فهرست مطالب

مطالعات منافع ملی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1397)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود جانبزرگی*، سیدمحمدامین حسینی، زهرا آقامیر محمدعلی، زینب غلامی صفحات 1-22

  نقش شخصیت در اجتماعی شدن افراد چکیده: شخصیت انسانی از طریق کنش متقابل با دیگران ساخته می شود و از طریق این کنش، ما می آموزیم که چگونه خود را با جامعه هماهنگ ساخته زندگی خویش را قاعده مند کنیم. این فرآیند اجتماعی شدن در فرهنگ و ساخت اجتماعی، برای فرد و جامعه حیاتی است. بدون اجتماعی شدن، ما نمی دانیم چه چیزی را ارزش بدانیم، چه کاری را انجام دهیم، چگونه فکر کنیم، چگونه سخن بگوییم، و در مقابل دیگران چگونه پاسخ دهیم. بدون این فرایند، شخصیت انسانی ما به کمال نمی رسد. یافته های علمی موید این امر است که انسان ها در پرتو اجتماع، و آموزش و اکتساب قوانین، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که به موجودی اجتماعی تبدیل شده و شخصیت انسانی کسب می کنند. ابتدا سعی می شود تبیینی جامع از مفاهیم سیاسی، سیاسی شدن و اجتماعی شدن ارائه گردد و به دنبال آن با توجه به سئوال اصلی پژوهش که شخصیت چه تاثیری  می تواند بر اجتماعی شدن فرد در جامعه از خود بر جای گذارد بحث و بررسی خواهد شد همچنین فرضیه ای که بر این موضوع مترتب شده این است که در پرتو اجتماعی شدن با در دست داشتن ابزار موجود، فرد را آنگونه که برنامه ریزی شده است در راستای اهداف خود، اجتماعی می نمایند. 20/9/1397

  کلیدواژگان: اجتماعی شدن، شخصیت، جامعه، آموزش
 • ابراهیم عباسی*، حسین یوسفی ثابت صفحات 23-48

  شوراها کارکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. البته این کارکردها در هر جامعه ای متاثر از وضعیت وضعیت اقتصادی، باورهای تاریخی و مقتضیات روز دارد. شوراها در ایران با چالش های مختلفی مواجه بوده اند. ولی با توجه به نوع انتخابات شوراها، تعامل بیشتر شوراها با همه مردم، حضور همه طبقات و اقشار مردم در شوراها، حضور گسترده زنان در شوراها و... این نهاد مردمی توانسته است درباره تربیت سیاسی شهروندان، تربیت نخبگان، افزایش توجه به تصمیم گیری جمعی، کاهش تبعیض جنسیتی، تغییر نگرش به زنان و حضور جوانان در تصمیم گیرها تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: شوراها، توسعه، نخبه پروری، انتخابات، نظارت، خرد جمعی، جامعه پذیری
 • حسن شمسینی غیاثوند*، محمد شاویسی صفحات 49-65

   نوبنیادگرایان دینی همانند داعش تحت تاثیر عناصر مختلف داخلی مانند جنگ های داخلی و همچنین علل جهانی مثل تهاجم غرب به کشورهای اسلامی شکل گرفتند. داعش که با توجه به بحران های داخلی عراق، سوریه و برخی از عوامل منطقه ای همچون سیاست دولت قطر و ترکیه و چالش های بین المللی شکل گرفت تا سال 2015 از قدرت بسیار زیادی برخوردار شد. اما از سال 2017 به حداقل به لحاظ جغرافیایی زوال یافت. در زوال داعش راهبردهای جمهوری اسلامی تاثیر گذار بود. ایران در ابعاد مختلف نظامی، منطقه ای، بین المللی، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات خاصی در فروپاشی جغرافیایی داعش داشت. در این راستا می توان به کمک های مستشاری نظامی، ارایه اطلاعات نظامی به نیروهای عراقی و سوری و ایجاد و گسترش شبکه های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه اشاره کرد. در راهبرد بین المللی می توان به بین المللی کردن موضوع داعش و ایجاد داعش از سوی امریکا و ائتلاف استراتژیک با روسیه علیه داعش و از بعد منطقه ای موضوعاتی همانند ائتلاف با کشورهای منطقه ای از جمله ترکیه علیه داعش، خنثی سازی سیاست های عربستان در مورد داعش؛ وابستگی داعش به عربستان و ایجاد یک ائتلاف منطقه ای علیه سایر کشورهای منطقه ای از جمله عربستان، قطر و... اشاره کرد.

  کلیدواژگان: نوبنیادگرایی، داعش، پساداعش، ایران، امنیت، عراق
 • علی محمد حقیقی، فتحعلی همتی صفحات 67-96

  مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی لیبرالیسم ایرانی 1358-1360] چکیده: در طول قرن گذشته، تاریخ ایران چهار دوره به قدرت رسیدن لیبرال ها را تجربه کرده است. محمد مصدق، شاپور بختیار و مهدی بازرگان بعنوان نخست وزیر و ابوالحسن بنی صدر بعنوان رئیس جمهور، که مصدق و بختیار در دوران رژیم پهلوی و بازرگان و بنی صدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت رسیدند. سوالی که به ذهن متبادر می شود، دیالکتیک مناسبات قدرت چگونه بوده است؟ چرایی و عوامل عدم ثبات سیاسی و از دست دادن قدرت در کوتاه مدت از جمله سوالاتی است که اذهان را به خود مشغول می سازد. به نظر می رسد، عوامل فرهنگی و اعتقادی ایرانیان فضای مناسبی برای پیاده سازی لیبرالیسم در ایران نیست. در این مقاله از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف که ابزاری کارآمد برای شناخت و تبیین پدیده های سیاسی است بهره خواهیم جست و به دیالکتیک مناسبات قدرت و به قدرت رسیدن و عزل بنی صدر پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: ایران، لیبرالیسم، دیالکتیک، گفتمان، ملی گرایی
 • ابراهیم متقی*، سعید جهانگیری صفحات 97-124

   جهانی شدن چه ضرورتی تاریخی و خودجوش باشد و چه پروژه ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است که پیش روی جهانیان قرار دارد و فرصت بازیگری در این میدان بر روی همه جوامع باز است. در این میدان هم فرصت فراوان است هم خطر. هر جامعه که توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچوب مرزهای ملی داشته باشد و شیوه به کارگیری آن را در رابطه با دیگر کشورها به گونه ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن بیست و یکم بداند، قابلیت بازیگری موفقیت آمیز در این میدان را خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر دولت دیگر، نمی تواند بی توجه به محیط بین المللی (منطقه ای و جهانی) به حیات خود تداوم بخشد. جهانی شدن یا جهانی کردن فرآیندی است که موجب تغییرات محیطی در سطح جهانی به شکل عظیم شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال آن نیست که به همه جنبه های پیامدهای جهانی شدن برای ایران بپردازد. به عبارت دیگر، از آنجا که جهانی شدن در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی محیط نوین و پویایی را موجب می شود، بررسی آن و تحلیل پیامدهایش برای ایران در یک مقاله میسر نیست. از این رو در این مقاله با طرح این پرسش اصلی که جمهوری اسلامی ایران در دنیای جهانی شده چه باید انجام دهد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، ایران، سیاست خارجی، شرکت های چند ملیتی و فرهنگ
 • نجفی جویباری*، رضا بهرامی صفحات 125-151

  با انتخاب «حسن روحانی» و روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی با دگردیسی های جدیدی مواجه شد.  دولت با چالش های مختلف جهانی ، منطقه ای و داخلی مواجه بود. این چالش ها بیشتر مرتبط با جهانی سازی، امنیت نوین جهانی، ابعاد پیچیده امنیت در سطح جهانی و منطقه ای، درگیری های منطقه ایی و... مواجه بود.  به همین دلیل  امنیت جمهوری اسلامی در دوران دولت یازدهم متاثر از جهانی شدن در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی(اجتماعی) همچون تعاریف جدید امنیتی و حضور فرا منطقه ای و امنیت سیبرنتیکی بوده است. دولت روحانی با راهبرد تعامل سازنده و سیاست تنش زدایی، شرق گرایی و مبارزه  با  افراط گرایی نظم مورد نظر خود، همان نظم منطقه ای پایدار را دنبال نمود. در این راستا اقدامات مختلفی اعم از توافق هسته ای، ائتلاف با دیگر کشورها در راستای نابودی جریان های افراطی همچون داعش، عامل با برخی گروه ها در کشورهای همسایه، تلاش در جهت ائتلاف با  برخی کشورهای قدرتمند منطقه ای و جهانی همچون روسیه و ترکیه  و بهره برداری از شکاف امنیتی امریکا و غرب را اتخاذ شد. 

  کلیدواژگان: دولت روحانی، جهانی شدن، امنیت نرم، برجام، تنش زدایی، شرق گرایی، منطقه گرایی
 • صائب شعبانی*، علی فرزعلیان صفحات 153-178

   یکی از مهمترین موضوعات در سیاست نوین جهانی نظارت است. موضوعی که از ابعاد مختلف حقوقی، نهادی، کارکردی و رسانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است. ماهیت و جایگاه نظارت در عصر اطلاعات بسیار افزایش یافته است، چرا که رسانه های نوین همه مسایل کشور را در اختیار افکار عمومی قرار می دهند. بدین لحاظ تامین منافع ملی نشات گرفته از تحقق نظارت های همه جانبه بخصوص نظارت حقوقی و رسانه ای است. بدیهی است که نظارت بر قوه مجریه بدلیل در اختیار داشتن بیشترین قدرت، قدرت مالی و بودجه، ارتباط با مردم و... از اهمیت بیشتر برخوردار است. این نظارت ها اعم از نظارت حقوقی، سیاسی، رسانه ای، مالی، کارکردی و... در راستای پیشبرد منافع همه جانبه کشور و کاهش زمینه های فساد، ناکارآمدی و قانون گرایی است.

  کلیدواژگان: رئیس جمهور، قوه مجریه، نظارت، مجلس شورای اسلامی، ایران
|
 • masoud jan bozorgi* Pages 1-22

  The personality is created through interaction with others, and through this action, we learn how to harmonize ourselves with the society and regulate our lives. The process of socialization in the culture and construction of society is vital for both individual and society. Without socialization, we do not know what to value, what to do, how to think, how to talk, how to respond to others. Without this process, our human personality will not be perfected. Scientific findings confirm that human beings become social entities and acquire human personality through society, education laws, values and social norms. At first, we try to present a comprehensive explanation of political concepts, politicization and socialization. Then, the authors try to the main question: how does personality influence the socialization of the individual in society.

  Keywords: Socialization, personality, Society, Education
 • ebrahim abbasi* Pages 23-48

  The Position of the City Councils in the Socialization of Iranian People Abstract: The councils have different political, social, and cultural functions. These functions in any society are influenced by the status of the economic situation, historical beliefs and requirements of the day. The councils in Iran have faced various challenges. With regard to the kind of council elections, the interaction of councils with all people, the presence of all classes of people in the councils, the massive presence of women in the councils, this popular institution has been able to raise awareness about citizens' political education, elite education, collective decisions, reduction of gender discrimination, change of attitudes toward women, and the presence of young people in decision-makers.

  Keywords: councils, Development, Elitism, Election, monitoring, Collective Wisdom, Socialization
 • hassan shamsini ghiasvand* Pages 49-65

  The National Interest and Iran’s Military Strategy toward ISIS   Abstract: Fundamentalists, like ISIS, emerged as a result of domestic factors such as civil war and global reasons as the intervention of western countries in Islamic countries. ISIS formed as a result of the crisis in Iraq and Syria, and regional factors such policies adopted by Turkey and Qatar found the strength in 2015. Since 2017 it has lost its territory. Iran’s strategies had an impact on ISIS decline. Iran has had a particular impact on the geographical decline of ISIS in various dimensions of military, regional, international, social and cultural affairs. Iran provided military intelligence to Iraqi and Syrian forces, and established intelligence and security networks in the region. In the international arena, Iran internationalized the ISIS issue, formed a coalition with Russia and Turkey against ISIS, and neutralized Saudi policies on ISIL.

  Keywords: Fundamentalism, ISIS, Post-ISIS, Iran, Security, Iraq
 • ali mohhmmad haghighi, fatali hemmati Pages 67-96

  Relations of Power and Political Thought of Liberals in Iran 1356-1960   Abstract: During the last century, Iran's history has experienced four period in which liberals have taken power. Mohammad Mossadegh, Shapur Bakhtiar (in Pahlavi regime) and Mehdi Bazargan as prime minister, and Abulhassan Bani Sadr as president (after the Islamic Revolution), came to power. The question that comes to mind is: How had the dialectics of power relations been? The causes and factors of political instability and the loss of power in the short term are among the issues that occupy the mind. It seems that the cultural and ideological factors of Iran don’t provide a good context to implement liberalism. In this paper, we will use the method of Laclau and Mouffe’s discourse as an effective instrument for the identification and explanation of political phenomena, and analyze the impact of the dialectic of the power relations on appointment and dismissal of Bani Sadr.

  Keywords: Iran, Liberalism, dialectic, Discourse, nationalism
 • ebrahim motaghi* Pages 97-124

  Globalization and its Challenges for Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy Abstract: Whether globalization is a historic and spontaneous necessity, or a planned and imposed project, it is a reality the world has faced and all societies have the opportunity to play in this field. There is also a great deal of opportunity and danger in this arena. Any society that has the ability to use its existing tools and potential capabilities within its national borders, and knows how to use them in relation to other countries and consistent with the requirements of the 21st century, it has the ability to succeed in this arena. Like any other government, the Islamic Republic of Iran cannot survive without regard to the international (regional and global) environment. Globalization is a process that has brought enormous changes to the global environment. By using the descriptive-analytic methodology, this paper does not seek to address all aspects of the globalization consequences for Iran. In other words, since globalization creates a modern and dynamic environment for economy, culture, and politics, it is not possible to examine its consequences for Iran in this paper. Therefore, the main question of paper is: What should the Islamic Republic of Iran do in a globalized world?

  Keywords: globalization, Iran, Foreign Policy, Multinational corporations, culture
 • najafi joubari*, reza bahrami Pages 125-151

  Islamic Republic of Iran’s Security Strategy in Rouhani Administration   Abstract: With the election of Hassan Rouhani the security strategy of the Islamic Republic faced a new transformation. The government faced various global, regional and domestic challenges. These challenges were more connected with globalization, global security, global and regional dimensions of security, regional conflicts. For this reason, the security of the Islamic Republic during the 11th government has been affected by globalization in all aspects of economic, political, cultural (social), such as new security definitions, transatlantic presence and cybernetic security. Rouhani administration pursued the same sustainable regional order by adopting a constructive engagement strategy and the policy of détente, Orientalism, and the fight against extremism. In this regard, various actions include a nuclear accord, a coalition with other countries to eradicate extremist movements such as ISIS, engagement with some groups in neighboring countries, forming a coalition with some powerful regional and global powers such as Russia and Turkey and exploiting the US-Western security gap

  Keywords: Rouhani Administration, globalization, Soft Security, Detente, Orientalism, regionalism
 • Saeb Shabani*, ali farzalian Pages 153-178

   One of the most important issues in the new global politics is an oversight. The issue, has different legal, institutional, functional and media dimensions, has a particular importance. The nature and place of oversight in the information age has increased because the new media provides public opinion with all domestic issues. In this regard, the pursuit of national interests derives from the implementation of comprehensive oversight, especially legal and media monitoring. It is obvious that monitoring the executive branch has more importance due to the fact that it has the most financial and budgetary power and it can effectively communicate with the people. These oversights including legal, political, media, financial, and operational monitoring, are serving the country's national interests and reducing the corruption, inefficiency and guarantee the rule of law.

  Keywords: president, Executive Branch, Oversight, Parliament, Iran