فهرست مطالب

علوم و فنون بسته بندی - پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالرسول ارومیه ای*، فاطمه سادات میرلوحی صفحات 6-17
  استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی مشتق شده از بیوپلیمرهای  طبیعی در صنایع غذایی به دلایل زیست محیطی بسیار مورد توجه است. این فیلم ها و پوشش های خوراکی، از طریق کاهش تبادل رطوبت و گازها بین محیط و مواد غذایی می توانند باعث کاهش جذب روغن در هنگام سرخ کردن و  بهبود کیفیت و ماندگاری مواد غذایی گردند. در این پژوهش، فیلم زیست تخریب پذیر خوراکی با کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار به همراه نانو ذره اکسید روی به روش ریخته گری تولید شد و اثر حضور نانو ذره اکسید روی در محصول پوشش دهی شده، به منظور بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم ها، مورد مطالعه قرار گرفت. کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار با نسبت های 0:100، 30:70، 50:50، 70:30، 100:0 با یکدیگر ترکیب شدند. در ساخت این پوشش ها از گلیسرول به عنوان نرم کننده(پلاستی سایزر) استفاده شد. تاثیر هر کدام از این ترکیب درصدها بر روی ویژگی های مکانیکی، زبری، عبوردهی گازها، رطوبت و میزان جذب روغن و همچنین خواص ضد میکروبی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون خواص مکانیکی نشان داد با افزودن نانوذرات، درصد ازدیاد طول، افزایش مقدار مدول و استحکام کششی، کاهش یافت. در تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی فیلم حاوی نانو ذره اکسید روی و میزان برآمدگی ها و زبری آن افزایش یافته و تجمع نانو ذرات در فیلم بیوپلیمر بیشتر شده است. نتایج بررسی خواص ضد میکروبی فیلم خوراکی، حاکی از آن است که عدم حضور نانو ذره در پوشش خوراکی، نتیجه مثبت به رشد باکتری را نشان می دهد. با توجه به مضرات بالا بودن روغن در محصولات سرخ شده و تاثیر پوشش خوراکی بر کاهش میزان جذب روغن، نتایج حاصل از اعمال پوشش خوراکی بر روی سیب زمینی و بادمجان نشان داد که رابطه مستقیمی بین میزان جذب روغن و افت رطوبت در سیب زمینی و بادمجان وجود دارد که نمایانگر کاهش جذب روغن در هنگام سرخ کردن می باشد . بیشترین میزان رطوبت و کمترین میزان جذب روغن مربوط به نمونه پوشش دهی شده با کربوکسی متیل سلولز 70 % و گوار 30 % می باشد . در نتیجه اعمال پوشش بر روی توت فرنگی فیلم کربوکسی متیل سلولز و گوار با نسبت 70:30 بهترین ماندگاری را تا روز پنجم به همراه داشته است. بنابراین نتیجه می گیریم پوشش دهی سبب ایجاد مانعی مناسب برای عبور گازها و رطوبت شده است.
  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، زیست تخریب پذیر، خواص فیزیکی مکانیکی، نانو ذرات اکسید روی
 • سلیمان ظاهری*، قاسم اسدپور صفحات 18-27
  نگرانی های زیست محیطی در رابطه با استفاده از ترکیبات و پوشش های سنتزی برای کاربردهای بسته بندی افزایش یافته است. خصوصیات ممانعتی و ترشوندگی کاغذها معمولا به وسیله کاربرد مشتقات مبتنی بر نفت مانند: پلی اتیلن، موم و یا مشتقات فلوئوردار به عنوان ترکیبات پوشش دهی کنترل می شود، در حالی که آب گریزی سطح از طریق به کارگیری این پلیمرها بهبود می یابد. این ترکیبات به دلیل محدودیت در منابع فسیلی نفتی، قابلیت بازیافت ضعیف و نگرانی های زیست محیطی در رابطه با ضایعات تولید شده به علت عدم تجزیه بیولوژیکی نامطلوب هستند. به این ترتیب بایوپلیمرهای تجدیدپذیر را می توان به عنوان پوشش های ممانعتی بر روی مواد بسته بندی کاغذی مورد استفاده قرار داد. بایوپلیمرها شامل: پلی ساکاریدها، پروتئین ها، لیپیدها و پلی استرها هستند که بر روی پوشش های کاغذی به کار برده می شوند. این پوشش های بایوپلیمری، ممکن است انتقال ناخواسته رطوبت را به محصولات غذایی به تاخیر بیندازند و مانع خوبی برای نفت و اکسیژن باشند، زیست تخریب پذیر هستند و پتانسیل خوبی برای جایگزینی پوشش های سنتزی کاغذ و مقوا دارند.
  کلیدواژگان: پوشش های کاغذی، بایوپلیمرها، خصوصیات ممانعتی، بایونانوکامپوزیت ها
 • ابوالقاسم ابراهیمی*، کاظم عسکری فر، آرزو ریاحی سامانی صفحات 28-41
  در مطالعه حاضر، به دنبال شناسایی سازه های بسته بندی نوع اول مواد غذایی و دسته بندی این سازه ها جهت ارائه یک طبقه بندی جامع هستیم. این بررسی ها با در نظر گرفتن بسته بندی در زمینه خرید بی برنامه صورت گرفته است. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از نظر ماهیت کیفی و روش شناسی، تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، اسناد موجود و خبرگان صنعت بسته بندی می باشند. ابزار جمع آوری داده ها براساس مطالعات گذشته جهت جمع آوری اطلاعات اولیه و سپس پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان به منظور شناسایی و اتفاق نظر درباره ابعاد بسته بندی مواد غذایی بوده است. به منظور بررسی روایی محتوایی عناصر بسته بندی، از شاخص نرخ روایی محتوا (CVR) که توسط لاوشه (1975) ارائه شده، استفاده شده و به منظور بررسی پایایی مدل از شاخص کاپا استفاده شده است. در نهایت، 37 شاخص، 6 مولفه (طراحی، عناصر متنی، چند حسی بودن، عناصر تشویقی، ویژگی های عملکردی و ویژگی دوستدار محیط زیست) دو بعد (عناصر دیداری و غیردیداری) برای بسته بندی محصولات غذایی تعریف شد.
  کلیدواژگان: بسته بندی، سازه های بسته بندی، تحلیل محتوا
 • مینا آقایی فرکوش*، الهام کشمیری زاده صفحات 42-53
  با پیدایش و توسعه ارائه انواع محصولات با ظروف فلزی (مانند واکس، اسپری، رنگ و قوطی چای، و...)، لازم است که اطلاعات لازم برای مصرف کننده بر روی بدنه این قوطی های فلزی درج و چاپ شوند. همچنین جهت محافظت، جلا و زیبایی و جلوگیری از مخدوش شدن چاپ بسته بندی بر روی بدنه انواع قوطی های فلزی، وجود پوشش شفاف و بی رنگ بر روی چاپ قوطی های فلزی از جمله موارد چشمگیر در بخش بسته بندی این ظروف فلزی می باشند. رزین های مصنوعی همان پوشش های شفاف هستند که به عنوان اتصال دهنده اجزای تشکیل دهنده رنگ و چاپ بر روی انواع بسته بندی فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه، سه نوع پوشش شفاف فرموله شده اند که اجزای تشکیل دهنده آنها شامل رزین آلکید کوتاه روغن(حاوی مخلوط روغن سویا و روغن کوکونات) همراه با دو نوع سخت کننده (سخت کننده های آمینی عبارتند از: رزین ملامین فرمالدئید و اوره فرمالدئید) می باشند. پوشش شفاف نوع اول: رزین آلکید کوتاه روغن به همراه رزین ملامین فرمالدئید (به عنوان سخت کننده)؛پوشش شفاف نوع دوم: رزین آلکید کوتاه روغن به همراه رزین اوره فرمالدئید(به عنوان سخت کننده)؛پوشش شفاف نوع سوم: رزین آلکید کوتاه روغن به همراه مخلوط یک به یک از رزین ملامین فرمالدئید + رزین اوره فرمالدئید می باشند.خاطر نشان می سازد واکنش پخت هر یک از این پوشش های شفاف در دمای 175 درجه سانتی گراد(توسط یک دستگاه آون مجهز به جریان همرفت کامل هوا) و به مدت 20 دقیقه کامل گردیده اند. آزمون های مکانیکی(سختی، ضربه و جامی شدن)، آزمون کمی(درصد جامد) و نیز آزمون گرانروی(ویسکوزیته) برای هر سه نوع پوشش شفاف انجام گردیدند تا بهترین انواع پوشش شفاف فرموله معرفی شوند. نتایج آزمایشات نشان دادند در نسبت وزنی رزین به سخت کننده، نسبت 75 درصد وزنی از آلکید کوتاه روغن و 25 درصد وزنی از سخت کننده ها دسترسی به بهترین پوشش شفاف را میسر می سازند. برای هر سه نوع پوشش شفاف با بهترین کیفیت، در این مطالعه آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز و پیمایش میکروسکوپ الکترونی انجام گردیده اند
  کلیدواژگان: رزین آلکید کوتاه روغن، رزین ملامین فرمالدئید، رزین اوره فرمالدئید، پوشش شفاف
 • مسعود ایمانزاده، مجید نامور، محمد پورپناهی، سیدامین دهقان* صفحات 54-67
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالاهای ورزشی است. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ (90/0) تایید شد. جامعه آماری این تحقیق از میان مصرف کنندگان کالاهای ورزشی استان اردبیل تشکیل شده است که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر نقطه نظر نتیجه، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است و داده های آن به صورت میدانی جمع آوری شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالاهای ورزشی در استان اردبیل در سطح 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین از دیدگاه مصرف کنندگان کالاهای ورزشی، جنس، برچسب، طرح و شکل ظاهری، رنگ، اندازه، علائم زیست محیطی و تنوع نوع بسته بندی به ترتیب از مهم ترین اولویت برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: ویژگی های بسته بندی، ترجیح نام تجاری، کالاهای ورزشی
 • روناک امیری*، گلشن مرادی صفحات 68-77
  متابولیت های گیاهی به علت حضور مواد کنژوگه یا فنولیک، با تغییر pH ،تغییر رنگ نشان می دهند ولی متاسفانه بررسی این موضوع، به شکل کاربردی و همچنین به عنوان شناساگر دمایی- زمانی پرداخته نشده است. این مطالعه به منظور طراحی برچسب حاوی متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان شناساگر زمانی- دمایی انجام شد. جهت ساخت برچسب هوشمند زمان-دما، کاغذ سلولزی در محلول حاوی آنتوسیانین هویج سیاه قرار داده شد. برای بررسی سینتیک تغییر رنگ، از فعال سازی برچسب زمان- دما توسط مقیاس CIElab استفاده گردید. به منظور بررسی موروفولوژی آنتوسیانین مورد استفاده جهت ساخت برچسب زمان- دما در مطالعه حاضر از تصویربرداری الکترون روبشی، و به منظور بررسی ساختار شیمیایی از آنالیز طیف سنج مادون قرمز استفاده شد. برچسب زمان- دمای تهیه شده در زمان های 0 ،1 ،3 ،7 ،12 ،24 ،48 و 72 ساعت پس از فعال سازی برچسب در دماهای 2-، 6 ،15 و 25 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که ساختار دارای فشردگی کافی بدون شکاف است. نتایج طیف سنجی نشان داد که زمان cm-1  1369 نمایانگر وجود گروه های فنول C-O در ساختار آنتوسیانین می باشد. زمان مشاهده شده در فرکانس cm-1 1155 مربوط به حلقه پیران و زمان موجود در فرکانس cm-1 1025 متعلق به ارتعاشات  C-Hدر ساختار آنتوسیانین می باشد. نتایج آنالیز تغییر رنگ نشان می دهد که با گذشت زمان و افزایش دما گوشت شروع به فاسد شدن می کند و برچسب زمان - دمای روی بسته گوشت نیز دچار تغییر رنگ می شود، به طوری که با گذشت زمان و افزایش دما میزان تغییر رنگ برچسب نیز افزایش می یابد. بنابراین برچسب حاوی متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان شناساگر زمانی- دمایی می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، شناساگر دمایی-زمانی، برچسب هوشمند، مقیاس CIElab
 • عبدالستار عوض صوفیان، سید مهدی جعفری* صفحات 78-88
  استفاده از چاپگر سه بعدی، به عنوان یک روش جدید در تولید محصولات صنایع غذایی شناخته شده است، به طوری که این فناوری، توانایی بالایی برای تولید ساختارهای سه بعدی با هندسه های پیچیده، بافت های مطلوب و محتوای تغذیه ای مناسب را دارد. به همین علت، فناوری سه بعدی، نوآوری بزرگی در صنایع غذایی است. چاپگرهای سه بعدی، ماشین آلاتی هستند که می توانند بر روی یک میز قرار گرفته و اشیای سه بعدی از مواد خام را تولید کنند. این چاپگرها می توانند تقریبا هر چیزی را تولید کنند. بیشتر چاپگرهای سه بعدی غذا، چاپگرهای رسوبی هستند، بدین معنی که لایه های مواد اولیه در یک فرایند شناخته شده به عنوان ساخت افزایشی(لایه به لایه) روی هم قرار می گیرند. در این مقاله، معرفی مختصری از پیشرفت های اخیر در چاپ سه بعدی مواد غذایی و مواد تشکیل دهنده آن ارایه می گردد که می تواند برای طراحی ماتریس مواد غذایی سه بعدی استفاده شود. همچنین روش های فرآیند اکستروژن، چاپ جوهرافشان و پخت لیزری انتخابی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: چاپگر سه بعدی، محصولات غذایی، فرآیندهای اکستروژن، چاپ جوهرافشان، پخت لیزری انتخابی
|
 • Abdolrasool Oromiahee *, Fatemeh Sadat Mirlohi Pages 6-17
  The use of edible films and coatings derived from natural biopolymers in the food industry has gained great deals of attraction due to environmental reasons.These films and food coatings, by reducing the exchange of moisture and gases between the environment and food, can reduce the oil absorption during frying and improve the quality and durability of the food. In the present research, an edible, biodegradable film containing carboxymethyl cellulose (CMC) and guar gum containing zinc oxide nanoparticles was synthesized through casting method and the effect of the presence of zinc oxide nanoparticles on the coated product was investigated to investigate the physical and mechanical properties of the films. CMC and guar gum were mixed at different ratios, namely 0:100, 30:70, 50:50, 70:30, and 100:0. In the synthesis of the coatings, glycerol was used as a plasticizer. The effect of each of these percentages on mechanical properties, roughness, gas transmissibility, moisture content, the amount of oil absorption andantibacterial characteristics were studied. The mechanical properties test showed that, by adding the nanoparticles, the elongation percentage, increase of modulus value and tensile strength decreased. In atomic force microscopy (AFM) images captured from the film containing zinc oxide nanoparticles, roughness and bumps were observed to increase, and the accumulation of nanoparticles in the biopolymer film has increased. The results of the study of the antimicrobial characteristics of the edible film indicate that the absence of the nanoparticles in the edible coating positively contributes to bacterial growth. Considering the disadvantages of high oil content in fried products and the effect of edible coating on reducing oil absorption, results of applying the edible coating on potato and eggplant showed that there is a direct correlation between oil absorption and moisture loss in potatoes and eggplants. There is a marked decrease in oil absorption during frying.The highest moisture content and the lowest amount of oil absorption were observed in the sample coated with 70% CMC and 30% guar. Furthermore, trying to apply the coating on strawberry, the film containing CMC and guar at 70:30 ratio had the best durability up to day 5. As a result, the coating developed a suitable barrier to passage of gases and moisture.
  Keywords: Edible Film, Biodegradable, Physical Mechanical Properties, Zinc oxide Nanoparticles
 • Soleiman Zaheri *, Ghasem Asadpur Pages 18-27
  Environmental concerns about the use of synthetic compounds and coatings for packaging applications have increased. The barrier properties and wettability of the paper are usually controlled by the use of oil-based derivatives such as polyethylene, wax, or fluorinated derivatives as coatings. While surface hydrophobicity is improved through the use of these polymers. These compounds are undesirable due to limited fossil fuel resources, poor recyclability, and environmental concerns about waste generated due to non-biodegradation. As a result, renewable biopolymers can be used as barrier coatings on paper packaging materials. Biopolymers include polysaccharides, proteins, lipids, and polyesters are used on paper coatings. These biopolymer coatings may delay the unwanted transfer of moisture to food products, are a good barrier to oil and oxygen, are biodegradable, and have the potential to replace synthetic paper and cardboard coatings.
  Keywords: Paper Coatings, Bio-polymers, barrier properties, Bio-nanocomposites
 • Abolghasem Ebrahimi *, Kazem Askarifar, Arezoo Riahy Samani Pages 28-41
  In the present study, we seek to identify the structures of the first type of food packaging and classify them to provide a comprehensive classification. These surveys were carried out with regard to packaging in the field of impulse buying. This study is, in terms of its goal, functional; in terms of its nature, qualitative; and in terms of its methodology, content analysis. The statistical community of this research is the existing documents and experts in the packaging industry. Data gathering tool was based on the previous studies to collect the initial information and then a questionnaire for expert opinion to identify and consensus on the dimensions of food packaging. In order to investigate the content validity of packaging elements, the content validity index (CVR) provided by Lawshe (1975) was used and Kappa index was used to examine the reliability of the model. Finally, 37 indicators, 6 components (design, textual elements, multi-sense, incentive elements, functional attributes, and eco-friendly features) and two dimensions (visual and non-visual elements) were defined for food packaging.
  Keywords: Packaging, Packaging Structures, content analysis
 • Mina Aghaee Farcoosh *, Elham Keshmirizadeh Pages 42-53
  With the advent and development of a variety of products with metal containers (such as wax, spray, paint and tea cans, etc.), it is necessary for consumer information to be inserted and printed on the body of these metal cans. To protect, polish and beauty and also to avoid getting lost the printing of packaging on the body of metal cans, the transparent and colorless coating on the metal cans printing, including highlights in the packaging of these metal containers. Synthetic resins are transparent coating that are used as connectors for color constituents and printing on a variety of metal packaging.In this study, three types of transparent coatings have been formulated, including short oil alkyd resin (containing a mixture of soybean oil and coconut oil with two types of hardeners (amine hardeners: melamine formaldehyde resins and urea formaldehyde).Type I transparent coating: short oil alkyd resin with melamine formaldehyde resin (as hardener);Type II transparent coating: short oil alkyd resin with urea formaldehyde resin (as hardener);Type III transparent coating: short oil alkyd resin with one-to-one mixture of melamine formaldehyde + urea formaldehyde resin. It indicates that the curing (baking) reaction of each of these transparent coatings was completed at 175 °C (with a convection oven equipped with a complete air convection flow) in 20 minutes. Mechanical tests (hardness, impact and cupping test), quantitative test (solid percentage) and viscosity test were performed for all three types of transparent coatings to introduce the best formulas for transparent coatings. Experimental results showed that in the resin / hardener weight ratio, 75% by weight of short alkyd oil and 25% by weight of hardeners provide access to the best transparent coating. For all three types of transparent coatings with the best quality, in this study infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) analysis were performed.
  Keywords: Short Oil alkyd Resin, Melamine Formaldehyde Resin, Urea Formaldehyde Resin, Transparent Coating
 • Masoud Emanzadeh, Majid Namor, Muhammad Poorpanahi, Seyed Amin Dehghan * Pages 54-67
  The purpose of this study was to investigate the relationship between packaging characteristics and brand preference among consumers of sporting goods. Documents, background literature, and surveys were used to collect data. A researcher-made questionnaire was used in the survey whose face validity was confirmed by several experts and professors of sport management and structural validity. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (0.90). The statistical population of this research is composed of consumers of sporting goods in Ardebil province. Based on Morgan table, 384 persons were selected as sample. The present study is applied from the point of view of results and is descriptive and survey in terms of data collection. The data were collected by field survey (field data collection).Data were analyzed by SPSS software version 22 and Spearman correlation test. The results showed that there is a positive and significant relationship between packaging characteristics and brand preference among consumers of sporting goods in Ardabil province at the 0.05 level. From the viewpoint of consumers of sporting goods, sex, label, design and appearance, color, size, environmental signs and variety of packaging were the most important priorities, respectively.
  Keywords: Packaging Features, Brand Preference, Sports Goods
 • Roonak Amiri *, Golshan Moradi Pages 68-77
  Due to the presence of conjugates or phenolics, plant metabolites exhibit color change with changing pH, but unfortunately, this has not been investigated functionally as well as as a time-temperature indicator. This study was conducted to design a lable containing secondary plant metabolites as a time-temperature indicator. To fabricate a smart time-temperature lable, cellulose paper was inserted in a solution containing black carrot anthocyanin. Activation of the time-temperature label by CIElab scale was used to investigate the color change kinetics. Scanning electron microscopy (SEM) was used to investigate the anthocyanin morphology used for time-temperature labeling and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) was used to investigate the chemical structure. At 0, 1, 3, 7, 12, 24, 48 and 72 hours after label activation, Time-temperature lables were investigated at temperatures of -2, 6, 15 and 25 ° C. The results of SEM show that this structure sufficiently has compacted without slit. Based on the FTIR results, peak 1369 cm-1 indicates phenol C-O groups in the anthocyanin structure. In addition, peak observed at 1155 cm-1 is related to the pyran ring and the peak at 1025 cm-1 is due to C-H vibrations in the anthocyanin structure. the time-temperature label on the meat pack also changes color with time the temperature changes The color of the label also increases. Therefore, the label containing secondary plant metabolites can be used as a time-temperature indicator. The results of the color change analysis show that as time goes on and the temperature increases, the meat starts to spoilage and the time-temperature label on the meat pack also changes color. By increasing the time and temperature the amount of color change on the label also increases. Therefore, the label containing secondary plant metabolites can be used as a time-temperature indicator.
  Keywords: Anthocyanin, Time-Temperature Indicator, Smart Lable, CIElab Scale
 • Abdolsattar Avaz Sufyian, Seid Mahdi Jafari * Pages 78-88
  The application of 3D printers has been recognized as a new way of producing food industry products, so that the technology has the potential to produce three-dimensional structures with sophisticated geometries, optimal texture and appropriate nutritional contents. For this reason, 3D printing technology is a great innovation in the food industry. 3D technologyis a major innovation in the food industry. 3D printers are bench devices that can produce 3D objects from raw materials. These printers can produce almost anything. Most of the 3D food printers are sedimentary printers, which means that the layers of the raw materialare placed on each other in a known process as an Additive Manufacturing (AM). The main goal of this article is to briefly introduce the recent developments of food printer and its ingredients, which can be used to design the 3D food matrix. Extrusion process methods, inkjet printing, and selective laser sintering have also been studied.
  Keywords: 3D printer, Food Products, Extrusion processes, Inkjet printing, Selective Laser Sintering