فهرست مطالب

جراحی ایران - سال بیست و هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مبین نخعی، فریبرز رشنو، محمد امین شهرباف، بهادر اشیدری، اسماعیل حاجی نصرالله* صفحات 1-9

  خونریزی گوارشی فوقانی یکی از مهمترین اورژانس های پزشکی می باشد که تشخیص و درمان به موقع آن به منظور کاهش مورتالیتی و پروگنوز ناشی از آن اهمیت ویژه ای دارد. این عارضه می تواند به صورت واریسی یا غیرواریسی رخ دهد که موارد واریسی در ارتباط با بیماری های کبدی به ویژه سیروز کبدی و موارد غیرواریسی بیشتر در ارتباط با زخم پپتیک می باشند. موارد غیر واریسی خونریزی گوارشی فوقانی متنوع می باشند و در راس آنها زخم پپتیک قرار دارد که میزان شیوع آن با توجه به مصرف روز افزون داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، به ویژه در افراد مسن، رو به افزایش می باشد. احیای اولیه، آندوسکوپی زودرس و جراحی کلیدهای اصلی برای تشخیص، مدیریت و درمان این عارضه می باشند که در قدم های درمانی خونریزی گوارشی باید به کار گرفته شوند. امروزه روش های مختلف آندوسکوپی نقش اساسی در درمان این عارضه ایفا می کنند و نقش جراحی در مدیریت این عارضه کمرنگ تر شده است. هدف از انجام این مطالعه مروری بر روش های برخورد با خونریزی گوارشی فوقانی غیر واریسی می باشد.

  کلیدواژگان: خونریزی گوارشی، آندوسکوپی، جراحی
 • محمد مظفر، سید مسعود حسینی*، سینا زرین تن، افشین مرادی صفحات 10-19
  زمینه و هدف

  سرطان معده یکی از شایعترین سرطان ها در جهان است که علیرغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه درمان، میزان بقای آن پایین است که از علل مهم آن مراجعه دیر جهت درمان است. هلیکوباکترپیلوری و بیان بیش از حد ژن HER2 به عنوان فاکتورهای پروگنوستیک سرطان معده مطرح شده اند. در این مطالعه ما ارتباط این دو فاکتور را در سرطان معده مورد بررسی قرار داده ایم.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر 59 نفر از بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش طی سال های 1393 و 1394 که تحت عمل جراحی گاسترکتومی قرار گرفته بودند، مورد بررسی واقع شدند. بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه-های برداشته شده، انجام شد و میزان فراوانی موارد مثبت از نظر هلیکوباکترپیلوری و Her2/neu تعیین شد. مرحله بیماری هم مشخص گردید. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شدند.

  یافته ها

  59 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند (میانگین سنی 9/12 ± 0/60 سال، مردان 6/74%). از بین بیماران 4/42% مثبت از جهت هلیکوباکترپیلوری بودند. وضعیت Her2/neu به صورت 6/18 درصد 3+، 5/8 درصد 2+، 9/11درصد 1+ و 0/61 درصد منفی بود. فراوان ترین مرحله، مرحله IV بود (5/47%). مثبت شدن HER2/neu با مرحله بالاتر از بیماری و بقای کمتر ارتباط داشت
  (P-value ها هر دو 015/0). ارتباط مثبت بودن هلیکوباکتر پیلوری با مثبت بودن HER2/neu مورد سنجش واقع شد که معنادار نبود (104/0 = P -value).

  نتیجه گیری

  در مجموع در مطالعه ما نکته مهم ارتباط بیان HER2/neu با بقای کوتاه تر است و سایر ارتباطات معنادار به دست نیامده است. مثبت بودن هلیکوباکترپیلوری نمی تواند مثبت شدن HER2/neu را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: سرطان معده، HER2، neu، هلیکوباکترپیلوری
 • محمدرضا طلوع*، فرید اسکندری تربقان، منصور ملاییان، آیت احمدی صفحات 21-27
  زمینه و هدف

  هایپوسپاد یک بیماری شایع مادرزادی بصورت وقفه در رشد زمان مجرا و پره پوس و ایجاد کوردی است که روش های جراحی متنوعی دارد. این اختلال بخصوص در موارد شدید اگر اصلاح نشود می تواند موجب اختلال در ادرارکردن و حتی اختلال در فعالیت جنسی واختلالات روانی شود.

  مواد و روش ها

  از مهر 1396 تعداد 147 بیمار که تحت عمل ترمیم هایپوس قرار گرفتند، از نظر بیماری های همراه، محل مجرا، کوردی، نوع عمل ترمیمی، نیاز به سیستوستومی، فلاپ پوستی، فلاپ مخاطی، گلانوپلاستی و عوارض (هماتوم، نکروز فلاپ پوستی، تنگی مئاتوس، فیستول ادراری به پوست، چرخش آلت) و نیاز به عمل مجدد بررسی شدند.

  یافته ها

  شایعترین اعمال جراحی MAGPI و TIP بود. شایعترین فلاپ پوستی، فلاپ دورسال 77 مورد (4/52%) بود. فلاپ مخاطی 53 مورد (1/36%)، گلانوپلاستی 73 مورد (7/49%)، تای اوور 16 مورد (9/10%)، استنت 21 مورد (3/14%) و سوند فولی 51 مورد (7/34%) و سیستوستومی 24 مورد (3/16ا%) انجام شد. عوارض هماتوم 3 مورد (2%)، نکروز فلاپ پوستی 3 مورد (2%)، تنگی مئاتوس 2 مورد (4/1%)، فیستول ادراری به پوست 2 مورد (4/1%)، چرخش آلت 2 مورد (4/1%) بودن نیاز به عمل مجدد در 139 مورد (6/94%) موارد نداشتیم.

  نتیجه گیری

  با رعایت کردن اصول عمل، استفاده از تکنیک مناسب و اصول فلاپ گذاری و ترمیم مجرا و استفاده از فلاپ مخاطی و استفاده درست از سوند فولی، استنت، می توانیم عوارض جراحی را تا حد زیادی کاهش دهیم. نتایج ما بسیار بهتر از نتایج مقالات بود.

  کلیدواژگان: هایپوسپاد، کوردی، پره پوس
 • رحیم علیجانی*، فرزانه خلیلی صفحات 29-39
  زمینه و هدف

  علم محصول کنجکاوی، تفکر، تعقل، خرد و تجربه های فردی و گروهی است و تمام ملت های جهان در تولید آن نقش دارند. در سال های اخیر نیز تولیدات علمی حوزه های مختلف از جمله حوزه جراحی توسط سازمان ها و پایگاه های مختلفی از جمله ISI و اسکوپوس و در داخل ISC مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. از این رو نتایج این سنجش ها می تواند راهنمای عملی در اختیار دست اندرکاران، نویسندگان و صاحبان نشریات علمی قرار دهد تا به تقویت نقاط ضغف خود مبادرت ورزند. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه تولید علم جامعه جراحی ایران در سال های 2000 تا پایان سال 2017 با استفاده از دو پایگاه استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد که با رویکرد علم سنجی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی با استفاده از پایگاه-های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس طی سال های 2000-2017 می باشد. روش کار بدین طریق بوده است که با محدود کردن کلید واژه Surgery در گزینه Topic و محدود کردن آن به Iran جستجو صورت گرفت. همچنین با استفاده از گزینه موتور تحلیل تعبیه شده بر روی پایگاه و دانلود و ذخیره داده ها به فرمت Tab Limited و انتقال آن به نرم افزار اکسل، تجزیه تحلیل مرتبط با هر یک از سوالات تحقیق انجام شد و جداول و نمودارهای مورد نظر ترسیم گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که هاشمی با تولید 95 رکورد در پایگاه وب آو ساینس و 132 رکورد در پایگاه اسکوپوس پژوهشگر برتر حوزه شناخته شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با بیشترین میزان تولید در هر دو پایگاه پرتولیدترین سازمان حوزه جراحی می باشد. بررسی نشریات نشان داد نشریه Iranian Red Crescent Medical Journal با 177 رکورد در پایگاه وب آو ساینس و نشریه Journal of Isfahan Medical School با 304 رکورد در پایگاه اسکوپوس نشریات برتر حوزه جراحی هستند. پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی بیشتر تولیدات خود را در پایگاه وب آو ساینس با موضوع "General Internal Medicine" و در پایگاه اسکوپوس با موضوع "Medicine" منتشر ساخته اند. از دیگر بررسی های پژوهش حاضر شناسایی کشورهای همکار ایران در تولیدات علمی حوزه جراحی بود که مشخص شد پژوهشگران ایرانی بیشترین تولیدات علمی خود را در هر دو پایگاه مورد بررسی، با پژوهشگرانی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلیس به انجام رسانده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد روند انتشار تولیدات حوزه جراحی در دو پایگاه به صورت صعودی در جریان است. همچنین نویسندگان شاخص در هر دو پایگاه در رتبه های اول تا سوم قرار دار ند. هر چند تعداد آنها در هر دو پایگاه با هم متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که پژوهشگران این حوزه در دو پایگاه، تولیدات علمی خود را در مجلات مختلفی منتشر می نمایند و تولیدات علمی خود را به مجلاتی خاص محدود نکرده اند.

  کلیدواژگان: علم سنجی، تولید علم، وب آو ساینس، اسکوپوس
 • علیرضا بابادی، محمدباقر کجباف*، ابوالقاسم نوری، محمدرضا عابدی، کیوان دارندگان صفحات 41-49
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر با توجه به شیوع روزافزون اختلال چاقی و پیامدهای ناشی از آن، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اندازه شاخص توده بدنی، اندازه کمر و باسن و افزیش عزت نفس در زنان مبتلا به چاقی و متقاضی جراحی زیبایی شکم برای جایگزینی درمان شناختی - رفتاری به جای استفاده از جراحی های زیبایی غیر ضروری است.

  مواد و روش ها

  روش آماری پژوهش حاضر طرح تحلیل اندازه های مکرر با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 30 به متخصص جراحی عمومی و زیبایی برای جراحی زیبایی شکم شهر اصفهان بودند که برای شرکت در پژوهش از آن ها دعوت به عمل آمد. از بین این افراد 30 نفر که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد نظر این پژوهش شامل شاخص توده بدنی، دور کمر، دور باسن و عزت نفس، به ترتیب از ابزارهای ترازو، متر و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل اندازه-های مکرر و آزمون های تعقیبی با استفاده از نرم افزار 23 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، عزت نفس، شاخص های تن سنجی
 • محمدحسین صفری* صفحات 52-59
  زمینه و هدف

  مدیریت لاپاراسکوپیک بیماری ها امروزه در جوامع جهانی پذیرفته شده است و می توان از آن به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های جراحی شکمی و درمان استاندارد سنگ کیسه صفرا و التهاب کیسه صفرا نیز نام برد. با این حال درد پس از عمل که یکی از شایع ترین علل تاخیر ترخیص بعد جراحی است؛ تجربه ای پیچیده، چند عاملی و یک حس ناخوشایند و تجربه احساسی می باشد که هم چنان یکی از جدی ترین معضلات برای پزشکان و بیمار تحت جراحی است و باید آن را به کمک تزریق داروی مناسب و در عین حال با کمترین عوارض جانبی تحمیلی بر بیمار مدیریت نمود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه ای تاثیر دیکلوفناک و ترامادول بر کاهش میزان درد پس از عمل و عوارض جانبی در بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی دوسویه کور می باشد. در این پژوهش تعداد 61 بیمار کاندید کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک به صورت تصادفی و بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه 31 نفره و 30 نفره تقسیم شدند. گروه اول، mg/kg75 دیکلوفناک (31N=) و گروه دوم، mg/kg 100 ترامادول (30N=) هر 6 ساعت به صورت وریدی دریافت کردند. برای ارزیابی میزان درد پس از جراحی از سیستم VAS در ساعت های 6، 12، 18 و 24 استفاده شد و میزان درد آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در صورت بروز درد در بیماران برای آن ها مپریدین تزریق صورت گرفت و در انتها میزان دوز مصرفی مپریدین علاوه بر موارد اصلی مورد مطالعه پژوهش، اندازه گیری و ثبت شد. داده ها پس از جمع آوری، کدگذاری شده و وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شدند. سپس با استفاده از روش های آمار تحلیلی شامل آزمون تی و مربع کای داده ها آنالیز شدند. سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار داده شد.

  یافته ها

  24 ساعت پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک؛ میانگین شیوع تهوع در گروه دریافت کننده دیکلوفناک به طور معناداری کمتر از گروه دریافت کننده ترامادول بود (013/0P=). میانگین شیوع استفراغ در گروه دریافت کننده دیکلوفناک به طور معناداری کمتر از گروه دریافت کننده ترامادول بود (011/0P=). میانگین شیوع گاستریت در گروه دریافت کننده ترامادول به طور معناداری کمتر از گروه دریافت کننده دیکلوفناک بود (006/0P=). میانگین شدت درد در گروه دریافت کننده ترامادول به طور معناداری کمتر از گروه دریافت کننده دیکلوفناک بود (010/0P=). هیچ اختلاف آماری معنادار دیگری میان دو گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  درد پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، همواره دردی رایج است که با تزریق داروی مناسب که کمترین عوارض جانبی را بر بیمار تحمیل می کند، می توان به ایشان در مدیریت این درد کمک رسانی کرد. استاندارد طلایی در کنترل درد بعد از عمل، استفاده از داروهای مخدر می باشد ولی به علت عوارضی جانبی محدود می گردد. لذا طبق نتیجه گیری پژوهش حاضر، استفاده از ترامادول وریدی گزینه ای کارآمد تر از استفاده از دیکلوفناک برای کاهش درد می باشد و دوره ای راحت تر برای پس از عمل بیماران به ارمغان خواهدآورد؛ ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که ترامادول از نرخ بالاتر شیوع عوارض جانبی به نسبت دیکلوفناک برخوردار است که تزریق این دارو را باتوجه به شرایط بیمار، نیازمند اعلام نظر پزشک معالج می کند.

  کلیدواژگان: کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، دیکلوفناک، ترامادول، مدیریت درد
 • سیده پریسا افتخاری*، ادیبه فتاحی، سید مجید احمدی، سید مجتبی احمدی صفحات 62-70
  زمینه و هدف

  رینوپلاستی را می توان شایع ترین عمل جراحی زیبایی در ایران نامید که هر روزه به تعداد آن افزوده می گردد. مطالعات نشان داده اند که عوامل روانشناختی در گرایش افراد به جراحی زیبایی تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، مقایسه تصویر بدن، عزت نفس و شاخص های سلامت روان بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی بینی در زنان مراجعه کننده به دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال1397-1396 بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی - مقطعی است که در سال1397-1396 در دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه شامل یک مطب خصوصی و بیمارستان دولتی طالقانی بر روی یک نمونه 64 نفری از زنان صورت گرفت. در این مطالعه 32 نفر متقاضی جراحی زیبایی بینی با 32 نفر غیرمتقاضی مقایسه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه های روابط چند بعدی بدن - خود (MBSRQ) ساخته شده توسط کش (1997)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ساخته شده توسط کوپر و اسمیت (1967) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ساخته شده توسط گلدبرگ و میلر (1979(جمع آوری شدند. سپس یافته ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آمارهای توصیفی و استنباطی، t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری در این مطالعه کمتر از 05/0 آماری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی سلامت روان در گروه متقاضی (06/14 ± 28/56) بالاتر از گروه غیر متقاضی (63/10 ± 96/49) بود (04/0=P، 02/2=T) و از بین زیر مقیاس های سلامت روان تنها افسردگی بین دو گروه متقاضی و غیر متقاضی تفاوت معناداری را نشان داد (003/0=P). میانگین افسردگی در گروه متقاضی برابر با 48/5 ± 53/13 و در گروه غیر متقاضی برابر با 15/3 ± 09/10 بود. میانگین نمره کلی عزت نفس بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (22/0=P). از بین زیر مقیاس های عزت نفس، تنها متغیرهای عزت نفس خانوادگی (میانگین گروه متقاضی 38/1 ± 34/4 و میانگین گروه غیر متقاضی 06/1 ± 18/5، 008/0=P) و عزت نفس اجتماعی (میانگین گروه متقاضی30/1 ± 90/3 و میانگین گروه غیر متقاضی 96/0 ± 68/4، 008/0=P) بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان داده است. همچنین تصویر بدنی و زیر مقیاس های ان نیز بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد (05/0)

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج این تحقیق افسردگی و عزت نفس خانوادگی و اجتماعی پایین میتواند باعث گرایش به سمت جراحی های زیبایی باشد که میتواند با انجام مداخلات موثر در این زمینه از انجام عمل های جراحی غیر لازم جلوگیری به عمل در آورد.

  کلیدواژگان: جراحی زیبایی بینی، سلامت روان، عزت نفس و تصویر بدن
 • الهه پیرایش* صفحات 73-77

  لنفوسنتی گرافی به عنوان روش انتخابی برای بررسی وضعیت لنف نودها در بیماران سرطان سینه شناخته شده است. نمای مورد انتظار پس از تزریق زیر جلدی رادیودارو بصورت دیده شدن غدد لنفاوی نگهبان و گاها رویت عروق لنفاتیک است. در این مقاله ما به معرفی دو بیمار با سرطان سینه که تحت لنفوسنتی گرافی قرار گرفته اند، میپردازیم. در آنها نمای غیرطبیعی بصورت توزیع منتشر رادیودارو در فضای زیرجلدی که مطرح کننده Dermal Backflow و انسداد عروق لنفاتیک می باشد، دیده شده است. در بررسی پاتولوژیک درگیری غدد و مجاری لنفاتیک تایید شد.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، لنفوسنتی گرافی، غده لنفاوی نگهبان
 • مصطفی جابرانصاری* صفحات 78-91

  در سده نوزدهم، پیشرفت تشکل یافته علوم پزشکی آغاز گشت و جراح به عنوان یک متخصص و یک پزشک شناخته شده و محترم پذیرفته شد. با این حالاین دوره به عنوان امتدادی مستقیم در راستای پیشرفت های پزشکی و جراحی قرن هجدهم قابل طرح است.

   

 • افروز معتمد*، مریم شکوهی صفحات 94-98

  امروزه میزان شیوع بیماری های قلبی عروقی رو به رشد است. از طرفی اندیکاسیون های تعبیه پیس میکر و دفیبریلاتورها نیز در حال افزایش می باشد. هنگامی که این بیماران برای مشکلات جسمی دیگر تحت اقدامات تشخیصی یا درمانی قرار می گیرند، پیس میکرها در بدن بیمار ممکن است تداخلات و یا مخاطراتی برای بیمار ایجاد کند. این مقاله با هدف ارایه توصیه های کاربردی برای کاهش این مشکلات در بیماران قلبی دارای پیس میکر و سایر وسایل کاشتنی، که نیاز به مداخلات جراحی دارند تنظیم شده است. اگرچه بیماران دارای پیس میکر در جراحی های غیر قلبی قبل از عمل توسط پزشکان متخصص قلب ارزیابی می شوند، اما آگاهی از تداخلات بین پیس میکر و جراحی و چگونگی برخورد با آن به ایمنی بیشتر بیمار در حین جراحی کمک می کند. هدف از این توصیه ها راهبرد ایمن و موثر جراحی در بیماران دارای پیس میکر و کاهش پیامدهای ناخواسته است. پیامدهای ناخواسته تنها محدود به آسیب دستگاه، عدم توانایی دستگاه در پیس کردن یا تولید شوک، آسیب لیدها، تغییر عملکرد پیس میکر و شوک های نابجا نیست. کاهش فشار خون، انواع آریتمی، نکروز بافت میوکارد، انفارکتوس و ایسکمی میوکارد از دیگر مشکلات احتمالی است. افزایش طول مدت بستری، تاخیر و کنسل شدن جراحی، بستری مجدد به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه، صرف منابع بیمارستان و هزینه های اضافی از دیگر عوارض نامطلوبی است که می توان برشمرد.

 • اصغر صادق آبادی*، سید خطیب الاسلام صدر نژاد، مسعود قاسمی، آزاده آصف نژاد، ناهید حسن زاده نعمتی صفحات 100-109

  پیشرفت های حاصل شده در فن آوری سنتز مواد پیشرفته سبب شده است، حوزه های جدید و رو به گسترشی از انواع کربن ظهور پیدا کند. در اواخر دهده 1960 میلادی، همکاری Jack C Bokres و Vincent Gott سبب توسعه کربن پیرولیت شد.
  کربن پیرولیت از خون سازگاری و مقاومت سایشی خوبی برخوردار بوده لذا جایگزین مواد فلزی در دریچه های مصنوعی قلب شد. در 1990 نمونه جدید کربن پیرولیت بستر سیال به نام ON-X اختراع شد. کربن دارای چند آلوتروپی است. کربن پیرولیتی ساختاری شبه بلوری دارد. این کربن در اثر تجزیه حرارتی مواد هیدروکربنی مایع یا گازی به وجود می آید. تافنس کربن LTI، 25 برابر آلومینا است. کربن LTI به دلیل برخورداری از مجموعه ای از خواص همچون خون سازگاری، خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب و دوام مناسب، یکی از موفق ترین بیومتریال از نظر کاربرد و عملکرد به شمار می رود. از نظر بلورشناختی، در خصوص شروع ترک خستگی که در فلزات اتفاق می افتد در کربن LTI وجود ندارد و در صورتی که اجزای کربنی دریچه مکانیکی قلب به درستی طراحی و ساخته شده باشند و هیچگونه آسیب از خارج به آنها وارد نشود، دچار خستگی نخواهند شد. لازم به ذکر است از 4 میلیون ایمپلنت کاشته شده فقط 60 مورد دچار شکست شده اند. پس می-توان از شکست خستگی این ماده صرف نظر کرد.

  کلیدواژگان: بیومتریال کربنی، پیرولیت، کربن LTI، دریچه مصنوعی قلب، خستگی
 • رسول احمدی فر، مهدی صبوریان صفحات 114-121

  مسئولیت جبران خسارت پزشک جراح در برابر بیماری که مورد عمل جراحی قرار گرفته، یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز دنیای حقوق و پزشکی می باشد که در همه جای دنیا مورد توجه ویژه می باشد. شاغلین حرفه پزشکی به دنبال اشتغال به این حرفه خطیر، مسئولیت های مختلف و مهمی را دارا می باشند. یکی از مسئولیت های پزشکان که در نتیجه خطای پزشکی اتفاق می افتد، مسئولیت جبران خسارت وارده به بیمار در نتیجه جراحی است. البته با وجود بیمه های مسئولیت از این جهت نگارنی وجود ندارد، لکن اصل مسئولیت قابل ملاحظه می باشد. یکی از مسایل مغفول در حوزه حقوق پزشکی، رابطه محکومیت انتظامی پزشک با مسئولیت مدنی او می باشد. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی مسئولیت های انتظامی(صنفی) و حقوقی و ارتباط آنها با یکدیگر است. همچنین به شرایط مسئولیت پزشک جراح، مواد مرتبط قانونی، طرق اثبات مسئولیت پزشک جراح و مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی با یکدیگر خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: پزشک جراح، انواع مسئولیتهای پزشک، شرایط مسئولیت پزشک جراح
 • سیدعباس میرمالک*، گروه مترجمین صفحات 124-131

  روندهای مراقبت به خصوص در حیطه جراحی در صورت ایستا بودن با تغییر رویکردها و تغییراتی که در نحوه درمان و تکنیک های جراحی صورت می گیرد، ناکارآمد خواهد بود. این مقاله نحوه ارزیابی روندهای مراقبت، نحوه تغییر، به روزرسانی و ارتقاء کیفیت را در سطح کلان با ذکر چند مثال بیان می کند.

|
 • esmaeile haji nasrolah* Pages 1-9

  Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is one of the most important medical emergencies that on time diagnosis and treatment of this event can reduce the mortality and improve the prognosis associated with it. UGIB can occur variceal or non-variceal, which variceal type is associated with liver disease, especially cirrhosis of the liver, and non-variceal cases associated with peptic ulcer disease. Non-variceal cases of upper gastrointestinal bleeding are diverse and at the top of them placed peptic ulcer disease, which has increased with increasing use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, especially in the elderly. Early resuscitation, early endoscopy and surgery are the key points in the diagnosis, management and treatment of this condition. Today, various endoscopy techniques play a major role in the treatment of this disorder, and the role of surgery has been diminished. The purpose of this study is to review the management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding.

  Keywords: Gastrointestinal Hemorrhage, Surgery, Endoscopy
 • seyed masoud hosseini* Pages 10-19
  Introduction & Objective

  Gastric cancer is one the most prevalent cancers around the world and is associated with low survival rates despite the advances in therapy modalities. This low rate of survival is mainly due to delayed seeking for treatment. Helicobacter pylori and HER2/neu gene overexpression are suggested as prognostic factors for gastric cancer. In this study, we evaluated the association of these two factors in gastric cancer.
  Materials &

  Methods

  Fifty-nine patients with gastric cancer who had undergone gastrectomy in Shohda-Tajrish hospital during 2014 to 2015 were evaluated in this study. Histopathologic assessment of the samples was done and the frequencies of Helicobacter pylori positivity and HER2/neu overexpression were measured. The stage of gastric cancer was determined in patients. The data were analyzed with SPSS 20.0 and the associations of study parameters were investigated.

  Results

  Mean age was 60.0 years. 74.6% of the study patients were male. 42.4% were positive for Helicobacter pylori. The status of HER2/neu membrane staining was as follows: 3+ (18.6%), 2+ (8.5%), 1+ (11.9%) and negative (61%). The most common stage was stage IV (47.5%). The association between Helicobacter pylori and HER2/neu expression was not significant (P > 0.05). The HER2/neu overexpression was correlated with disease stage and survival duration (P < 0.05).

  Conclusions

  Overall, there was a potential correlation between HER2/neu overexpression and lower survival in our study. There was no other significant association between parameters. Positive Helobacter pylori could not predict HER2/neu overexpression.

  Keywords: Gastric Adenocarcinoma, HER2, neu, Helicobacter Pylori
 • mohamad reza toloee* Pages 21-27
  Introduction & Objective

  Hypospadiasis is a common congenital birth defect in which stopped normal developmental of urethra and prepose and chordee; there are various surgical procedures. This disorder, especially in severe cases, can cause disorder in urination and even sexual and mental disorders.

  Materials & Methods

  Since year 1396, 147 patients who underwent hypospadiasis repair operations have been evaluated for comorbidies, urethral place, chordee, type of repair, need cystostomy, skin Flap, mucosal Flap, glanoplasty and complications (hematoma, skin Flap necrosis, meatal stenosis, urinary fistula, rotation of penis) and need of re-operation.

  Results

  The most common type of surgical procedures was MAGPI and TIP. The most common skin Flap was dorsal Flap 77 case (52.4%). Mucosal Flap 53 case (36.1%), glanoplasty 73 case (49.7%), tie over 16 case (10.9%), stent 21 case (14.3%), foley Catheter 51case (34.7%) and cystostomy 24 case (16.3%). Complication (hematoma 3 case (2%), skin Flap necrosis 3 case (2%), meatal stenosis 2case (1:4%), skin urinary fistula 2 case (1:4%), rotation of penis 2 case (1.4%) and no needs to re-operation is139case (94.6%).

  Conclusions

  By following the principles of Surgery, using the proper technique and use principles of creating Flap and correct use of foley catheter, stent… We can greatly reduce the complications of procedures. Our results were much better than other articles.

  Keywords: Hypospad, Chordee, Prepuse
 • rahim alijani* Pages 29-39
  Introduction & Objective

  The Science is the product of curiosity, thought, reason, wisdom, and individual and group experiences, and all nations of the world are involved in its production. In recent years, the scientific output of various fields, including the field of surgery, has been evaluated and evaluated by various organizations and bases, including ISI and Scopus, within the ISC. Therefore, the results of these measurements can provide practical guidance for practitioners, writers, and scientific publications to reinforce their strengths. The purpose of this study was to compare and compare the production of Iranian surgical community science from 2000 to the end of 2017 using two Scopus and Web of Science citation databases.

  Materials & Methods

  The purpose of this study is applied and data collection is descriptive-survey which has been done by a scientometric approach. The statistical population of the study includes all scientific outputs of Iranian surgical researchers using Web of Science and Scopus Citation databases during 2000-2017. The method was done by limiting the keyword Surgery to Topic and restricting it to Iran. Also, using the embedded analysis engine option on the database and downloading and saving the data in Tab Limited format and transferring it to Excel software, the analysis related to each of the research questions was performed and the tables and charts were plotted.

  Results

  The results of the study showed that Hashemi was recognized by producing 95 records on the Web site and 132 records in the Scopus base of the field's superior researcher. Tehran University of Medical Sciences also has the highest production in both of the most prominent organizations in the field of surgery. The review of journals showed that the Iranian Red Crescent Medical Journal published 177 records on the Web site of the Journal of Isfahan Medical School with 304 records in the Scopus database of the leading surgeons. The Iranian researchers in the field of surgery have published their products on the website of the US Department of Medicine on "general internal medicine" and on the scopus site "medicine". Other studies of the present study have identified the countries of Iran's collaborative scientific productions in the field of surgery, which showed that Iranian researchers conducted their most scientific productions at both sites with researchers from the United States, Canada and the United Kingdom.

  Conclusions

  The results showed that the process of dissemination of surgical field products in two bases is increasing. Also the leading authors in the two bases are in the first to third rank, although their number is different in both bases. The results also showed that researchers at the two sites publish their scientific products in different journals and did not confine their scientific productions to specific journals.

  Keywords: Scientometrics, Science Production, Web of Science, Scopus
 • mohamad bagher kajbaf* Pages 41-49
  Introduction & Objective

  The increasing prevalence of obesity may lead to the significant negative health consequences. The current study aims to explore the effect of short-term
  cognitive-behavioral therapy on obesity and its related consequences.

  Materials & Methods

  The present study used the pre-test-post-test experimental designed with a control group. The study population consisted of clients who have the BMI larger than 30 and referred to general and cosmetic surgeons for abdominal cosmetic surgery in Esfahan, Iran. Thirty clients who met the inclusion criteria were selected using the convenience sampling method and randomly assigned to intervention and control groups. The BMI, waist and hip circumferences, and self-esteem were measured using scales and meters and Rosenberg's self-esteem scale, respectively.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy had a significant effect on BMI and self-esteem. However, this effect was not significant in reducing sizes of waist and hip circumferences.

  Conclusions

  The short-term cognitive-behavioral therapy can be considered as an appropriate and cost-effective treatment for people with obesity leading to increase the clients' self-esteem.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Self-esteem, BMI, Waist, Hip Circumferences
 • mohamad hossein safari* Pages 52-59
  Introduction & Objective

  Laparoscopic management of diseases is nowadays accepted in the international community and can be considered as one of the most common methods of abdominal surgery and standard treatment of gallstone as well as Cholecystitis. However, postoperative pain, one of the most common causes of delayed release after surgery, is a complex, multifactorial experience and an unpleasant sensory and emotional experience that is still one of the most serious problems for physicians and patients undergoing surgery that should be managed with injection of proper drugs to impose the least side effects possible on patients. The purpose of this study was to compare diclofenac and tramadol effect on postoperative pain relief and reduced side effects in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

  Materials & Methods

  This is a randomized double blind clinical trial study. In this study, 61 patients who were Laparoscopic Cholecystectomy candidates were randomly divided into two groups of 31 and 30. The first group received 75 mg/kg diclofenac (N = 31) and the second one 100 mg/kg tramadol
  (N = 30) as intravenous injection every 6 hours. Postoperative pain assessment was performed using VAS (Visual Analogue Scale) System at 6, 12, 18, 24 hours and their pain was evaluated. In case of pain, patients were given meperidine and finally dosage of meperidine was measured and recorded. After collection, data were encoded and entered into SPSS 18 software. Then, the data were analyzed using analytical statistical methods such as T-test and Chi-square. Significance level was set below 0.05.

  Results

  24 hours after laparoscopic cholecystectomy, the mean prevalence of nausea in the diclofenac recipient group was significantly lower than the tramadol recipient group (P = 0.013). The mean prevalence of vomiting in the diclofenac group was significantly lower than that of the tramadol group
  (P = 0.011). The mean prevalence of gastritis in the tramadol recipient group was significantly lower than the diclofenac recipient group (P = 0.006). Mean pain intensity in the tramadol group was significantly lower than the diclofenac group (P = 0.010). There was no other statistically significant difference between the two groups.

  Conclusions

  The pain after laparoscopic cholecystectomy is a common one that can be managed with injection of proper drugs to impose the least side effects possible on patients. The gold standard in postoperative pain management is the use of opiate medications; however, its use is limited due to side effects. Therefore, the present study concludes that intravenous tramadol is a more effective option than diclofenac for pain relief and will lead to a more comfortable postoperative period. However, it is worth noting that tramadol has a higher incidence of side effects than diclofenac, necessitating the opinion of attending physician for the injection of this drug according to patients’ condition.

  Keywords: Laparoscopic Cholecystectomy, Diclofenac, Tramadol, Pain Management
 • parisa eftekhari* Pages 62-70
  Introduction & Objective

  Rhinoplasty is one of the most common cosmetic surgeries in Iran increasing in number daily. Studies have shown that psychological factors influence people's tendency to cosmetic surgery. The present study aimed to compare body image, self-esteem, and mental health indices between cosmetic surgery applicants and non-applicants in women referred to two Kermanshah cosmetic surgery centers in 2018-2019.
  Materials &

  Methods

  This is a descriptive-analytical cross-sectional study performed on a sample of 64 women in two Kermanshah cosmetic surgery centers including a private clinic and Taleghani hospital in 2018-2019. In this study, 32 applicants for rhinoplasty were compared with 32 non-applicants. Data were collected using the multidimensional body-self relations questionnaire (MBSRQ) developed by Cash (1997), the Cooper-Smith Self-esteem Questionnaire (1967) and the General Health Questionnaire (GHQ-28) developed by Goldberg and Miller (1997). The gathered data were analyzed using SPPSS-16 software and descriptive and inferential statistics of independent t groups and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Significance level in this study was considered less than 0.05.

  Results

  The mean score of mental health in the applicant group was 28.56 ± 06.14 higher than the non-applicant group (96.49 ± 63.10) (P = 0.22, T = 0.22) and among the mental health subscales, only depression showed a significant difference between the two groups (P = 0.003). Mean score of depression was 53.13 ± 48.5 in the applicant group and 09.10 ± 15.3 in the
  non-applicant group. The mean total score of self-esteem did not differ significantly between the two groups (P = 0.22). Among the subscales of self-esteem, only the variables of family
  self-esteem (mean score of applicant group = 34.4±38.1 and mean score of non-applicant group=18.5 ±06.1, P = 0.008) and social self-esteem (mean score of applicant group = 90.3±30.1 and mean score of non-applicant group = 68.4 ± 96, P = 0.008) showed significant difference between two groups. Also, body image and its subscales were not significantly different between the two groups (P > 0.05).

  Conclusions

  According to the results of this study, depression and low family and social self-esteem can lead to cosmetic surgeries, thus using effective interventions in this field, unnecessary cosmetic surgeries can be prevented.

  Keywords: Nose Cosmetic Surgery, Mental Health, Self-esteem, Body Image
 • elahe pirayesh* Pages 73-77

  Lymphoscintigraphy has been recognized as the modality of choice for lymph node staging of breast cancer patients. After intradermal injection of radiotracer, visualization of one or more sentinel lymph nodes in the axillary region and sometimes lymphatic vessels is expected. We report two cases of breast cancer who were referred to the nuclear medicine department for sentinel lymph node mapping before surgery. Unexpectedly, diffuse distribution of radiotracer and dermal backflow appearance was found. At final histology lymph node involvement and lymphatic vessels invasion was confirmed.

  Keywords: Breast Cancer, Lymphoscintigraphy, Sentinel Lymph Node
 • asghar sadegh abadi* Pages 100-109

  The new achievements in developing advanced material have caused new scopes of different kinds of carbon to emerge. In the late 1960s, the cooperation between Bokers and Vincent Gott caused the development of carbon pirolite. The use of carbon pirolite in the artificial hearts valve has compatibility with blood and good resistance against erosion, so it replaced the metallic materials. In 1990, a new pirolite carbon sample called ON-X was invented. Carbon has several Alotropic forms and is much similar to crystalline structure. This carbon is produced as a result of heat decomposition of hydrocarbon materials. LTI carbon is 25 times tougher that Alumina. LTI carbon has a good collection of properties including blood compatibility, physical and mechanical properties and good resistance and is one successful biomaterials. From the crystality point of view at the beginning of fatigue crack which mostly occurs in metals, does not happen in LTI carbon. If carbon components of hearts valve are designed properly and no external damage has been made on them, will not be fatigued. Only 60 cases out of 4 million implants have failed. Therefore the failure or fatigue of this material is negligible.

  Keywords: Carbon Biomaterials, Pirolite, LTI Carbon, Artifical Heart Valve, Fatigue
 • Pages 114-121

  The responsibility of the surgeon to compensate the surgeon for the disease that has undergone surgery is one of the most controversial issues in the world of law and medicine that is of particular interest worldwide. Medical professionals are punished for seeing this dangerous specialist attractive, punishing important components. One of the responsibilities of physicians that occurs as a result of medical error is the responsibility of compensating the patient for surgery. Of course, there is no concern about this with liability insurance, but the principle of responsibility is considerable. One of the most neglected issues in the field of medical law is the relation between the doctor’s conviction and his civil liability. Accordingly, the purpose of this study is to examine the legal and corporate responsibilities and their relationship with each other. We will also discuss the terms of the surgeon physicians liability, related legal materials, ways of proving the surgeons liability, and compare civil and law enforcement liability.

  Keywords: Surgeon Physician, Type of Physician Responsibilities, Physician Liability Conditions