فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علی چاپرک*، آرش موسوی، کیوان الستی صفحات 1-6
  زمینه

   وجود بحران ها و مشکلاتی همچون عدم رعایت استانداردها و اخلاق حرفه ای در حوزه مهندسی و فناوری، و وجود تقلب و سواستفاده در حوزه علم باعث اهمیت یافتن موضوع اخلاق در علم و فناوری شده است. اما واقعیت این است که فهم دقیقی از اخلاق علم و فناوری وجود ندارد و در بسیاری از موارد این حوزه با حوزه های دیگری چون اخلاق عمومی و حرفه ای اشتباه گرفته می شود. ازاین رو هدف این مقاله بررسی چیستی اخلاق علم و فناوری است. به این منظور ابتدا خود اخلاق تعریف شده و در گام بعد اخلاق علم و فناوری در قالب دو خوانش قوی و ضعیف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نیز بر اساس بخش مشترک دو خوانش چیستی اخلاق علم و فناوری معرفی می شود.

  نتیجه گیری

  نتیجه این تحقیق نشان می دهد که برخلاف رویکردهای جاری، اخلاق علم و فناوری بیشتر دارای ماهیتی تجربی-توصیفی است تا نظری-تجویزی. از منظر کاربردی نیز، شناخت صحیح از اخلاق علم و فناوری می تواند به شناخت و حل مسائل اخلاقی حوزه علم و فناوری کمک نماید و همچنین می تواند در سیاستگذاری این حوزه که جایگاه مهمی در توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی دارد، نقشی سازنده ایفا کند.

  کلیدواژگان: علم، فناوری، اخلاق، خوانش قوی، خوانش ضعیف
 • علی اصغر فلاحی*، ابراهیم همت صفحات 7-14
  زمینه

  علی رغم اثرات بی بدیل ورزش متعادل و متناسب در سلامتی جسم و روح، ورزش حرفه ای از این قاعده مستثنی است. ورزش حرفه ای مانند هر شغلی مشکلات و چالش های اخلاقی  خود را دارد. کسب شهرت ، مقام ، و ثروت به ویژه برای کسانی که تنها راه موفقیت خود را ورزش و قهرمانی می دانند ممکن است ورزشکار را به سوء استفاده از داروها و مواد نیروزا و بازار تجارت داروها و مکمل ها سوق دهد،  که این موضوع با روح و اصل ورزش مغایرت دارد. هدف از این پژوهش مروری، بررسی پیامدهای اخلاقی تجارت داروها و مواد نیروزا در ورزش مدرن می باشد.

  نتیجه گیری

  شیوع مصرف زیاد داروها و مواد نیروزا در رشته های گوناگون ورزشی امری انکار ناپذیر است. پیامد استفاده از این مواد علاوه بر اختلالات قلبی- عروقی تنفسی و عضلانی، مشکلات روحی و روانی می باشد و در صورت مشخص شدن به رسوایی یک فرد یا ملت می انجامد. این موضوع در چند سال اخیر قربانی های زیادی داشته است. کانون میزان استفاده و شیوع این محصولات، ورزشکاران رشته های قدرتی و پرورش اندام است. البته در سایر مسابقات مانند دوچرخه سواری دور فرانسه نیز بسیار شایع است. مهم ترین علت شیوع استفاده از این محصولات درآمدزایی، دسترسی آسان و راحت، تجویز بدون نسخه و بدون نظارت پزشکان و گاهی عدم آگاهی و تبلیغات زیاد شرکت های تولید کننده خارجی، وارد کنندگان و فروشندگان و نظارت ناکافی است که بایستی برای این موضوعات چاره اندیشی شود.

  کلیدواژگان: ورزش حرفه ای، مواد نیروزا، دارو، استروئیدهای آنابولیک، ملاحظات اخلاقی
 • حسین صفری نژاد، علی اصغر حلبی* صفحات 15-21
  زمینه

  در ادبیات گذشته ایران رسم بر آن بود که برخی شاعران کلام خود را در خدمت توصیف و تمجید شاهان و صاحبان قدرت قرار می دادند و در پاسخ با انواع عطایا و ملاطفات که صله نام داشت مورد نوازش قرار می گرفتند. اما در این میان گاه در کلام برخی سخنوران مداحی و ستایشگری از مسیر معمول خود خارج می گردید و شاعر با کمک آن ضمن به دست آوردن دل ممدوح با انتقاد و اعتراض بر رفتارهای غیرمعمول او و محیط اطرافش نیز می تاخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف مقایسه و بررسی ستایش و ستایشگری در خلق مضامین اخلاقی اعتراضی در کلیات سعدی و دیوان خواجوی کرمانی انجام شده است. مدایح سعدی محدود است و او این شیوه ی کلامی را بستر مناسبی برای مبارزه با بی عدالتی در رسیدن به جامعه ی آرمانی دلخواه خود می داند اما مدح های فراوان خواجو، عموما ادامه ی همان شیوه ی رایج ستایشگری با کارکرد سنتی در ادب گذشته ایران یعنی خوشنودی صاحبان قدرت است.

  نتیجه گیری

  شیخ اجل به سبب استقلال اندیشه و اعتقاد به ارزش ها، ستایشگری را فرصت خوبی برای بیان اعتراضات روشن اخلاقی، اجتماعی، تربیتی و حتی سیاسی قرار می دهد حال آنکه خواجو به سبب نیاز مادی و  محروم بودن از جایگاه اجتماعی خاص در مقایسه با سعدی   هم مدایح اغراق آمیزتری دارد و هم به همان اندازه اعتراضات و نقدهایش در بیشتر موارد به علت عدم دریافت این هدایا با چاشنی از توهین همراه است و جنبه ی غیراخلاقی هجو و غیراجتماعی به خود می گیرد.

  کلیدواژگان: انتقاد و اخلاق، دیوان اشعار خواجو، کلیات سعدی، مدح و ستایش
 • اکرم قدیمی* صفحات 22-28
  زمینه

  زندگی در روزگار کنونی به شکل روزافزونی بر زیرساخت های فراگیر علمی و فناورانه تکیه دارد. امروزه استفاده از فناوری در تمام ابعاد زندگی مردم تجلی یافته است  به طوری که فرایندهای تصمیم گیری در تمامی جوانب براساس شاخص های علم و فناوری صورت می گیرد. علم حتی به مسائلی همچون اخلاق و سنت نیز راه یافته است بنابراین مسائل و دغدغه های سنتی اخلاق در عصر حاضر ابعاد جدیدی یافته و نیازمند بررسی و کنکاش های تازه ای اند. پیدایش قلمرو پژوهشی اخلاق علم و فناوری نتیجه این کنکاش هاست. مباحث اخلاق امروزه به کلیه حوزه های دانش راه یافته، به صورتی که از اخلاق در شاخه های مختلف علوم بشری سخن گفته می شود. هدف این مطالعه شناسایی مراکز فعال در حوزه اخلاق علم و فناوری اعم از مراکز علمی و دانشگاهی و غیردانشگاهی در کشورهای امریکا، انگلستان، هند و چین است.

  نتیجه گیری

  در این مقاله، تجربه کشورهای امریکا، انگلستان ، هند و چین به عنوان کشورهای دارای مراکز فعال در حوزه اخلاق در علم و فناوری بررسی شد . این مقایسه بیانگر گستردگی فعالیت های سازمان های فعال در حوزه اخلاق در علم و فناوری است. بنابراین می توان از تجارب مثبت این کشورها استفاده کرد.    .

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق علم و فناوری، مراکز اخلاق علم و فناوری
 • بهاره ماه بانویی، علی اصغر پورعزت*، حسن زارعی متین، حمیدرضا یزدانی صفحات 29-36
  زمینه

  گسترش سلامت الکترونیک منجر به مسائل چالش برانگیز اخلاقی شده است. هدف این پژوهش، شناسایی کدهای اخلاق سازمانی سلامت الکترونیک با رویکرد فضیلت محور در بیمارستان ها و اولویت بندی آن ها برای کمک به درک بهتر مدیران از ماهیت چالش های اخلاقی سلامت الکترونیک است.

  روش

  روش این پژوهش کاربردی-توصیفی است و به صورت تفصیلی تر از نوع پیمایشی-تک مقطعی است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه خبرگان اخلاق پزشکی با سابقه تجربی حداقل 5 سال در خدمات سلامت الکترونیک بوده است. به خاطر محدود بودن تعداد خبرگان، از روش گلوله برفی برای نمونه گیری استفاده شد و اندازه نمونه شامل 9 نفر از خبرگان شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها فراگرد تحلیل سلسله مراتبی فازی است.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها فراگرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، در بین کدهای اخلاقی سلامت الکترونیک، «حریم خصوصی»، «افزایش کیفیت خدمات الکترونیک» و «حرفه ای گری در مراقبت های بهداشتی آنلاین»، بیشترین اهمیت را برای بیمارستان ها دارند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش آگاهی فعالان سلامت الکترونیک را درباره کدهای اخلاق پزشکی ارتقا می دهد. همچنین این کدها ابزار مناسبی برای مدیران و تصمیم گیران حوزه سلامت الکترونیک، جهت اندازه گیری وضعیت اخلاق فضیلت محور فراهم می کنند.

  کلیدواژگان: سلامت الکترونیک، اخلاق پزشکی، فناوری اطلاعات
 • قاسم اسلامی، فریبرز رحیم نیا*، سعید مرتضوی، علیرضا خوراکیان صفحات 37-42
  زمینه

  تخریب دیگران  (زیرآب زنی) رفتاری است که در آن فرد چنان از دیگری بدگویی و غیبت کرده و یا به ضرر وی عمل می کند که شخص، بدان واسطه، امتیازی را از دست بدهد و متضرر شود. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این رفتار زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقی سازمان، شناسایی و تبیین کند.

  روش

  فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده آن داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری،  قابلیت اطمینان و تاییدپذیری استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 100 کد، 38 مفهوم، 8 طبقه و 2 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان مدل " رفتار زیرآب زنی" شد. مدل مربوطه به علل و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش اشاره دارد.

  نتیجه گیری

  در مجموع این پژوهش با تبیین نظریه رفتار زیرآب زنی، زمینه لازم برای فهم و شناخت این رفتار و همچنین کنترل و پیشگیری آن را در سازمان فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: رفتار غیراخلاقی، زیرآب زنی، نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شونده
 • نکیسا فرضی، فروزان فرخیان* صفحات 43-48
  زمینه

  فعالیت صنایع، ایجاد کننده بحران های گسترده زیست محیطی پذیرفته شده ای در سطح جهان هستند که علم به تنهایی برای حل مسائل زیست محیطی کافی نخواهد بود. از آن جا که جهت گیری اخلاقی نیروی انسانی شاغل در این بخش می تواند یک عامل تعیین کننده در رفتار با محیط زیست باشد، از این رو، تحقیق حاضر با هدف سنجش اخلاق زیست محیطی کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان به اجرا درآمد.

  روش

  روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری شامل 790 کارمند شرکت فولاد اکسین خوزستان بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده، 259نفر مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل از آماره های توصیفی به همراه آزمون تی مستقل و آزمون آنووا استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، عدم تفاوت معناداری بین متغیرهای مستقل؛ جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار، سن و سطوح مختلف درآمد و میزان برخورداری آنان از اخلاق زیست محیطی نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق بیانگر نوعی وجود تعهد اخلاقی برای حفظ محیط زیست نزد هر دو گروه زنان و مردان بوده است. و هم چنین کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان از زمینه اخلاقی بسیار مطلوبی در تبیین رفتار درست با محیط زیست پیرامون برخوردار بوده اند

  کلیدواژگان: اخلاق زیست محیطی، صنایع، حفاظت محیط زیست
 • ابومحمد بندری، امید جمشیدی*، سید محمد جواد سبحانی صفحات 49-56
  زمینه

  شناسایی وضعیت اخلاق دانشجویان نسبت به محیط زیست به عنوان قشر آگاه و تاثیرگذار جامعه، می تواند گامی اساسی و مهم در برنامه ریزی سیاست های زیست محیطی آموزش عالی کشور باشد. ازاین رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق زیست محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بود.

  روش

  این مطالعه ازلحاظ روش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 140 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب نسبت به مقطع تحصیلی داده ها جمع آوری گردید. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، CR و AVE مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل یافته ها نیز از آمار توصیفی و استنباطی و برای تعیین ارتباط بین ابعاد مختلف اخلاق زیست محیطی از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج معادلات ساختاری نشان داد بین انسان محوری با زیست بوم محوری (47/0) و بین انسان محوری با خدامحوری پاسخ دهندگان (71/0) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی نیز حاکی از وجود رابطه مثبت معنی دار (58/0) بین زیست بوم محوری دانشجویان با خدامحوری بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط بین انسان محوری با زیست بوم محوری و خدامحوری و همچنین، وجود ارتباط معنادار بین زیست بوم محوری و خدامحوری، تمرکز اصلی برنامه های آموزشی و فرهنگی باید تربیت دانشجویانی باشد که علاوه بر خدامحوری، دارای سطح بالایی از انسان محوری و زیست بوم محوری باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق زیست محیطی، زیست بوم محوری، انسان محوری، خدامحوری، دانشجویان کشاورزی
 • ساناز لامع راد، حسین ابراهیمی مقدم* صفحات 57-62
  زمینه

  دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است. همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به اینترنت، جامعه شاهد نوعی وابستگی در نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در نوجوانان پسر معتاد به  اینترنت با افراد عادی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای و جامعه پژوهش شامل تمامی نوجوانان پسر منطقه 1 شهر تهران در سال تحصیلی1395 1394 بود.200 نفر(80 نفر معتاد به اینترنت و 120 نفر افراد عادی) به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و هر چهار پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک وکیل، اعتیاد به اینترنت، مهارت های اجتماعی نوجوانان و شخصیتی آیزنک را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میزان مهارتهای اجتماعی و هوش اخلاقی در نوجوانان پسر معتاد به اینترنت پایین تر از افراد عادی بود و از بین ویژگی های شخصیتی، میانگین مولفه های رنجورگرایی و روان پریش گرایی در نوجوانان پسرمعتاد به اینترنت، بالاتر از افراد عادی بود.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق نتیجه کلی گرفته شد که اعتیاد به اینترنت بر هوش اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان معتاد به اینترنت نقش دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، مهارت اجتماعی، هوش اخلاقی، ویژگی های شخصیتی
 • نرجس اسدی، محسن گل پرور* صفحات 63-70
  زمینه

  رهبران مخرب و غیراخلاقی با غفلت از استانداردهای اخلاقی و انسانی، می توانند سازمان ها و کارکنان آن ها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند. این تاثیر منفی در صورت ادامه می تواند مو جب افت کارایی و عملکرد کارکنان و سازمان ها شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب با فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی اجرا شد.

  روش

  روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروگاه حرارتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (1000 نفر) تشکیل دادند که از بین آن ها 314 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری مخرب، پرسشنامه فرسودگی هیجانی و پرسشنامه عملکرد شغلی بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گر فتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین رهبری مخرب با فرسودگی هیجانی رابطه مثبت و معنادار (01/0>p)، ولی بین رهبری مخرب با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنادار (01/0>p) وجود دارد. همچنین بین فرسودگی هیجانی و عملکرد شغلی نیز رابطه منفی و معنادار به دست آمد (01/0>p). نتایج حاصل از الگو سازی معادله ساختاری (SEM) نشان داد که رهبری مخرب هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق فرسودگی هیجانی با عملکرد شغلی دارای رابطه معنادار (05/0>p) است. همچنین نتایج نشان داد که فرسودگی هیجانی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطه رهبری مخرب با عملکرد شغلی است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که رهبری مخرب می تواند طی یک سلسله روابط چندسطحی موجب بروز علایم فرسودگی هیجانی و به دنبال آن افت عملکرد کارکنان شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، رهبری مخرب، فرسودگی هیجانی، عملکرد شغلی
 • مصطفی الماسی* صفحات 71-75
  زمینه

  یکی از ویژگی های مهمی که می تواند سازمان ها را در مسیر بهره وری و سرآمدی قرار دهد، دلبستگی شغلی کارکنان است. به نظر می سد که دلبستگی شغلی کارکنان در گرو هوش اخلاقی کارکنان و به تبع آن ایجاد سرمایه اجتماعی مطلوب در سازمان باشد. با این رویکرد، هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان بانک کشاورزی شهر همدان به تعداد 313 نفر تشکیل می دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و درگیری شغلی استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی 57/0±14/3؛ سرمایه اجتماعی 40/0±30/3؛ و دلبستگی شغلی 35/0±98/2 بود. بین هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و دلبستگی شغلی روابط معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که هوش اخلاقی می تواند با واسطه سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده معنادار دلبستگی شغلی باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش، هوش اخلاقی می تواند بهبود سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد و این امر به نوبه خود زمینه ارتقای دلبستگی شغلی کارکنان را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی، دلبستگی شغلی
 • ناصر توره*، مرتضی مرادی، کامران جباری صفحات 76-84
  زمینه

  یک از عوامل مهم در کاهش بهره وری در درون سازمانها، رفتار های ضد شهروندی و غیر مولد است که عوامل مختلفی بر آن اثر   می گذارند. هدف این مقاله تبیین رابطه فرهنگ سازمانی با رفتار ضد شهروندی در واحدهای دانشگاه پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی است که در این میان به نقش متغیر های میانجی گر ظرفیت سازمانی و حکمرانی اشاره خواهد شد . 

  روش

  در مطالعه حاضر روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژ وهش شامل کارکنان واحدهای دانشگاه پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی 260 نفر بود. تعداد 159 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  علاوه بر آمار توصیفی، از آماراستنباطی و مدل تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شد. 

  یافته

  بر اساس خروجی نرم افزار و اعداد معناداری، یافته ها نشان داد که؛ بین متغیرهای فرهنگ سازمانی با ظرفیت سازمانی و شایستگی اخلاقی  و حکمرانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین شایستگی اخلاقی و ظرفیت سازمانی با حکمرانی رابطه مثبت  و معنی دار وجود دارد و بین شایستگی اخلاقی و حکمرانی با رفتار ضد شهروندی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.  اما بین ظرفیت سازمانی با حکمرانی  و رفتار ضد شهروندی رابطه منفی و غیر معنی دار مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس تحلیل داده ها، میزان توسعه شایستگی اخلاقی بر پایه فرهنگ سازمانی می تواند  به خلق ظرفیت راهبردی و تقویت حکمرانی در پیشگیری از رفتارهای ضد شهروندی کمک کند.

  کلیدواژگان: شایستگی اخلاقی، رفتار ضد شهروندی، ظرفیت سازمانی، حکمرانی
 • محمد علی کلانتری، عبدالحمید هوشمند* صفحات 85-90
  زمینه

  در دنیای امروز، با توسعه روابط، تحقق مفهوم دهکده جهانی و از بین رفتن مرزهای بین ملت ها، اخلاقیات به عنوان یک عامل استراتژیک و مهم در حفظ بقای سازمان ها و کل بشریت مطرح شده است. بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی کارکنان ضروری است. وضعیت اخلاقی و جنسیت حسابداران، از عوامل تاثیرگذار بر قضاوت اخلاقی هستند. هدف این پژوهش، بررسی نقش جهت گیری اخلاقی و اثر جنسیت در قضاوت اخلاقی کارکنان مالی بانک گردشگری است. لذا مساله پژوهش این است که آیا جهت گیری اخلاقی و جنسیت در قضاوت اخلاقی کارکنان نقش دارد یا خیر؟

  روش

  روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش را کارکنان مالی بانک گردشگری تشکیل دادند. اعضای نمونه آماری، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه حاوی سوال های عمومی و تخصصی استفاده شده و به منظور آزمون فرضیه ها، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95% رد نشدند بنابراین نسبی گرایی و آرمان گرایی و جنسیت رابطه مثبت و معناداری بر قضاوت اخلاقی دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که در سطوح فرضیه های پژوهش، رابطه معناداری بین قضاوت اخلاقی کارکنان مالی بانک گردشگری با جهت گیری اخلاقی و جنسیت کارکنان وجود دارد و زنان اخلاقی تر از مردان رفتار می کنند

  کلیدواژگان: قضاوت اخلاقی، جهت گیری اخلاقی، جنسیت
 • علی کریمی* صفحات 91-98
  زمینه

  امروزه ضرورت برقراری فرهنگ و رفتار اخلاقی تا حدی است که بسیاری از سازمان های بزرگ را مجبور به تدوین سیاست های اخلاقی کرده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی با فرهنگ اخلاقی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش تصادفی ساده ، 110 نفر به به ‏عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش استفاده از سه پرسشنامه: کیفیت زندگی کاری والتون؛  پرسشنامه توصیف شغلی اسمیت و همکاران و پرسشنامه فرهنگ اخلاقی سینگپا کدی و ویتل بود. در این پژوهش روایی پرسش نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس نظرخواهی با خبرگان علمی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش نامه‏‏ ها، با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 ،77/. و 70/.   محاسبه شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SMART-PLS و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان دادند که کیفیت زندگی کاری بر فرهنگ اخلاقی با ضریب مسیر 50/0 و مقدارT 15/16 تاثیر مثبت و معناداری داشت و رضایت شغلی بر فرهنگ اخلاقی با ضریب مسیر 37/0 و مقدارT 13/10 تاثیر مثبت و معناداری داشت ، بنابراین کلیه روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  بنابراین به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری ضروری است که به فرهنگ اخلاقی کارکنان توجه شود که این امر می تواند زمینه ساز رضایت شغلی مثبت باشد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، فرهنگ اخلاقی، کیفیت زندگی کاری
 • جمال خانی جزنی*، سحر جعفری، علیرضا عرب صفحات 99-107
  زمینه

  نقش پژوهش علمی و اجرای شایسته آن در استیلای همه جانبه جایگاه جامعه بدیهی است و ارتقاء سطح کیفی پژوهش ها و به تبع آن بهبود زندگی و رفاه افراد جامعه در سایه ارزش های اخلاقی امکان پذیر است. اعتلای علم با رعایت تمام اصول اخلاق حرفه ای پژوهش میسر خواهد بود. در این راستا شایسته است، به شناسایی و اولویت بندی شاخص های اخلاق پژوهش و میزان اهمیت آن پرداخته شود.

  روش

  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربری و ازنظر جمع آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که 17 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای شناسایی شاخص ها از روش کتابخانه ای و برای تثبیت و اولویت بندی، از پرسشنامه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش دلفی فازی به منظور غربالگری و تثبیت شاخص ها و روش بهترین-بدترین برای تعیین اهمیت نسبی شاخص ها استفاده شده است.

  یافته ها

  پس از تجزیه وتحلیل، درمجموع 18 شاخص طی سه مرحله انجام روش دلفی فازی تایید و انتخاب شدند. شاخص همگرایی کمتر از 0.2 نشان از تایید کامل اعتبار نتایج دارد. با توجه به حل مدل برنامه ریزی خطی روش بهترین-بدترین، اهمیت نسبی شاخص ها مشخص گردید و نرخ سازگاری در سطح قابل قبولی بود که نشان از اعتبار این بخش از نتایج دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظر گرفتن رفاه جامعه، رعایت عدالت و حفظ وحدت در سطح کلان و رعایت حقوق مالکیت فکری به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخص های ارزیابی اخلاق حرفه ای در پژوهش می باشند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، پژوهش، تصمیم گیری
 • میثم شیرخدایی*، بیتا احسانی صفحات 108-115
  زمینه

  رفتار غیر اخلاقی شرکت ها اغلب منجر به خشم عمومی می شود، که به نوبه خود باعث تغییر رفتار مصرف کننده می گردد، همانند تحریم مصرف کننده. هدف پژوهش حاضر توسعه و تست مدلی است که بر ادراک مصرف کننده از رفتارهای غیر اخلاقی شرکت ها و پیامدها آن تمرکز دارد.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، مراجعه کنندگان برای خرید و همین طور دریافت خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی ایرانی از قبیل سایپا و ایران خودرو در شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 410 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها روش معادلات ساختاری به کار رفت و برای این کار از نرم افزار های اسمارت پی ال اس 3 و  اس پی اس اس 16  استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده آن است که بین ایدئال گرایی و عدم خودگرایی با ادراک مصرف کننده از رفتارهای غیراخلاقی شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، و همچنین بین عدم ادراک مصرف کنندگان از رفتارهای غیراخلاقی شرکت ها با خشم و انتقام مصرف کنندگان رابطه مثبت و معنی دار بدست آمده است.

  نتیجه گیری

  هرچه میزان درک مصرف کننده از رفتارهای غیراخلاقی شرکت ها پایین تر باشد، در پی واکنش به آن رفتارهای غیراخلاقی، شرکت ها با شدت خشم و انتقام بیشتری از سوی مصرف کنندگان روبرو خواهند بود.

  کلیدواژگان: اخلاق، خودگرایی، ایدئال گرایی، ادراک مصرف کننده
 • سینا زینلی، علیرضا منظری توکلی*، سنجر سلاجقه صفحات 116-124
  زمینه

  رفتارهای کاری انحرافی، رفتارهایی است که با نقض قوانین کاری، سازمان را تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو اخلاقی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر سبک رهبری ستمگرانه می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان خط تولید صنعت فولاد جنوب کشور به تعداد 9361 نفر بوده اند که 596 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم طبقات انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان داد که بین عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافی کارکنان (جو اخلاقی و استرس شغلی) با توجه به نقش تعدیل گر سبک رهبری ستمگرانه مدیران صنعتی با رفتارهای انحرافی کارکنان، رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  رفتارهای غیراخلاقی و انحرافی، مسئله ای جدی برای سازمان ها است و سالانه هزینه های کلانی را بر سازمان تحمیل می کند. بدین منظور برای بقای سازمان ها بسیار ضروری است که این رفتارها و عوامل موثر بر آن ها شناسایی شده و به منظورکاهش آن ها اقدامات مناسب صورت گیرد.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی، استرس شغلی، رفتارهای انحرافی کارکنان، سبک رهبری ستمگرانه
 • یونس نوبخت* صفحات 125-132
  زمینه

  مقالات علمی بازنمونی از تلاش های پژوهشگران و منبع مفید و ارزشمند اطلاعاتی هستند و می توانند مبنایی برای تحلیل های علمی و عملکردی باشند. بنابراین ضرورت است مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند. هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی اخلاق در حسابداری می باشد.

  روش

  این پژوهش توصیفی تحلیلی، به بررسی 145 عنوان مقاله حوزه موضوعی اخلاق در حسابداری، بین سال های 1363-1397 پرداخته است. داده ها با بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر؛ دسته بندی داده ها بر حسب توزیع فراوانی، درصد فراوانی و رسم جداول و نمودار ها استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهند در 145 عنوان مقاله منتشر شده، 318 نویسنده مشارکت داشته اند. در بین مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با 17 مقاله در رتبه اول قرار گرفته است. بیشترین گرایش موضوعی، موضوع اخلاق حرفه ای با 21 مقاله و از مجموع 3288 منبع مورد استناد در مقالات، 72 درصد منابع به زبان انگلیسی و 28 درصد به زبان فارسی بوده است.  

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت موضوع، تعداد اندک تولیدات علمی مرتبط با اخلاق در حسابداری و به تبع آن کمبود منابع علمی مرتبط در کشور، بر لزوم توجه بیشتر به این حوزه تاکید دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق در حسابداری، تحلیل محتوا، تولیدات علمی
 • فرناز باقری، سعید جعفری نیا*، اکبر حسن پور صفحات 133-136
  زمینه

  چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی جهت بروز رفتار های اخلاقی و شهروندی در سازمان، یکی از مهم ترین چالش های مدیران کارآمد امروزی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزش های اخلاقی و بروز رفتارهای اخلاقی و شهروندی با توجه به نقش میانجی گری عدالت و تعهد سازمانی انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، 946 نفرکارکنان شرکت مخابرات استان تهران بوده و نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان 274 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی سوالات آن، با اجرای آزمایشی و روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به روش محاسبه آلفای کرنباخ با ضریب (84/0) محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است. آزمون فرضیه ها با به کارگیری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام شده است.

  یافته ها

  بین ارزش های اخلاقی سازمان با میانجیگری عدالت و تعهد سازمانی و بروز رفتارهای اخلاقی در سازمان رابطه مثبت وجود دارد. بین ارزش های اخلاقی سازمان با میانجیگری تعهد سازمانی و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. بین رفتارهای اخلاقی ورفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. رابطه بین عدالت سازمانی وبروز رفتارهای شهروندی سازمانی تایید نشد.

  نتیجه گیری

  ایجاد ارزش های اخلاقی در سازمان منجر به بروز رفتارهای اخلاقی خواهد شد. ارزش های اخلاقی همچنین می تواند جوعمومی سازمان را مهیای بروز رفتارهای شهروندی نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق، تعهد، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت
 • اصغر اسدیان اوغانی، زهره حاجیها*، رمضانعلی رویایی، حمیدرضا وکیلی فرد صفحات 137-141
  زمینه

  جهت گیری های اخلاقی به عنوان رهنمونی در شکل گیری اعتقادات فردی و نگرشها در برخورد با دو راهی های اخلاقی می تواند تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در این تحقیق رابطه بین جهت گیری های اخلاقی با شدت و حساسیت اخلاقی حسابرسان بررسی شده است. 

  روش

  روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی و نمونه آماری مورد بررسی شامل 186 عضو جامعه است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار pls مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین جهت گیری اخلاقی آرمانگرا با شدت و حساسیت اخلاقی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری اخلاقی نسبی گرا با شدت و حساسیت اخلاقی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق بیانگر این است که حسابرسان با درجه نسبی گرایی بالا در مقایسه با حسابرسان آرمانگرا، فرایند های تصمیم گیری اخلاقی نامطلوبی را به نمایش می گذارند. به این دلیل که نسبت به معضلات اخلاقی حساسیت و شدت اخلاقی پایین تری دارند. بنابراین این تحقیق نقش جهت گیری اخلاقی آرمانگرا و نسبی گرا را در امر تصمیم گیری حسابرسان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: جهت گیری اخلاقی، آرمانگرایی، نسبی گرایی، حساسیت اخلاقی، شدت اخلاقی
|
 • Pages 1-6
  Background

  The existence of crises and problems such as non-compliance with standards and professional ethics in the field of engineering and technology, and existence of fraud and misuse in the field of science has resulted in importance of ethics in the science and technology. But the fact is that there is no accurate understanding of the ethics of science and technology, and this field is often confused with other areas such as general and professional ethics. Hence our goal in this article is to examine the nature of the ethics of science and technology. To this end, ethics is first defined, and in the next step, the ethics of science and technology are considered in the form of two strong and weak readings, and ultimately, according to the joint section of two readings, the nature of science and technology ethics are introduced.

  Conclusion

  The results of this research show that, contrary to current approaches, the ethics of science and technology has a more experimental-descriptive character than theoretical-prescriptive one. From a practical point of view, the correct recognition of the ethics of science and technology can help to identify and solve the ethical issues in the field of science and technology and also play a constructive role in policy making in this field, which plays an important role in the development and socio-economic growth

  Keywords: Science, Technology, Ethics, Strong readings, Weak readings
 • Pages 7-14
  Background

  In spite of the extreme effects of balanced and proportional exercise to the health of the ‎body and soul, professional sport is difference. Professional sports like any job have special problems and ‎ethical challenges. Getting fame, authority, and wealth, especially for those who see their sport and ‎heroine as their only way of success, may push an athlete to abuse drugs and ergogenic aids and the ‎market for medicines and supplements that come with the spirit. This is in conflict with principle of sports. ‎The purpose of this review is to investigate the ethical consideration of professional sport and ‎consequences of the trade of medications and drugs in modern sport.‎

  Conclusion

  The high consumption of drugs and ergogenic aids in various sports is undeniable. The ‎consequence of using these materials in addition to the physiological disorder on the respiratory and ‎muscular system of the cardiovascular system is an unpleasant psychological problem for the athlete, and ‎if it to be determined a person or nation is scandalized. This has been the subject of many sacrifices in ‎recent years. The focus point of using drugs is in athletes in strengths sports and ‎bodybuilders. Of course, it is also common in other competitions such as tour France cycling.  The most ‎important cause of using these products is money, easy and convenient access, prescription ‎without doctors supervision, and sometimes the lack of awareness and advertising of foreign ‎manufacturers, importers and sellers, and insufficient monitoring, which should be considered some ‎solutions for these issues.‎

  Keywords: Professional exercise, Ergogenic aids, Drug, Anabolic steroids, Ethical consideration
 • Pages 15-21
  Background

  In the past literature of Iran, it was believed that some of the poets used their words to describe praise and plaudit of the kings and authorities and in response the poets received a variety of donation and rewards that were called munificence. But sometimes, in the words of some eloquents, admiration and eulogy went further than their usual way, and the poet reacted with critic and protest toward unusual behavior and its surrounding and also paid the attention of the praised.The present study is compared and examined eulogy and laudatory in creating ethical – protesting contents in Complete Works of Saadi and Khajooye Kermani’s Divan by descriptive – analytic method. Saadi’s eulogy was limit and he considered this verbal method as a suitable substrate for struggling with injustice in reaching his ideal society. But a lot of Khajoo’s eulogy was the continuation of the common method of eulogy with traditional function in the past literacy of Iranian i.e the pleasure of authorities.

  Conclusion

  Due to the independence thought and believe in values, Saadi ( Sheikh- e-Ajal) considered eulogy as a good opportunity for expressing clear ethical, social, educational and political objections while in comparison with Saadi, Khajoo had more exaggerated eulogy because of material needs and deprivation from a special social position and equally his objections and critique in most cases were contained indignity because of the lack of receiving these rewards and hence it had non-ethical, satire and unsocial aspects.

  Keywords: Ethics, critique, Khajooye Kermani’s Divan, Complete works of Saadi, Admiration
 • Pages 22-28
  Background

  Nowadays, life increasingly relies on inclusive scientific and technological infrastructures. Today, the use of technology has been manifested in all aspects of people's lives, so that decision-making processes in all aspects are based on the indicators of science and technology. Science has even come up with issues such as ethics and tradition, so traditional issues of ethics in the modern age have taken on new dimensions and require new study and research. The ethics of debate has now reached all areas of knowledge, as ethics is spoken in the various branches of the human sciences. The purpose of this study is to identify centers for science and technology ethics in the US, UK, India and China.

  Conclusion

  In this paper, the experiences of countries belonging active centers in the area of ethics in science and technology including academic and non-academic centers such as the United States of America, UK, China and India will be discussed and they were submitted to a comparative study to offer a model for the establishment and development of organizations and centers in this area in Iran.

  Keywords: Ethics, Ethics in Science, Technology, Center of Ethics in Science & Technology
 • Pages 29-36
  Background

  The spread of electronic health has led to challenging ethical issues. This paper aims to identify the e-health codes of ethics based on virtue approach in hospitals and prioritize them in order to help managers for better understanding the nature of ethical challenges of e-health.

  Method

  This research is an applied-descriptive study, in detail it is a single cross-survey. Statistical population in the research is experts in medical ethics with at least 5 years of experience in electronic health. Because of limited population in this field, snowball sampling was used and the sample size includes 9 experts. The questionnaire was used for data collection and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) was used for data analysis.

  Results

  Based on FAHP’s result, “Privacy”, “quality of electronic services” and “Professionalism in Online Health Care” are the most important e-health ethical codes for hospitals.

  Conclusion

  The researches enhance knowledge of electronic health actors about medical health codes. Also, these codes are suitable tools for managers and decision makers for measuring situation of virtue-based ethic in electronic health field.

  Keywords: Electronic health, Medical ethics, Information technology
 • Pages 37-42
  Background

  Destroying others (Backstabbing) are those actions taken in the absence of target person aimed at destroying his/her reputation or creating some difficulties for. Given the adverse outcomes of backstabbing behavior for the individual, organization, and society, the current study was to explore various angles of backstabbing behavior in the real context of the organization.

  Method

  Research philosophy was interpretative, its approach was qualitative, and its strategy was the emergent-based grounded theory. Statistical population was comprised of managers of public organizations in Mashhad city from which 19 people were selected by purposeful sampling to reach to theoretical saturation. The research instrument was a semi-structured interview. In order to evaluate the research strength, we used the four criteria including reliability, dependability, transferability, and conformability. Data were analyzed through the open, axial, and selective coding processes in MAXQDA software.

  Results

  Results of interview analyzing by theoretical and actual coding revealed 100 codes, 38 concepts, 8 categories, and 2 issues which led to the research conceptual model based on principal issue titled as “backstabbing behavior.” The proposed model refers to the causes and outcomes of backstabbing behavior.

  Conclusion

  In total, the current research provides a basis for understanding, controlling, as well as preventing this unethical behavior in the organizations through explaining the theory of backstabbing behavior.

  Keywords: Unethical behavior, Backstabbing, Grounded theory, Emergent-based approach
 • Pages 43-48
  Background

  Industry activity has created widespread ecological crises around the world that science alone will not be enough to solve environmental problems. Since the ethical orientation of the human resources employed in this sector can be a determinant factor in environmental behavior. The present study was conducted with the aim of assessing the environmental ethics in employees of the Khouzestan Oxin Steel Company.

  Method

  The research method is post-event descriptive. The statistical population consists of 790 employees of the Khouzestan Oxin Steel Company. By using Morgan table, 259 people were selected through simple random sampling method. The required information was collected through a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test and ANOVA test through SPSS software.

  Results

  Independent t-test and one-way ANOVA did not show any significant difference between independent variables, sex, education level, work record, age and income levels, and their degree of environmental ethics.

  Conclusion

  The results of this study indicate a kind of moral commitment to protect the environment for both men and women. Also, employees of the Khouzestan Oxin Steel Company have showed very good moral acts in explaining correct act against environment.

  Keywords: Environmental ethics, Industry, Environmental protection
 • Pages 49-56
  Background

  Identification of students’ ethics towards environment as a reference, ‎knowledgeable and effective group of society, can be an important stage in the ‎environmental policy making and planning of national higher education. Thus, the purpose ‎of this study was to investigate the relationship among environmental ethics dimensions ‎in agricultural students of university of Mohaghegh Ardabili.‎

  Method

  This research was a descriptive-correlation study. The statistical population ‎includes all PhD. M.Sc. and M.A. agriculture and natural resources student of university of ‎Mohaghegh Ardabili, which according to Cochran formula sample size determined as 140 ‎people and using stratified random sampling method the information gathered. The main ‎research tools was a questionnaire which its validity confirmed by panel of experts and ‎reliability of scales evaluated by Alpha Coronbach, CR and AVE. For analyzing data, ‎descriptive and analytical statistic have been used and structural equation modeling (SEM) ‎applied to evaluate the relation between different dimensions of environmental ethics. In ‎addition, SPSS and Lisrel used for data processing.‎

  Results

  Finding showed that there is a significant relation between human-centered with ‎ecosystem-centered (0.47) and God-centered (0.71) dimension of environmental ethics. ‎Also, based on correlation analysis, there was a significant relation between ecosystem-‎centered and God-centered dimension (0.58).‎

  Conclusion

  Considering relationship between human-centered with ecosystem-centered and God-‎centered, and significant relationship between ecosystem-centered and God-centered, the main ‎focus of educational and cultural programs in universities must be to training such student ‎whose beside high level of God-centered, acquired high level of human-centered and ‎ecosystem-centered of environmental ethics.‎

  Keywords: Environmental ethics, Ecosystem-centered, Human-centered, God-centered, ‎Agricultural students
 • Pages 57-62
  Background

  Internet access is a growing phenomenon. With increasing and widespread access to Internet, dependency to Internet is observed among the adolescents. The present research was done with the purpose of comparing the moral intelligence, social skills and personality characteristics of internet addicted adolescents with normal adolescents.

  Method

  We used casual – comparative method. Statistical population was consisted of all the male adolescents in the first zone of Tehran city in 2015-2016. We select 200 samples (80 internet addicted persons and 120 normal ones) by applying random cluster sampling method; the participants fell out four questionnaires including moral intelligence questionnaire (Lennick & Kiel) and Eysenck’s social skills, personality characteristics and internet addiction questionnaires. In order to analyze data, multivariate analysis of variance analysis was used.

  Results

  The results showed that the social skills and moral intelligence in internet addicted adolescents was lower than normal adolescents and in the case of personality characteristics we noticed higher neuroticism and psychoticism in internet addicted adolescents compared with normal ones.

  Conclusion

  In this research we got to this overall result that the internet addiction played a role in moral intelligence, social skills and personality characteristics of internet addicted adolescents.

  Keywords: Internet addiction, Social skills, Moral intelligence, Personality characteristics
 • Pages 63-70
  Background

  Unethical and Destructive leaders can negatively influence their organizations and employees by neglecting ethical and human standards. This negative impact, if continued, could result in the loss of efficiency and performance of employees and organizations. This research was administered with the aim of investigating structural model of the relationship between destructive leadership with emotional exhaustion and job performance.

  Method

  Research method was correlation and statistical population includes the employees of Zobahan thermal power joint stock company employees in Isfahan city, among them 314 persons were selected using in access sampling. Research instruments include destructive leadership questionnaire, emotional exhaustion questionnaire and job performance. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM).

  Results

  Results revealed that there is a positive significant relationship between destructive leadership and emotional exhaustion (p<0.01), but there is a negative significant relationship between destructive leadership and job performance (p<0.01). Also results revealed that there is a negative significant relationship between emotional exhaustion and job performance (p<0.01). Results of structural equation modeling (SEM) revealed that, destructive leadership either has direct and significant relationship or indirect relationship through emotional exhaustion with job performance. Also the results showed that, emotional exhaustion is a partial mediator variable on the relationship between destructive leadership and job performance.

  Conclusion

  The results of this research showed that destructive leadership can lead to symptoms of emotional exhaustion and, consequently, loss of staff performance

  Keywords: Ethics, Destructive leadership, Emotional exhaustion, Job performance
 • Pages 71-75
  Background

  One of the important attributes that can put organizations on the road of productivity and excellence is job engagement of staff. It seems that job engagement depends on moral intelligence and creating a favorable social capital in organization. With this approach, the purpose of this research is to Analysis of the relationships between moral intelligence, social capital and job engagement.

  Method

  This research is a descriptive-correlation. Statistical population was consisted of 313 employees of general directorate of Bank Keshavarzi of Hamedan.  Based on Morgan tables, 196 people were selected by stratified random sampling. Data collection instruments were moral intelligence questionnaire, social capital questionnaire, and job engagement questionnaire. The construct validity of the questionnaires was confirmed by confirmatory factor analysis and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analyzed by one-sample T test, Pearson correlation test and Structural Equation Modeling (SEM).

  Results

  The mean and standard deviation of moral intelligence was 3.14 ± 0.57; social capital was 3.30 ± 0.49 and job engagement was 2.98 ± 0.35. There were significant relationships between moral intelligence, social capital and job engagement. The results of Structural Equation Modeling showed that moral intelligence can predict job engagement by mediating social capital.

  Conclusion

  According to the findings, ethical intelligence can improve social capital and also social capital increase job engagement

  Keywords: Moral intelligence, Social capital, Job engagement
 • Pages 76-84
  Background

  One of the most important factors in reducing utilities in organizations is the anti-citizenship and non-productive behaviors that varieties of factors influence on it. This article aims to explain the relationship between organizational cultures with anti-citizenship in Payam–e-Noor University in south west of Azerbaijan province.

  Method

  This research is a descriptive-correlation survey. Population of the study includes all staffs of Payam-e-Noor University in south west of Azerbaijan (N=260). 159 subjects were selected though simple sampling. Data were gathered by questionnaire. Data were analyzed by using path analyzing model and using LISREL software.

  Results

  The findings showed a significant relationship between organizational culture and organizational capacity and competence and governance. Also, there was a positive and significant relationship between moral competence and organizational capacity with governance. There is a negative and significant relationship between moral competence and Anti-citizenship. There is a negative and significant relationship between organizational capacity and anti-citizenship.

  Conclusion

  Based on data analysis, the level of moral competence development based on organizational culture can help to create strategic capacity and strengthen governance in preventing anti-citizenship behaviors.

  Keywords: Ethical competence, Anti-citizenship behavior, Organizational capacity, Governance
 • Pages 85-90
  Background

  In today's world, with the development of relationships, the realization of the concept of global village and the demarcation of boundaries between Nations, ethics has been considered as a strategic and important factor in maintaining the survival of organizations and the whole of humanity. Investigating the factors that influence the moral judgment of employees is essential. Ethical status and gender of accountants are factors influencing ethical judgment. The purpose of this study is to analyze the role of ethical orientation and gender in ethical judgement of employees.

  Method

  Method of the study is a descriptive-correlative. Population and sample of the study include Tourism Bank financial employees. The sample members were selected by simple random sampling. Data were gathered through two questionnaires.data were analyzed by multiple regression and t test.

  Results

  The results showed that researchhypothsis are not rejected (a=0.05). Therefore, relativism, Idealism and gender have positive and significant relationship with ethical judgment.

  Conclusion

  Findings show that there is a significant relationship between ethical judgments of financial employees of Turism Bank and ethical orientation and gender. Also, Women act more ethical than men

  Keywords: Ethical judgment, Ethical orientation, Gender
 • Pages 91-98
  Background

  Nowadays, The need to create ethical culture and behavior has to the extent that has forced many large organizations to formulate ethical policies. The purpose of the present study was to analyze the relationship between the quality of work life and job satisfaction with ethical culture among sport office staff of Kermanshah province.

  Method

  The research method was descriptive -correlation, and in terms of purpose is an applied research. Statistical population of the research included 150 staff of offices of sport and the youth in Kermanshah province, 110 subjects were selected as the sample through the simple random method. The research tools consisted of three questionnaires: Walton Quality of Working Life Questionnaires, Smith and colleagues Job Questionnaire, and Ethical Culture Questionnaire of Singpa, kedy and witelbod. Validity of questionnaires in this research were examined by using the content validity and based on the academic expert’s opinions, while the reliability of which was calculated by the Cronbach’s Alpha Coefficients, respectively 0.89, .77 and 0.70. The statistical software SMART-PLS and confirmatory factor analysis method were both used to analyse data.

  Results

  The findings indicated that the quality of working life has a positive and meaningful influence on the ethical culture, with the path coefficient 0.50 and 16.15 T, while the job satisfaction has also a positive and meaningful influence on the ethical culture, with the path coefficient 0.37 and 10.13 T. So, all relations between the research variables were confirmed.

  Conclusion

  In order to improve the quality of working life, it is essential to notice the ethical culture of staff, as it provides a basis for a positive job satisfaction

  Keywords: Job satisfaction, Ethical culture, Quality of working life
 • Pages 99-107
  Background

  The role of the valid research and its proper implementation in the overall ascendency state of the society is obvious, and the promotion of the quality of research and, consequently, the improvement of the life and welfare of the people of society in the light of moral values ​​is possible. The advancement of science will be possible in the shade of all the principles of professional ethics of research. In this regard, it is appropriate to identify and prioritize research ethics indicators and their importance.

  Method

  This research in terms of the purpose is practical and in terms of collecting information is descriptive-survey. Statistical population is consisting of faculty members of Iranian Research Organization for Science and Technology, 17 experts were selected. About selecting experts we have used targeted sampling. To identify Indicators, we use library method and for settling and prioritizing, we use questionnaire.  About data analysis methods, fuzzy Delphi method for riddling and fixing the indicators and the best-worst method to determining the relative importance of research method are determined.

  Results

  After analyzing data, 18 indicators during three phases of doing F-Delphi method are confirmed and chosen. The convergence index is less than 0.2 that indicated complete validation of results. According to the solution of the linear-modeling method of the best-worst method, the relative importance of the indicators is determined and consistency rate is in an acceptable level, showed the validity of results.

  Conclusion

  The results indicate that considering the welfare of society, respect for justice and preservation of unity at the macro level and respect for intellectual property rights are the most important indicators of professional ethics in research, respectively.

  Keywords: Professional ethics, Research, Decision-making
 • Pages 108-115
  Background

  The unethical behavior of companies often leads to public outrage, which in turn causes a change in consumer behavior, like a consumer boycott. The purpose of this research is to develop and test a model that focuses on consumer perception of the company's immoral behaviors and its consequences.

  Method

  This research is an applied study and in terms of data collection, it is a descriptive-correlative research. The statistical population of the present study is the customers who are interested in buying and receiving after-sale services of Iranian automobile companies such as Saipa and Irankhodro in Tehran. The cluster sampling method was used to select the 410 subjects as sample group. Data were gathered by questionnaire. The data were analyzed using SPSS software 3 using structural equations.

  Results

  The results of this study indicate that there is a positive and significant relationship between self-esteem and idealism with consumer perception, and there is a positive and significant relationship between non-perceptions of consumers and non-futile behaviors of companies with anger and revenge of consumers.

  Conclusion

  As much consumer perception is less of the company's immoral behaviors, companies will face more anger and more revenge on consumers after responding to those immoral behaviors.

  Keywords: Ethics, Egoism, Idealism, Consumer perception
 • Pages 116-124
  Background

  Deviant work behaviors are behaviors that threatened organizations by violation of labor laws. The purpose of this study is investigating the relationship between ethical climate and job stress with deviant behaviors of employees; mediating role of oppressive leadership

  Method

  The research method was descriptive-correlation which has been conducted by survey method. Also, in terms of purpose, it was developmental-applied study. The statistical population of this study consisted of 9361 employee’s production line in steel industry in south of Iran while 596 of them were selected as the sample size through stratified random sampling. Data collection was done in library and the field and the instrument of this study were, interviews and questionnaires. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, structural equation modeling and confirmatory factor analysis) were used and data were analyzed through SPSS and Smart PLS.

  Results

  The findings of the study confirmed the proposed pattern of the research and it showed there is a significant relationship between the factors related to employees' deviant behaviors (job stress, Ethical Climate), with deviant behaviors of employees; considering the moderating role of style oppressive leadership of industrial managers.

  Conclusion

  Unethical and deviant behavior is a serious issue for organizations and every year, it imposes high costs on the organization. To this end, it is essential for the survival of organizations that these behaviors and factors affecting them are identified and in order to reduce them appropriate measures.

  Keywords: Ethical climate, Job stress, Deviant behaviors of employees, Oppressive leadership style
 • Pages 125-132
  Background

  Scientific articles represent the efforts of researchers and are useful and valuable source of information and can be taken as a basis for scientific and performance analysis. The purpose of this research is to study the scientific production of the subject area of ethics in accounting.

  Method

  This descriptive-analytical research examined 145 articles of the subject area of ethics in accounting from 1984 to 2018. The research data were collected using a check list tool and statistical analyzed by using Excel software. Data was analyzed by descriptive statistics such as data classification based on frequency distribution and mean, tables and charts drawing.

  Results

  The research findings show that in 145 published articles, 318 authors participated. Among the educational and research centers, the Islamic Azad University, Science and Research Branch, with 17 articles ranked first. Most topic orientation, professional ethics with 21 articles in first rank and from total of 3,288 references cited in the articles, approximately 72% of the references were in English and 28% in Persian.

  Conclusion

  Considering the importance of the issue, little number of scientific productions related to ethics in accounting and consequently, the lack of relevant scientific resources in the country, emphasizes the need for more attention in this area.

  Keywords: Accounting ethics, Content analysis, Scientific productions
 • Pages 133-136
  Background

  One of the most important challenges for today's effective managers is how to ‎create suitable sub-bases for human factors for developing ethical and citizenship behaviors in ‎an organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical ‎values and the incidence of ethical behaviors and citizenship with respect to the role of ‎mediation of justice and organizational commitment.‎

  Method

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population consist ‎of 946 employees of Telecommunication Company of Tehran province, and a sample of 274 ‎people was selected using Morgan's table. They were selected by simple random sampling ‎method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the ‎questionnaire was evaluated by experts through an experimental and confirmatory factor ‎analysis method, and its reliability was calculated and validated by Cranbach's alpha coefficient‎‎ (0.84). The hypothesis test was conducted using Pearson correlation and structural equations.‎

  Results

  There is a positive relationship between the ethical values of the organization with the ‎mediation of justice and organizational commitment and the appearance of ethical behaviors in ‎the organization. There is a positive and direct relationship between the ethical values of the ‎organization with the mediation of organizational commitment and incidence of organizational ‎citizenship behaviors. There is a positive and direct relation between ethical behaviors and ‎organizational citizenship behaviors. The relationship between organizational justice and the appearance of organizational ‎citizenship behaviors was not confirmed.‎

  Conclusion

  ‎Creating ethical values in the organization will lead to ethical behaviors. Ethical values can also ‎be used as a tool for the development of citizenship behaviors.‎

  Keywords: Ethics, ‎Commitment, Organizational citizenship behavior, Justice
 • Pages 137-141
  Background

  Ethical orientation as a guide to the formation of individual beliefs and attitudes in dealing with ethical dilemmas can influence the of auditors' decision-making. Hence, in this research, the relationship between ethical orientations and the ethical sensitivity and moral intensity of auditors is examined.

  Method

  The method of this research is descriptive survey. The statistical population includes auditors working in private audit firms and 186 members of the community were selected as a sample group. Data were collected through a questionnaire and analyzed using the structural equation modeling with using PLS.

  Results

  The results of research hypotheses show that there is a positive and significant relationship between idealism ethical orientation with ethical sensitivity and moral intensity and there is a significant negative correlation between relativism ethical orientation with ethical sensitivity and moral intensity.

  Conclusion

  The results of the research show that auditors with a high degree of relativism, in comparison with the idealistic auditors, display undesired moral decision-making processes because, they are less sensitive to ethical issues. Therefore, this research shows the role of idealistic and relative ethical orientation in the decision making of auditors.

  Keywords: Ethical orientation, Idealism, Relativism, Ethical sensitivity, Moral intensity