فهرست مطالب

 • پیاپی 85 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کاظم فکری راد*، حسین باقری، محمدرضا هدایتی صفحات 15-49
  این پژوهش با هدف تبیین «نقش تیپ ویژه شهدا در 16 مرحله عملیات سرنوشت ساز پیرانشهر  سردشت در سال 1361» است؛ به عبارتی، تبیین نقش فرماندهان، ارکان و گردا ن های تیپ ویژه شهدا در عملیات، اهمیت و ویژگی های منطقه عملیات و درنهایت تعامل و ارتباط تیپ ویژه شهدا با نیروهای نظامی و انتظامی و مردم بومی منطقه در زمان عملیات به رشته تحریر در آمده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی؛ روش گردآوری داده های پژوهش ترکیبی (اسنادی کتابخانه ای و میدانی) و روش تجزیه وتحلیل کیفی آن، برداشت نخبگی از اسناد و مدارک و تجزیه وتحلیل آماری مصاحبه های خبرگان است. نتایج عملیات پیرانشهر  سردشت، تامین امنیت 97 کیلومتر جاده مرزی دو شهر پیرانشهر و سردشت، آزادسازی 157 روستا و مردم منطقه بود که به مدت 4 سال زیر سلطه اشغالگران وابسته به استکبار جهانی قرار داشتند. نتیجه تحقیقات حاکی است، تیپ ویژه شهدای سپاه با 3 گردان رزمی و یک گردان موتوری به عنوان تلاش اصلی در پیروزی عملیات پیرانشهر  سردشت، نقش برجسته و تعیین کننده ای داشته است.
  کلیدواژگان: تیپ ویژه شهدا، عملیات، محور پیرانشهر سردشت، عملیات پیرانشهر سردشت
 • محمدجواد سبحانی فر*، محمدرضا عباسی صفحات 51-82

  در این پژوهش  باعنوان «بررسی عوامل موثر بر ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم»، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کاربردی و با استفاده از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن انجام مطالعات نظری و مشاهدات میدانی، تلاش شده است تا درراستای هدف پژوهش و ارائه پاسخ به سوال تحقیق مبنی بر تعیین عوامل موثر و تبیین میزان تاثیر آنها در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، گام موثری در این جهت برداشته شود. بنابراین، در این تحقیق پس از انجام مطالعات نظری و تحقیقات میدانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (صلی الله و آله)، نسبت به احصای مولفه ها و عوامل موثر در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، درقالب مدل مفهومی تحقیق اقدام و درنهایت عوامل مزبور درقالب پرسشنامه ای مشتمل بر 22 سوال بسته برای اخذ نظر جامعه نمونه آماری تنظیم و طراحی شده است. در ادامه پرسشنامه این پژوهش بین 28 نفر از افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع درقالب جامعه نمونه آماری که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند، توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است. پس از گردآوری پرسشنامه ها و بررسی نظر جامعه نمونه آماری، با استفاده از فن ها و روش های آماری نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام و در ادامه به جمع بندی و ارزیابی پاسخ مسئله تحقیق نیز پرداخته شده است. سپس در نتیجه گیری و در پاسخ به سئوال تحقیق، مولفه های سه گانه عوامل ایجابی و سلبی کسب بصیرت و ویژگی فرماندهان درقالب 22 عامل و برحسب اولویت میانگین، میزان تاثیر آنها به عنوان عوامل موثر در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، تعیین شده است.

  کلیدواژگان: بصیرت، جنگ نرم، عوامل ایجابی کسب بصیرت، عوامل سلبی بصیرت، ویژگی فرماندهان سپاه
 • رضا شاه قلیان * صفحات 83-116

  باتوجه به اهمیت تیراندازی در دین مبین اسلام و به خصوص برای نیروهای نظامی در هر کشوری بالاخص کشور جمهوری اسلامی ایران، می توان هدف از این مقاله را شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مهارت تیراندازی جهت دانشجویان در یک دانشگاه نظامی عنوان نمود. باتوجه به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخگویی به سوال مقاله که عبارت است از «عوامل افزایش مهارت تیراندازی برای دانشجویان یک دانشگاه نظامی چیست؟»، این تحقیق از روش توصیفی و تجربه ای به منظور بررسی موضوع استفاده شده است. تحقیق، کاربردی پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای اسنادی، فیش برداری و منابع اینترنتی و به شکل میدانی یعنی توزیع فرم پرسشنامه بوده است. روش تجزیه وتحلیل در این مقاله به صورت کمی است. شیوه انتخاب جامعه و نمونه آماری براساس راهبرد انجام شده است که در این روش تمامی افراد جامعه آماری مورد مراجعه و پرسش و بررسی قرار می گیرند که اطلاعات پرسشنامه های این تحقیق به صورت تمام شمار و به تعداد 22 عدد، بین خبرگان تیراندازی توزیع و پس از جمع آوری، وارد نرم افزار آماری spss شد. سپس با استفاده از امکانات نرم افزار، نتایج موردنظر استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی و نتیجه گیری، هشت عامل تاثیرگذار بر افزایش مهارت تیراندازی به ترتیب رتبه میانگین به دست آمد که عبارت است از:

  1. امکانات و تجهیزات،

  2. ویژگی فردی،

  3. استادان و مربیان،

  4. متون درسی،

  5. نوع و کیفیت آموزش ها،

  6. عوامل روحی،

  7. عوامل محیطی،

  8. قوای جسمانی.

  کلیدواژگان: تیراندازی، عوامل افزایش مهارت تیراندازی، اصول تیراندازی، دانشجویان
 • مهدی زروندی*، مریم یاری صفحات 117-144
  تجربه کشورها نشان داده است که در هر کشور توجه به ظهور تهدید و فرایندهای گسترش آن، ضرورتی انکارناپذیر در تحقق منافع ملی در عرصه منطقه ای و بین المللی است. علاوه براین، شناخت تهدید به عنوان اولین مرحله مدیریت بحران و برنامه ریزی امنیت ملی نیز به شمار می رود. تصمیم گیرندگان و مدیران سیاسی کشورها با استفاده از مطالعات و برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی می توانند برخی از تهدیدات و مخاطرات را کاهش دهند، هرچند با شکل جدیدی از تهدیدات امنیتی نیز مواجه هستند. این امر را می توان ناشی از «اصل دگرگون پذیری» و «تغییر در نوع تهدیدات» دانست. به طور مثال، برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی ایران به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر شد و میزان مصرف سرانه و همچنین تولید ناخالص داخلی را ارتقا بخشید، اما به موزات این فرایند، کشور شاهد ظهور شکل های جدیدی از تهدیدات امنیتی شده است. این مقاله فرایند تبدیل یک پدیده را به یک مسئله امنیتی بیان می کند. هدف مقاله، کالبدشکافی تهدیدات متصور در جامعه و تبیین فرایند گسترش آنها از یک پدیده به یک مسئله امنیتی است. روش پژوهش در بخش استفاده از منابع کتابخانه ای، توصیفی و در بخش موردکاوی کالبدشکافی تهدیدات از روش خبرگی و روش تحلیلی استفاده شده است. جامعه موردبررسی، تمام اسناد، مدارک و اطلاعات موجود در این بخش است. در پایان نیز بیان می دارد؛ چه موقعی می تواند یک تهدید موجود در جامعه تبدیل به یک موضوع  امنیتی شود، که عوامل موثر بر این فرایند نیز آورده شده است.
  کلیدواژگان: امنیت ملی، منافع ملی، آسیب شناسی امنیت ملی، اهداف ملی، تهدیدات امنیت ملی
 • فریبرز ارغوانی *، سید جواد صالحی، مرضیه عابدی صفحات 145-172

  هدف این مقاله آن است تا معما و گسست در امنیت ملی عراق نوین (دوره پساصدام) را در بستر شاخص های جامعه شناختی این کشور مورد مطالعه قرار دهد. جامعه عراق موزاییکی از شکاف های اجتماعی است که در زمان حکومت بعثی سنی در فرایند همسان سازی، سرکوب می شدند و پس از اشغال عراق در سال 2003 زمینه مساعدی برای فعال شدن این شکاف ها فراهم شد؛ به گونه ای که با تجمیع نیروهای اجتماعی حول این شکاف ها، به عنوان کنشگران اصلی داخلی مجال ابراز وجود در صحنه قدرت را یافتند که بازتاب اصلی آن در خشونت های قومی مذهبی و فقدان حکومت مرکزی قوی بوده است. این مقاله با طرح این سوال که بنیان های جامعه شناختی عراق چه تاثیری بر گسست امنیت ملی این کشور در دروان جدید (بعد از اشغال) داشته است؟ این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که شکاف های اجتماعی به عنوان نمود اصلی بنیادهای جامعه شناختی، با تغیر توازن هویت های موجود ازمنظر پایگاه قدرت، عمق بیشتری یافته و با تناظر هرچه بیشتر آنان زمینه برای ایجاد چالش های امنیتی مهیا شده است. یافته های این پژوهش بااتکابر رویکرد نظری امنیت جامعه ای و روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که از میان کنشگران اصلی شیعی، سنی و کردی، اهل سنت به دلیل تصورات هویتی و احساس ناامنی ناشی از پایین کشیده شدن از مسند قدرت، انگیزه بسیار بالاتری برای ابراز خشونت و حمایت از گروه های معارض دارد. ازسوی دیگر باتوجه به وجود نوعی پیوند هویتی میان بازیگران داخلی عراق با کشورهای هویت محور منطقه غرب آسیا، نزاع های داخلی عراق، بین دولتی شده و به تبع آن، مدیریت امنیت ملی عراق را بسیار پیچیده تر می سازد.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، عراق، شکاف های اجتماعی، امنیت جامعه ای، هویت
 • مهدی بزرگ زاده، علی اکبری، سید فردین رضایی، مهدی نطاق پور* صفحات 173-193

  تحقیق حاضر، تحت عنوان"عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن" با هدف پاسخگویی به این سوال که عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن کدام است؟  با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه، در نمونه آماری تحقیق به شکل پیمایشی اجرا شد. برای رسیدن به اهداف پرسشنامه های تحقیق، تعداد 40 نفر شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. درمجموع، پرسشنامه شامل 15 سوال براساس طیف پنج درجه ای تهیه و اجزای آن شامل اطلاعات فردی، گویه های سنجش و... است. یافته های حاصل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss و شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن بحث درخصوص تعریف، اهداف و ویژگی های جنگ، اهمیت، ساختار سیاسی و راهبرد دفاعی عربستان، موقعیت راهبردی، وضعیت سیاسی و جریان زیدیه، وقوع تحولات در یمن و تجاوز عربستان به کشور یمن به دلیل ناآرامی های یمن و عوامل موثر این جنگ، پرداخته شده است. در پایان تحقیق در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق تحت عنوان «عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن کدامند؟» به مهم ترین عوامل جنگ عربستان علیه یمن شامل: واکنش عربستان به تحولات داخلی یمن باتوجه به اهمیت جغرافیایی و موقعیت راهبردی یمن، نگرانی از تشکیل دولت شیعه در شمال یمن و تاثیر آن بر جمعیت قابل توجه شیعه عربستان، رقابت راهبردی عربستان با ایران و جلوگیری از نفوذ و دخالت ایران در یمن، استیصال عربستان در مقابل جبهه مقاومت و تبدیل گفتمان مقاومت به یک منزلت هژمونیک در سطح منطقه، پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: جنگ، عربستان، یمن
|
 • Kazem Fekrirad *, Hosein Bagheri, Mohammad Reza Hedaiati Pages 15-49
  This Research is intended to explain the role of the Shohadaye Sepah Special Brigade in the operation of liberating Piranshahr-Sardasht Region in 1982. In other words, identifying the role of the commanders, headquarters and the battalions of the brigade, the importance and features of the operational field, and the interaction and association of the special type of Shohadaye Sepah Special Brigade with military and security forces and local people in the region are explained in this paper. This research follows a descriptive-analytical method and employs combined method for data collection (documentary, library and field method).  Qualitative data analysis of the research is conducted by interpretation of the experts from the data as well as statistical analysis of the interviews with the specialists. The results of operation of Piranshahr-Sardasht, included the security of 97 kilometers of border roads between the two cities, the liberation of 157 villages as well as the people in the region which had been under the occupation of the forces of the global arrogance for four years. The research results indicated that the special brigade of the Revolutionary Guard, containing 3 fighting battalions and a mechanized battalion, has played a great role in the battle as a major contributor.
  Keywords: Shohadaye Sepah Special Brigade, operations, Piranshahr- Sardasht road, Piranshahr-Sardasht operation
 • Mohammadjavad Sobhanifar* Pages 51-82

  This research is aimed at investigating factors affecting the promotion of the insight of the commanders of Sepah in fighting against soft war. Using a descriptive-analytic method, this applied research follows library and field studies for collecting data. While conducting theoretical studies and field observations, the researchers attempted to take an effective step to achieve the goal of research and to provide an answer to the question of how the effective the factors are, and to explain their impact on promoting the insight of the IRGC commanders in fighting against soft war. Hence, having conducted theoretical studies and field surveys at the construction headquarters of Khatam-al-Anbia, the components and factors contributing to the promotion of the level of insight of the commanders of the IRGC in fighting soft war were identified, and the conceptual model of the research was designed. Finally, the factors were classified in a questionnaire consisting of 22 closed questions to receive the opinion of the population of the statistical sample. The questionnaire was distributed among 28 experts in the community of total population sampling. Having collected the questionnaires and having analyzed the opinions of the sample group, the researchers analyzed the data using statistical techniques and methods ending in an answer to the research question. Three components of the affirmative and preventive factors of promoting the insight of commanders' were identified in 22 factors. In terms of their average priority, their impact as effective factors in promoting the level of insight of the commanders of the Revolutionary Guards in fighting soft war was explained.

  Keywords: insight, soft warfare, affirmative factors of gaining insight, preventive factors of gaining insight, the characteristics of the IRGC commanders
 • Reza Shahgholian * Pages 83-116

  Due to the importance of shooting in Islam, especially for the military forces of all countries as well as the Islamic Republic of Iran, this research is intended to identify and investigate effective factors which increase students’ shooting skill in a military university. Regarding the subject and the method of answering the research question emphasizing on the factors that increase the skills of shooting of students of a military university, this research follows a descriptive-empirical method for investigation. This research uses applied-survey and documentary-library method as well as note taking and internet resources and field study by distributing questionnaires for data collection. Quantitative method is used for data analysis. Total population sampling method is used for this research. The questionnaire was distributed among 22, shooting experts and all of them were recollected and were analyzed. The results were analyzed by the SPSS software. The results indicated that eight factors influenced the increase of shooting skills which were ranked according to their average as follows: 1) facilities and equipment, 2) individual characteristics, 3) instructors and trainers, 4) textbooks, 5) types of training and their qualities, 6) psychological factors, 7) environmental factors, and 8) physical strength.

  Keywords: shooting, factors affecting shooting skills, shooting principles, students
 • Mahdi Zarvandi *, Maryam Yari Pages 117-144
  Countries experience has revealed that consideration of the emergence of threats and the processes of its expansion is a vital necessity for the realization of national, regional, and international arenas for all countries. Moreover, scrutinizing the threats is regarded as the first stage of crisis management and national security planning. Decision makers and political managers can employ some types of social and economic planning to reduce parts of the threats and risks. Yet, they may face new types of security threats. This can be attributed to the principle of transformability and changes in the type of threats. For example, the first and second plans of Iran's economic development led to an increase in production and economic growth, and promoted the consumption of per capita and GDP; yet, the country faced the emergence of new forms of security threats. This research is intended to explain how a phenomenon changes into a security problem. It aims at dissecting the threats faced by societies and to explain the process of how they extend from an ordinary phenomenon to a security challenge. The research follows descriptive method for data collection of library resources, and employs elite method and analysis in dealing with the diagnosing threats. The community involves all documents, evidences and information contained in this section.
  Keywords: National Security, national interests, pathology of national security, national objectives, national security threats
 • Fariborz Arghavani *, Sayyed Javad Salehi, Marzieh Abedi Pages 145-172

  This research is intended to investigate the dilemma and the cleavage in the national security of modern Iraq (Post-Saddam era) in the context of its sociological ground. The Iraqi society has become just like a mosaic of social cleavages suppressed in the era of the Sunni-Ba'ath regime in the process of unification. After the occupation of Iraq in 2003, an encouraging situation was created which helped the gaps to expand more. As a result of the accumulation of social forces around these gaps. As the main domestic actors, these groups gained power to express themselves. This reflected in great ethnic and religious violence which resulted in the lack of a strong central government for the country. This research is aimed at exploring how the sociological foundations of Iraq have affected the failure of national security in the new era (after occupation). The research reviews the hypothesis that social cleavages, as the central feature of sociological institutes, have become more in-depth by the shift in the balance of existing identities from power centers. It has resulted in more security challenges due to their Incompatibility. Based on the theoretical approach of community security and following a descriptive-explanatory method, this research concludes that the Sunni groups, among the main Shiite, Sunni, and Kurdish activists, demonstrate a much higher incentive to get involved in violence due to their feelings of insecurity of their identity and power. On the other hand, due to an identity link between the Iraqi local actors and the ethnic-oriented governments of the Middle East, the internal conflicts has changed into inter-state clashes; therefore, it has made it more difficult to manage Iraq's national security.

  Keywords: National Security, Iraq, social cleavage, community security, Identity
 • Mahdi Bozorgzadeh, Ali Akbari, Sayyed Fardin Rezaee, Mahdi Nattaghpour* Pages 173-193

  Focusing on the factors influencing Saudi War against Yemen, this research aims at identifying the factors that affect Saudi Arabian war against Yemen. Using a descriptive-analytic method and a questionnaire, as research tool, the researchers collected data through survey method. To achieve the objectives of the research, 40 people including experts, specialists and professors were selected as the statistical sample. The questionnaire consists of 15 items based on the five-point scale containing individual information and measurement figures. The data acquired from the questionnaires were analyzed by SPSS software, descriptive and inferential statistics. Discussing the definition of the objectives and features of the war, the importance, the political structure, and the defense strategy of Saudi Arabia, the strategic situation, the political position of Zaidi movement, the emergence of changes in Yemen, and Saudi invasion of Yemen due to the unrest situation of the country and its effective factors were explained in this research. In response to the main research question about the effective factors influencing Saudi war against Yemen, the researchers found out that the most important factors include Saudi’s reaction to the internal developments in Yemen due to the geographic and strategic position of Yemen, Saudi’s concern about the establishment of a Shi'a government in the North of Yemen and its influence in the substantial Shiite population in Saudi Arabia, the strategic competition of Saudi Arabia with Iran and its attempt to prevent Iran's influence in Yemen, and Saudi’s harassment in dealing with the resistance front and the transformation of resistance discourse into a hegemonic status in the region.

  Keywords: War, Saudi Arabia, Yemen