فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان زرین آبادی*، ملیحه شفا، سیدمحمود طباطبایی صفحات 5-15
  در این پژوهش سعی شده است با تلفیق طرح و رنگ لباس های سنتی و امروزی، لباس هایی طراحی شود که نشان دهنده ذوق و سلیقه، تمدن، فرهنگ و هویت اصیل ایرانی باشد؛ بنابراین انواع طرح ها و تنوع رنگ ها در البسه محلی مناطق مختلف گیلان، بررسی و شناسایی گردید تا با توجه به چگونگی تناسب آن ها ، در طراحی لباس اجتماع بانوان (مانتو)، به کار گرفته شوند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای، و برای تایید یا رد فرضیات پژوهش، روش پژوهشی استفاده شده است؛ به این منظور، به صورت میدانی و روش پرسشنامه، اطلاعاتی از دو جامعه آماری طراحان لباس و فروشندگان مانتو، به تعداد 60 نفر، جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی (به کمک نرم افزار SPSS v.22) استفاده شده است. آزمون K-S برای نرمال بودن متغیرها، آزمون t تک نمونه مستقل و مقایسه دو جامعه، جهت بررسی فرضیات، آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و توجه به تاثیر مولفه های معنادار بر طراحی مانتو از دیدگاه جامعه های آماری و همچنین با توجه به اصول و عناصر بصری مطرح در پژوهش، بیست طراحی لباس اولیه انجام شد و از میان آن ها 6 طرح منتخب، در نرم افزار CLO Enterprise بصورت گرافیکی، ارائه گردید. در نهایت، شش دوخت مانتو انجام گرفت تا اهداف پژوهش محقق شود.
  کلیدواژگان: طراحی لباس بانوان، رنگ لباس بانوان، هویت فرهنگی، هویت ملی، لباس محلی گیلان
 • وحید محمدی*، حامد محمدی صفحات 17-24

  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه عوامل موثر بر نظام انتخاب(گزینش) مدیران شامل تجربه مرتبط، تحصیلات مرتبط، سوابق اجرایی و مدیریتی،و سن در کارخانجات نساجی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی و بر حسب نحوه گرد آوری داده ها، یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران کارخانجات نساجی بخش دولتی و خصوصی استان مازندران تشکیل می دهند. به منظور بررسی عوامل موثر بر نظام انتخاب(گزینش) مدیران از نظر خبرگان و نیز مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.جهت تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کای دو، نسبت و t استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام انتخاب مدیران در واحدهای نساجی استان مازندران مناسب نبوده و مدیران این صنعت از سوابق اجرایی و مدیریتی مرتبط، تجربه کاری مرتبط، تحصیلات مرتبط و همچنین شرایط سنی مناسب برخوردار نبوده اند و می توان ادعا نمود که یکی از عوامل موثر در رکود این صنعت در استان مازندران، ناکارآمدی نظام انتخاب مدیران این صنعت می باشد.

  کلیدواژگان: صنعت نساجی، تحصیلات، تجربه، سابقه اجرایی و مدیریتی، سن
 • الهام علی نقی زاده*، سعیده هاشمیان، محمدرضا ناطقی صفحات 25-30

  در پژوهش حاضر، پس از تهیه مواد اولیه، نانو کامپوزیت پلیمری نانو رس- پلی پروپیلن و سبوس برنج با روش مخلوط مذاب با درصدهای متفاوت از نانو ذره تهیه شد و شناسایی این کامپوزیت و خواص آن از طریق تستهای پراش اشعه ایکس ، تصاویر میکروسکوپی  و تستهای مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است . ویژگی های مکانیکی شامل ساختار نانو کامپوزیت ها ، استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه، جذب بخار آب، مقاومت در برابر اکسید شدن، تعیین دمای ذوب  مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت کششی با افزایش میزان نانو ذره افزایش می یابد اما با بالارفتن درصد مصرف بیش از 5 درصد کاهش می یابد. با افزایش غلظت نانو ذرات درون ماتریس در درصدهای وزنی بالاتر، خواص ضربه و میزان جذب آب و مقاومت در برابر اکسید شدن کاهش می یابد اما دمای ذوب نمونه ها با افزایش میزان نانو ذره افزایش می یابد که  این نشان دهنده ایجاد فاز یکدست بین نانوذره و سطح پلیمری می باشد و جمع شدگی ظرف کمتر خواهد شد. با توجه به تصاویر میکروسکوپی نمونه ها مشخص شد یک پیوستگی خاص بین دو فاز وجود دارد، درواقع عملا یک فاز در کامپوزیت ها  مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: فرآورده سبوس برنج-پلاستیک، نانورس، خواص کاربردی، میکروسکوپ عبوری الکترونی، اشعه ایکس
 • فاطمه جمیلی، محمد میرجلیلی*، حسن علی زمانی صفحات 31-37
  در این پژوهش، روشی جدید برای تولید کامپوزیت چوب-پلاستیک زمینه پلی وینیل کلراید با ویژگی های رنگی، مکانیکی و ضد میکروبی بهبود یافته بررسی شده است. در این راستا ابتدا الیاف چوب با کلریت سدیم سفیدگری و لیگنین زدایی شده و پس از آن با رنگزای طبیعی مستخرج از پوست گردو رنگرزی شده است. در مرحله بعد کامپوزیت چوب-پلاستیک با ترکیب الیاف چوب عمل آوری شده و پلیمر پلی وینیل کلراید انجام شده است. پس از سفیدگری، مقدار % 8/58 از لیگنین الیاف چوب از سلولز جدا شده و شفافیت الیاف چوب افزایش یافته است. شکل شناسی سطح کامپوزیت به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مطالعه شده است. همچنین، تاثیر سفیدگری و رنگرزی طبیعی بر رنگ، خواص مکانیکی و خاصیت ضد میکروبی کامپوزیت های تولید شده ارزیابی شده است. کامپوزیت های عمل شده با الیاف چوب رنگرزی شدهفعالیت ضد میکروبی بالایی در برابر دو باکتری Escherichia coli و Staphylococcus aureus نشان داده و میزان کاهش باکتری ها % 100 بوده است. همچنین، نتایج نشان دادند که تاثیر تابش نور خورشید بر رنگ کامپوزیت ناچیز بوده و ثبات رنگی کامپوزیت تولیدی عالی بوده است.
  کلیدواژگان: کامپوزیت چوب-پلاستیک، سفیدگری، پوست گردو، ضد میکروبی
 • ملیحه دهقان، مرتضی ودود*، پدرام پیوندی، مهدی رضاییان صفحات 39-50
  در سال های اخیر با رشد علم و فناوری و ایجاد بازارهای رقابتی در صنعت پوشاک، لزوم کنترل کیفیت، اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی و پیش بینی خواص محصول نهایی اهمیت به سزایی پیداکرده است. امروزه کارخانه های تولیدی به دنبال استفاده از روش های بینایی ماشین و الگوریتم های مختلف پردازش تصویر هستند، چراکه در این روش ها نه تنها نیازی به استفاده از دستگاه های گران قیمت و پیچیده نیست، بلکه با استفاده از یک رایانه و یک دوربین، می توان به نتایج بسیار مطلوب در کمترین زمان ممکن دست یافت و همچنین خطاها را به حداقل ممکن رساند. در این مقاله، پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از بینایی ماشین در صنعت پوشاک مانند اندازه گیری بدن انسان و تهیه سایز مناسب بدن، تبدیل الگوی کاغذی به الگوی دیجیتالی قابل تصحیح و سایزبندی، طراحی و طبقه بندی مد و پوشاک، پرو مجازی لباس، تشخیص عیوب پوشاک به طور خودکار، کاربرد دوربین حرارتی در بررسی راحتی پوشاک مرور شده است.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، اندازه گیری بدن، دیجیتالی کردن الگو، طراحی مد، راحتی پوشاک
 • بنفشه سادات عربیان، مهدیه دهقان، محمدصالح احمدی*، پدرام پیوندی صفحات 51-59

  با توجه به این که یکی از مهم ترین عوامل رشد هر صنعتی ایجاد و توسعه نمانام (برند) در آن صنعت می باشد، حمایت از نمانام های موجود و کمک به ایجاد نمانام های جدید در صنعت پوشاک راه را برای افزایش صادرات و شکوفایی صنعت هموار خواهد ساخت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است و با هدف شناسایی و بررسی مشکلات نمانام سازی در صنعت پوشاک ایران و ارائه راهکار حل مشکلات از دیدگاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام شده است. به همین منظور پرسشنامه هایی برای دو جامعه هدف مصرف کنندگان و صنعتگران طراحی شد. حجم نمونه مصرف کنندگان 385 نفر در نظر گرفته شد که از این تعداد، 160 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 225 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. حجم نمونه از صنعتگران نیز 34 پرسشنامه  بود که از این تعداد، 29 پرسشنامه به صورت اینترنتی و 5 پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل گردید. برای بررسی فرضیه های ارائه شده از آزمون فرض با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. بر اساس نتایج، مشخص شد اثرپذیری مصرف کنندگان از اطرافیان رابطه معناداری با خرید پوشاک نشان دار دارد و وضعیت مالی مصرف کنندگان رابطه معناداری با شناخته شده بودن نمانام پوشاک دارد. همچنین دیدگاه ها و رفتار مشتری در ارتباط با موضوع نمانام مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکلات با استفاده از نظرات تولید کنندگان، صنعتگران و مشتریان ارائه گردید.

  کلیدواژگان: نمانام سازی، صنعت پوشاک، موانع، مصرف کننده، صنعتگر
|
 • Ehsan Zarinabadi *, Malihe Shafa, Seyed Mahmood Tabatabae Pages 5-15
  In this research, it has been tried to design clothes that shows art and taste, civilization, culture and original identity of Iranian people. In this way, types of designs and variety of colors in traditional clothes of different regions in Gilan are examined and identified, so that they can be used in designing women's uniform cloth (gown) according to how they fit into visual primary principles and results of questionnaires. A method of this research is a descriptive way and its purpose is an "applied" one.  The library method and the research methodology have been used, respectively, to collect information on the subject literature and research background, and to collect data on confirmation or disproof of research hypotheses; for this purpose, a field-work questionnaire was used to collect from two statistical communities: clothes designers and gown sellers included 60 individuals. Descriptive- statistical analysis and inferential statistics were used to analyze the questionnaire data. In the inferential statistics, SPSS software was used to perform statistical analysis of the questionnaire. So, the Kolmogorov-Smirnov test was used for normalization of variables; consequently, independent one sample t-test and comparison of two communities, and Friedman's test were applied respectively to study and examine hypotheses and to rank designing variables. According to study of major statistical results obtained from the research questionnaire, consideration of significant components effects on design of gown, based on statistical community’s viewpoints, as well as considering the visual principles and elements presented in the research, twenty dress designs was done with Etude, among which six selected designs were presented graphically in CLO Enterprise software. Finally, six types of gowns are sewn in order to fulfill the research objectives, based on these six designs.
  Keywords: womens apparel design, womens apparel color, cultural identify, national identify, gilans local garments
 • Hamed Mohammadi Pages 17-24

  The purpose of this study was to investigate the effective factors on the selection of managers including experience, education, executive and managerial records, and age in textile factories in Mazandaran province. The present study is based on the nature and purpose of the research, which is an applied research method and is a descriptive study based on how data is collected. The statistical population of this study is the directors of textile and textile factories in Mazandaran province. In order to investigate the effective features of the selection system for managers in terms of experts and review documents. The inferential statistics of the data were used for the chi-square, t-test and t-test. The findings of this study indicate that the selection of managers in Textile Units of Mazandaran province was not suitable and the managers of this industry did not have relevant administrative and managerial backgrounds, related work experience, related education, as well as appropriate age conditions, and it can be claimed that one of the effective factors In the downturn of this industry in Mazandaran province, the ineffectiveness of the system is the choice of industry managers.

  Keywords: textile industry, Education, experience, executive, management record, age
 • Elham Alinaghizadeh *, Saeedeh Hashemian, Mohammad Reza Nateghi Pages 25-30

  In the present research, after preparation of initial materials, nano-clay-polypropylene polymeric rice composite and rice bran were prepared by melt blending method with different percentages of nanoparticles. Its properties and structural was investigated by XRD, electronic microscopy imagines and tensile strength was investigated.  Mechanical properties including nanocomposite structure, tensile strength, impact resistance, water vapor absorption, oxidation resistance, melting point were investigated. The tensile strength increases with increasing nanoparticle content but decreases with increasing consumption by more than 5%. By increasing the concentration of nanoparticles in the matrix in the percent Higher weights, impact properties and water absorption and oxidation resistance decrease, but the melting point of the samples increases with increasing nanoparticles, indicating a uniform phase between the nanoparticles and the polymer surface and the shrinkage of the container will be reduced. According to the microscopic images of the specimens, it was found that there is a special bond between the two phases, in fact, there is actually a single phase in the composites

  Keywords: Rice-plastic bran, Nanoclay, Functional Properties, electron-emitting microscope, X-ray
 • Fatemeh Jamili, Mohammad Mirjalili *, Hasan Ali Zamani Pages 31-37
  This study examined an innovative approach for imparting enhanced mechanical, antimicrobial and coloration properties on wood-plastic composite. In this regard, the wood fibers were primarily bleached with sodium chlorite and then dyeing of fibers were carried out with green walnut shells as a natural dye. In the next step, wood plastic composite was prepared by mixing treated wood fibers into polyvinyl chloride. After bleaching, 58.8 wt.% of lignin was removed. Delignin wood fibers had brighter color compared to original wood fibers. The structure and morphology of the composite has been examined by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM). Influences of bleaching and natural dyeing on color, antibacterial and mechanical properties of the composite were investigated. The wood/polyvinyl chloride composite showed excellent antibacterial activity measured against two common pathogenic bacteria including Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The composite sample exhibited 100% reduction for both bacteria. Furthermore, the color variation of the bleached sample after sunlightsun light irradiation was negligible, which demonstrated the proper color fastness of the composite.
  Keywords: Wood-plastic composite, Bleaching, walnut shells, antibacterial
 • Malihe Dehghan, Pedram Payvandy, Mehdi Rezaeian Pages 39-50
  In recent years, by developing science and technology and creating competitive markets in the apparel industry, the necessity of quality control, the quantitative and qualitative parameters measurement and the prediction of the final product properties have been found to be of great importance. Today, factories are looking for machine vision and image processing algorithms, because in these methods not only there is no need to expensive and complex apparatuses, but also using a computer and a camera lead to highly accurate results and minimum possible errors in the shortest possible time. In this study, the machine vision based researches in the apparel industry were reviewed such as measuring the human body and preparing proper body size, converting the paper pattern into a correctable and sizable digital pattern, designing and classifying the fashion and apparel, the virtual peru clothing, determining the clothing defects automatically, using thermal camera in the comfort clothing.
  Keywords: image processing, Body measurement, Pattern digitization, fashion design, Comfort clothing
 • Banafsheh Sadat Arabian, Pedram Payvandy, Mahdieh Dehghan Pages 51-59

  As creating and developing brands is very important in the promotion of any industry, supporting existing brands and facilitating the creation of new ones in the apparel industry, will pave the way to boost exports and flourish the industry. The aim of this descriptive study was to identify and investigate the branding challenges in the Iranian apparel industry and to find strategies to overcome the challenges based on the opinions and suggestions of consumers and textile experts.  For this purpose, questionnaires were designed for two target populations, i.e., consumers and industry experts. 385 consumers filled either the web-based (160) or the paper-based (225) questionnaires. 34 textile experts also responded and 29 of them filled the paper-based questionnaires. Statistical analysis with the confidence level of 0.05 was performed to investigate the responses. The results showed that “being influenced by people around” had the most significant effect on “the purchasing branded garments”, and “the consumer spending power” had a meaningful correlation with “the brand familiarity”. Based on the consumers’ and experts’ responses, the most common branding challenges and opportunities in the textile industry were listed and the solutions to the challenges facing the garment industry were proposed.

  Keywords: Branding, apparel industry, Obstacles, consumers, Industry experts