فهرست مطالب

پژوهش ملل - پیاپی 45 (شهریور 1398)
 • پیاپی 45 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ترجمه: جبار خدادوست، فاطمه وفایی زاده صفحات 7-28

  این مقاله به بررسی تاثیر وابستگی آلمان به منابع گاز روسیه در راستای میزان توانمندی اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریم های موثر علیه روسیه پرداخته و نشان می دهد آلمان به خاطر تمرکز بر ابعاد زیست محیطی سیاست انرژی و سیاست روابط حسنه با روسیه، امنیت اش را از بعد وابستگی به گاز روسیه نادیده گرفته است. در این مقاله استدلال می شود وابستگی بیش از حد آلمان در بخش انرژی به روسیه، توانایی اتحادیه اروپا را برای مقابله با "تجدیدنظرطلبی" (توسعه طلبی) روسیه و تحریم بخش انرژی این کشور محدود کرده است. در ادامه، چند توصیه اساسی در مورد سیاست انرژی آلمان ارائه می شود تا از نفوذ ناروای روسیه بر سیاست خارجی و امنیتی آلمان جلوگیری بعمل آید. در نتیجه گیری، بکارگیری سودمند ابزار رئالیسم نوکلاسیک جهت درک رویکرد آلمان نسبت به امنیت انرژی پرداخته شده و تلاش شده خطرات ایدئولوژی برای بیان ارزیابی صریح از الزامات توازن در صحنه (موازنه تدریجی) را برجسته کند.

  کلیدواژگان: آلمان، امنیت انرژی، رئالیسم نوکلاسیک، موازنه قدرت، روسیه
 • شاهین مظاهری جبلی، یکتا بهنام رودسری صفحات 29-46

  با گذشت قریب به 40 سال از پایه‌گذاری روز جهانی صلح همچنان شاهد به وجود آمدن عوامل ناقض صلح در مقیاس جهانی هستیم. زمانی بحث بر «صلح منفی» بود، اما امروزه صلح مثبت یا ایجابی بیشتر مدنظر است و صلح صرفا به معنای نبود جنگ نیست. بحث «دیدن» یا به حساب آوردن موجودیت‌ها یا افراد، بسیار مهم است. زمانی که برخی از افراد یا موجودیت‌ها احساس می‌کنند که دیده نمی‌شوند، تلاش می‌کنند تا خود را نشان دهند ولو با اقدام‌های خشونت آمیز یا تروریستی. بنابراین، بخش عمده‌ای از تقصیرات متوجه جامعه (اعم از ملی یا بین‌المللی) می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم می‌باشد و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به همراه  استدلال قیاسی و استقرائی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. آنچه بعنوان یافته و نوآوری می‌توان به آن اشاره داشت این است که امروزه تنها جنگ، دشمن صلح نیست؛ بلکه بیسوادی، بی‌احترامی به عقاید یکدیگر، نادیده گرفتن افراد یا موجودیت‌های دیگر که خود عامل سرخوردگی افراد در جامعه و در نتیجه منجر به پیوستن آنها به گروه های تروریستی می‌شود، نقض حقوق بشر، بی‌عدالتی و غیره تهدیدات صلح به حساب می‌آیند. سوال اصلی قابل طرح این است که چه جایگاهی را می‌توان برای آموزش در جهت مقابله با تروریسم جهانی در نظر گرفت.
   

  کلیدواژگان: آموزش، صلح، تروریسم، خصومت، حقوق بشر
 • ترجمه: فاطمه متوسلی صفحات 47-75

  در مبحث مواجهه با تروریسم، واژه بنیادگرایی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد، اما همچنان تعریف درستی برای آن ارائه نشده است. تمرکز دقیق بر بنیادگرایی ایدئولوژیکی احتمال دلالت ضمنی بر این امر، که عقاید بنیادی عامل و یا حداقل پیش درآمد لازم برای تروریسم می باشند، را در پی دارد، درحالیکه می دانیم این مساله صحت ندارد. مسیرها و ساز و کارهای گوناگونی از درگیری تروریستی برای افراد مختلف در زمان ها و شاید شرایط متفاوت به شیوه های متفاوتی عمل می کنند. این مقاله به بررسی مشکلات در تعریف بنیادگرایی و گرایش به سیاست بنیادی، می پردازد و نشان می دهد که بنیادگرایی، و بطور ویژه درگیری در اقدامات تروریستی، بهتر است بعنوان مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون مورد توجه قرار بگیرند. در ادامه تعدادی نظریه به صورت بالقوه نویدبخش، از جمله نظریه جنبش اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و نظریه تغییر، که می توانند به مطالعات بعدی آن فرآیندها کمک کنند، مرور می شوند. در آخر، این پژوهش تعدادی چارچوب محتمل را به منظور درک این امر که چگونه این فرآیند ها می توانند کنش مرتبط با تروریسم را تسهیل کنند، شرح می دهد.

  کلیدواژگان: تروریسم، اقدامات تروریستی، بنیادگرایی، افراط گرایی، نظریه های علمی اجتماعی
 • امیر سلیمانی، رضوان محمدی، محمد اسماعیل شادروان صفحات 77-87

  حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست‌های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این موضوع پرداخته می‌شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می‌شود که اولا، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده‌تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل ‏تعریف شده است و دوما، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف ‏قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد ‏است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته‌اند.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، ضابطان دادگستری، قوه قضائیه، عدالت کیفری
 • نوشین احمدیان جونقانی صفحات 89-102

  سال های بسیاری است که دریاها و اقیانوس ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین المللی ایفا می نماید. اینکه دریاها با منافع دولت ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت ها، تجارت از طریق دریاها است اما باتوجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف درخصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است لکن کنوانسیون 1982 کامل ترین موافقت نامه ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی باتوجه به کنوانسیون 1982 است. عدم دسترسی آزادانه به دریا و در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می گذارد و روابط ترانزیتی غالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت نامه ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می گیرد که تا حدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می برد. از این رو این مطالعه به این نتیجه می رسد که تمام کشورها اعم از با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق و تکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق نامه های منعقده میان کشورها  نقش مهمی را در برقراری این نظم ایفا می کند.

  کلیدواژگان: دریاها، کشورهای ترانزیتی، کشورهای محصور در خشکی، کنوانسیون 1982
 • مجید کاظمی صفحات 103-120

  در این پژوهش توصیفی به بررسی مشکلات حقوقی در قانون اساسی و دخالت های غیرتکنیکی در ارتباط با پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. همچنین این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته که سیاست های خارجی ایران نیازمند پتانسیل هایی است که در صورت فراهم شدن زمینه مساعد، از حالت تهدیدآمیز خارج می شود. این پتانسیل ها که بطور مشخص به بازنگری قانون اساسی مربوط می شود در سه مرحله قابل دستیابی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان مهمترین منبع حقوقی دوران مدرن و نقش تعیین کننده آن در عصر پیچیده اطلاعات و ارتباطات زمینه ای فراهم ساخته تا دولت های غربی بتوانند براساس آن توجه افکار عمومی را در جهت مشروعیت دادن به اقدامات خود جلب کنند. در این تحلیل نشان داده می شود که حقوق بشر بعنوان تنها راه حل عملی خروج از بحران های سیاست خارجی است که اجرای مفاد آن الزاما با قانون اساسی سازگار نیست و برای تطبیق با قانون اساسی به ناچار باید اصلاح بسیاری از اصول قانون اساسی در دستور اجرا قرار گیرد. در نتیجه گیری این پژوهش به مزایای اجرا یا مشکلات ناشی از به تاخیر افتادن این اصلاحات پرداخته شده است.
   

  کلیدواژگان: دیپلماسی، حقوق بشر، سیاست خارجی، قانون اساسی
 • معرفت فرجی، مسلم کریمیان زاده صفحات 121-136

  هدف مقاله حاضر بررسی ژئوپلتیک فرهنگی و تحلیلی بر فرقه اهل می باشد. چرا که حق، بدون شک یکی از جذاب ترین بخش های تاریخ، بررسی آرا و اندیشه های نحله های فکری است و برای  مسلمانان بسیار دلپذیر و در عین حال ضروری است که به مطالعه‌ چگونگی تکوین تفاسیر مختلف از دین مبین اسلام، و پیدایی و رشد فرقه‌های گوناگون در دل این دین وحیانی برآئیم و در تاثیر متقابل فراز و فرود هریک از این فرقه ها با دیگر ساحت های بشری چون پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... به غور بنشینیم. با این اوصاف، اهمیت پژوهش پیش رو بر این است که علم فرقه شناسی، رونق گذشته‌ خود را از دست داده و در محافل حوزوی و دانشگاهی ما مهجور مانده است. بر همین مبنا در این مقاله سعی گردیده این علم مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این پژوهش، گویای این مطلب است که علم فرقه شناسی تنها درصدد بیان آراء و عقاید فرقه هاست، نه نقد و بررسی و رد آنها. این اصل در برخی از منابع اولیه این علم هم رعایت شده است.
   

  کلیدواژگان: ژئوپلتیک، فرقه شناسی، عقاید فرقه ای، اهل حق
|
 • Jabbar Khodadoust, Fatemeh Vafaiezadeh Pages 7-28

  This article examines the impact of German dependence on Russian gas supplies for Europe’s ability to apply effective sanctions against Russia. It demonstrates that by focusing on the environmental dimensions of energy policy and a policy of rapprochement with Russia, Germany has neglected the security of supply implications of its dependence on Russian gas. The article argues that Germany’s excessive energy dependence on Russia has limited the ability of the EU to challenge Russian revisionism by targeting its energy sector through sanctions. The article makes a number of energy policy recommendations which will be essential for Germany to avoid undue Russian influence on its foreign and security policies. The article concludes by exploring the utility of Neoclassical Realism in understanding Germany’s approach to energy security. In doing so it highlights the dangers of allowing ideology to cloud a sober assessment of the imperatives of the balance of theat.
   

  Keywords: Germany, Energy Security, Neoclassical Realism, Power Balance, Russia
 • Shahin M. Jabali, Yekta B. Roodsari Pages 29-46

  Although nearly 40 years have passed since the founding of the International Day of Peace, we are still witnessing the emergence of worldwide violators of peace. Once there was a "negative peace" discussion, but today there is more positive peace, and peace simply does not mean the absence of war. The discussion of "seeing" or taking into account entities or individuals is very important. When some individuals or entities feel that they are not being seen, they try to demonstrate themselves, even using violent or terrorist acts. Therefore, the main guilty is the society (whether national or international). The purpose of this study was to explain the status of human rights and training of peace against terrorism. The descriptive-analytic research method along with the comparative and deductive reasoning has been used for data analysis. What can be mentioned as a finding and innovation is that today, war is not the sole enemy of peace, but there are other threats to the peace, including illiteracy, disrespect to one another, the neglect of other individuals or entities (which in turn leads to the frustration of individuals in society and, consequently, their involvement in terrorist groups), human rights violations, injustice, etc. The main question to be raised is what position can be considered for training in countering global terrorism.

  Keywords: Training, Peace, Terrorism, Hostility, Human Rights
 • Fatemeh Motevasseli Pages 47-75

  In discourse about countering terrorism, the term "radicalization" is widely used, but remains poorly defined. To focus narrowly on ideological radicalization risks implying that radical beliefs are a proxy—or at least a necessary precursor—for terrorism, though we know this not to be true. Different pathways and mechanisms of terrorism involvement operate in different ways for different people at different points in time and perhaps in different contexts. This article explores the problems in defining radicalization and radicalism, and suggests that radicalization—and more specifically, involvement in terrorism—might best be viewed as a set of diverse processes. It goes on to review several potentially promising theories that might support further study of those processes, including social movement theory, social psychology, and conversion theory. Finally, it describes some possible frameworks for understanding how the processes might facilitate terrorism-related behavior.

  Keywords: Terrorism, Terrorist Acts, Fundamentalism, Extremism, Social Science Theories
 • Amir Soleimani, Rezvan Mohammadi, Mohammad E. Shadravan Pages 77-87

  Citizenship Rights is one of the international community issues and there are currently different policies around the world for its implementation by the governing forces of the society. Observance and protection of citizenship rights are among the social legal duties which the judiciary has to fulfill in the Islamic Republic of Iran. The arm of the judiciary in this particular case is the Judicial Officers who serve in legal and ethical frameworks to promote and maintain justice for citizenship rights. One of the duties of Judicial Officers is revealed at the time of visible and invisible offences. One of the matters with which the Iranian Criminal Procedure Code 2013 deals is the extent to which citizenship rights are upheld at the time of the occurrence of visible and invisible offences. In the present article, it is specified that, first, human rights in Iran are defined in greater social-religious detail than the UN Declaration of Human Rights, and second, the complaints of such a reference can be pursued by the judiciary and other authorities. The judicial duties of the judiciary are to protect the citizenship rights, to uphold the right to life and no disrespect for citizens, and to protect the right to freedom and privacy. In general, citizenship rights are categorized as the fundamental, political, civil, economic, cultural and social rights. Some of these rights apply to individuals when they are found guilty.
   

  Keywords: Citizenship Rights, Judicial Officer, Judiciary, Criminal Justic
 • Noushin A. Jonghani Pages 89-102

  For many years the seas and oceans have been used as a way of communication and play an important role in the life of the international community. The fact that the seas are directly linked to the interests of governments is an undeniable fact. One of the major benefits of governments is trade by sea, but given the geographical situation, not all countries have direct access to the sea and the oceans. There are numerous conventions that provide for different provisions on free access to maritime resources, international trade by sea and transit traffic, but the 1982 Convention is the most comprehensive agreement that fully and exhaustively covers maritime rights. The purpose of the present study is to examine the rights and obligations of transit countries in accordance with the 1982 Convention. Lack of free access to the sea and thus to the direct transit, in turn has an impact on the economies of countries. Transit relations between the concerned countries are often in the form of agreements and as a result of negotiations between countries, which largely eliminates to barriers to the landlocked countries' access to the sea and direct transit. Therefore, this study concludes that all countries, both with and without offshores, have rights and duties to establish order in the legal system of the seas and agreements between countries play an important role in establishing that order.
   

  Keywords: Seas, Transit Countries, Landlocked Countries, 1982 Convention
 • Majid Kazemi Pages 103-120

  This descriptive study examines the legal problems in the constitution and the non-technical interventions related to the promotion of diplomacy and foreign policy of the Islamic Republic of Iran. It has also been studied that Iran's foreign policy needs potentials that, providing favorable grounds, can take it out of the threatening state. These potentials, which are specifically related to constitutional revision, can be achieved in three stages. The Universal Declaration of Human Rights as the most important legal source of modern times and its decisive role in the complex era of information and communication, has provided the ground for Western governments to draw public attention to legitimizing their actions. It is shown in this analysis that human rights are seen as the only viable way out of foreign policy crises whose implementation is not necessarily compatible with the constitution, and in order to comply with the constitution, many constitutional principles must be amended. The conclusion of this study addresses the benefits of implementing or problems due to delaying these amendments.

  Keywords: Diplomacy, Human Rights, Foreign Policy, Constitution
 • Maarefat Faraji, Muslim Karimianzadeh Pages 121-136

  The purpose of this article is to examine the cultural and analytical geopolitics of the Yarsanism sect. Undoubtedly one of the most fascinating parts of history is the study of the thoughts and ideas of rituals, and it is pleasant yet essential for us Muslims to study how different interpretations of the Islam evolve and to examine the emergence and development of different sects within this divine religion, and to think about the interplay of the ups and downs of each of these sects with other human contexts such as social, political, economic, and other phenomena. On the other hand, it is impossible and fruitless for our eminent jurists to understand Shiite narratives and inferences without knowing their Sunni backgrounds. Islamic sectology is a science that is committed to expressing theological beliefs specific to the sects emanating from Islam. It only seeks to express the opinions and beliefs of the sects, not to criticize and reject them.
   

  Keywords: Geopolitics, Sectarianism, Sectarian Beliefs, Ahle Haqq