فهرست مطالب

 • پیاپی 66 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد فضیلت *، اصغر جعفری صفحات 5-27

  بحران سوریه بیش از آنکه منبعث از عوامل سیاسی و اجتماعی درونی بوده باشد، ناشی از رقابت قدرت های مهم منطقه ای و بین المللی بوده که آن را به آوردگاهی برای تسویه حساب سیاسی بدل ساخت. در این میان، دو بازیگر شاخص منطقه ای که سیاست آنان در قبال بحران سوریه از حیث تاثیرات ویژه آن بر معادلات سیاسی و امنیتی منطقه و همچنین امنیت و منافع ج.ا.ایران بسیار حائز اهمیت بوده است، اسرائیل و عربستان سعودی هستند. نوشتار حاضر در چارچوب الگوی بررسی تطبیقی، به دنبال پاسخ بدین پرسش اصلی بوده که رژیم صهیونیستی و عربستان در قبال بحران سوریه در بازه زمانی 2016-2011 چه سیاستی برگزیدند؟ در پاسخ، این فرضیه عنوان شد که رژیم صهیونیستی و عربستان با وجود پیشبرد هدف مشترک تضعیف سوریه به عنوان کشور همسو با جریان مقاومت، در خصوص آینده نظام سوریه، کیفیت مداخله در آن و حمایت از تروریست ها دارای رویکرد متباین بودند. این مقاله با کاربست چارچوب نظری رئالیسم نوکلاسیک و اتخاذ راهبرد پژوهشی قیاسی- فرضیه‌ای و روش پژوهش تبیینی- مقایسه‌ای، درصدد پاسخ به پرسش اصلی و بررسی فرضیه یادشده برآمد.

  کلیدواژگان: رئالیسم، نوکلاسیک، سوریه، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، محور مقاومت
 • حمیدرضا عزیزی* صفحات 29-53

  مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که اهداف روسیه از تلاش برای توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه غرب آسیا چیست و این سیاست چه پیامدهایی برای منطقه به همراه خواهد داشت؟ این مقاله استدلال می‌کند که اهداف روسیه در این موضوع را می‌توان به دودسته اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی تقسیم کرد: اهداف اقتصادی به‌طور مشخص شامل کسب منفعت مالی، به‌ویژه با توجه به آسیب‌های اقتصادی روسیه در نتیجه تحریم‌های غرب و تلاش برای جبران این آسیب‌هاست. اهداف ژئوپلیتیک را می‌توان به چهار دسته تلاش برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی نظامی آمریکا در منطقه، حمایت از دولت‌های متحد و همسو در غرب آسیا، تلاش برای کشاندن دولت‌های آسیب‌دیده ورشکسته منطقه به مدار خود و همچنین تلاش برای نفوذ در متحدان سنتی آمریکا با هدف تضعیف نفوذ رقیب تقسیم کرد. پیامدهای این سیاست برای غرب آسیا در درجه نخست، دامن زده شدن به رقابت تسلیحاتی در منطقه، به همراه بالا رفتن احتمال بروز جنگ‌های نیابتی است. باوجوداین، این روند می‌تواند به‌طور بالقوه در بلندمدت به عاملی برای ثبات بخشیدن به نظام موازنه قوا در منطقه، میان متحدان آمریکا و دولت‌های ضدآمریکایی تبدیل شود.

  کلیدواژگان: روسیه، غرب آسیا، تجارت تسلیحاتی، موازنه قدرت، خلیج فارس
 • محمدحسین پناهی *، اصغر افتخاری صفحات 55-78

  ره‌آورد این پژوهش تحلیل دیدگاه رهبرمعظم انقلاب؛ درباره هویت و چالش‌های ناشی از آن در دهه‌چهارم انقلاب و تاثیر آن بر امنیت‌اجتماعی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. بر این اساس، با سیری در مطالعات اندیشمندان داخلی، در رابطه با دستیابی و تبیین الگوی سه لایه هویت‌ملی، هویت‌ایرانی-اسلامی و هویت‌انقلابی پس از تحلیل محتوای کمی بیانات، با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس‌کیودا چالش‌های متاثر از اقسام ذکرشده هویت، بر مدخل‌های متغیر امنیت‌اجتماعی-هویت، قومیت و احساس‌امنیت- با بهره‌گیری از شیوه «استدلال‌معکوس» در دیدگاه ایشان مورد واکاوی قرار گرفت. بازتاب مثبت چالش‌ها وجوه جالب توجهی نظیر: ایجاد روحیه دفاع از مرزهای هویت‌ملی، ظهور و بروز هویت مستقل ملی و دینی در بین مردم نمایان ساخته و تاثیرات منفی آن با مصادیقی چون تحقق نیافتن تمامی اهداف عالی نظام اسلامی در پیاده‌سازی آرمان‌های برقراری عدالت‌اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و استضعاف فرهنگی و برقراری منظومه ارزش‌های اسلامی- هویت‌ملی را بهمراه داشته است.

  کلیدواژگان: هویت، چالش های هویتی، دهه چهارم انقلاب اسلامی، امنیت اجتماعی، آیت الله خامنه ای
 • محدثه معینی فر *، فاطمه سادات میرآفتاب صفحات 79-97

  یکی از اهداف هر نظام سیاسی، حفظ امنیت کشور در برابر فعالیت‌های تبلیغی باهدف براندازی نرم و نافرمانی مدنی از طریق اقدامات تبلیغی در فضای سایبر است. در قوانین جزایی ایران نیز در این زمینه موادی پیش‌بینی‌شده است. هدف از طرح این موضوع، توجه دادن قانون‌گذار به اهمیت جرم‌انگاری فعالیت‌های مذکور با توجه به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در فضای سایبر است. در پژوهش پیش‌رو کوشیده شده به روش اسنادی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که ارکان تشکیل‌دهنده جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه امنیت نظام در فضای سایبر چیست؟ نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی در فضای سایبر مواد 500 قانون مجازات سابق، 731 قانون جدید مجازات اسلامی و 21 قانون جرائم رایانه‌ای است. رکن مادی آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به‌نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و رکن معنوی آن، سوءنیت عام و خاص به معنای تعلق اراده آگاهانه مرتکب به نقض قانون و براندازی و تضعیف نظام است؛ بنابراین، هرگونه فعالیت تبلیغی در فضای سایبر که امنیت و حیثیت نظام را خدشه‌دار نماید، باید جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود.

  کلیدواژگان: فعالیت تبلیغی، امنیت، نظام، فضای سایبر، جرم انگاری
 • جهانگیر شریعت * صفحات 99-123

  هدف مقاله حاضر، معرفی کارویژه‌های سیاسی و امنیتی دولت از دیدگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی است. مدعای مقاله این است که چارچوب‌های امنیت نظامی در آثار فلسفه اسلامی قابلیت استمرار در منظومه امنیتی کشور و بهره‌گیری از آن‌ها در مطالعات امنیت‌پژوهی را دارند. اگر چه این نتیجه و پیامد این مقاله بر اساس دو کارویژه امنیت نظامی است: انسجام درونی جامعه و حفظ وحدت (تالف اولیا) از طریق پیوند محبت میان مردم و همچنین تنظیم رابطه با دشمنان است که بر اساس راهبرد پرهیز از جنگ و ایجاد اشراف اطلاعاتی ایجاد می‌شود. مولفه دیگر نزاع با دشمن (تنازع اعداء) است که این راهبرد مبتنی بر زمینه‌سازی دشمن ایجاد می‌شود. بر این اساس، رهنامه نظامی دولت (امامیه) دفاعی است و تمام تدابیر در جهت توسعه دیپلماسی دفاعی مبتنی بر فضای دوستی گفتگو و کاهش عوارض تهدید دشمن است و اگر چه سیاستگذاران از سیاست گذاری و تصمیم سازی به موقع در جهت آفند و ایجاد شرایط جنگی با دشمنان غافل نیستند اما تنازع با اعداء و راهبرد جنگ موخر از راهبرد دفاعی است و رویکرد دفاعی مقدم می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسنادی انجام شده است.

  کلیدواژگان: کارویژه سیاسی، امنیت نظامی، الگوی فلسفی، دولت امامیه، دولت ناقصه
 • حمیدرضا یزدانیان*، سارا موسوی، جاسب نیک فر صفحات 125-147

  با شکل‌گیری بحران در سوریه، بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و حتی گروه‌هایی ازدرون این کشور، جهت گیری های متفاوتی را در رابطه با این کشوراتخاذنمودند. دراین میان تلاش معارضان درسوریه برای ساقط کردن حکومت بشار اسدازجلوه های بارز این بحران بود. ولی به دلایلی معارضان شکست خوردندوحکومت سوریه به موفقیتی نسبی در رویارویی با آن‌ها دست‌یافت. در همین راستا پرسشی که دراینجامطرح می‌شود این است که علت عدم پیروزی معارضین در سوریه و موفقیت نسبی حکومت سوریه طی سال‌های گذشته چیست؟ فرضیه‌ای که در این زمینه به آزمون گذاشته‌شده است، این است که، ریشه‌های ناکانی معارضان در سوریه به ترکیبی از عوامل همچون میزان مشروعیت و مقبولیت سیاسی حکومت، عدم ظرفیت بسیج اجتماعی معارضین و واکنش ارتش و قدرت‌های بین‌المللی برمی‌گردد. هدف اصلی مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام‌شده، این است که بر اساس نظریه گلدستون به بررسی عوامل ناکامی معارضین در سوریه و دلایل موفقیت نسبی حکومت سوریه بپردازد.

  کلیدواژگان: معارضین، مشروعیت، ارتش، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای
|
 • Asghar Jafari, Ahmad Fazilat* Pages 5-27

  The Syrian crisis, rather than being the result of internal political and social factors, was caused by the competition of important regional and international powers, which made it a battleground for a political settlement. In this regard, there are two outstanding regional actors, namely Israel and Saudi Arabia, whose policy toward the developments in Syria has been very important in terms of their specific impacts on the political-security equations of the region, as well as the interests and security of IRI. In a comparative context, the present article seeks to answer the main question of what policy Israel and Saudi Arabia has adopted regarding the Syrian crisis over the period 2011-2016. In response, the hypothesis raised that Israel and Saudi Arabia, despite their shared goal for weakening Syria as a country of the Axis of Resistance, had a contradictory approach to the future of the Syrian regime, how to intervene in it, and support for the terrorists. By applying the theoretical framework of neoclassical realism and adopting a comparative-hypothesis research strategy and a comparative-explanatory research method, this paper aims to answer the main question and test the respective hypothesis.

  Keywords: Neoclassical Realism, Syria, Zionist Regime, Saudi Arabia, Axis of Resistance
 • Hamid Reza Azizi Pages 29-53

  The present article seeks to answer the question of what are Russia’s goals of developing an arms trade with the West Asian region, and what will be the consequences of this policy for the region? The paper argues that Russia’s goals in this regard can be divided into two economic and geopolitical goals: economic goals specifically include obtaining financial benefits, especially with respect to Russia’s economic losses arisen from West’s sanctions and efforts to compensate for these losses. Geopolitical goals per se can be divided into four categories: efforts to confront US military unilateralism in the region, support for aligned and allied states in West Asia, efforts to revive the bankrupted states, as well as efforts to infiltrate traditional US allies with the aim of weakening the rival’s influence. The consequences of such policy for West Asia are primarily the expanded arms competition in the region and the increased likelihood of proxy wars. However, this trend could potentially become a source of stability for the long-term balance of power between US allies and anti-US states.

  Keywords: Russia, West Asia, Arms Trade, Balance of Power, Persian Gulf
 • Mohammad Hossein Panahi*, Asghar Eftekhari Pages 55-78

  The outcome of the present research is the analysis of the Supreme Leader’s viewpoint on identity and the challenges arisen from it in the 4th decade of the Islamic Revolution as well as its effects on the social security of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, with a review of the national thinkers’ works as to the achievement and explanation of the three-fold identity model of National identity, Islamic identity and Revolutionary identity, after quantitative and qualitative content analysis of the statements using the MAXQDA software, the challenges posed by various types of identities mentioned above on the ethnicity and security as a variable of social security were analyzed using the “Backward Induction” in his viewpoints. The research results include positive consequence and negative effects of challenges such as: Provoking the spirit of defending the national identity frontiers, the emergence of an independent national and religious identity among the people in the “Affirmative Dimension”, and the non-realization of all the excellent goals of the Islamic System in the pursuit of such ideals as social justice, eradication of poverty and cultural impediments and the establishment of a system of Islamic values-National identity in “Privative Dimension”.

  Keywords: Identity, Identity Challenges, 4th Decade of the Islamic Revolution, Social Security, Ayatollah Khamenei
 • Mohaddeseh Moeinifar*, Fatemeh Sadat Mirafatab Pages 79-97

  One of the major goals of any political system is to protect the security of the nation against propaganda activities in cyberspace carried out with the aim of soft subversion and civil disobedience. There are provisions for this matter in Iran’s Penal Code. The purpose of the study is drawing the legislator’s attention to the importance of criminalizing such activities with respect to its background in cyberspace. The present research attempt to answer the fundamental question of what constitutes the basis of the crime of propaganda activities against the security of the Islamic Republic of Iran in cyberspace? The research results show that the legal basis of the propaganda activities against the security of the Islamic Republic of Iran in cyberspace is provided in Article 500 of the former Penal Code, 731 of the new Islamic Penal Code and 21 of the Cybercrime Law. Its material basis includes propaganda activity against the Islamic Republic or for the benefit of opposition groups and organizations while its virtual basis is general and specific bad faith, which means the deliberate intention to breach, subvert and undermine the governing system. Therefore, any propaganda activity in cyberspace, which undermines the security and dignity of the nation must be criminalized and punished

  Keywords: Propaganda Activities, Security, Islamic Republic of Iran, Cyberspace, Criminalization
 • Jahangir Shariat Pages 99-123

  The present article aims to introduce the political and security functions of the government from the perspective of Khajeh Nasir al-Din al-Tusi. This article claims that the frameworks of military security in the Islamic philosophical works can be maintained in the national security system and be utilized in security studies. The outcome of this article is based on two functions of military security: First, the internal cohesion of the society and the preservation of unity (Taalof Awlia) through affectional bond between people, as well as the regulation of relations with the enemies, which is based on the strategy of the prevention of war and the creation of intelligent dominance. Second, the conflict with the enemy (Tanazo Aeda), which is formed in response to the enemy’s planning. Accordingly, the military doctrine of the “Imamiah” government is defensive, and all measures are taken with the aim of developing the defensive diplomacy based on friendship dialogue, and reducing the effects of enemies’ threats. Although policymakers do not neglect timely policymaking and decision-making for fighting and creating war conditions with enemies, the conflict with enemies and delayed war strategy is a defensive strategy, and the defensive approach is prioritized. This research utilizes a content analysis approach with documentary technique

  Keywords: Political Function, Military Security, Philosophical Model, Imamiah Government, Incomplete Government
 • Hamidreza Yazdanian*, Sara Mousavi, Jaseb Nikfar Pages 125-147

  With the development of the crisis in Syria, regional and trans-regional actors, and even some groups outside the country, have taken different orientations regarding this country. Meanwhile, the efforts of the opponents in Syria to overthrow the Syrian government, were among the obvious evidence of the crisis. However, due to some reasons, the adversaries failed and the Syrian government achieved a partial success in confronting them. In this regard, the question that raised is what’s the reason for the failure of the adversaries in Syria and the partial success of the Syrian government over the past years? The hypothesis that has been tested in this regard is that the roots of adversaries ‘failure in Syria rely on a combination of factors such as the degree of legitimacy and political acceptability of the government, the inefficiency of the social mobilization of the adversaries and the reaction of the army and international powers. The main purpose of the present paper, which has been done using descriptive-analytic method is to investigate the failure factors of the opponents in Syria and the reasons for the partial success of the Syrian government based on Goldstone’s theory

  Keywords: Rebels legitimacy, the military, trans-regional powers are limited correction logic