فهرست مطالب

حسابدار - سال سی و پنجم شماره 5 (پیاپی 329، مرداد و شهریور 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 5 (پیاپی 329، مرداد و شهریور 1398)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/07/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • انجمن
 • سرمقاله: بدرود آقای دبیرکل!
  محسن قاسمی صفحه 2
 • یادنامه
 • یادنامه ی زنده یاد محمد منیری دبیر کل فقید انجمن حسابداران خبره ایران
  غلامرضا سلامی، هوشنگ خستوئی، ابوالقاسم فخاریان، سعید جمشیدی فرد، مجید میراسکندری صفحه 3
 • یادنامه ی زنده یاد داود خمارلو از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبره ایران
  سیاوش سهیلی صفحه 7
 • یادنامه ی زنده یاد علیرضا جم
  صفحه 8
 • مقالات و مطالب فنی
 • میزگرد: رایانش ابری و آینده ی حسابداری، با حضور مدیران ارشد شرکت همکاران سیستم
  صفحه 9
 • گفتگو با: دکتر ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT - وابسته به انجمن حسابداران خبره ی ایران)
  صفحه 18
 • یک پیشنهاد، محمد شلیله
  صفحه 28
 • سی سالگی صورت جریان های نقد؛ نواقص متداول گزارشگری و تغییرات اخیر
  سمانه هاشم زاده واسکسی صفحه 32
 • نقش حسابداران در توسعه ی پایدار
  سیدسجاد ابراهیمی راد صفحه 37
 • اندر احوالات حذف چهار صفر از پول ملی! (طنز)
  بابک وهابی صفحه 43
 • فهرست موسسات حسابرسی
  صفحه 47
 • فهرست اعضای خبره ی انجمن
  صفحه 53
 • اعضای جدید انجمن
  صفحه 57