فهرست مطالب

پردازش و مدیریت اطلاعات - سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 98، تابستان 1398)
 • سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 98، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • بهروز رسولی*، مهدی علی پور، سام سلیمانی صفحات 1455-1480

  طرح های ملی پایان نامه ها و رساله های الکترونیکی (پارسا) از کارآمدترین کانال ها برای افزایش مشاهده پذیری پایان نامه ها و رساله ها (پارس) به شمار می آیند. برای راه اندازی و نگهداری چنین طرح هایی در سطح ملی نیاز به مدل کسب وکار موثری است که بتواند زیست پذیری آنها را تضمین کند. با این حال، هستی شناسی ها و چارچوب های مدل کسب وکار کنونی کلی هستند و با بافت طرح های پارسا هم خوانی ندارند. هدف این مقاله شناسایی اجزای کلیدی مدل کسب وکار طرح های پارسا در سطح ملی است. رویکرد این پژوهش کیفی است و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه ساخت نیافته و پروتکلی از پیش تنظیم شده برای انجام مصاحبه ها بهره برداری شده است. با 10 نفر از مدیران پایگاه های ملی پارسا از کشورهای گوناگون مصاحبه، متن مصاحبه ها پیاده سازی، و سرانجام در نرم افزار «مکس کیو. دی. ای.» تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده از رویکرد «مایلز»، «هابرمن»، و «سالدانا» پیروی شده است که آمیزه ای از روش «گرانند تئوری» و قوم نگاری است. مدل کسب وکار فراهم آوری منابع اطلاعاتی دیجیتال و به ویژه طرح های ملی پارسا در سطح هستی شناسی دربردارنده هشت جزء کلیدی است: کاربران نهایی، مسائل مالی، حاکمیت، تامین کنندگان محتوا، محتوا، خدمات، فناوری، و همکاری. هریک از این اجزا خود مولفه های گوناگونی را پوشش می دهند و روی هم رفته باید 46 مولفه کلیدی را در مدیریت طرح های ملی پارسا در نظر داشت. جنبه کسب وکاری طرح های پارسا در نوشته های کنونی به شکل موثری در کانون توجه نبوده است. این مقاله از نخستین پژوهش هایی است که طرح های ملی پارسا را از دیدگاه کسب وکاری بررسی می کند و می کوشد تا کسب وکار این طرح ها را به شکل فراگیر در سطح هستی شناسی بررسی کند. از آنجا که طرح های ملی پارسا به دنبال گردآوری، سازماندهی، و اشاعه پارسا هستند زیست پذیری آنها بسیار مهم است. پیشنهاد ابعاد و اجزای مدل کسب وکار این طرح ها به مدیران و سیاستگذاران اجازه می دهد تا به طرح و سازماندهی نیازهای کسب وکاری خود بپردازند و از زیست پذیری این پایگاه ها مطمئن شوند.

  کلیدواژگان: پایان نامه ها و رساله های الکترونیکی، کسب وکار محتوامحور، مدل کسب وکار، منابع اطلاعاتی دیجیتال، هستی شناسی
 • آرمان ساجدی نژاد* صفحات 1481-1504

  راهبری و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در تمامی بخش ها از جمله در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور در حال توسعه است و این مساله مستلزم شناخت دقیق نیازها و تعیین روابط میان ذینفعان مختلف در این رابطه است. تعهد و مشارکت تمامی ذی نفعان در فرایند طراحی و پیاده سازی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موفقیت اهداف توسعه را تضمین می کند. از سوی دیگر توسعه خدمات دستگاه های اجرایی در قالب دولت الکترونیکی و افزایش تقاضای جامعه در بهره گیری از این خدمات مشهود است و دولت دستگاه های اجرایی را ملزم به اجرای تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی نموده است (ریاست جمهوری، 1394). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نیز به عنوان یکی از بزرگترین متولیان داده های علمی کشور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده بر داده های موجود نقش کلیدی در توسعه خدمات علمی کشور بر پایه فناوری دارد.
  در این مقاله سعی داریم با توجه به توسعه فناوری ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور، نقشه جامع ارایه خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دولت الکترونیکی را در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور ترسیم نماییم. در این مقاله پس از بررسی زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور، کارکرد حوزه فناوری اطلاعات را با توجه به ذینفعان زنجیره مشخص نموده و الزامات لازم را در راستای توسعه خدمات ارایه خواهیم داد. نتایج حاصل از مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بررسی ادبیات موضوع، خدمات قابل ارایه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در دولت الکترونیکی و همچنین فعالیت های مطرح برای تبیین جایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران را در توسعه دولت الکترونیکی در زمینه نظام اطلاعات علمی و فناوری بررسی نماید.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیکی، اطلاعات علمی، زنجیره ارزش پژوهش، مدیریت اطلاعات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • محمد جواد ارشادی*، عمار جلالی منش، جلال الدین نصیری صفحات 1505-1534

  پژوهش های اخیر نشان می دهد داده بعنوان یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمان شناخته می شود. ازسوی دیگر امروزه داده های علم و فناوری در رشد و توسعه هر کشور به پایه و عنصری کلیدی تبدیل شده است. سامانه گنج نقشی کلیدی در اشاعه علم و فناوری در کشور و ارائه خدمات به پژوهشگران در راستای انجام پژوهش های اثربخش و کارا برعهده دارد. بر این اساس، کیفیت عملکرد این سامانه یکی از عوامل تاثیرگذار در این ماموریت محسوب می گردد. از سوی دیگر، بخش عمده مشکلات کیفی مشاهده شده در حوزه اشاعه اطلاعات از سوی این سامانه، بصورت ریشه ای به خروجی سامانه دیگری  با عنوان سامانه ثبت برمی گردد که در مرحله آغازین کلان فرایند ثبت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات قرار دارد. تعیین وضعیت (یا سطح کیفیت) مطلوب در هر فیلد از فراداده از جنبه های کیفی مختلف مانند دقت، صحت، نامتناقض بودن، کامل بودن و... یکی از حیاتی ترین اقدامات در حوزه کیفیت سامانه ثبت به حساب می آید. در پژوهش حاضر پس از بررسی مدل های استاندارد مدیریت کیفیت داده، چارچوبی جامع به منظور تعیین ابعاد کیفیت سامانه ثبت ایجاد شد. مدل مدیریت کیفیت جامع داده  (TDQM) بعنوان یکی از پرکاربردترین مدل های کیفیت داده به منظور ارزیابی اجزاء سامانه از چهاربعد اصلی ذاتی، دسترس پذیری، زمینه ای و نمایشگری انتخاب شد. سپس در قالب طرح کیفیت سامانه ثبت عوامل کلیدی در کنترل کیفیت سامانه ثبت تعیین خواهد شد. طرح کیفیت داده ارائه شده پس از اعتبارسنجی توسط کارگروه خبرگان بعنوان مرجع تعیین عدم انطباق های آتی داده ها قرار گرفت.  در انتهای پژوهش حاضر اقدامات کاربردی به منظور ارتقاء کیفیت این سامانه نیز ارائه شد.

  کلیدواژگان: فراداده، کنترل کیفیت، طرح کیفیت، سامانه های اطلاعاتی تحقیقاتی، سامانه ثبت پایان نامه، رساله
 • سامان زینالی*، محمد موسی خانی، امیر مانیان، علیرضا حسن زاده صفحات 1535-1560

  استفاده نا پیوسته و غیر کار آمد از فناوری اطلاعات بعد از پذیرش اولیه منجر به تحمیل هزینه های نا خواسته و یا هدر رفتن تلاش ها برای توسعه فناوری اطلاعات می شود؛ اکثر مدل های مربوط به بررسی تداوم سیستم های اطلاعات در پی چگونگی پذیرش سیستم اطلاعات جدید و چگونگی استفاده از آن هستند، هدف مدل ها موجود در ادبیات موضوع که اصالتا برای تحقیقات بازاریابی و مدلسازی رفتار خرید مجدد مصرف کننده طراحی شده اند؛ ارزیابی وفاداری کاربر و عوامل موثر بر تداوم در سطح فردی برای کاربرد سیستم می باشد و عوامل موثر بر تداوم استفاده سازمانی نادیده گرفته شده است و یا تنها از متغییرهای پذیرش سیستم برای بررسی تداوم استفاده از سیستم استفاده شده است بنابراین در تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر تداوم استفاده کاربر سازمانی از سیستم های اطلاعات عوامل اصلی از طریق بررسی ادبیات موضوع مشخص شده اند و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان متغییر های مستقل شامل حکمرانان، مدیران، سبک رهبری، تغییر تکنولوژی، استراتژی، کاربران، انتظار مشتریان، فرهنگ، قانون، شفافیت و نقش سیستم و متغییر های میانجی شامل هزینه های جابه جایی مثبت و منفی استخراج و بوسیله نرم افزار Atlas T/I در قالب مدل ارائه شده اند و در نهایت مدل نهایی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بومی سازی شد.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات، تداوم استفاده، هزینه های جا به جایی، قابلیت استفاده، وفاداری الکترونیک
 • احمد خواجه * صفحات 1561-1584

  هدف اصلی این مقاله ارائه روشی مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها در پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت می باشد. به عنوان نمونه موردی، این مدل در شهرداری زاهدان پیاده سازی شد. در کنار هدف فوق، فرایند پژوهش این امکان را می دهد که نقاط ضعف و قوت سازمان در مسیر پذیرش و پیاده سازی این سیستم ها مشخص گردد. در این پژوهش با استفاده از عوامل مستخرج از مطالعات پیشین و دریافت نظرات 20 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، 19 شاخص برای فرایند کار انتخاب شد و با استفاده از عبارات کلامی خبرگان و متخصصانی که در ارتباط با سازمان نیز بودند، میزان آمادگی شهرداری زاهدان جهت پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت (بر اساس عددی بین 0 تا 1)، برابر 467/0 محاسبه گردید. به عنوان نتیجه جانبی پژوهش نیز نقاط ضعف و قوت شهرداری زاهدان در این مسیر مشخص شد. میزان توسعه و گستردگی شبکه در سازمان و آگاهی پرسنل از تاثیرات مثبت کاربرد فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری و بازده کارایی به عنوان نقاط قابل اتکا و قوت تعیین شدند. همچنین سازمان از نظر نرخ ارتباط الکترونیکی با شهروندان و دیگر سازمان ها (بالادستی و هم رده) در شهر، استان و کشور و وجود بانک های اطلاعاتی به روز و شفافیت داده های موجود در آنها دارای ضعف بود.

  کلیدواژگان: تئوری فازی، سیستم اطلاعاتی، سنجش آمادگی سازمان، سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • المیرا کریمی*، محمود بابایی، ملوک سادات حسینی صفحات 1585-1612

  نظام های بازیابی اطلاعات برای افزایش نتایج مرتبط بازیابی شده و کسب رضایت کاربران به دنبال تغییر جستجوی مبتنی بر کلیدواژه به جستجوی مبتنی بر مفاهیم هستند. این نظام ها  برای  انجام این کار از ابزارهایی استفاده می کنند که بتوانند واژگان را به مفاهیم تبدیل کنند. این امر طی سالیان متمادی زمینه تولید ابزارهایی همچون طرح های رده بندی، سرعنوان های موضوعی، واژگان و اصطلاحنامه ها را فراهم آورده است. به تازگی نیز هستی شناسی ها در تکامل این روند به کار گرفته شده اند.

  این مسئله که نظام های بازیابی اطلاعات مطرح در دنیا که مدعی استفاده از هستی شناسی و اصطلاحنامه هستند چگونه از ویژگی های معنایی این ابزارها در روند بازیابی اطلاعات خود بهره می گیرند، مشکل اصلی است که در  این پژوهش به آن پرداخته شده است. در این مقاله 7 نظام بازیابی اطلاعات با توجه به استفاده از این ابزارها انتخاب شدند، ویژگی های معنایی نظام ها با بررسی متون در قالب سیاهه وارسی محقق ساخته ای ارائه شد. این ویژگی ها  5 مقوله کلی جستجوی مفهومی، جستجوی مترادف ها، پیشنهاد برای جستجو، استفاده از هستی شناسی ها و نمایش هستند. پژوهشگر با مشاهده ساختاریافته در قالب سیاهه ، این ویژگی ها را  مورد بررسی قرار داد. با وجود این که این نظام ها از این ابزارها برای جستجو و بازیابی اطلاعات بهره گرفته اند، اما ویژگی های معنایی و هستی شناسانه مورد انتظار را نشان ندادند. پایگاه اطلاعاتی اریک و کتابخانه ملی استرالیا بیشترین امتیاز (32 و 24) را در معیارهای بررسی شده به دست آوردند و آرشیو ملی استرالیا و موزه بریتانیاکمترین امتیاز (12 و 13) را داشتند.

  کلیدواژگان: جستجوی معنایی، ویژگی های معنایی بازیابی اطلاعات، نظام های بازیابی اطلاعات، جستجوی مفهومی، جستجوی مترادف ها، هستی شناسی
 • رویا دست رنج، سیدسپهر قاضی، نسرین دست رنج*، علی شایان صفحات 1613-1642

  با ورود فناوری های کلان داده به حوزه کسب و کار و تحولات ایجاد شده در این حوزه، لازم است پژوهش هایی در زمینه ارزیابی اکوسیستم کلان داده در کشور صورت پذیرد. از آنجایی که طبق تحقیقات انجام شده تاکنون مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده ارائه نشده است، این مقاله در پی ارائه مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی می باشد. مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی موردنظر در این تحقیق، مدل هزاره است. با بهره گیری از این مدل، به ارزیابی اکوسیستم خدمات ارائه شده در حوزه کلان داده در کشور با هدف رفع نیاز کاربر نهایی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی ابعاد کلیدی مدل هزاره، مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده با استفاده از مفهوم استعاره تدوین شده است. سپس گامهای ارزیابی با استفاده از مدل تدوین شده، تشریح شده است. در نهایت با بررسی صنعت کلان داده در کشور، نتایج ارزیابی اکوسیستم کلان داده در سطح کشور بدست آمده و راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت آن پیشنهاد شده است. به طورکلی می توان گفت بیشترین تعداد شرکت های فعال در بازار کلان داده کشور، شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساخت و تحلیل هستند. از این رو ضروری است حمایت های لازم جهت توسعه زیرساخت های انتقال، ذخیره سازی و تحلیل داده ها در کشور صورت پذیرد. تاثیرگذارترین محرک بر ارائه خدمات کلان داده در کشور، ظهور فناوری های جدید شناخته شده است. فناوری بر عملکرد شرکت و در نتیجه ارائه خدمات آن تاثیرگذار خواهد بود و آشنایی کافی شرکت ها با فناوری های جدید و استفاده از راهکارهای جدید فناورانه جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان می تواند  بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: کلان داده، اکوسیستم، ارزیابی اکوسیستم، اکوسیستم هزاره
 • سلیمه لطیفی *، مهدی خیراندیش، اسما افشاری پور صفحات 1643-1668

  این تحقیق با استفاده از روش فراتحلیل به شناسایی روابط مستقیم و غیر مستقیم مدیریت دانش و ابعاد آن با نوآوری پرداخت. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 57 پایان نامه کارشناسی ارشد، دکترا و پژوهش های مدیریت دانش و نوآوری در سازمان بود که تعداد 15 مورد (معادل با  48 واحد فراتحلیل) با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدف مند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیق ها و طبقه بندی آنها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فرا تحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد از میان 48 اندازه اثر، 18 اندازه اثر زیاد (بیشتر از 0/5)، 17 اندازه اثر پایین (بین 0/1 تا 0/3) و 8 اندازه اثر متوسط (0/3-0/5) بود. همچنین نتایج نشان داد توسعه دانش، تسهیم دانش، استفاده از دانش، نگهداری دانش به ترتیب دارای بیشترین اندازه اثر بر متغیر نوآوری هستند. جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش و نگهداری دانش از طریق فناوری اطلاعات بیشترین اندازه اثر را بر متغیر نوآوری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری، فراتحلیل
 • جواد تقی زاده، فاطمه فهیم نیا*، نادر نقشینه صفحات 1669-1700
  مقدمه

  هویت دیجیتال، تبدیل به یک پارادایم مهم در رشته های متنوعی از جامعه شناسی، روان شناسی و مطالعات اجتماعی تا علم اطلاعات و مهندسی نرم افزار شده است.هویت دیجیتال به عنوان یک حوزه پژوهشی میان رشته ای دارای تعدد مفاهیم و اصطلاحات است، لذا آنتولوژی می تواند ادبیات و پایه شناختی مشترکی را برای محققین و متخصصین فعال در این حوزه که نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات دارند، تعریف نماید.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش سعی شده است هویت دیجیتال با بکارگیری روش کیفی «تحلیل حوزه» مورد بررسی قرار گیرد و جامعهای بالغ بر 228 منبع اطلاعاتی مشتمل بر  بروندادهای علمی اعم از  مقالات، پایان نامه ها، کتابها و گزارشها شناسایی شده از پایگاه گوگل اسکولار، دایره المعارفهای برخط، سخنرانی ها و فیلمهای آموزشی و سایر منابع آنلاین که قابل دسترسی مبتنی بر جستجوی کلیدواژه ای شامل کلیدواژه های مرتبط با این حوزه بر روی گوگل می باشند که بر روی این منابع، شناسایی و استخراج ابعاد واستخراج آنتولوژی مرتبط با هویت دیجیتال صورت گرفت و آنتولوژی شناسایی شده مبتنی بر زبان آنتولوژی او.دبلیو.ال و بابکارگیری نرم افزارهای OWLGrEd و webvowl ترسیم و ارائه گردید و سپس نظرات صاحبنظران مورد بررسی و بازبینی آنتولوژیک قرار گرفت.

  یافته ها

  با بررسی صورت گرفته کلیدواژه ها و تعاریف مختلف این حوزه شناسایی گردید و نمایش آنتولوژی هویت دیجیتال ارائه شد و ویژگی های هویت دیجیتال در ده جنبه  مختلف شامل پارادایمها، محتوای شکل دهنده، تولید کننده ها، داده، بازنمایی هویت، کنترل، دوام - چرخه عمر، آگاهی - اطلاع و سطوح خطر - چالش ها ارائه شد و بر اساس شناسایی روابط بین کلیدواژه ها، آنتولوژی هویت دیجیتال ارائه شد و در نهایت بر اساس آنتولوژی استخراج شده از حوزه، تعریفی جدید از هویت دیجیتال تبیین شد.

  کلیدواژگان: هویت دیجیتال، تحلیل حوزه، هستی شناسی(آنتولوژی)
 • علی مردانی نژاد*، فرشید دانش، حسین سعادت، سید محمدرضا دربانی صفحات 1701-1734

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفیت وب سایت های منتخب دانشگاه های صنعتی ایران انجام شد. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش تحلیل محتوای صفحات وب، که یکی از روش‏های وب‏سنجی است، استفاده شده است همچنین رویکرد مورد استفاده در این مقاله تحلیلی می‏باشد. جامعه پژوهش حاضر وب سایت‏های 10 دانشگاه برتر صنعتی ایران بر اساس نظام رتبه بندی ISC است.  داده‏های مورد نظر این مقاله بر اساس تراکم و برجستگی کلمات کلیدی؛ ابر برچسب ها؛ تعداد کلمات و ترافیک ارگانیک؛ میزان متن به کد و محتوای یونیک و تکراری  که همگی از شاخص‏های سنجش کیفیت محتوا هستند؛ در بازه زمانی یک ماهه (بهمن 1396) از طریق ابزارهای وب سنجی و از وب سایت 10 دانشگاه برتر صنعتی کشور استخراج گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، اصفهان، علم و صنعت و شریف دارای محتوای بهتری نسبت به سایر دانشگاه های جامعه پژوهش هستند؛ همچنین وب‏سایت‏ دانشگاه‏های صنعتی مالک اشتر و تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان از کیفیت محتوای ضعیف‏تری نسبت به سایر دانشگاه‏های مورد مطالعه برخودارند. پیشنهاد می گردد مدیران وب سایت ها از یافته های پژوهش حاضر جهت ارتقاء کیفیت محتوای وب سایت های دانشگاهی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت محتوای وب سایت، وب سنجی، دانشگاه صنعتی، ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نظام رتبه بندی دانشگاه ها
 • مینا رنجبرفرد*، منصوره خیری صفحات 1735-1766

  با توجه به محیط پویای امروزی و روی کار آمدن روز افزون وب سایت ها، اندیشه ی سنجش و ارزیابی آن ها نیز پدید آمده است. از طرفی کاربران وب سایت ها به دنبال دریافت خدمات و اطلاعات در زمان کمتر و با کیفیت و ماندگاری بالاتری هستند و دیگر صفحات راکد و ایستا را نمی پسندند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی ملاک های ارزیابی وب سایت ها با تاکید بر استفاده از اینفوگرافیک (گرافیک اطلاع رسان) است. مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده از نمونه 311 تایی از کاربران برخی وب سایت های پربازدید ایرانی و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است. یافته های حاصل از معادلات ساختاری برازش شده نشان داد که: 1) اینفوگرافیک به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی وب سایت بر کیفیت وب سایت، رضایت مندی کاربر از وب سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب سایت تاثیر مثبت و معناداری دارد. 2) کیفیت وب سایت تاثیر مثبت و معناری بر رضایت مندی کاربر از وب سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب سایت دارد. 3) رضایت مندی کاربر از وب سایت سبب تمایل او به بازگشت مجدد به وب سایت می شود. 4) رضایت مندی کاربر از وب سایت و تمایل او به بازگشت مجدد به وب سایت تاثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد و وفاداری کاربران نسبت به وب سایت دارد. افراد و موسساتی که قصد استفاده از وب سایت را به عنوان ابزار ارائه کالا و خدمات با کیفیت تر دارند، می توانند بر اساس نتایج این مقاله، میزان رضایت کاربران اینترنتی خود و همچنین میزان تعهد و وفاداری آنان را نسبت به وب سایت ها افزایش داده و زمینه های بازگشت مجددشان را فراهم کنند. همچنین نتایج این مقاله می تواند به صورت یک چک لیست برای ارزیابی وب سایت ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت وبسایت، ارزیابی وبسایت، اینفوگرافیک، رضایت مندی کاربر از وبسایت، تمایل کاربر به بازگشت مجدد به وبسایت، تعهد و وفاداری کاربر نسبت به وبسایت
 • مرتضی محمدی، مظفر چشمه *، احمد شعبانی، عاصفه عاصمی، سیدمهدی طاهری صفحات 1767-1798

  هدف از پژوهش مفهومی حاضر، تبیین قابلیت ها، بستر معناشناختی و نگرش فرانمای تولید داده های ساختارمند بر روی وب به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب (موجودیت های داده ای) با رویکرد تحلیلی بود. برای گردآوری داده ها از روش تحلیل اسنادی استفاده گردید. نتایج بررسی نشان داد فرانمای تولید داده های ساختارمند بر روی وب، مجموعه واژگان مشترکی است که برای توصیف و نشانه گذاری اشیای محتوایی وب و ایجاد داده های ساختارمند به منظور پردازش و سازماندهی بهتر استفاده می شود. این فرانما دارای ساختار و بستر معناشناختی خاصی است. ساختار آن نظیر یک هستی نگاشت برای نام گذاری نوع ها و صفات اشیای محتوایی، روابط میان نوع ها و صفات، و قابلیت های چگونگی توصیف این صفات و روابط است. بستر معناشناختی آن نیز با نشانه گذارهای معنایی همچون ریزفرمت ، ریزداده ، آردی اف ای 1.1، و جی سون-ال دی سازگار است. دیگر نتایج پژوهش نشان داد سه رویکرد عمده در پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی در فرانمای تولید داده های ساختارمند بر روی وب به شرح: رویکرد هستی شناسانه، بافت مدار، و آشیانه ای(تودرتو) وجود دارد. نتایج کلی پژوهش نشان داد وجود رویکردهای مختلف در فرانمای تولید داده های ساختارمند بر روی وب، نشانگر دیدی جامع به اشیای محتوایی وب در عین توجه به بهبود میانکنش پذیری با موتورهای کاوش دارد. همچنین تولید داده های ساختارمند با چنین فرانماهایی کمک شایان توجهی به تحقق وب معنایی یا وب داده ها دارد.

  کلیدواژگان: فرانمای تولید داده های ساختارمند (اسکیما دات ارگ)، وب معنایی، نشانه گذارهای معنایی، پردازش، اشیای محتوایی وب، داده های ساختارمند، رویکرد هستی شناسانه، رویکرد بافت مدار، رویکرد آشیانه ای(تودرتو)
 • معصومه کوه زادی، محمد جواد شایگان فرد* صفحات 1799-1822

  امروزه سیستم های رتبه بندی در دانشگاه ها مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته و رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه های جهان برای کسب رتبه های بالاتر شکل گرفته است. در این میان، رتبه بندی وب سایت های دانشگاه ها نیز در کانون توجه قرار گرفته است و وبومتریک سالانه رتبه وب سایت دانشگاه ها را اعلام می نماید. بررسی شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و رتبه وبومتریک دانشگاه نشان می دهد، برخی از این شاخص ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی هم تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر مطالعه اولیه شاخص های وبومتریک نشان می دهد برخی شاخص های سئو می تواند بر روی رتبه وبومتریک تاثیر داشته باشد. هدف از این تحقیق این است که نشان دهد تا چه حد معیارهای سئو می تواند روی رتبه وب سایت دانشگاه تاثیر داشته باشد. به این منظور پس از استخراج امتیاز  38 معیارهای مهم سئو دانشگاه های منتخب بوسیله ابزارهای مختلف سئو، عملیات تجزیه و تحلیل اطلاعات همراه با اعمال قوانین انجمنی بر روی دادها انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد برخی از معیارهای سئو نظیر تعداد بک لینک، رتبه الکسا و پیج رنک تاثیر مستقیم و قابل توجه بر روی رتبه وب سایت دانشگاه ها دارند و در این راستا قوانین انجمنی معناداری استخراج شده است.

  کلیدواژگان: وبومتریک، رتبه بندی دانشگاه ها، رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها، سئو، وب سایت
 • نصرالله پاک نیت*، آزاده محبی صفحات 1823-1848

  همانندجویی ابزاری است که از آن برای تشخیص سرقت علمی/ادبی استفاده می شود. در یک روش همانندجویی، هدف تشخیص تمام قسمت های همانند موجود در یک متن مشکوک با توجه به تعدادی متن منبع احتمالی است. روش های زیادی برای همانندجویی ارائه شده اما از یک طرف، استفاده از روش های همانندجوی موجود برای سایر زبان ها به منظور همانندجویی در زبان فارسی مناسب نیست و از طرف دیگر، اغلب روش های ارائه شده برای همانندجویی در زبان فارسی قادر به تشخیص متون بازنویسی شده نیستند. با توجه به این مهم، در این مقاله دو روش همانندجویی جدید با هدف تشخیص متون فارسی بازنویسی شده ارائه خواهد شد. روش شناسی پژوهش براساس مطالعه منابع و مستندات معتبر علمی در این خصوص و روش کتابخانه ای است. روش اول پیشنهادی روشی معنایی است و از لغت نامه جهت بررسی همانندی جملات متون استفاده می کند. روش دوم پیشنهادی روشی احتمالاتی است و از اطلاعات آماری به دست آمده از پیکره ای عظیم از متون برای همانندجویی استفاده می کند. روش معنایی پیشنهادی در مقاسیه با روش های معنایی موجود از معیارهای جدیدتری برای بررسی همانندی متون استفاده کرده و روش احتمالاتی پیشنهادی اولین روش همانندجویی احتمالاتی ارائه شده برای زبان فارسی است. علاوه بر این، درحالیکه در سایر روش های موجود، همانندی هر دو جمله از متون موردنظر به صورت مستقل بررسی می شود، در روش های پیشنهادی همانندی جملات همسایه نیز در بررسی همانندی دو جمله در نظر گرفته شده است. نتایج پیاده سازی و آزمایشات صورت گرفته بر روی روش های پیشنهادی نشان می دهد که در حالیکه هر دو روش از کیفیت مناسب و تقریبا یکسانی برخوردار هستند، روش همانندجوی احتمالاتی پیشنهادی بسیار کاراتر بوده و زمان موردنیاز برای همانندجویی با استفاده از آن به طور متوسط برابر با 3.8% زمان موردنیاز توسط الگوریتم همانندجوی معنایی پیشنهادی است

  کلیدواژگان: تشخیص سرقت علمی، همانندجویی معنایی، همانندجویی احتمالاتی، متون بازنویسی شده
 • فاطمه مازنی، شیوا وفادار* صفحات 1849-1878

  قابلیت استفاده یکی از معیارهای مهم کیفیت نرم‎افزار است که می تواند در بهبود تجربیات کاربری نقش به سزایی داشته باشد. روش های مختلفی برای ارزیابی قابلیت استفاده نرم افزار ارائه شده است. با توجه به تنوع روش ها و زمان و هزینه موردنیاز برای اجرای آنها، روش مناسب جمع آوری اطلاعات و ارزیابی قابلیت استفاده نرم افزار یکی از چالش های موجود در این حوزه است.
   در این پژوهش سهولت استفاده، به عنوان زیرمجموعه ای از قابلیت استفاده که در آن تلاش مورد نیاز کاربر برای انجام یک کار در نرم افزار ارزیابی می شود، بر اساس دو روش نظرسنجی از طریق پرسشنامه و ارزیابی بر اساس عملکرد کاربران در یک آزمایش تجربی ارزیابی و نتایج این دو روش مقایسه شده است. بدین منظور، دو نسخه مختلف از یک نرم افزار فروشگاه اینترنتی با کارکرد های یکسان تولید شده است. از کاربران خواسته شده عملیات مشخصی را در نرم افزار انجام دهند و به سوالات یک پرسشنامه در ارتباط با سهولت استفاده از کارکرد های مختلف نرم افزار پاسخ دهند. حین انجام کارکرد های موردنظر، از طریق ثبت وقایع، عملکرد کاربران در استفاده از نرم افزار ثبت و معیار های انجام موفقیت آمیز عملیات، زمان انجام کار، تعداد گام ها در انجام کار، تعداد خطا و زمان صرف شده در برطرف کردن خطا اندازه گیری شده است. این معیارها بر اساس معیارهای قابل مشاهده و اندازه گیری سهولت استفاده در پژوهشهای مرتبط انتخاب شده اند.
  نتایج این پژوهش، بر اساس داده های 48 کاربر بدست آمده و برای یک کارکرد به علت عدم کفایت داده برای سطح اطمینان مطلوب، تعداد شرکت کنندگان در آزمایش به 70 کاربر گسترش یافته است. این نتایج  نشان می دهد ارزیابی حاصل از پرسشنامه با عملکرد کاربران در معیار های مورد سنجش همبستگی ندارد. در برخی کارکرد ها، عملکرد کاربران در دو نسخه اختلاف معناداری نداشته اما نظرات آن ها در پرسشنامه به صورت معناداری متفاوت بوده است. از سوی دیگر، در برخی دیگر از کارکرد ها، معیارعملکرد کاربران در دو نسخه دارای اختلاف معناداری است، در صورتی که نتایج نظرسنجی اختلاف قابل توجهی را بیان نمی کند. بررسی عملکرد هر کاربر با نتایج پرسشنامه نیز همبستگی میان این اطلاعات را نشان نمی دهد. همچنین، مطابق با بررسی های انجام شده در این آزمایش، صداقت کاربران در ارزیابی از طریق پرسشنامه می تواند مورد تردید باشد. زیرا کاربرانی که موفق به انجام کارکرد نشده اند، در بالاتر از 80 درصد مواقع سهولت استفاده را بالاتر از خوب ارزیابی کرده اند.

  کلیدواژگان: تعامل انسان و کامپیوتر، قابلیت استفاده، ارزیابی تجربی، ارزیابی عملکرد، پرسشنامه
 • حمید طباطبایی*، مجتبی کفاشان، سعیده انبایی صفحات 1879-1904

  سازماندهی و بازیابی دانش منتشر شده در محیط وب بعنوان یکی از مهمترین کاربردهای متن کاوی مطرح شده است. از جمله چالش های سازماندهی مجموعه عظیمی از متون در قالب یک پیکره متنی، ابعاد زیاد ویژگی ها و خلوت بودن ماتریس ویژگی ها است. نحوه ی  انتخاب ویژگی ها و نحوه ی کاهش ویژگی ها در این مسئله تاثیر بسزایی در بالاتر رفتن دقت سازماندهی و بازیابی متون دارد. در بسیاری از پژوهش ها به بررسی منفک این دو چالش پرداخته شده است. این پژوهش با رویکرد توجه همزمان به این دو چالش شرح یافته است. پس از تعیین متون مرتبط با 20 گروه خبری وبی و پس از فاز پیش پردازش متون با استفاده از الگوریتم الگو سازی عنوان[1] ال دی ای[2]، کیسه ای (تجمیعی) از مفاهیم معنایی برای پیکره ی متنی مورد نظر ساخته شد. به منظور بررسی میزان تاثیر واژه های پیکره متون در هر مفهوم پنهان، به بررسی نحوه ی وزن دهی واژگان یک پیکره، در مفاهیم استخراج شده توسط الگوریتم ال دی ای پرداخته شد. از این رو، برای هر متن یک توزیع احتمال رخداد حول هر عنوان استخراج گردید که برای سازماندهی و بازیابی دانش موجود در آن مورد استفاده قرار گرفت. برای سازماندهی آن از الگوریتم نزدیکترین K همسایه با معیار شباهت واگرای کولبک لیبلر که میزان فاصله دو توزیع احتمال را می سنجد؛ استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که میزان صحت سازماندهی روش پیشنهادی در صورتی که از معیار وزن دهی واکشی اطلاعات متقابل نقطه ای و الگوریتم KL-KNN استفاده شده باشد 5/82% است. نتایج تحلیل ها نشان داد که این روش دارای دقت مشابهی با روش هایی است که از فنون یادگیری عمیق استفاده می نمایند. افزون بر این، روش بکارگرفته در این پژوهش نشان دهنده پیچیدگی کمتری در فرایند سازماندهی و بازیابی متون مورد مطالعه پژوهش بود.

   
  4. Topic modeling

  5. Latent Dirichlet Allocation

  کلیدواژگان: متن کاوی، طبقه بندی متن، الگوسازی عنوان، بازیابی، سازماندهی دانش، هستی شناسی
 • فرامرز سهیلی*، علی اکبر خاصه، پریوش کرانیان صفحات 1905-1938

  پژوهش حاضر با هدف ترسیم ساختار حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در دو دوره زمانی پنج ساله طی سال های 1385 تا 1394 انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی واژگان انجام گرفته است. جامعه پژوهش را 2467 مقاله تشکیل می دهند که در مجله های علمی-پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه شده اند. برای تجزیه و تحلیل و آماده سازی داده ها و همچنین ترسیم نقشه ها، از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس، بیب اکسل و یو سی آی نت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در بازه زمانی اول 7 خوشه و در بازه زمانی دوم 13 خوشه موضوعی تشکیل شده است که در هر دو دوره زمانی خوشه علم سنجی مهم ترین خوشه می باشد. با وجود همپوشانی نسبی بین موضوعات دو دوره، موضوعات در دوره دوم از تعداد و وسعت بالاتری برخوردار بودند. در هر دو دوره زمانی موردبررسی، کلیدواژه دانشگاه به ترتیب با فراوانی 82 و 149 پرتکرارترین کلیدواژه به شمار می آید. کلیدواژه های نشریات وکتابخانه های دانشگاهی با فراوانی 54 و 108 به ترتیب در دوره اول و در دوره دوم در جایگاه بعدی قرار دارند. از تفاوت های اصلی موضوعات دوره دوم نسبت به دوره اول حضور موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات بیش از گذشته، نظیر کتابخانه دیجیتال است.

  کلیدواژگان: ترسیم ساختار علم، نقشه علمی، هم رخدادی واژگان، تحلیل محتوا، متن کاوی، تحلیل خوشه ای
 • علی اکبری، طاهره ریگی*، رحمت الله فتاحی صفحات 1939-1966

  انسان برای برطرف کردن نیازهای خود دائما مشغول بروز رفتارهای گوناگون است. این رفتارها انواعی دارند و هرکدام موضوع بحث رشته های علمی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، هنر، علم اطلاعات و دانش شناسی، و برخی زیرمجموعه های تخصصی آن ها است. رفتارهای اطلاعاتی و دانشی که ارکان اصلی فعالیت کاربر در تعامل با اطلاعات و دانش و همچنین نظام های بازیابی  نشان می دهد، از جمله موضوع هایی است که در علم اطلاعات و دانش شناسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این مفاهیم، در این جستار تلاش شده است تا با توجه به متون و پژوهش های علمی موجود و با رویکردی مروری- تحلیلی، مفاهیمی کلیدی همچون داده، اطلاعات، دانش، خرد، و هوش مورد بحث قرار گرفته، سپس پیش نیازهای شکل گیری یک رفتار دانش یابی مطرح شده و در ادامه تعریفی از رفتار دانش یابی و تمایز آن با رفتار اطلاع یابی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان داد مفهوم رفتار دانش یابی، مفهومی مهم و بسیار گسترده است، به همین دلیل می توان انتظار داشت که عرصه نوینی در ادبیات و پژوهش های حوزه های گوناگون به ویژه علم اطلاعات و دانش شناسی باز کند. به نظر می رسد که تلاش در زمینه تدوین و ضابطه مند کردن چارچوب ها در این عرصه بسیار ضروری باشد.

  کلیدواژگان: اطلاعات، خرد، داده، دانش، رفتار اطلاع یابی، رفتار دانش یابی، هوش
|
 • Behrooz Rasuli*, Mehdi Alipour, Sam Solaimani Pages 1455-1480

  Electronic Theses and Dissertations (ETDs) programs often encounter obstacles of technical, legal, financial and business nature. To develop a multifaceted view of ETD programs, the concept of Business model (BM) can be used. BM helps to grasp a detailed understanding of business feasibility and viability, which entails a broad spectrum of key factors and features the business. The existing BM ontologies and frameworks however are often generic and do not match the specific context of ETDs programs. The purpose of this paper is to fill the gap and identify and empirically evaluate a BM ontology that corresponds to the peculiarities of the ETDs context. In this study a multi-method approach is chosen. First, by means of a systematic literature review, different ontologies and frameworks in the literature were reviewed. The findings were used as an input to conduct a series of interviewing with National ETD (NETD) program’s managers around the world. Based on the interviews, ETD-specific BM ontology is proposed, which consists of eight key components, including users, financial aspect, governance, content providers, content, services, technology, and cooperation. Business-driven challenges of ETD programs have not been studies by academic community properly. This research is one the first attempts to study NETD programs through BM perspective and aims to investigate BM of such programs at ontology level. Since NETD programs are collecting, organizing, and making TDs available for their users, their viability is important. Defining of BM's key components of these programs allows their mangers and policy-makers to address business-driven needs and ensure viability and stability of the programs.

  Keywords: Electronic Theses, Dissertations (ETDs), Content, Business Model, Information, Ontology
 • Arman Sajedinejad* Pages 1481-1504

  The management of information and communication technology in the country is developing in all sectors, including of the field of science and technology information. In this regard the development requires the accurate recognition of needs and the determination of the relationships among the various stakeholders. Therefore the commitment and participation of all stakeholders in the design and implementation process of ICT development ensures the success of the development objectives. Iranian Research Institute for Science and Information Technology (IranDoc) as one of the largest custodians of country's scientific and technologic data provides the value added services on existing researches data and plays a key role in the development of scientific services based on technology in the country.
  In this research project, we try to draw a comprehensive map of the services of the Iranian Research Institute for Science and Technology (IranDoc) in e-government context in the field of information science and technology of the country, considering the development of information technologies and especially the e-government in the country. In this project, beside analyzing the value chain of the of scientific and technology information of the country, functionality of the field of information technology will be determined by taking stakeholders in the chain into consideration and it will provide the necessary requirements for the development of services. In the current plan, by reviewing the upstream documents and programs and expectations of the country's scientific and technological information system, the position of IranDoc services is being redesigned and the current service development path is illustrated.
  Also, a comprehensive review of the pattern of service delivery in the form of e-government in different countries has been carried out and the similarity of services provided in our country has been analyzed. In this regard, services provided in e-government approved formats were presented in the country. The approach of the research is largely a qualitative. In the first stage, research is formed based on studies and the concept mining as well, and extraction of key terms from upstream documentation is derived a general view of service design. In the second phase, a comparative study of e-government in different countries has been identified as the comparative pattern of the country, and finally by conducting specialized interviews and utilizing the expertise of the services, we provided the role of the Institute of Information Science and Technology of Iran (IranDoc) in e-Government context.

  Keywords: Information Technology, Science Information, Research Value Chain, e-Governmet, IT Service, Iranian Research Inistitute for Information Science, Technology (Irandoc)
 • Mohammad Javad Ershadi* Pages 1505-1534

  Recent researches suggest that data is known as one of the most valuable resources of any organization. On the other hand, today science and technology data have become a key to the growth and development of each country. Treasure system plays a key role in advancing science and technology in the country and providing researchers with the services of effective and efficient research. Accordingly, the performance of this system is one of the factors influencing this mission. On the other hand, the major part of the observed quality problems in the area of information dissemination by the system is rooted radically in the output of another system called the registration system, which is at the very beginning of the process of recording, organizing and disseminating information. Determining the desirable status (or level of quality) in each field of the metadata from a variety of quality aspects such as accuracy, inconsistency, completeness, etc. is one of the most vital steps in the field of quality of the registration system. In this study, after reviewing the standard
  data quality management models, a comprehensive framework was developed to determine the quality dimensions of the registration system The TDQM model was selected as one of the most widely used data quality model to evaluate the components of the system from its main four-dimensional core, accessibility, terrain and display. Then, in the form of a Quality Management System, key factors will be determined in the quality control system of the registration system. The data quality plan presented after the validation by the team of experts as the reference point for determining the non-conformities of the data. At the end of the present study, practical steps were taken to improve the quality of this system.

  Keywords: Metadata, Quality Control, Quality Design, Research Information Systems, Thesis, Dissertation Registration System
 • Saman Zeinaliee*, Mohammad Mosakhani, Amir Maniain, Alireza Hasanzadeh Pages 1535-1560

  Infrequent and ineffective usage of the IT after the initial adoption may incur undesirable costs or results in waste of effort to develop the IT. Most of IS continuance models try to define how users accept IS and use it, the aim of these models which originally were developed for marketing research and modeling of repurchase behavior of consumer, is evaluation of loyalty and continuance in individual level of system usage or measures of accetpatce of systems is used for studying continuance of systems while effective factors of continuance for organizational user are ignored; so in this research for identifying affecting factors on continuance of information systems, the main factors are defined by reviewing literature , and through semi structured interview independent variables are defined including independent variables like governor, manager, leadership style, technology change, strategy, users, customer expectation, culture, law, transparency, system position and mediator variables like positive and negative switching costs  and the model is made by using Atlas T/I software in the last step, final model of research is customized in Ministry of communication and information technology .

  Keywords: IS, continuance, Switching Cost, Usability, e-Loyalty
 • Ahmad Khajeh * Pages 1561-1584

  The main goal of this study is to present fuzzy logic-based method in order to evaluate preparedness of organizations in adopting information management system. As a case study, this model was implemented in Zahedan Municipality. In addition to above mentioned goal, the process of the study specify the weakness and strength of organization under consideration in adaptation and implementation of these systems. In this study, using the factors extracted from previous studies and receiving views of 20 IT experts, 19 indexes are selected for task process, and preparedness of Zahedan Municipality [equal to 0.467] to accept information management system (based on the numbers between 0 and 1) is calculated, while using verbal expressions of experts and specialists associated with organization. The weakness and strength of Zahedan Municipality in this path are specified as side effect of research. Development and expansion of network in the organization and knowledge of personnel coming from positive effects of IT applications in increasing productivity and performance efficiency are determined as reliable and strong. Furthermore, organization has weakness in electronic communication with citizen and other (upstream and counterpart) organization in city, province, and country and up-to-date information banks and clarity of available data in them.

  Keywords: Fuzzy theory, information system, evaluating the organizational preparedness, management information system
 • Elmira Karimi*, Mahmoud Babaei, Moluko Sadat Hosseini Pages 1585-1612

  In order to increase in relevant retrieved results and users satisfaction achievement, Information retrieval systems, are seeking a way to change keyword-based search to concept-based search. These systems use the tools that can convert terms to concepts. Over the years, this provided the basis of tools production such as classification schema, vocabularies, subject headings and thesauri. Recently, ontologies use in Complementing of this process. The main problem of this research is that The Great information retrieval systems of the world that claim to use of ontologies and thesauri how use the semantic features of these tools in their information retrieval process. In this paper 7 information retrieval systems due use of these tools, were selected. The semantic features presented in form of research checklist with literature review. These features include 5 general categories concept search, synonyms search, suggestion for search, use of ontologies and display. The researcher examined these features with structured observation in form of checklist. Though these systems use these tools for searching and retrieving, but don`t show the expected features. In studied factors, ERIC database and national library of Australia achieved the maximum scores (32 and 24) and national archive of Australia and Britain museum had minimum scores (12 and 13).

  Keywords: : semantic search, information retrieval semantic features, information retrieval systems, concept search, synonyms search, ontology
 • Nasrin Dastranj* Pages 1613-1642

  With introduction of big data technologies into business sector and developments that have been made in this area, it is necessary to conduct studies on the evaluation of big data ecosystem in the country. Since there is no big data ecosystem assessment model so far, the present paper seeks to present a model of big data ecosystem assessment in Iran using metaphor of the natural ecosystem assessment model. The model for natural ecosystem assessment in this research is the Millennium Ecosystem Assessment model. Using this model, the ecosystem of services offered in big data area in the country has been evaluated with the aim of meeting the needs of the end user. To this end, the Millennium ecosystem assessment model has first been studied. By identifying the key dimensions of the model, the big data ecosystem assessment model has been developed using the concept of metaphor. Then the evaluation steps are described using the developed model. Finally, by examining the industry of big data in the country, the results of the big data ecosystem assessment in the country have been obtained and solutions have been proposed to improve its status. According to the results, it can be said that the largest number of active companies in big data market are the companies that provide infrastructure and analysis services. Therefore, it is necessary to provide the required support for development of transmission, storage and analysis of infrastructures in the country. The most influential driver for providing the big data services in the country is the emergence of new technologies. Technology will affect the performance of the companies and therefore its services, and so the familiarity of the companies with the new technologies and the use of new technological solutions to provide better services to customers can affect the performance of companies

  Keywords: Big Data, Ecosystem, Ecosystem Assessment, Millennium Ecosystem
 • Salimeh Latifi Jaliseh*, Mehdi Kheirandish, Asma Afsharipour Pages 1643-1668

  This study deals with the direct and indirect relationship between knowledege management and innovation using meta-analysis approach . The purpose of this study based on goal is descriptive and type of use is applied. The study population included 41 dissertations, Thesis and Organizational Identity research that 14 sample selected using non-random purposefully method for meta-analysis. The identification reliability via the agreement of the Referees in selecting the researches and Their categorization, The Coding Reliability was obtained via The agreement of the Referee on the use of specific concepts to variables Coding and significance and Effect size Reliability was obtained via an Agreement on effect size calculation between two meta-analyzer. Findings showed that among 48 Effect size, 18 Effect size is high (higher 0.5), 17 Effect size is low, and 8 Effect size is medium. also result show that direct relationship between knowledege development ,knowledege sharing, use of knowledege, knowledege keeping have higherEffect size on innovation.

  Keywords: Knowledege Management, Innovation, Meta Analysis
 • Fatima Fahimnia*, Nader Naghshineh, Javad Taghizadeh Pages 1669-1700
  Introduction

  Digital identity has become a significant paradigm in a variety of fields such as, sociology, psychology, social studies, information science and software engineering.
  Digital identity, as an interdisciplinary research field, has a plurality of concepts and terms, therefore Ontology is able to define a common cognitive literature and basis for active researchers and specialists in this field, who need to share information.
  Methods and materials
  In this research, a great effort was used to study digital identity using the qualitative method of “domain analysis” and to use a population of more than 228 information sources of scientific outcomes such as, articles, theses, identified books and reports from Google Scholar database, online encyclopedias, lectures and training videos, and other key word-based online sources which can be accessed by key words of this field on Google. Identification, aspect extraction and digital identity-related ontology was also conducted and the identified OWL language-based ontology was represented using OWLGrEd and webovowl software and then expert’s views were studied and reviewed ontologically.

  Findings

  Different definitions and keywords of this field were identified by the conducted survey and the ontology of digital identity was provided. Features of digital identity was provided from 10 different aspects such as paradigms, constituent content, producers, data, identity representation, control, durability, life cycle, awareness and risk-challenge levels, and finally a new definition of digital identity was explained based on the extracted ontology from the field.

  Keywords: Digital Identity, domain analysis, ontology
 • Ali Mardaninejad*, Farshid Danesh, Hossein Saadat, Seyyed Mohammad Reza Darbani Pages 1701-1734

  The main aim of this study is to analyse Websites content quality in IranianUniversities of technology. The applied reaserch and content analysis method with analytical approach have been used in this paper. The method of this study is content analysis, one of the webometrics methods. The research population is top ten Iranian Technology University have been elected based on their ISC latest version of university ranking. The required data for this paper was gathered based on keyword density and prominence, Meta tags, keyword & traffic organic, Text/HTML ratio, Unicode and duplicate content. All of these are indicators in content quality and used in this research for data extracting. Information of each website is extracted & analayed on February 2018 by Webometrics tools and Excel software. The results showed us content quality of Amir Kabir, Isfahan, Sharif University of Technology and University of Science and Technology are better thanthe other universities. Also, Malek Ashtar University of Technology and Kerman Graduate University of Advanced Technology have poor website content quality. The admins of Iranian university websites can use the resultsof this study for improvingtheir websites’content quality.

  Keywords: Analysis, Web Content Quality, Webometrics, Technical universities, Iran
 • Mina Ranjbarfard*, Mansoureh Kheiri Pages 1735-1766

  Due to the dynamic environment of today and the increasing number of websites, their thinking and assessment has also emerged. On the other hand, web users are looking to receive less in service and information, and have higher quality and durability, and do not like other static and static pages. In this regard, the purpose of the present study is to evaluate the criteria for evaluating websites with emphasis on the use of infographic. The model presented in this study was validated using a sample of 311 users from some of the most popular Iranian websites and partial least squares method (PLS). The findings of the fitted structural equations showed that: 1) Info graphic as one of the components of website evaluation on website quality has a positive effect with user satisfaction from web site and their desire to get back to the web site 2) The quality of the website has a positive effect on the user's satisfaction and their eager to get back to the website. 3) Satisfaction of the user from the website motivates them to get back to the website. 4) Satisfaction of the user from the website and their eager to get back to the website has a positive effect on the commitment and loyalty of users to the website.

  Keywords: Website evaluation, Info graphics, User satisfaction from the Web site, User's desire to get back to the Web site, and User loyalty to the Web sit
 • Mozaffar Cheshmesohrabi*, Ahmad Shabani, Asefe Asemi, Morteza Mohammadi, Seyed Mahdi Pages 1767-1798

  The purpose of this conceptual research was to explain the capabilities, the semantic platform and view point of Schema.org to processing and organization of web content objects (data entities) by analytical approach. To collection data was used documentary analysis. The research community included texts and researches related to the field of "structured data" and "Schema.org". A total of 43 sources, as well as the official website of the "Schema.org," were selected using a purposive sampling method for analysis. The results of the survey showed that Schema.org is a common vocabulary that used to describe and markup web content objects and create structured data for better processing and organization. It has a certain structure and semantic platform. Its structure is like an ontology for naming the types and properties of content objects, the relationships between types and properties, and the capabilities of describing these properties and relationships. Its semantic platform is adapted by semantic markups such as microformat, microdata, RDFa 1.1, and JSON-LD. Other results of the research showed that there are three major approaches to the processing and organizing of content objects in the Schema.org: the ontological, context-oriented, and nesting approaches. Overall research results showed existence of different approaches to Schema.org represents a comprehensive view of the Web content objects while paying attention to improving interoperability with search engines. Also, the production of structured data with such schemata is an important contribution to the realization of semantic web or web of data.

  Keywords: : Schema.org, Semantic web, Semantic markup, Processing, Web content objects, structured data, Ontological approach, Context-oriented approach, Nested approach
 • Mohammad Javad Shayegan Fard*, Maasoumeh Kouhzadi Pages 1799-1822

  Today, ranking systems in universities have been considered by the academic community and there is a tight competition between world universities to achieve higher ranks. In the meantime, the ranking of university websites is also in the spotlight and Webometric research center announces the ranks of university websites twice a year. Examining university rankings indicators and Webometric ranks of the university indicates that some of these indicators directly and indirectly affect each other. On the other hand, a preliminary study of Webometric indicators shows that some Search Engine Optimization (SEO) indicators can affect Webometric ranks. The purpose of this research is to show how far the SEO metrics can affect the website rank of the university. To do this, after extracting 38 points of the significant SEO metrics of the extracted universities using various tools, data analysis was conducted along with applying association rules on the data. The results of the research show that some of the SEO metrics, such as the number of back links, Alexa Rank and Page Rank have a direct and significant impact on the website rank of universities and in this regard, interesting rules have been extracted.

  Keywords: Webometric, University Rankings, University Website Rankings, SEO, website
 • Nasrollah Pakniat*, Azadeh Mohebi Pages 1823-1848

  Plagiarism detection is the process of locating instances of plagiarism within a work or document. The main component of a plagiarism detection system is its text alignment algorithm aiming at detecting paraphrased passages of texts in a suspicious document, using a small set of candidate source documents. As text alignment algorithms are highly language-dependent, thus the numerous existing algorithms for other languages rather than Pesian cannot be employed for Persian plagiarism detection puposes. There are different text alignment algorithms for Persian text, while most of them are only able to detect exactly identical passages shared between texts. However, in many cases of plagiarism detection we are coping with the problem of finding similar pasaages that are already paraphrased. In this paper, we propose two new text alignment algorithms which are able to detect paraphrased texts in Persian language. The first one is a semantic algorithm that employs a dictionary to detect paraphrased sentences and the second one is a probabilistic algorithm that uses the statistical information obtained from a large corpus of Persian texts to detect similar texts. Compared to the other existing semantic text alignment algorithms, the proposed algorithms use different measures to check the similarity between the text sentences. Furthermore, the probabilistic algorithm is the first probabilistic text alignment algorithm proposed for the Persian language. Moreover, while all the existing text alignment algorithms check the similarity between any two sentences of the text separately, the proposed algorithms consider the similarity neighboring sentences in the text as well. The implementation results indicate that while the quality of both algorithms in detecting paraphrased texts is high enough and almost the same as each other, the proposed probabilistic method is more efficient than the proposed semantic algorithm, in terms of computation time.

  Keywords: Plagiarism, Semantic text alignment, Probabilistic text alignment, Paraphrased texts
 • Shiva Vafadar* Pages 1849-1878

  Usability is an important attribute for software quality that can play a significant role in improving user experience. Various methods have been proposed for evaluating the usability of software systems. Selecting a proper method for collecting information and evaluating the usability of a software application is a challenge due to the variety of methods, and consequently the time and cost required for their implementation.
  In this paper, ease of use is considered as a subset of usability and it is defined as the user’s effort to perform a task in the software application. We evaluate ease of use based on two methods; questionnaire and
  users’ performance in an empirical study and compare the results of these two methods. In this way, two different versions of an online store application with similar functionalities are produced and the users are asked to perform specific operations in the application and then answer questions regarding the ease of use of various software functionalities. During the experience, the interactions between user and the software are logged and consequently the user’s performance is measured based on the successful completion of the operation, the time of the task completion, the number of steps taken by the user, the number of errors, and the time taken to fix the error. These criteria have been selected based on observable criteria and ease of use measurement in relevant research. The results of this study is based on the data of 48 applicants except one of the functionalities which has been expanded to 70 applicants in order to achieve adequate level of confidence. Our results indicate that the evaluation of the questionnaire does not correlate with the performance of users in the measured criteria. In some functions, the performance of the users in two versions of the application do not have a significant difference, but their views are significantly different in the questionnaire. On the other hand, in some other functions, the performance of the users in two versions has a significant difference but the results of the questionnaire does not show a significant difference. Verifying the performance of each user with the results of his/her questionnaire does not indicate correlation between these two methods results. Also, according to the results of this study, the honesty of users in the questionnaire evaluation can be questioned, since 80% of the users who have not performed a functionality rated it higher than good in the questionnaire.

  Keywords: Human-Computer Interaction, Usability, Empirical Study, Usage Analysis, Questionnaire
 • Saeede Anbaee, Hamid Tabatabaee*, Mojtaba Kaffashan Pages 1879-1904

  Improvement in information retrieval performance relates to the method of knowledge extraction from large amounts of text information on web. Text classification is one of application of knowledge extraction with supervised machine learning methods. This paper proposed Kullback-Leibler divergence KNN for classifying extracted features based on term weighting with Latent Dirichlet Allocation Algorithm. LDA is Non Negative matrix factorization method proposed for topic modelling and dimension reduction of high dimensional feature space .In traditional LDA, each component value is assigned using the information retrieval TF measure, While this weighting method seems very appropriate for IR, it is not clear that it is the best choice for TC problems. Actually, this weighting method does not leverage the information implicitly contained in the categorization task to represent documents. In this paper, we introduce a new weighting method based on Point wise Mutual Information for accessing the importance of a word for a specific latent concept, then each document classified based on probability distribution over the latent topics. Experimental result investigated when we used PMI measure for term Weighing and  KNN with Kullback-Leibler  distance, accuracy has been 82.5%, with lower complexity and same accuracy versus complex deep learning methods.

  Keywords: text mining, text classification, topic modeling, latent dirichlet allocation, document representation, Knowledge organization, Pointwise mutual Information
 • Faramarz Soheili*, Ali Akbar Khasseh, Parivash Koranian Pages 1905-1938

  : Using a co-word analysis, this study aims to mapping the intellectual structure of Iran KIS (Knowledge and Information Science) in Islamic World Science Citation Database (ISC) during two 5-year periods from 2006 to 2015. This is an applied scientometric research which uses co-word analysis. The research population consists of 2467 articles which have been published in the KIS journals and indexed in the ISC. SPSS, BibExcel and UCInet are utilized for preparing and analyzing data and also for visualizing maps. Findings showed that in the first time period (2006-2010), 7 clusters and in the second time period (2011-2016), 13 clusters were formed which in both time periods, “scientometric cluster” is the most important one. Despite the relative overlap between clusters of the two periods, the topics in the second period were of a higher number and breadth. In both periods of study, “university” is the most frequent keyword with 82 and 149 occurrences, respectively. “Journals” is the next frequent keyword in the first period, and “academic libraries” in the second period, with the occurrences of 54 and 108, respectively. The more emphasis on the IT related issues, such as digital libraries, in the second period is one of the main differences between the two time periods.

  Keywords: Mapping the intellectual structure, Scientific map, co-word analysis, Content analysis, Text mining, Clustering analysis
 • Ali Akbari, Tahereh Rigi*, Rahmatollah Fattahi Pages 1939-1966

  Humans do different behaviors to meet their needs constantly. These behaviors are different and each of them constitute subject of disciplines such as psychology, sociology, management, art, knowledge and information science, and some specialized sub disciplines of them. Investigating information behaviors and knowledge behaviors are favorite subjects in knowledge and information science. These behaviors show the main elements of user activity in interact with information and knowledge as well as retrieval systems. This paper with Considering the importance of these concepts, tries to review of literature through analytical and discussed concepts such as data, information, knowledge, wisdom, and intelligence. Afterwards express the prerequisites for the formation of knowledge seeking behavior and be provided the definition of knowledge seeking behavior and differentiation with information seeking behavior. The surveys showed the concept of knowledge seeking behavior, an important concept and are very wide, in order that we can expect the new area opens in literature and research in various fields especially in knowledge and information science. It seems that the efforts in developing and regulates a framework is essential in this field.

  Keywords: Data, Information Information seeking behavior, intelligence, Knowledge, Knowledge seeking behavior Wisdom