فهرست مطالب

ریاضی و جامعه - سال چهارم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • رمضان ضرغامی فارفار*، احسان حیدری فارفار صفحات 1-6
  این مقاله ترجمه مصاحبه ای است که با "کنیس ریبت`` رئیس انجمن ریاضی آمریکا در پاییز ‎2016‎، انجام شده است، که شامل پرسش و پاسخ در مورد موضوعاتی مانند نقش انجمن ریاضی آمریکا در آموزش ریاضیات، آگاهی عمومی از ریاضیات، اشتغال فارغ التحصیلان و نیز دلیل استعفای رئیس قبلی انجمن می باشد.
  کلیدواژگان: کنیس ریبت، ریاضیات، انجمن ریاضی آمریکا
 • مهران امینیان*، مهران نامجو صفحات 7-17

  مدل سازی یک رسته ی گسترده از پدیده های فیزیکی، مثل رشد کریستال و انتشار شعله، منجر به ردیابی جهت هایی می شود که با سرعت وابسته به خمیدگی حرکت می کند. وقتی که سرعت خمیدگی است، منجر به یکی از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم غیر خطی تبهگون کلاسیک در فضای اقلیدسی می شود. سوالی که به صورت طبیعی مطرح می شود، چگونگی منظم بودن جواب ها است. جواب های تئوریک تنها در مفهوم ضعیف تعریف می شوند، اما منجر به این می شوند که جواب های کلاسیک همواره دو بار مشتق پذیر باشند. این نتیجه بهینه است؛ مشتق مرتبه دوم آنها فقط وقتی پیوسته است که در وضعیت های بسیار صلب باشند که تعبیر هندسی ساده ای دارند. برهان آنالیز و هندسه را به هم می بافد. بدون فهم عمیق از هندسه ی اصلی، غیر ممکن است که خواص تحلیلی خوبی را اثبات کرد .

 • سجاد محمود رباطی* صفحات 19-28
  - - - - - - - - -چکیده. در این مقاله فرایند ساخت نمودارهای کیلی برخی از ساختارها‏ی تعریف شده در نظریه گروه ها را مورد مطالعه قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: نمودار کیلی، گروه های متناهی، ساختارهای جبری
 • حجت الله سعیدی*، زهره سعیدی صفحات 29-36
  موجک ها ابزاری قوی برای تجزیه، تحلیل و پردازش سیگنال های دیجیتال هستند. تبدیل موجک، نمایش دامنه-زمان یک سیگنال را در قالب ضرایب موجک به نمایش فرکانس-زمان تبدیل می کند. ضرایب موجک می توانند در قالب یک روش وابسته به فرکانس برای دستیابی به اثرات پردازش های گوناگون سیگنال، به کار گرفته شوند و همچنین تبدیل موجک معکوس، ضرایب موجک بدست آمده را به نمایش دامنه-زمان به منظور دست یابی به یک سیگنال اصلاح شده، تبدیل می کند. در این مقاله بعد از یک مرور کلی از روش فوریه و تبدیل موجک، موجک هار و موجک دوبچیز شرح داده می شود و پس از آن چند پردازش سیگنال از موجک ها شامل حدف نویز، پالایش موجک، فشرده سازی داده، اثرات موسیقیایی و نیز یک اجرای جاوای مبتنی بر پردازشگرهای موجک، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: تبدیل موجک، تبدیل فوریه، پردازش سیگنال، موجک هار، اثرات دیجیتال
 • شهرام نصیری*، مهدی دهقانیان، محمد جواد نصیری، افسانه نورمندی پور صفحات 37-47
  این نوشته برگردان مقاله زیر است: ‎‎Richard Hoshino and Ken-ichi Kawarabayashi‎, ‎Graph Theory and Sports Scheduling‎, ‎Notices of the AMS‎, 60 (2013) 726-731‎.
  کلیدواژگان: نظریه گراف، زمانبندی ورزشی، کوتاه ترین مسیر