فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:8 Issue:4, 2019
 • Volume:8 Issue:4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا ابراهیمی*، علی نظامی، حمیدرضا کارگزاری صفحات 1-10
 • مرجان وثوقی *، سوسن قهرمانی قاجار، عاطفه نوارچی صفحات 11-33

  پژوهش حاضر از طریق یک طرح تحقیقاتی غیر مشاهداتی، دو گروه شرکت کننده شامل مدرس/محققان ایرانی و غیر ایرانی را شامل هفت مربی/ محقق ایرانی و هجده غیر ایرانی (از دو حوزه آموزش زبان انگلیسی و غیر آن) به کار گرفت که نظرات آنها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته پی در پی و یک گفتگوی آنلاین در بستر شبکه اجتماعی ریسرپچ گیت و با هدف 1) دسترسی به مدلهای قبلی تدریس انگلیسی به اهداف دانشگاهی فاقد الگوهای مشارکتی در ایران و خارج از کشور، 2) واکاوی نوآوری های اساتید زبان انگلیسی برای ارتقاء تدریس مشارکتی در این دوره ها، و 3) بررسی حضور مدرسان زبان و محتوا انجام شد. یافته های حاصل از تحتیت محتوی نشان می داد که مدرسان ایرانی حوزه ی آموزش زبان ((ELTدر داخل کشور گرچه به شیوه های مشارکتی اعتقاد دارند، ایجاد چنین وضعیتی را به دلایلی مربوط به ناسازگاری روانشناختی مربیان محتوا و زبان و همچنین برنامه های آموزشی ناقص در کشور، بسیار دشوار می دانند. معلمان غیر این حوزه در داخل کشور نیز دائما در مورد دو تخصص جداگانه در مورد خودشان و مدرسان زبان صحبت می کردند و در عمل مدرسان زبان انگلیسی را به عنوان همکاران با صلاحیت خود در این دوره ها محسوب نمی کردند. مدرسان حاضر در خارج از کشور، اوضاع به مراتب رضایت بخش تری را گزارش می دادند که حکایت از همکاری مطلوب معلمان زبان و محتوا بود.

  کلیدواژگان: دور های آموزش زبان تخصصی به اهدف دانشگاهی، مدرسان تخصصی، نقش های مدرس زبان در دوره های EAP، مدرسان زبان انگلیسی
 • احمد رضا بیگی ریزی *، حسین براتی، احمد معین زاده صفحات 34-48

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش و باورهای دبیران زبان انگلیسی در آموزش و تربیت آنها و نقش نظارت و مشاوره در ایران است. در این پژوهش 235 دبیر زبان انگلیسی (در مدارس عمومی 108 شهر ایران) و 30 استاد-معلم زبان انگلیسی (از شعبه های مختلف دانشگاه فرهنگیان 9 شهر ایران) دیدگاه ها و عقاید خود را از طریق دو پرسشنامه در ارتباط با عواملی از قبیل: (الف) استخدام دبیران زبان انگلیسی و استاد معلمها، (ب) برنامه های ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی، (ج) نظارت و مشاوره در راستای آموزش به دبیران زبان انگلیسی و (د) سیستم ارزیابی و بازخورد در تربیت دبیران، ارائه کردند. نتایج نشان می دهد که هیچ یک از روش های استخدام دبیران زبان انگلیسی در ایران از برنامه های پیشرفتی ضمن خدمت که به وسیله آموزش عالی ایران ارائه شده است بهره مند نمی شود. همچنین دبیران زبان انگلیسی از برنامه های نظارت و مشاوره در محل کار خود بی بهره هستند و در نتیجه به ندرت مورد ارزیابی قرار می گیرند و به آنها بازخورد مناسب داده نمی شود. علاوه بر این، شرکت کنندگان در این پژوهش بر این باور هستند که به دلیل برنامه ریزی نا مناسب و اثرگذاری ناچیز مربیان بر برنامه های ضمن خدمت، این برنامه ها در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده اند. چنین دیدگاه هایی از پاسخهای دبیران زبان انگلیسی در مدارس عمومی و استاد-معلمین موجود در شعبه های مختلف دانشگاه فرهنگیان مشهود است. بنابراین در این پژوهش پیشنهاد میشود که تغییرات و اندیشه های جدید باید در برنامه های ضمن خدمت دبیران کشور اعمال گردد و همچنین ساختارها و روندهای موثر در نظارت، مشاوره و ارزیابی از بخش های عمده و اساسی برنامه های آموزش به دبیران باشند.

  کلیدواژگان: آموزش به دبیران زبان انگلیسی، نظارت و مشاوره، آموزش ضمن خدمت، برنامه ارزیابی
 • بهاره مالمیر، رضا خانی *، محمد علی اکبری صفحات 49-63

  اگرچه در سال های اخیر ساختار بلاغی و ویژگی های زبانی قسمت های مختلف مقالات علمی مورد توجه محققان قرار گرفته است، مطالعاتی که به بررسی ساختار بلاغی بخش هایلایت های مقالات علمی و ویژگی های منحصر به فرد آنها پرداخته اند بسیار محدود هستند. در این تحقیق، 250 بخش هایلایت مقالات آکادمیک از 5 مجله برتر در حوزه زبانشناسی کاربردی انتخاب و جمع آوری شد. سپس، از طریق تحلیل کیفی و نرم افزار پردازش کلمات، تمام 1116 جمله بررسی و بر اساس هدف و کاربرد طبقه بندی شد. سرانجام، بر اساس تحلیل های کیفی و کمی در این مرحله، مدلی برای ساختار بلاغی بخش هایلایت مقالات آکادمیک ارائه شد. علاوه بر آن، ویژگی های فرا زبانی و عوامل تبلیغاتی استفاده شده توسط نویسندگان هایلایت ها بر اساس مدل های ذکر شده در مقاله بررسی شد. سر انجام، دیگر ویژگی های زبانی و استراتژی های به کار برده شده در هایلایت ها بررسی شد. یافته های این تحقیق اطلاعات ارزشمندی درباره نوع جملات و عبارات در هایلایت ها و عوامل تبلیغاتی استفاده شده توسط نویسندگان میدهد. در پایان، کاربرد های آموزشی یافته ها و نتایج تحقیق برای آموزش نوشتار و مقاله نویسی بحث شده است.

  کلیدواژگان: بخش هایلایت مقاله های علمی، ساختار بلاغی، عوامل تبلیغاتی، ویژگی های زبانی
 • بهناز حسین قلی پور، زری سعیدی * صفحات 64-85

  چکیده انتشار در ژورنالهای انگلیسی غالب در عصر بین المللی سازی آموزش و پرورش برای نویسندگان غیربومی بسیار چالش برانگیز است ، و این امر مدرسان انگلیسی برای اهداف علمی و انگلیسی برای چاپ پژوهش را ناگزیر میسازد تا نسبت به ارتقاء توانایی نویسندگان با مطلع ساختن آنها از آخرین تغییرات ایجاد شده در مقالات تحقیقاتی و بخش بسیار مهم آنها یعنی چکیده ناشی از انگلیسی به عنوان زبان میانجی با اهداف اکادمیک اقدام کنند. برای شناسایی تغییرات گفتمان محور-زبانی در چکیده مقالات دو زیر رشته شاخه علوم تربیت بدنی در انگلیسی به عنوان زبان میانجی با اهداف آکادمی ، 120 مقاله چکیده مقاله (60 چکیده مقاله در حوزه پزشکی ورزشی و 60 چکیده مقاله در حوزه مدیریت ورزشی) به طور تصادفی از شش مجله برجسته در ایران ، هند و آمریکا ، با استفاده از مدل کاکرو (1985) انتخاب شدند. چکیده ها با استفاده از مدل پنج گامی هایلند (2000) به لحاظ ساختار گام ها و نیز به لحاظ واژگان-گرامری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد که گام سه ، مدل گامی "مقدمه-هدف-روش-دستاورد-نتیجه" و همچنین کلمه "مطالعه" به ترتیب بسامد بالایی در پیکره مورد مطالعه داشتند. گونه های دیگری نیز در این مطالعه مشاهده شدند از جمله گامهای ترکیبی، گامهای تکراری، گامهای حذفی، گامهای جابجا شده. در مقایسه با نویسندگان دومین لایه مورد اشاره در مدل کاکرو، نویسندگان خارجی ترین لایه مورد اشاره در مدل کاکرو تجانس و نزدیکی فوق العاده ای با نویسندگان چکیده حوزه بسیار درونی زبانی در مدل کاکرو داشتند و چکیده ها با بالاترین انسجام مشاهده شد. این مطالعه دارای فواید آموزشی برای آموزش دهندگان کارگاه های چاپ مقاله در ژورنالهای انگلیسی زبان و نیز نویسندگان این حوزه تحقیق علمی دارد و به آنها در طراحی دوره ها و کارها کمک نموده با با بصیرت بیشتری به کار خود مشغول شوند.

  کلیدواژگان: چکیده، الفا، گام، ورزش، چاپ
 • ناهید نادری اناری، علی اصغر رستمی ابوسعیدی*، محمد شریعتی صفحات 86-101

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر روش چندوجهی بر درک مطلب و یادگیری لغت در بین زبان آموزان ایرانی میباشد. نمونه آماری این تحقیق را 30 زبان آموز مذکر آموزشگاه زبان انگلیسی رازی شهرستان انار تشکیل میدهد که ‍پس از برگزاری آزمون تعیین سطح آکسفورد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل چندمتغیره کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج مرحله کمی این تحقیق نشان داد که استفاده از روش چندوجهی بر درک مطلب و یادگیری لغت زبان آموزان تاثیر مثبت دارد. همچنین در مرحله کیفی تحقیق نظرات و عقاید شرکت کنندگان گروه آزمایشی در ارتباط با تاثیر وجه تصویر، ویدئو یا صدا در درک مطلب، وضعیت کلاسهای درسی زبان آموزان، متون چندوجهی و ارتقاء سطح زبانی آنان از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مرحله کیفی تحقیق نشان داد که زبان آموزان متونی را که با تصویر همراه است به سایر متون ترجیح میدهند. همچنین نتایج این مرحله از تحقیق نشان داد زبان آموزان از تکنولوزی و متون چندوجهی برای یادگیری، سرگرمی و ارتباطات استفاده میکنند. زبان آموزان بر این باور بودند که متون چندوجهی بر پیشرفت سطح زبانی آنان تاثیر دارد و آنها استفاده از روش متون چندوجهی را بر روش متون سنتی ترجیح میدهند. همچنین زبان آموزان اعتقاد داشتند که معلمان زبان باید از روش چندوجهی برای تدریس استفاده کنند در حالی که آنها از این روش برای تدریس در کلاس درس استفاده نمیکنند.

  کلیدواژگان: زبان اموزان، درک مطلب، روش چندوجهی، یادگیری لغت
 • صفحات 102-120

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابهام پذیری، باورها ، سبک های یادگیری زبان و مهارت شنیداری دانشجویان سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه های ایران بود. برای تحقق این هدف، 487 دانشجوی سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه های مختلف ایران با پاسخ به پرسشنامه های باورهای یادگیری زبان هرویتز (1987)، پرسشنامه اولویت ادراکی سبک های یادگیری زبان رید (1987)، پرسشنامه ابهام پذیری زبان دوم الی (1995) و یک آزمون مهارت شنیداری انتخاب شده از قسمت شنیداری کتاب آیلتس (جیکمن و مک دوول، 1997) ، در مطالعه حاضر شرکت کردند. نتایج حاصله از شش همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین الف) باورهای زبان آموزان و مهارت شنیداری، ب) سبک های یادگیری زبان و مهارت شنیداری، و ج) ابهام پذیری و مهارت شنیداری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه های ایران وجود داشت. علاوه بر آن، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابهام پذیری پیش بینی کننده قوی تری برای مهارت شنیداری دانشجویان است. یافته های مطالعه می تواند برای سیاست گذاران آموزش زبان، طراحان سرفصل های درسی و مدرسان زبان انگلیسی در جهت افزایش ابهام پذیری زبان آموزان، تغییر باورهای ناصحیح و همچنین یافتن سبک های یادگیری مناسب کمک کند.

  کلیدواژگان: ابهام پذیری، باورهای زبان آموزان، سبک های یادگیری زبان، مهارت شنیداری، دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
 • غلامحسین شعبانی، رامین رحیمی* صفحات 121-135

  ارتباط موثر و مفید در یک زبان خارجی، در کنار سایر عناصر و جزئیات مستلزم برخورداری از دانش واژگانی و نیز مجموعه ای بهم پیوسته از وازگانی است که آنها را همنشینی واژگانی می نامیم، می باشد. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی فنون برابرنهاده متنی و شنیداری و همچنین سویگی درونداد بر همنشینی واژگانی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح پیشرفته می پردازد. برای انجام این پژوهش تعداد 100 نفر از فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی از طریق آزمون سطح بندی زبان آکسفورد انتخاب و به 4 گروه 25 نفری (سه گروه آزمایشی تحت عناوین گروه برابرنهاده متنی، گروه برابرنهاده شنیداری، گروه سویگی درونداد و یک گروه گواه) تقسیم شدند. گروه آزمایشی برابرنهاده متنی از طریق فن برجستگی متنی و گروه آزمایشی برابرنهاده شنیداری ازطریق فن برجستگی شنیداری آموزش دیدند؛ گروه آزمایشی سویگی درونداد از طریق فن سویگی درونداد تحت آموزش قرار گرفت و همنشینی واژگانی به گروه گواه به روش متداول و معمول معلم آموزش داده شد. از آزمون پیش مطالعه همنشینی واژگانی که شامل 40 عنوان همنشینی واژگانی می شد به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و تمام گروه ها در 10 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تمام فنون بکاررفته در این پژوهش تاثیر مثبتی بر عملکرد همنشینی واژگانی فراگیرندگان زبان انگلیسی داشته و از بین گروه های حاضر در این پژوهش، گروه برابرنهاده متنی که از طریق فن برابرنهاده متنی و گروه برابرنهاده شنیداری که از طریق فن برابرنهاده شنیداری تحت آموزش قرار گرفتند، عملکرد و پیشرفت بیشتری نسبت به سایر گروه ها در یادگیری همنشینی واژگانی زبان انگلیسی داشتند. از اینرو، یافته های این پژوهش در محیط های آموزشی برای پیشرفت عملکرد و یادگیری همنشینی واژگانی فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی و در طراحی سرفصل مفید می باشد.

  کلیدواژگان: برابر نهاده شنیداری، فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی، همنشینی واژگانی زبان دوم، سویگی درونداد، برابرنهاده متنی
|
 • Mohammad Reza Ebrahimi *, Ali Nezami, hamidreza Kargozari Pages 1-10

  The aim of the current study was to compare the influence of on-line planning and pre-task planning on the performance of EFL university students enjoying different levels of proficiency regarding accuracy, fluency and complexity. To this end a group of 134 EFL learners with different proficiency levels were asked to write narrative tasks under two planning conditions (Pre-task planning and on-line planning). The results of the investigation showed that neither on-line nor pre-task planning affected the accuracy of writing. It was also revealed that on-line planning led to more fluent written language than what pre-task planning did, and that pre-task planning, compared to on-line planning, caused the students to produce more complex written language. Another finding of the research was that students with higher proficiency levels outperformed their low-proficiency counterparts considering accuracy, fluency and complexity during both on-line and pre-task planning. In other words, no interaction was found between planning conditions and proficiency levels.

  Keywords: Accuracy, Complexity, Fluency, Planning, Task Based Teaching
 • Marjan Vosoughi*, Susan Ghahremani Ghajar, Atefeh Navarchi Pages 11-33

  The current research was run through a non-observational research scheme tapping two groups of experts- Iranian versus non-Iranian expert university instructors who were indulged in EAP courses. The focus groups including seven Iranian and eighteen non-Iranian instructors/researchers (from both ELT and non-ELT domains) at tertiary levels were recruited and their views were collected through researcher-made questionnaires and an online sequential conference talk passing through the Research Gate social networking platform. Various online interviews with the target participants were managed to 1) peek into what had been lacking in previous EAP teaching models thus far regarding collaborative models of EAP both in Iran and outside the country, 2) gain English professors’ innovations as highlighted in their practices for upgrading collaborative EAP teaching, and 3) survey the co-presence of language and content teachers along with language learners in EAP classes. Findings after content analysis of the gained data demonstrate that Iranian ELT practitioners inside the country believed in collaborative practices, but they found it so hard to create such a situation due to some reasons related to mismatching psychological characteristics of content and language instructors as well as some other flawed educational arrangements in the country. Non-ELT teachers inside the country also constantly talked about two separate expertise which did not include language teachers as legitimate colleagues of their own in such courses. Across outside borders, the situation was far more satisfactory and showing a more optimum cooperation of language and content teachers.

  Keywords: Collaborative EAP, Content Teachers, EAP Teacher Roles, Language Teachers
 • Ahmad Reza Beigi*, Rizi Hossein Barati, Ahmad Moinzade Pages 34-48

  This survey study aimed to investigate the attitudes of Iranian EFL teachers towards EFL teacher education and the role of mentoring in Iran. In so doing, 235 EFL language teachers in public schools (PSs) from 108 cities and 30 EFL teacher educators in various branches of Farhangian University (FUs) from 9 cities were invited to give their attitudes through using two close-ended questionnaires in relation to factors such as (i) employment of EFL teachers and teacher educators, (ii) in-service EFL teacher training programs, (iii) mentoring in EFL teacher education and (iv) the system of evaluation and feedback in Iranian teacher education. The study concluded none of the various ways of EFL teacher employment in Iran enjoys the standards of in-service developmental programs offered by the Ministry of Education. Similarly, the employees do not experience any mentoring scheme in their career and hence their teaching is rarely subjected to any feedback or evaluation. Moreover, the respondents believed that even the in-service programs did not gain their objectives as they generally suffered from inefficient planning as well as ineffective tutors. Such ideas were evident in the responses of both PS teachers and teacher educators at various branches of FU. The study, therefore, suggests that serious thoughts need to be put into EFL teacher education programs of the country, and that effective mentoring and evaluation schemes have to included in them.

  Keywords: EFL Teacher Education, Mentoring, In-service Education, Evaluation Scheme
 • Bahareh Malmir, Reza Khany, Mohammad Aliakbari Pages 49-63

  While huge efforts have been devoted to rhetorical moves and the lexico-grammatical features of various sections of academic research articles (RAs) across various disciplines, studies that have focused on RA highlights and their linguistic characterizations are limited. This study involved compiling a corpus of 250 RA highlights sampled from five leading journals in applied linguistics. Guided by qualitative analysis and using AntConc 3.4.4</em>, which is a freeware corpus analysis toolkit, 1,116 highlight entries were studied and classified based on their communicative functions. Based on both qualitative and quantitative analysis, a classification of moves in the structure of research article highlights was proposed. Moreover, the metadiscursive devices and promotional elements deployed by authors in applied linguistics were examined using Hyland’s (2005) model of stance and engagement as well as Lindeberg’s (2004) taxonomies of direct and indirect promotional steps. This study offers insights into the type of entries and the promotional elements used in RA highlights by writers to highlight the value of their research. The pedagogical applications of our findings for academic writing pedagogy are discussed.

  Keywords: Highlights, Rhetorical Moves, Promotional Elements, Metadiscourse, Lexico-grammatical Features
 • Behnaz Hossein Gholipour, Zari Saeedi* Pages 64-85

  Abstract Publication in the Anglophone-dominant journals in the Education Internationalization Age is highly challenging for non-native writers, making it for instructors of the English for Academic Purposes and English for Research Publication Purposes inevitable to enhance the authors’ ability by informing them of the latest variations in research articles and their highly important part (abstract), caused by English as a Lingua Franca for Academia. To identify the rhetorical-linguistic variations in abstracts of two Physical Education sub-disciplines in the English as a Lingua Franca for Academia contexts, 120 Research Article Abstracts (60 in Sports Medicine and 60 in Sports Management) were randomly selected from six distinguished journals in Iran, India and America, that fall within Kachru’s (1985) Three-Circle (Expanding, Outer and Inner) World Englishes Model. The abstracts underwent analyses of move structure, using Hyland’s (2000) I-P-M-R-C model, and lexico-grammatical features. Results showed Move 3, I-P-M-R-C and `study’ were the most dominant move, move pattern and lexis, respectively, also highlighting move hybrids, repetitions, omissions and dispositions. The Expanding and Inner circle writers were highly homogeneous and closer than the Outer circle ones. This study has pedagogical implications for the Academic Writing and Research Publishing instructors, helping them design courses and tasks more insightfully. Keywords: Abstract, ELFA, Moves, Sports, Publication

  Keywords: Abstract, English as a Lingua Franca for Academia, Moves, Physical Education, Publication
 • Nahid Naderi Anar, Ali Asghar Rostami Aboo saeedi *, Mohammad Shariati Pages 86-101

  The studies that have investigated the effects of multimodality on reading comprehension and vocabulary retention of EFL learners in the context of Iran through mixed methodology are very limited. Accordingly, this two-phase study aimed to investigate the effect multimodalities might have on reading comprehension and vocabulary retention of Iranian EFL learners. To this end, the first phase of the study included a sample of 30 male EFL learners selected through intact group sampling who were homogenized by using an OPT (Oxford Placement Test). Then they divided into experimental and control groups randomly. Passages used for experimental group were accompanied by visual images, videos, and audio tracks, while passages used for control group were the same texts without any of these. For conducting the second phase of the study, in the control group the teacher introduced the new vocabularies of each text only by their L2 definition but in the experimental group the teacher used L2 definition and image for introducing the new vocabularies. In the qualitative part of the study, an open-ended questionnaire and interview were used. By comparing pre-tests and post-tests using MANCOVA, the results showed the effectiveness of using multimodality in L2 reading classrooms and vocabulary retention of EFL learners. The analysis of the results obtained from the qualitative phase revealed that learners preferred texts to be accompanied by visual images.

  Keywords: EFL Learners, Reading Comprehension, Vocabulary Retention, Multimodality
 • Hassan Soodmand Afshar*, Dayan Khasemy Pages 102-120

  The current study investigated the relationship between learner beliefs, learning styles, ambiguity tolerance and listening comprehension of Iranian senior students majoring in English as a Foreign Language (EFL). Four hundred and eighty-seven participants participated in the study by completing the Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI) developed and validated by Horwitz (1987), the Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) designed by Reid (1987), the Second Language Tolerance of Ambiguity Scale (SLTAS) developed by Ely (1995), and a listening comprehension test of IELTS. The results of Pearson Correlations indicated that there was a significant positive correlation between a) learner beliefs and listening comprehension, b) learning styles and listening comprehension and, c) ambiguity tolerance and listening comprehension of the participants. Moreover, the results of multiple regression analyses showed that ambiguity tolerance was a stronger predictor of listening comprehension of EFL learners. The results of the study might be of benefit to (foreign language) education policy makers, syllabus designers and teachers to enhance EFL learners’ ambiguity tolerance level, change their written-in-the-stone beliefs, and help them choose and use the type of learning styles which suit them most in order to boost their foreign language acquisition in general and their listening comprehension in particular.

  Keywords: Learner Beliefs, Learning Styles, Ambiguity Tolerance, Listening Comprehension, Senior EFL Students
 • *Gholamhossein Shabani, Ramin Rahimy Pages 121-135

  Effective communication in a foreign language requires, among other aspects, not only a vast repertoire of single words but also to the company these words keep as collocations. This study investigated the effects of two glossing techniques (audio and textual) versus skewed input on EFL learners’ lexical collocation learning. To this end, 100 Iranian advanced EFL learners were assigned to four equal groups (n=25) based on their performance on Oxford Placement Test: Textual Glossing Group (TGG) was treated by textual glossing, Audio Glossing Group (AGG), through audio glossing, Skewed Input Group (SIG), by skewing technique. They were assigned as the experimental groups, and the Control Group (CONG) was instructed by L1 equivalents for L2 collocations as a placebo. A piloted collocation test was administered as a pretest and posttest. All groups went through their required instruction for ten sessions. The findings showed that the different techniques employed in the study were effective on the participants’ achievement in collocation. It was also shown that the TGG and AGG outperformed the other groups. The findings of this study have some pedagogical implications in EFL contexts for teachers, EFL learners, and syllabus designers.

  Keywords: Audio Gloss, EFL Learners, L2 Lexical Collocation, Skewed Input, Textual Gloss