فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 43 (بهار 1398)
 • پیاپی 43 (بهار 1398)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 320,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/09/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهروز محمدی منفرد*، زهرا عباسی پور، محمدحسن مهدی پور صفحات 7-18

  حقیقت لذت و جایگاه وجودی و ارزشی آن در اندیشه اخلاقی ابن‌سینا، امری حصولی و خطاپذیر و درعین‌حال قابل وصول است. هر لذتی از قوه مخصوص خود حاصل و ادراک می‌شود و در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بین قوای نفس، میان اقسام و مصادیق لذت رابطه متباین وجود دارد. ملاصدرا با نقد و ابطال نظریه قوای نفس سینوی و جایگزین کردن نظریه مراتب تشکیکی و تفاضلی نفس در مراتب وجودی انسان، به حقیقت لذت و جایگاه وجودی و ارزشی آن پرداخته است. حقیقت لذت در حکمت متعالیه علاوه بر اینکه امر وجودی بوده، حضوری نیز هست و تخلف ادراکی و خطای تطابقی در آن راه ندارد. عالی‌ترین لذت از حیث شرافت در حکمت متعالیه، مربوط به لذائذ عقلی است و بر‌اساس فاعلیت بالتسخیر عقل در علم‌النفس صدرایی، لذائذ مادون عقل، از ارزش‌های اخلاقی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارائه راهکار عقلانی بر‌اساس علم‌النفس صدرایی، برای مدیریت و تعامل اخلاقی با ادراکات تاثیرگذار مثل لذت در متن زندگی است.

  کلیدواژگان: حقیقت لذت، قوای نفس، مراتب نفس، اندیشه اخلاقی ابن سینا، اندیشه اخلاقی ملاصدرا
 • علی اکبر تیموری فریدنی صفحات 19-30

  تعریف کلاسیک از دروغ در دنیای غرب، متشکل از سه مولفه است: 1. جمله‌ای خطایی گفته شود 2. گوینده از خطا بودن آن مطلع باشد 3. گوینده قصد فریب مخاطب را داشته باشد. در اواخر قرن بیستم تعریف سه مولفه‌ای و به‌خصوص مولفه سوم آن (قصد فریب)، با مخالف‌های جدی روبه‌رو شده و تعریف‌های جدیدی از دروغ ارائه گردید. در تعریف‌های جایگزین از واژه اظهار کردن (assertion) استفاده و تلاش می‌شود با تامل در این واژه، مواردی همچون شوخی، لطیفه، تئاتر و... را از ذیل تعریف دروغ خارج کنند. در اغلب تعریف‌های ارائه‌شده نزد فیلسوفان و فقها از واژه إخبار و گزارش دادن استفاده شده است. این واژه (اخبار) به‌خوبی شوخی و لطیفه را از ذیل دروغ خارج می‌کند چرا‌که در آنها إخبار از امر دیگر، وجود ندارد؛ در‌نتیجه اندیشمندان مسلمان قصد فریب را جزء مولفه‌های دروغ در نظر نمی‌گرفتند. این مقاله بیان می‌کند که چگونه دقت در دو واژه اخبار و اظهار کردن ما را از لحاظ کردن قید «قصد فریب» به‌عنوان یکی از مولفه‌های دروغ بی‌نیاز می‌کند.

  کلیدواژگان: دروغ، تعریف غربی، تعریف اسلامی، اظهارکردن، إخبار، قصد فریب
 • وحید پاشایی صفحات 31-42

  تبیین ماهیت انسان و ویژگی‌های لازم او برای عملکرد اخلاقی، یکی از مهم‌ترین مباحث برای دستیابی به یک نظریه اخلاقی است. سید‌مرتضی به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران کلام شیعه که آوردگاه اصلی مباحث نظری عالمان پیشین است، دیدگاهی جسم‌انگارانه به انسان داشته که طبیعتا در ارائه نظریه اخلاقی‌اش تاثیرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر‌اساس اطلاعات کتابخانه‌ای ضمن بررسی و نقد حقیقت انسان از دیدگاه شریف مرتضی و تشریح ویژگی‌های انسان در نگرش وی تاثیرات آن را در اخلاق مورد واکاوی قرار داده است و نظریه وی درباره الزام اخلاقی که همان وظیفه‌گرایی فضیلت محور باشد را به اثبات رسانده است. این مقاله پدید آمده است.

  کلیدواژگان: دیدگاه جسم انگارانه، اختیار، مبانی اخلاق، نظریه الزام اخلاقی
 • فرح رامین صفحات 43-54

  فرا اخلاق تکاملی، مطالعات فلسفی نوظهور در باب ارتباط نظریه تکامل با فرا‌اخلاق تکاملی است. هدف این مقاله، بررسی میزان تاثیر عوامل تکاملی در قلمروهای متفاوت فرا‌اخلاق است وسعی دارد به این سوال پاسخ گوید: آیا نظریه تکامل (بر فرض صحت) توان تقویت یا تضعیف نظریه‌های فرا‌اخلاق را دارد؟ تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی، ابتدا چهار قلمرو مطالعات فرا‌اخلاق (معناشناختی، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و روان‌شناختی) را از یکدیگر تفکیک کرده و به آراء تکامل‌گرایانی می‌پردازد که سعی داشته‌اند از فرضیه تکامل در جهت پذیرش یا رد برخی نظریه‌های فرا‌اخلاق بهره جویند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دلایلی مانند «اصل خست» که فیلسوفان تکاملی به آن تمسک جسته تا وجود یا عینیت حقایق اخلاقی را انکار نمایند، نه‌تنها ناکافی، بلکه ناکارآمد است و با تکذیب نظریه‌ها و یا توجیه‌های اخلاقی در دامان شکاکیت گرفتار آمده و صدق گزاره‌های اخلاقی انکار می‌شود.

  کلیدواژگان: فرا اخلاق، فرا اخلاق تکاملی، نظریه تکامل، اصل خست
 • میثم توکلی بینا*، عطیه خردمند صفحات 55-70

  نظریه‌پردازان «امر الهی» سعی کرده‌اند روش‌هایی را برای دستیابی به اراده الهی که گویای حقایق اخلاقی است، معرفی کنند. رجوع به وحی، عقل و طبیعت اشیاء، هرکدام راهکار‌هایی است که توسط نظریه‌پردازان این دیدگاه ارائه شده است. چارلز تالیافرو دراین‌راستا نظریه ناظر آرمانی را کارآمد و کاملا مغتنم می‌داند. وی ارتباط وثیقی را بین این دیدگاه و نظریه امر الهی برقرار کرده است. او با استفاده از این نظریه سعی کرده، جایگاه نگاه خدا در اخلاق را نشان داده و روشی نوین در دستیابی به اوامر اخلاقی به‌دست دهد. تالیا فرو معتقد است نظریه ناظر آرمانی، تنها می‌تواند نگاه خدا را بر‌اساس باور دسته‌ای از خداباوران که معتقدند خدای متعال در امر‌و‌نهی خود مقید به‌هیچ ارزش و الزام اخلاقی مستقل نیست، توجیه کند. اما برخلاف نظر تالیافرو، روش معرفت اخلاقی این نظریه به جهت نامعقول و ناکارآمد بودن نمی‌تواند برای هیچ‌یک از خداباوران مفید و مغتنم واقع شود.

  کلیدواژگان: امر الهی، ناظر آرمانی، معرفت اخلاقی، اخلاق دینی، تامل اخلاقی
 • یوسف فتحی* صفحات 71-84

  مقاله پیش‌رو، رویکرد مدیریتی «مدارامحور» را با تکیه بر متون اسلامی مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌های این تحقیق با استناد به روایات نشان می‌دهند که مدارا در یک پارادایم معرفتی هنجاری، منسجم از تعاملات بینا‌فردی، اجتماعی و سیاسی است که از منظر اخلاق، فضیلت و از منظر سیاست، ضرورت به‌حساب می‌آید و به‌مثابه یک گفتمان اجتماعی و سیاسی، فلسفه سیاسی مبتنی بر کرامت، حق حیات، رفع تبعیض‌های ناروا، تعامل خویشتن‌دارانه با مخالفان سیاسی و التزام به آزادی شهروندان در جامعه، است. مجموع روایات رفق در شش دسته تقسیم شده‌اند: نخست: عقل، حکمت و دانش به‌مثابه راس رفق، هستند. دوم: رفق، نصف ایمان است. سوم: رفق، نصف خوش‌زندگانی کردن یا «عیش» است. چهارم: رفق، بستر و شرایط مناسب استفاده از فرصت‌ها و عامل مهمی در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها است. پنجم: رفق، عامل دستیابی به اهداف است. ششم: رفق، عامل افزایش و برکت در جامعه و محروم از آن، محروم از خیر است.

  کلیدواژگان: اخلاق سیاسی، مدارای اخلاقی، عقل، رفاه، فرصت، تهدید
 • سید حسین رکن الدینی *، سعید شریف یزدی صفحات 85-98

  ظهور پدیده بلندمرتبه‌سازی و در‌نتیجه بلندمرتبه‌نشینی در دهه‌های اخیر در کشور جمهوری اسلامی ایران چالش‌های اخلاقی و زیست محیطی فراوانی را برای شهروندان ایرانی به‌وجود آورده است. معضل بلندمرتبه‌سازی و چالش‌های آن ریشه در فرهنگ غرب دارد علاوه‌ بر به‌هم‌زدن بدنه و کالبد شهرها، عوارض بسیاری را برای زندگی شهرنشینی جوامع به‌همراه داشته است. این درحالی است که کشور ایران این ظرفیت و استعداد را دارد تا همانند گذشته با ساخت مسکن ویلایی مناسب، خود را از بلندمرتبه‌سازی رها کند. این مقاله با هدف آگاهی بخشی به آحاد جامعه درخصوص تاثیرات اخلاقی پیدا و ناپیدای بلندمرتبه‌نشینی، تلاش کرده تا با روشی توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، ضمن معرفی برخی چالش‌ها و آسیب‌های اخلاقی ناشی ازآنها مانند محرومیت از مواهب طبیعی و امکانات رفاهی همچون نور طبیعی، هوای سالم و فضای کافی و...، با استفاده از آیات و روایات اهل ‌بیت× اصول معماری اسلامی در ساخت‌وساز را مورد توجه قرار دهد.

  کلیدواژگان: بلندمرتبه سازی، بلند مرتبه نشینی، آسیب های اخلاقی، محیط زیست، چالش بلندمرتبه سازی
 • محمد عالم زاده نوری صفحات 99-114

  پاره‌ای از بیانات اخلاقی در قرآن و روایات مشتمل بر تعلیل صریح است. گاهی مراد جدی متکلم در این تعلیل‌ها مبهم است؛ این ابهام به کلیت یا عدم کلیت تعلیل بازگشت دارد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای به یافته‌های زیر درباره تعلیل‌های مصرح در گزاره‌های اخلاقی دینی دست یافته است: 1. تعلیل‌های منصوص در توصیه‌های اخلاقی گرچه قابل تعمیم هستند ولی مفهوم ندارند یعنی عدم آن بر عدم توصیه اخلاقی دلالت ندارد. 2. ظاهر تعلیل در گزاره اخلاقی برخلاف گزاره‌های فقهی  علت تام است نه حکمت. 3. تعلیل‌هایی که قابل آزمون و ارزیابی نیستند؛ به‌صورت تعبدی پذیرفته می‌شوند و بحث از مفهوم در آنها بی‌مورد است. 4. گاهی برای گزاره اخلاقی به حقایق و معرفت‌های متناسب توحیدی، فطری یا تکوینی تعلیل می‌شود. 5. بیان تعلیل در توصیه‌های اخلاقی دینی علاوه بر ایجاد یک نگرش کلی اخلاقی به اقناع روانی مخاطب نیز کمک می‌کند.

  کلیدواژگان: اخلاق نقلی، گزاره اخلاقی، تعلیل، مفهوم تعلیل
 • انسیه مدنی، زهرا خزاعی صفحات 115-126

  بر‌اساس بازتقریری از اخلاق فضیلت، عمل، درست است، تنها اگر چیزی باشد که فاعل فضیلت‌مند در این شرایط انجام خواهد داد. از‌جمله ایرادهای معناشناختی که براین دیدگاه وارد شده، ایراد «درست اما غیر‌فضیلت‌مندانه» است که بر‌اساس آن، خطاست که عمل درست را براساس فعل فاعل فضیلت‌مند تبیین کنیم، زیرا گاهی فرد غیرفضیلت‌مند در شرایطی است که فاعل فضیلت‌مند هرگز در آن شرایط قرارنخواهد گرفت. در پژوهش حاضر، ابتدا به تحلیل این مشکل پرداخته و نشان خواهیم داد که ایراد مزبور ناشی از خلط حوزه تعیین وظایف و ارائه هدایت عملی، با محدوده ارزیابی افعال است، درنتیجه در مقام «هدایت عمل»، عمل درست است، اگر و تنها اگر، چیزی باشد که فاعل فضیلت‌مند در این شرایط تصمیم می‌گیرد، هرچند در مقام «ارزیابی عمل»، این تصمیم ممکن است «قابل تحسین» نباشد. بدین‌ترتیب مواردی وجود دارد که فاعل «باید» عملی را انجام دهد، اما درعین‌حال نمی‌توان عمل او را «درست»، به‌معنای «فضیلت‌مندانه» و «قابل تحسین» دانست. در پایان به ارائه راه‌حل‌های کاربردی‌تری برای رفع این مشکل خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: اخلاق فضیلت فاعل واجد شرایط، عمل درست، عمل فضیلت مندانه، هدایت عمل، ارزیابی عمل
 • سید هدایت جلیلی، احد فرامرز قراملکی، محمدهادی امین ناجی، هاجرخاتون قدمی جویباری صفحات 127-136

  «اخلاق تفسیر» یکی از شاخه‌های دانش اخلاق و متعلق اخلاق کاربردی است. مسئله پژوهش حاضر، ترسیم قلمرو معرفتی «اخلاق تفسیر» در «مطالعات قرآنی» است. اخلاق تفسیر به‌عنوان شاخه‌ای از اخلاق کاربردی، هویت میان‌رشته‌ای دارد. از طرفی به دانش اخلاق، به‌مثابه یک نظام معرفتی [رشته] متعلق است و از‫جهت‌دیگر، به گستره معرفتی تفسیر تعلق دارد. ازآنجا‫که این دانش نوظهور به اندازه کافی رشد نکرده‫است و تعین معرفتی نیافته‫است، نشان‫دادن جایگاه و قلمرو معرفتی اخلاق تفسیر در دانش اخلاق و مطالعات قرآنی می‌تواند ما را در تبیین روش و جنس پژوهش و بایسته‌ها و الزامات روش‌شناختی و معرفت‌شناختی آن یاری کند. نتیجه پژوهش آن است که اخلاق تفسیر سه حوزه کنشی (عمل تفسیر)، فرایندی (فرایند تفسیر به‌مثابه پژوهش) و دانشی (گستره معرفتی علم تفسیر) را شامل می‌شود. نیز براساس ساحت‌های سه‌گانه مطالعات ناظر به فهم و تفسیر قرآن، اخلاق تفسیر در سه سطح پیشاتفسیر، فرایند تفسیر و پساتفسیر (فراورده تفسیر) قابل بررسی است.

  کلیدواژگان: اخلاق تفسیر، مطالعات قرآنی، تفسیرپژوهی، اخلاق پژوهش، اخلاق کاربردی
|
 • Behruz Mohammadimonfarad, Zahra Abbassipur, Mohammad Hassan Mahdipur Pages 7-18

  The reality of pleasure and its existential role and value in Avicenna’s ethical thought is an acquired, falsifiable and at the same time achievable issue. Any pleasure results and is understood from its own special power, and there is a distinct relationship between types and examples of pleasure by influencing and being influenced in self faculties. Having criticized and nullified Avicenna’s self faculties and replaced the theory of skeptic and differential ranks of the self in the human existence ranks, Mulla Sadra dealt with the reality of pleasure and its existential role. The reality of pleasure in transcendental theosophy is presential in addition to being existential, and does not lend itself to sensory violation and comparative fallacy. The highest pleasure from the perspective of nobleness in transcendental theosophy pertains to intellectual pleasures, and on the basis of by-compulsion agency of intellect in Sadra’s study of self, infra-intellectual pleasures bear ethical values. The purpose of the present study is to give rational solutions on the basis of Sadra’s study of self in order to ethically manage and interact with effective perceptions such as pleasure in life.

  Keywords: Reality of pleasure, self faculties, self ranks, Avicanna’s ethical thought, Mulla Sadra’s ethical thought
 • Aliakbar Teimuri Fereiduni Pages 19-30

  The classic definition of lying in the West consists of three categories: 1. a false statement is said, 2. the speaker is aware of the falsehood of the statement, and 3. the speaker intends to deceive the audience. In the late twentieth century, the three-constituent definition of lying, particularly the third category (intention of deception), has been disputed and new definitions were presented. In alternative definitions, the term assertion is utilized, and by focusing on this term, issues such as humor, joking, theater, etc. are attempted to be excluded from the definition of lying. Most definitions presented by philosophers and jurists made use of the term reporting. This term (reporting) nicely removes humor and joking from lying since reporting other issues does not exist in them. As a result, Muslim thinkers did not recognize the intention of deception as a category of lying. This article demonstrates how concentrating on the two terms, reporting and assertion, makes the attachment “intention of deception” as a category of lying redundant.

  Keywords: Lying, Western definition, Islamic definition, assertion, reporting, intention of deception
 • Vahid Pasha’i Pages 31-42

  To explain the nature of human beings and their necessary characteristics for ethical acts is one of the most important issues so as to achieve an ethical theory. Seyyed Morteza, as one of the founders of Shiite theology that is the main source for theoretical discussions of former scholars, had a somatic stance at human beings which naturally impacted on the way he presented his ethical theory. In addition to investigating and criticizing the reality of humans from Morteza’s viewpoint and exploring human qualities in his attitude, this article examined its effects in ethics through descriptive-analytic methodology and based on library information, and proved his theory about moral necessity, namely, virtue-centered deontology.

  Keywords: Somatic stance, free will, ethical bases, theory of moral necessity
 • Farah Ramin Pages 43-54

  Evolutionary meta-ethics is an emerging philosophical study of the relationship between theory of evolution and evolutionary meta-ethics. The purpose of this study is to investigate the effect of evolutionary factors on various planes of meta-ethics, and attempt to answer this question: can theory of evolution (presumed as true) strengthen or weaken meta-ethical theories? Using a descriptive-analytic approach, the present article separates four realms of meta-ethical studies (semantics, epistemology, ontology and psychology) and comes to grips with evolutionist opinions that tried to take advantage of the theory of evolution in order to accept or reject some meta-ethical theories. The findings of the present study shows that reasons such as “principle of thrift” which evolutionist philosophers turned to so as to deny the existence or objectivity of ethical facts are not only inadequate but also ineffective, and they fall into skepticism by repudiating ethical theories and justifications and the truth of the ethical propositions.

  Keywords: Meta-ethics, evolutionary meta-ethics, theory of evolution, principle of thrift
 • Meitham Tavakkoli Bina, Atiya Kheradmand Pages 55-70

  Theorists of “divine command” have strived to introduce methods for accomplishing the divine will that states ethical facts. Referring to revelation, intellect, nature of objects are among the approaches presented by those theorists. In this respect, Charles Taliaferro designates the ideal observer theory as effective and completely valuable. He established a solid relationship between the ideal observer theory and the divine command theory. Having employed this theory, he endeavored to show the role of God’s stance in ethics, and bring out new methods for the purpose of achieving moral decrees. Taliaferro holds that the ideal observer theory can only justify God’s stance based on some of the atheists who believe that God the Exalted is not committed to any independent moral necessity and value in His enjoining and forbidding. However, unlike Taliaferro’s view, the methodology of ethical knowledge of this theory cannot be considered useful and valuable for any atheist due to its being irrational and ineffective.

  Keywords: Divine command, ideal observer, moral knowledge, religious ethics, ethical consideration
 • Yusuf Fathai Pages 71-84

  The present article studied a tolerance-centered management approach emphasizing Islamic texts. The findings on the basis of narrations show that tolerance within an epistemological-normative paradigm is organized by interpersonal, social and political interactions. That is regarded as a virtue, ethically speaking; and necessary, politically speaking. Tolerance is a social and political discourse, political philosophy based on nobility, right to live, removal of inequitable discriminations, controlled interaction with political opponents, and commitment to the freedom of citizens. All the narrations on kindness fall into six categories: First, intellect, wisdom and knowledge are the head of kindness. Second, kindness is half of religion. Third, kindness is half of good living or “luxury”. Fourth, kindness is an appropriate bedrock of using opportunities, and an important factor to change the treats into opportunities. Fifth, kindness is a factor to achieve goals. Sixth, kindness causes increase and blessing in society, and whoever deprived of it is deprived of goodness.

  Keywords: Political ethics, ethical tolerance, intellect, welfare, opportunity, threat
 • Seyyed Hossein Rokn al, Dini, Sa’id Sharif Yazdi Pages 85-98

  Emergence of the phenomena high-rise building and consequently high-rise living in the Islamic Republic of Iran in the last decades or so has brought many ethical and environmental challenges for Iranian citizens. The problem of high-rise building and its challenges have their roots in the Western culture. In addition to misshaping the bodies and parts of the cities, it triggered many side effects for urban living in societies. This is despite the fact that Iran has enough capacity and talent to rid itself of high-rise building via apt villa building like before. Employing a descriptive-analytic approach and a library and content research, this article aimed to inform members of society of the unconcealed and hidden moral impacts of high-rise building, introduce some ethical challenges and harms such as deprivation of natural blessings and welfare facilities like natural light, healthy air, adequate space, etc., and bring into attention principles of Islamic architecture in building through Koranic verses and Ahl al-Bait’s narrations.

  Keywords: High-rise building, high-rise living, ethical harms, environment, challenges of high-rise building
 • Mohammad Alemzade Nuri Pages 99-114

  A group of ethical statements in the Koran and narrations consist of explicit causations. At times, the theologian’s serious intention in such causations is vague; this vagueness refers back to the generality of causation or lack of it thereof. Taking advantage of library research, this study achieved the following findings about causations explicitly mentioned in the religious ethical propositions: 1. Although causations stipulated in ethical recommendations are generalizable, they are not meaningful; namely, lack of them do not signify lack of ethical recommendations. 2. The appearance of causation in ethical propositions, unlike jurisprudential propositions, is a final cause, not wisdom. 3. The causations that are not testable and appraisable are accepted out of devotion, and debating about its concept is irrelevant. 4. Sometimes for ethical propositions, the causations are inferred from appropriate theistic, theomorphic or formative facts and knowledge. 5. Stating causations in religious ethical recommendations helps the mind of the audience put at ease, in addition to a general attitude toward ethics.

  Keywords: Traditional ethics, ethical proposition, causation, notion of causation
 • Anisa Madani, Zahra Khaza’i Pages 115-126


  Based on a revision of virtue ethics, an act is right if and only if performed by a virtuous agent under those circumstances. Of the semantic critiques placed on that view is the problem of “right but non-virtuous” since, on that basis, it is erroneous to define a right act depending on the action of a virtuous agent. This is because sometimes a non-virtuous agent is in a condition that is never experienced by a virtuous agent. The present article aimed to first grapple with this problem and show that the aforesaid problem is the result of mixing the realm of determining the duties and proffering the practical guidance with the scope of appraising the acts. As a consequence, in “guidance of actions” an act is right if and only if a virtuous agent decides in that condition whereas in “appraisal of actions” this decision might not be “admirable”. Correspondingly, there are cases that an agent “should” do an act, yet their act cannot be counted as “right” meaning “virtuous” and “admirable”. Finally, a number of pragmatic approaches were presented to solve this problem.

  Keywords: Virtue ethics of qualified agents, right acts, virtuous acts, guidance of actions, appraisal of actions
 • Seyyed Hedayat Jalili*, Ahad Faramarz Qaramaleki, Mohammad Hadi Amin Naji, Hajar Khatun Qadami Juybari Pages 127-136

  “Interpretation ethics” is one of the branches of ethics and an affiliate of applied ethics. The purpose of the present study is to delineate the epistemological domain of “interpretation ethics” in “Koranic studies”. Interpretation ethics, as an offshoot of applied ethics, is of an interdisciplinary identity. On the one hand, it is affiliated with ethics as an epistemological system [field of study], but on the other, it pertains to the epistemological scope of interpretation. Since this emerging science has not developed well enough and not been determined epistemologically, portrayal of the role and epistemological scope of interpretation ethics in the fields of ethics and Koranic studies can help us account for the method and type of research, and methodological and epistemological necessities. The study is to conclude that interpretation ethics comprises three scopes of action (the act of interpreting), process (the process of interpreting as research) and science (the epistemological breadth of the science of interpreting). Moreover, dependent upon the three-fold realms of the studies concerning Koranic understanding and interpretation, interpretation ethics can be investigated in three levels of pre-interpretation, during interpretation and post-interpretation (the product of interpreting).

  Keywords: Interpretation ethics, Koranic studies, hermeneutics, research ethics, applied ethics