فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدباقر نگهبان*، هدی رمضانی فر، اورانوس تاج الدینی صفحات 1-14
  این پژوهش باهدفشناسایی حوزه های بین رشته ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه های موضوعی انجام شده است. روش این پژوهش به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علم سنجی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام مقاله های منتشرشده توسط پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان که در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 2005 - 2015 نمایه شده، استداده ها در قالب فایل های متن ساده (Plain text) در رایانه ذخیره شد. در این مرحله از جستجو 3273 رکورد مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان در بازه زمانی موردنظر بازیابی شد در مرحله دوم پس از یکپارچه سازی فایل های خروجی با استفاده از نرم افزار TXT Collector به یک فایل یکپارچه قابل انتقال به نرم افزارهای علم سنجی تبدیل شد. در مرحله سوم با استفاده از نرم افزار Bibexcel داده ها پیش پردازش گردید سپس از نرم افزارهای وی ا اس ویوور برای ترسیم روند تولیدات علمی و از پاژک جهت تحلیل و نگاشت شاخص های استفاده شد. ترسیم نقشه علمی دانشگاه باهنر حاکی از آن است که بیشترین تولیدات علمی بین رشته ی این دانشگاه بین حوزه های موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی، ریاضیات با ریاضیات کاربردی، مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد، مهندسی مکانیک با مکانیک،فیزیک ذرات با نجوم و اخترفیزیک، مهندسی مکانیک با ترمودینامیک،فناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات بین رشته ای و مهندسی بین رشته ای صورت گرفته است. به لحاظ مرکزیت درجه ای، حوزه های مهندسی برق، سوخت و انرژی و مهندسی شیمی بیشترین مرکزیت درجه ای رادارند و قطب های پژوهشی در پژوهش های بین رشته ای محسوب می شوند. به لحاظ مرکزیت بینیت، حوزه های پژوهشی محیط زیست، علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بیشترین مرکزیت بینیت را در شبکه پژوهش های بین رشته ای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند و حوزه های پژوهشی واسط در پژوهش های بین رشته ای هستند. از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه می توان نتیجه گرفت که دانشگاه باهنر جزء دانشگاه های پر تولید محسوب می شود ولی ازلحاظ پژوهش های بین رشته ای ضعیف است.
  کلیدواژگان: بین رشته ای، تولیدات علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، علم سنجی، نقشه علمی، وب آو ساینس
 • محمدرضا قدوسی*، جعفر محمودی، محمد موسی خانی، مصطفی جعفری صفحات 15-39
  این مقاله، با طرح این مسئله که هدایت پذیری دانش در بین گروه های مختلف دانشی، به سختی انجام می شود، به ارائه الگویی برای حکمرانی دانش در این مورد با استفاده از شبکه های اجتماعی می پردازد. ازآنجاکه مرور ادبیات، به خوبی این باور را که حکمرانی دانش تنها در حد مطالعات کتابخانه ای و نه میدانی، انجام شده است را به اثبات می رساند و نشانه های لازم برای ارائه یک طراحی منسجم را نیز ارائه نمی نماید. ازاین رو محقق، بافهم وضعیت، نسبت به استفاده از روش تحقیقات علم طراحی به عنوان روشی اقدام محور، درصدد فهم وضعیت، شناسایی نیازها و اهداف طراحی، ارائه طراحی و سپس ایجاد مصنوع لازم و درنهایت پیاده سازی آن در موردمطالعه، اقدام نموده است. استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی به عنوان یک فناوری اجتماعی که می تواند سبب تحول آفرینی شود، کمک شایانی به ارائه قابلیت های موردنیاز در طراحی منحصربه فرد در حوزه حکمرانی دانش نمود. نتایج ارائه شده نشان داد که با استفاده از منطق های نوین این قبیل فناوری ها می توان بسیاری از مشکلاتی که ناشی از ترس، عدم اعتماد، نبود انگیزه، عدم فعالیت و... قلمداد می شود را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: تحقیقات علم طراحی، شبکه اجتماعی غیررسمی، حکمرانی دانش، کارآفرینی استارت آپی
 • آرمان ساجدی نژاد*، امیرحسین صدیقی صفحات 40-60

  یکی از گزینه های دولت ها برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترس پذیری آن ها، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی است. یکی از خدمات قابل ارائه به شهروندان و سیاست گذاران در چارچوب دولت الکترونیکی، خدماتی مانند ایجاد ارتباطات علمی، ارائه سابقه پژوهش های انجام پذیرفته در کشور، ارائه دستاوردهای پژوهشی با رعایت قوانین و حقوق مالکیت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زمینه نشر و ارتباط علمی و بازنمایی وضعیت علم و پژوهش در کشور است که از مجموع آن ها می توان به عنوان مدیریت اطلاعات علمی نام برد. در این پژوهش قصد داریم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را در ارائه خدمات مدیریت اطلاعات علمی در چارچوب دولت الکترونیکی بیان نماییم. در چند سال اخیر، مدل‏های مختلفی برای مراحل توسعه دولت الکترونیکی پیشنهادشده است.البته به دلیل این که این مدل‏ها بر اساس نظریه‏ های مختلفی پایه گذاری شده اند، تطبیق وضعیت فعلی کشور با آن ها دارای چالش هایی است. مدل‏های مختلف، چالش ‏های زیادی را نه تنها در فهم نتایج بلکه در برنامه ریزی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد می‏ مایند. به دلیل وجود نظریه ها و مدل های گوناگون، در این مقاله نخست، روند توسعه دولت الکترونیکی در ایران بررسی شده و سپس برای موردمطالعه، نقش ایرانداک در مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی روشن می شود. در این راستا در این مقاله با بررسی خدمات ارائه شده در قالب دولت الکترونیکی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سعی شده است با توجه به دسته بندی های انجام شده در مرور ادبیات، طبقه بندی مناسبی از خدمات ارائه شود. تطبیق خدمات ارائه شده با اسناد بالادستی در این مقاله می تواند نقشه راهی برای ادامه مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیکی در پژوهشگاه باشد.

  کلیدواژگان: اسناد بالادستی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، خدمات علم و فناوری، دولت الکترونیکی، مدیریت اطلاعات علمی
 • ایوب محمدیان*، مریم خداداد برمی، محمد جلالی، علیرضا یاری صفحات 61-80

  امروزه سرویس جویشگرها (موتورهای جستجو) یکی از پرکاربردترین و پایه ای ترین سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها است. در سالیان اخیر بسیاری از کشورهای پیشرو همچون چین و کره جنوبی با توجه به وجود ویژگی های خاص فرهنگی و زبانی که داشته اند موفق شده اند با راه اندازی جویشگرهای بومی به تاثیرات اقتصادی زیادی هم در سطح کلان و هم سطح خرد دست یابند. ازاین رو سیاست گذاران کشور ایران نیز با درک چنین ضرورتی، در جهت اقدام به اجرای یک طرح ملی جهت حمایت از توسعه جویشگرهای بومی در کشور برآمدند. ازآنجاکه یکی از اهداف اصلی این طرح جنبه های اقتصادی آن بوده است، هدف این مقاله بررسی و تبیین چگونگی و میزان معناداری تاثیرات اقتصادی این طرح است. برای این منظور ابتدا از طریق مصاحبه با متولیان و بازیگران اصلی این طرح، عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی شدن جویشگرها بر اساس چهار متغیر مختلف شامل:1) متغیر کسب وکارهای نوپا، 2) متغیر طرح، 3) متغیر وزارت (بخش فاوا) و 4) متغیر حاکمیت مورد شناسایی قرار گرفت و سپس شاخص های ارزیابی هر سطح از طریق مطالعه مقالات بین المللی و اسناد راهبردی طرح جویشگر استخراج گردیده است. سپس با انتخاب جامعه آماری کسب وکارهای نوپای فعال در طرح جویشگر و انتخاب هدفمند نمونه های آماری از طریق روش گلوله برفی اقدام به جمع آوری داده های میدانی گردید.یافته ها و نتایج این پژوهش بر اساس تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری PLS3نشان دهنده آن بوده است که تاثیرات معنادار اقتصادی این طرح ملی صرفا ناشی از حمایت این طرح از کسب وکارهای نوپا بوده است و ازاین رو پیشنهاد شد به عنوان یک تجربه موفق بتوان در سایر طرح های ملی نیز با حمایت و جلب مشارکت شرکت های نوپا زمینه موفقیت هرچه بیشتر طرح های ملی را فراهم نمود. لازم به ذکر است دخالت نهادهای حاکمیتی در موفقیت اقتصادی طرح جویشگر بومی دارای تاثیرات منفی بوده است.

  کلیدواژگان: تاثیرات اقتصادی، جویشگر بومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب وکارهای نوپا
 • سعید روشنی، جهان یار بامداد *، سروش قاضی، مقصود امیری صفحات 81-98

  هدف این پژوهش بررسی همبستگی میان اندازه سیستم نوآوری نانو فناوری ایران با استنادات آن، مبتنی بر قانون توان است. در این مطالعه تلاش شده است تا این مسئله بررسی گردد که آیا توزیع استنادات در این سیستم نوآوری از قانون توان تبعیت می کند یا خیر و آیا می توان بین متغیرهای اندازه و استنادات همبستگی مبتنی بر قانون توان را جستجو نمود؟ روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع علم سنجی و استفاده از رویکرد قانون توان است. داده های این پژوهش از پایگاه وب. آف. ساینس استخراج شده و بر مبنای مقالات تولیدشده در سیستم نوآوری نانو فناوری ایران بوده است. به این منظور تعداد 4010 مدرک در چارچوب 145 سازمان مشارکت کننده در تولید مقالات استخراج گردید. به منظور بررسی وجود قانون توان و شناسایی پدیده استقلال از مقیاس در توزیع استنادات از R استفاده شده و تلاش شده است تا مقیاس پذیری داده ها و تبعیت سری داده ها از قانون توان موردبررسی و تحلیل قرار بگیرد. نتایج این بررسی در وجه نخست نشان می دهند که اندازه سیستم نوآوری (تعداد مقالات) و خروجی آن (استنادات) از قانون توان پیروی کرده و سیستم موردبررسی از مقیاس مستقل است. همچنین نتایج این بررسی نشان می دهند که بین اندازه سیستم نوآوری و استنادات همبستگی مثبت وجود دارد و این همبستگی از قانون توان پیروی می کند. بر این اساس می توان ادعا نمود که در سیستم نوآوری نانو فناوری ایران پدیده ظهور یافتگی استقلال از مقیاس وجود داشته و این سیستم، یک سیستم پیچیده است. این پدیده یکی از ویژگی های اصلی سیستم های پیچیده بوده و می تواند به سیاست گذاری در سیستم های پیچیده نوآوری کمک نماید.

  کلیدواژگان: اثر متیو، استقلال از مقیاس، سیستم پیچیده نوآوری، قانون توان، نانو فناوری
 • تقی رجبی*، ملوک سادات حسینی، مهری صدیقی صفحات 99-118

  توسعه علم و فناوری، تولید واژه های جدید، افزایش انتشارات علمی، واژه هایی که توسط کاربران وارد نظام سازماندهی اطلاعات می شود و تغییراتی که در روابط بین مفاهیم و موضوعات ایجاد می شود از مجموعه دلایل روزآمدسازی اصطلاح نامه ها هستند. در این راستا، این پژوهش، باهدف روزآمدسازی و توسعه اصطلاح نامه های علمی و فنی تدوین شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، یعنی افزایش کمی، ویرایش و توسعه روابط معنایی میان واژه های آن ها انجام شد. فرآیند روزآمدسازی و توسعه، مراحل مرور ادبیات و تهیه منابع، طراحی و بررسی نقشه های مفهومی، ترجمه واژگان، تعیین روابط معنایی، یکسان سازی، واپایش روابط و خطایابی، یادداشت دامنه، تولید خروجی های اصطلاح نامه ای، ویرایش و انتشار را در برگرفت که در طی آن ، تعداد 90 هزار واژه به مجموعه واژه های قبلی افزوده شدند و روابط معنایی میان اصطلاحات توسعه و بهبود یافت. همچنین، وب سرویس اصطلاح نامه های روزآمد شده، طراحی و اجرا شد و از طریق وبگاه ایرانداک در دسترس قرار گرفت. این وبگاه می تواند راهنمای مناسبی برای کاربران و نمایه سازان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات باشد.

  کلیدواژگان: اصطلاح نامه، روزآمدسازی، علوم پایه، فنی و مهندسی، وب سرویس
 • محمد مکوندی*، یدالله مهرعلی زاده، محمدحسین پور صفحات 119-142
  هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند با استفاده از نظریه داده بنیاد است. نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله ی آن با استفاده از یک دسته داده ها، نظریه ای تکوین می یابد. برای جمع آوری داده ها با 25 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های موجود در منطقه آزاد اروند مصاحبه های عمیقی صورت گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به انجام رسید و درنهایت راهبردهای عملیاتی در باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی شامل: اکتشاف دانش، داده کاوی، متن کاوی، وب کاوی و نردبان سازی است. درنتیجه، مدل پارادایمی چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند شکل گرفت. عامل مهمی که می تواند در باز تنظیم و کدگذاری دانش تاثیرگذار باشد، مشارکت است. مستندسازی دانش تنها به توانایی فرد بستگی ندارد بلکه به تمایل شخص برای مستند نمودن دانش بستگی دارد.
  کلیدواژگان: بازتنظیم دانش، دانش، دانش عینی مدیران و کارکنان، شرکت های منطقه آزاد اروند، کدگذاری دانش
 • شراره ابراهیم زاده، محمد وحید سبط*، حامد داوری اردکانی صفحات 143-165
  در دنیای رقابتی امروز، استفاده از سیستم های یکپارچه یکی از نیاز های اساسی سازمان ها است. دغدغه اصلی مدیرانی که به سازمان ها خدمتی در این راستا ارائه می دهند، شناسایی مشتریان وفادار جهت ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان، در راستای سودآوری سازمان است. هدف اصلی در این پژوهش اختصاص نیروی پشتیبانی به تماس ها و درخواست های مشتریان به نحوی است که حداکثر رضایت مندی مشتریان حاصل گردد. لذا پس از جمع آوری داده های مشتریان شرکت چارگون و شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان، به کمک الگوریتم های درخت تصمیم اعم از جنگل تصادفی، درخت تصادفی، C5، ID3، Chaid و Gradient Boosted Trees و بر مبنای معیار دقت، خطای طبقه بندی، فراخوانی و صحت هر درخت که با استفاده از قابلیت های نرم افزار Rapid Miner به دست آمده بود، درخت هایی استخراج شد. سپس بر مبنای میانگین معیارهای ارزیابی کیفیت و معیار دقت بیشتر از %67، معیار خطای طبقه بندی کمتر 27%، معیار فراخوانی بیشتر از 62% و معیار صحت بیشتر از 66%، درخت های برتر به دست آمد و قواعد و قوانینی از این درخت های برتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. درنهایت، قواعد استخراج شده با نظر خبرگان رتبه بندی شدند. بررسی نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که قواعد و قوانین استخراج شده، معتبر و قابل پیاده سازی در سازمان است.
  کلیدواژگان: خدمات پس از فروش، داده کاوی، درخت تصمیم، سیستم های یکپارچه، مشتریان وفادار
 • امیرحسین صدیقی*، آرمان ساجدی نژاد صفحات 166-182
  کشف خودکار کلاه برداری در سرویس های پرداخت مالی یکی از موضوعاتی است که با توجه به استفاده روزافزون از این نوع سرویس ها و افزایش حجم نقل و انتقالات مالی انجام شده در سیستم های بانکی از اهمیت بالایی برخوردار گشته است. بدین منظور نیازمند سیستمی هوشمند هستیم که بتواند با استفاده از ویژگی های مختلف یک تراکنش مالی، قانونی یا غیرقانونی بودن آن را به صورت بلادرنگ و با دقت قابل قبولی تشخیص دهد. برای طراحی چنین سیستمی در این مقاله از الگوریتمی مبتنی بر یادگیری عمیق بهره گرفته می شود. پس از تشریح الگوریتم پیشنهادی، کارایی آن با استفاده از یک مجموعه از تراکنش های مالی واقعی ارزیابی می گردد که به عنوان مجموعه داده معیار در پیشینه پژوهش شناخته می شود. سپس با استفاده از ملاک هایی نظیر صحت، دقت، معیار F، حساسیت و منحنی دقت- یادآوری مقایسه ای بین الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم نزدیک ترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان صورت می گیرد. نتایج محاسباتی ضمن تائید کارایی الگوریتم پیشنهادی در مجموعه داده معیار، حاکی از صحت 96 درصدی و دقت 98 درصدی آن است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کشف کلاه برداری، یادگیری عمیق، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی
 • مجتبی آقاجان تبار مقری*، امیر مانیان، میراحمد امیرشاهی، مهدی شامی زنجانی صفحات 183-209
  با رشد فن آوری اطلاعات و توانایی آن در گرد هم آوردن مصرف کنندگان با نیرویی جدید، رویکرد ویروسی در بازاریابی دیگر نه یک انتخاب برای شرکت ها که بیشتر یک الزام محسوب می شود؛ اما باگذشت سال ها از به کارگیری بازاریابی ویروسی، درک دنیای بازاریابی از آن در ابتدای راه قرار دارد.هرچند پژوهش های پیرامون بازاریابی ویروسی به طور نسبی باکیفیت اند، اما بیشتر آن ها عمدتا پرتوی بر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی می اندازند و هیچ یک با ارائه چارچوبی جامع به بازاریابان کمک نمی کنند تا بتوانند کارزار بازاریابی ویروسی خود را از ابتدا تا به انتها طراحی کرده و آن را پیاده سازی کنند. هدف از پژوهش فعلی ارائه چارچوبی جهت طراحی کارزار بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران است تابه منظور درک و طراحی بهتر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی و همچنین روشی که این اجزا باید به منظور کسب نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب شوند، به کار گرفته شود. بدین منظور ابتدا با بررسی پژوهش های موجود در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، 148 کد استخراج شدند که در 23 مضمون و 13 دسته بندی طبقه بندی شده و در قالب چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کنندهارائه شدند، سپس به منظور اصلاح و بازبینی چارچوب استخراج شده از فراترکیب متناسب با محیط کسب وکار کشور ایران، با خبرگان صنعتی دارای تجربه در طراحی و اجرای کارزار بازاریابی ویروسی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و نتایج مصاحبه با روش تحلیل محتوا بررسی شده است و با استفاده از این نتایج، چارچوب نهایی پژوهش جهت طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ایران، بازاریابی ویروسی، چارچوب، شبکه های اجتماعی، فراترکیب، کارزار بازاریابی ویروسی، مصاحبه نیمه ساختاریافته
 • افسانه گلشنی، آمنه خدیور*، فاطمه عباسی صفحات 210-225

  امروزه اقتصاد اشتراکی یکی از مهم‌ترین حوزه های رو به رشد فناوری های دیجیتال محسوب می‌گردد. در اقتصاد اشتراکی،از طریق بسترهای نرم‌افزاری و برنامه‌های کاربردی موبایل امکان استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود فراهم می‌گردد. در سال های اخیر اقتصاد اشتراکی با ایجاد انطباق با نیازهای جامعه رشد و محبوبیت بالایی پیداکرده و منجر به ایجاد تحولی شگرف در دنیای کسب‌وکار شده است. نتیجه پژوهش حاضر که در بازه زمانی مرداد 1395 تا 1397 انجام پذیرفته، مدلی است که برای شناسایی پارامترهای موثر بر میزان مشارکت مردم جهت استفاده از برنامه‌های موبایل کاربرد دارد که بنا بر اطلاعات در دسترس پژوهشگر هنوز تحقیقی در این زمینه در داخل کشور صورت نگرفته است. روش‌شناسی تحقیق کمی از نوع پیمایش است که ازابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده‌شده است. جامعه آماری متشکل از اقشار مختلف شهر تهران است و از نمونه‌برداری خوشه‌ای متشکل از 396 نفر جهت استخراج مفاهیم و سنجه های نظری این پژوهش است.برای تحلیل داده های گردآوری‌شده از انواع آزمون‌های آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های آماری و نیز آزمون‌های آماری ناپارامتریک شامل آزمون فریدمن، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون خی دو آزمون اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فاکتورهای انگیزشی چون عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کاربردی- منطقی و زیست‌محیطی و فاکتورهای بازدارنده‌ای چون عدم اعتماد و عدم تناسب فرهنگی ازجمله فاکتورهای اثرگذار بر میزان مشارکت در اپلیکیشن های مبتنی بر مصرف تعاملی هستند.

  کلیدواژگان: اپلیکیشن های مبتنی بر مصرف، اقتصاد اشتراکی، برنامه های کاربردی موبایل، مصرف مشترک
 • الهام نقش، حمیدرضا پیکری* صفحات 226-245

  با ورود سیستم‌های اطلاعاتی به سازمان‌ها و وابستگی بسیاری از فعالیت‌های سازمانی به این سیستم‌ها، حوزه جدید در رفتار انحرافی کارمندان تعریف شد و آن، رفتار انحرافی کارمندان در حوزه اطلاعات و سیستم‌های سازمانی است. هدفازاینپژوهش، تعیینتاثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی در اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان است. تحقیق حاضر ازلحاظ نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه کاربران سیستم دفتر مرکزی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان بودند که با توجه به آمار واحد منابع انسانی تعداد 148 نفر بودند که طبق فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 107 نفر تعیین شد و نهایتا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 104 پرسشنامه قابل‌استفاده جمع‌آوری گردید. برایگردآوریداده‌هاازابزارپرسشنامه بومی‌سازی شدهاستفادهشد که روایی صوری آن‌ها مورد تایید تعدادی از پاسخگویان قرار گرفت و روایی محتوایی آن به تایید جمعی از اساتید مدیریت رسید. همچنین جهت بررسی اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزارSmartPLS که مقدار آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. یافته‌هایپژوهشحاکیازآنبودکهتاثیر بستر آماده برای سوءاستفاده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات و نقش تعدیل گر اخلاق فردی در این رابطه مورد تایید قرار نگرفت؛ ولی تاثیر بستر آماده بر انگیزه رفتار انحرافی و تاثیر انگیزه رفتار انحرافی بر قصد سوءاستفاده تایید شد. همچنین نقش تعدیل گر اخلاق فردی در رابطه بین انگیزه رفتار انحرافی و قصد سوءاستفاده مورد تایید قرار گرفت. نتایج مبین این نکته است که جهت مدیریت و کاهش رفتار انحرافی کارمندان در خصوص سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی، کنترل بستر آماده و انگیزه کارمندان در خصوص بروز رفتار مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: اخلاق فردی، انگیزه رفتار انحرافی، بستر آماده برای سوءاستفاده، قصد سوءاستفاده از اطلاعات
|
 • Mohammad Bagher Negahban *, Hoda Ramezanifar, Oranus Tajedini Pages 1-14
  This research was conducted to identify the interdisciplinary areas of research at Kerman's Shahid Bahonar University by evaluating thematic maps. The methodological approach in this research is consistent with scientometric studies and based on data collection in descriptive research. The statistical population of the present study includes all the articles published by the researchers at Shahid Bahonar University of Kerman. The articles were indexed at Web of Science database (WOS) for the period 2005-2015. The data were saved on a computer in Plain Text format. At this stage of research, 3273 records related to Shahid Bahonar University of Kerman were collected within the desired time frame. At the second stage, TXT collector software was deployed to combine all the output files into a single file that can be transferred to scientometric software platforms. Finally at the third stage, the data were pre-processed using Bib excel software. Then, VOS viewer and Pajek software tools were used to draw up the scientific production process, and analyze & record the indicators respectively. Drawing the scientific map of the University of Bahonar indicates that its highest interdisciplinary output involves the thematic areas of energy and fuel with chemical engineering, mathematics with applied mathematics, mechanics with thermodynamics, materials science with materials engineering, mechanical engineering with mechanics, particle physics with astronomy and astrophysics, mechanical engineering with thermodynamics, building technology with civil engineering, interdisciplinary mathematics, and interdisciplinary engineering. In terms of degree centrality, the fields of electrical engineering, fuel & energy, and chemical engineering have the highest degree centrality, and are considered to be the centers of excellence for interdisciplinary research. In terms of betweenness centrality, such research domains as environmental studies, computer science, biochemistry and molecular biology have the highest between ness centrality in the interdisciplinary research network of Shahid Bahonar University of Kerman They are intermediate research areas in interdisciplinary research. A comparison of the growth rate of scientific output at Shahid Bahonar University suggests that it can be considered among the prolific universities, but it is a poor institute in terms of interdisciplinary research.
  Keywords: interdisciplinary, Scientometrics, Scientific map, Scientific production, Shahid Bahonar University of Kerman, Web of Science
 • Mohammad Reza Ghodoosi *, Jafar Mahmudi, Mohammad Musakhani, Mostafa Jafari Pages 15-39
  This article addresses the governance mechanisms required among different knowledge groups, which are so hard to be formed, to design a knowledge governance framework in social networks. There are many problems among different knowledge groups when trying to make knowledge endeavours and obtaining a knowledge-based product/service. Reviewing the literature show strong recommendations to study the mentioned phenomena, not only using less library studies, but also using pragmatism approach and the action-based research methodologies. By understanding the situation, the researchers has used design science research (DSR) methodology to find the needs, proposing a design and make an artifact due to the problem, all based on the DSR guidelines and principles. By study different Entrepreneurial firms (start-ups) in a boot camp, all have the problems of knowledge gathering, communications between different knowledge sections and etc., the design process has been implemented and evaluated.  The verification and validation results showed significant improvement in knowledge groups’ relations while many of them had more agility and also better results.
  Keywords: Design science research, Entrepreneurial firms, Informal social network, Knowledge governance
 • Arman Sajedinejad *, Amir Hossein Seddighi Pages 40-60

  One of the options for governments to improve the quality of services and increase their availability is the use of information and communication technology and e-government. Generally, the main gateway to providing e-services is the same as the corporate website or department store, where all services are provided in that way. In recent years, several models have been proposed for the development of e-government. Many services offered to citizens within the framework of the e-government, services such as the establishment of scientific communication, the presentation of the history of research carried out in the country, the presentation of research achievements in compliance with the laws and intellectual property rights, the provision of various standards in the field of publishing and scientific communication and representation, exploring the state of science and research in the country, of which they can be called scientific information management. In this research, we intend to present the role of the Iranian Institute of Information Science and Technology Institute (IranDoc) in providing information management services in the framework of e-government. Therefore, in this paper, we look at the development of e-government in Iran and in comparison with the other countries, and the status of our country has been studied in this regard. Then, according to the studies, the most important documents developed and the historical list of e-government development approvals have been extracted. Despite numerous studies and documentation, there is no comprehensive plan for the deployment and development of e-government that has been approved by the public authorities. After that, the services provided in the form of e-government in IranDoc have tried to provide a proper classification of services according to the categories in the literature review. The implementation of services provided with upstream documents at the end of this paper can be a roadmap for continuing to develop the e-government services at the IranDoc.

  Keywords: E-Government, information science management, IranDoc, science, technology services, upstream documents
 • Ayoub Mohammadian *, Maryam Khodadad Barmi, Mohammad Jalali, Alireza Yari Pages 61-80

  Today, search engine services are one of the most widely used and basic ICT services in all countries. In recent years, many leading countries such as China and South Korea have managed to achieve macroeconomic and micro level economic impacts, with the establishment of Local search engine, given their specific cultural and linguistic characteristics. Therefore, the policy makers of Iran having understood such a necessity went on to implement a national plan to support development of Local search engines in the country. Since one of the main goals of this project was to improve economic aspects, the purpose of this research is to examine and explain how the economic impacts of the local search engines have been gained. for this purpose, Initially, through interviews with the main actors of this plan, the factors influencing the economics of the search engine were identified that includes: 1) business startups , 2) search engine program, 3) ministry (ICT) and 4) governance . Then the evaluation indicators of each factors were extracted through the study of  formal documents of the search engine project. Furthermore collecting field data was done by selecting a sample of active startups in the search engine program. The findings and results of this research based on data analysis using the PLS3 software showed that the significant economic effects of this national plan were merely due to the support of this national program from the start-ups. Therefore, it has been suggested to support  startups for successful implementation of national projects . It should be considered that the intervening of governance institutions in the economic success of the search engine program had a negative impact.

  Keywords: Economic impact, information, communication technology, Local Search Engine, Startups
 • Saeed Roshani, Maghsoud Amiri, Jahanyar Bamdad*, Soroush Ghazi Pages 81-98

  The aim of this article is to explore the power-law correlation between size of Iran Nano innovation system and their citation-based impact. For this reason, we analyze articles of Iran Nano innovation system based on Web of Knowledge database. The main questions for this study are: Does the distribution of citation on this innovation system follow the power-law distribution or not? And is there a power-law correlation between size of innovation system and citation-based impact? The method used in this research is a Scientometrics and use of power-law approach. The data of this research have been extracted from the web of knowledge databaseand based on the articles produced in Iran’s Nano innovation system. 4010 article were found and extracted into 145 unique organizations that participating in the producing of articles. R package was used In order to investigate the existence of the power-law correlation and identification of scale-invariance property in complex Nano innovation system of Iran. We use Monte-Carlo simulation and Pierson correlation test for analyzing power-law correlation between variables of this study. At the one side, results shows that size of complex innovation systems (number of articles) and their outputs(citation-based impact) follow power-law distribution and we can found scale invariance property. These properties are evidenced in the power law correlation between complex innovation systems’ citation-based impact and their size with a scaling exponent α ≈ 1.23. The results suggest citations to a complex innovation system tend to increase 2.34 times when the system doubles its size over time. At the other side, we found inverse Matthew effect between citations based impact and size of innovation system. Based on this results, it can be argued that Iran's Nanotechnology innovation system is a complex system and show the emergent property.

  Keywords: complex innovation system, Matthew effect, Nano Technology, power-law, Scale-invariance
 • Taghi Rajabi *, Mehri Sedighi, Molouk Sadat Hosseini Pages 99-118

  The development of science and technology, the production of new words, the increase of scientific publications, the words entered by users into the information organization, and changes in the semantic relations between concepts and topics are a set of reasons for updating thesauri. In this research, increase in the quantity of terms, editing of terms, and development of semantic relations between the terms of scientific and technical thesauri developed at Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), has been done. The process of updating and developing, including the stages of literature review and provision of resources, design or examination of the concept maps, the vocabulary translation, the identification of semantic relations, the unification, the control of relations and errors, the production of thesaurus outputs, editing, and publication. In the process of development and updating, 90,000 words were added to the previous set of terms, also semantic relations between terms developed and improved. Also in this project, the web service of the updated thesaurus was designed and implemented and is now accessible via IranDoc website. This site can be a good guide for users and indexers in organizing and retrieving information.

  Keywords: Basic science, engineering, Thesaurus, Updating, web service
 • Mohammad Makvandi *, Yadollah Mehralizadeh, Mohammad Hosseinpour Pages 119-142
  The purpose of this research is to identify and explain how to re-establish and codify the objective knowledge of the employees and managers of the companies of the Free District of Arvand using the grounded theory. The grounded theory is a qualitative research method by which, using a data set, A theory develops. For data gathering, 25 in-depth interviews were conducted with the managers and staff of the firms in the Arvand Free Zone. The main criterion for determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point. All sample size targeted study was selected. Encoding and analyzing data in three stages of coding axial and selective coding, and ultimately operational strategies for re-establishing and encoding objective knowledge, including exploration of knowledge, data mining, text mining, web mining and lading. As a result, the paradigm model of how to re-establish and codify the objective knowledge of companies the production of the Arvand Free Zone was formed. An important contribution to the redefinition and codification of knowledge is participation. Knowledge retention depends not only on the individual's ability but on the person's willingness to document knowledge.
  Keywords: Arvand Free Zone Companies, Knowledge, knowledge encoding, Knowledge restoration, objective knowledge of managers, employees
 • Sharareh Ebrahimzadeh, Moham Vahid Sebt *, Hamed Davari, Ardakani Pages 143-165
  In today's competitive world, integrated systems constitute an essential need in organizations. Managers providing such services are mainly concerned about identifying loyal customers and establishing long-term relations and a sustainable profitability. This study aimed to assign support forces to answer customer calls and requests in order to gain their utmost satisfaction. First, research data was collected from customers of Chargoon Co. in Iran, and the customer behavior was identified and analyzed. Then, using decision tree algorithms such as: random forest, gradient boosted trees, random tree, CHAID, C5, and ID3, a number of trees were extracted based on accuracy, classification error, weighted mean recall, and weighted mean precision criteria using Rapid Miner features. Next, the best trees were identified based on mean of quality assessment and accuracy of over 67%, classification error of under 27%, weighted mean recall of over 62%, and weighted mean precision of over 66%. Then, rules from these trees were extracted and analyzed. Finally, the extracted rules were examined and ranked based on expert views. The results indicated that the extracted rules are reliable and can be implemented in the organization.
  Keywords: Backup Unit, customer loyalty, Data mining, decision tree, Integrated Systems
 • Amir Hossein Seddighi *, Arman Sajedinejad Pages 166-182
  Widespread use of financial payment services besides the increased volume of financial transfers carried out in banking systems, have resulted in an important growing trend of automatic fraud detection. In this regard, an intelligent system is needed that can determine the fraudulence or genuineness of a financial transaction in real-time, unquestionably with an acceptable precision using the different transaction features. In order to gain the benefits of the system, a deep learning algorithm is described and proposed in this paper. The performance of the proposed algorithm is evaluated using a set of real-world financial transactions, which is known as the standard dataset in the literature. Then, the proposed algorithm is compared with k-nearest neighbors and support vector machine algorithms using different metrics such as accuracy, precision, F-measure, sensitivity, and precision-recall curve. The computational results confirmed the efficiency of the proposed algorithm on the standard dataset with 96% accuracy and 98% precision.
  Keywords: Artificial intelligence, Deep Learning, fraud detection, Information technology, Machine Learning
 • Mojtaba Aghajantabar Moghri *, Amir Manian, Mir Ahmad Amirshahi, Mehdi Shami Zanjani Pages 183-209
  With the rise of information technology and its ability to bring individual consumers, together in new force, a viral approach to marketing seems less like an imperative than an option. Though the term Viral Marketing has been around for several years, the marketing world’s understanding of viral marketing is still in its infancy. Though the research surrounding viral marketing has been of relatively high quality, most of them focus on different components of viral marketing campaigns and none of them helps marketers to develop their viral marketing campaign from beginning to end and implement it. The aim of this study is providing an integrated framework with a holistic approach to design a viral marketing campaign on social networks for B2C services in Iran, to be used in order to understand and design better the components of a viral marketing campaign and how they must come together in order to obtain the expected results. For this purpose, first, by reviewing the literature using meta-synthesis, 148 codes were extracted which were classified into 23 themes and 13 categories, and presented in a framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services. Afterward, in order to revise the framework extracted by meta-synthesis according to the business environment in Iran, a semi-structured interview was used to collect data from industry professionals having experience on designing and implementing viral marketing campaigns for B2C services, and the results were analyzed by content analysis. Based on the obtained results, the final research framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services in Iran was presented.
  Keywords: framework, Iran, MetaSynthesis, Semi-structured interview, Social Networks, Viral Marketing, Viral Marketing Campaign
 • Afsaneh Golshani, Ameneh Khadivar *, Fatemeh Abbasi Pages 210-225

  One of the most important areas for developing digital technologies is sharing economy. The sharing economy facilitates the sharing of resources through IT support. ICTs have led to innovation in the provision of services, especially in today's competitive environment, and has also accelerated the development of digital systems, resulting in the development of collaborative consumption (CC). Today, many online businesses are based on a common consumption model. Given the emergence of these businesses and the potential barriers to it, it is vital to focus on the factors affecting and deterring participation. In this regard, factors affecting participation in collaborative consumption applications were first studied and then, based on the results, the factors affecting participation were prioritized from the point of view of the users and, finally, the participation model in collaborative consumption applications is provided. In this research, the statistical society consists of ordinary people and different classes of society. Data were collected through a questionnaire and analyzed using nonparametric statistical methods. Identifying the factors of participation in collaborative consumption applications in this research has been done using quantitative research method and applying descriptive survey method. After the analysis, the acceptance factors, taking into account prioritization, are economic, social, logical and environmental, respectively. In the results of this study, the partnership model for collaborative consumption applications is also presented. These results can be effective in helping to implement collaborative consumption applications and increasing people's participation.

  Keywords: collaborative consumption, collaborative consumption applications, Mobile Application, Sharing economy
 • Elham Naghsh, HamidReza Peikari * Pages 226-245

  The purpose of this study was to determine the impact of abuse opportunity structure on abuse intention of information by considering the mediating role of abuse-positive motivation and the moderating role of personal moralityinhealth insurance of Isfahan province. The present research is applied in terms of type of research and descriptive-correlative research in terms of method. The statistical population of this study was all system users of the central office of health insurance of Isfahan province, which according to the human resources unit, their number was 148 employees. According to Cochran formula, the minimum sample size of 107 persons was obtained for answering the questions of the questionnaire. After collecting the questionnaires, 104 questionnaires were used. Random sampling method was used. The questionnaire was adopted and adapted from published sources and the items were based on 5 point Likert scale. The face validity was confirmed by a number of respondents and its content validity was confirmed by a group of management professors. Confirmatory factor analysis was used to verify the validity of the construct. To determine reliability, Cronbach’s alpha coefficient was calculated using the Smart-PLS software, which calculated more than 0.7. The findings of the research indicated that although the impact of abuse opportunity structure on abuse intention and the moderating role of morality in the relationship in this relationship were not supported, the impact of abuse opportunity structure on abuse-positiveaffect (t=3.09, p < 0.01) and the impact of abuse-positiveaffect on abuse intention (t=2.7, p < 0.01) were statistically supported. Moreover, the moderating role of morality in the relationship between abuse-positiveaffect and abuse intention was supported (t=2.07, p < 0.05).

  Keywords: Abuse Opportunity Structure, Abuse-Positive Motivation, Computer Abusive Intention, Personal Morality