فهرست مطالب

Research en Langue Francaise - Volume:1 Issue: 1, 2018
 • Volume:1 Issue: 1, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مارین لدرر* صفحات 7-13

  در این مقاله به بررسی تفاوت میان تناظر و تعادل می پردازیم. یافتن نظیر کلمه و عبارت در روش تحت اللفظی و وفاداری به صورت توصیه می شود و پیداکردن معادل در نظریه و روش هایی که تاکید بر معنی جمله است اعمال می شود.تفاوت اساسی میان تعادل و تناظر را این گونه می توان بیان کرد که تعادل بین دو متن وجود دارد ، در حالی که تناظر بین عنصرهای زبانی، واژه ها، عبارت ها، اصطلاح ها یا ساختارهای نحوی درون متن برقرار است. تعادل تناظری است که پیش از ان وجود نداشته و اسلوب و روش معمول در ترجمه است؛ ولی، مانع برخی تناظرها بین عنصرهایی که در همه شرایط همسان هستند نمی شود، چه این عنصرها از بیرون بافت وچه از درون متن برگرفته شوند.برای موفقیت یک ترجمه، باید میان متن اصلی و متن ترجمه شده تعادل کلی برقرار کرد. ترجمه واژه به واژه پاسخگوی نیازهای خاص است، در حالی که کاربرد همیشگی آن مجال برقراری تعادل را نمی دهد.اما هیچ ترجمه ای فقط بر مبنای یکی از این دو روش انجام نمی گیرد. برخی اوقات در ترجمه معنائی از تناظر استفاده می شود و در ترجمه وفادار به کلمه، مترجم معادل آن را به کار می برد. باید توجه کرد که این دوگانگی مطلق نیست.

  کلیدواژگان: ترجمه، دوگانگی، تعادل، تناظر
 • امحند عمودن* صفحات 16-35

  درک اصطلاحات در آگهی های تبلیغاتی دشوار است زیرا به دلیل تغییراتی که در آن داده می شود اصطلاح پیچیده و غیر شفاف می گردد، به همین سبب آموزش آن در کلاس های زبان ضرورت می یابد. چنانچه برنامه آموزش اصطلاحات با تکیه بر پیکره های تبلیغاتی ارائه شود نیاز به مدرسان کار آزموده است زیرا کار بسیار دشواری است. این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی آموزشی-اجتماعی است با اهداف زیر نگاشته شده است: نشان دادن روش های گوناگونی که متون تبلیغاتی از اصطلاحات استفاده می کنند و همچنین مشکلات درک و دریافت این متون به دلیل تغییرات ساختاری و بافتی که اصطلاحات در آن بکار برده می شوند و در آخر شیوه های آموزش مبتنی بر روش شناسی اجتماعی بررسی می گردد. در این پژوهش از پیکره ای متشکل از 100 آگهی تبلیغاتی استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که تغییرات ساختاری و بافتی باعث پیچیده شدن درک اصطلاحات می شوند و برای تدریس آن باید از روش شناسی آموزشی-اجتماعی  بهره جست. 

  کلیدواژگان: اصطلاحات ثابت، اصطلاحات تغییر یافته، تبلیغات، روش شناسی آموزشی اجتماعی، درک معنا
 • شراره چاوشیان* صفحات 37-59

  در مجموعه داستان کوتاه حکایت عشقی بی قاف بی شین بی تقطه اثر نویسنده معاصر ایرانی، مصطفی مستور، خواننده با شخصیت هایی برخورد می کند که در آستانه ی فهم حقیقت، آگاهی از احساس خود، یا دریافت جواب به سوالات خویش درباره جهان، عاجز از تحمل آن، یا به زندگی خود پایان می دهند ، یا دچار نوعی "خود درمانگی" می شوند که مانع ادامه ارتباط آنها با محیط پیرامون خویش است، یا به نحوی از نظرگم می شوند. شخصیت ها از طریق قوه ی شناخت خود، تصویری از جهان پیرامون خود می سازند که اساس آن بر پایه ی ادراک آنها و دریافت هایی است که به گمان آنها واقعی هستند. این رفتار می تواند شالوده ی نظری خود را در پدیدارشناسی مرلوپونتی بیابد، آنجا که او اولویت را به "وجود در جهان" می دهد. معرفت شناسی منتجه از نظریات مرلوپونتی بیشتر حاصل شناخت، همچون عنصری پویا، می باشد تا عکس العمل های ساده جسمی. مقاله ی حاضر به مطالعه ی درکی که پرسوناژها از محیط پیرامون خود پیدا می کنند و عکس العملی که معرفت شناسی منتجه ازاین ادراک به همراه دارد می پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با رجوع به نظریات مرلوپونتی که در دو کتاب این نظریه پرداز پدیدارشناسی قوه ی ادراک و ساختار رفتار عنوان نموده است، خواهد بود.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، مرلوپونتی، شناخت، مرگ، خود درماندگی
 • هادی دولت آبادی * صفحات 61-81

  مطالعه ی گویش های زبان فرانسه در حوزه های مختلف اطلاعات زیادی در خصوص غنای گویش های مختلف زبان فرانسه که بر روی پنج قاره جهان صحبت می شود به ما می دهد. هر کدام از این گویش ها نه تنها ویژگی های آوایی و گرامری خود را دارند بلکه ویژگی هایی مربوط به حوزه ی معنایی نیز در آنها مشاهده می شود. واژگان سیاسی فرانسه زبانی موضوعی غنی و کمتر پرداخته شده است به نحوی که این واژگان در انواع مختلف زبان فرانسه از خلال محیط فرانسه زبان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند با توجه به این امر که هر گویش فرانسه ویژگی هایی را بروز می دهد که نه تنها بیانگر فرهنگ، بلکه نشانگر خطوط تاریخی – سیاسی کشور مورد نظر نیز هستند. این مقاله سعی دارد یک تیره شناسی از واژگان سیاسی گویش های فرانسه را با یافتن عبارات مربوط به این حوزه در فرهنگ های لغت ارائه کند. پس از معرفی انواع مختلف، این پژوهش نشان می دهد که ویژگی های معنایی و لغوی غنی ترین خصوصیات واژگان سیاسی گویش های فرانسه در محیط فرانسه زبان هستند.

  کلیدواژگان: زبان سیاسی، فرانسه زبانی، واژه شناسی گویش ها، ویژگی های لغوی، ابداعات لغوی
 • ناهید جلیلی مرند * صفحات 83-103

  " نمادها " کلماتی هستند که با تصورات انسان در ارتباط بوده، موجب ابهام در گفتار یا نوشتار می شوند و هم چنین مشکلاتی در ترجمه بوجود می اورند. اگر کلید این نمادها را در اختیار نداشته باشیم، متون یا کلام به صورت راز و رمز برایمان غیر قابل درک خواهند شد. در واقع، در تعامل دوزبانه که در آن باید ترجمه وارد عمل شود، لازم است که معانی این کلمات نمادین به درستی به زبان مقصد منتقل شده و با فرهنگ آن زبان مطابقت نمایند، و یا در صورت نیاز واژگان دیگری جایگزین آن ها شود تا هدف گوینده یا نویسنده روشن گردد. در این راستا مترجم باید به راهکارهای مختلف ترجمه، زبان شناسی و سبک شناسی مورد پذیرش دو زبان مبداء و مقصد روی آورد. در مقاله حاضرکه پیکره آن را دو شعر سهراب سپهری "صدای پای آب" و "مسافر" تشکیل میدهند، نمادهای بکاررفته در آن ها مورد مطالعه تحلیلی قرار گرفته اند. از آنجایی که این کلمات نمادین در زمینه های متنوعی معرفی شده اند، برای ایجاد نظم و انسجام در پژوهش، نام "گیاهان" بکار رفته در دو شعر مذکور را انتخاب و همراه با ترجمه فرانسه آن ها در کتاب دو دفتر شعر سهراب سپهری (1394) با تکیه بر تعاریف چند فرهنگ تخصصی بررسی شده اند.

  کلیدواژگان: نماد، سهراب سپهری، فرهنگ، معنای ضمنی، گناهان نمادین
 • اقسانه پورمظاهری * صفحات 105-125

  برای توصیف دیگری در محیط بیگانه، نویسنده تلاش می کند که جهانی را که شناخت و درک آن به نظر دشوار می رسد، به قلم بیاورد. به عبارت دیگر، او با ناسازگاری بین سطح زبانشناختی و معنی شناختی بین مرجع متنی و جهان مرجع مواجه است. از آنجایی که نویسندگان مسافر دیدی ناکامل و جزئی از دنیای خارج - از لحاظ زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی – دارند، چطور به مقایسه دو جهان و ایجاد مرجع متنی می پردازند؟ مقاصد تطبیقی و گفتمانی، ادبی و بین فرهنگی که نشان دهنده عملکرد نمایشی زبان در موقعیت های دیگر و ظرفیت زبان برای گفتن یک جهان خارج است برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسش ما چگونگی تولید نوشتاری دنیای بیگانه در سفرنامه های فرانسوی قرن نوزدهم در مشرق زمین است که با مطالعه تکامل راهکارهای همگون سازی بینافرهنگی در دنیایی که از پیش غیر قابل مقایسه انجام می شود. هدف ما تحلیل عملکرد زبان در ارتباط با واقعیت ارجاعی در شرایط بیگانه است که با استفاده از شش روایات انتخاب شده به آن می پردازیم.

  کلیدواژگان: همگون سازی فرهنگی، دیگریت، رئالیا، شرق، بینافرهنگیت
 • فرناز ساسانی*، مرجان فرجاه صفحات 127-143

  از سالها پیش نیاز استفاده از ابزار چند رسانه ای و حضور تصویر در کلاس های زبان، به ویژه در دانشگاه، احساس می شود. هنگامی که فراگیران زبان به "تصویر در حال حرکت" نگاه می کنند، درک بهتری از معنا دارند، به خصوص به دلیل اینکه تصویر جنبه های فرهنگی جامعه را بهتر انتقال می دهد. علاوه بر این، ویدیو به خوبی واکنش های میان دانش آموزان را تحریک میکند تا آنها مشارکت فعال در کلاس داشته باشند. برای جهت بخشیدن به توجه دانشجویان، کلاس های ویدیو قابلیت این را دارند که ابزارهای کاربردی متنوع به منظور فعالیت های آموزشی و ترجمه از جمله فیلم مستند، گزارش، انیمیشن، قسمتی از فیلم و یا تبلیغات ارائه دهند. در این تحقیق ابتدا به مطالعه جنبه های مختلف چند رسانه ای و ابزارهای صوتی و تصویری در حیطه آموزش و سودمندی ابزار سمعی و بصری و ویدیو درآموزش زبان فرانسه پرداختیم. سپس محورهای مختلف استفاده از ویدیو های بارگزاری شده از اینترنت را بر شمردیم و در نهایت، به بررسی نحوه کار با ویدیو در کلاس درس پرداختیم و راهکارهای مناسب کار با ویدیو برای استفاده مجدد واژگان و مفاهیم دستوری، همچنین موضوع های فرهنگی در راستای مطالعه گفتمان با محوریت عملگرا و ارتباطی در خصوص موضوع های مختلف مربوط به آموزش زبان فرانسه را ارائه نمودیم.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان فرانسه، چندرسانه ای، ویدئو، ابزار آموزشی، ترجمه
|
 • Marianne LEDERER* Pages 7-13

  The concepts of equivalence and correspondence has been two key concepts in translation studies and many theorists has attempted to define them; some also challenged the possibility of having equivalent texts at all. The present research aims to study the difference between correspondence and equivalence. Finding the corresponding words or phrases is prescribed in the literal and faithful translation and finding equivalents is employed in those methods that accentuate the meaning of the sentence. The main difference between equivalence and correspondence is that equivalence exists between two texts, but correspondence exists between lingual elements, words, phrases, expressions or syntactic structures in the text. For a translation to be successful, the source text and translated text should be generally equivalent. Literal translation may fulfill certain requirements , however, it cannot be considered as a useful method for all, for it does not lead to equivalence. But no translation is merely conducted based on one of these methods. Correspondence is sometimes used in the semantic method and at times the translator apply its equivalent in literal translation. So this is not an absolute dichotomy. In this sense, correspondences and equivalences coexist in all translation products. And therefore translation is always a blend of word correspondences and sense equivalences.

  Keywords: translation, dichotomy, equivalence, correspondence
 • M’hand AMMOUDEN* Pages 16-35

  Si les séquences figées sont souvent difficiles à comprendre, les publicitaires leur font subir diverses transformations qui les rendent plus opaques ; d’où la nécessité et intérêt de les enseigner surtout dans les contextes de français langue étrangère ou seconde. Si l’on décide de s’appuyer pour ce sur les publicités, le moins qu’on puisse dire est que la tâche n’est pas des plus aisées et interpelle les didacticiens. Notre étude s’inscrit essentiellement dans le cadre de la sociodidactique. Elle vise à mettre en évidence différentes manières par lesquelles les séquences figées sont utilisées dans les publicités, à s’interroger sur les difficultés de compréhension qui peuvent découler notamment de leur décontextualisation et modification, et enfin à traiter d’aspects relatifs à leur didactisation dans le cadre de la sociodidactique. Elle s''appuie sur un corpus constitué d''une centaine de slogans publicitaires. Elle montre que les modifications que subissent les expressions originale sont susceptibles de rendre plus difficile l’accès à leur sens surtout dans les contextes de français langue étrangère ou seconde. Cela exige que l’enseignant ou le didacticien s’appuie sur les propositions de la sociodidactique.

  Keywords: séquence figée, défigement, slogans publicitaire, sociodidactique, accès au sens
 • Sharareh CHAVOSHIAN* Pages 37-59

  Dans le recueil de nouvelles L’histoire d’un amour sans " r ", ni " m ", ni " a ", de l’auteur iranien contemporain Mostafa Mastour, le lecteur rencontre des personnages qui, au seuil de la compréhension d’une vérité, de la prise de conscience de leur sentiment, ou de la réception des réponses à leurs questions au sujet du monde, ne pouvant la/les subir, mettent fin à leur vie, se sentent marqués par une sorte d' "autisme" qui les empêchent de continuer leur relation avec leur entourage, ou tout simplement disparaissent. A partir de leur conscience, les personnages de Mastour construisent une image du monde, basée sur leur perception, sur les acquis qui leur semblent réels, puis réagissent. Ce comportement pourrait trouver son appui théorique dans la phénoménologie merleau-pontienne, qui attribue la primauté à l' "être au monde. L'épistémologie qui résulte des propos de Merleau-Ponty, est donc le produit de la conscience -en tant qu'un élément qui vit-, plutôt que celui des simples réactions physiques. Nous allons étudier dans ce présent article, la perception de l'environnement par les personnages du recueil de nouvelles mentionné dans le titre, et vérifier la réaction qu'entraîne cette épistémologie chez eux, en nous appuyant essentiellement sur les propos de Merleau-Ponty dans ses deux livres Phénoménologie de la perception et La Structure du comportement.

  Keywords: Epistémologie, Merleau-ponty, Conscience, Disparition, Autisme
 • Hadi DOLATABADI* Pages 61-81

  L’examen des variétés du français dans différents domaines nous renseignent beaucoup sur la richesse des différents parlers français qui est parlé sur les cinq continents. Chacun des parlers français présente non seulement des spécificités phonétiques et grmmaticales, mais aussi celles relevant du domaine sémantique. Le vocabulaire politique de la francophonie est un objet riche et peu abordé dans la mesure où ce vocabulaire n’a pas été étudié dans les différentes variantes de français à travers l’espace francophone sachant que chaque parler français présente des spécificités faisant preuve non seulement de la culture mais aussi des traits historico-politiques du pays en question. Cet article essaie de présenter une typologie du vocabulaire politique des parlers français en effectuant le repérage des termes de ce domaine dans les ouvrages lexicographiques. A l’issu de la présentation de différents types, cette étude montre que les particularités sémantiques et lexématiques sont les plus riches concernant le vocabulaire politique de l’espace francophone.

  Keywords: Langage politique, francophonie, lexicologie dialectale, particularités lexicales, néologismes
 • Nahid DJALILI MARAND* Pages 83-103

  Les termes relatifs à l’imaginaire dont « les symboles » provoquent une grande confusion dans le discours oral ou écrit et causent des problèmes en traduction. Si l’on ne détient pas la clé des mots symboliques du texte ou du discours, ils y restent un mystère et bloquent sa compréhension. Or, dans une interaction bilingue qui exige la traduction, il s’avère indispensable de transmettre dûment leur sens, de les adapter au texte cible et au cas échéant de les remplacer par d’autres pour dévoiler le vouloir-dire du locuteur ou de l’auteur. Pour faire réaliser cet objectif, on doit recourir à tous les procédés traductifs, linguistiques et stylistiques que les langues source et cible exigent. Pour donner un cadre pratique à cet article, nous avons choisi les symboles abordés par Sohrâb Sépéhri dans ses deux poèmes « Le bruit de pas de l’eau » et « Le Voyageur ». Vu la variété de domaines dans lesquels se répartissent les symboles sépéhriens, « les plantes » des textes précités ont été cernés pour étudier leurs connotations culturelles en nous référant à leurs traductions en français dans le livre Deux poèmes de Sohrâb Sépéhri (2015). L’examen des procédés traductifs des passages sélectionnés a mis fin à notre étude dans cette recherche.

  Keywords: Symbole, Sohrâb Sépéhri, Culture, Connotation culturelle, Plantes symboliques
 • Afsaneh POURMAZAHERI* Pages 105-125

  Pour décrire un contexte altéritaire, l’auteur est obligé de transcrire un univers dont la sémiotisation apparaît difficile voire floue. Autrement dit, il est confronté à une irrégularité entre le niveau linguistique et sémantico-référentiel, entre la référence textuelle et l’univers référentiel. Vue la saisie linguistique relative de l’Autre, comment les énonciateurs-voyageurs procèdent-ils à la comparaison avec leurs lacunes lexicales? Nous nous intéressons par conséquent dans ce travail aux données comparatives et celles relevant de l’intention discursive, littéraire, interculturelle et auctoriale qui donnent à voir le fonctionnement représentationnel du langage en situation d’altérité et la capacité de la langue à dire un univers étranger. Etant un acte cognitif et créatif, nous allons voir comment la comparaison gère la saisie d’un univers étranger qui est, a priori, impossible. Nous cherchons donc à étudier l’évolution et les stratégies de la « réalisation » de cette assimilation interculturelle dans un univers que l’on peut qualifier de l’incomparable. Notre questionnement est né de la problématique de la reproduction des mondes étrangers, en l’occurrence les récits des voyageurs français en Orient du XIXe siècle parmi lesquels six œuvres ont été choisies de par l’importance de leur réception et leur qualité de précision dans la description. Nous analyserons donc le fonctionnement de la langue dans son rapport au réel en situation d’altérité à l’aide de notre corpus de récits de six voyageurs: Mathieu Claude compte de Gardane, Pierre-Amédée-Émilien-Probe Jaubert, J. M. Tancoigne, Jacques Morier, Gaspard Drouville et Adrien Dupré.

  Keywords: Assimilation, altérité, réalia, Orient, interculturalité
 • Farnaz SASSANI*, Marjan FARJAH* Pages 127-143

  Depuis des années, la nécessité de l'intégration de l’outil multimédia et la présence de l'image se font sentir dans les cours de français, en particulier à l'université. Quand les étudiants regardent une "image en mouvement", ils peuvent mieux saisir le sens, car l’image laisse particulièrement mieux véhiculer les aspects culturels d’une société. Par ailleurs, pour focaliser l’attention des étudiants, les cours dans lesquels l’enseignant fait appel à la vidéo pourront mettre à leur disposition des supports très pratiques pour l’activité de la traduction en offrant tout type de support vidéo : documentaire, reportage, film d’animation, séquence de film, publicité. Dans cette recherche, nous passons d’abord en revue les divers aspects de multimédia et le travail avec des outils audiovisuels en classe de français. Ainsi, nous soulignons les différents axes de l’utilisation des vidéos téléchargées à partir de l’Internet. Finalement, ces constatations nous amènent à nous interroger sur le fonctionnement de la vidéo au sein des classes de français à l’université en proposant des méthodes à partir de ce support pour quelques cours car chaque vidéo peut servir de référent pour réemployer le vocabulaire et les concepts grammaticaux ainsi que les thèmes culturels dans le but de permettre de faire une étude discursive, pragmatique et communicationnelle sur les différents sujets en rapport avec l’enseignement du français et de la traduction.

  Keywords: &quot, Apprentissage, enseignement du français&quot, Multimédia&quot, Vidéo&quot, Support pédagogique&quot, Traduction&quot