فهرست مطالب

رزم آور - پیاپی 274 (آبان 1398)

نشریه رزم آور
پیاپی 274 (آبان 1398)

 • 46 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/08/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حبیب استوار با MMA و اسلام
  صفحه 10
 • کاپوئرا، هنر رزمی آفریقایی - برزیلی
  ترجمه: مسعود آقاخان لو صفحه 12
 • بوکس در سینما؛ رویایی که محقق شد
  علی محمد افراسیابی صفحه 14
 • قهرمان سابق و ورودو به دنیای MMA
  صفحه 22
 • جیت کان دو واقعی با ریچارد باستیلو شاگرد ارشد بروس لی
  ترجمه: مسعود آقاخانلو صفحه 27
 • همه چیز درباره هوک
  صفحه 31
 • سمینار فنی بوکس حرفه ای
  صفحه 36
 • اصول حمله به نقاط حیاتی
  صفحه 38
 • اصول حمله به نقاط حیاتی
  صفحه 40
 • کاربرد نقاط حیاتی
  صفحه 42