نیز کمی است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مدل‌سازی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد که مدل آن در نرم‌افزار متلب طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان است که متشکل از مدیران عامل، مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت می‌باشند که از نظرات آن‌ها به‌منظور تدوین قواعد استنتاج فازی استفاده شد و ساخت این قواعد بر اساس نظرات 25 خبره صورت گرفت. سه عامل از قبیل: برند کارفرما، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول‌آفرین، عوامل زمینه‌ساز و موثر بر پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در میان عوامل مذکور، سبک رهبری تحول‌آفرین بیشترین تاثیر را بر پیاده‌سازی موفق مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است. همچنین، برند کارفرما و فرهنگ سازمانی نیز به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، برند کارفرما، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری تحول آفرین، شرکت های دانش بنیان، سیستم استنتاج فازی
 • محمود خواجه پور، حسن فارسیجانی، الدار صداقت پرست صفحات 61-81
  هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران است. جهت دستیابی به این هدف، از روش پژوهش آمیخته و مصاحبه‌های نیم ساختاری استفاده شد. مصاحبه ها با 12 نفر از خبرگان صنعت بانکداری انجام گرفت که همگی دارای سوابق اجرایی در پست‌های عالی سازمانی بودند، و مدل اولیه شناسایی شد. شیوه تحلیل مصاحبه‌ها، تحلیل تم بود که سه مرحله کدگذاری در آن صورت گرفت. در ادامه با استفاده از شیوه آماری تحلیل عاملی تائیدی، ابعاد و مولفه‌های به‌دست‌آمده از 35 کارشناس و خبره در حوزه بانکداری مورد بررسی و تائید قرار گرفت. نتایج  نشان می‌دهد که برای ایجاد و افزایش تاب‌آوری سازمانی باید در دو حوزه مدیریت خرد بانکی و مدیریت کلان بانکی در کشور عوامل متعددی را مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، صنعت بانکداری، مدیریت خرد بانکی، مدیریت کلان بانکی، شاخص های تاب آوری
 • مسعود لاجوردی، ابوالفضل دانایی، سید محمد زرگر، سید عبدالله حیدریه صفحات 83-123
  پژوهش بنیادین حاضر طراحی و تبیین چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش را در کانون اصلی توجه خود قرار داده است. در این راستا، در فاز نخست و بر اساس مطالعه گسترده، عمیق و نظام‌مند مبانی نظری، 9 بعد، 27 مولفه و 100 شاخص به‌مثابه عناصر چارچوب فوق مورد اکتشاف قرار گرفتند. همچنین در فاز دوم و پس از اجرای تکنیک دلفی فازی دو مرحله‌ای و بر اساس نظر خبرگان از میان 100 شاخص شناسایی شده 68 شاخص مورد پالایش و تائید قرار گرفته و تناسب ابعاد و مولفه‌ها نیز تائید شدند؛ و بر اساس دو مرحله فوق در نهایت چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش طراحی و تبیین گردید. همچنین در فاز دوم به‌منظور اجرای تکنیک دلفی فازی و به‌منظور آگاهی از نظر خبرگان یک نمونه 30 نفری از اساتید منتخب دانشگاه که دارای سوابق پژوهشی و تالیفی در حوزه بازاریابی به‌ویژه خلق ارزش هستند جهت مصاحبه انتخاب گردید. نتایج پژوهش حاضر به مرتفع شدن شکاف‌های نظری و توسعه دانش در حوزه مفهوم ارزش کمک شایانی نموده است.
  کلیدواژگان: گزاره ارزش مشتری، دیدگاه شرکت - محور، دیدگاه مشتری - محور، دیدگاه متقابل
 • وحید خاشعی، رضا اسدی صفحات 125-139
  موفقیت در فضای متلاطم و پیچیده کسب‌وکار امروزی مستلزم بینش و دانش عمیق در مورد نحوه کنترل راهبردی سازمان است. بعضا کسب‌وکارهای نوپا با تکیه بر دانش فنی خود در هیاهوی این فضای به شدت رقابتی از مقوله کنترل غافل می‌شوند و یا نهایتا کنترلی از جنس کنترل راهبرد را پیش می‌گیرند. مطالعه پیش رو با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته سعی در کشف سازوکارهای کنترل راهبردی در پنج شرکت مطرح و بزرگ نوپا در فضای آنلاین می‌کند. در تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی ای، مدلی جامع طراحی شده و سپس این مدل در میان یازده تن از خبرگان این حوزه با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به آزمون گذاشته شده است. شواهد حاکی از آن است که کنترل پیش‌فرض‌ها و مفروضات راهبردی می‌تواند نقش کلیدی در کنترل راهبردی ایفا کند.
  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، استارتاپ، ناوبری سازمانی، اهرم های کنترل، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • ]مهران سعیدی اقدم، اکبر عالم تبریز، اصغر صرافی زاده قزوینی، حسام زندحسامی صفحات 141-160
  پژوهش حاضر با هدف شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه انجام شده است. روش پژوهش به‌صورت مطالعه موردی آمیخته کیفی-کمی و مبتنی بر روش پویایی سیستم است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی‌های کتابخانه‌ای، بررسی متون علمی پژوهش، مقالات و نشریات تخصصی و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و بررسی و تحلیل داده‌ها به روش رویکرد پویایی سیستم و با استفاده از نرم‌افزار ونسیم انجام گرفت. داده‌های حاصل نشان داد مدل پژوهش به‌خوبی تعاملات متقابل متغیرهای اثرگذار در این امر را نشان می‌دهد. جریانات نقدی، حساسیت بالایی را به تغییرات تعداد سرمایه‌گذاران در هر واحد نشان می‌دهد. همچنین افزایش مقررات اقتصادی تاثیرات بسیاری در متغیرهای توسعه کارآفرینی پایدار و توسعه پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی می‌گذارد و موجب افزایش توسعه کارآفرینی پایدار می‌شود؛ افزایش سرمایه‌گذاری اثر مناسبی بر تقویت نوآوری در مراکز رشد و فناوری و کاهش دخالت دولت می‌گذارد؛ تغییر هزینه‌های ترویج باعث افزایش نرخ ترویج سرمایه‌گذاری جمعی در دوره‌های 18 تا 30 می‌شود و اثر بسیار مناسبی بر کاهش مالیات دارند.
  کلیدواژگان: مقررات اقتصادی، توسعه پلتفرم ها، ارزش آفرینی اقتصادی، پویاشناسی سیستم
 • مسعود بیرجندی، عبدالخالق غلامی، محمد حقیقی صفحات 161-176
  بررسی الگو و عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف‌کنندگان تاثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف‌کنندگان می‌گردد که بازاریابان را قادر می‌سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش‌های خرید مطلوبیت‌گرایانه و لذت‌گرایانه بر رضایت، وفاداری، ترجیح نام تجاری و قصد خرید مجدد مشتریان در مراکز خرید هست. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 447 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه هست. سوالات پرسشنامه از نوع سوالات بسته و بر اساس مقیاس 5 تایی لیکرت و دارای 28 سوال است. برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از پایایی ترکیبی و برای بررسی‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت‌گرایانه و ارزش خرید لذت‌گرایانه اثر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری متغیر وفاداری مشتریان بر متغیرهای توصیه به دیگران، ترجیح نام تجاری و هزینه تغییر عرضه‌کنندگان ‌که همگی از پیامدهای وفاداری به شمار می‌روند، تائید شده است. علاوه بر این، تاثیر ترجیح نام تجاری بر قصد خرید مجدد مشتریان تائید شد.
  کلیدواژگان: ارزش خرید لذت گرایانه، ارزش خرید مطلوبیت گرایانه، رضایت، وفاداری، ترجیح نام تجاری، قصد خرید مجدد
 • علیرضا پیرعلی، محمدتقی امینی، محمد مهدی پرهیزگار، علی نوروزی مبارکه صفحات 177-200
  اگرچه تدوین راهبرد برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است، اما مهم‌تر از آن وجود هماهنگی بین عناصر سازمان به‌منظور اجرای موفقیت آمیز راهبرد های مدون شده است. جاری سازی راهبرد در شریان‌های سازمان، فرآیندی است که طی آن ‌همه بخش‌های تشکیل‌ دهنده یک کل برای دستیابی به هدف مشترک ترکیب می‌شوند. این مهم، به‌ویژه در صنعت بیمه که زمینه گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد؛ از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعه حاضر بر آن است تا به تبیین عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی راهبرد در سازمان‌ها بپردازد. جامعه آماری مورد مطالعه، متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت‌های بیمه ایران، آسیا و معلم در شهر شیراز است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران 271 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به محاسبه شد. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصله موید مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش هستند. بنابراین می‌توان بیان داشت که روابط در نظر گرفته شده در مدل درست و منطقی بوده و مدل ارائه شده تائید می‌گردد.
  کلیدواژگان: جاری سازی راهبرد، همسویی راهبردی، ارتقای سازمان، صنعت بیمه
 • ابراهیم گیوکی، علیرضا منظری توکلی، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 201-222
  اگرچه در مورد مفهوم شایسته‌سالاری پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن رهبری خدمت‌گزار طی سال های اخیر در مبانی نظری سازمان و مدیریت کمتر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل شایسته‌سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت‌گزار به‌منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. بر این اساس متغیرهای مربوط و مقیاس آن‌ها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه های استان مرکزی در سال 96-95 و نمونه‌گیری به روش خوشه ایدومرحله ای بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های عوامل مرتبط با شایسته‌سالاری 72/0 و شایسته‌سالاری 73/0 و رهبری خدمت‌گزار 90/0 محاسبه گردید. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش توصیف آماری و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل شایسته‌سالاری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت‌گزار از برازش معناداری برخوردار است.4
  کلیدواژگان: شایسته سالاری، رهبری خدمت گزار، رهبری، دانشگاه های استان مرکزی