فهرست مطالب

 • پیاپی 100 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کیوان آقابیک*، مهدی رمضانی صفحات 1-8
  موتورسیکلت به دلیل اندازه و قابلیت مانور متفاوت در مقایسه با سایر وسایل نقلیه می تواند یک شیوه و شرایط خاص در حمل و نقل به وجود آورد. بر اساس آمار موجود، تعداد کابران این وسیله در سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این مساله می تواند به علت هزینه ها و امکانات این نوع خاص از وسیله نقلیه باشد : ارزان و سریع ! هرچند به دلیل کابین حفاظت نشده، راکبین موتورسیکلت به میزان قابل توجهی در معرض خطر مصدومیت و فوت می باشند. بنابراین، یکی از دغدغه های اصلی مسولین امر این است که با تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی جامع، تعداد و شدت تصادفات موتورسیکلت ها را کاهش دهند. لازم است که این راهکارها از جمیع جهات به مساله ایمنی موتورسیکلت بپردازند. مقاله پیش رو با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه اقدامات ممکن با رویکردهای متفاوت از جمله آموزش، مهندسی و اعمال قانون را بیان می نماید تا ابزار مناسب را در اختیار متخصصینی قرار دهد که قصد ارتقای ایمنی موتورسیکلت ها را دارند.
  کلیدواژگان: اقدامات ایمنی، موتورسیکلت، ایمنی راه، تصادفات
 • پریسا بازدار *، هادی گنجی، پیمان پژمان زاد صفحات 9-16

  امروزه نقش بخش حمل ونقل ریلی در ایجاد توسعه پایدار نقش بدیهی و بی بدیل است. با در نظر گرفتن نرخ رشد تجارت جهانی، تقاضا برای جابجایی بار در مسافت های مختلف، روزبه روز افزایش می یابد. تامین بسترهای لازم برای پاسخگویی به این نیاز روزافزون، موضوعی بسیار مهم و چالش برانگیز استو بهره برداری درست و به موقع از این بخش و همچنین انجام سرمایه گذاری لازم می تواند در موقعیت ترانزیتی بخش حمل ونقل ریلی کشور موثر باشد.  هدف اصلی این مقاله بررسی سهم ترانزیت در بخش حمل ونقل ریلیکشور از بازارهای منطقه ای و بین المللی می باشد. در این پژوهش، به منظور بررسی قابلیت ها و ظرفیت های ترانزیت در بخش حمل ونقل ریلی سه سناریو تعریف شده است. مفروضات سناریوی اول مبتنی بر قراردادهای واگذاری ناوگان ریلی به بخش خصوصی (SMGS , TEA) است. سناریوی دوم مبتنی بر قراردادهایی است که با کشور چین بسته شده است و همچنین طراحی سناریوی سوم بر اساس داده های واقعی از متوسط سیر روزانه واگن های باری در سال 1396و 1397 صورت گرفته است. در ادامه به منظور رفع مشکلات موجود و کاهش عدم توازن در سهم بازار حمل ونقل ریلی بین ریل، جاده و دریا توصیه هایی بر اساس سناریوهای خوش بینانه و محتمل ارایه شده که می تواند منجر به تحقق اهداف مندرج در قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (سهم 30 درصدی از حمل بار برای راه آهن در سال 1390، که بر اساس عملکرد واقعی سهم راه آهن از ترانزیت 66/6 درصد بوده است) گردد.

  کلیدواژگان: سهم ترانزیت، حمل ونقل ریلی، بازارهای منطقه ای و بین المللی، پتانسیل
 • سیدعلی عبادی نژاد، محمدرضا پورغلامی*، حسن فتحی صفحات 17-31
  شهرها برای جوابگویی به تقاضای فزاینده ترافیک خودروی شخصی، ترافیک تجاری، حمل ونقل عمومی و دسترسی به کاربری های اطراف و همچنین پارکینگ سیستم مدیریت ترافیک شهری نیازمند بهره گیری از سیاست های کنترل ترافیک می باشد، ارایه طرح ها و سیاست هایی نظیر یک طرفه کردن معابر، طرح زوج و فرد، ایجاد خطوط ویژه و تعریض معابر ازجمله سیاست هایی است که در راستای مدیریت تقاضای سفرهای شهری توسط مدیریت شهری اعمال می شود. شهر سنندج به دلیل تراکم بالای ترافیک در بخش مرکزی خود اقدام به تدوین و اعمال سیاست های ترافیکی مختلفی نموده است؛ تحقیق حاضر نیز ارزیابی میزان تاثیرگذاری اعمال سیاست های فوق در ابعاد مختلفی نظیر کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، طول و زمان سفر و همچنین میزان مصرف انرژی می باشد. تحقیق حاضر ازنظر نوع و ماهیت در حوزه تحقیقات کاربردی جایی می گیرد و ازنظر روش شناسی نیز در حوزه تحقیقات توصیفی_تحلیلی قرار دارد. جامعه ی آمار تحقیق را میزان تصادفات و حجم ترافیک معابر دارای سیاست ترافیکی تشکیل می دهند. بخشی از آمار و اطلاعات موردنیاز از پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج و شهرداری این شهر اخذ گردید بخش دیگری نیز از طریق برداشت های میدانی انجام پذیرفت. در تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل شبکه عصبی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد اعمال سیاست های ترافیکی سبب افزایش 6250 متری طول مسیر طی شده و همچنین افزایش 0.5 لیتری مصرف بنزین خودروها در بخش مرکزی شهر سنندج گردیده است. نتایج همچنین نشان می دهد علی رغم تاثیرگذاری سیاست های اعمال شده ترافیکی بر حجم ترافیک اما به دلیل افزایش ضریب خودروی شخصی این تاثیرگذاری بسیار ناچیز جلو می نماید. بنابراین بیشترین تاثیر اعمال سیاست های ترافیکی روان سازی ترافیک در بخش مرکزی شهر سنندج می باشد که هدف اصلی این سیاست ها نیز همین موضوع بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست های ترافیکی، بخش مرکزی شهر سنندج، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شبکه عصبی
 • سید فرزین فائزی*، محمودرضا کی منش، مصطفی ساسانی صفحات 33-44
  به علت حجم زیاد سفرها و اهمیت روزافزون ارزش وقت مسافران در سفرهای درون شهری، طراحی سامانه‏های کارآمد و مسیریابی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طراحان در انتخاب مسیر بهینه این سامانه‏ها با گستره بزرگی از انواع معیارها مواجه هستند، لذا هدف از این پژوهش بررسی معیارهای تاثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو و تعیین مسیر بهینه بر اساس روش تصمیم‏گیری چند معیاره می‏باشد. روش مورد مطالعه توصیفی-تحلیلی و از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. در مرحله اول معیارهای تاثیر‏گذار بر مسیر‏یابی اتوبوس توسط پرسش‏نامه اول و نظرات کارشناسان حوزه حمل‏ونقل انتخاب و بر اساس طیف لیکرت این معیارها اولویت‏بندی شدند. در محله دوم با توجه به معیارهای به دست آمده از قبل، مسیرهای پیشنهادی از صفر تا ده نمره داده شد. سپس با کمک نرم‏افزار تصمیم‏گیری بر اساس مدل AHP معیار‏ها وزن‏دهی شدند و وزن هر معیار برای هر مسیر مشخص شد. ده معیار تاثیر‏گذار در انتخاب مسیر بی‏آرتی شناسایی شد که مهمترین معیار تعداد مسافر جذب شده به حمل‏ونقل عمومی در وضعیت کنونی می‏باشند. گزینه پیشنهادی مسیر شماره یک اتوبوس تندرو شهری از پایانه حصارک در خیابان شهید بهشتی تا پایانه شهید سلطانی و گزینه پیشنهادی مسیر شماره دو از پایانه شهید سلطانی تا میدان ملارد انتخاب شدند. بر اساس معیارهای تاثیرگذار بهترین مسیر، مسیر پیشنهادی یک از پایانه شهیدسلطانی تا میدان حصارک در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: اتوبوس تندرو، بی‏آرتی، کرج، تصمیم‏گیری چند معیاری، جذب سفر
 • محسن ابوطالبی *، غلام رضا شیران، مهدی فلاح، زکیه سلیمی صفحات 45-62

  برای کاهش اثرات نامطلوب تقاطع ها می توان از سیستم های هوشمند و هماهنگ سازی چراغ ها  استفاده کرد. سیستم BITS همان سیستم های SCATS  و SCOOT بوده که در داخل کشور بومی سازی شده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیستم هوشمند BITS بر متغیرهای ترافیکی و زیست محیطی است. این ارزیابی در حالت چراغهای هماهنگ و منفرد نیز انجام شده است. متغیرهای ترافیکی شامل طول صف، زمان تاخیر، زمان توقف، زمان سفر، سرعت متوسط و متغیرهای زیست محیطی شامل مصرف سوخت، آلودگی هوا ناشی از گازهای کربن منواکسید، هیدروکربن و اکسیدهای نیتروژن و آلودگی صوتی هستند. مطالعه با انتخاب سه چهار راه و دو سه راه در شهر یزد و برداشت های میدانی نرخ تردد، زمان سفر، آلودگی هوا و صدا و شبیه سازی در نرم افزار AIMSUN  ومقایسه ای بین سیستم کنترل ثابت، هوشمند و هماهنگ صورت گرفت. نتایج نشان داد در کنترل منفرد هوشمند، تمام متغیرها بهبود قابل توجهی نسبت به کنترل منفرد ثابت داشته وکنترل ثابت هماهنگ، بهتر از ثابت مجزا است؛ در حالی که کنترل مجزای هوشمند از هر دو مورد ذکر شده، عملکرد ترافیکی و زیست محیطی بهتری داشته است.همچنین  بیشترین تاثیر روی طول صف و زمان توقف بوده که بیشتر از سایر متغیرها توسط ادارک راننده گان قابل اندازه گیری است. بنابراین می توان با استفاده از چراغ های راهنمایی هوشمند BITSو هماهنگ سازی تقاطع های یا به عبارتی کاربرد موج سبز در تقاطع های نزدیک به هم، از به هدر رفتن وقت و سرمایه های ملی جلوگیری کرد. نتیجه عملی تر آن کاهش آلودگی هوا،  صدا و تاخیر وسایل نقلیه پشت چراغ های راهنمایی است.

  کلیدواژگان: تقاطع های هماهنگ، چراغ های راهنمایی، چراغ های هوشمند BITS، متغیرهای ترافیکی، متغیرهای زیست محیطی
 • محمدعلی صندیدزاده*، ندا شایان صفحات 63-72
  در صنعت ریلی به منظور کاهش هزینه های مهندسی سیستم های اینترلاکینگ نیاز به ساده سازی تبادل اطلاعات فنی بین سهامداران وجود دارد. RailML  یک ابزار IT متن باز است که هدف آن استاندارد سازی تبادل داده ها در فرآیندهای ریلی مختلف است. فقدان استاندارد هایی برای ساختارها و پروتکل های داده ها نیاز به طراحی و نگهداری چندین واسط بین برنامه های کاربردی را ایجاد می کند. این رویکرد ناکارآمد، زمان بر و هزینه بر است. الزامات مختلف و نواحی جدید اینترلاکینگ مانع اتوماسیون کامل زنجیره طراحی مهندسی می شود. RailML  بر اساس زبان نشانه گذاری قابل توسعه است و از طرح XML برای تعریف ساختار تبادل داده جدید برای تعامل داده ها میان برنامه های کاربردی راه آهن استفاده می کند. در این مقاله از زبان نشانه گذاری استاندارد RailML به عنوان اساس و فرمت تبادل برای فرمول بندی مسیرهای ایمن ایستگاه زواره محور تهران - بافق استفاده شده است. که از فرمول بندی مسیرهای ایمن آن در طراحی و تست می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: RailML، اینترلاکینگ، سوزن، مسیرسازی
 • بابک گلچین*، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی صفحات 73-86
  بحث ایمنی یکی از بخش های مهندسی ترافیک و تامین روشنایی جاده ها یکی از مهم ترین مسائل مربوط به حفظ ایمنی راه هاست که هدف از ایجاد آن دستیابی به حدی از قابلیت دید برای رانندگان است به طوری که دید سریع، دقیق و راحت امکان پذیر باشد. روشنایی با تقویت دید راننده می تواند از برخی از تصادفات ناشی از ترافیک جاده ای در شب جلوگیری کند. در این مقاله از روش برنامه ریزی خطی به منظور مکان یابی و استفاده بهینه از سامانه روشنایی در محورهای اهر - تبریز، سراب - بستان آباد و مراغه - هشترود استفاده شده است. مدلی بر پایه بیشینه کردن نسبت سود به هزینه طراحی شد. سود، مبلغ صرفه جویی شده در اثر کاهش تصادفات در صورت استفاده از سامانه روشنایی در قطعات مختلف محورهای موردمطالعه است که برای محاسبه آن هزینه متوسط تقریبی یک تصادف فوتی و جرحی در کشور محاسبه شد. همچنین هزینه، مبلغ موردنیاز برای نصب سامانه روشنایی در قطعات مختلف تعریف گردید. محدودیت تعیین شده برای این مدل، بودجه اختصاص یافته به منظور نصب سامانه های روشنایی (با فرض مبلغ 1.1 و 2.2 میلیارد تومان و 550 میلیون تومان) است. به منظور تجزیه وتحلیل مدل از نرم افزارWinQSB2استفاده شد تا مقاطع بهینه برای نصب سامانه روشنایی به دست آیند. بر اساس این تحقیق کیلومتراژهای 500+44 تا 500+45 و 500+54 تا 500+55 محور اهر - تبریز با نسبت سود به هزینه 8.26 و 8.07 در تمام سناریوهای بودجه و قطعه بندی در صدر سایر قطعات به عنوان مقاطع بهینه مشخص گردیدند. کیلومتراژ 500+09 تا 500+10 از محور مراغه - هشترود با نسبت سود  به هزینه 5.13 نیز در رده بعدی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، بهینه سازی، سامانه روشنایی، مکان یابی
|
 • Kayvan Aghabayk *, M. Ramezani Pages 1-8
  Motorcycles can be considered as a special transport mode due to their different size and maneuverability compared to other vehicles. According to the available data, the number of motorcyclists has been increased dramatically in recent years. It could be the result of its associated expenses and facilities: it is cheap and fast! However, the motorcycle riders and passengers are much more vulnerable to injury and death in vehicular crashes because of the lack of protection in the vehicle compartment. Therefore, it has become one of the major concerns of the road authorities to minimize the motorcycle crash count and severity by addressing precise objectives with comprehensive strategies. These measures should approach motorcycle safety from a variety of perspectives. This paper reviews the associated literature and lists various measures including enforcement; engineering and road user’s training. It provides a wide-ranging tool to assist the researchers and planners aiming to enhance motorcycle safety.
  Keywords: Safety Measures, Motorcycle, Road Safety, Accident
 • P. Pejmanzad, P. Bazdar *, H. Ganji Pages 9-16

  Today, the role of rail transport in sustainable development is obvious. Considering the growth rate of world trade, the demand for load handling in this sector and in different distances is increasing day by day. Providing the necessary resources to respond to this growing need is a very important and challenging issue. Proper and timely utilization, as well as the necessary investment in this sector, can be effective in the transportation situation of the country's rail transportation sector. The main objective of this paper is to examine the share of transit in the rail transport sector of the country from regional and international markets. In this research, three scenarios have been defined to investigate the capabilities and transit capacities in the rail transport sector. The assumptions of the first scenario are based on the transfer of the fleet to the private sector (SMGS, TEA). The second scenario is based on contracts that have been signed with China. The third scenario is based on actual data from the average daily  freight wagons movement in the years 1396 and 1397. Then, In order to solve the existing problems and to reduce imbalances in the market share of rail transport between rail, road and marine, recommendations are presented based on optimistic and probable scenarios. These recommendations could lead to the achievement of the goals set out in the Law on Public Transport Development and Fuel Management.

  Keywords: Share of transit, rail transportation, regional, international markets, Potential
 • S.A. Ebadinejad, Mohammad Reza Pourghoolami *, H. Fathi Pages 17-31
  Cities need to take advantage of traffic control policies to address the increasing demand for private car traffic, commercial traffic, public transportation and access to surrounding land uses as well as parking of urban traffic management systems, providing policies and policies such as one-way passages, coupled and individual plans, including Policies are applied to manage urban travel demand by urban management. The city of Sanandaj has been developing and implementing various traffic policies due to its high traffic density in its central part. The present study also evaluates the impact of applying the above policies on various dimensions such as reducing traffic, reducing traffic accidents, traveling time and time, and energy consumption is. The present research is based on the type and nature of Drew in terms of methodology in the field of descriptive-analytic research. The research community estimates traffic accidents and volume traffic congestion. Part of the statistics and information was obtained from the traffic police of Sanandaj and the municipality of this city. Another part was also taken through field observations. Geographic information system (GIS) and neural network analysis model were used for analyzing information. The results indicate that traffic policies have increased the 6250-meter-long route along with a 0.5-liter increase in petrol consumption in the central part of the city of Sanandaj. The results also show that, despite the impact of traffic policies on traffic volumes, this effect is negligible due to the increase in the coefficient of personal car.
  Keywords: Traffic Policies, Central District of Sanandaj, Geographic information system, Neural Network
 • Seyed Farzin Faezi *, M.R. Keymanesh, M. Sasani Pages 33-44
  Due to the large volume of travel and the increasing importance of travel time for travelers, the design of efficient systems and their routing are of great importance. Designers are faced with a wide range of types of criteria in choosing the optimal route for these systems. Therefore, the purpose of this study is to examine the effective parameters determining the direction of the BRT and determine the optimal route based on the multi-criteria decision making method. The research method was descriptive-analytic and using questionnaire technique. In the first step, the criteria for affecting bus routing were selected by the first questionnaire and transport experts and, based on the Likert scale, these criteria were prioritized. In the second step, according to the criteria previously obtained, the proposed Routes were given from zero to ten grades. Criteria were weighted with the help of decision-making software based on the AHP model, and the weight of each criterion was determined for each Route. Ten effective measures have been identified in the selection of BRT route, which is the most important criterion for the number of passengers attracted to public transportation in the current situation. The proposed option of the route No. 1 from the hesarak in Shahid Beheshti Street to the Shahid Soltani Terminal and the proposed route Route 2 from the Shahid Soltani Terminal to the Mallard Square were selected. Based on the effective criteria of the best route, the suggested route was considered as Soltani Terminal to Hesarak .
  Keywords: BRT, Karaj, Multi-criteria decision making, public transportation, Questionnaire
 • Gh. Shiran, M. Fallah Tafti, Z. Salimi, M. Aboutalebi * Pages 45-62

  In order to reduce the adverse effects of intersections, intelligent systems and the alignment of lights can be used. The BITS system is a localized version of SCATS and SCOOT systems. The aim of this study was to evaluate of BITS system on traffic and environmental variables. The system was evaluated in both cases of coordinated and isolated signals. Traffic variables include line length, delay time, stop time, travel time, and average speed. Environmental variables include fuel consumption, air pollution caused by carbon monoxide, hydrocarbons, and nitrogen oxides, and noise pollution. Prescheduled, intelligent, and coordinated control systems were compared by collecting field data on the traffic flow rate, travel time, and air and noise pollution and simulation in AIMSUN software in three four-way and two three-way intersections in Yazd, Iran. The results showed that all variables were significantly improved in the isolated intelligent control system compared to the isolated prescheduled control system, and the coordinated prescheduled control system performed better than the isolated prescheduled control system. The isolated intelligent control system showed the best traffic and environmental performance. In addition, line length and stop time were the most affected. Compared to other variables, these two could mostly be measured through drivers’ perceptions. According to the above, using BITS intelligent traffic signals and coordinating nearby intersections – the green wave in successive intersections – can prevent the waste of time and national resources. More immediate effects are reduced air and noise pollution, and reduced delay.

  Keywords: Traffic Signal, BITS Intelligent Signals, Coordinated Intersections, Traffic Variables, Environmental variables
 • Mohammad Ali Sandidzadeh *, N. Shayan Pages 63-72
  In the rail industry, in order to reduce the cost of engineering of interlocking systems, there is a need to simplify the exchange of technical information between shareholders. RailML is an open source IT tool designed to standardize the exchange of data in various rail processes. Lack of standards for data structures and protocols requires the design and maintenance of several interfaces between applications. This approach is inefficient, time consuming and costly. Different requirements and new Interlocking areas impede the complete automation of the engineering design chain. RailML is based on markup language and uses the XML schema to define a new data exchange structure for data interchange between railway applications. In this paper, the RailML Standard markup language is used as the basis and exchange format for formulating the safe routes of the Tehran-Bafgh corridor in Zvaareh station. It can be used to formulate its safe pathways in design and testing.
  Keywords: RailML, Interlocking, point, Route Setting
 • B. Golchin *, M. Fallahi, R. Meshkabadi Pages 73-86
  The safety is one of the important part of traffic engineering and road lighting issue, which aims to achieve a degree of visibility for drivers, so that a quick, accurate, and convenient visibility can be achieved. The driver's visibility can prevent some accidents caused by road traffic at night. In this paper, the linear programming method is used to locate and optimize the lighting system in Ahar - Tabriz, Sarab - Bostanabad and Maragheh - Hashtrood roads. A model was designed based on maximizing the benefit /cost ratio. In order to calculate the savings due to the reduction of accidents by using lighting systems, the approximate average cost of a fatal accident was calculated in the country. Also, the amount required to install the lighting system in different parts was defined. The constraints for this model are the allocated budget for the installation of lighting systems. In order to analyze the model, WinQSB2 software was used to obtain optimal sections for the installation of the lighting system. Based on this research, the ranges of 44 + 500 to 45 + 500 and 54 +500 to 55+500 of Ahar-Tabriz road with a profit ratio of 8.26 and 8.07 in all budget scenarios and segmentation at the top of other components were determined as the optimal sections. The 09 + 500 and 10 + 500 Kilometers of Maragheh-Hashtrood road with a profit ratio of 5.13 was also ranked next.
  Keywords: Linear Programming, optimization, lighting system, Locating