فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 13، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید جهانگیری*، احمد ساعی صفحات 1-31

   این مقاله سه هدف کلی را دنبال می نماید: اولا تلاش می نماید تا ابعاد مفهومی جنگ نرم و امنیت ملی را اجمالا توضیح دهد، ثانیا چارچوب جنگ نرم و تفاوت آن با جنگ سخت را قدری روشن نماید، ثالثا به تاثیرگذاری جنگ نرم بر امنیت ملی با تاکید بر ساختار امنیتی ایران بپردازد. بررسی ها موید آن است که از چالش ها و تهدیدات پیش روی امنیت ملی، که با رابطه ای غیر مستقیم و البته بدون خونریزی، بی سر و صدا و کم هزینه انجام می شود، جنگ نرم است که مبنای آن بر اغوا و اقناع استوار می باشد. در این بین نیز انقلاب اسلامی به عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی نوین، ضربه سنگینی بر استیلای جهان غرب وارد کرده است، و به عقیده کارشناسان سیاسی کشورهای غربی، دیگر نمی توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک های عملیات روانی است... از اینرو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سئوال است که آیا مولفه های جنگ نرم در امنیت ملی بالاخص کشور ایران تاثیرگذار می باشند؟ که در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات راهبردی و کاربردی ارائه می گردد.

  کلیدواژگان: جنگ نرم، عملیات روانی، امنیت ملی، قدرت ملی، چالش ها و تهدیدات
 • سید اسدالله اطهری مریان*، ابوذر محمدی صفحات 31-55

  در مطالعه روابط بین الملل مهمترین بخش، شناخت بازیگران و اندیشه حاکم برآنان است که اساس عملکرد دولتها قرار می گیرد و برای شناخت هر چه بهتر سیاست های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل باید در اندیشه های رهبر آن کشور، آنکه بالاترین درجه اهمیت را در ساختار سیاسی این نظام دارد تامل کرد. تمرکز نوشتار حاضر بر فهم موضع نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرا حضرت آیت الله خامنه ای است. به عبارت دیگر، این نوشتار به دنبال ارائه تبیینی از مواضع رهبری ایران است تا نشان دهد چگونه اقتدار نظام بر اساس این نوع تفکر می تواند در دستیابی به اهداف اساسی انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشد. مبانی فکری رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی را می توان در عزت، حکمت و مصلحت رهبری در سیاست خارجی، اسراتژی نفی رابطه سلطه گر و سلطه پذیر، اصل حفظ و حمایت از هویت نظام اسلامی،  حفظ جهت گیری اسلامی انقلابی در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، روابط بین الملل، نظام سلطه، ایدئولوژی، منافع ملی
 • مریم محمدبیگی*، رحمت حاجی مینه صفحات 57-77

   موضوع مورد بررسی در این تحقیق رویکرد احزاب پارلمانی ترکیه در قبال بحران سوریه (2017-2011) است. از همان روزهای نخست شروع اعتراضات مخالفان حکومت سوریه دولت ترکیه، حمایت از اپوزیسیون سوریه را آغاز کرد و ضمن ترغیب دولت سوریه به انجام اصلاحات در اغلب موارد موضع گیری های نسبتا تندی در برابر برخورد با مخالفان اتخاذ کرد. موضع ترکیه در قبال تحولات داخلی سوریه در ابتدا توصیه محور و در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی دموکراتیک و گفتگو بود؛ اما به تدریج با شدت گرفتن بحران و خشونت آمیز شدن اعتراضات در سوریه، مواضع ترکیه تندتر شد و به مرحله اولتیماتوم رسید. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای می باشد، سوال اصلی تحقیق این است که نقش احزاب پارلمان ترکیه در قبال بحران سوریه چگونه است؟ و در راستای آن این فرضیه مطرح شد که حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب ملی گرای حرکت ملی موافق و احزاب دیگر یعنی حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک خلق ها مخالف مداخله ترکیه در سوریه هستند. نتایج نشان داد این فرضیه تایید شد و شماری از احزاب مخالف ترکیه مانند حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق ها، اتحادیه جوانان ترکیه و حزب کمونیست ترکیه نیز حمایت اردوغان از گروه های تندرو و حمله ترکیه به سوریه را محکوم کردند. همچنین، این کشور با انتقاد جهانی به دلیل حمایت از گروه های تندروی سوریه مواجه بوده است.

  کلیدواژگان: بحران سوریه، ترکیه، سیاست خارجی، احزاب پارلمانی
 • حسن شمسینی غیاثوند*، علی علیمحمدی صفحات 79-101

  جریان های سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا استراتژی ها و الگوهای رفتاری مختلفی برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کردند. این تاکتیک ها نشات گرفته از شرایط داخلی  و بین المللی بود. اصولگرایان تاکتیک های انتخاباتی خود را  با توجه به کارامدی و ضعف دولت یازدهم، توافق هسته ای، تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراها، رویکرد ترامپ به ایران، چالش های اقتصادی کشور و... اتخاذ کردند. روزنامه قدس بعنوان یکی از پایگاه های رسانه ای اصولگرایان بود که تیترها، اخبار، تحلیل ها و سایر مطالب خود را بر اساس الگوهای رفتاری اصولگرایان منتشر می کرد. در نتیجه روزنامه قدس همانند اصولگرایان به ناکارامدی دولت یازدهم، اتئلاف، نگرش انتقادی ساختاری به برنامه های دولت یازدهم، بزرگنمایی چالش های اقتصادی همانند بحران بیکاری و فساد، ناکارامدی توافق هسته ای و هراس فرهنگی و عقیدتی از دولت روحانی، اشاره دارد و اعتراض کرده است.

  کلیدواژگان: روزنامه قدس، اصولگرایان، توافق هسته ای، انتخابات، ریاست جمهوری
 • غفار زارعی*، فتحعلی همتی، حسن نرمانی، عبدالله تقی خانی صفحات 103-123

  شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی (عموما فردی یا سازمانی) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها و تبادلات مالی، دوستان، خویشاوندان، لینک های وب، و سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند. شبکه های اجتماعی، محلی برای تبادل اطلاعات، آراء و افکار است اگر چه در نگاهی ابتدایی بیشتر به مثابه محلی برای سرگرم شدن تصور شده است، اما قابلیت های تاثیرگذاری بر افکار عمومی به خصوص در شکل گیری جنبش های اجتماعی مجازی یا ایجاد همگرایی های فردی و گروهی دارد که به جهت سمت و سو دادن به افکار و افعال در دنیای واقعی حائز اهمیت است. از آنجائی که تاریخ معاصر نشان داده است که این شبکه ها می توانند به عنوان محلی برای تضارب آرا و  نظرات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته یا در جهت ایجاد موج های حمایتی- انتقادی، حتی اپوزسیون علیه نظام های دولتی عمل کنند. به همین منظور تاثیر این شبکه ها بر جریانات سیاسی حاکم بر اجتماع و روند تاثیرگذاری بر این جریانات به خصوص در انتخابات قابل توجه است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، منافع ملی، رسانه، جهانی شدن، مشارکت سیاسی
 • جواد صالحی*، رضا حشمتیان صفحات 125-155

  از اواخر سده بیستم و دهه اول سده بیست و یکم نظام بین الملل با تحولات ساختاری از جمله تحول در قطب بندی قدرت های جهانی مواجه شد و از طرف دیگر جهانی شدن و منطقه گرایی در کنار یکدیگر رو به گسترش گذاشتند. گرچه تضادهایی با یکدیگر دارند. همچنین قدرت اقتصادی، نظامی و صنعتی چین سیار افزایش یافت و به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان ظهور یافت.  این تحولات و البته نگاه جهان غرب بخصوص امریکا باعث شد که سیاست نگاه به شرق ایران در جهت تامین منافع  و امنیت ملی تقویت شود. در این راستا روابط ایران و چین در همه ابعاد گسترش یافت. در واقع افزایش روابط ایران و چین را باید در دگردیسی های جهانی، منطقه ای، تحولات داخلی و خارجی دو کشور جستجو کرد. البته باید خاطر نشان کرد که چین به تامین منافع اقتصادی بیش از سایر عرصه های می اندیشد.

  کلیدواژگان: ایران، چین، جهانی سازی، نظام بین الملل، منطقه گرایی
 • مجید نوروزی*، مهدی آقابراری صفحات 157-178

   اندیشه سیاسی در هر دوره ای بر اساس دو متغیر زمان و مکان صورت بندی می شود. بدین جهت اندیشه سیاسی در ایران ضمن بهره گیری از فلسفه یونانی، از عناصر ایرانی همچون ایران شهری و وجوه اسلامی برخوردار بوده است. به همین دلیل اندیشه سهروردی همانند اندیشه سیاسی اکثر متفکران مسلمان، ترکیبی از عناصر عرفانی، ایرانشهری، اسلامی و یونانی است. در واقع سهروردی تلاش کرده است که بین عناصر سیاسی غربی، ایرانی و اسلامی سازگاری ایجاد نماید. به همین دلیل بر موضوعاتی همانند حکمت (فیلسوف شاه) یا سوفوکراسی، جایگاه سیاست در سعادت انسانی، تعامل بین اخلاق و سیاست، اتصال بین امر زمینی و آسمانی، عدالت و اعتدال تاکید می کند.

  کلیدواژگان: سهروردی، اندیشه سیاسی، ایرانشهری، حکمت اشراق، حکمت خسروانی، فلسفه یونانی
|
 • saeed jahangiri*, ahmad saee Pages 1-31

  The paper pursues three general goals: Firstly, it tries to explain briefly the conception of soft power and national security, secondly, it compares soft war with hard war, and thirdly, it assesses the impact of soft war on national security regarding Iran’s security structure. The studies show that the challenges and threats to national security, which are carried out indirectly and without bleeding, quietly and inexpensively, are a soft power that is based on seduction and persuasion. The Islamic revolution, as a thought and new political model, has hit hard to the dominance of the west. Although western experts believe the Islamic revolution government will not be overthrown by military attack, but they assert Islamic revolution could be toppled by using the soft power mechanism and propaganda. Therefore, the main question of the article is: Do soft power factors have an impact on Iran’s national security.

  Keywords: Soft War, propaganda, national security, National Power, Challenges, Threats
 • seyed asadollah athari meryan*, abozar mohmmadi Pages 31-55

  The most important part of the study of international relations, is the recognition of the actors and how they think, which form the basis of the performance of the state. In order to better understand the policies of the Islamic Republic of Iran in the international arena, one should consider the ideas of the Supreme leader because he has the highest importance in the political structure of this system. The authors have emphasized the understanding the approach of the Islamic Republic based on the opinion of Ayatollah Khamenei. In other words, this article seeks to explain the attitudes of Iran's Supreme leader to show how the system's authority, based on this type of thinking, can influence the achievement of the key goals of the Islamic Revolution. The Basics of the Supreme Leader's approach to foreign policy can be considered in the dignity, wisdom and expediency of leadership in foreign policy, the negation of the dominant and domineering relationship, the principle of maintaining and protecting the identity of the Islamic system and maintaining a revolutionary Islamic orientation.

  Keywords: Ayatollah Khamenei, international relations, hegemonic system, Ideology, National Interest
 • maryam mohmmad beigi*, rahmat haji amine Pages 57-77

   The paper deal with the approach of Turkey’s parties toward Syrian crisis from 2011 to 2017. From the early days of protest in Syria, Turkish government supported the Syrian opposition, encourage the Syrian government to implement reforms, and sharply criticized Syria for suppressing the opposition. Firstly, Turkey gave Syria some advices to introduce political and democratic reforms, however, it issued an ultimatum after the crisis had been intensified and violence erupted. The main question of the article is: what approach do Turkey’s parties adopt toward Syrian crisis? The hypothesis is: AKP and MHP supported Turkish military intervention in Syria and CHP, HDP and KP opposed it. Moreover, Turkey has been the subject of criticism globally because it gave its support to Syrian radical groups. In order to conduct the research, the author has used the descriptive-analytical method.

  Keywords: Syrian Crisis, Turkey, Foreign Policy, Turkish Parties
 • hassan shamsini ghiasvand*, ali alimohmmadi Pages 79-101

   The political movements, from the reformist and the hard liners, adopted various strategies and behavioral patterns for the 12th presidential election. These tactics came from domestic and international conditions. Hardliners adopted their own electoral tactics with regard to the effectiveness and the weakness of the eleventh government, the nuclear accord, Trump approach to Iran, the economic challenges of the country. The Quds daily was one of the fundamentalist media publishes headlines, news, analyzes, and other content based on fundamentalist behavior patterns. As a result, the critical structural attitude to the eleventh government plans, the magnitude of the economic challenges, such as the unemployment and corruption crisis, the ineffectiveness of the nuclear deal and the cultural and ideological panic of the clerical establishment appears in the newspaper.

  Keywords: Quds Newspaper, Hard liners, Nuclear Deal, Election, Presidency
 • ghafar zare* Pages 103-123
 • javad salehi*, reza heshmatian Pages 125-155

   Since the late of 20 century and the early of 21 century, international system face systemic change such as polarization of great powers, and globalization and regionalism has been expanded. China has become more powerful economically, militarily and emerged as the second economic powerful nation of the globe. Therefore, Iran has tried to adopt a foreign policy known as “look at the East” in order to increase national interest and security.  In recent years the relations between Iran and China has been increased in all dimensions. Close relations between Iran and China could be explained as a result of global and regional transformation and domestic changes in both countries. It is worth to mention that China places more importance on economic benefits than other interest.

  Keywords: Iran, China, globalization, International System, regionalism
 • majid norouzi*, mehdi agha barari Pages 157-178

  In every era, political thought is formed based on two variables of time and place. For this reason, political thought in Iran, while enjoying Greek philosophy, has enjoyed Iranian elements such as Iran and Islamic aspects. Suhrawardi's thought, like the political thought of most Muslim thinkers, is a combination of mysticism, Islamic, Greek and Iranian elements. In fact, Suhrawardi has tried to reconcile Western, Iranian, and Islamic political elements. He emphasizes issues such as wisdom (philosopher of the king), the place of politics in salvation, the interaction between ethics and politics, the connection between the earthly and heavenly, justice and moderation.

  Keywords: Suhrawardi, Political Thought, wisdom, Greek philosophy