فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و دوم شماره 146 (پیاپی 262، بهمن 1383)
 • سال بیست و دوم شماره 146 (پیاپی 262، بهمن 1383)
 • 114 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • تولید دستوری / سرمقاله
  صفحه 6
 • خارجی ها برای تاسیس نمایندگی و داخلی ها برای افزایش سهم در بازار آمده بودند
  صفحه 8
 • صنایع نساجی در بم مدرسه عشق بنا کردند
  صفحه 34
 • اقتصاد قوی یا ریال قوی؟
  صفحه 40
 • با وضعیت فعلی صنعت داوطلبی برای سرمایه گذاری خارجی نداریم
  صفحه 54
 • نایلون برای کیسه هوا
  صفحه 57
 • صدور کالای غیر استاندارد چینی به کشور از سال آینده ممنوع می شود
  صفحه 58
 • پیامدهای لغو نظام سهمیه بندی نساجی برای آمریکا و چین
  صفحه 60
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در آبان ماه 1383
  صفحه 62
 • ارزش اقتصادی کرک بز
  صفحه 64
 • همایش های صنایع نساجی ایتالیا در تهران، اصفهان و یزد
  صفحه 66
 • خواص پارچه های حلقوی ساده بافت تولید شده از نخ شنل
  صفحه 73
 • فروش محصولات غیر پوشاکی چین
  صفحه 78
 • تولید الیاف اکریلیک ضد میکروب در شرکت پلی اکریل ایران - کارخانه اکریلیک 2
  صفحه 80
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 93
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 98
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 100
 • خبر
  صفحه 105
 • بخش انگلیسی
  صفحه 107