فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور امینی، امیرصادق رحمانی* صفحات 1-20
  با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تاخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفا در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تعدد موضوع قرارداد، شرط قرارداد، عوض قراردادی، قاعده نفی غرر
 • سیامک کرم زاده، خلیل روزگاری * صفحات 21-41

  بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تاثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تاثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: ایکسید، حقوق داخلی، سرمایه گذاری، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قانون
 • محمد ساردویی نسب*، مرضیه صفدری صفحات 43-65
  تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تاسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک‏عضو فعلا منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می‏تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار موثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت موثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.
  کلیدواژگان: اشخاص ذی نفع، حفاظت از سرمایه، شخصیت حقوقی، شرکت تک‏عضوی، مسئولیت محدود
 • حسین پاشایی*، جواد معتمدی صفحات 67-88
  تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تاثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می‏دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام‏های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: تعارض منافع، راهبرد تقنینی، رسیدگی‏های قضایی، محاکم، مدیریت تعارض
 • فریده شعبانی *، فرید شعبانی صفحات 89-111

  حفاری چاه‏های نفت و گاز مستلزم به‏کارگیری دستگاه‏‏های حفاری و بهره‏مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می‏پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه‏ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می‏شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.

  کلیدواژگان: قرارداد ائتلافی، قرارداد به اشتراک‏گذاری دستگاه حفاری، قرارداد حفاری، قرارداد حفاری مشترک
 • احمد حاجی ده آبادی* صفحات 113-132
  از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 526 است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تاثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولا در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیا مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثا ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.
  کلیدواژگان: اجتماع سبب و مباشر، استناد، توزیع مسئولیت بر حسب میزان تاثیر رفتار، سبب اقوی از مباشر، ضمان سهمی
 • فاطمه سادات حسینی*، حسن بادینی صفحات 133-150
  خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
  کلیدواژگان: ارزیابی زیان، خسارت از دست دادن درآمد، قابلیت اشتغال
|
 • Mansor Amini, Amirsadeq Rahmani * Pages 1-20
  In the study of individual contracts, we face agreements that, if the promise is executed before the certain time or after the deadline or promisor perform it in a particular way, the consideration will be changed. The parties determinate the consideration of promise; but they stipulate if the obligation performs in agreed circumstances, the consideration will be increased or decreased. Iran civil code isn't talked generally about the validity of such agreements and just in some cases, like article 509, has affirmed some of these clauses are valid. The lawyers only have paid attention to these cases, but they are not unanimous in analyzing these cases. Some of them have analyzed them as indeterminable consideration ,and another have proclaimed them as a warranty or a liquidated damages; so they have presented the different analysis of nature and the validity of changing consideration clause. But the attention to the common will of the parties seems, and in general, there isn’t any reason for the voidness of such clauses in the Iranian legal system.
  Keywords: Consideration, the rule of Gharar, multiple objects, contractual term
 • Siamak Karamzadeh, Khalil Rouzegari * Pages 21-41

  A great number of bilateral investment treaties including the treaties concluded by Iran, specify that in order to enjoy protection provided in the treaties investment should be made in accordance with internal law of host state. It is evident that nature, magnitude of breach and the subject matter of the laws which are likely to be violated by investors are not identical. The question which arise as to the issue in the light of case law of ICSID tribunals and object and purpose of investment treaties is whether hierarchical value and subject matter of internal law and regulation of host state have any impact on the evaluation of an investment legality. Analysis of the case-law developed on the issue shows that subject matter of internal law of host state has no bearing on the issue. On the other hand, nature, magnitude of breach and relevance of the law in accepting and establishment of investment in host state are relevant factors in evaluating legality of investment.

  Keywords: Investment, Bilateral Investment Treaties, Domestic Law, Breach, ICSID
 • Mohammad Sardoueinasab *, Marzieh Safdari Pages 43-65
  Analysis the legal nature of Company as an entity composed of contractual and institutional components, lead to the view that at least two persons are required to form any company in Iranian law. This approach was reflected in ‘definition of company’ too. Such an legal approach resulted in legal attitude that formation of a “single member company” is not permitted in current commercial law, While this type of company was operating for many years in America and European Union. The “single member company” could attract small capitals and investors and business men who for whatever reason are not ready to share a business with others. This article regarding to ‘Directive 89/667/EEC’ and its amendment ‘Directive 2009/102/EC’ of European Union analyzes the legal imperatives for adoption of ‘single member company’ in Iranian Legal system. Moreover, as we believe there are no theoretical or legal barriers to adoption of the company in Iranian legal system, we studied the legal field required for adoption of the company.The legal capacity of ‘maintenance of capital theory’ in this purpose and its relation with ‘limited liability theory’ and ‘piercing of the veil doctrine’ is to be considered.
  Keywords: Single member company, Legal personality, Maintenance of capital, Limited liability, Stockholders
 • Hossain Pashaee *, Javad Motamedi Pages 67-88
  Conflict of interests refers to a situation where a person is in a position that can choose between personal and public interests. Discrediting the benefits of direct influence is not without the judge's mental independence, lack of transparency, undermining the legitimacy of the judicial system. Therefore, the issue of conflict of interests is to one The main strategies of policy making and change have become.This article, after introducing the conflict of interests in the judicial system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the article show that despite the fact that the legislator in Iran He recognized the importance of the issue of conflict of interests and tried to some extent prevent it In some cases, the rules of conflict of interest rules have not been taken into account and the judiciary has been subject to conflict of interests. Some legal systems in this area have more coherent rules and procedures that can be modeled and modified by the rules for the elimination of conflicts of interest Such as the disappearance of golden signatures,asset declarations are among the solutions that can be used to prevent and manage conflicts of interest.
  Keywords: Conflict of interest, Legislative strategy, Conflict management, Courts, Judicial proceedings
 • Farid Shabani, Farideh Shabani * Pages 89-111

  Oil and gas well drilling requires the drilling unit and benefiting from the specialized services including well and logistic services. This goal is achieved through conclusion of drilling contracts. Beside the principal drilling contracts the ancillary contracts have been being concluded in form of partnership of clients and/or contractors in order to reduce the costs and access the operational targets more efficiently. The mentioned contracts have different types. Some of these contracts are based on prevalent concepts of partnership although all types of partnership contracts regarding drilling industry have the specific requirements and characteristics which are in accordance with this sector of oil and gas industry.

  Keywords: Drilling Contracts, Rig Sharing Agreement, Joint well Drilling, Alliance Contract
 • Fateme Sadat Hosseini *, Hasan Badini Pages 133-150
  The loss of earning and pension is an important kind of damages in personal injuries which it,s assessment is difficult and depends on some parameters like: the kind of work, for example it is a simple or is uncertain, self employment, without job,… .also it is important we know the complainant is a child or housekeeper woman or an adult. Also we should pay attention to the subject of tax, pension contribution, sick pay, inflation,… . any way there are some ways to assess this damage. some countries use the Ogden tables and the others use theorem like USA.in both of them they try to concern all important elements like age, gender, the life time, work time and,… . specially about the losses for future these factors and ways are important to estimate the real damage
  Keywords: The loss of earning, assessment, job, the ability of working, future damages