فهرست مطالب

 • پیاپی 86 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی رضا علی خان زاده*، رضا نجاری صفحه 1

  حکومت اسلامی مفهومی است که از ابتدای ظهور اسلام در میان مسلمانان مطرح بوده، که به مجرد هجرت پیامبر اسلام(صلوات اله علیه و آله) از مکه به مدینه، سازواره ها و ساختارهای آن به واسطه ایشان و مبتنی بر تعالیم الهی مندرج در پیام وحی تکوین یافت تا به واسطه قدرت سیاسی، روح اسلام در کالبد جامعه دمیده شود. لذا بعد از انقلاب اسلامی نیز یکی از مباحثی که مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران انقلاب اسلامی قرار گرفته است، بحث رهبری امام خمینی(ره)، و الگوی حکومت داری ایشان است. بسیاری از پژوهشگران به دلیل وجود مشکلات مبنایی و معرفتی نسبت به مبانی این حرکت و فهم ناقص از آن، با ادعای مبهم بودن و آرمانی بودن طرح حکومت اسلامی که به عنوان غایت انقلاب اسلامی مطرح می شود، آن را یک حرکت تقلیدی یا پوپولیستی نامیده اند. در فهم هر یک از الگوهای اداره جامعه و حکومتداری، تکیه گاه های اصلی آن نظریه، بیان کننده مبانی آن نظریه است. از این رو سعی شده در این مقاله مولفه های اصلی مدنظر امام خمینی (ره) در باب حکومتداری تبیین شود، که این مولفه ها میتواند پژوهشگران را برای رسیدن به الگوی حکومتداری از نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، کمک نماید.

  کلیدواژگان: حکمرانی، اندیشه امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی، اصول حاکم بر حکومت، دولت
 • اسماعیل خان احمدی* صفحه 2

  این نوشتار با هدف تعیین رسالت نیروهای مسلح در نظام سیاسی اسلام از دید نهج البلاغه تحت تاثیر اهداف متعالی مکتب حیات بخش اسلام، جایگاه نظام سیاسی اسلام در معادلات ژئواستراتژی و ساختار ژئوپلیتیکی جدید جهان، فرصتها و تهدیدات در محیط خارجی، ضعفها و قوتها در محیط داخلی، پیچیدگی رفتار بازیگران رقیب در صحنه های مختلف تدوین شده است. این نوشتار از حیث هدف، تحقیقی کاربردی، و از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی استنتاجی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی روش به روش کتابخانه‎ای متکی است. در راستای جمع‎آوری اطلاعات سوالات: الف) راهبردهای نظام استکباری موثر در رسالت نیروهای مسلح از دید نهج البلاغه کدام است؟ ب) راهبردهای نظام اسلامی موثر در رسالت نیروهای مسلح از دید نهج البلاغه کدام است؟ ج) نظر به راهبردهای متصور، نیروهای مسلح در نظام سیاسی اسلام از دید نهج البلاغه چه رسالتهایی را عهده دار هستند؟ طرح شد. با نهادینه شدن رسالتها در نظام اسلامی طیف کاملی از گزینه‎های دفاع همه جانبه لایه بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام اسلامی شکل می گیرد که در مبحث نتیجه گیری تدوین شده است.

  کلیدواژگان: رسالت، نیروهای مسلح، نظام سیاسی اسلام، نهج البلاغه
 • حمید آروند*، میکائیل زارعی صفحه 3

  این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی انگیزش کارکنان متناسب با ماهیت یگانهای واکنش سریع، که تیم محور هستند انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی، و راهبرد یا رویکرد پژوهش بر روش نظریه داده بنیاد مبتنی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مصاحبه عمیق و بررسی متون و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. برای مصاحبه از بین جامعه آماری، که شامل فرماندهان ارشد، نخبگان و مسئولان نظامی و نخبگان علمی بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. برای ثبت داده ها از یادداشت برداری به شیوه ای نیمه ساختار یافته استفاده شده است، تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفته و برای تحلیل کیفی و عمیق داده ها از مراحل غیرنظام مند داده بنیاد شامل شناسه گذاری باز، شناسه گذاری انتخابی و شناسه گذاری نظری استفاده شده است. نتایج حاکی از مقوله اصلی "تربیت رزمندگان پرشور و فعال" شامل دو گام اساسی معماری ذهن و روح و ایجاد محیط انگیزش ذاتی است و چهار مقوله مرتبط نیز، علی (ماموریت) و مداخله گر (عوامل فردی و درک تهدیدات محیطی) و بستر حاکم (پشتوانه فرهنگی) است. در نهایت نیز پیشنهاد شد نتایج و یافته های تحقیق در تحقیق کمی با رویکرد آزمایشی به عنوان طرح پژوهش سازمانی مورد سنجش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نظریه داده بنیاد، انگیزش، بازیکاری، تیم محور، واکنش سریع
 • حمیدرضا قائدعلی* صفحه 4

  پس از ناکامی استکبار جهانی در عرصه جنگ سخت در تقابل با انقلاب اسلامی، دشمن جنگ نرم را را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته، اما طی مدت سه دهه تهاجم نرم علیه انقلاب اسلامی ناکام مانده و رویکرد جهادی در دفع تهدیدات نرم دشمنان کارامدی خود را اثبات نموده است. هدف تحقیق، استخراج الگوواره ای در مقابله با جنگ نرم مبتنی بر مفهوم جهاد است؛ برای این منظور با بررسی و فیشبرداری از 108 مورد از سخنرانیهای حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)و به کارگیری روش تجزیه و تحلیل تم، 44 مفهوم پایه شناسایی شد که بر اساس آن 31 مقوله فرعی استخراج گردید؛ سپس در دسته بندی کلی تری، مقولات فرعی با توجه به اشتراکاتی که داشت، هشت عنوان اصلی "جبهه بندی"، "تهدیدات نرم"، "اهداف دشمن"، "راهبرد دشمن"، "رویارویی با تهدید"، "اهداف جهاد"، "راهبرد مبارزه "، "نتایج جهاد (اقتدار ملی)" را ایجاد کردند. با توجه به روابط مقولات اصلی، الگوواره جهادی در مقابله با جنگ نرم دشمن ترسیم شد که این الگوواره نشان می دهد استفاده از رویکرد جهادی در رویارویی با تهدیدات نرم به اقتدار ملی منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: جنگ نرم، انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
 • اکبر رحیمی*، عباس راد، اکبر عالم، علی رضا موتمنی صفحه 5

  قدرت نظامی ، به دلیل نقشی که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می کند به عنوان مهمترین مولفه قدرت ملی به شمار می رود. تجهیزات به روز و پیشرفته نظامی از مهمترین ارکان قدرت نظامی یک کشور محسوب گردیده و لذا در ایجاد و ارتقای امنیت ملی که تمام افراد جامعه از وجود آن منتفع می شوند، تاثیرگذار است. در جمهوری اسلامی ایران، محصولات نظامی، در صنایع دفاعی و در قالب زنجیره های تامین، تولید شده و در اختیار سایر نیروهای مسلح قرار می گیرند. نکته اساسی اینکه، تنها آن دسته از محصولات می توانند در ارتقای توان دفاعی موثر باشند که در مقایسه با محصولات دفاعی کشورهای پیشرفته، از ویژگی های رقابتی، برخوردار باشند. به منظور تولید محصولات رقابت پذیر، رویکردهای جدیدی در حوزه مدیریت، معرفی شده است. این تحقیق تلاش می کند با تدوین یک الگوی مفهومی ، نقش به کارگیری رویکردهای نوین مدیریتی سه گانه ناب، چابک و تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی را در ارتقای امنیت ملی به نمایش بگذارد. برای این منظور، ابتدا با به کارگیری روش دلفی، ویژگیهای رقابتی صنایع دفاعی شناسایی، و سپس با به کارگیری روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق، نقش هر یک از رویکردهای سه گانه در تولید محصولات دفاعی رقابت پذیر، ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی بررسی شده است. نتایج حاکی است که به کارگیری رویکردهای نوین سه گانه زنجیره تامین در صنایع دفاعی، به عنوان یک راهبردی جدید به ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: رویکرد ناب سازی، رویکرد چابک سازی، رویکرد تاب آورسازی، بازدارندگی دفاعی، امنیت ملی
 • حسن رحیمی(روشن)* صفحه 6

  جنگ با انسان به وجود آمده و با حیات انسانی عجین شده است. در طول تاریخ مکاتب فراوانی به وجود آمده که سعی در زدودن جنگ و یا تحدید آن داشته اند؛ برخی مکاتب نیز از ستایشگران جنگ بوده اند. هدف این پژوهش بررسی و تبیین غایت جنگ در مکاتب بشری و ادیان دیگر با غایت و هدف نهایی جنگ (دفاع) در اسلام است. از این رو پرسش این مقاله این است که: هدف اسلام با اهداف مکاتب و ادیان دیگر از جنگ چه تفاوتهایی دارد؟ این پژوهش براین باور است که تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و ادیان بیشتر در هدف و غایت جنگ است. با توجه به ماهیت موضوع و رهیافت پاسخ به پرسش مقاله و سنجش فرضیه از روش توصیفی تحلیلی استفاده، و نیز روش مقایسه ای برای تجزیه تحلیل داده ها و مقایسه بین مکاتب مورد نظر استفاده شده است. ابزار پژوهش و جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای و جستجو در متون اینترنتی است. یافته پژوهش این است که اسلام و دیگر ادیان و مکاتب در اهداف نهایی جنگ با هم اتفاق نظر ندارند و این تفاوت در هدف، شیوه ها و عملکردهای متفاوتی را در جنگ و صحنه عمل به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: جنگ، اسلام، ضرورت جنگ، اصالت جنگ، مسیحیت، لیبرالیسم
|
 • Alireza Alikhanzadeh *, Reza Najari Page 1

  Islamic government is a concept that was in common use among Muslims since the rise of Islam. By the time prophet Muhammad pbuh has immigrated from Makkah to Medinah, infrastructures of Islamic governing formed to spread Islam throughout the society by political power, base on divine teachings that was included in revelation. Thereby, Imam Khomeini leadership and his governance model is One of the topics that has been considered by Islamic revolution scholars and researchers after Islamic revolution. Many scholars call it an imitation or populist movement because of the lack of knowledge about the foundations of this movement and the incomplete understanding of it, with the claim that the plan of the Islamic government, which is considered as the goal of the Islamic revolution, is ambiguous and idealized. In understanding each of the models of the Public Administration and Governance, the main elements of that theory are the basis for that theory. Hence, it has been tried to explain in this article the main components of Imam Khomeini's view on governance, which can help researchers to achieve the governance model from the perspective of the founder of the Islamic Revolution of Iran.

  Keywords: Governance, Imam Khomeini's Thought, Islamic state, Principles Governing, State
 • Esmaeil Khan Ahmadi * Page 2

  The subject of this paper is the military mission of Nahjolbalaghe in the political system of Islam, which is influenced by the high goals of Islam's life-giving religion, the position of its political system in the geostrategic developments and the new geopolitical structure of the world, the opportunities and threats of the external environment, weaknesses and points The strength of the indoor environment is the complexity of the performance of alien competitors in various areas. This article which is the result of a research program, is applied research in this regard and in terms of the level of evaluation, it has a descriptive-deductive nature and is based on a library approach in terms of the approach and method of ranking. Also for information, the following 3 questions were presented: a)What is the purpose of the rulers of the world in terms of Nahjolbalaghe?b)What is the purpose of the political system of Islam in terms of Nahjolbalaghe?c)What are the missions of the Nahjolbalaghe with regard to the objectives of divestment and military force?With the institutionalization of the missions of the military forces of the political system of islam, here is a range of options for a complete defense, called "capacity for layering" for the islamic system.

  Keywords: Mission, Military forces, Islamic political system, Nahjolbalaghe
 • Hamid Arvand *, Michael Zarei Page 3

  The purpose of this study was to design and explain the pattern of motivation of employees according to the nature of rapid reaction units, which are team oriented. The research design, qualitative, and research strategy or approach is based on the data theory approach of the foundation. Two methods of in-depth interviewing and reviewing texts and library documents were used for data collection. Twelve individuals were selected as the participants of the study through interviews with the statistical population, including senior commanders, elites and military officials, and scientific elites. Semi-structured notes were used to record the data, data analysis was performed simultaneously with data collection, and in-depth qualitative analysis of the data was performed using non-formal foundation data including open identification, selective identification, and theoretical identification. The results of the main category of "training passionate and active warriors" include two basic steps in the architecture of mind and spirit and the creation of an intrinsic motivation environment, and the four related categories are causal (mission) and interventionist (individual factors and perceptions of environmental threats) and the ruling context ( Cultural support). Finally, it was suggested that the research findings and findings in quantitative research be compared with the experimental approach as an organizational research plan.

  Keywords: Fundamentals of Data Theory, Motivation, Engagement, Team-Based, Rapid Response
 • Hamidreza Ghaedali * Page 4

  Following the failure of world arrogance in the arena of fierce war against the Islamic Revolution, the enemy launched a soft war to overthrow the Islamic Republic of Iran, but within three decades the soft offensive against the Islamic Revolution failed and a jihadist approach to repel the soft threats of ineffective enemies. Has proven itself. The purpose of this research is to extract a paradigm for soft war based on the concept of jihad. For this purpose, 44 basic concepts were identified and analyzed by analyzing 108 cases of Ayatollah Ali Khamenei's speeches and applying thematic analysis method. Those 31 sub-categories were extracted; then, in a broader category, sub-categories were subdivided into eight categories, namely "front", "soft threats", "enemy targets", "enemy strategy", "threat threat", " They created the goals of jihad, "strategy of struggle", "results of jihad (national authority)". Given the relationships between the main categories, the jihadist paradigm was drawn up in opposition to the soft war of the enemy, showing that the use of the jihadist approach in dealing with soft threats would lead to national authority.

  Keywords: soft war, Islamic Revolution, Jihadi managment, Imam Khamenei
 • Akbar Rahimi *, Abas Raad, Alireza Motameni, Akbar Alem Page 5

  Military power is considered as the most important component of national power due to its role in generating deterrent capabilities against foreign threats. Advanced military equipment is considered as one of the most important pillars of the country's military power and thus has an impact on the creation and enhancement of national security, which all the people of the community benefit from. In the Islamic Republic of Iran, Military products are produced in defense industries supply chains and are available to other armed forces. The basic point is that only those products can be effective in enhancing defense capabilities that are competitive in comparison to advanced defense products. New approaches in the field of management have been introduced in order to produce competitive products. This research attempts to present a conceptual model with use of management new approaches, lean, agile and resilient in the supply chain of defense industries, in promoting national security. For this purpose, first using the Delphi method, Competitive characteristics of defense industries were identified. Then using the qualitative research method of content analysis, using semi-structured and in-depth interviews, the role of each of the three approaches in the production of competitive defense products, enhancement of deterrent capacity and national security was investigated. The results indicate that applying the new triple approaches in defense industries supply chain, as a new strategy, lead to the enhancement of deterrence and national security.

  Keywords: Lean Approach, Agility Approach, Resiliency Approach, Defense deterrence, National Security
 • Hasan Rahimi (Roushan) * Page 6

  War exists with human beings and merged with human lif. Throughout history, there have been many schools of thought that have tried to eliminate war or to curtail it. Some schools praised the war. Islam can not be indifferent to this important issue as a religion which is a comprehensive and complete plan for humanitarian life. The question of this article is: What is the purpose of Islam from war? and What is the purpose of other religions in the war. It seems that the difference between the view of Islam and other schools and religions is more in the purpose of the war. To measure this hypothesis, we try to compare the purpose of the war in Islam with other religions. Our research method will be a comparative method. The findings of the article are that Islam and other religions do not coincide in the ultimate goal of the war. Therefore, the difference in purpose also has different functions in how to fight. Key words: war, Islam, necessity of war, originality of war, Christianity, liberalism

  Keywords: Islam, necessity of war, originality of war, Christianity, Liberalism