فهرست مطالب

 • پیاپی 36-37 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/06
 • تعداد عناوین: 5
|
 • طه زرگریان، مجید قورچی بیگی، علی خاکسار حقانی دهکردی صفحات 7-19
  زمینه و هدف

  قانونگذار طی تبصره سوم ماده 709 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «جنایت بر گونه... اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است...» میزان یک‌پنجم دیه کامل در فرض نمایان‌شدن داخل دهان، مورد اتفاق فقهای امامیه نیست، بلکه گروهی از فقهای امامیه بر این باورند که میزان دیه گونه در فرض مذکور، یک‌دهم دیه کامل است. تفاوت دو دیدگاه از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا انصراف به هر یک از دو دیدگاه، تاثیر قابل توجهی در میزان دیه ایجاد می‌کند. اتخاذ هر یک از دیدگاه‌های موجود هنگامی دشوار می‌شود که مستند هر دو دیدگاه، روایات معتبر است. این موضوع، روند ارزیابی را در بحث و بررسی‌های دلالتی ممحض می‌کند.

  مواد و روش‌ها

  واکاوی دلالتی روایات، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مقاله پیش رو مبتنی بر اسلوب توصیفی تحلیلی کوشیده است تا با تمسک به ادله لغوی و کلام فقها به این واکاوی نشسته و از این طریق، مبانی فقهی تبصره سوم ماده 709 ق.م.ا را به بوته نقد گذارد.

  نتیجه‌گیری

  نتیجه بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته که به عنوان اصلاح تبصره ماده مذکور پیشنهاد می‌شود، از این قرار است که هرگاه گونه در معرض جراحت نافذه قرار گیرد، لازم است دیه آن به میزان یک‌دهم دیه کامل تعیین شود.

  کلیدواژگان: دیه، گونه، نافذه
 • زهراسادات میرهاشمی*، بهاره اسودی رازلیقی صفحات 21-32
  زمینه و هدف

  بیماری آلزایمر با وجود این‌که در جهان رو به افزایش می‌باشد، اما مقالات و پژوهش‌های اندکی در زمینه اعمال حقوقی و کیفری این بیماران، به خصوص شهادت و اقرار آن‌ها وجود دارد.

  مواد و روش‌ها

  مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی، حکم اقرار و شهادت این بیماران را در هر یک از مراحل پیشرفت بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار داده است .

  نتیجه‌گیری

  بر این اساس، به طور مطلق نمی‌توان این بیماران را مجنون دانست، بلکه با توجه به علائم بیماری آلزایمر در مرحله اول و دوم پیشرفت آن، این بیماران را باید همانند دیگر افراد سالم، دارای اهلیت لازم جهت پذیرش اقرار و شهادت دانسته و از مرحله پنجم به بعد، این افراد بیمار را باید در حکم مجنون خواند، اما محل بحث اصلی، مرحله سوم و چهارم می‌باشد که این مقاله، حکم اقرار و شهادت این دو مرحله را با توجه به شرایط توصیف‌شده برای بیمار و قواعد حقوقی مورد بررسی دقیق قرار داده است.

  کلیدواژگان: اقرار، شهادت، آلزایمر
 • محمدعادل ضیائی*، ایوب شافعی پور صفحات 33-45
  زمینه و هدف

  تغییرات گسترده جوامع و تنوع نیازهای بشری از یکسو و پیشرفت‌های شگرف علوم پزشکی و شیمی از سوی دیگر، موجب استفاده طیف بزرگی از مردم از محصولاتی شده که مواد اولیه آن‌ها در فقه اسلامی نجس دانسته شده است و از جمله این مواد، صابون‌های ساخته‌شده از اجزای خوک است. حال این سوال مطرح است که آیا تغییرات ایجادشده در این مواد، موجب تغییر ماهیت آنان شده و نجاست آن‌ها را از بین برده است یا نه؟

  مواد و روش‌ها

  پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است.

  نتیجه‌گیری

  مذاهب اسلامی در پاسخ به این سوال، به جواز استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش چنین صابون‌هایی قائل شده‌اند. در مقابل، دسته‌ای دیگر معتقدند که استحاله مسلم نبوده و یا عدم استحاله محرز است. بنابراین نجاست کماکان باقی است. این گروه خود دو دسته شده‌اند که عده‌ای استفاده از این نوع محصولات را جایز نمی‌دانند، اما گروهی دیگر از آنان با وجود نجس‌دانستن این محصولات، استفاده از آن‌ها را به دلیل نیاز مردم و به منظور رفع عسر و حرج مردم جایز دانسته‌اند. به نظر می‌رسد از میان اقوال موجود، قول به استحاله و در نتیجه، جواز استفاده و خرید و فروش محصولات ساخته‌شده از اجزای خوک از قوت بیشتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: خوک، نجاست، مذاهب اسلامی، صابون
 • عبداله بهمن پوری*، حامد نعیمی صفحات 47-60
  زمینه و هدف

  بر اساس فقه امامیه استفاده از طلا برای مردان ممنوع گشته و زنان از این قاعده مستثنا شده‌اند و استفاده آنان از طلا در فقه امامیه مجاز شمرده شده است. پژوهش پیش رو که شاخه‌ای از مباحث پیرامون ارتباط دین و علم (فقه و پزشکی) است که کم‌تر مورد تحقیق واقع شده، به دنبال بیان دیدگاه فقه امامیه و اکتشافات علم پزشکی در این زمینه می‌باشد.

  مواد و روش‌ها

  تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات میان‏رشته‏ای درصدد بیان دلایل ممنوعیت تلبس طلا بر مردان از منظر فقه امامیه و علم پزشکی است.

  یافته‌ها

  بر اساس پژوهش‌های جدید علم پزشکی استفاده مردان از طلا منجر به صدمات و عوارض گوناگونی مانند عوارض بر کبد، سرطان، ناباروری مردان و عوارض ماهیچه ای درآنان می‌شود که این تحقیقات هماهنگ با دیدگاه حرمت طلا بر مردان در فقه امامیه بوده و حاکی از تعالی فقه امامیه و اثبات عملی هماهنگی دین و علم در مباحث مرتبط است.

  کلیدواژگان: مرد، طلا، استفاده طلا
 • محمدجعفر صادق پور*، اعظم مهدوی پور، مهدی سعیدی صفحات 61-76
  زمینه و هدف

  ریزش ادراری و مدفوعی، دو عارضه بسیار بااهمیت بوده که عمدتا در پی ضایعات عصبی و نخاعی و یا آسیب‌دیدگی اندام دخیل در دفع ادرار و مدفوع اتفاق می‌افتند. اختلاف نصوص شرعی در خصوص میزان و چگونگی تعیین دیه این عوارض، موجب شده است تا فقیهان امامیه در این رابطه، دو نظریه مختلف ارائه دهند. در نظریه نخست، به فراخور میزان استمرار حالت بی‌اختیاری در طول روز، میزان دیه متفاوتی پرداخت می‌شود؛ وفق نظریه دوم، در صورت دائمی‌بودن عارضه ریزش، دیه کامل و در صورت مقطعی‌بودن آن، ارش ثابت می‌گردد. قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 474 از نظریه نخست و قانون فعلی در مواد 704 و 705 از نظریه دوم تبعیت کرده است. در عین حال، با توجه به این‌که فقها ذیل مباحث «کسر بعصوص» و «ضرب عجان» نیز از دیه ریزش ادراری و مدفوعی سخن گفته‌اند، قانونگذار با اتخاذ رویکردی غیر حرفه‌ای، اقدام به انعکاس ترجمه متون فقهی در مواد 651 و 652 نموده است. اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی مقنن، از طرفی موجب مغفول‌ماندن تقسیم دقیق حالت ریزش به دو گونه تام و ناقص شده و از دیگر سوی، زمینه را برای بروز برخی چالش‌های حقوقی و فقهی هموار ساخته است. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این چالش‌ها سامان یافته است.

  مواد و روش‌ها

  این نوشتار ضمن استفاده از منابع اصیل فقهی با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی، از یکسو به بازاندیشی نقادانه در آرای فقهی پرداخته و از سویی دیگر چهار ماده مربوط به دیه ریزش ادراری و مدفوعی را به بوته نقد گذاشته است.

  نتیجه‌گیری

  تامل در مستندات آرای فقها نشان می‌دهد دیدگاه دوم ایشان که میان حالت دائمی و غیر دائمی‌بودن ریزش تفصیل قائل شده، از استواری بیشتری برخوردار است. در عین حال لازم است در کنار بررسی وضعیت «دوام و عدم دوام» ریزش، به مقوله «تام یا غیر تام» بودن آن نیز توجه شود. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از پراکنده‌گویی در امر تقنین، مواد چهارگانه‌ای که بیانگر حکم ریزش است، ضمن إعمال اصلاحات اساسی، تنها در قالب یک ماده مستقل بیان شود.

|
 • Taha Zargarian*, Majid Ghoorchi Beigi, Ali Khaksar Haghani Dehkordi Pages 7-19
  Background and Aim

  In remark 3 of article 709 of the Islamic Punishment Code, the legislator put: ''if the offence on the cheek is in a way that shows inside the mouth, one fifth of full blood money is necessary''. However, there is no consensus on this point among Imamie jurisprudents because some of them believe that this type of blood money is only one tenth of full blood money. They are different and it is an important point because the abandonment of each of the two perspectives will have a significant effect on the amount of blood money. The case is exacerbated when we observe that both groups refer to some valid traditions. Therefore, it requires a content investigation to settle this issue.

  Materials and Methods

  Content investigation has its own complexity, however, based on a descriptiveanalytic method, and utilizing verbal reasons and the procedure of the jurisprudents, in this way, it examines the jurisprudential foundations of the third remark of article 709 of the Criminal Code.

  Conclusion

  The result of the discussion and reviews suggested as modifying the remark of the article is that whenever a cheek is exposed to injury, it is necessary to determine blood money at a rate of one-tenth of the full blood money.

  Keywords: Blood Money, Cheek, Penetrative
 • Zahra Sadat Mirhashemi*, Bahareh Asvadi Pages 21-32
  Background and Aim

  Although Alzheimer's disease is rising in the world; there are few articles and studies on the legal and criminal practices of these patients, especially their testimony and confession.

  Materials and Methods

  The present article, using a library study method and a descriptive-analytical method, examines the verdict of confession and martyrdom of these patients in each stage of Alzheimer's disease progression.

  Conclusion

  Accordingly, these patients can not be considered insane, because of the signs of Alzheimer's disease in the first and second stages of their progression, these patients should, like other healthy people, have the qualifications necessary to accept the confession and martyrdom, and from the stage Fifth, these patients should be considered insane, but the main focus of the discussion is the third and fourth stages, which in this article, the verdict of confession and martyrdom of these two stages is carefully examined according to the conditions described for the patient and the legal rules.

  Keywords: Confession, Testimony, Alzheimer
 • Mohammad Adel Ziaey*, Ayoub Shafeipoor Pages 33-45
  Background and Aim

  The widespread changes in societies and the diversification of human needs on the
  one hand, and the remarkable advances in medical sciences and chemistry, on the other hand, have led to the
  use of a large range of people from products whose raw materials have been considered ritually impure in
  Islamic jurisprudence, including soaps made including soaps made from pig components.The question now
  is whether the changes made to these materials have changed their nature and eliminated their impure?

  Materials and Methods

  The present research is based on descriptions and the analysis of the Islamic
  jurisprudential propositions and the library method to study the subject under discussion.

  Conclusion

  In response to this question, the Islamic schools have granted permission to transformation and
  therefore permit the use and sale of such soap. On the contrary, others believe that transformation is not
  certain or non- transformation is established. So the ritually impure is still left. This group is divided into two
  categories, some of which do not allow the use of these types of products, but others, despite the impure of
  use of these products, are entitled to use them for the needs of the people and in order to obviate the distress
  and constriction. It seems that among the existing narrative, the transformation and, consequently, the use
  and sale of products made from pig components, is more powerful than the existing ones.

  Keywords: Transformation, Impure, Islamic Schools, Soap
 • Abdollah Bahmanpouri*, Hamed Naeimi Pages 47-60
  Background and Aim

  According to Imamyeh jurisprudence, the use of gold is forbidden and this is a decree for men and women have been exempted from this rule and the use of gold in Islamic jurisprudence has been allowed for them. In this article, which is a branch of the relationship between religion and science and There is less work in this field and it needs more attention, we seek to express the views of Imamyeh jurisprudence and the discovery of medical science in this field.

  Materials and Methods

  This article, in a descriptive-analytical method based on interdisciplinary studies, seeks to explain the reasons for the prohibition of gold for men from the point of view of Imamyeh jurisprudence and medical science.

  Findings

  According to new medical research, the use of gold for men leads to a variety of complications such as cancer and barrennees in them. This research is in harmony with the Islamic jurisprudential viewpoint, which indicates the high degree of Islamic jurisprudence and the practical proof of the harmony of religion and science in related topics.

  Keywords: Man, Gold, Use of Gold
 • Mohammad Jafar Sadeghpour*, Azam Mahdavipoor, Mehdi Saeedi Pages 61-76
  Background and Aim

  Urinary and fecal leak are two most important complications are mainly due to neurological and spinal cord injury, or damage to organs involved in urinary and fecal excretion. The difference between Shariah's jurisprudence regarding the amount and manner of determining the blood money of these charges has led the jurisprudents of the Imamiyah to present two different views in this regard. First, proportionate to the duration of the incontinence across the day, a different blood money will be calculated and paid. Second, if this is permanent, the blood money will be complete and if it is temporary, indemnity will be paid. Previous Islamic Penal Code defends the first in its Article 474 and the new one defends the second in Article 704 and 705. The jurisprudents have talked about Blood Money for urinary and fecal leak under the entries of 'kasr-e Ba'soos' and 'dharb-e 'ejan'', the legislator, quite unprofessionally, has translated those texts in Article 651 and 652. This leads to the negligence from dividing the incontinence to two complete and partial types. On the other hand, leads to some legal and jurisprudential challenges. This research has been organized in order to answer these challenges.

  Materials and Methods

  By using authentic jurisprudential sources and descriptive-analytic approach, On the one hand, referred to a critical rethinking in the views of jurisprudence and on the other hand, it has criticized the other four articles related to the blood money for urinary and fecal leak. We critique the four articles related to the blood money for urinary and fecal leak and suggests that only one article expresses the blood money for these two phenomena.

  Conclusion

  Thinking about the Documentation of jurists viewpoints shows that their second view, which distinguishes between permanent and non - permanent state, has more power. At the same time, it is necessary to pay attention to the category of complete and incomplete status of the leak by considering the permanent and temporary state of leak. In addition, it is proposed to prevent ambiguity in legislation the four articles that express the leakage, by undergoing fundamental reforms only be expressed in the form of an independent article.

  Keywords: Blood Money, Urinary Leak, Fecal Leak, Permanent Leak, Complete Leak, Ishagh Bin Ammar, Ghiath Hadith, Article 704, 705 Islamic Penal Code