فهرست مطالب

صنعت تاسیسات - پیاپی 238 (آبان 1398)
 • پیاپی 238 (آبان 1398)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/07/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اخبار علمی و صنعتی
  صفحه 3
 • در محضر استاد
  سیدمجتبی طباطبایی صفحه 5
 • جیمزباند مامور 007 (چشم طلایی)
  سیدمجتبی طباطبایی صفحه 9
 • سینما تاسیسات (جیبی پر از معجزه)
  سیدمجتبی طباطبایی صفحه 13
 • مشعلهای صنعتی با سوخت سنگین یا مازوت
  وحید عزیزی صفحه 17
 • صحت قرارداد کار
  صفحه 24
 • اصول تهویه ترکیبی
  علیرضا حدادی صفحه 27
 • اهمیت آموزش به اپراتوربویلر
  رامین احسانی، هادی بایست صفحه 41
 • توصیه هایی برای بازاریابی
  ترجمه: مریم سماواتی صفحه 44
 • ذخیره سازی انرژی حرارتی در هالیوود
  ترجمه: سیدمجتبی طباطبایی صفحه 46
 • 101 خطای رایج تاسیساتی
  ترجمه: سیدمجتبی طباطبایی صفحه 49
 • برج خنک کن بی دردسر
  سیدمجتبی طباطبایی صفحه 52
 • فهرست بهای خدمات تاسیساتی
  صفحه 55
 • بازار تاسیسات
  صفحه 69