فهرست مطالب

 • پیاپی 122 (تابستان 1398)
 • 260 صفحه، بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 27
|
 • نامه به نگاه نو
  صفحه 6
 • مقاله ها
 • چگونه واژه ای مسخ می شود ¤ ماریو بارگاس یوسا
  عبدالله کوثری صفحه 13
 • معنای زندگی من ¤ جک لندن
  میهن تاری صفحه 25
 • پشت پرده شبکه های نفوذ اسراییل در بروکسل ¤ گرگوری موزه
  احسان موسوی خلخالی صفحه 35
 • بازخوانی بحران سیاسی ناشی از اولتیماتوم روسیه به ایران 1289 1290 خ.
  آرمان نهچیری صفحه 45
 • ایران از ممالک محروسه تا عصر مشروطه
  محمد دهقانی صفحه 83
 • بخش ویژه: محیط زیست و توسعه پایدار
 • دگران کاشتند و ما خوردیم...
  علی میرزایی صفحه 88
 • جان زمین را گرفته ایم! / گفت وگو با رضا مکنون
  صفحه 91
 • اکوساید یا جنایت علیه محیط زیست: گزیده آرای صاحب نظران در پنج دهه اخیر
  حسین فراستخواه صفحه 109
 • منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه اقتصاد سیاسی توسعه پایدار
  بایزید مردوخی صفحه 125
 • چرا زمین گرم می شود
  یوسف ثبوتی صفحه 134
 • آب و آبروی علم
  امیراحسان کرباسی زاده صفحه 139
 • حمل و نقل شهری و آلودگی محیط زیست، راه حل؟
  شهاب الدین کرمانشاهی صفحه 146
 • نقد و نظر
 • انگار من زادمتان. تحلیلی بر غزل «یک متر و هفتاد صدم»، سیمین بهبهانی
  سعید رضوانی صفحه 154
 • دستاورد بزرگ دکتر محمد مصدق
  بهروز برومند صفحه 160
 • داستان و نمایشنامه
 • تاببه یاد علینقی عالیخانی (1307-1398)
  محمد خضیر ترجمه: نرگس قندیل زاده صفحه 163
 • درد خفیف
  هارولد پینتر ترجمه: علی امینی نجفی صفحه 173

  داستان و نمایشنامه
  • تاب ¤ محمد خضیر/ نرگس قندیل‌زاده

 • رویدادها و گزارش
 • به یاد تونی ماریسون (1931-2019)
  نرگس انتخابی صفحه 198
 • به یاد برایان مگی (1930-2019)
  مسعود صادقی صفحه 202
 • به یاد غلامعلی بسکی (1310-1398)
  میلاد عظیمی صفحه 204
 • به یاد فرانکو زفیرلی (1923-2019)
  وازریک درساهاکیان صفحه 206
 • گزارش مراسم سیزدهمین دوره جایزه مهتاب میرزائی
  صفحه 209
 • به یاد علینقی عالیخانی (1307-1398)
  علی اصغر سعیدی صفحه 220
 • کتاب، کاریکاتور
 • کتاب شناسی خاطرات اعضای حزب توده ایران
  بهمن زبردست صفحه 223
 • تازه های کتاب
  صفحه 236
 • نبض امروز
  حسن کریم زاده صفحه 242
 • انتقاد کتاب (محمدعلی آتشبرگ، مسعود راستی پور ، یزدان منصوریان، علی میرزائی)
  صفحه 243