فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 27، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کتایون کرباسچی، آرمین زارعیان*، فهیمه دادگری، سیدعباس سیادتی صفحه 1
  مقدمه

  امروزه سرطان، یکی از مهمترین چالش های نظام بهداشت و درمان ایران است. این بیماری نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه سلامت روانی و ذهنی آنان نیز آسیب می زند. هدف مطالعه حاضر مروری بر مفهوم مراقبت از خود مبتنی بر الگوی اورم (Orem) در کارکنان نظامی مبتلاء به سرطان و توضیح اهمیت نقش پرستاران در ارائه خدمات پرستاری به این گروه از بیماران می باشد.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع الکترونیکی، مقالات ایندکس شده در مدلاین (Medline) و پژوهش های مرتبط از سال 2000 تا 2014 تدوین شده است.

  یافته ها

  یکی از بخش های مهم کیفیت درمان، مشارکت بیماران در فرآیند مراقبت از خود می باشد. مراقبت از خود در بیماران
  سرطانی شامل شناخت علایم بیماری، حفظ زندگی سالم، کنترل اثرات بیماری بر زندگی روزانه، روابط اجتماعی و روانی آنان
  می باشد. ارتقاء رفتارهای خود مراقبتی در مبتلایان به سرطان بسیار مهم است و بیماران می توانند با کسب مهارت های مناسب، در آسایش و عملکرد روزانه و فرآیند بیماری موثر باشند.

  بحث و نتیجه گیری

  پرستاران در میان اعضاء اصلی تیم ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی بیشترین زمان را در همه مراحل
  سرطان با بیماران نظامی می گذرانند. بنابراین پرستاران نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد سرطان، مراقبت از خود و کیفیت زندگی دارند. همکاری پرستار- بیمار کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به سرطان را افزایش داده و مانع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نظامی می شود.

  کلیدواژگان: الگوی اورم، پرستاران، سرطان، کارکنان نظامی، مراقبت از خود
 • رضا اسلامی، سیده اعظم سجادی*، زهرا فارسی صفحه 8
  مقدمه

  آنژیوگرافی بهترین اقدام تشخیصی و درمانی در بیماری های عروق کرونر می باشد ولی برای بسیاری از بیماران یک تجربه پرتنش و دلهره آور است. وجود استرس و اضطراب و تلاش بیمار برای تطابق با آن بر پاسخ های فیزیولوژیک تاثیر گذاشته و بیمار را در اتاق آنژیوگرافی در معرض خطر قرار می دهد. بنابراین با توجه به نقش حمایتی- تسکینی پرستاران، این مقاله با هدف آشنایی این جامعه با میزان شیوع، عوارض و روش های غیر دارویی مقابله با اضطراب و استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر به ویژه دو روش آموزش همتا و تور آشناسازی، به نگارش درآمده است.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی داده پایگاه هایی مانند SID ،Nursing Consult ،Science Direct ،Pub med و Magiran طی سالهای 2014 - 2004 تدوین شده است.

  یافته ها

  سطح بالای اضطراب و استرس بیماران کاندید آنژیوگرافی با افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک و نفوذ پذیری عروق، در زمان آنژیوگرافی امکان وقوع دیس ریتمی، اسپاسم یا پارگی عروق کرونری را در پی خواهد داشت. علی رغم اینکه رو شهای مختلف دارویی و غیر دارویی در جهت کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری پیشنهاد شده است، ولی کماکان کاهش اضطراب و استرس این بیماران یکی از چالش های مهم پرستاران می باشد. ارائه اطلاعات لازم و مشروح و دقیق درباره چگونگی انجام آنژیوگرافی قلبی و اقدامات لازم قبل، حین و پس از آن به بیمار، موجب کاهش اضطراب و افزایش رضای تمن دی و اعتماد به نفس آنها می شود. به نظر می رسد که دو روش آموزش توسط فرد همتا و تور آشناسازی با بخش آنژیوگرافی می تواند موجب کاهش اضطراب و استرس این بیماران شود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به کمبود کارشناس پرستاری و افزایش تعداد بیماران قلبی کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر و آگاهی ناکافی آنها در مورد روند و شیوه انجام آن و شیوع بالای استرس و اضطراب قبل از این عمل و عوارض سوء مرتبط با آن و هم چنین عوارض کاربرد داروهای آرا مبخش، بنابراین شایسته است تا از رویکردهای مختلف آموزشی پرستار محور مانند آموزش همتا و تور آشناسازی برای کاهش اضطراب و استرس این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، آموزش همتا، آنژیوگرافی عروق کرونر، تور آشناسازی
 • کتایون کرباسچی، سیمین تاج شریفی فر*، سیدعباس سیادتی صفحه 15
  مقدمه

  کلستریدبوم بوتولونیوم، توکسینی است که عموما در خاک و فرآورده های عسل یافت می شود. توکسین بوتولنیوم، یکی از بیشترین موارد کشنده ای است که سیستم عصبی- عضلانی شیرخوار را مورد حمله قرار می دهد و در نتیجه عواقب گسترده ای را به دنبال دارد. حرکت سریع بیماری بوتولیسم شیرخوران به سمت نارسایی تنفسی، تشخیص و درمان آن را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. این مقاله می کوشد اپیدمیولوژی، پاتوفیزیولوژی، یافته های بالینی، تشخیص، درمان و پیش آگهی بوتولیسم به همراه نقش پرستاران در پیشگیری از این بیماری در شیرخوران را مرور نماید.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع الکترونیکی، پایگاه های اطلاعاتی Pubmed و Science Direct و پژوهش های مرتبط از سال 2000 تا 2014 تدوین شده است.

  یافته ها

  بوتولیسم شیرخوران با جذب نوروتوکسین حاصل از قورت دادن کلستریدیوم بوتولونیوم ایجاد می شود. عسل و آلودگی محیطی از منابع اصلی ابتلاء به این بیماری است. علایم بالینی بدنبال فلج پیشرونده عصبی عضلانی ایجاد می شود. مناطق درگیر شامل اعصاب عضلانی است که از گردن منشعب می شوند و سپس عضلات تنه، دیافراگرام و انتهاها درگیر می شوند. تشخیص بر اساس علایم بالینی و وجود توکسین در مدفوع داده می شود. درمان و حمایت همه جانبه از شیرخوار از لحاظ مراقبتی شامل تهویه مکانیکی و تجویز ایمونوگلوبولین بوتولونیوم انسانی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  درمان به موقع بوتولیسم شیرخوران از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند، بنابراین باید درمان هرچه سریع تر توسط ایمونوگلوبولین داخل وریدی شروع گردد و در این مواقع لازم نیست منتظر نتایج آزمایشگاهی بود. از طرفی درمان فوری بوتولیسم شیرخوار با ایمونوگلوبولین داخل وریدی مدت اقامت در بیمارستان و کاهش هزینه های درمانی و شدت بیماری را در پی دارد. ارائه به موقع خدمات پرستاری و ارتقاء آگاهی عموم مردم از طریق آموزش بسیار حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: بوتولیسم شیرخوران، پرستار، توکسین بوتولونیوم
 • ناهید رجایی، نرگس چوپانی*، سید امیرحسین پیشگویی، سیمین تاج شریفی فر صفحه 21
  مقدمه

  اضطراب واکنشی هشدار دهنده و طبیعی است، اما در واکنش به تشخیص یک بیماری و انجام تست های تشخیصی و پروسیجر های جراحی، بر بهبودی بیمار تاثیر گذاشته و عوارض فیزیولوژی کزیادی را ایجاد می نماید. طب فشاری یکی از موارد طب سنتی است که پزشکان، پرستاران و حتی خود بیماران می توانند از آن استفاده کنند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی کاربرد طب فشاری برای کاهش اضطراب است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مروری است که با جستجو در منابع چاپی و الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی ،Pubmed Google Scholar ،SID ،Science Direct از سال 1995 تا 2014 و با استفاده از جستجوگر Google انجام شد.

  یافته ها

  نتایج اکثر مطالعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است حاکی از اثرات مثبت طب فشاری بر درمان اضطراب می باشد ولی در خصوص تاثیر آن بر علایم جسمی اضطراب نتایج ضد و نقیضی مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  طب فشاری می تواند روش مناسبی برای کاهش اضطراب باشد. با توجه به اینکه کاهش اضطراب بیماران از جمله وظایف مهم پرستاران محسوب می شود. لذا، استفاده از طب فشاری به عنوان یک روش کم هزینه، ساده و بدون عوارض جانبی می تواند گزینه مناسبی در جهت کاهش اضطراب باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب، طب فشاری، نقاط طب سوزنی
 • سیمین تاج شریفی فر*، احمد دولتیاری صفحه 30
  مقدمه

  مراقبت ویژه شامل مراقبت مداوم، دقیق و اختصاصی از بیمارانی است که در وضعیت های خطر حیاتی قرار گرفته و نیازمند کنترل مداوم و شدید یک یا چند عضو بدن به وسیله کارکنان ماهر می باشند. بیش از 4 میلیون نفر در ایالات متحده هر ساله در بخش مراقب تهای ویژه خدمات دریافت می کنند که هزینه سالانه بیش از 180 میلیارد دلار را در پی دارد. در حال حاضر آمار دقیقی از میزان بستری این بیماران در بخش های مراقبت ویژه در ایران در دسترس نیست. شواهد نشانمی دهد که اعضای خانواده نقش بسزایی بر بهبود بیماران در بخش مراقب تهای ویژه دارند. تاکنون ابزارهای مختلفی در زمینه رضایت مندی خانواده در بخش مراقبت های ویژه در سایر کشورها طراحی شده است. هدف این مطالعه اهمیت رضایت مندی خانوده ها و معرفی ابزار های مرتبط با رضایت مندی خانواده ها در بخش های مراقبت ویژه می باشد.

  مواد و روش ها

  این مقاله حاصل مطالع های مروری است که بر پایه مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و دستیابی به مقالات معتبر مرتبط با کلید واژ ه های، Family Reasearch ،Intensive Care Family Satisfaction ،Critical Care ،instrument psychometri انجام شده است.

  یافته ها

  ارزیابی و اندازه گیری رضایت مندی اعضای خانواده بیمار یک روش مهم برای بررسی جنبه کیفی مراقبت در بخش های ویژه می باشد. بهبود کیفیت مراقبت در بخش مراقبت های ویژه نیازمند اندازه گیری داده های رضایت مندی خانواده است. مقالات و کتب معتبر جهت اندازه گیری رضای تمندی خانواده ها چندین فاکتور کلیدی را پیشنهاد کرده اند که شامل: حسن نیت کارکنان،احترام، محبت، اطلاعات ارائه شده به خانوده ها و سطح مراقبت های بهداشتی ارائه شده به بیمار می باشند. عدم رضایت از خدمات بهداشتی درمانی عواقب نامطلوبی را بدنبال دارد. ناخرسندی مردم منجر به قطع ارتباط آنان با نظام بهداشتی و یا حداقل عدم مشارکت آنان در ارائه خدمات می شود. به علاوه ناخوشایندی آنان منجر به احساس عدم کفایت و ناخوشنودی پرسنل و به تبع آن کاهش کارآیی نظام بهداشتی می گردد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اینکه در بخش مراقب تهای ویژه برای سنجش رضایت مندی بیماران از اعضای خانواده آنها استفاده
  می شود لذا جلب رضایت خانواده می تواند در بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و روند بهبودی بیماران تاثیر بسزایی داشته باشد و باید توجه داشت که در بازار رقابتی اولیه خدمات بهداشتی و درمانی موسساتی موف قتر خواهند بود که رضایت دریافت کنندگان خدمات را سرلوحه برنام ه های خویش قرار دهند.

  کلیدواژگان: اعضای خانواده، پرسشنامه، رضایت مندی، مراقبت های ویژه
 • زهراموذنی زواره، نسرین جعفری گلستان* صفحه 38
  مقدمه
  خطا یک جنبه ی اجتناب ناپذیر در حرف ه های مختلف، به خصوص مشاغل مربوط به بهداشت و درمان است و ارتکاب خطا، به طور کامل قابل پیشگیری نمی باشد. خطاهای دارویی، در زمره شای عترین خطاهای پزشکی قرار دارند که منجر به کاهش کیفیت مراقبت می شود. هدف از این مطالعه، تعیین علل خطاهای دارویی در پرستاران و شناسایی روش هایی برای کاهش آن می باشد.
   
  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری از طریق جستجو در منابع کتابخانه ای و پایگا ه های اطلاعاتی , Medline, (Google SID, Magiran PubMed) با بررسی مقالات از سال 2000 تا 2011 و با کلمات کلیدی)پیشگیری، خطاهای دارویی، پرستاران(تدوین شده است.

  یافته ها

  خطاهای دارویی یک نگرانی جهانی قابل توجه است که دارای عواقب جدی پزشکی از جمله مرگ و میر برای بیماران می باشد و یکی از مشکلات آشکار و پرهزینه برای بیمارستان است که پرستاران نقش کانونی در ارتکاب اشتباهات پرستاری و دارویی دارند.

  بحث و نتیجه گیری

    ایجاد سیستم ایمن در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای کیفیت مراقب تهای ارائه شده در مراکز درمانی، منوط به کاهش اشتباهات دارویی ناخواسته و اجتناب ناپذیر است. کلمات کلیدی: پرستاران، پیشگیری، خطاهای دارویی.

 • علیرضا قربانی، شهلا علیاری* صفحه 44
  مقدمه

  یکی از گروه های آسیب پذیر و در معرض خطر زنان هستند. زنان 8 درصد از افراد آلوده به ویروس ایدز (HIV) در کشور ما را تشکیل می دهند که اکثر آنها جوان و در سنین باروری هستند. در دو دهه اخیر، تعداد تخمینی مواردی از ایدز که در دوره پری ناتال کسب شده اند، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. علت عمده این کاهش، اجرای تست های پره ناتال ایدز و ارائه درمان ضد ویروسی به زنان حامله و سپس نوزادان آنان بوده است. هدف از این مقاله حمایت از مادران مبتلا به ایدز و تلاش جهت جلوگیری از انتقال ایدز به نوزادان و کاستن از مشکلات مادران به منظور بازگشت آنان به جامعه می باشد.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر از نوع مروری بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در سایت های google, sid scince direct, med pub با کلید واژه های ایدز، بارداری، نوزادان و کودکان در سا لها 2005 - 2014 جمع آوری شده است.

  یافته ها

  مادران آلوده به ویروس ایدز در صورت باردار شدن ممکن است، طی بارداری، هنگام زایمان، یا بعد از زایمان از طریق شیر دادن، ویروس را به کودک خود منتقل کنند. مادرانی که بعد از زایمان به ویروس ایدز آلوده می شوند نیز، با احتمال 30 درصد از طریق شیر دهی عفونت را به کودک خود انتقال می دهند. همچنین زنان ایدز مثبت بسیار بیشتر از اقشار دیگر مستعد افسردگی هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  امروزه با انتشار این جمله که ایدز یک «بیماری » است، «جرم » نیست. و در صورتی که با زنان آلوده به ویروس مانند یک «بیمار » نه مانند یک «مجرم » رفتار کنیم و همچنین با حمایت روحی روانی و مادی زنان باردار ایدز مثبت می توانیم از عوارض آن در دوران بارداری و زایمان و انتقال به نوزاد جلوگیری کنیم. کلمات کلیدی: ایدز، بارداری، کودکان، نوزادان.

 • مریم نظام زاده*، مرتضی خاقانی زاده صفحه 51
  مقدمه

  اگرچه اخلاق پزشکی به عنوان شاخه ای از علوم، مبحثی نوپا به حساب می آید اما به شکل کلاسیک خود اولین بار حدود ربع قرن پیش مطرح شده است. از سویی پزشکی در میان مباحث علمی منحصر به فرد است چرا که مستقیما با جان آدمی مرتبط است. به همین دلیل اخلاق جزئی لاینفک از علم پزشکی تلقی می شود و توصیه های آن معیارهای عملکردی برای بخش درمان و موسسات تحقیقات پزشکی می باشد تاکید خاصی که در کشور ما بر ارزش های دینی و معنوی وجود دارد، زیربنای اقداماتی است که جهت حفظ مقام و ارزش انسان ها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز قوانین و بیانیه های متعددی جهت هدایت رفتارها و روش های حرفه ای پزشکی تدوین شده است. با توجه به این مهم، بررسی حاضر به منظور بیان سیر تحول پزشکی با تاکید بر اخلاق و جایگاه فعلی آن در ایران صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مروری از جستجو در منابع کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی علمی از قبیل Sid, iranmedex و موتور جستجوی Google scholar ،google استفاده شده است.

  یافته ها

  تاریخچه طب در ایران به حدود چهار قرن قبل از میلاد مسیح برمی گردد و از آنجایی که شواهد و آثار نشان می دهد از همان زمان پزشکان ایرانی توجه خاصی به اخلاق پزشکی داشته اند و گام های موثری در ارتقای اخلاق پزشکی برداشته اند. در حال حاضر نیز تلاش های زیادی صورت م یگیرد تا آن جایی که تشکیل مراکز مطالعاتی در زمینه اخلاق، وارد نمودن واحدهای درسی مرتبط با اخلاق و ارائه کدهای اخلاق از مهمترین اقدامات در زمینه رواج اخلاق بشمار می رود.

  بحث و نتیجه گیری

  در کشور ما به رغم زمینه تاریخی غنی، اخلاق پزشکی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. ارتقای اخلاق پزشکی در کشور از پیشرفت علم پزشکی منفک نیست لذا مدیران، برنامه ریزان و مربیان آموزش پزشکی می توانند با برنامه های آموزشی و تدوین خط مشی ها در زمینه رعایت اخلاق، سبب ارتقای عملکرد حرفه ای پرسنل درمانی شوند.

  کلیدواژگان: اخلاق، تاریخچه، سیر تحول، علوم پزشکی
|
 • Karbaschi. K, Zareian.A*, Dadgari.F, Siadati. SA Page 1
  Introduction

  Cancer is one of the main challenges faced by Iran’s health care system. It can damage not only their bodies but also their emotional and mental health. The purpose of this study is systematic review self-care program based on Orem Theory in military personnel with cancer and explaining the importance of the nurses role in providing nursing care to these patients.

  Materials and Methods

  This paper is a review article that based on collecting data from electronic sources (MEDLINE) and published from 2000 to 2014 research related to the topic.

  Results

  One important aspect of quality of care is, patient participation in their care process. The care of patients with cancer, including recognition of symptoms, maintaining the healthy lifestyle, the control of disease impact on daily performance and emotions and social relations. Adherence to self-care behaviors in patients suffering from cancer is very important and patients can affect on their comfort, functional abilities and disease processes by acquiring self-care skills.

  Discussion and conclusions

  Nurses are among the core members of the health care provider team who spend more time with patients at all stages of cancer. Therefore, in order to reach the important goal providing patients with different types of assistance, nurses need to gather information on cancer, self-care and quality of life. Patient -nurse collaboration can increase the quality of life of patients with cancer and prevents early retirement of military personnel.

  Keywords: Cancer, Military Personnel, Nurses, Orem Model, Self-care
 • R.Eslami, A.Sajadi*, Z. Farsi Page 8
  Introduction

  Angiography is the best method of diagnosis and treatment of coronary artery disease, but for many patients is a stressful and daunting experience. Patient tries to cope with the stress and anxiety affects on the physiological responses and confronts the risk of the angiography room. This article is written to familiarize this community with the incidence, morbidity and non pharmacologic methods of coping with stress and anxiety in patients undergoing coronary angiography, particularly methods of peer education an orientation tour, considering to the role supportive and palliative nurses.

  Materials and Methods

  This study is review article that search through the library and internet resources like Pub Med, Science direct, Nursing consult, SID and Magiran which is published in 2004 - 2014.

  Results

  High levels of stress and anxiety in patients undergoing coronary angiography increase activity of the sympathetic nerves and vascular permeability, so that there is the possibility of dysrhythmias during coronary angiography, coronary artery spasm or rupture. Although many pharmacological and nonpharmacological methods have been proposed but the reduction of anxiety and stress of these patients is one of the major challenges for nurses. Reducing anxiety and increasing satisfaction and confidence are required to provide detailed and accurate information about how to perform coronary angiography and necessary actions before, during and after of the consistent and patient notification. It seems that it can reduce anxiety and stress to the patient by a peer education method and orientation tour with angiography department.

  Discussion and conclusions

  So it is fitting due to the insufficiency of nurses and increasing the number of heart patients undergoing coronary angiography and insufficient knowledge about the process and its method, high prevalence of stress and anxiety before surgery and adverse effects associated with it and the effects of tranquilizers, using different approaches based on nursing education such as peer education and orientation tour to reduce stress and anxiety in this patient.

  Keywords: Anxiety, Coronary angiography, Orientation tour, Peer education, Stress
 • K.Karbaschi, S. Sharififar*, SA.Siadati Page 15
  Introduction

  Clostridium botulinum, a toxin most commonly found in soil and honey products, is the main source of infantile botulism. Botulinum toxin is one of the most deadly substances that can attack the neuromuscular system, resulting in an extensive range. A high index of suspicion is crucial in promptly diagnosing and treating infantile botulism because of the potential for abrupt progression into respiratory failure. The purpose of this study is review the epidemiology, pathophysiology, and clinical manifestations of infantile botulism, as well as the valuable role of the nurse practitioner plays in preventing this disease within the infantile.

  Materials and Methods

  This paper is a review article that based on collecting data from electronic sources, data base sources Pub Med, Science Direct and published from 2000 to 2014 research related to the topic.

  Results

  Infant botulism results from the absorption of heat-labile neurotoxin produced in situ by ingested Clostridium Botulinum. Honey and environmental exposure are the main sources of acquisition of the organism. Clinical manifestations are owing to progressive neuromuscular blockade, initially of muscles innervated by cranial nerves and later of the trunk, extremities and diaphragm. The diagnosis is made on clinical grounds and is confirmed by recovery of the organism or by detection of toxin in the stool. Management includes meticulous supportive intensive care that may include mechanical ventilation and administration of human botulinum immunoglobulin in severe cases.

  Discussion and Conclusion

  Treatment of infant botulism type A, B or type C with BIG-IV should be initiated promptly and not delayed for laboratory confirmation of diagnosis because prompt treatment ends further progression of the illness. Prompt treatment of infant botulism with BIG-IV is safe and effective in shortening the length and cost of the hospital stay and reduction the severity of illness. Timely provision of nursing services and promotion of public awareness through education are important.

  Keywords: Botulinum toxin, Infants Botulism, Nurse
 • N.Rajai, N.Choopani*, A.Pishgooie, S.Sharififar Page 21
  Introduction

  Anxiety is a natural and warning reaction that it also could be effective on diagnostic tests or surgical procedures which leaves an impression on patients recovery and leads to many physiologic complications. Acupressure is a type of traditional medicine which physicians, nurses even patients can use that.

  Material and Methods

  In the present review literature, a search of English and Persian language literature was performed incorporating both electronic and manual sources from 1995 to 2014.

  Results

  Many studies shows positive effects of acupressure on anxiety but there are inversed results about its effects on its physical signs. Discussion and

  Conclusion

  Acupressure can be a suitable method for anxiety reduction. Because of that anxiety reduction is one of the main nurses duties, using acupressure as a simple and without sideeffects and not much expensive method, can be a suitable choice.

  Keywords: Accupoints, Acupressure, Anxiety
 • S. Sharififar, A.Dolatyari Page 30
  Introduction

  Special care includes the continuing, precise and specific care of the patients who have been under dangerous situations and need to control one or more persistent and severe organ by skilled personnel using advanced equipment and facilities. More than 4 million people in the United States receive services each year which has annual cost of more than 180 billion dollars as a result. Currently, there is no exact number of patients hospitalized in intensive care units available. Evidences indicate that family members have an important role on improvement of patients in intensive care units. Family members can help to reduce anxiety in compliance with the environment and they are a source of support for the patients.

  Materials and Methods

  In production of the article used valid studies, library and internet search sites and access to all articles with keyword instrument, psychometric, translation, development, ICU satisfaction, family patient are used.

  Results

  Evaluation and measurement of patient family satisfaction is an important method to assess quality aspect in intensive care units. The quality of care improvement in the intensive care unit requires measurement data of family satisfaction. Authentic literature to measure satisfaction families have suggested several key factors including staff courtesy, respect, affection, information provided to the families and the health care provided to their patients. Dissatisfaction of health care has included adversity. Discontent led to the disconnection of the health care system or at least a lack of participation in the provision of services. In addition, they lead to unpleasant feelings of personal inadequacy and unpleasantness, and consequently reducing the efficiency of the health system.

  Discussion and Conclusion

  The intensive care unit family satisfaction is the most alternative of ICU patient satisfaction. Therefore improve quality of health care and healing process may impact should be noted that primary health care services in a competitive market, the firms will be more successful in their plans services that recipients consent is their most important goal.

  Keywords: Family care, Intensive Care Unit, Questionnaire, Satisfaction
 • Z.Moazzeni zavare, N.jafari golestan* Page 38
  Introduction

  Error is an inevitable aspect of the vocations, especially jobs related to healthcare. The alleged error is not completely preventable. Medication errors, are among the most common which lead to reduce quality of care. The purpose of this study is to determine the causes of nursing medication errors and identifying ways to reduce it.

  Materials and Methods

  This study provides an overview of library resources and databases (Pub Med, Medline, Google, SID, Magiran,....) with The literature review from 2000 to 2011 with keywords (Preventable,medication errors, nurse) has been developed.

  Results

  Drug errors are significant global concern which have serious medical consequences, including patients death. It is one of the obvious and expensive problems in hospitals that nurses have important role in committing it. Discussion and

  conclusions

  Creating a safe system in production and promoting quality of care in hospitals is related to reduction of medical errors.

  Keywords: Prevention, Medication errors, Nursing
 • A.Ghorbani, SH.Aliyari Page 44
  Introduction

  One of vulnerable groups at risk is women. Women make up 8 percent of people infected with the AIDS virus (HIV) in our country that vast majority of them are young and reproductive age. In recent two decades, an estimated number of AIDS cases that have been won in the perinatal period, has been significantly reduced. The main reason for this decrease was the implementation of prenatal HIV testing and providing antiretroviral therapy to pregnant women and their babies. The purpose of this paper is to support mothers with AIDS and to do efforts for preventing HIV transmission to infants from mothers in order to decrease problems so that they can return to society.

  Materials and Methods

  This paper was an overview of the studies, library and Internet search sites Google, SID, science direct, med pub and it has been collected by using the keywords HIV, pregnancy, babies and children in the years 2005-2014.

  Results

  If Mothers infected with HIV become pregnant, they can transmit the virus to their children during pregnancy, childbirth or after birth through breastfeeding. Postpartum mothers, who are infected with the AIDS virus, probably carry 30 percent of infection through breastfeeding their child. HIV-positive women are also more prone to depression than other groups.

  Discussion and conclusions

  With regard to this perspective that today AIDS is a “disease”, not “crime”, If infected women are treated as a “sick “ not “ criminal “, we can make psychological and material support to HIV-positive women in order for preventing them from complications during pregnancy and childbirth, and transmission to baby.

  Keywords: AIDS, Babies, Children, Pregnancy
 • M.Nezamzadeh*, M.Khaghanizadeh Page 51
  Introduction

  Although medical ethics as a branch of science is considered a new discussion, classic form was first proposed nearly a quarter century ago. On the other hand, medicine is a unique subject among the scientific topics that are related directly to the human life. That’s why ethics is considered an integral component of medical science and its recommends are practical measures for treatment and medical research institutions. Particular emphasis, which is on the country’s religious and spiritual values, is the basis for the considered deeds to protect the dignity and value of human beings. Currently, various rules have been set in order to guide the professional medical behaviors and methods. According to this important point, the present study has been done in order to describe the evolution of medical change, with an emphasis on ethics and its current place in Iran.

  Materials and Methods

  This overviewed article has been prepared by searching for library resources and scientific databases, using the websites such as Sid, search engine Google, Google scholar.

  Results

  History of Medicine in Iran is dated about four centuries before Christ and as the evidences show, since that time, all the Iranian physicians paid specific attention to ethics and have taken many effective actions for promotion of medical ethics. In present time; there are also many efforts being done that it is good to mentioned, the study centers about ethics have decided to add related course to ethics and presenting ethic codes in universities.

  Discussion and conclusions

  In our country, despite the rich historical background, medical ethics has not been found in its right place. Promotion of medical ethics in our country is not separated from medical science so managers, program makers, medical instructors can promote the professional function of caring personnel by presenting instructional programs and codifying right sides regarding observing ethics.

  Keywords: Evolution, History ethics, Iran, Medicine history