فهرست مطالب

ریزپردازنده - پیاپی 270 (آبان 1398)
 • پیاپی 270 (آبان 1398)
 • 24 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/08/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • معماری شهر هوشمند آینده با دو دیدگاه بهشت سازان و بهشت برآن
  علیرضا محمدی فر صفحه 3
 • دیوان فراموش شده
  مژده حمزه تبریزی صفحه 3
 • خودتان با همکاری باز شهر هوشمند خودتان را بسازید
  صفحه 20