فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طبیه شهمیرزادی* صفحات 1-18
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی میزان انطباق مجله های علمی-پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معیارهای نمایه سازی پایگاه استنادی اسکوپوس است. بنابراین، ابتدا فرایند گزینش مجلات در پایگاه استنادی اسکوپوس موردبررسی قرار گرفت. سپس این مجلات بر اساس معیارهای به دست آمده اعتبارسنجی شده اند تا نقاط ضعف مجله های علمی-پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای نمایه شدن در این پایگاه مشخص شود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کاربردی است که با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها سیاهه ارزیابی است که بر اساس معیارهای ساختاری مورد انتظار نمایه نامه بین المللی اسکوپوس تنظیم شده است.

  یافته ها

  معیارهای اصلی برای استانداردسازی مجله ها به منظور نمایه سازی در پایگاه ها استنادی اسکوپوس بر اساس 5 معیار اصلی (سیاست مجله، محتوا، رتبه علمی، نظم و دسترسی آنلاین) انجام شده است. مشکلات اساسی مجله ها به ترتیب شامل نداشتن خط مشی مدون، خط مشی اخلاق نشر، تنوع جغرافیایی در بین اعضای هیئت تحریریه، فرایند داوری و نوع همترازخوانی، رعایت نکردن انتشار به موقع، چکیده و فهرست منابع و کلیدواژه به انگلیسی، تعداد استناد به مقاله ها است. ازجمله نقاط قوت آن ها داشتن وبگاه انگلیسی، دسترسی رایگان به متن کامل مقاله ها، داشتن شماره استاندارد بین المللی همخوانی با اهداف و حوزه موضوعی را می توان نام برد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی مجله های علمی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ازنظر انطباق با معیارهای نمایه سازی پایگاه اسکوپوس در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته اند. با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مجله‏ها، راهکارهایی برای سردبیران و مسئولین ارائه شده است تا بتوانند سطح انتشار خود را به معیارهای موردنظر پایگاه استنادی اسکوپوس نزدیک و امکان حضور در سطح بین المللی را پیدا کنند.

  کلیدواژگان: پایگاه استنادی اسکوپوس، معیارهای نمایه سازی، مجله ها علمی-پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فاطمه عسکری *، رویا محمدزاده صفحات 19-34
  هدف

  تبیین رویکرد و دلایل توجه به نظام نوآوری کشاورزی به عنوان ابزار توسعه کشاورزی ونقش دولت ها در توسعه و تقویت آن می باشد.

  روش شناسی پژوهش

  این مقاله با رویکرد مروری تلاش می نماید چشم اندازی از نظام نوآوری کشاورزی، تاثیر پذیری آن از سیاست های کشاورزی و معرفی ویژگی های نظام نوآوری کشاورزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اقتصادهای منتخب ارائه نماید.

  یافته ها

  دولت ها با توجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی، علاوه بر نگهداری زیرساخت های دانش (مانند زیرساخت های علوم زیستی- نظیر بانک ژن، موسسات تحقیقات کشاورزی، شبکه ها و قطب های علمی، و پایگاه های داده) نقش مهمی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقال دانش ایفا می کنند که امکان تلاش های مشترک هم با بخش خصوصی و هم در سطح بین المللی را میسر می-سازد. همچنین،دولت ها و جوامع بین المللی اهمیت نوآوری برای رشد پایدار بهره وری را به رسمیت شناخته و توافق کرده اند که نوآوری به منظور دستیابی به رشد بهره وری پایدار، از جمله از طریق تغییر سازمانی، همکاری متقابل بخش های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در تحقیق و توسعه، انتقال و پذیرش فناوری، آموزش و پرورش و خدمات مشاوره ای باید در اولویت قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  بخش دولتی همچنان منبع اصلی تامین مالی تحقیق و توسعه کشاورزی چه در سازمان های دولتی یا خصوصی در سطح جهانی است.

  کلیدواژگان: نوآوری کشاورزی، تحقیق وتوسعه کشاورزی، دولت و بخش خصوصی
 • نیکروز باقری* صفحات 35-49

  امنیت غذایی در کنار توسعه پایدار کشاورزی از مهمترین چالش های قرن حاضر است. تامین امنیت غذایی با وجود محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست محیطی نیازمند تغییر روش ها و رویکردها در تولید محصولات کشاورزی است. افزایش بهره وری در تولید محصولات، نیازمند به کارگیری روش ها و فناوری های نوین است. از جمله این فناوری ها، هوشمندسازی است. کشاورزی هوشمند راه حال مناسبی برای حل چالش های حوزه کشاورزی و تامین امنیت غذایی است. کشاورزی هوشمند این امکان را برای کشاورزان و بهره برداران فراهم می کند تا بهره و ری خود را افزایش داده و منابع تولید را بهتر مدیریت کنند. با توجه به اهمیت استفاده از فناوری های هوشمند در حوزه کشاورزی، در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی این فناوری و اشاره به برخی از کاربردهای آن، بسترهای لازم برای توسعه این فناوری نیز شناسانده شوند. همچنین در این مقاله به الزامات لازم برای توسعه مناسب این فناوری در بخش کشاورزی با توجه شرایط فعلی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، کشاورزی، فناوری های نوین، هوشمند
 • علی قرقانی*، الهام اسماعیل پور صفحات 51-59
  هدف

  تغییر جهانی اقلیم و افزایش روزافزون جمعیت انسانی سیستم تولید غذای جهان را به چالش کشیده است.

  هدف

  تغییر جهانی اقلیم و افزایش روزافزون جمعیت انسانی نظام تولید غذای جهان را به چالش کشیده است ژرم پلاسم گیاهی از منظر اهدافی چون به نژادی گیاهی، محافظت و نگهداری از تنوع زیستی در صنعت غذا و کشاورزی بسیار ارزشمند هستند.

  روش شناسی پژوهش

  این پژوهش از نوع مروری است و تمام پایگاه های داده بین المللی و چند پایگاه داده ملی مهم و روش دسترسی به این درگاه ها و سپس بانک های ژن و سفارش مواد گیاهی متنوع را فراهم کرده است.

  یافته ها

  موسسات بانک ژن گیاهی در سراسر دنیا تنوع زیستی موجود را نگهداری می کنند و پایگاه های داده راه ارتباطی کاربران با بانک های ژن در سطح ملی و بین المللی هستند. هدف اصلی طراحی این پایگاه ها، تسهیل برقراری ارتباط در این نظام می باشد. تقریبا تمام این نظام های درون خطی، تنها اطلاعات شناسایی اولیه مواد گیاهی (داده های پاسپورتی) را فراهم می کنند و شامل اطلاعات در تمام زمینه های داده استاندارد بین المللی (توصیفگرهای پاسپورت چند منظوره) نیستند. این درگاه ها فرصت هایی را فراهم می کنند تا ضمن تقویت و پیوند نظام های موجود، اتصال نظام های جدید را تسهیل و اطلاعات محدود موجود در نظام های فعلی را نیز افزایش می دهند. این پروتال ها گسترش و تبدیل انواع داده ها به داده های فنوتیپیک (تشخیص و ارزیابی)، اطلاعات محیط زیستی و فضایی و در صورت امکان اطلاعات ژنتیکی و همچنین دسترسی واقعی به عملکرد مورد انتظار را نیز فراهم می کنند.

  نتیجه گیری

  در حال حاضر درگاه های بین المللی برای گذر از نظام های جستجوی محدود (ایالتی و یا ملی) و ارائه راه حل های یکپارچه و ساختاریافته در دسترس و دائم در حال توسعه هستند و برخی از این بانک های ژنی سرویس های رایگان برای محققان فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که تنوع منحصربه فرد به طور موثر و کارآمد در دسترس برای استفاده محققان قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: پایگاه داده، ژرم پلاسم، کامپیوتر، منابع ژنتیک گیاهی
 • محمد جواد ارده*، محمد رضا عطاران، احمد یوسفی صفحات 61-74
  هدف

  بررسی گرایش های موضوعی مقاله های چاپ شده به زبان فارسی در رشته آفات گیاهی و طبقه بندی آنها در زمینه های مشخص به منظور تعیین سیر موضوعی و ارزیابی آنها براساس اولویت ها و نیازها جامعه بوده است.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه ی هدف استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل تمام مقاله های منتشر شده (2028 مقاله) در هفت نشریه علمی معتبر، از سال 1387 تا سال 1397 بود. مقاله ها براساس موضوع های تخصصی (شش موضوع) و نگارندگان (نفر اول یا سایر نگارندگان) دسته بندی و کددهی شدند. سپس اطلاعات حاصله به کمک نرم افزار اکسل مورد تفکیک، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جدول ها و نمودارهای لازم تهیه گردید.

  یافته ها

  از منظر فراوانی تعداد، مقاله های با موضوع آزمایشگاهی در رتبه نخست، با موضوع ملکولی در رتبه آخر (ششم) و با زمینه کاربردی در رتبه پنجم قرار گرفتند. حدود 30 درصد نگارندگان اول مقاله ها از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 70 درصد از دانشگاه ها بودند.

  نتیجه گیری

  انتخاب موضوع و طراحی پژوهش ها بیشتر در راستای تهیه و تدوین مقاله بوده است.

  کلیدواژگان: گیاهپزشکی، مقاله های فارسی، گرایش موضوعی، تولید علم، تحلیل محتوا، آفات گیاهی، تحقیقات کشاورزی
 • جواد بشیری*، علی رضا بهمن آبادی، هوشنگ حکیمی صفحات 75-88
  هدف

  هدف اصلی این مقاله بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه آفات گیاهی از ابتدا تا پایان سال 2017 است.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش علم سنجی است. جامعه آماری این پژوهش را 744 عنوان آثار علمی تولید شده توسط پژوهشگران ایرانی تشکیل می دهد که از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس استخراج شده است. یافته ها: تعداد 744 اثر علمی توسط 159 نفر از پژوهشگران ایرانی تولید شده که بیشترین آثار (106 اثر) در سال 2017 تولید شده است. از نظر نوع اثر، مقاله پژوهشی با فراوانی 682 عنوان و از نظر موضوعی، حوزه موضوعی کشاورزی (550 اثر) بیشترین آثار را دربرمی گیرند. دانشگاه تهران با 150 اثر، دانشگاه آزاد اسلامی با 67 اثر و دانشگاه تربیت مدرس با 64 اثر بیشترین همکاری را داشته اند. پژوهشگران کشورهای آمریکا با 23، انگلستان با 14 و کانادا با 13 مقاله، بیشترین همکاری و مشارکت را داشته اند. 93% آثار به صورت گروهی و هم تالیفی و 7% به صورت تک نویسنده تولید شده است. آثار دارای 3 نویسنده با 189 و آثار دارای 4 نویسنده با 188 اثر، بیشترین آثار تولید شده را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهدکه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی روند نسبتا رو به رشدی داشته است. میزان تعامل و همکاری پژوهشگران ایرانی با همتایان داخلی و پژوهشگران خارجی وضعیت قابل قبولی داشته است به طوری که از مجموع 744 اثر تولید شده 93% به صورت مشارکتی و هم تالیفی تولید شده و از آن میان 27% آثار علمی با مشارکت و همکاری با پژوهشگران خارجی تولید شده است.

  کلیدواژگان: تولیدات علمی، علم سنجی، آفات گیاهی، پژوهشگران، ایران، پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
|
 • Tayebeh Shahmirzadi * Pages 1-18
  Purpose

  The purpose of this research is to determine the degree of adaptation of scientific researches of the Agricultural Research, Education and Extension Organization by indexes of Scopus Citation Database. Therefore, the selection process was scrutinized at the Scopus Citation Base and the journals were validated based on the criteria to identify the weaknesses of the scientific research journal of the Agricultural Research, Education and Extension Organization for indexation at this site.

  Methodology

  The present research is a descriptive-applied research that has been carried out using scientometric methods. The data collection tool is an assessment log, which is based on the structural criteria expected from the Scopus International Index.

  Results

  The main criteria for standardizing magazines for indexing in Scopus citation databases were based on five main criteria (journal policy, content, scientific rank, order and online access). Major forms of journals include the absence of a codified policy, the ethics of publishing, the geographical diversity among editorial staff, the arbitration process, and the type of alignment, the timing of publication, the abstract, and the list of resources and the keyword in English, the number of citations to articles. Among their strengths is the English website, free access to full text of articles, the existence of a standard international number, consistent with the goals and subject area.

  Keywords: AREEO, Agricultural Research Centers, Scientific productions, Research Papers, Scientometrics, Researchers
 • Roya Mohammadzadeh, Fatemeh Askari * Pages 19-34
  Purpose

  To explain the approach and reasons for considering the agricultural innovation system as an instrument for agricultural development and the role of governments in its development and enhancement.Methodology of research: This paper, with an overview approach, seeks to highlight the agricultural innovation system, its affecting from agricultural policies, and the characteristics of the agricultural innovation system, with examples from the OECD and selected economies.

  Findings

  Governments, in light of the components of the agricultural innovation system, play an important role in maintaining knowledge infrastructures (such as biotechnology infrastructures ,Gene Bank, Agricultural Research Institutes, scientific networks and poles, and Databases) in both fields create and transfer knowledge that allows for joint efforts both with the private sector and internationally. Also, governments and international communities have recognized the importance of innovation for sustainable growth of productivity, and agreed that innovation in order to achieve sustainable growth, including through organizational change, mutual cooperation of economic sectors, more public and private investment in research and development, technology transfer and acceptance, education and counseling services should be prioritized.

  Conclusion

  The public sector continues to be the main source of financing for R & D in public or private organizations globally.

  Keywords: agricultural innovation, agricultural research, development, government, private sector
 • Nikrooz Bagheri * Pages 35-49

  Food security along with sustainable agriculture development is one of the most important challenges of the present century. Food security, despite resource constraints, climate change and environmental problems, requires changing methods and approaches for producing agricultural products. Increasing productivity in the production of agricultural products requires the application of new methods and technologies. One of these technologies is intelligence in agriculture. Smart Agriculture is a good way to solve agricultural challenges and provide food security. Intelligent (Smart) agriculture provides the opportunity to farmers and operators to increase their productivity and manage better their production resources. Considering the importance of using intelligent technologies in the field of agriculture, this paper attempts to introduce this technology and present some of its application in agriculture. So, the beds for development of this technology are introduced. Also, in this article, the requirements for the proper development of this technology in the agricultural sector with regard to the current situation have been addressed.

  Keywords: agriculture, Intelligency, Internet of things, New technologies. Smart agriculture
 • Ali Gharaghani *, Elham Esmailpour Pages 51-59
  Purpose

  Global climate change and the increasing human population have challenged the global food production system. Plant germplasm are highly valuable in terms of plant breeding, conservation and preservation of biodiversity in the food and agriculture industry.

  Methodology

  This research is an overview and provides all the international databases and several important national databases and the access of these portals to the gene banks for ordering of diverse plant materials.

  Findings

  Plant Gene banks hold the biodiversity around the world, and databases are the way users connect with gene banks at the national and international levels. The main purpose of designing these databases is to facilitate communication in this system. Almost all of these online systems provide only initial identification of plant material (passport data) and do not include information in all conspectus of international standard data (multi-purpose passport descriptors). These portals provide opportunities to facilitate the connection of new systems, while enhancing and linking existing systems, and increasing the limited information available in current systems. These protocols will extend and transform data types into phenotypic (detection and evaluation) data, environmental and spatial information, and, if possible, genetic information as well as actual access to expected performance.

  Conclusion

  International portals are currently under development for passing through limited (state or national) search systems and providing integrated and structured solutions that are accessible and permanent and some of these genealogy banks provide free services to researchers to ensure that the unique variety is effectively and efficiently available for use by researchers.

  Keywords: database, germplasm, Computer, Plant Genetic Resources
 • Mohammad Javad Ardeh *, Mohammad Reza Attaran, Ahmad Yousefi Pages 61-74
  Purpose

  The study of the thematic trends of articles published in Persian in the field of plant pests and categorizes them based on specified fields to determine their issue and evaluate them based on the priorities and requirements.

  Methodology

  This research is a qualitative research based on content analysis and a descriptive-analytical approach has been used to describe and evaluate the content of the target community's articles. The research population consisted of all articles (2028 articles) published in seven prestigious scientific journals from 2008 to 2017. The articles were categorized and coded according to the subjects (6 subjects) and features of the authors (the first or the rest authors). Then, the obtained data were sorted and analyzed by means of software Excel, and tables and charts were prepared

  Findings

  From the point of view of number abundance, the articles with the laboratory subject were ranked first, the molecular subject the last (sixth) and the applied field the fifth. About 30% of the first authors were from the Research, Training and Promotion Organization of the Agriculture and 70% from universities.

  Conclusion

  The topic selection and design of the research were more based on the article preparation.

  Keywords: Plant Protection, Persian Articles, Thematic Tendency, Scientific production, Content Analysis, Plant Pests, Agricultural research
 • Javad Bashiri *, Alireza Bahman Abadi, Hoshangh Hakimi Pages 75-88
  Purpose

  The main purpose of this article is to study and analyze the status of Iranian researchers' scientific production of plant pests from the beginning to the end of 2017.Research

  Methodology

  This is a scientometrics research method. The statistical population of this study consists of 744 titles of scientific works produced by Iranian researchers extracted from Scopus database.

  Results

  A total of 744 scientific works were produced by 159 Iranian researchers, the most of which (106) were produced in 2017.The research paper with a total of 682 titles are the type of works and the subject area of agriculture (550 works) covers the most. Tehran University with 150 works, Islamic Azad University with 67 works and Tarbiat Modarres University with 64 works were the most collaborated. Researchers in the United States (23), England (14) and Canada (13 articles) had the most collaboration. About 93% of the scientific works were co-authored and 7% were single authored. The 3 authors with 189 works and the 4 authors with 188 works constitute the most produced works.

  Conclusion

  The results show that the scientific output of Iranian researchers has a relatively growing trend. Interaction of Iranian researchers with their domestic counterparts and external researchers has been acceptable. Out of 744 works, 93% have been produced collaboratively and co-authored, and 27% of them have been collaborated with foreign production researchers.

  Keywords: scientific products, Scientometrics, Plant Pests, Researchers, Iran, Scopus Database