فهرست مطالب

 • پیاپی 86 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد آشوری، جمال انصاری*، علی صفاری صفحات 1-20

  با تاکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریبا یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد.

          اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و  پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بازداشت های پیش از محاکمه، اصول و استانداردهای حداقل، تدابیر غیر بازداشتی، افزایش جمعیت کیفری
 • مهدی اسماعیلی*، فرخنده ابراهیمی صفحات 21-44

  عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطهء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تاثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولا تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

  کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، بازپروری بزه کاران، جرم و جنایت، تجارب بزه دیدگان
 • ربیعا اسکینی*، احد خاکپور صفحات 45-64

  هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد.  شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت  متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.

  کلیدواژگان: شفافیت، محرمانگی، حریم خصوصی، داوری تجاری بین المللی، داوری سرمایه گذاری بین المللی
 • محمود باقری*، عباس احضاری صفحات 65-85

  با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تاسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملا منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملا متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: بازار خارج از بورس، بورس اوراق بهادار، شرکت فرابورس ایران
 • محمدحسین رمضانی* صفحات 87-111

  هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت.
  این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: دادستان، تحقیق، تعقیب، مبنای معقول، دیوان کیفری بین المللی
 • رضا زهروی*، زینب سرگردان صفحات 113-137

  حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد.
  براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .

  کلیدواژگان: حریم خصوصی، زندانی، کرامت انسانی، حبس، اصول حبس
 • محمد ساردویی نسب*، فرشته قنبری صفحات 139-163

  بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتا؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیا؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثا؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، راسا در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعا؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضا با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.

  کلیدواژگان: حقوق رقابت، بازار سرمایه، بورس، ضمانت اجرا، شورای رقابت
 • عادل ساریخانی*، محمدحسین شاکر، سید ابراهیم موسوی صفحات 165-185

  ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد.
  این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.

  کلیدواژگان: استخوان، شکستگی استخوان، دیه شکستگی، ضابطه دیه، رویه پزشکی قانونی
 • جواد صالحی* صفحات 187-209

  جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتا بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.

  کلیدواژگان: اصل شناسایی متقابل، حقوق کیفری اتحادیه اروپا، اصل هماهنگ سازی قوانین، اصل یکسان سازی قوانین، معاهده لیسبون
 • علیرضا عالی پناه*، نرگس گلپایگانی صفحات 211-238


  وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت،  نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد.  سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که  اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود.  به مرور زمان و  با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل  کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی  از هدف اصلی  دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی  برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد.   با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . 
  کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ،  تقسیم اموال ورشکسته.

  کلیدواژگان: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی، تقسیم اموال ورشکسته
|
 • Mohammad Ashoori, Mohammad Ashoori*, Ali Saffari Pages 1-20

  Stressing that the consequences of today's social, economic, legal and penal population inflation and overcrowding in prisons, the issue has turned into the most complex challenges in the criminal justice system, the pre-tria detention, one of the main factors is the increase in the penal population it is, in a way that almost a quarter of the total population of prisoners in Iran and the world are the accused arrested.So reducing the number and rate of pre-trial detention, to reduce congestion and improve the criminal population leads.

  principles and standards as avoid pre - trial detention , custodial measures as a last resort , make maximum use of non - measures in custody, the principle of innocence , the judicial permission and minimum standards , of the most important principles governing the pre - trial detention in Iran's penal law with international patterns decisive that adherence to the principles of the decline in the intervention of the criminal law, the use of successful experiences of other countries ' policies and strategies to get out of the crisis While ensuring the rights of defendants awaiting trial.

  Keywords: pre - trial detention, principles, standards, but at least measures in custody, criminal population increase, International documents
 • Mahdi Esmaili*, Farkhondeh Ebrahimi Pages 21-44

  Restorative justice is a movement aimed at combating the aftermath of crime by reforming and rebuilding relations between the three main parties, namely, delinquent, victimized, and community. The analysis of the relationship between the theory of restorative justice and the principles of rehabilitation of the offender reveals the differences and differences between the two systems. Although it is claimed that restorative justice is criminal and focuses on improving the situation of the perpetrators, some studies indicate the effect of restorative justice on the well-being of offenders and the reduction of crime in them. In this study, it has been attempted to show that regenerative models and restorative justice, although similar, have two distinct normative frameworks with different functional areas and their attempt to combine them is wrong. Some studies have shown that offenders usually have satisfactory experiences with the implementation of restorative justice practices, and there are, of course, negative experiences that have been referred to. The purpose of this article is to rehabilitate delinquents and the experiences of criminals from restorative justice. Using the library method, information has been gathered. In this paper, the researcher seeks to answer these questions. Is there any meaningful insight into the methods of restorative justice and rehabilitation, how and to what extent restorative justice has succeeded in meeting the needs of the victim, and the principles and values ​​of restorative justice. What is.

  Keywords: Rehabilitation of delinquents, victimized experiences, restorative justice
 • Rabiya Eskini*, Ahad Khakpour Pages 45-64

  The present research study intends to investigate the concepts of transparency, confidentiality and privacy within the scope of Investor-State Arbitration and International Commercial Arbitration.Transparency, confidentiality and privacy are the main pillars of international arbitration which have a close relationship together, however in some cases they are in a controversial situation. The tension between confidentiality and transparency comes into existence when the issue of public interest plays the main role in international arbitration. In such situations, private interest of individual parties, involving confidentiality and privacy, conflicts with the interest of general public, involving openness of the arbitration proceedings and access to all documents concerned. Then it becomes important to know how to make a balance between these competing concepts, what their value is and how their relationship is in controversial situations of international arbitration. For this purpose, the first Part of the paper intends to define some key terms such as “confidentiality,” “privacy” and “transparency” related to international arbitration. The second Part challenges the issues of Transparency and Confidentiality in the context of International Commercial Arbitration and Investor-State Arbitration. The third part concludes by analyzing how to make an equilibrium between transparency and confidentiality in controversial situations of international arbitration including Investor-State Arbitration and International Commercial Arbitration.

  Keywords: Transparency, Confidentiality, Privacy, International Commercial Arbitration, Investor-State Arbitration
 • Mahmood Bagheri*, Abbas Ehzari Pages 65-85

  Although clause 8 of article 1 of the Securities Market Act has been explained Over the Counter market and defined it to ”an electronic or non-electronic market which implements securities transactions on the basis of negotiations”, according to some changes in the rules and regulations of this section, including approval of Iranian Securities Market Act, The law for Development of New Financial Instruments and Institutions, The Fifth Development Plan Act and etc., it has undergone fundamental changes in performance and has gone away from its prevailing concept in countries with developed economy. Iran Fara Bourse Co. has been established on the basis of Securities and Exchange High Council’s license as the sole over the counter market in Iranian Capital Market, the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, practically have led to a distancing of the Fara Bourse from the concept of OTC. This has led to the exclusion of Iranian Capital Market from benefits of OTC market, with significant legal defects. However, in US law, OTC market is completely different from the stock exchange from the variety of aspects, including how transactions are carried out, tax breaks, fees, and transaction brokers, thereby provides diverse investment opportunities for Capital market activists.

  Keywords: Over the Counter, Stock Exchange, Fara Bourse Co
 • Hossen Ramazani* Pages 87-111

  The main purpose of the establishment of the International Criminal Court is to investigate and prosecute international perpetrators of crimes, so that these individuals are not left without bureaucracy. To accomplish this, the Prosecutor of the Court has a tremendous duty. Selection of the situation and initiation of its research and its initial review is done according to reports, documents, evidence and evidence. At this stage, the prosecutor must establish a reasonable basis, in which case the primary branch will decide by conducting its own judicial oversight of conducting comprehensive investigations and prosecuting perpetrators.
  The study seeks to analyze the initiation of international prosecutor investigations. To this end, some research-related issues will be evaluated in the light of the provisions of the Statute of the Court and its practical procedures.

  Keywords: Prosecutor, investigation, prosecution, reasonable basis, International Criminal Court
 • Reza Zahravi*, Reza Zahravi Pages 113-137

  The right to privacy is subject was defined by Shariah and law and it refer to exploration prohibition and kind of human life aspects which are called positivism area. Article constitution is known as one of the most important rights for people in community closely linked to the right to privacy. The authors, considering that the prisoners are also human and his conviction should not deprive him of human rights. In this research, the authors consider to explain the dimensions and extent of right to privacy in three axes: physical, mental, and financial and estate that, although the imprisonment should be removed or replaced with other punishment, but until then, the detained person should have other human rights other than those specifically deprived of his liberty and in accordance with the purposes and principles of the prison and also should codify an enforcement in  statutes against prisoner’s law breach ؛This constitution is known as one of the most important rights for people in community closely linked to the right to privacy.

  Keywords: right to privacy, prisoner, human dignity, imprisonment, principles of prison
 • Mohammad Sardoenasab*, Fereshte Ghanbari Pages 139-163

  stock market is run by special regulations. accordingly, analyzing the issues about the relation between the competition law and capital market such as stock market officials and their boundaries in the context of setting, controlling and  enforcing rules, the generality or specificity of such rules, the controllability of stock market in comparison to the general competition rules and the state of competition law in case of the sanctions governing securities' market and finally, the competition between the stock market officials are of great importance which will be fully discussed during this article. 
  regarding the relationship between competition law and capital market in Iran, it must be considered that: first, specificity and formality of stock market does not contradict the general authority of the special organizations and instruments of competition law. 
  Secondly, the bilateral structure of these regulations in our country does not exactly prevent disturbing the competitive rules but it also does not quite comply with the competition law rules.
  Third, although the civil, criminal and disciplinary sanctions in stock market have been set to protect this area, but the stock market does not directly play a role in clarifying or confronting the anti-competitive conduct in securities’ market itself and the related regulations have to be extracted from the stock market regulations.
  Therefore, the legal institutions working on this area in Iran, are mostly related to sanctions rather than focusing on ethical or practical matters.
  Forth, although, the competition between stock market officials and related organizations could have some acceptable results but it also could lead to merger, monopoly or even some anti-competitive conducts in long term.
  Thus, the competition law could face some conflicts at this area.

  Keywords: Competition law, capital market, stock market, sanction, competition counsel
 • Adel Sarikhani*, Mohammad Hosein Shaker, Seyyad Ebrahim Mosavi Pages 165-185

  The law of fracture diya is accepted by majority of Faqihs. The law states that bone fracture diya with recovery in diya limbs equals one fifth of amputation diya and, in case of complete recovery, is four fifth of that one fifth of amputation diya. The book of Zarif, as the main document of this law, is reflected in Fagihs books. A comparative study of fiqh statements with those in the book of Zarif, leads us to different laws than those mentioned by Faqihs, and this has been studied by some other Faqihs. In legislation, the criminal law has generally accepted this law in clause of 569, and in the process of implementation, based on the specialty needed to determine the degree of bone fracture, the clause of 136 of criminal procedure stipulates that the inspector should satisfy the experts in Legal Medicine Organization wherein defined laws already exist. In practice, there exist three viewpoints for fracture bone diya, that is, Faqihs statements, criminal law, and medical process. Besides practicing problems in legislation, they are in court. The present article tries to study this law, its reflection in the law, and examine solution for its implementation problems, and then some suggestions are presented.

  Keywords: bone fracture, fracture diya, Fiqh, law, legal medicine
 • Javad Salehi* Pages 187-209

  Creation of new criminal law in the European ::::::::union:::::::: has led to an approximation of the criminal law of member states to each other. Compliance with this obligation for EU member states is due to the provisions of the Treaty of Lisbon. Main approach of the Treaty of Lisbon is to resort to the option of harmonizing the criminal laws of the member states, which is a new chapter in the history of European criminal law. However, the harmonization of the laws of new criminality is contrary to the general expectations on the national level and conflicts with the teachings of the fundamental rights of member states. The obligation of member states to reciprocally recognize the principle and the principle of harmonization of laws is an alternative to avoiding these consequences. But the principle of mutual recognition also has challenges that rely heavily on mutual trust in the legal and judicial system of each other. The study of the concept and function of the principle of mutual recognition and challenges in the area of European ::::::::union:::::::: criminal law is the subject of this paper. The findings of this research show that the principle of mutual recognition over time has led to the harmonization of criminal laws and the forging of new mechanisms for the realization of mutual legal cooperation between governments.

  Keywords: The Principle of Mutual Recognition, European :::::::union:::::::’ Criminal Law, The Principle of Harmonization of Laws, The Principle of Unification of Laws, Treaty of Lisbon
 • Alireza Aali Panah*, Narges Golpayegani Pages 211-238

  When a company exposed to liquidation process the most important question is how its property should distribute between creditors.
  Since after the bankruptcy, creditors scramble to the property of  insolvent an orderly and systematic framework is needed to scheduled this process in order to avoid more detriment and assist the insolvent to reorganize the business.
  Principle of equality of creditors or Pari passu is the fundamental principle in liquidation process and it means all the unsecured creditors are equally managed with out any display of preference.
  Recently, with augmentation of different types  of  exceptions, many lawyers suppose that the principle did not have efficiency anymore.
   New approach of legal system toward reorganization ofcompanies is another reason for them to  try to render alternative solutions for pari passu.
  In our  country trade law, the principle of equality of creditors did not expressly presented and there for, this article is to analysis new prospect of principle to help the internal legislator to provide a comprehensive approach toward this principle and ways of distribute the insolvent property.

  Keywords: principle of equality of creditors, liquidation, bankruptcy-insolvency, distribution of insolvent property