فهرست مطالب

مهندسی سازه و ساخت - پیاپی 25 (تابستان 1398)
 • پیاپی 25 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صفحات 1-4
 • مهدی کیانی، جواد واثقی امیری* صفحات 5-24
  میراگر جرمی تنظیم شده ابزاری رایج در کنترل غیرفعال است که در بسیاری از سازه ها مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، با تمام ویژگی های مناسبی که در این میراگر وجود دارد، مهمترین محدودیت عملکردی آن، ضعف در برابر تحریک های با محتوای فرکانسی بالا است. روش های مختلفی برای غلبه بر این مشکل پیشنهاد شده اند که در میان آنها استفاده از میرایی هیسترتیک مصالح با رفتار غیرخطی به عنوان یک روش موثر شناخته شده است. در میان مصالح با رفتار غیرخطی آلیاژهای حافظه شکلی دارای ویژگی های مناسب و حلقه های رفتاری هیسترزیس وسیع هستند. از این رو در این مقاله با استفاده ازسختی غیرخطی و میرایی هیسترتیک یک فنر از جنس آلیاژ حافظه شکلی، سختی خطی و میرایی ویسکوز میراگرهای جرمی رایج جایگزین می شوند. سپس میراگر جرمی تغییر یافته برای کنترل پاسخ های سازه های یک درجه آزادی تحت تحریک هارمونیک مورد استفاده قرار گرفته و اثر دامنه بارگذاری بر کنترل پاسخ های سازه ای تعیین می شود. پس از آن میراگر برای کنترل پاسخ های لرزه ای سازه های یک درجه آزادی به کار می رود تا عملکرد آن تحت تاثیر بارگذاری های لرزه ای دارای محتوای فرکانسی بالا با عملکرد میراگرهای جرمی معمول مقایسه گردد. نتایج این تحلیل ها نشان می دهند که ویژگی های آلیاژهای حافظه شکلی می توانند به نحو قابل قبولی تاثیر دامنه بارگذاری را بر عملکرد میراگر جرمی غیرخطی کنترل نمایند. همچنین حضور میرایی هیسترتیک می تواند به میزان قابل ملاحظه ای کنترل پاسخ های لرزه ای سازه-های یک درجه آزادی را نسبت به میراگرهای جرمی معمول بهبود بخشد به شرطی که ویژگی های دینامیکی میراگر غیرخطی مقادیر بهینه خود را اختیار کنند.
  کلیدواژگان: میراگر جرمی تنطیم شده، آلیاژ حافظه شکلی، میرایی هیسترتیک، بهینه سازی، عملکرد لرزه ای
 • سیدفتح الله ساجدی*، حسن جلیلی فر صفحات 25-44
  یکی از معضلات کنونی جوامع، نحوه رویارویی با مصالح حاصل از تخریب ساختمان ها و اثرات زیست محیطی انباشت آن ها می باشد. بتن به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای صنعت ساخت از آغاز فرآیند تولید، اجراء و تخریب، نقش زیادی در ایجاد آلودگی های زیست-محیطی دارد. از آنجایی که بیش از %70 از بدنه اصلی بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهند، ترویج فرهنگ و ملاحظات مبتنی بر رعایت اصول توسعه پایدار در فرآیند طراحی، ساخت و تخریب بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از اصول اساسی توسعه پایدار، توجه به اهمیت بازیافت است. بازیافت بتن های حاصل از تخریب در قرن اخیر به یکی از علایق مهم پژوهش گران عرصه بتن تبدیل شده است، به نحوی که پس از بررسی و شناخت خواص مکانیکی و دوام آن ها، امروزه در کشورهای توسعه یافته مناسبات لازم جهت شناخت عملکرد سازه ای این بتن ها در حال پایه ریزی است. هدف این تحقیق بررسی نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف در عرصه شناخت خواص مکانیکی بتن های بازیافتی است. در این راستا بیش از 80 مقاله پراستناد چاپ شده در مجلات معتبر فنی بررسی شده و عوامل مشترکی را که محققان در تحلیل خواص مکانیکی بتن های بازیافتی بیشتر مورد توجه قرار داده اند، در شش گروه دسته-بندی شدند. تاثیر هر یک از این گروه ها بر مقاومت فشاری، مقاومت کششی و ضریب ارتجاعی بتن بررسی گردیدند. نتایج نشان داد که نوع، اندازه و کیفیت سنگدانه های بازیافتی در تعیین سطح جایگزینی مصالح بازیافتی در بتن بسیار موثرند. شرایط عمل آوری، مواد کاهنده آب و مواد پوزولانی گرچه در بهبود خواص مکانیکی بتن های بازیافتی موثرند، اما نمی توانند از تاثیر نامطلوب افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن بکاهند. در زمینه تاثیر سن بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی، اجماع نظر این است که برخی از این خواص همانند بتن های معمولی است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، بتن بازیافتی، سنگدانه بازیافتی، خواص مکانیکی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، ضریب ارتجاعی
 • کوروش مهدی زاده، عباس کرم الدین* صفحات 45-62
  گرچه فروریزش کلی ساختمان ها تحت زلزله کمتر اتفاق می افتد اما رخداد این حادثه در دهه های اخیر و امکان تکرار آن در آینده، تحقیق در این زمینه را اجتناب ناپذیر نموده است. مطالعات عددی و آزمایشگاهی مختلفی در زمینه ی فروریزش لرزه ای سازه ها صورت گرفته است. از رایج ترین مدلهائی که زوال مقاومت و سختی المانهای سازه تحت زلزله را در نظر می گیرد، مدل رفتاری سه خطی ایبارا- مدینا- کراوینکلر می باشد که در مورد سازه های فولادی، پارامترهای آن توسط محققین دیگر با انجام تعداد زیاد تستهای اتصالات آزمایشگاهی ارائه شده است. مدلهای رفتاری حاصل از تستهای آزمایشگاهی معمولا با برازش یک مدل ریاضی همراه است و خطاهای زیادی دارد، به عبارتی وجود عدم قطعیت در مدل های رفتاری آزمایشگاهی از چالش های اساسی کاربرد عملی آنهاست. در این تحقیق یک سازه ی 5 طبقه ی فولادی با سیستم های قاب خمشی متوسط مطابق ضوابط آئین نامه های داخلی طراحی شده است. اثر کاهندگی مقاومت و سختی المانهای سازه بر اساس مدل رفتاری ایبارا-مدینا-کراوینکلر اعمال شده است. تحلیل های دینامیکی افزاینده تحت50 زوج شتابنگاشت پیشنهادی دستورالعمل FEMA P 695 انجام شده است و منحنی های شکنندگی ظرفیتهای فروریزش با در نظر گرفتن عدم قطعیت در لنگر تسلیم و لنگر اوج المانها و ظرفیت دوران نهائی المانها توسعه داده شده است. نتایج نشان می دهد، بین پارامترهای مورد بررسی، عدم قطعیت در پارامتر لنگر اوج بیشترین تاثیر را بر ظرفیت فروریزش سازه می گذارد و می تواند تا 19.2 درصد می تواند احتمال فروریزش را تغییر دهد. عدم قطعیت ظرفیت دوران نهائی نیز در مقایسه با پارامترهای دیگر نقش کمتری در ظرفیت فروریزش سازه داشته است و تا 5.2 درصد احتمال فروریزش را تغییر داده است.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت، قاب خمشی فولادی، کاهندگی، ظرفیت فروریزش، منحنی شکنندگی، لنگر تسلیم، لنگر اوج، ظرفیت دوران
 • اشکان سهرابی، رضا فرخ زاد* صفحات 63-80
  در ساخت بتن سنگین به جای سنگدانه معمولی از سنگدانه های سنگین یا خرده های فولاد، چدن و یا سرب استفاده می شود؛ کاربرد اینگونه بتن برای جلوگیری از تشعشع اشعه هایی مانند ایکس و گاما می باشد؛ اصولا از این نوع بتن در سازه های مربوط به تاسیسات اتمی و بیمارستانها استفاده می شود؛ بتن سنگین، بتنی است که اساسا دارای وزن مخصوص بزرگتری نسبت به بتن های ساخته شده با سنگدانه های معمولی می باشد؛ بتن سنگین معمولا با استفاده از سنگدانه های سنگین وزن تهیه می گردد و به طور ویژه به عنوان سپر محافظ در مقابل تشعشع به کار می رود؛ وزن مخصوص بتن سنگین حدود 5/1 تا 5/2 برابر وزن مخصوص بتن معمولی است. در این مقاله هدف، بررسی متغیر ضریب تضعیف خطی و مقاومت فشاری نمونه های مکعبی ساخته شده از بتن سنگین، با ترکیبات سنگدانه معمولی ،سنگدانه باریت ،پودر فلز بیسموت، پودر میکروسیلیس و افزودنی فوق روان کننده بتن و مقایسه نتایج بدست آمده این نمونه ها با نمونه ی شاهد ساخته شده است. نتایج نشان می دهند که متغیر ضریب تضعیف خطی نمونه های بتنی ساخته شده، مربوط به اشعه گامای چشمه ی سزیم137، رابطه ی مستقیم با درصد ترکیبات استفاده شده در ساخت نمونه ها، یعنی درصد سنگدانه معمولی، سنگدانه باریت، فلز بیسموت و پودر میکروسیلیس دارد، اما در مورد متغیر مقاومت فشاری بتن اینگونه نیست.
  کلیدواژگان: بتن سنگین، ضریب تضعیف خطی، مقاومت فشاری، اشعه گاما، سنگدانه باریت، پودر بیسموت، پودر میکروسیلیس
 • محمدحسین متین پور*، رامین وفایی پور، علیرضا شوکتی اسکویی، علی زمانی صفحات 81-92
  جلوگیری از شکست ترد در جوش اتصالات اعضای فولادی یکی از مسائل بسیار مهم در عملکرد سازه های فولادی است. تجربه های تلخ زلزله نورث ریچ در خصوص جوش های به کار رفته در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و نیز در جوش های "نیاز بحرانی"؛ نظیر جوش های شیاری با نفوذ کامل (CJP) در اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی محققان را به این نتیجه رساند که به منظور جلوگیری از کاهش شکل پذیری و جلوگیری از شکست ترد، بایستی مقاوت ضربه ای جوش در دمای معینی تامین شود. الزامات لرزه ای آیین نامه AISC و به تبع آن مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران برای جوش های مذکور طاقت نمونه شیار داده شارپی در دمای معینی را توصیه می نمایند. در این تحقیق به منظور حصول اطمینان از مقاوت ضربه ای و چقرمگی جوش های اجرا شده در شرایط متعارف ایران، آزمایش شارپی در نمونه های با ضخامت های متعدد و با الکترود های رایج تحت جوشکاری دستی و جوشکاری زیر پودری انجام شده و نتایج آن با الزامات مبحث دهم مقایسه شده است. نتایج حاصل از جوش شیاری با الکترود E6013 در روش جوش کاری دستی و همچنین جوش شیاری اجرا شده به روش زیر پودری تامل بر انگیز است.
  کلیدواژگان: جوش شیاری، مقاومت ضربه ای، الکترود، جوش نیاز بحرانی، چقرمگی
 • سهیل قره*، کیوان بینا، احسان فرشته پور صفحات 93-108
  با توجه به ضرورت توسعه شبکه راه های کشور، پلها به عنوان سازه های زیربنایی، نقشی کلیدی در امداد رسانی و تداوم فعالیتهای حیاتی در مرحله بازیابی پس از بروز حوادث و بلایای طبیعی را بر عهده دارند. در استان خراسان رضوی با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی از یک سو و وجود نمکهای خورنده در پروفیل خاک بسیاری از مناطق و همچنین وجود رودخانه های فصلی با شوری آب بالا از سوی دیگر، بسیاری از ابنیه فنی راه های استان از قبیل پلها، آبگذرها و شالوده های بتنی در معرض خوردگی و تخریب قرار دارند. لذا تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی با اهمیت واقع در راه های اصلی استان خراسان رضوی انجام گردید. در این تحقیق تعداد 52 پل بتنی با طول بیش از 15 متر در نقاط مختلف استان خراسان رضوی پس از بررسی مطالعات ژئوتکنیک، دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی، تحت بازدیدهای میدانی دقیق قرار گرفت و پس از وزن دهی معیارهای خرابی بر اساس نظر کارشناسان خبره، در نهایت با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy Process, AHP) و بکارگیری نرم افزار Expert Choice، پلهای بتنی نیازمند ترمیم و بازسازی اولویت بندی گردید و 10 پل با بالاترین اولویت ترمیم و بازسازی مشخص شد. در راستای این تحقیق نتایج نشان میدهد مهمترین و تاثیرگذارترین معیار در زمینه اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی، معیار ویژگیهای عمومی ساختگاه پل با شاخص اولویت 115/0 و کم اثرترین معیار در این زمینه، معیار ایجاد فضای سبز منجر به آثار مضمحل کننده مصالح پی در مجاورت پی ها با شاخص اولویت 014/0 میباشد. نتایج تحلیل حساسیت بر اساس عملکرد برای معیارهای اولویت بندی پلهای نیازمند ترمیم و بازسازی، نشان میدهد معیار میزان اهمیت پل، دارای بیشترین حساسیت در اولویت بندی ترمیم و بازسازی پلهای بتنی بزرگ میباشد.
  کلیدواژگان: روش تحلیل سلسله مراتبی، پل بتنی، خوردگی، expert choice، تحلیل حساسیت
 • نهمت خدایی، هوشیار ایمانی کله سر* صفحات 109-126
  در این مطالعه، روش جدیدی برای کنترل پاسخ برج‎های تلویزیونی بلند در مقابل نیروهای دینامیکی باد پیشنهاد گردید. مطابق ایده پیشنهادی، بخشی از سازه اصلی برج از آن جدا گردید و به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش دینامیکی در نظر گرفته شد. جهت ارزیابی روش پیشنهادی، برج 310 متری نانجینگ در کشور چین که دارای دو سکوی تماشا در ارتفاع‎های 180 و 240 متری می‎باشد، مورد مطالعه قرار گرفت. پاسخ سازه برای سه حالت کنترل نشده، کنترل شده با میراگر جرمی تنظیم شونده یا TMD، و کنترل شده توسط یک زیرسازه‎ی جدا شده از سازه اصلی در محل سکوی تماشای فوقانی، مورد تحلیل قرار گرفت. سازه برج به‎صورت تیر طره‎ای قائم چند درجه آزادی در نظر گرفته شد و زیرسازه جاذب ارتعاش به‎صورت جرم متمرکز توسط سیستم موازی سختی و میرایی به سکوی فوقانی متصل گردید. کلیه مراحل تحلیل حوزه فرکانس، بهینه‎سازی سیستم، شبیه‎سازی تاریخچه زمانی سرعت باد و تحلیل حوزه زمان، از طریق برنامه‎نویسی در محیط نرم‎افزار متلب انجام گردید. نتایج نشان می‎دهد روش پیشنهادی نسبت به سیستم TMD دارای قابلیت بیشتری در کنترل ارتعاشات سازه دارد، این سیستم به طور موثری پاسخ شتاب سازه را کاهش می‎دهد و نقش مهمی در تامین آسایش ساکنین در شرایط بحرانی نیروهای دینامیکی باد ایفا می‎کند. همچنین با توجه به اینکه در روش پیشنهادی، بخشی از جرم سازه اصلی به عنوان جاذب ارتعاش عمل می‎نماید، محدودیت‎های به‎کارگیری سیستم TMD شامل نیاز به اختصاص بخش با ارزشی از فضای برج به جادادن یک جرم اضافی سنگین و فضای لازم برای ارتعاش آن، مرتفع می‎گردد.
  کلیدواژگان: پاسخ دینامیکی در برابر باد، کنترل پاسخ، جاذب ارتعاش دینامیکی، تحلیل حوزه فرکانس، سیستم خودکنترل
 • امیر پیروزنیا، امیر جواد مرادلو* صفحات 127-148
  در این پژوهش، تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتنی وزنی تقویت شده به وسیله ی حائل نگهدارنده آسفالتی ارائه شده است. حائل نگهدارنده آسفالتی ایستا در پایین دست سد بتنی وزنی، اغلب به عنوان یک روش تقویتی برای بهبود پایداری سدهای موجود در مقابل بارگذاری هیدرواستاتیکی و لرزه ای مورد توجه قرار می گیرد. جهت نشان دادن تاثیر حائل نگهدارنده بر بهبود پاسخ لرزه ای سد وزنی بتنی و کاهش ترک های ایجاد شده در نزدیکی بدنه ی بالادست و به دنبال آن افزایش پایداری سد، پاسخ سد Koyna در کشور هند تحت آنالیز و تحلیل قرارگرفته شده است. تحلیل های دینامیکی خطی و غیرخطی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی بتن با دیدگاه ترک پخشی ثابت (FCM) به کمک نرم افزار ANSYS جهت بررسی رفتار لرزه ای سازه انجام شده اند. در تحلیل ها، اندرکنش سد- مخزن در نظر گرفته شده است. تحلیل ها با اعمال مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه Koyna به مدل لحاظ شده اند. مدل سازی ها تحت حالاتی که در آن، سد بدون حائل و دارای حائل آسفالتی متصل به سطح بدنه ی پایین دست صورت پذیرفته است. به منظور امکان بررسی اثرات حائل نگهدارنده در فصل مشترک سد و آسفالت، سطح تماسی با استفاده از المان های درز با ضخامت صفر تعریف شده است. نتایج آنالیزها تصدیق می کند که حائل آسفالتی می تواند پایداری لرزه ای سد وزنی را در مقابله با نیروهای هیدرودینامیکی بهبود بخشد به گونه ای که تاثیر قابل توجه حائل آسفالتی بر توزیع مطلوب تنش ها در کل بدنه سد و نیز ممانعت از ایجاد تمرکز تنش و کاهش ترک خوردگی در قسمت شکستگی بدنه بالادست در نزدیکی تاج سد مشاهده می گردد و ترک خوردگی ها تنها در مقطع سطح مشترک سد و فونداسیون توسعه می یابند و ترک خوردگی در حال پیشروی در قسمت شکستگی شیب پایین دست به سمت بالادست بدنه سد مشاهده نگشته که به تبع آن، منتج به خرابی کل سد نمی گردد.
  کلیدواژگان: بهسازی لرزه ای، تحلیل غیرخطی، ترک پخشی، حائل نگهدارنده آسفالتی، سد بتنی وزنی
 • حسین رضایی آذریانی، محمدرضا اصفهانی*، هاشم شریعتمدار صفحات 149-174
  در این پژوهش آزمایشگاهی، رفتار اتصال خارجی تیر به ستون بتنی تحت تاثیر بارگذاری چرخه ای با میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی (SMA) مورد بررسی قرار می گیرد .در این پژوهش 8 نمونه بتنی ساخته و آزمایش شد. در 4 نمونه از میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی و در 4 نمونه دیگر از میلگردهای فولادی، برای اتصال تیر به ستون استفاده شده است. میزان محصور شدگی میلگردهای طولی تیر در محل اتصال نمونه ها ، متفاوت در نظر گرفته شده است. همچنین از دو نوع بتن، با مقاومت های 30 و 45 مگا پاسکال استفاده شده است. نمونه ها تحت بارگذاری چرخه ای آزمایش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی، توانایی بالایی در بازگشت به شکل اولیه خود، بعد از تحمل تغییر مکان های بزرگ را دارند. در این مصالح مقدار جذب انرژی مناسب بوده و کاهش تغییر شکل پسماند در اتصال قابل ملاحظه می باشد. با توجه به رفتار فوق الاستیک میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی، در بتن معمولی و مقاومت بالا ترک ها در هسته اتصال قابل ملاحظه نبوده و بارگذاری چرخه ای، موجب بسته شدن ترک ها در هسته اتصال گردید. با افزایش بارگذاری چرخه ای، شکست خارج از هسته اتصال به صورت خمشی و در تیر ایجاد گردید. افزایش محصور شدگی تیر باعث دور شدن محل شکست در تیر از هسته اتصال گردید. در اتصال تیر به ستون با میلگردهای فولادی، شکست برشی در هسته اتصال ایجاد شد ولی با افزایش مقاومت بتن و محصور شدگی، شکست در خارج از هسته اتصال به صورت خمشی در تیر صورت گرفت. طول مفصل پلاستیک در تیر اتصال برای نمونه های با میلگردهای آلیاژی حافظه دار شکلی و میلگردهای فولادی، توسط روابط تجربی و نتایج آزمایشگاهی محاسبه گردید و مشخص شد که استفاده از معادله پاول و پریستلی برای اتصالات بتنی با هر دو نوع میلگرد مناسب است.
  کلیدواژگان: آلیاژ های حافظه دار شکلی، بتن مسلح، اتصال تیر به ستون، اثر فوق الاستیک، بارگذاری چرخه ای
 • اباذر اصغری* صفحات 175-190
  در این تحقیق تلاش شده است ضریب کاهش شکل پذیری قاب های ساختمانی ساده توام با مهاربندهای به شکل 8 معمولی و ویژه، مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، حداکثر ارتفاع مجاز قاب های مهاربندی شده معمولی با مهاربندهای به شکل 8 می تواند از مقدار مورد نظر آئین نامه ASCE7 (7/10 متر) بیشتر در نظر گرفته شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که ارتفاع قاب های مهاربندی شده معمولی با مهاربندهای به شکل 8 می تواند تا شش طبقه (حدودا 20 متر) افزایش یابد. به لحاظ میزان مصالح مصرفی، قاب های مهاربندی شده ویژه با مهاربندهای به شکل 8 نسبت به قاب های مهاربندی شده معمولی با مهاربندهای به شکل 8 بترتیب برای قاب های از یک تا شانزده طبقه، صفر الی 30 درصد مقرون به صرفه تر است. مطابق نتایج این تحقیق، ضریب رفتار پیشنهاد شده در پیش نویس ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران (R=5.5) برای قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه منطقی تر از ضریب رفتار پیش بینی شده در آئین نامه ASCE7 (R=6) می باشد. متاسفانه در قاب های مهاربندی شده ویژه با مهاربندهای به شکل 8 در قاب های حدودا بالای دوازده طبقه شکل پذیری مورد نیاز تامین نمی شود. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق برای قاب های بالای دوازده طبقه باید از ضریب رفتار کمتری استفاده شود. همچنین در قاب های بالای دوازده طبقه سازه عموما تغییرمکان هدف را تجربه نمی نماید و قبل از رسیدن به آن به حالت مکانیزم رسیده و فرو می ریزد و این مسئله نشان دهنده لزوم تجدید نظر در ارائه ضریب رفتار قاب های بالای دوازده طبقه از این نوع قاب های ساختمانی را تائید می نماید.
  کلیدواژگان: شکل پذیری، ضریب کاهش شکل پذیری، مهاربندهای شورن، تحلیل پوش اور، تغییرمکان هدف
 • محمد رضایی پژند*، مهدی پاینده ثانی صفحات 191-210
  یکی از دغدغه های همیشگی مهندسان عمران، کم کردن پاسخ های سازه در برابر بارهای پویای ناشی از زمین لرزه، برای جلوگیری از فاجعه های انسانی یا زیان های اقتصادی سنگین بوده است. دانشمندان در دو دهه ی پیشین، پژوهش های فراوانی در این باره انجام داده اند. نگره های کنترل پیشرفته به طور گسترده و موفقیت آمیز در سامانه های مهندسی برق اجرا گردیده اند. در این سال ها، پژوهش های فراوانی درباره ی کاربرد این روش ها در مهندسی عمران، انجام شده است. در این پژوهش ها، بسیاری از ابزارها و فرآیندهای کنترلی برای کاهش پاسخ های پویای سازه به کار رفته استکمینه کردن پاسخ سازه در برابر نوسان زمین با بهره جویی از دو محرک، هدف این مقاله است. رابطه ی میان نیروی کنترلی محرک ها را نویسندگان به گونه ای بر قرار می کنند که نیروی وارد در مد یکم سازه صفر گردد. سپس، برای کمینه کردن پاسخ ها از فن بهینه سازی ارثی بهره جویی خواهد شد. ساختار کنترلی که در این مقاله به کار می رود، از گونه ی حلقه ی بسته است. همچنین، از شبکه ی عصبی سازگار شونده برای پیش بینی شتاب زمین بهره جویی می گردد. نویسندگان، شبکه ی عصبی را بر می گزینند که با تغییر در شمار نرون های لایه ها در هنگام زمین لرزه توانایی سازگاری با تغییر شتاب زمین را دارا باشد. برای افزایش سرعت همگرایی شبکه ی عصبی، وزن های گام پیشین برای آغاز آموزش در گام بعد به کار می روند. تجربه های عددی گسترده بر روی زمین لرزه ها و نیز سازه های فراوان، نشان می دهد که روش پیشنهادی بسیار موثر است. با افزایش بلندی سازه، شتاب در برخی طبقه ها افزایش می یابد ولی هم چنان این فن توانایی زیادی در کاهش تغییرمکان های نسبی سازه دارد. به سخن دیگر، کاستی فن پیشنهادی در این پژوهش را می توان در به فرمان آوری رفتار سازه های بلند دانست. بنابراین، گستره ی کاربرد این روش، کنترل رفتار سازه های کوتاه و میان مرتبه است.
 • مجید قلهکی*، قاسم پاچیده، امید رضایی فر، سجاد قزوینی صفحات 211-224
  مجید قلهکی*1، قاسم پاچیده2، امید رضائی فر3، سجاد قزوینی41- دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، Mgholhaki@semnan.ac.ir2- دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، Ghpachideh@semnan.ac.ir3- دانشیاردانشکده مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، Orezayfar@semnan.ac.ir4- کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران، sghazvini@yahoo.com امروزه با گسترش روزافزون ساخت وسازهای بلند به عنوان نمادی از پیشرفت، ضرورت انتخاب سیستم های مقاوم مناسب جهت تحمل بارهای ناشی از زلزله و باد به شکلی بهینه و با توان جذب انرژی زیاد مورد توجه قرارگرفته است. دیواربرشی فولادی بیش از چهار دهه است که به عنوان یک سیستم مقاوم جانبی کارآمد مورد استفاده قرارگرفته است. در این مقاله ضریب اضافه مقاومت، ضریب شکل پذیری و ضریب رفتار این سیستم ها مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور قاب های 7، 15 و 30 طبقه که دارای یک یا دو دهانه ی دیواربرشی فولادی هستند، تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی، آنالیز دینامیکی خطی و آنالیز دینامیکی افزاینده (IDA) قرار گرفته اند. به منظور لحاظ کردن عدم قطعیت ذاتی موجود در زلزله از تحلیل دینامیکی افزایشی استفاده شده و 7 رکورد از زلزله های شدیدی که تاکنون رخ داده، انتخاب گردیده است. نتایج نشان داد که ضریب رفتار این سیستم در حالت حدی برای سازه های بلند برابر 8 و برای سازه های کوتاه و میان مرتبه در حدود 9 می باشد.
  کلیدواژگان: دیوار برشی فولادی، تحلیل دینامیکی افزاینده، ضریب رفتار، رکورد، اپنسیس
 • محمد کاظم شربتدار*، حکیمه پارسا صفحات 225-244
  امروزه تقویت سازه های موجود به منظور افزایش ظرفیت باربری شکل پذیری به وسیله صفحات FRP که مانند میلگردهای عرضی عمل نموده و باعث ایجاد فشار محصور شدگی در بتن و افزایش مقاومت می گردد در کشور ایران متداول شده است. در این پژوهش ساختمان های بتن مسلح تقویت نشده و شده با ورق های CFRP با تعداد طبقات 3، 5، 10 و 15 طبقه و دهانه های 1 الی 5، در نظر گرفته شده اند. با انجام آنالیز استاتیکی خطی و غیرخطی بر روی سازه های بتن مسلح مذکور، تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله شتاب و جابجایی طیفی، میرایی و زمان تناوب موثر در نقطه عملکرد سازه، منحنی ظرفیت ناشی از تقویت و اثر تقویت سازه با CFRP همراه با افزایش تعداد طبقات، تعداد دهانه های ساختمان بر سطح عملکرد و رفتار لرزه ای سازه ها بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که محصورسازی تیر و ستون سازه بتن مسلح با لایه های CFRP موجب افزایش توانایی سازه در جذب و استهلاک انرژی شده و افزایش سختی و شیب اولیه حدود 5/1 الی 5/2 برابرسازه تقویت نشده بود. تقویت سازه توسط ورق های CFRP باعث افزایش میزان شتاب طیفی و کاهش جابجایی طیفی و میزان میرایی و زمان تناوب موثر شده که نتیجتا منجر به افزایش ظرفیت بار لرزه ای قاب مقاوم می-گردد. ضمنا، اثر تقویت سازه با CFRP در سازه 3 طبقه 4 دهانه مطلوب ترین عملکرد را از نظر سختی و شتاب طیفی بیشتر و جابجایی طیفی و زمان تناوب موثر کمتر ایجاد کرده، از طرفی بهترین رفتار را از نظر میرایی و جذب انرژی به ازای تقویت، سازه ی 10 طبقه 4 دهانه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مقاوم سازی با CFRP، عملکرد لرزه ای، منحنی ظرفیت، شتاب طیفی، جابجایی طیفی، میرایی موثر
|
 • Pages 1-4
 • Mahdi Kiani, Javad Vaseghi Amiri * Pages 5-24
  Tuned mass damper is a common tool in passive control, which is used in many structures. However, with all the proper features, its most important functional limitation is the weakness against broad band excitation. Various methods have been proposed to overcome this problem, among which using hysteretic damping of materials with nonlinear behavior is known effective. Among materials with nonlinear behavior, shape memory alloys have good features and large hysteresis loops. Hence, in this paper, using nonlinear stiffness and hysteretic damping of a shape memory alloy spring, linear stiffness and viscous damping of a common tuned mass damper are replaced. Then, the modified damper has been used to control responses of a single degree of freedom structure under harmonic loadings and the effect of the loading amplitude on the control of the structural responses was determined. Subsequently, the damper has been used to control seismic responses of single degree of freedom structures to compare its performance under broad band seismic loadings with the performance of conventional tuned mass dampers. Results of the analyses show that the characteristics of shape memory alloys can adequately control the impact of the loading amplitude on the performance of nonlinear mass dampers. Also, the presence of hysteretic damping can significantly improve control of seismic responses of single degree degrees of freedom structures compared to conventional tuned mass dampers, provided that dynamic properties of the nonlinear mass damper take their optimal values.
  Keywords: Tuned mass damper, Shape memory alloy, Hysteretic damping, optimization, Seismic Performance
 • Fathollah Sajedi *, Hasan Jalilifar Pages 25-44
  Concrete, as one of the main components of the manufacturing industry since the beginning of the process of production, operation and destruction, plays a major role in the creation of environmental pollution. Since more than 70% of the main body of concrete is aggregate, the promotion of culture and considerations based on the principles of sustainable development in design, construction and demolition process of concrete is of great importance. One of the basic principles of sustainable development is the importance of recycling. Recycling of damaged concrete in the last century has become one of the most important interests of researchers. So, after studying and recognizing their durability and mechanical properties (MP’s), today in developed countries, the necessary relationships for the recognition of structural performance of these concretes is under construction. The purpose of this research is to investigate the results of research carried out in different countries in the field of recognition of the MP’s of recycled concretes (RC’s). More than 80 articles published in prestigious technical journals were examined and classified together in the six groups that the researchers considered in analyzing the MP’s of RC’s. The effect of each of these groups on compressive and tensile strengths and elasticity of concrete were studied. The results showed that the type, size and quality of recycled aggregates (RA’s) are very effective in determining the level of replacement of recycled materials (RM’s) in concrete. Curing conditions, water reducing and pozzolanic materials, although effective in improving the MP’s of RC’s, cannot reduce the adverse effects of increasing the replacement of RM’s on the mechanical properties of concrete. Concerning the effect of age on the mechanical properties of RC’s, it is common ground that some of these properties are similar to conventional ones.
  Keywords: sustainable development, Recycled Concrete, Recycled aggregate, Mechanical properties, Compressive strength, tensile strength, modulus of elasticity
 • Kourosh Mehdizadeh, Abbas Karamodin * Pages 45-62
  Although the total collapse of buildings under earthquake occurs less but the incidence in recent decades and the possibility of its re-occurrence in the future has made research inevitable in this field. Several numerical and laboratory studies have been carried out on the seismic collapse of the structures. The most common model considering the strength and stiffness deterioration of the structural elements under earthquake is the Ibarra-Madina-Krawinkler three-linear behavioral model that in the case of steel structures, its parameters is presented via performing a large number of laboratory connection tests by the other researchers. The behavioral models resulted from laboratory tests are usually accompanied by a fitting mathematical model with many errors, i.e., the existence of uncertainty in laboratory behavior models is the fundamental challenge of their practical application. In this research, a 5-story steel structure has been designed with intermediate moment resisting frame in accordance with the internal codes. The effect of strength and stiffness deterioration of structural elements is performed based on the Ibara-Madina-Krawinkler behavioral model. Incremental dynamic analysis was carried out under the proposed 50 pairs of earthquake records proposing FEMA P 695 instruction and the fragility curves of its collapse capacities have been developed considering the uncertainty in the yielding moment and the capping moment of the elements and the ultimate rotation capacity of the elements. The results show that among the studied parameters, the uncertainty in the capping moment parameter has the greatest effect on structural collapse capacity and it can change to 19.2% the collapse probability. Uncertainty of the ultimate rotation capacity compared to the other parameters played a small role in structural collapse capacity and has changed the collapse probability up to 5.2 %.
  Keywords: Uncertainty, Deteriorating, Collapse Capacity, Fragility curve, Yielding Moment, Capping Moment, Ultimate Rotation Capacity
 • Ashkan Sohrabi, Reza Farokhzad * Pages 63-80
  In the production of heavy concrete, instead of typical aggregates, heavy aggregates or steel spalls, cast iron or lead is used; The use of such concrete is to prevent the emission of radiation such as X and gamma; Basically, this kind of concrete is used in structures related to nuclear facilities, and hospitals; Heavy concrete, is a concrete that has a substantially higher specific gravity than concrete with typical aggregates; Heavy concrete is usually produced using heavy weight aggregates and is especially used as a protective shield against radiation; The specific gravity of heavy concrete is about 1.5 to 2.5 times the typical concrete weight. The aim of this paper is to investigate the linear attenuation coefficient and compressive strength parameters of cube samples made from heavy concrete, with typical aggregate, barite aggregate, bismuth powder, microsilica powder, and concrete super-lubricant additive compounds; and compare the results of these samples with built control sample result. The results show that the linear attenuation coefficient parameter of built concrete samples, relates to cesium 137 gamma rays, directly correlates with the percentage of compounds used in the manufacture of samples, ie, the percentage of typical aggregate, barite aggregate, bismuth metal and microsilica powder, but this is not the case with the compressive strength parameter of concrete.
  Keywords: Heavy concrete, Linear attenuation coefficient, Compressive strength, Gamma ray, Barite aggregate
 • Mohammad Hosein Matinpoor *, Ramin Vafaeipoor, Alireza Shokati Oskouei, Ali Zamani Pages 81-92
  Preventing brittle fracture in the connection welds of the steel members is one of the most important issues in the performance of steel structures. Bitter experiences of Northridge earthquake in the case of “demand critical” welds such as complete-joint-penetration (CJP) groove welds in the connections of steel moment frames forced researchers to conclude that for preventing decrease in ductility and preventing brittle fracture of welds, it should be that impact toughness of welds must be provided at the determined temperature. Seismic Requirements of AISC and following of it the 10th topic of Iranian national building Requirements for the mentioned welding recommends Charpy-v-notch toughness at the determined Test temperature . In this research , to ensure impact toughness of preformed welds in the common conditions of Iran, the Charpy Test in the specimens of multiple thicknesses and common electrodes has been done with Shielded Metal Arc Welding (SMAW) and Submerged Arc Welding (SAW) and the conclusions of them compared with the 10th topic requirements. It has been shown that impact toughness of groove weld in SMAW process with E6013 electrode and groove weld in SAW process doesn’t matched with requirements of present Codes, but for other electrodes there was no contradiction.
  Keywords: Groove weld, Impact toughness, ''Electrode, Demand critical weld, Toughness
 • Soheil Ghareh *, Kaivan Bina, Ehsan Fereshteh Poor Pages 93-108
  Considering the necessity of developing the road network, bridges as infrastructures, play a key role in helping and sustaining vital activities in the recovery phase after natural disasters and events. So, In Khorasan Razavi province, with regard to climatic conditions on the one hand, and the presence of corrosive agents in the soil profile of many areas, as well as seasonal rivers with high water salinity, on the other hand, many concrete structures of roads such as bridges, culverts and concrete foundations are subject to corrosion and degradation. Therefore, the present study aimed to prioritize the restoration and reconstruction of important concrete bridges in the main roads of Khorasan Razavi province. This prioritization provides the possibility of allocating the annual budget necessary for the maintenance and utilization of concrete bridges of the roads in this province. In this research, 52 concrete bridges with a length of more than 15 meters were studied under precision field observations after geotechnical studies, review of design procedure and as-built maps and after weighing the failure criteria according to the expert opinion, concrete bridges that requiring repair and Rehabilitation were prioritized using Analytical Hierarchy Process with Expert Choice software and finally 10 bridges with the highest priority were identified. Results show that the most important and influential criterion in prioritizing the restoration and reconstruction of concrete bridges is the general characteristics of the bridge site with a priority index of 0.115 and the least effective criterion in this field is creating green area which leads to deterioration of foundation materials near footing, with priority index of 0.014. Results of the sensitivity analysis based on performance for prioritization criteria of the bridges needed restoration and reconstruction showed that the bridge importance criterion has the most sensitivity in prioritizing the restoration and reconstruction of large concrete bridges.
  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Concrete Bridge, corrosion, expert choice, Sensitivity analysis
 • Nahmat Khidaie, Houshyar Eimani Kalehsar * Pages 109-126
  The present paper proposes a new control strategy to mitigate wind-induced vibrations of tall TV towers. Based on the proposed idea, a part of the main structure of the tower is isolated and regarded as a dynamic vibration absorber. In order to investigate the effectiveness of the proposed system, the 310-m tall Nanjing TV tower in China, which has two observation decks at the heights 180 m and 240 m, is studied. The wind-induced responses are obtained for the following cases: uncontrolled structure; controlled structure equipped with the TMD system; and the controlled structure with an isolated substructure at the upper observation deck level. The structure is modelled as a multi-degree-of-freedom (MDOF) lumped mass vertical cantilever beam. The TMD system and the isolated substructure are modelled as a lumped mass connected to the upper observation deck by a parallel stiffness and damper system. All the calculation works related to the frequency-domain analysis, optimizing the system, simulating the wind velocity, and the time-domain analysis are carried out using the MATLAB software. The results indicate that the proposed self-control structural system has higher vibration control capacity than the TMD system. The proposed system can effectively reduce the acceleration response of the structure and improve occupant comfort during critical wind speed. In the proposed system, since a part of the main structure performs as a vibration absorber, it is not required to assign a valuable space of the observation deck for the installation of an additional mass damper and the corresponding clearance to accommodate its large strokes.
  Keywords: Wind-induced response, Response control, Dynamic vibration absorber, Frequency domain analysis, Self-control system
 • Amir Pirooznia, Amir Javad Moradloo * Pages 127-148
  In the present study, seismic analysis of concrete gravity dams strengthened by asphalt buttressing is presented for improving the seismic behavior of the Koyna dam in India subjected to Koyna ground motion. Fluid-Structure interaction is modeled including water compressibility and reservoir bottom absorption. The foundation is considered as rigid. A three-dimensional fixed smeared crack model is used to consider the nonlinear behavior of mass concrete. The analysis is carried out in the time domain by Newmark time integration scheme. Linear and nonlinear behavior of dam models subjected to horizontal and vertical components of selected record have been analysed. In order to investigate the effects of asphalt buttressing on the interface of dam and asphalt, the contact surface is defined using joint elements with a thickness of zero. The results of the analyzes confirm that the asphalt buttressing can improve the stability of the dam due to the pressure applied to the dam in counteracting the hydrostatic and hydrodynamic forces, Also the significant effect of asphalt Buttressing on the optimal distribution of stresses in the entire body of the dam as well as the prevention of stress concentration and reduction of fracture in the upper body near the dam crest show so that the crack at the lower section of the dam and at the interface of the dam and foundation is partially developed with a slower rate, and the cracking at the upper part near the crown of the dam does not spread to the upstream body of the dam and does not cause a total failure. Overall, it can be said that asphalt buttressing can improve the seismic stability of gravity dams by exerting pressure on the dam in opposition to hydrostatic and hydrodynamic loads.
  Keywords: Asphalt Buttressing, Concrete gravity dam, Nonlinear analysis, Seismic Rehabilitation, Smeared Crack
 • Hossein Rezaee Azariani, Mohammad Reza Esfahani *, Hashem Shariatmadar Pages 149-174
  In the present Experimental research, the behavior of exterior RC beam-column connections subjected to cyclic loading is studied using steel and shape memory alloy (SMA) reinforcing bars. In this research, 8 specimens of exterior RC beam-column connections were tested in which four specimens included SMA reinforcing bars and the remaining four specimens included steel bars. The confinement of beam longitudinal bars was different in the connections. Also, two types of concretes were used with the strengths 30 and 45 MPa, respectively.The specimens were tested under cyclic loading. The results of the research show that the specimens with SMA reinforcing bars can return to their initial shape after tolerating large displacements. In these specimens, the energy dissipation is satisfactory and the decrease in the residual deformation is significant. According to the superelastic behavior of the SMA reinforcing bars, the width of cracks is not significant in the connection core and cyclic loading reduced the cracks in the connection core. As the cyclic loading increased, bending failure occurred in the beam outside of the connection core. As the concrete strength and confinement value increased, bending failure still occurred in the beam outside of the connection core. In the beam-column connection with steel bars, shear failure occurred in the connection core. However, as the concrete strength and confinement increased, bending failure occurred in the beam outside of the connection core. Plastic hinge length in the connecting beams were calculated in the specimens with SMA and steel bars by empirical equations and compared with the test results. It was shown that Paulay and Priestley equations were suitable to be used for concrete connections with different bars.
  Keywords: Shape Memory Alloy (SMA), reinforced concrete, Beam-Column Connection, Superelastic Effect, cyclic loading
 • Abazar Asghari * Pages 175-190
  The current design philosophy for buildings located in zones with high seismic risks is that the buildings must have sufficient strength and stiffness to remain elastic and serviceable under moderate but frequently occurring earthquakes and to have sufficient ductility to prevent collapse under extreme earthquakes. Conventional structural steel framing systems such as moment resisting frames (MRFs), concentrically braced frames (CBFs), and eccentrically braced frames (EBFs) I extensively used in seismically active areas. Each of the previously mentioned structural systems has different advantages and disadvantages.In this study, response modification factor of ordinary inverted V-braced frames and specially inverted V-braced frames are evaluated, result confirm that the proposed height for buildings with ordinary inverted braced frames in the ASCE7,can be increased up to 10.7 meter. also results indicate that by using ordinary inverted V-bracing systems in buildings .their height can be increased up to 6 story or 20 meter. Using special inverted V-braced systems can have saving about 0 to 30 percent on used materials for frames from 1 story to 16 stories. According to the results of this study, response modification factor proposed by Iranian seismic design code (2800 standard fourth edition),(R=5.5), is more logical than the one which is proposed by ASCE7, (R=6). Unfortunately, in special inverted V-braced frames, and when the story of the frames increases up to 12 stories, ductility demand can't be achieved .So as a result for frames which are more than 12 stories tall, lower response modification factor should be used. In addition, frames taller than 12 story height don’t experience specified target displacement and collapse before getting to preferred mechanism. This phenomenon shows the necessity of using different response modification factor for frames taller than 12 stories.
  Keywords: Ductility, ductility reduction factor, concentrically V-braced frame, Pushover analysis, target displacement
 • Mohammad Rezaiee, Pajand *, Mahdi Payandeh Suni Pages 191-210
  Controlling the behavior of frame building is very common these days. This goal is achieved by changing the structural behaviors through applying forces to the frames. Recently, extensive studies have been carried out in the field of structural control related to the earthquakes. All studies conducted in this area can be divided into two groups. The first category is devoted to the control devices. Since accuracy and sensitivity of required equipment play an important role, some industries are trying to build better and more robust instruments. The key subject of the second group of researchers is developing new control algorithms. These approaches need some innovations. The purpose of this study is to minimize the structural response against earthquake utilizing two actuators. The purpose of this study is to minimize the structural response against earthquake utilizing two actuators. The relationship between the control forces of the actuators was so arranged that the first mode force becomes zero. In order to minimize the structural responses, the genetic algorithm was used. The controlling system, which is exploited in this paper, is a closed circle. In addition, the neural network was employed to predict the earth acceleration. The authors selected a kind of the neural network to have compatibility with earthquake acceleration variation. To achieve this, the number of the neurons in layers should be varied. The comprehensive experimental numerical results for a variety of earthquakes and structures indicated that the suggested method is very effective. However, the present study drawback is in decreasing the responses of tall frames.
  Keywords: Active control, Genetic Algorithm, Perception neural network, Open loop, Control, Earthquake
 • Madjid Gholhaki *, Ghasem Pachideh, Omid Rezayfar, Sajjad Ghazvini Pages 211-224
  M.Gholhaki1*,Gh.Pachideh2, O. Rezayfar3, S.Ghazvini41- Associate Prof., Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University2- Phd Candidate, Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University3- Assistant Prof., Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan University4- Msc, Structure Eng. Dept., Faculty of Civil Eng., Semnan UniversityToday, with the increasing spread of high constructions, as a development symbol, the need for selecting robust and suitable system for bearing optimally loads from earthquakes and wind and with high energy absorption power, has been significantly considered. Steel plate shear walls have been used over four decades as an efficient lateral resistance system. This paper analyzed the over strength factor, Ductility Factor and behavior factor of these system. For this, 7, 15 and 30 floors frames possessing one or two steel plate shear wall spans, have been analyzed in non-linear static, linear dynamic or increasingly dynamic analysis (IDA). For considering inherent uncertainty of earthquake, it was used of increasingly dynamic analysis and 7 records of the strongest earthquakes have been ever occurred were selected. The results showed that the behavior factor of this system in limit form for high construction is 8 and for short and middle construction is about 9.
  Keywords: steel plate shear wall, Incremental Dynamic Analysis, Response modification factor, record, OpenSees
 • Mohammad Kazem Sharbatdar *, Hakime Parsa Pages 225-244
  Nowadays, Strengthening of existing structures was conducted by FRP wrapping in Iran in order to increase capacity and ductility particularly for columns resulting in an increase in the strength of concrete and improve structure behaviour. In this study, RC strengthened (with FRP) and un-strengthened buildings with 3, 5, 10 & 15 stories and 1 to 5 bay were considered. By performing linear and non-linear static analyses, seismic parameters such as acceleration and spectral displacement, damping and effective period of structure in performance points and capacity curves were discussed. The results indicated that the confinement of beams and columns of RC structures with CFRP sheets will improve the absorption and dissipation energy of structure and the stiffness and initial gradient of retrofitted structure with CFRP were about 1.5 to 2.5 times of those of original un-strengthened structure. And also via strengthening of structure with CFRP sheets, the spectral acceleration was increased and the spectral displacement, damping ratio and effective period were decreased, resulting in increasing seismic loading capacity. However, the structure retrofitted by CFRP with 3-stories, 4 bays showed the best performance in the term of stiffness, more spectral acceleration and spectral displacement and less effective period, but in the term of damping and energy absorption the best performance was for the structure with 10-stories, 4 bays.
  Keywords: Strengthening with CFRP, Seismic performance, capacity curve, spectral acceleration, spectral displacement, effective damping