فهرست مطالب

رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی - پیاپی 6 (پاییز 1398)
 • پیاپی 6 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین ترکمان *، محمد امامی کورنده، مهدی جلالی نژاد صفحات 1-19

  در این تحقیق، سه نمونه سازه 5 و 10 و 15 طبقه فلزی با سیستمهای مهاربندی مختلف انتخاب گردیده و در تمامی حالات تحلیل استاتیکی و دینامیکی انجام شده و نتایج بررسی و مقایسه می گردد تا تحلیل بهینه و سیستم مهاربندی بهینه در هر حالت مشخص گردد. در تمامی حالات سازه ها به صورت قاب و در شرایط دو بعدی و با اتصالات ساده تیر به ستون فرض می گردد. تحلیل استاتیکی و دینامیکی در شرایط بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه با استفاده از نرم افزار ETABS2000 انجام می شود. مهاربندها در دو حالت به صورت متقارن و نامتقارن در دهانه ها قرار داده شده است. در این پژوهش اثرات ثانویه (P-∆)لحاظ گردیده است. تحلیل استفاده شده بروی مدلهای خطی از روش ضرایب بار و مقاومت استفاده شده است. تعداد مدلهای مدلسازی شده شامل 4 نوع با تعداد طبقات 3، 5، 10 و 15 و دو متغیر صلب و اندرکنش خاک و سازه با دو حالت مهاربندی متقارن و نامتقارن انجام شده است که در مجموع برابر 16 مدلسازی صوت گرفته است. فرضیاتی همچون تغییر آرایش بادبندی در ارتفاع و اصلاحاتی در اتصالات بادبندی و تاثیر آن بر عملکرد بادبند با استفاده از روش عددی المان محدود و نرم افزار ANSYS ارزیابی می گردد.

  کلیدواژگان: ضریب رفتار، ساختمان های فولادی، جانمایی، بادبند، اندرکنش خاک و سازه
 • حمیده موسوی، محمدهادی شاهرخ آبادی، حمیدرضا توکلی صفحات 20-29

  رابط مغز و رایانه (BCI) مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی(EEG) در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه رویکرد ابتکاری بکارگرفته شده تا بتوان سیگنالهای EEG مبتنی بر تصور حرکتی را به دو دسته تصور دست راست و دست چپ دسته بندی کرد. در این راستا ابتدا باندهای مرتبط با تصور حرکتی از سیگنالEEG جدا و با اعمال تابع تبدیل موجک روی آنها ویژگی های آماری و ضرایب اتورگرسیون از آن استخراج شده است. سپس از بین ویژگی های استخراج شده با روش SFFS بهترین ویژگی ها انتخاب و آنها به کلاس بندهایLDA ،KNN ، NB وSVM اعمال کردیم. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کلاس بند SVM با دقت 14/87% نسبت به سایر کلاس بندها از دقت بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: BCI، EEG، تصور حرکتی، تبدیل موجک، اتورگرسیون، SFFS، SVM
 • فرزاد توکلی * صفحات 30-43

  با افزایش جمعیت و گسترش شهرها در تمامی دنیا و نیازها بالای آنها به انرژی، منجر به استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی به منظور تامین گرمایش، سرمایش و انرژی روشنایی شده است، این موضوع تا بدانجا پیش رفته که منجر به آسیب وارد کردن‌های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط‌زیست شده، که می‌توان آنرا از گرمایش جهانی تا از بین رفتن جنگل‌ها و سایر موارد این چنینی دید. به همین منظور است که تامین انرژی پایدار یکی از مباحث مهم در حال حاضر دنیا است. معماری و صنعت ساختمان بخصوص بخش مسکن نیاز به تامین انرژی بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند به همین دلیل طراحی مجتمع مسکونی با توجه به پایداری انرژی امری بسیار مهم است. هدف از طراحی در این رساله تامین انرژی ساختمان با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و استفاده از تجهیزات جدید تامین انرژی‌ پایدار و در نتیجه آن آسیب کمتر به محیط زیست و کمک به اقتصاد خانوار است. روش تحقیق در این رساله از نوع توصیفی و تحلیلی و مطالعات آن به صورت کتابخانه‌ای و نظری بوده است.

  کلیدواژگان: مجتمع مسکونی، توسعه پایدار، پایداری انرژی، انرژی پاک
 • محسن توفیقیان *، آزاده سادات خدایی، محمد علی نعمت الهی صفحات 44-56

  رایانش ابری یک سیستم توزیعی و موازی شامل مجموعه ای از کامپیوترهای درون ارتباطی و واقعی است. کامپیوترها به طور دینامیکی ایجاد شده و به عنوان یکی از منابع هماهنگ براساس توافقات سطح سرویس ارائه می شوند، که با مذاکره بین سرویس دهنده و مشتری به وجود می آیند. پژوهش حاضر با هدف زمان بندی منابع در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تغییر یافته علف های هرز مهاجم تدوین گشت. از نظر طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا در این پژوهش تمامی نظریه ها، قانون مندی ها و اصول و فنون در حل مسائل اجرایی به کار می روند و این تحقیق از نظرروش تحلیلی است. در روش مقاله از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز در جهت زمانبندی وظایف در محیط ابر استفاده می شود. در روش تحقیق ابتدا به جمع آوری مقالات و مطالعه پیشینه تحقیق پرداختیم و سپس به ترتیب به مطالعه الگوریتم های بهینه سازی و زمانبندی منابع ابری، طراحی روش پیشنهادی بر اساس الگوریتم تغییر یافته علف های هرز مهاجم، پیاده سازی و شبیه سازی الگوریتم انتخاب شده در محیط نرم افزار متلب و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداختیم. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب استفاده نمودیم. نتایج حاکی از پیاده سازی وکاهش تعداد مهاجرت هادر سناریوی مه-ابر،و کاهش 5درصدی مصرف انرژی در شرایط استفاده از مه-ابرو3 درصد بهبودی در زمان Make span بوده است.

  کلیدواژگان: رایانش ابری، الگوریتم، بهینه سازی، علف های هرز مهاجم
 • مهرنوش جمشیدی *، مصطفی عادلی زاده، احمد یاری صفحات 57-68
  مقدمه و هدف

  با وجود پیشرفت در حوزه ایمنی در دهه‌های اخیر، حوادث و آسیب‌ها هنوز هم در شرکت‌های دارویی اتفاق میافتد؛ بنابراین به‌کارگیری روش‌های پیشگیرانه ارزیابی ریسک در یک سیستم جهت حفظ و ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار ضروری می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه طرح واکنش در شرایط اضطراری، در بخش‌های انبار، آزمایشگاه، تحقیق و توسعه،HSE، آشپزخانه، اداری، فنی و مهندسی شامل مکانیک، برق، ساخت، تاسیسات و پیمانکاران در شرکت پارس‌دارو با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی ریسک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این راستا تکنیک FMEA و Bow Tie XP طی مراحل انجام به کار گرفته شدند.ابتدا خطرات در فرایند بخش‌های مختلف با استفاده از تکنیک FMEA مورد شناسایی قرارگرفته و پس از رتبه‌بندی ریسک‌های موجود، بر اساس شدت پیامدهای ناشی از بالفعل شدن خطرات، پس از محاسبه RPM و نیز با توجه به دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری، با در نظر گرفتن RPM بالای 300 شامل بخش‌های انبار و آزمایشگاه، ریسک‌های بالا و نامطلوب وارد نرم‌افزار Bow Tie گردید. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از روش FMEA نمایانگر کارایی بالای این روش در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فرایند مربوطه می‌باشد. همچنین اقدامات کنترلی موجود در طی فرایند مربوطه موردمطالعه کافی نبوده و نیاز به انجام اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد سیستم‌های ایمنی در قسمت‌های انبار وجود داشته و در بخش آزمایشگاه تغییر در برخی از رویه‌های کاری ضروری می‌باشد. بحث: نتایج حاصل از تحلیل ریسک‌هایی با RPN بالاتر از 300 با استفاده از روش Bowtie XP حاکی از کارائی بالای این روش در تحلیل خطرات و ریسک‌ها به جهت ارائه یک تحلیل روشن و قابل‌فهم برای همگان در اقدامات پیشگیرانه واکنشی مطلوب دارد. نتیجه‌گیری: استفاده از روش تلفیقی در شناسایی خطرات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها بیانگر اثربخشی این دو روش در کنار یکدیگر بوده که با انتخاب روش‌های مناسب و هم‌پوشانی نقاط قوت و ضعف می‌تواند نیل به نتایج نهایی مطلوب در ارزیابی ریسک را باعث گردد.

  کلیدواژگان: واکنش در شرایط اضطراری، FMEA، Bow-Tie XP، پارس دارو
 • نجمه خضریان، محمد هادی شاهرخ آبادی *، جواد باعدی صفحات 69-75

  لایه های نازکی از اکسید مس با استفاده از روش اکسیداسیون حرارتی خشک در سه دمای مختلف 700، 800 و1000 درجه سانتیگراد درون کوره تیوبی در اتمسفر کنترل شده گاز آرگون و اکسیژن، به منظور کاربرد در سلول خورشیدی رشد داده شدند. زمان لایه نشانی، ابعاد نمونه ها و دبی گاز ورودی در شرایط رشد هر سه نمونه یکسان در نظر گرفته شد و نمونه ها تحت آزمونهای XRD و تعیین مقاومت سطحی به روش 4PP قرار گرفتند. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ها نشان از افزایش ماده معدنی تنوریت بر اثر افزایش دما دارد. بررسی مقاومت الکتریکی نمونه ها نیز نشان میدهد که دمای رشد بالاتر منجر به افزایش مقاومت الکتریکی سطحی می شود.

  کلیدواژگان: اکسید مس، اکسیداسیون، سلول خورشیدی، پرتو ایکس