فهرست مطالب

ماهور - پیاپی 84 (تابستان 1398)
 • پیاپی 84 (تابستان 1398)
 • 216 صفحه، بهای روی جلد: 400,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/07/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  صفحه 5
 • مقاله ها
 • حماسه های شفاهی در قرن بیست و یکم : مورد حماسه ی قرقیزی ماناس
  کارل رایخل ترجمه: بهرنگ نیک آیین صفحه 7
 • تازه های ماهور
  صفحه 20
 • تاملاتی دیگر بر مفاهیم کلاسیک ، مردمی، مردم پسند و «فرهیختگی چند پاره»
  ساسان فاطمی صفحه 31
 • سیر تحول حیات اجتماعی و هویت ساز سه تار
  سعید ابراهیمی صفحه 63
 • یادداشت های پراکنده
 • دو مطلب نویافته درباره آقا علی اکبر
  مهدی فراهانی صفحه 87
 • نکته ای درباره ی طبل باز
  عسکر بهرامی صفحه 89
 • مفاهیم بنیادین
 • چوب جادویی قوم موسیقی شناسی / بازاندیشی نغمه نگاری و تحلیل موسیقی
  اودو ویل ترجمه: آرش محافظ صفحه 91
 • گزارش
 • گزارشی از بیست و نهمین جشنواره ی موسیقی رودلشتات آلمان
  میترا هرندی، مینا هرندی صفحه 119
 • گفتگو
 • گفتگو با جمشید شمیرانی
  آرش محافظ صفحه 129
 • گفتگو با ژان دورینگ
  ساسان فاطمی صفحه 153
 • نقد و بررسی
 • پسامدرنیسم و نقد تحلیل موسیقی
  جولین هرتن ترجمه: ناتالی چوبینه صفحه 173
 • تا فصلی دیگر
  سیدمحمد موسوی صفحه 199