فهرست مطالب

حرفه: هنرمند - پیاپی 73 (پاییز 1398)
 • پیاپی 73 (پاییز 1398)
 • 188 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/08/05
 • تعداد عناوین: 22
|
 • ایده ی فصل
 • سبک؟ شیوه ی بیان؟ آگاهی تاریخی؟ هنر معاصر چیست؟
  صفحه 1
 • مدرن، پسامدرن و معاصر
  آرتور دانتو ترجمه: مهدی حبیب زاده صفحه 3
 • هنر نخبه در عصر پوپولیسم
  جولین استالابرس ترجمه: نغمه یزدان پناه صفحه 20
 • توپولوژی هنر معاصر
  بوریس گروس صفحه 30
 • هنر و عکاسی
  دیوید کمپنی ترجمه: مهران مهاجر صفحه 40
 • فرهنگ مصرفی
  جولیان استالابراس ترجمه: الهام آقاباباگلی صفحه 62
 • پرسش در باب «امر معاصر»
  مجید اخگر صفحه 72
 • تاریخمندی امر معاصر همین حالاست
  ژان فیلیپ آنتوان ترجمه: نسترن صارمی صفحه 101
 • چهره ی فصل
 • شهلا حسینی
  صفحه 109
 • یاد زخم ها و حافظه ی اشیا
  علیرضا رضایی اقدم صفحه 110
 • خیرگی
  ثمیلا امیرابراهیمی صفحه 120
 • در زمان
  هانا یاکوبی ترجمه: داوود حسینی صفحه 126
 • درس گفتار: دیباچه ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران
 • گفتار پنجم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری
  آریاسپ دادبه صفحه 129
 • فرش
 • فرش ایرانی، تصویر نیست
  باوند بهپور، آذر امامی پری صفحه 151
 • نقد فصل
 • قلدرها و لوندها
  علیرضا رضایی اقدم صفحه 162
 • از منظر دوربین
  علیرضا احمدی ساعی صفحه 165
 • تنیدگی قرابت وار در غرابت
  غلامرضا یزدانی صفحه 168
 • رپورتاژ
 • نازگل انصاری نیا: زیستن در وضعیت «در حال ساخت»
  مجید اخگر صفحه 174
 • بن فکنی
  همایون سی ریزی صفحه 177
 • خون تصویر
  بهرنگ پورحسینی صفحه 179
 • ایونت / گفت و گو با رضا غیابی
  صفحه 182
 • خاطرات کردستان
  آزاده یاسمن نبی زاده، علی خطیب شهیدی صفحه 184