فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حسین بیاتلو*، داریوش رحمانیان صفحات 31-57
  سرقت به عنوان متداول ترین و فراگیرترین ناهنجاری اجتماعی هم تاثیرات منفی آشکاری در امنیت اجتماعی داشت و هم همه قشرهای جامعه را درگیر می گرفت. به دیگر سخن تقریبا در میان اکثر قشرهای اجتماع سارق وجود داشت و هر کدام با انگیزه ها و نیت های مختلفی دست به اعمال سارقانه می زدند. در عهد ناصری نیز مردم طبقات مختلف اجتماع درگیر این ناهنجاری اجتماعی بودند. از میان این قشرها می توان به لوطیان، سربازها و نوکران اشاره کرد که گزارش های متعددی از اعمال سارقانه آنها در دست است. در این میان نوکران جمعیتی قابل توجه را در اجتماع عهد ناصری تشکیل می دادند و مسائل و موضوعات پیرامون آنها مانند تعاملات آنها با صاحب خود و دیگر اقشار جامعه، نحوه معیشت آنها و... از جمله موضوعات قابل توجه محسوب می شود. از طرف دیگر گاه ناهنجاری هایی نیز توسط این قشر انجام می شد که پربسامدترین این ناهنجاری ها سرقت بود. مساله پژوهش آن است تا سرقت های نوکران و عوامل زمینه ساز آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. بر این اساس در نوشتار حاضر سعی خواهد شد تا به دو پرسش پاسخ داده شود: نخست آنکه چه عواملی بسترساز سرقت های نوکران در دوره ناصری بوده است؟ دو آنکه نوکران از چه روش ها و شیوه هایی برای سرقت استفاده می کردند. روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای خواهد بود و با مطالعه منابع مهم عهد ناصری که در آن میان سفرنامه های اروپایی نقشی اساسی دارند، سعی خواهد شد تا به مساله پژوهش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل مهاجرت و نابرابری اجتماعی و مواجب اندک و نیز این انگاره که نوکران سرقت را به نوعی حق مسلم خود می انگاشتند را می توان از عوامل بسترساز سرقت های آنان تلقی کرد.
  کلیدواژگان: سرقت، دزدی، سارق، قاجاریه، عهد ناصری، نوکران
 • جهانبخش ثواقب*، پروین رستمی، روح الله بهرامی، محسن رحمتی صفحات 59-98
  سیاست های فرهنگی و اجتماعی عصر پهلوی اول براساس اراده ی طراحان آن، به هدف تغییر جامعه ی سنتی ایران به جامعه ی مدرن بود و زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه ی سنتی ایران، بیش از سایر اقشار جامعه در معرض این سیاست ها قرار داشتند. مطابق طراحی های کارگزاران فرهنگی و سیاسی جامعه، زنان می بایستی از نظر تربیتی، آموزشی، اجتماعی و ظاهری تغییر می یافتند. با توجه به نقش و جایگاه نهاد خانواده در ایران، این تغییرات در موقعیت زنان می توانست کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. تغییرات ناشی از سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی در جامعه ی زنان، باعث تغییراتی در جایگاه و موقعیت زنان گردید و نسلی متفاوت از نسل پیش از عصر پهلوی را شکل داد. روزنامه اطلاعات در محدوده زمانی 1306-1320ش، در مقالات و گزارش های متعددی به موضوع زنان پرداخته که می توان تغییر فرهنگی و اجتماعی جامعه را در آن ردیابی کرد. در این پژوهش، با رویکرد تحلیل محتوا، جایگاه اجتماعی زنان عصر پهلوی اول، براساس محتوای مقالات مرتبط با زنان در روزنامه اطلاعات، بررسی شده است. یافته پژوهش نشان داده است که تغییر فرهنگی زنان در جهت حضور در جامعه(اجتماعی شدن) و واکنش های پدیدآمده نسبت به تغییر ارتقاء جایگاه زنان، در فرآیند گفتمان سازی این روزنامه بازتاب یافته است.
  کلیدواژگان: عصر پهلوی اول، زنان، جایگاه اجتماعی، روزنامه اطلاعات
 • سیروان خسروزاده * صفحات 99-120

  تشکیل قشون متحدالشکل توسط رضاخان تحولی اساسی و نوین در تاریخ ایران بود. اگرچه در پژوهش های تاریخ معاصر بطور مفصل به نقش و عملکرد سیاسی و نظامی قشون رضاشاه پرداخته شده اما تاکنون هیچ کاوشی در اوضاع و شرایط داخلی ارتش و همچنین روابط و مناسبات موجود میان سربازان و درجه داران و افسران و امرای آن و نیز جایگاه اجتماعی آنان صورت نگرفته است. پژوهش حاضر برای نخستین بار درصدد است با تکیه بر منابع موثق بویژه روایات خود نظامیان و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت درونی ارتش بپردازد و روشن سازد که واقعه شهریور 1320 تا چه اندازه متاثر از وضعیت نظامیان بود. در این راستا پژوهش نشان می دهد برخلاف اقتدار ظاهری، ارتش در درون خود دچار معضلات و بحران هایی جدی بود که از جمله آنها عدم امنیت جانی سربازان، ثروت اندوزی افسران، دزدی، ارتشاء و حتی انواع تجاوزات بود و اگرچه رضاشاه تلاش خود برای کنترل ارتش را به کار بست اما نه تنها توفیقی نیافت، بلکه در پاره ای جهات خود مسبب اصلی مشکلات بود و افسران و امرای ارتش با اطمینان از حمایت های او، به ثروت اندوزی، غارت، اختلاس، و چپاول اقدام کرده و تنها بخش محدودی از آنان از آموزه های وطنپرستانه برخوردار بودند، و در نتیجه این وضعیت، ارتش ایران به علت فقدان فرماندهان وطن پرست کافی نتوانست در شهریور 1320عملکرد قابل انتظاری از خود نشان دهد.

  کلیدواژگان: قشون متحدالشکل، رضاشاه، افسران، سربازان، شهریور 1320
 • نیره دلیر*، محمد علی رمضانی صفحات 121-148
  طریقت زاهدیه به نمایندگی از گرایش سهروردیه، با اهدافی مشخص و از پیش تدوین شده در شمال غربی ایران و گیلان، از زیست، معیشت، اقدام و عمل معینی برخوردار بوده و بر اساس اسلوب ها و روش های آموزشی مکتب صحو و در رعایت کامل با احکام دین اسلام و وفاداری بر اساس تصوف وحدت وجودی، کار خویش را آغاز و توفیقات بسیاری بدست آورده بود. از جمله توفیقات آن، پرورش مریدان متعددی بوده که برجسته ترین آنها شیخ صفی الدین اردبیلی بوده است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سازمان و ساختار انسانی، فکری و آموزشی معین طریقت زاهدیه و همچنین بررسی جامعه پیروان، خلفاء و دیگر رهبران میانی این گروه و تاثیری که از خود بر جای گذاشتند، می باشد. پژوهش با استفاده از داده های تاریخی و تحلیل آنها و بهره از برخی مولفه های «ریخت شناسی اجتماعی» سامان یافته و یافته های تحقیق نشان می دهد شیخ زاهد گیلانی، جامعه پیروان و طریقت او نه تنها تاثیرات شگرفی در زمانه خود بر جای گذاشته بلکه نفوذ این طریقت به وسیله جامعه پیروان، نیروهای رهبری کننده، به ویژه شیخ صفی الدین اردبیلی؛ موسس طریقت صفویه ادامه یافته است. «طریقت زاهدیه» به رغم ریخت شناسی روستایی؛ پیشگام منطقه ای شدن پیش از «طریقت صفویه» بوده که بعدها توانسته با برد «منطقه ای بزرگ» در سراسر جهان اسلام گسترش یابد.
  کلیدواژگان: تصوف، شیخ زاهد گیلانی، طریقت زاهدیه، جامعه پیروان
 • طه رادمنش*، علیرضا ملایی توانی صفحات 149-171
  تداوم و پیوستگی کسب و کارهای خانوادگی از جمله شاخصه های مهم ساختار اقتصادی یک جامعه به شمار می رود. عوامل و دلایل زیادی بر تداوم این نوع از کسب و کار اثرگذار است که یکی از مهم ترین آن ها، سرمایه موروثی خانوادگی کنشگران کسب و کار است. سرمایه موروثی ارتباط تنگاتنگی با طبقه خانوادگی افراد دارد که سبب می گردد گردانندگان این نوع از کسب و کار، با تکیه بر پشتوانه مادی (سرمایه مالی و املاک) و معنوی (نام و اعتبار خانواده) خانوادگی خود، تداوم فعالیت اقتصادی خود را تا حد زیادی تضمین کنند. کسب و کار خانوادگی خجسته که در زمینه صنعت نساجی و بافت ترمه در شهر یزد فعالیت دارد توانسته امروز تا نسل چهارم تداوم داشته باشد. کسب و کاری که در سال 1263 ش. در یزد توسط حسین عباس بنا نهاده شد و توسط فرزندش خلیل ادامه پیدا کرد. راه او توسط دو پسرش؛ محمدرضا و محمدصادق دنبال شد. امروز این کسب و کار توسط زینب خجسته وارد نسل چهارم خود شده است. مساله اصلی در این مقاله این است که چرا و چگونه این کسب و کار تداوم یافته و طبقه و سرمایه موروثی در این تداوم چه نقشی ایفا کرده است؟. این پژوهش در صدد است تا بر اساس مطالعه ای میدانی و با بهره گیری از منابع نوشتاری و رویکرد تاریخ شفاهی، ضمن بررسی مدل های گوناگون مدیریتی در خانواده کارآفرین، دیرپایی کسب و کار خانواده خجسته را از منظر تاریخی و نظری تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل سرمایه موروثی؛ چه در قالب مالی و عینی و چه در شکل انتزاعی؛ مثل نام و اعتبار خانوادگی، پشتوانه محکمی برای این کسب و کار بوده و توانسته تا اندازه زیادی، تداوم این بنگاه را تضمین کند.
  کلیدواژگان: کسب و کار خانوادگی، تداوم، خانواده خجسته، سرمایه موروثی، طبقه
 • زاگرس زند* صفحات 173-198
  در دهه 40 خورشیدی کتابی با نام روح ملت ها، پیرامون ویژگی های ملی شش ملت جهان، در ایران ترجمه شد، سپس با فصلی درباره ایران؛ با نام «سازگاری ایرانی»، از مهدی بازرگان، بازچاپ شد که در آن، ویژگی دیرپا و بارز ایرانیان «سازگاری»- که بیشتر زاییده دشواری زندگی کشاورزی در زیست بوم ایران است- بیان شده است. این نظریه برخی ویژگی های نکوهیده اخلاقی و فرهنگی ایرانیان مانند ستم گری و ستم پذیری را برآمده «سازگاری ایرانی» قلمداد کرده و ریشه پایداری حکومتهای خودکامه را نیز در فرهنگ مردم جستجو نموده است. این دیدگاه دست مایه بسیاری از روشنفکران ایرانی برای نقد فرهنگ ایرانی و سررشته جریانی انتقادی به شمار می رود. این مقاله کوشیده است نشان دهد، نقد و تبیین درست این نظریه می تواند در اصلاح برداشت های نادرست از فرهنگ ایرانی راه گشا باشد. در ادامه پس از شرح و بیان این نظریه، و اعتبارسنجی مستندات و دلایل آن، روش پژوهش و یافته های آن، واکاوی، بازبینی و نقد شده و برخی از پایه ها و یافته های آن به چالش کشیده شده است. در پایان نیز با نقد، تبیین و تصحیح نظریه «سازگاری ایرانی»، نظریه دوسویه « سازگاری- سازش کاری ایرانی»(سودمند- زیانبار) ارائه و پیشنهاد شده است. این نظریه می تواند الگوی کارآمدتری برای تحلیل رفتارها و تصمیم های مهم تاریخی ایرانیان باشد.
  کلیدواژگان: زندگی کشاورزی، خلقیات، سازگاری، بازرگان
 • حسن زندیه*، محمدرضا صفری، معصومه هادی صفحات 223-299
  کاولی ها، از دیرباز مردمانی آواره در ایران و برخی از نقاط جهان بوده اند؛ و هنوز هم در برخی مناطق غرب ایران می توان نشانه هایی از حضور آنها را مشاهده نمود. قدمت حضور آنها در ایران، به دوره باستان باز می گردد. در دوره اسلامی، در بسیاری از نقاط ایران با اسامی متفاوتی نظیر زط، کاولی، سوزمانی و امثالهم بر آنها اطلاق می شده است. آنها به عنوان جزئی از ساختار جامعه ایران در دوره اسلامی محسوب می شوند. در مناطق غربی ایران، در میان کردها، لرها و لک ها، حضور این مردمان ملموس بوده و هنوز افرادی که تبار کاولی دارند، در گوشه و کنار یافت می شوند. مقاله پیش رو، بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیر تاریخی و اجتماعی حضور کاولی ها در گستره ایران با تاکید بر نواحی غربی بپردازد. یافته های برآمده از مراجع تحقیقی حاکی از آن است که کاولی ها در نواحی غربی ایران حضوری پرسابقه داشته و در انجام برخی خدمات اقتصادی در زمینه کشاورری و دامداری نقش موثری داشته اند و انجام برخی فعالیت های فرهنگی در مراسم شادی و شیون مردمان منطقه بر عهده کاولی ها بوده است.
  کلیدواژگان: کاولی ها، سوزمانی، کردها، لرها، لکها
 • سیدمحمود سادات بیدگلی*، محسن بهشتی سرشت، عباس برزن صفحات 225-251
  یکی از منابع درآمدی دولت در دوره پهلوی، فروش بلیت های بخت آزمایی بود. سازمان های دولتی  فروش بلیت های بخت آزمایی را برعهده داشتند. اشخاصی که خواهان فروش بلیت های بخت آزمایی بودند، باید از دولت اجازه می گرفتند. تحلیل روند انتشار، کارکرد و فرایند فروش و مواضع و دیدگاه های مختلف در مورد بلیت های بخت آزمایی در دوره پهلوی اول و دوم مسئله و موضوع این پژوهش است. پرسش این است که علل انتشار و کارکرد این بلیت ها در این دوره تاریخی چه بودو چرا و چگونه مخالفت برخی ازاقشار اجتماعی را برانگیخت؟ این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی، مطبوعات و منابع اصلی سعی  به این پرسش پاسخ داده است. واکاوی نحوه فروش، دولتی بودن سازمان های مسئول فروش بلیت های بخت آزمایی و همچنین نوع استفاده از عواید حاصل از فروش آن در جامعه واکنش های مختلفی را به همراه داشت و باعث شکل گیری دیدگاه های مختلف و گاه متضادی در مورد خرید وفروش بلیت های بخت آزمایی گردید. اکثر مراجع دینی بلیت های بخت آزمایی را قمار و شرط بندی دانسته و خرید آنها را حرام اعلام کردند. سخت ترین واکنش ها به بلیت بخت آزمایی از سوی آیت الله خمینی و روحانیون انقلابی صورت گرفت. آیت الله طالقانی اعتقاد داشت که بنگاهبخت آزمایی ملی،بخشی از درآمد بلیت هارا صرف امورخیریه و بیمارستان ها می کند و نسبت به نحوه صرف عواید بلیت ها انتقاد داشت. آیت الله بروجردی اعتقاد داشت عواید بلیت های بخت آزمایی به شرطی که قمار نباشد می توان آن را در امور خیریه صرف کرد. جلال آل احمد به علت ورود آن از غرب به مخالفت با آن می پرداخت.
  کلیدواژگان: بلیت های بخت آزمایی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بلیت های اعانه ملی، مخالفان حکومت
 • عباس قدیمی، زهرا کاظمی* صفحات 253-269
  انقلاب مشروطه، در مطبوعات خارج از ایران به ویژه قفقاز بازتاب هایی داشت. پژوهش حاضر به تحلیل ماهیت مشروطه ایرانی از منظر هفته نامه ملانصرالدین با روش تحلیل محتوا می پردازد. از دیدگاه ملانصرالدین مشروطه مفهومی وارداتی و فاقد پیشینه ای در منظومه فکری ایرانیان بود و به همین اعتبار ایرانیان درک روشنی از مشروطه نداشتند. ملانصرالدین با آگاهی از همانند سازی های مشروطه خواهان ایرانی، با اشاره به خاستگاه غربی آن، تاکید کرد ایرانیان با فهم خود از مشروطه درصدد ایجاد یک الگوی نوین در جامعه سنتی خود بودند بدون اینکه به این دریافت مهم توجه کنند که مشروطه برآیند فرایند طولانی در تاریخ غرب و منطبق با بنیاد های فکری به خصوص حاصل دانش و آگاهی های لازمه بود. از این رو تلاش برای انطباق مشروطه غربی با جامعه ایرانی به مانند وصله های می ماند که در مشروطه نارس ایران دوام چندانی نمی یافت. از این منظر ایران کشوری بود که در آن  همه چیز از مشروطه، احزاب و تفکیک قوا شکل دیگری به خود می گرفت. دامنه تغییرات موجود و تباین آن با مشروطه غربی، به حدی بودکه از ایرانی ها به عنوان  مشروطه باز یاد کرد که می بایست راه طولانی برای رسیدن به مشروطه طی می کردند.
  کلیدواژگان: انقلاب مشروطیت ایران، مشروطه ایرانی، مشروطه غربی، هفته نامه ملانصرالدین
 • زهرا سادات کشاورز، محمدعلی چلونگر*، اصغر منتظر القائم صفحات 271-297
  هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه رابطه تمدن با ساخت های سیاسی-اجتماعی دولت صفویه است. اهمیت این موضوع به این امر بازمی گردد که سیر صعود و نزول هر تمدن نتیجه سازکارهای تراکمی، بازتولیدی و انحطاطی شکل گرفته در نظام اجتماعی-سیاسی جوامع سازنده آن است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که ساختار سیاسی در فرآیند تمدن سازی دولت صفوی چگونه عمل کرد؟ شالوده ساختاری و کارکردی آن چه بود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد تحرک اجتماعی و امکان گذر از طبقه پایین جامعه به طبقه بالا و پیوند متقابل فرصت ها و امکان تمرکز آن ها ، نتایج چندی برای توسعه درون زای ایران صفوی و به تبع توسعه تمدنی داشته است. ساختار سیاسی صفویان به دنبال یک تغییر ساده سیاسی و سلسله ای درصدد تحول طبقات اجتماعی جهت یافتن به نظمی جدید در پیوند با نظام سیاسی برآمدند. در نظم جدید اجتماعی، طبقه غلامان گرجی و عالمان دینی در کنار عناصر ایرانی و اهل قلم، بهره مند از مزایای اجتماعی و اقتصادی (صاحبان قدرت، ثروت و موقعیت) شدند که در مقابل باعث تضعیف نظام هنجاری ترکان قزلباش، صوفیان و موجب تجلی مفهوم دولت-ملت ایرانی گردید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ضمن توجه به ضرورت کاربرد رویکردهای جامعه شناختی در تحلیل پدیده های تاریخی و برپایه منابع کتابخانه ای سامان یافته است.
  کلیدواژگان: حاکمیت سیاسی، نظام اجتماعی، تمدن، تشیع، صفویه
 • سید مهدی موسوی*، شاهین آریامنش صفحات 297-319
  اسب جایگاهی بس ارزنده و نقش بسیار پررنگی در میان تیره های هندی ایرانی داشته است. این جایگاه ارزنده اسب در متن های دینی هندیان و ایرانیان یعنی وداها و اوستا بازتاب و نمود چشمگیری داشته است. این بازتاب را در متن های کهن همچون ریگ ودا و نیز یشت های کهن می توان دید. افزون بر این، در میان سکاها نیز اسب اهمیت فراوانی داشته چنانکه سکاها با خاکسپاری های پر زرق و برق درگذشتگان خود همراه با اسب های سپندشان چه در نزد مردمان دوره باستان و چه در نزد پژوهشگران امروزی نام و آوازه ای سخت پیدا کرده اند. این پژوهش به این پرسش و مسئله می پردازد که چه عامل هایی باعث شده است که اسب در متن های دینی هندی ایرانیان جایگاه سپندی پیدا کند؟ نتایج این پژوهش برپایه نظریه ماتریالیسم فرهنگی ماروین هریس نشان می دهد که اسب در آغاز به دلایل اقتصادی وجهی سپند پیدا کرده و در متن های آیینی مهم جلوه می کند چنانکه این ارجمندی در یافته های باستان شناسی محوطه های گوناگون نیز بازتاب یافته است. بااین حال اسب رفته رفته نقش آیینی خود را از دست می دهد چنانکه اشاره به اسب در متن های متاخر پهلوی رنگ می بازد و چندان جلوه گری نمی کند و صرفا نقش جنگاورانه آن مهم جلوه می کند. داده های این پژوهش به روش اسنادی تهیه شده و با رویکردی تفسیرگرایانه به تحلیل این موضوع می پردازد.
  کلیدواژگان: اسب، هندی ایرانیان، آیین، اقتصاد، ماتریالسیم فرهنگی
|
 • Hosien Bayatloo *, Dariush Rahmanian Pages 31-57
  Robbery, as the most common and widespread social maladjustment, not only had a clear negative impact on social security, but also involved all parts of society. In other words, there were burglars in almost all segments of the community, and they were committing acts of robbery with different motives and intentions. In the Naserian period, people of various classes of society were involved in this social anomaly. Of these, one can mention to looties, soldiers, and menservants, about whom there are numerous reports of thievery acts. In this research, the author intends to study the robbery of the manservants and its underlying factors. Based on this, the paper will try to answer two questions: First, what factors have been the cause of the robbery of the manservants during the Naserid period? Secondly, what methods and means of stealing did they use? Findings of the research indicate that the factor of migration and social inequality and low income, as well as the notion that servants considered theft as a certain right, can be considered as the underlying factors behind their robberies.
  Keywords: robbery, thievery, thief, robber, burglar, Qajar, Naserid period, Manservants
 • Jahanbakhsh Savagheb *, Parvin Rostami, Rohallah Bahrami, Mohsen Rahmati Pages 59-98
  Cultural and social policies of the first Pahlavi era were in accordance with the will of the designers to change Iran traditional society to a modern society and women were as an important part of Iran traditional society more than other stratums of society subject to these policies. According to the designs done by point of view agents of cultural and political society, women should be changed in upbringing, education, social and apparent. These changes were causing the generation gap, concerning the role of the family in Iran, the whole society could be affected. Cultural changes of government cultural policies in the women society to cause was change in social situation and consequently generation different formed from the generation before Pahlavi. The Ettelaat newspaper that from 1927 as a government newspaper published and in numerous articles and reports wrote on the subject of women and reflecting generation gap and cultural change society can be traced in it. In this research, with the content analysis approach, the social status of the women of the first Pahlavi era, based on the content of articles related to women in the Ettelaat newspaper, has been investigated. Findings of the research show that reflects this subject in Ettelaat newspaper, cultural change women was to participate in society and the promotion of women's reactions.
  Keywords: Pahlavi I Era, Social situation, women, Ettelaat Newspaper
 • Sirwan Khosrozade Pages 99-120

  The formation of Uniformed Army by Reza Khan was The beginning of a fundamental development in Iranian history. Although contemporary history researchs Have been examined in detail the political and military role and function of Reza Shah's army, but so far research has been made the internal conditions of the army, as well as the relationships between soldiers, officers, Generals and as well as its social status.The present study, for the first time, seeks to examine the internal situation of the army, using the descriptive-analytical method, relying on reliable sources, especially the narratives of the military, and to determine to what extent the September 1941 incident was affected by the military situation.In this regard, the research shows that despite the apparent authority, the army had serious problems and crises within it, including insecurity of soldiers, the gain wealth of officers, theft, bribery and even rape, and although Reza Shah made his efforts He tried to control the army but not only failed, also in some ways was the main cause of parts of these problems and the officers and generals of the army, with the assurance of his support, proceeded to prosper, plunder, embezzle, and plunder, and only a limited proportion of them have patriotic doctrines, and as a result, the Iranian army was The lack of sufficient patriotic commanders failed to deliver the expected performance in September 1941.

  Keywords: Uniformed Army, Reza Shah, Officers, Military Service, September 1941
 • NAYERE DALIR *, Mohammad Ali Ramezani Pages 121-148
  Zahedieh religious way, as the representative of Sohrevardieh religious way, with definite and predetermined missions in North West of Iran and Guilan province, had been using a specific lifestyle, livelihood, actions, and activities. This religious way was based on principles and educational methods of Soho religion, and in high compatibility with Islam religion and with loyalty to unity of existence, has started its activity by having great achievements during this period of time. One of these achievements is training several disciples (morid) that Sheikh Safi-e-Aldine Ardabili was one of the greatest ones. This study aims to investigate the organization and human, conceptual, and educational structure of Zahedieh religious way, also to scrutinize the effects of followers, rulers, and leaders’ communities in its era. This research through analyzing historical data and utilizing social morphological factors reveals that Sheikh Zahed Guilani with his disciples and religious way not only had some great influences in its own epoch, but also this influence had been continued by his community of disciples, leading followers especially Sheikh Safi-e-Aldine Adabili – the founder of Safavieh religious way-. Zahedieh religious way, in spite of its rural morphology, was the pioneer of being regional even prior to Safavieh religious way that later by means of a great region could be developed all around the Islamic world.
  Keywords: unity of existence, Sheikh Zahed Guilani, Zahedieh religious way, disciples community, social morphology
 • Taha Radmanesh *, Alireza Mollaiy Tavany Pages 149-171
  Continuity of a family business has a direct relation to heritage capital and family class. Low percent of family businesses trans to the next generation. Khojasteh family business which is active in texture and wooling termeh, nowadays enter the 4th generation of it’s life. This family business launched in 1885 by hossein abbas and followed by his son khalil. After khalil, his sons: mohammadreza and mohammad sadegh continue his way. And now zeinab, mohammadraza’s daughter has an important role in family as 4th generation. The main question is: why and how this business continue? And what family class and heritage capital do about this continuity?. In this article we focus on heritage capital and it’s role on continuity about this business, by supposing other elements. And we investigate some types of family management models on this family and also analyze the role of family about this question. Oral history & documents has basic role in this article.
  Keywords: family business, continuity, khojasteh family, heritage capital, class
 • Zagros Zand * Pages 173-198
  In the solar 40s, a book titled Nations' Spirit, on the national features of 6 nations, was translated in Iran. Then it was republished including a chapter by Mehdi Bazargan titled "Iranian Compatibility", in which "compatibility"-which is mostly rooted in the hardship of agricultural life- is recognized as Iranians' long-lasting and outstanding feature. This theory considers some blameworthy moral and cultural features of Iranians arising from "Iranian compatibility", and seeks for the root of some dictatorships' stability in people's this very culture. This viewpoint has been employed by most Iranian enlightened writer to criticize Iranian culture. The present article tries to show that a correct criticism and interpretation of this theory can help rectify misunderstandings about Iranian culture. Following that, after interpreting this theory, and validating its reasons, the research methodology and its findings have been reconsidered and criticized, and some of them have been challenged. At the end, through the criticism and correction of the theory of "Iranian compatibility", the two-way theory of "Iranian compatibility-reconciliation" (useful-harmful) has been suggested. This theory can be a more efficient pattern for the analysis of Iranians' historical behaviors.
  Keywords: agricultural life, Bazargan, Iranian compatibility, Iranian features
 • Hasan Zandiyeh *, Mohammadreza Safari, Masoomeh Hadi Pages 223-299
  The Kavolis were nomadic tribes in Iran and some other parts of the world. Their presence in Iran dates back to the ancient Persia. In the Islamic era they lived in Iran under Z.T, Kavoli, Sozmani and other titles. They belonged to Iran’s society in the Islamic era. They lived among the Lors, Kurds, and Laks, in western Iran, and there are still descendents of them in various places especially in western parts of Iran. The present study attempts to deal with their presence in the social and historical activities of Iranians especially in the western parts of the country. This study employs descriptive –analytical approach. The historical researches assert that the Kavolis had active and long lasting  presence in western parts of Iran and they had dominant roles in farming and herding cattle. Some cultural activities such as feasts, ceremonies and mourning were undertaken by them.
  Keywords: Kavolis, Suzmani, Kurds, Lors, Laks, Persians
 • Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli *, Mohsen Beheshti Seresht, Abbas Barzan Pages 225-251
  One of the sources of government revenue during the Pahlavi era was the sale of flying tickets. Government agencies have been selling lottery tickets. People who wanted to sell lottery tickets should be allowed by the government. How to Sell, Governmental Organizations responsible for Selling Lottery Tickets and the type of revenues generated by the sale of lottery tickets in the community has responded differently and has led to the formation of different and sometimes conflicting views on the purchase and sale of lottery tickets.
  This research has investigated the process of publication, operation and sale process, as well as, different viewpoints on lottery tickets in the first and second Pahlavi period. The question is what were the reasons for the release and operation of these tickets in this historical period, and why and how did they cause to the opposition of some social strata? This paper attempts to answer this question by descriptive-analytical method and using archival documents, press and main sources. The findings reveal that selling the tickets caused contradicting reactions. Some religious figures such as Ayatollah Khomeini and Ayatollah Taalaaghani turned against them and considered the tickets as gambling. Ayatollah boroujerdi believed that if the tickets are not via gambling, the revenue can be spent on charities. Jalal Al-Ahmad contradicted the tickets as a western phenomenon.
  Keywords: Lottery Tickets, Imperial Organization, National Tickets, Ulema
 • Abbas Ghadimi, Zahra Kazemi * Pages 253-269
  Occurrence of constitutional revolution in foreign press, particularly Caucasian press had reflections. The present study is on the content analysis of Iranian constitution from Modernizing Mollanasreddin magazine point of view. In Mollanasreddin belief Iranians did not have a clear comprehension of the constitution concept due to its importation, absence of background on western modern meanings and Iranians’ special intellectual conditions. Mollanasreddin with awareness on Iranians constitutionalists’ replication, frankly, emphasized on its western origin. This was based on Iranians understanding of constitution while they wanted to execute a pattern in their traditional society without considering that constitution was a conclusion of a long process in western history and corresponded with intellectual platforms arisen from requisite knowledge and awareness. Therefore, attempts for western constitution conformity with Iranians society was like misfit trousers that could not endure for a long time in the immature constitution of Iran. Iran was a country that everything was reshaped and had a change from constitution and parties to separation of powers. The domain of presented alterations in Iranian constitution and its contrast with western constitution was too much that Iranians could be considered as constitution-fanciers and thus Iranians society required a long way to reach the constitution.
  Keywords: constitution revolution of Iran, Iranian constitution, western constitution, Mollanasreddin weekly magazine
 • Zahra Sadat Keshavarz, Mohamadali Chelongar *, Asghar Montazerghaam Pages 271-297
  The main purpose of this article is to study the relationship between civilization and the socio-political structures of the Safavid state. The significance of this issue is that the rise and fall of any civilization is the result of the cumulative, reproducible, and degenerate mechanisms formed in the socio-political system of its constituent societies. The present study seeks to answer the question of how the political structure in the process of civilization of the Safavid government acted? Moreover, what was its structural and functional nature? The results show that social mobility and the possibility of transitioning from the lower classes of society to the upper classes and the interconnectedness of opportunities and their ability to concentrate, had several consequences for the endogenous development of Iran in Safavid era and consequently the development of civilization. The Safavid political rule sought to change the social classes in order to achieve a new order in relation to the political system. In the new social order of two important classes, one new military aristocracy (Georgian slaves) and the other the religious class -who formed alongside the literati group- took advantage of the power and position that led to the weakening of the Sufis and Qizilbash Turks and it gave rise to the concept of the Iranian nation-state. This descriptive-analytical research has been organized with attention to the necessity of using sociological approaches in analyzing historical phenomena and based on library resources.
  Keywords: POLITICAL RULE, SOCIAL SYSTEM, CIVILIZATION, SHIITE, SAFAVID
 • Seyed Mehdi Mousavi *, Shahin Aryamanesh Pages 297-319
  We know that the horse had high position in the indo-Iranian tribes and played a very important role in the indo-Iranian tribes. This high position of horse reflected in Iranian and Indian sacred text such as Avesta and Vedas. These reflections are seen both in old texts such as Rigveda of Vedas and Yasht in Avesta and latest pahlavi texts such as Bundahishn and Minooye Kherad. Moreover, in Scythians tribes horse had Great importance. In the ancient era, some of cultural features of each tribe were important. Scythians had a special funeral ceremony for dead Kings those reflected in Herodotus history. They had buried those kings with horse, golden and silver and bronze goods and other things. This funeral ceremony reflected in ancient graves of Scythians sites. Nevertheless, the horse's position as a magnificent, glorious, Venerable and respectable beast is transformed in the long run. Authors in this research, at first review horse position in Iranian and Indian sacred text and then based on Cultural materialism theory that introduced by Marvin Harris, pay attention to the evolution of the ritual, economic and practical status of the horse for the Indo-Iranian people and examine and explain the changes the position of the horse after Indo-Iranian migration and we showed how the horse is gradually losing its ritual role and only its warring role had remained.
  Keywords: Horse, Indo-Iranian, Cult, Economy, Cultural Materialism