فهرست مطالب

کارافن - پیاپی 45 (بهار وتابستان 1398)
 • پیاپی 45 (بهار وتابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • خسرو پورجوان* صفحات 15-34

  مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت آبادی هایی دلالت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن ها حیات می بخشد. در این مجتمع های زیستی، بیشتر ارتباطات و فعالیت های متداول حقیقی و واقعی مجازی می شوند؛ در نتیجه فرم ها و فضاها نیز قالب های هندسی، ادراکی و مفهومی جدید پیدا می کنند. برنامه ریزان و طراحان شهری با هوشمندسازی شهرها به دنبال حل مسائل و پدیده های شهری، طراحی محله های هوشمند مسکونی، شبکه راه ها و مکان های همگانی هوشمند هستند. از مهم ترین موارد در شهرهای توسعه یافته و هوشمند، رابطه میان هوشمندسازی شهر و چگونگی بهره گیری از سیستم های نوین در این مسیر است تا منجر به کاهش مشکلات حمل ونقل شهری می شود. این پژوهش پس از معرفی اهداف اصلی شهر هوشمند، سیستم های پیشرفته در سیستم حمل ونقل را مورد واکاوی قرار می دهد و در تلاش است تا پس از بررسی سیستم های حمل ونقل شهری به ارائه راه حل های مناسب بپردازد. شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بوده و با توجه به ماهیت موضوع، با روش تحقیق توصیفی تبیینی مطالب مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: اصول هوشمندسازی، حمل ونقل هوشمند، شهر الکترونیک، شهر هوشمند، ITS
 • شیوا منصورزاده*، محمدحسین نظامی پاکده صفحات 35-52

  بیشتر پروژه های ساختمانی از تاخیر در اجرای تعهدات رنج می برند. تاخیر، عاملی اثرگذار بر ایجاد اختلال در اقتصاد پروژه است که حتی در مواردی حیات و ارزش سهام آن را نیز به خطر می اندازد و سود حاصل برای پیمانکار و کارفرما را کاهش می دهد. اغلب شرکت های عمرانی فاقد فرایندها و حتی فرهنگ مناسب برای مدیریت ریسک هستند که عاملی کلیدی در اجرای موفق پروژه است. از سویی در استاندارد PMBOK شیوه اجرای مدیریت ریسک بیان نشده، بلکه تنها الزام ها شرح داده شده است. در تحقیق حاضر شناسایی ریسک از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است، سپس مقدار ریسک ها با توجه به نتایج پرسشنامه ای که برای خبرگان و مدیران پروژه ارسال شده بود و از طریق روش های RPN و FMEA فازی، محاسبه شده است. در انتها نیز ریسک هایی که مقدار محاسبه شده آن ها در محدوده استاندارد نباشد، از طریق روش های FTA و ETA تجزیه و تحلیل شده و احتمال کاهش آن ها بررسی می شود. مدل مربوطه در پروژه ساختمانی بزرگی اعمال شده و نتایج آن در این مقاله تشریح شده است.

  کلیدواژگان: استاندارد PMBOK، پروژه های ساختمانی، مدیریت ریسک
 • ابراهیم خلیل زاده وحیدی*، پرستو خلیل زاده وحیدی، رضا مرادی صفحات 53-66

  ایران سرزمینی با تمدن هفت هزار ساله، یکی از کهن ترین تمدن های جهان باستان است که به دلیل سابقه فرهنگی و هنری غنی گذشته، بناهای تاریخی زیادی در آن وجود دارد که بیشترشان در مناطق با خطر لرزه ای زیاد واقع شده اند. ارگ بم که در سده پنجم پیش از میلاد ساخته شده بود و با مساحت 180 هزار متر مربع در مسیر جاده ابریشم قرار داشت، یکی از بزرگ ترین سازه های خشتی جهان بود. متاسفانه این سازه عظیم و با ارزش طی زلزله بم آسیب دید و بیش از 80 درصد آن تخریب شد. با توجه به سابقه درخشان و میراث هنری غنی که شامل معماری، سنگ تراشی سفالگری وغیره می شود، نیاز به حفظ و نگهداری آثار به جای مانده از گذشته بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله پس از بیان اهمیت و ضرورت حفظ بناهای تاریخی خشتی به ویژگی های معماری آن ها پرداخته می شود. در گام بعدی عملکرد لرزه ای بناهای تاریخی خشتی مورد بحث قرار می گیرد و سپس روش های مقاوم سازی لرزه ای و ترمیم بناهای خشتی تاریخی بررسی می شود. در نهایت مطالعات انجام شده در زمینه مقاوم سازی و مرمت بناهای تاریخی خشتی مرور خواهد شد.

  کلیدواژگان: بنای تاریخی، زلزله، عملکرد لرزه ای، مقاوم سازی لرزه ای و ترمیم، معماری ایرانی
 • پیام شفیعی فوجردی* صفحات 67-74

  تحقیق حاضر به دنبال نشان دادن نقش ضریب بازتاب (B) در روش استاتیکی خطی است. (B) تابع تبدیلی است که ورودی آن شتاب نگاشت حرکت بستر سنگی و خروجی آن شتاب نگاشت حرکت سطحی زمین است. روش های لرزه ای و ارزیابی صحیح از اطلاعات بر پایه اصول فیزیکی حاکم بر مشخصات انتشار امواج استوار است که می تواند شامل تولید، انتقال، جذب و بی نظمی امواج در سنگ های زمین و همچنین پدیده های انعکاس، شکستگی و از محور اصلی خارج شدن امواج باشد. هدف از این مطالعه بررسی جنس خاک در اعمال نیروی زلزله به سازه و اهمیت ضریب بازتاب در کنترل سازه است که با در نظر گرفتن مقادیر واقعی ضریب بازتاب محل احداث بنا، می توان سازه را از نظر اقتصادی بهینه کرد. در این تحقیق ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط یک مرتبه با ضریب بازتاب مطابق با استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و بار دیگر با ضریب بازتاب واقعی شهر گرگان، تحلیل و طراحی شد. نتایج نشان می دهد مقدار تغییر مکان طبقات ساختمان به طور میانگین 3/53 درصد کاهش یافت و مقدار دریفت طبقات آن نیز 3/25 درصد کاهش پیدا کرد.

  کلیدواژگان: دریفت، ضریب بازتاب، قاب خمشی متوسط، سنگ بستر
 • منصور منصوری* صفحات 75-92

  امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، محیط و شرایطی تبیین می شود که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم می دهد؛ ازاین رو توجه به نقش محیط و کالبد شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اهمیت اساسی دارد. هدف اصلی پژوهش، سنجش فضایی بافت محله های شهری به منظور شناسایی محیط های ناامن در محله ها براساس مدل های تحلیلی است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری داده ها در حوزه مطالعات میدانی، روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، چک لیست و مشاهده های عینی است. نتایج نشان می دهد عواملی مانند حاشیه نشینی، دسترسی اندک به خدمات شهری، پایین بودن سطح کیفیت محیط، فرسودگی بافت و نامتنوع بودن کاربری ها در محیط، از مهم ترین عواملی هستند که سبب کاهش امنیت محیطی در محله های شهر ایلام شده است.

  کلیدواژگان: امنیت شهری، ایلام، پیشگیری از جرم، طراحی محیطی، کالبد شهر، CPTED
 • محمدرضا داداشی*، فیروز محمدی صفحات 93-106

  مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب یکی از قسمت های اساسی فرایند ساخت وساز است، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژه های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی هستند. بیشترین میزان بودجه پروژه های عمرانی، به عملیات اجرایی اختصاص می یابد؛ بنابراین اجرای هر پروژه نیازمند وجود پیمانکار مناسبی است که توانایی های لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمانی و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد و از هدر رفتن منابع ملی کشور که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جلوگیری کند. در این مقاله علاوه بر شناسایی شاخص های موثر در انتخاب پیمانکار مناسب و تعیین میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را تشریح می کنیم و در ادامه، روش انتخاب پیمانکار مناسب را از میان پیمانکاران حاضر در مناقصه برای انجام یک پروژه عمرانی با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس شاخص های اولویت بندی شده بیان می کنیم.

  کلیدواژگان: پروژه عمرانی، پیمانکار مناسب، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • محمد جواد شعبانی*، فرزاد فرخزاد، فرشاد شجاعی صفحات 107-126

  اختلاف تراز آب در دو طرف سد های خاکی، امکان نشت آب از بدنه و پی سد خاکی را سبب خواهد شد. روش های گوناگونی مانند اجرای بلانکت رسی، دیوار آب بند و ترکیبی از آن ها برای کاهش نشت از بستر سد خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با استفاده از نرم افزار Seep/w میزان نشت عبوری از پی سد خاکی تحت تاثیر بلانکت رسی، دیوار آب بند و ترکیبی از آن ها مطالعه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد ترکیب بلانکت و دیوار آب بند با ارتفاع کامل تا انتهای لایه نفوذ پذیر در مقابل حالت بدون بلانکت، تاثیر چندانی نداشته و درصد کاهش نشت در دو مورد تقریبا یکسان است، ولی در مقابل چنان چه از دیوار آب بند ناقص به همراه بلانکت استفاده شود، میزان کاهش نشت نسبت به حالت بدون بلانکت افزایش دوبرابری خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بلانکت رسی، دیوار آب بند، سد خاکی، نشت
 • رامین بیات*، محمدرضا حبیبی، حسن طاهرخانی صفحات 127-150

  در چند دهه اخیر استفاده از افزودنی ها در بتن آسفالتی به طور گسترده ای رواج یافته است که از مهم ترین آن ها می توان به نانورس و الیاف پلی پروپیلن اشاره کرد. از این افزودنی ها در مهندسی عمران و به ویژه روسازی برای بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مخلوط های آسفالتی استفاده شده است. در این پژوهش، با افزودن درصدهای مختلف نانورس و الیاف پلی پروپیلن به صورت مجزا و مشترک در مخلوط آسفالتی و انجام آزمایش های مارشال، آنالیز داده ها و ترسیم نمودار های لازم، مشاهده شد که افزایش مقاومت مارشال، درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی و درصد فضای خالی مصالح سنگی، نسبت مستقیم با این افزودنی ها دارند، و با روانی، درصد فضای پرشده با قیر و وزن مخصوص، نسبت معکوس دارند. با توجه به نتایج و حدود مشخصات، درصد بهینه برای ترکیب نانورس و الیاف، 3 درصد نانورس و 3/0 درصد الیاف به دست آمد که بهترین تاثیرات را در بین حالت های آزمایش روی مخلوط آسفالتی داشته است. نتایج نشان می دهد نانورس نقش پرکنندگی بالایی داشته، چسبندگی بین مصالح و قیر را بهبود بخشیده، افزایش حجم قیر را در پی داشته و درنهایت موجب افزایش ضخامت غشای قیری در اطراف سنگدانه ها می شود. در ضمن الیاف خاصیت مسلح کنندگی داشته، جذب مصالح و قیر شده است و با مخلوط واکنش شیمیایی دارد.

  کلیدواژگان: الیاف پلی پروپیلن، بتن آسفالتی، دانه بندی، قشر رویه، نانورس
 • سامان راحت دهمرده*، محمدحسن میرابی مقدم صفحات 151-168

  امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها روزانه حجم زیادی از ضایعات جامد در کشورهای درحال توسعه تولید می شود و مدیریت این پسماندها به دغدغه ای اساسی برای فعالان محیط زیست و مسئولان شهری تبدیل شده است. سهم قابل توجهی از این پسماندها ضایعات پلاستیکی هستند که تنها بخش اندکی از آن ها بازیافت می شوند. یکی از راه حل های جایگزین برای بازیافت غیرمستقیم این ضایعات، استفاده از آن ها در تولیدات بتنی است؛ ازاین رو بررسی خواص مهندسی این بتن ترکیبی، بیش از پیش ضرورت می یابد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش شده است تا با ارزیابی داده های آزمایشگاهی، تاثیرات افزودن انواع ضایعات پلاستیکی بر خواص بتن تازه و سخت شده مطالعه شود. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه گنجاندن پلاستیک در بتن سبب ضعف مشخصات مکانیکی می شود، بااین حال بتن ترکیبی حاصل می تواند در برخی کاربردهای سازه ای و غیرسازه ای به کار گرفته شود و ایده ای عملی برای کارآفرینی انگاشته شود.

  کلیدواژگان: بتن، خواص مکانیکی، ضایعات پلاستیک، کارایی، محیط زیست
 • ویدا تقوایی*، سحر برهانی فر صفحات 169-194

  هنر و معماری بیش از آنکه محصول تصمیم یک یا چند فرد باشد، محصول فرهنگ جامعه است. بسنده کردن به شناخت کالبد و شکل آن ها و غفلت از پیوندشان با بستر فرهنگی، به سطحی نگری می انجامد. در منطق آمده است که نمی شود دو ضد را با هم جمع کرد. منطق ارسطویی نیز موید دوگانه انگاری، تمایزها، کثرت ها و تباین هاست؛ حال آنکه به نظر می رسد، اوصاف خداوند و زوجیت ها در عالم و تفکر عرفانی موید اجتماع ضدین است. در عرفان مسیحی و تائیسم نیز جمع ضدین پذیرفته شده است. در مباحث هرمنوتیک جدید نیز جمع اضداد دیده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکرات عرفانی و تاثیر آن در جوهره هنر و معماری و یافتن و تبیین مصادیق شکلی آن است و در این راستا، براساس روش کیفی و راهبرد استدلال منطقی به بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکرات عرفانی و مظاهر هنری و معماری آن پرداخته و بررسی کیفیت های متضاد در مصادیق آن ها را پی جو می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد همنشینی و وحدت اضداد سرتاسر عالم هستی را فرا گرفته است؛ حکمتی که پس از نفوذ در جامعه، رفته رفته به هنجار و ارزش و ذوق بدل شده و آگاهانه و ناآگاهانه در هنر و معماری نیز به منصه ظهور رسیده است.

  کلیدواژگان: اصل همنشینی اضداد، عرفان، معماری ایرانی، هنر
 • محمد غفرانی، انوشه فاضلی صفحات 195-210

  در پژوهش حاضر استفاده از الیاف کاه گندم و خرده چوب صنعتی به عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدیدپذیر، در ساخت تخته خرده چوب بررسی شد. بدین منظور میزان مصرف چسب اوره فرمالدهید در دو سطح 10 و 12 درصد براساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد. فشرده سازی کیک با پرس گرم هیدرولیک با فشار 150 بار و زمان 12 دقیقه و با دمای 150 درجه سلسیوس صورت پذیرفت. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های ساخته شده از جمله جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری، واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری، چسبندگی داخلی، مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی مطابق با استاندارد EN310 بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از کاه گندم در ساخت تخته خرده چوب به دلیل آب دوستی آن سبب افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت شد؛ بدین معنا که اثر نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی بر واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت، بستگی به درصد چسب مورد استفاده داشت. استفاده از الیاف خرده چوب صنعتی نسبت به ذرات کاه گندم، سبب کاهش معنی داری در جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت نمونه ها شد. با افزایش درصد چسب مصرفی، در جذب آب 2 و 24 ساعت نمونه ها کاهش معنی داری ملاحظه شد. چسبندگی داخلی نمونه های ساخته شده با خرده چوب صنعتی نسبت به نمونه های ساخته شده با کاه گندم، افزایش معنی داری نشان داد. مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی نمونه های ساخته شده با کاه گندم، به دلیل فشردگی بیشتر ذرات کاه حین پرس، افزایش معنی داری نشان داد.

  کلیدواژگان: تخته خرده چوب، خواص فیزیکی و مکانیکی، ضایعات لیگنوسلولزی، کاه گندم
 • میر محمدرضا حیدری، زهرا بختیاری صفحات 211-226

  این مقاله در پی ارزیابی امکان، نتایج و اثرات به کارگیری تکنولوژی های نوین هنری به عنوان یکی از ابزارهای ممکن آموزشی با تاکید ویژه بر تاثیرات آن بر آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در سطح آموزش عالی است. نویسندگان پنج رسانه جدید هنری شامل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، سیمولیشن، بازی های کامپیوتری، و فضاهای حساس و چندرسانه ای را با توجه به امکانات و توانایی های آن و براساس الگوی پیشنهادی توسط پول و بیتز به منظور ارزیابی رسانه های آموزشی با عنوان الگوی Sections موردتوجه قرار داده اند. در این الگو، هشت شاخص اساسی برای انتخاب یک رسانه آموزشی پیشنهاد و از طریق طراحی پرسش هایی متناسب با موضوع تحقیق و ارزیابی و امتیازدهی به رسانه های موجود، مناسب ترین رسانه برای آموزش مشخص شده است. نتیجه این تحقیق ضمن تاکید بر توجه به شاخص های متفاوت آموزشی در انتخاب رسانه، ارائه پیشنهادهایی برای بهترین استفاده از رسانه های موجود است.

  کلیدواژگان: بازی های کامپیوتری، رسانه آموزشی، فضای چندرسانه ای، تکنولوژی های نوین هنری، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی
|
 • khosro pourjavan* Pages 15-34

  The concept of smart city implies the structure, system, and identity of the populations that make telecommunications technology come to life. In these biological complexes, actual and actual communication and activities become predominantly virtual. As a result, forms and spaces also find new geometric, conceptual, and conceptual formats. Urban planners and designers are seeking to solve urban problems and phenomena by designing smart residential neighborhoods, networking smart roads and public places. One of the pillars of the problem reduction in smart cities is to solve the problems of urban public transport. One of the most important issues in developed and smart cities is the relationship between smart city and how to utilize modern systems along this route, which reduces the problems of urban transport and the problems facing it. Therefore, it is necessary to know the context and the necessities and advantages of these systems. In this regard, after introducing the main goals of smart city, we analyze the advanced systems in the transportation system. Transportation in smart cities is one of the most important things that can lead to modeling the structure of smart cities. Therefore, the present study is an attempt to present suitable transportation system solutions in smart city after reviewing urban transportation systems. Documentary and library studies including the study of books and related articles have been used to collect information in this study. Due to the nature of the subject, descriptive-explanatory research method has been used and finally a necessary conclusion and conclusion have been presented.

  Keywords: Smart City, Electronic City, Principles of Intelligent, Intelligent Transportation, ITS
 • Shiva Mansoorzadeh *, Mohammadhussein Nezami Pakdeh Pages 35-52

  Delay and cost over and the main obstacle in nearly every large project. It is understood that even in some cases it can affect project life and stocks value; reducing profit of contractor and employer. The most construction company lack an appropriate process for risk management. For some the deprivation of necessary working culture withheld them from proper implementation of risk management. Therefore, the present study identifies the risk through literature review and case studies and then calculates the risks according to the results of a questionnaire that sent to experts and project managers through fuzzy RPN and FMEA methods. Finally, risk factors that are not within the standard range are analyzed through FTA and ETA methods and their probability of reduction is estimated. The relevant model is applied to a large construction project and its results are described in this article.

  Keywords: Risk Management, PMBOK Standard, Constriction Projects
 • ebrahim khalilzadehvahidi*, parasto khalil zadeh vahidi, Reza Moradi Pages 53-66

  Iran is a land of seven thousand years old civilization, one of the oldest civilizations of the ancient world, because of its rich cultural and artistic history, there are many monuments, most of which are in high seismic danger areas. Bam Citadel was built in the 5th century BC and covers an area of 180,000 square meters was located on the Silk Road, one of the world's largest adobe structures. The superstructure and valuable damaged during the earthquake and unfortunately it was destroyed more than 80 percent. In other words, one of the lessons that can be learned from the Bam earthquake is that the historic adobe structures are extremely vulnerable. Therefore, due to its rich history and rich artistic heritage including architecture, masonry and pottery, the need to preserve remains of the past is felt more and more. In this article, after highlighting the importance and necessity of preserving historic adobe structures, their architectural features are discussed. The next step will be discussed the seismic performance of historic adobe structures and methods of the seismic retrofit and restoration of them investigated. Finally, studies on the retrofitting and restoration of adobe structures will be reviewed.

  Keywords: historic structures, earthquake, seismic performance, retrofitting, restoration, Iranian architecture
 • *Payam Shafiee Foujerdi Pages 67-74

  The present study is intended to illustrate the role of reflection coefficient (B) in the linear static method, (B) is a conversion function whose input is accelerated rock bed motion and its output is accelerated earth motion. to understand properly how seismic methods work and to properly evaluate information based on physical principles governing wave propagation characteristics, which can include the generation, transmission, absorption, and irregularities of waves in terrestrial rocks as well as reflection, fracture and The main axis of the waves are out. the purpose of this study was to investigate the soil material in earthquake forces applied to the structure and the importance of reflection coefficient in the control of the structure. in this research, steel structure with one-way bending frame system with reflection coefficient in accordance with standard 2800 - Fourth Edition and again with real reflection coefficient of Gorgan city was analyzed and plotted. the results showed that the average displacement of its classes decreased by 53.3% on average, and its drift decreased by 25.3%.

  Keywords: Reflection coefficient, Ordinary bending frame, drift, bedrock
 • mansour mansouri* Pages 75-92

  Today, the explanation of the motive for criminal acts in the mind of the perpetrator is the range and conditions that lead to the perpetrators and the opportunity to create the crime and thereby facilitate the commission of the crime. Therefore, attention to the role of the environment and heart of the city is important in reducing and preventing urban crime. The main objective of the research is to measure urban spatial texture in order to identify insecure environments in the neighborhoods based on the analytical model. The present research is an applied and descriptive-analytical method. The method of data collection in the field of field studies is survey method. The data collection tool is a questionnaire, checklist, and objective observation. The results of the research show that factors such as the environment, lack of access to urban services, tissue erosion and lack of diversification of the environment are the most important factors in reducing the security environment in the neighborhoods of Ilam.

  Keywords: urban security, Ilam, crime prevention, environmental periphery, neighborhood, CPTED
 • mohammadreza dadashi*, firooz mohammadi Pages 93-106

  In as much as constructive projects budget is mainly used for administrative expenses, executing a project requires an appropriate contractor to be able to prevent unnecessary increase in executive expenses and finish the project on the estimated time and resources and with the expected quality, and Prevent the depletion of national resources of particular importance to the country. In addition, different quantitative and qualitative indicators with varying degrees of importance are to be taken into account in choosing an appropriate contractor. In this paper, first Analytical Hierarchy Process (AHP) which is one of the most comprehensive methods designed for decision making with multiple indexes is elaborated upon and then we describe the method of selecting the appropriate contractor among the contractors present in the tender for the implementation of a construction project using Analytical Hierarchy Process (AHP) based on the prioritized indicators.

  Keywords: Analytical Hierarchy Process, Constructive project, appropriate contractor
 • mohammadjavad shabani *, Farzad Farokhzad, Farshad Shojaei Pages 107-126

  Water level difference on both sides of earth dam provides seepage of water from body and foundation of dam. Various methods such as the implementation of a clay blanket, cutoff wall and combination of them are used to reduce seepage from the foundation of earth dam. In present study, Seep/w software was used to investigate the seepage from the foundation of earth dam under the influence of clay blanket, cut-off wall and combined method of them. The results showed that combination of clay blanket and cut-off wall with full height by the end of permeable layer was not significantly effective compare to case without clay blanket and reduction in seepage (percentage) was almost identical in the both cases. But if clay blanket is used with incomplete cut-off wall, reduction in seepage will be doubled compared to the use of incomplete cut-off wall without clay blanket.

  Keywords: Clay blanket, Cut off wall, Seepage, Earth dam
 • iramin bayat *, mohammadreza habibi, hasan taherkhani Pages 127-150

  Additives have been widely used in asphalt concrete in recent decades, most notably nanocloisite and polypropylene fibers. These additives have been used in civil engineering, especially pavement, to improve the physical and mechanical properties of asphalt mixtures. In this study by adding different percentages of nanocloisite and polypropylene fibers separately and jointly in asphalt mix and performing Marshall tests, data analysis and drawing of necessary graphs, it was observed that these additives increase with Marshall resistance, percentage of space. The asphalt mix vacancy and the percentage of vacant stone materials have a direct and psychological relation, the percentage of bitumen space and the specific weight of the inverse ratio. In the meantime, the composition of nanocloisite and fibers had the greatest effect on the properties of the asphalt mixture, then the nanocloisite individually and finally the fibers had the least effect on the mixture. According to the results and the specification limits, the optimum percentages for the composition of nanocloisite and fibers, 3% nanocloisite and 0.3% fibers were obtained, which had the best effect on the asphalt mixture conditions. The results indicate that nanocloisite has a high filling role, improves the adhesion between the bitumen and the aggregate, resulting in an increase in bitumen volume and eventually increases the bitumen membrane thickness around the aggregates. The fibers are also reinforcing, absorbing materials and bitumen, and react with the chemical mixture.

  Keywords: Nanocloisite, Asphalt Concrete, polypropylene fibers, Topeka, Grading
 • Saman Rahat Dahmardeh *, Mohammad Hassan Mirabi Moghaddam Pages 151-168

  Nowadays, based on the rapid growth of population, urbanization and industrialization of cities, the huge amounts of solid waste are generated daily in developing countries, which management of these wastes has become a serious challenge for environmentalists and municipal officials. A considerable proportion of the solid waste is related to the plastic waste, which just a little portion of them will be recycled. One of the alternative ways for recycling plastic wastes is to use these wastes in the concrete productions. So, assessing the engineering properties of this kind of concrete for using in different civil targets is essential. For this purpose in the current paper, attempt has been made to study the effects of adding various types of plastic waste on the fresh and hardened properties of concrete by evaluating the results of experimental data. Although results show that the addition of plastic waste particles in the concrete mixture leads to the decrease of mechanical properties, but this composite concrete can be used in the several structural and non-structural applications and also considered as a practical idea to entrepreneurship.

  Keywords: Concrete, Environment, Plastic Waste, Workability, Mechanical Properties
 • vida taghvaei *, sahar borhanifar Pages 169-194

  Art and architecture are mainly the product of community culture rather than that of one or more individuals decision . Being content with the bodies recognition and their form and neglecting their link with the cultural context , leads to the superficiality . It is written in logic that two opposites can not be combined . Aristotle's logic also confirms the dualism , the distinctions , the varieties and the differences . while it seems that god's adjectives and dualities in the world and the mystical thinking , confirm coincidence of opposites . Also in Christian and Taoism mysticism , coincidence of opposites , is also accepted . It also exist in the new hermeneutics . Rumi knows the opposites and the coincidence of opposites from the principles of creation .The Principle of combination and the coincidence of opposites can be seen among all the world's phenomena.
  The purpose of the present research is to prove the coincidence of opposites in the essence of mystical thoughts and its impact on the essence of art and architecture and to find the case studies . In this regard , based on the qualitative method and the strategy of logical reasoning , we study the principle of the coincidence of opposites in the essence of mystical thoughts and its art and architecture manifestations and study the contrasting qualities in their case studies . The results of the research show that the coincidence of opposites in the universe , is theology and one of the principles of creation. The theology that after penetrating in to the society gradually has turned in to the norm , the value and the taste and has consciously and unintentionally emerged in art and architecture

  Keywords: the principle of coincidence of opposites, mysticism, art, Iranian architecture
 • Pages 195-210

  In the present study, the use of wheat straw fibers and industrial wood particle as a renewable lignocellulosic resources for manufacturing particleboard was investigated. For this purpose, urea formaldehyde resin was used at two levels of 10% and 12% based on the dry weight of the raw material. The cake was compressed by a hot hydraulic press at a pressure of 150 bar for 12 minutes at 150 ° C.Then physical and mechanical properties of samples such as water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water, internal bonding, modulus of elasticity and modulus of rupture were evaluated according to EN310. The results showed that the wheat straw fibers increased water absorption and swelling thickness of 2 and 24 hours due to increase in hydrophilicity; That is, the effect of the type of lignocellulosic material on the thickness swelling of 2 and 24 hours depended on the percentage of resin used. Application of industrial wood particle fibers in comparison to wheat straw particles decreased significantly water absorption and thickness swelling of 2 and 24 hours. Remarkable decrease in water absorption of 2 and 24 h was observed with increasing resin content. The internal bonding of samples made with industrial wood particle showed a significant increase compared to the samples made with wheat straw. Modulus of elasticity and modulus of rupture of samples made with wheat straw increased significantly due to the greater compression of straw particles during pressing.

 • Pages 211-226

  The main purpose of this Article is to provide an assessment for the potential use, outcomes and impacts of employing new media art technologies as one possible and viable instrument of effective teaching with particular emphasis on technical, vocational and skilled training in higher education. The researchers have specifically examined the five new media art technology-based teaching interface including: virtual reality, augmented reality, simulation, computer games; and sensitive multi-media environments with respect to their appropriateness and scope based on the model proposed by Bates and Poole in a bid to assess the effectiveness and influence of media-based education mapped by the framework used in SECTIONS model. The framework used is the SECTIONS model, which stands for: Students, Ease of use, Costs, Teaching functions, Interaction, Organizational issues, Networking, Security and privacy.
  Made use of these eight major criteria as guidelines to select an instructional media-based technology through setting a set of appropriate questions and ensuing careful analysis, assessments and evaluations the result of which would lead to help inform an instructor/assessor when making decisions about which media or technologies to use. The outcome of this research study whilst illustrating the emphasis put on various factors and criteria influencing media selection and technologies for teaching and learning, puts forward propositions for the optimal use of media available.