فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 28، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حلیمه زارع، سید امیر حسین پیشگویی* صفحه 1
  مقدمه

  رعایت استانداردهای مهندسی، محیطی، فیزیکی، تجهزاتی و پرسنلی در بخش های مراقبت ویژه می تواند سبب کاهش مدت اقامت در بیمارستان، کاهش هزینه ها، تسریع روند بهبودی و افزایش رضای تمندی بیمار و خانواده شود. هدف از این مطالعه مروری بر استانداردهای بخش مراقبت ویژه می باشد.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است و گردآوری اطلاعات در بازه زمانی سال های 2014 - 2002 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Ebsco، Ovid، Science Direct،SID انجام شد.

  یافته ها

  بخش های ویژه بر اساس نوع امکانات، میزان مراقبت و نوع بیماران بستری به 3 سطح تقسیم می شوند که با افزایش سطح، وضعیت سلامتی بیماران خطرنا کتر و میزان مراقبت بیشتر می شود. استانداردها در این بخش ها در 4 حیطه ساختاری و تسهیلاتی، محیطی، تجهیزاتی و پرسنلی مورد بررسی قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  سازمان های معتبر جهانی در زمینه استانداردسازی بخش های ویژه، پرسنل پرستاری و ارائه مراقبت های ویژه فعالیت می کنند و آن را مطابق پیشرفت های علمی و پژوهشی به روزرسانی می کنند. به نظر می رسد جهت استقرار استانداردها در بیمارستان های ایرانمی توان از تامین نیروی انسانی، برقراری سیستم نظارت و کنترل، تعرفه گذاری خدمات پرستاری، همکاری بین کادر مهندسی و درمان در جهت استانداردسازی بخش های ویژه بهره جست.

  کلیدواژگان: استاندارد، ایران، بخش مراقبت ویژه، پرستاری
 • آزاده قربان زاده، نسرین جعفری گلستان*، شهلا علیاری، آرمین زارعیان صفحه 7
  مقدمه

  مراقبت همیشه با حوادث غیرمنتظره و خطرناک همراه بوده است. از میان فرآیندها و پروسیجرهای درمانی، دارو درمانی از موارد پیچیده بیمارستانی است که افراد زیادی را در محیط های بهداشتی درمانی درگیر می نماید و یکی از اصلی ترین وظایف پرستار است. یکی از راه های موثر جهت جلوگیری از وقوع حوادث ناخواسته در بیمارستان، مدیریت ریسک یک فرآیند تکرار شونده و منطقی جهت مواجهه با موقعیت های خطرآفرین است. لذا این مطالعه مروری، با هدف معرفی مدیریت ریسک به عنوان راهکاری ایمن برای آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، از نوع مروری بوده که از طریق جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی معتبر ،(SID ،Elsevier Google Scholar ،PubMed) در سالهای 2000 تا 2015 گردآوری شده است.

  یافته ها

  محیط های بهداشتی و درمانی به طور خاص در معرض بروز انواع ریسک می باشند. مدیریت ریسک زمینه ساز تضمین کیفیت مراقبت های پرستاری است و سبب رفع مشکلات عدم تطابق عملکرد پرستاران با استانداردهای مراقبتی در پرستاری خواهد شد. اجرای مدیریت ریسک محیط امنی را برای بیماران و کارکنان به وجود می آورد، که رسالت بزرگ حرفه پرستاری است. هدف از برنامه مدیریت ریسک، کاهش احتمال وقوع حوادث برای بیماران است. اجرای مدیریت ریسک، راهکاری در راستای آماده سازی ایمن الکترولیت های تغلیظ شده، توسط پرستاران می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  اجرای برنامه مدیریت ریسک توسط پرستاران به عنوان یک روش کنترل ریسک، میزان بروز خطاهای ناشی از آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده را در بیمارستا نها کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: الکترولیت ها، آماده سازی، مدیریت ریسک
 • مهناز فرهادی، فهیمه دادگری*، زهرا فارسی، علی دادگری صفحه 14
  مقدمه

  همودیالیز شایعترین و پرهزینه ترین روش درمانی نارسایی مزمن کلیه، در سراسر جهان است. عدم کفایت دیالیز یکی از اصلی ترین عوامل مرگ ومیر در بیماران همودیالیزی است و بالابردن کفایت دیالیز به عنوان یکی از اهداف تیم مراقبتی در پیش آگهی بیماران دیالیزی کاملا موثر است. هدف از ارائه ی این مقاله بررسی پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین به عنوان روشی در جهت افزایش کفایت دیالیز است.

  مواد و روش ها

  مقاله ی حاضر یک مقاله مروری است که در تدوین آن پژوهشگران به بررسی متون چاپی و منابع الکترونیک در بانک های اطلاعاتی معتبر Scopus ،SID ،Google Scholar ،Science Direct ،PubMed (سال 2014 - 2000) پرداخته اند.

  یافته ها

  کفایت دیالیز به عنوان عاملی که با مرگ، بقا، کیفیت زندگی و هزینه های مالی مرتبط است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که طبق مطالعات انجام شده در کشور کفایت دیالیز از میزان مطلوبی برخوردار نیست لذا، از روش های افزاینده کفایت دیالیز استقبال می شود. یکی از این روش ها استفاده از پرایم به روش گردش مجدد نرمال سالین است و تحقیقات نشان داده اند که می تواند بر کفایت دیالیز اثر مثبت داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  یکی از وظایف اصلی پرستاران بخش همودیالیز اندازه گیری دوره ای کفایت دیالیز، بررسی علت عدم کفایت دیالیز، ارائه ی راه حل هایی جهت بهبود آن، استفاده از روش هایی با اثر بخشی زیاد و هزینه ی کم است. لذا، استفاده از پرایم به روش گردش مجدد نرمال سالین با توجه به ساده و کم هزینه بودن، نداشتن عوارض برای بیماران، سهولت استفاده توسط پرستاران، غیر تهاجمی بودن، به نفع بیماران و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

  کلیدواژگان: پرایم، کفایت دیالیز، گردش مجدد نرمال سالین، همودیالیز
 • علیرضا قربانی، رضا اعتمادی، فاطمه کلروزی* صفحه 22
  مقدمه

  مسمومیت کودکان از جمله علل مهم مراجعه و بستری شدن آنها در بیمارستان می باشد. مسمومیت رویدادی است که طی آن بدن ماده ای را از طریق دهان، تنفس، مخاطات، عروق و غیره جذب کرده که این مواد می تواند باعث آسیب شده و یا تهدیدکننده حیات باشد. هدف از ارائه این مقاله آشنایی با مسمومیت کودکان با مواد شوینده و چگونگی درمان و مراقبت آن در منزل و بیمارستان می باشد.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر از نوع مروری بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در سای تهای Science ،SID Direct و Pub Med با کلید واژه های مسمومیت، کودکان و مواد شوینده در سا لهای 2014 - 2005 جمع آوری شده است.

  یافته ها

  کودکان زیر 5 سال، بیشتر از سایر گروه ها در معرض خطر مسمومیت هستند، زیرا کودکان خردسال ممکن است هر چیزی را به داخل دهان خود فرو ببرند. این عمل بخشی از آموزش و درک این گروه سنی از محیط اطرافشان است و زمینه ساز بروز مسمومیت می باشد. در مسمومیت با عوامل شیمیایی احتمال سوختگی در مجرای تنفسی بسیار بالا است، بنابراین ارزیابی سیستم تنفسی اولین اقدام پرستاری محسوب می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  دسترسی آسان و استفاده زیاد از مواد شیمیایی در منازل، منجر به افزایش موارد مسمومیت کودکان و مرگ و میر ناشی از آن در سرتاسر جهان شده است. لذا توصیه می شود مواد شوینده و پاک کننده در کابینت های پایین آشپزخانه و در ظروف نوشابه و آب میوه نگه داری نشود. و همچنین به والدین آموزش همگانی و کافی در خصوص اقدامات محافظتی و پیشگیری از اینگونه موارد مسمومیت داده شود تا سلامت این گروه از جامعه حفظ شود.

  کلیدواژگان: کودکان، مسمومیت، مراقبت های پرستاری، مواد شوینده
 • جمال بیگجانی، سیده اعظم سجادی، اسمعیل محمدنژاد* صفحه 27
  مقدمه

  پیشینه استفاده از فناوری ارتباطات در فرآیند درمان به قرن هجدهم باز می گردد. یکی از این فن آوری ها بیمارستان مجازی است که سازمان ناسا برای اولین بار برای کنترل وضعیت سلامت فضا نوردان خود در موقعیت های مختلف از این روش بهره گرفت. هدف از این مطالعه بررسی مزایا و فواید بیمارستان مجازی برای آینده بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مطالعه مروری است که از طریق حستجو در منابع علمی معتبر از جمله ، EMBASE، CINAHL، SID،ISI Scopus، Magiran، Medline،IranMedex و Direct Science با استفاده از کلید واژه های پزشکی از راه دور، بیمارستان مجازی، درمان و آموزش پزشکی از سال 1998 تا سال 2015 انجام گرفت. از مجموع 98 مقاله موجود در پایگاه داده های اطلاعاتی مورد بررسی، 34 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند.

  یافته ها

  بیمارستان مجازی در واقع همانند یک سیستم کتابخانه دیجیتالی، اطلاعات پزشکی تخصصی را در ارتباط با ارائه مراقبت در اختیار بیماران و ارائه دهندگان مراقبت قرار می دهد. این بیمارستان برای آموزش بیماران، کارکنان سلامت و دانشجویان، پیشرفت درمان بیماران، استفاد هی کارکنان خدمات بهداشتی درمانی جهت ارائه ی خدمات، امکان تحقیق و تبادل اطلاعات پزشکی در سطح جهانی و پزشکی از راه دور کاربرد دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  بیمارستان مجازی به عنوان یک سیستم آموزشی برای مدیران بیمارستان در کلیه سطوح محسوب می شود و انتظار می رود با توجه به پیشرفت جوامع در آینده از آن بیشتر استفاده شود و به عنوان یکی از نیازهای اصلی آنها مطرح شود.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، بیمارستان مجازی، سیستم اطلاعاتی، درمان
 • سید حمید سید النگی، سیده اعظم سجادی*، زهرا فارسی، اسماعیل محمدنژاد صفحه 34
  مقدمه

  احتباس حاد ادراری یک وضعیت اورژانسی حاد می باشد که با عدم توانایی به طور ناگهانی در دفع ادرار همراه با درد قسمت تحتانی شکم مشخص می گردد که سبب آسیب به سیستم ادراری فرد می گردد. این عارضه معمولا بعد از اعمال جراحی مختلف به دلایل مختلفی روی می دهد. میزان وقوع احتباس ادراری پس از جراحی بسیار متفاوت و 4 تا 29 درصد پس از اعمال جراحی گزارش گردیده است. با توجه به شیوع زیاد این عارضه، در این مطالعه برآنیم که به بررسی روش های تحریکی که روش هایی امن برای رفع احتباس ادراری هستند، بپردازیم.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی نظیر (Med escape، Pubmed،Science Direct و CINHAL) بین سالهای 1993 تا 2015 انجام گردید.

  یافته ها

  استفاده از روش های تحریکی مختلف نظیر گرما، تحریک شنیداری، استفاده از برخی مرهم ها می تواند کمک شایانی به رفع عارضه احتباس ادراری و مشکلات احتمالی ناشی از آن در بیماران بستری در بیمارستان ها پس از اعمال جراحی نماید.

  بحث و نتیجه گیری

  احتباس ادراری یکی از عوارض شایع پس از عمل های جراحی بوده که با انجام یکسری روش های تحریکی غیر تهاجمی در حیطه اقدامات پرستاری می توان آن را رفع نموده و آسیب ها و عوارض حاصل از آن را کاهش داد.

  کلیدواژگان: احتباس ادراری، اعمال جراحی، روش های تحریکی غیر تهاجمی، مراقبت پرستاری
 • مهدی مالمیر، فاطمه تیموری*، سید امیر حسین پیشگویی، پرویز دباغی صفحه 41
  مقدمه

  یکی از مشکلات رایج بیماران تحت عمل جراحی قلب باز، اضطراب می باشد که می تواند در آنان پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. این مقاله با هدف تعیین عوارض ناشی از وجود اضطراب در بیماران کاندید عمل جراحی قلب همچنین معرفی انواع روش های مقابله با اضطراب از جمله آرام سازی بنسون نگارش شده است.

  مواد و روش ها

  این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجو های اینترنتی در پایگاه های Google، SID،Science Direct Pub Med،Scholar و کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده در سالهای (2014 - 2000  1393 - 1379) استفاده شده است.

  یافته ها

  اضطراب شایعترین واکنش روانی در پاسخ به استرس می باشد و همه انسانها در مواجهه با موقعیت های تهدیدکننده زندگی نظیر روش های تشخیصی تهاجمی و اعمال جراحی آن را تجربه میکنند، ادامه حالت اضطراب باعث افزایش میزان متابولیسم بدن و مصرف اکسیژن بیشتر می شود و مددجو را در معرض خطر قرار می دهد. تاکنون روش های مختلفی برای مقابله با اضطراب، ارائه گردیده است ولی به دلیل هزینه و عوارض بالای آ نها کمتر مورد استقبال قرار گرفته اند. آرام سازی یکی از تدابیر پرستاری است که می توان از آن به عنوان درمان مکمل و غیر داروئی نام برد. آرام سازی روش های متعددی دارد اما روشی که توسط هربرت بنسون در سال 1970 معرفی شد به دلیل یادگیری و آموزش آسان نسبت به سایر روش های آرام سازی ارجحیت دارد. آرام سازی عضلانی بنسون یک نوع آرام سازی تنفسی و یک روش درمانی مناسب برای کاهش سطح اضطراب و بهبود وضعیت بیماران قلبی است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به کثرت بیماران کاندید جراحی قلب باز و وجود اضطراب ناشی از عمل جراحی خصوصا جراحی قلب، لزوم پیشگیری از وقوع و توجه به شیوه های کاهش دهنده اضطراب، مورد تاکید قرار می گیرد، لذا به دلیل هزینه و عوارض بالای روش های دارویی کنترل اضطراب و وابستگی به این داروها شایسته است تا پرستاران از روش های غیر دارویی مانند آرام سازی بنسون برای کاهش سطح اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: اضطراب، آرام سازی بنسون، جراحی قلب باز
 • مهدی جعفری، شهلا علیاری*، آرمین زارعیان، فهیمه دادگری صفحه 48
  مقدمه

  آموزش به مددجو، یکی ازعملکرد های مهم پرستاران است. پرستاران که بیش از 70 درصد اعضای تیم بهداشتی و درمانی را تشکیل می دهند، نقش ارزنده ای در آموزش به مددجویان دارند. عدم دریافت آموزش و اطلاعات کافی از شکایاتی است که مکررا در محافل قانونی توسط بیماران مطرح م یشود و موانع زیادی در مسیر آموزش به مددجو وجود دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل تسهیل کننده آموزش به مددجو، موانع انجام آن و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء کیفیت آموزش به مددجو می باشد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق یک مطالعه مروری می باشد که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجوی منظم منابع اینترنتی، تحقیقات منتشر شده مرتبط با موضوع و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و برای تحقق اهداف از مقالات چاپ شده داخلی ما بین سا لهای 1384 تا 1391 و همچنین مقالات چاپ شده خارجی ما بین سالهای 2011 تا 2014 استفاده گردیده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیقات، اثرات ارزنده آموزش به مددجو را در زمینه های مختلف نشان می دهد. ولی در عین حال اجرای آن با موانع متعددی از جمله کمبود وقت، تعداد ناکافی پرسنل، فقدان منابع و ابزار آموزشی مناسب، کمبود دانش پرستار، نبود سیستم نظارت همراه می باشد. جهت برطرف نمودن موانع راهکارهای مختلفی از جمله اعمال نظارت، بهسازی نیروی انسانی، تغییر فرهنگ سازمانی آموزش به مددجو، به کارگیری برنامه های مختلف انگیزشی، الگوی نظارت بالینی، بکارگیری روش های نوین آموزشی در امر آموزش به مددجو پیشنهاد شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بسیار مفید آموزش به مددجویان توسط پرستاران و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران، بر ضرورت برطرف نمودن موانع این امر از طریق اجرای راهکارهای ارائه شده، تاکید می شود. البته لازمه اجرایی نمودن این راهکارها در امر آموزش به مددجو، ضرورت توجه ویژه به پرستاران و رفع مشکلات آنان توسط مدیران و مسئولین مربوطه می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش به مددجو، پرستاران، موانع آموزش
 • کتایون کرباسچی، شهلا علیاری* صفحه 55
  مقدمه

  کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که بیماری های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم حاد و شدید تنفسی، ایجاد می کند. این بیماری به نام سندرم نارسایی تنفسی خاورمیانه (MERS) شناخته شده است.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع الکترونیک در بانک های اطلاعاتی معتبر ،PubMed Scopus ،SID ،Google Scholar ،Science Direct ، مقالات ایندکس شده در مدلاین و پژوهش های مرتبط از سال 2010 تا 2015 تدوین شده است.

  یافته ها

  پژوهش ها حاکی از آن است که در انتقال ویروس پیشگیری و آموزش به افراد مواجهه با خطر و ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی منجر به کاهش سرعت سرایت بیماری در جوامع شده و شناسایی منابع انتقال بیماری می تواند در کنترل آن موثر باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  کرونا ویروس یک بیماری چالش برانگیز است که به راحتی در مکا نهای عمومی قابل سرایت می باشد. بنابراین آمادگی افراد جهت مواجهه با این بیماری مسری و مقابله و کنترل بیماری شدید ناشی از کرونا ویروس در مکان هایی که موارد مشکوک یا قطعی بیماری وجود دارد بسیار ارزشمند خواهد بود.

  کلیدواژگان: پیشگیری، پرستاران، کرونا ویروس
|
 • Zare. H, S.A.Pishgooie* Page 1
  Introduction

  Observation of engineering, environmental, physical, equipmental and personnel standards
  in intensive care units can be reduced hospitalization, costs, enhance the healthy and increased satisfaction of patients and their families. The aim of this study is a review on critical care unit standards.

  Materials and Methods

  This article is a review study and information compiling has been done with the use of Ebsco, Ovid, Science Direct, SID databases of the years 2002-2014.

  Results

  Intensive care units are divided to three levels based on kind of facilities and patients, amount of care. With increasing level, patient health statue and care level become high risk (or more dangerous).
  Standards in these wards have been studied in four areas that consist of structural, facilities, equipmental, personnel areas.

  Discussion and Conclusion

  The world’s leading organizations act in the field of standardization of critical care units, nursing staffs and critical care presentation. They try to update it according to scientific and research progression. In order to establish standards in the hospitals of Iran, we can make profits from
  securing of human force, confirming of control system, rating of nursing services, collaborating between architects and nurses.

  Keywords: Critical care unit, Iran, Nursing, Standard
 • A.Ghorbanzadeh, N.Jafari Golestan*, Sh. Aliyari, A.Zareian Page 7
  Introduction

  Care has always been associated with unexpected events and dangerous.The processes and procedures, drug therapy of a hospital complex that many people involved in healthcare and nursing is one of the main tasks. One of the effective ways to prevent unintended incidents at the hospital, risk management is an iterative process and it is logical to deal with dangerous situations. This review study aims to introduce risk management as a safe way to prepare the condensed electrolyte is done.

  Materials and Methods

  This study is revisal and its data and information were gathered through internet and databases like (Google Scholar, Pub Med, SID, Elsevier) during 2000-2015.

  Results

  Environmental health risks in particular are at risk. Risk management is the underlying quality of
  nursing care and can resolve the problem of compliance with the standards of care in nursing nurses will be.
  Implementation of risk management creates a safe environment for patients and staff, the nursing profession is a great mission. The purpose of the risk management program, reduce the risk of injuries to patients.

  Implementation risk management strategy in order to prepare concentrated electrolytes safely by nurses Discussion and

  Conclusion

  Implementation of risk management by nurses as a method of risk control,
  the amount of preparation errors in hospitals reduces the concentration of electrolytes.

  Keywords: Electrolytes, Preparation, Risk management
 • M.Farhadi, F.Dadgari*, Z.Farsi, A.Dadgari Page 14
  Introduction

  Hemodialysis is the most common and costly therapy used to treat chronic renal failure in the
  worldwide. Inadequacy of dialysis is one of the main causes of mortality in hemodialysis patients. Promoting the dialysis adequacy as one of the goals of care team is effective on the dialysis patients’ prognosis.The aim of this paper is to examine the priming with recirculation of Normal Saline method as a method to increase dialysis adequacy.

  Materials and Methods

  In the present review literature, a search of English and Persian language literature was performed incorporating both electronic and manual components from 2000 to 2014.

  Results

  Review and improve the quality of dialysis as a factor associated with death, survival, quality
  of life and financial costs has a Special Importance in the dialysis program. Due to the inadequacy of the studies carried out in the country is not desirable method of increasing inadequacy are welcome. One of these methods is the use of priming with recirculation of Normal Saline method and research has shown that it can have a positive effect on dialysis adequacy.

  Discussion and Conclusion

  One of the main tasks of nurses in the hemodialysis ward is periodic measurement of dialysis adequacy, assessment the cause dialysisinadequacy, providing solutions to the improving it, use the methods with high efficiency and low cost. Considering the simplicity and low cost, no
  side effects for patients, ease of use for nurses, non- invasive method, usage of priming with recirculation of Normal Saline method would be more beneficial and affordable to patients.
   

  Keywords: Dialysis adequacy, Hemodialysis, Priming, Recirculation of normal saline
 • A.Ghorbani, R.Etemadi, F.Kalroozi. * Page 22
  Introduction

  Poisoning in children is one of the important reasons of their hospitalization. Poisoning happens when the body absorbed a substance through mouth, breathing, mucous, vessels, etc. It can be harmful or even fatal. This article tries to introduce poisoning in children and its nursing care at home or in the hospital.

  Materials and Methods

  This article is a review collected through library studies and searching some key
  words including poisoning, children, and detergent in websites such as SID, Science Direct, and Pub Med in 2005-2014.

  Results

  Children under 5 years, more than other groups at risk of poisoning because young children
  may take anything into your mouth down It is some part of this age group’s training and understanding of their environment. It exposes hem to poisoning. There is a high probability of a burn in the respiratory tract in poisoning by chemical substances; therefore, examining the respiratory system is counted as the first nursing action.

  Discussion and Conclusion

  Increase in access and use of chemical substances leads to an increase in the cases of poisoning in children and their mortality, so it is recommended not to keep detergents in soda pop and juice bottles in the lower kitchen cupboards. Moreover, parents should be taught protective and preventive actions regarding poisoning in order to guarantee the health of children.
   

  Keywords: Children, Detergents, Nursing care, Poisoning
 • J.Begjani, S.A.Sajadi, E.Mohammadnejad* Page 27
  Introduction

  The history of information technology in the medical process goes back to the eighteenth century. Virtual hospital is one of these technologies, that NASA used for the first time to monitor the health status of astronauts in the different situations. We aimed to evaluate the merits of a virtual hospital for the future.

  Materials and Methods

  Our literature search was limited to English and Persian databases. We searched ISI Web of Science, Science Direct, Scopus, Magiran, SID and IranMedex, Medline, EMBASE, CINAHL by using the keywords “Telemedicine “ and “ Virtual hospital “from 1998 to 2015. In addition, the references of articles retrieved were searched for additional

  Results

  The Virtual Hospital like a digital library system, offer specialized medical information about providing care to patients and care providers. Purposes and usages of Virtual Hospital are to educate patients,
  health professionals and students, improving the treatment of patients, patient health retrieval and raise life expectancy. Other applications is using the latest, most popular and reliable health information, research and information exchange in the world, estimated costs and organizing and managing the hospital in the best way.

  Discussion and Conclusion

  The virtual hospital serves as an applied information system that is considered as a training system for hospital managers at all levels and it is expected that it is used more in the future given the further developments.
   

  Keywords: Information system, Review study, Treatment, Virtual hospital
 • H.Seid Alange, S.A.Sajadi*, Z.Farsi, E.Mohammad Nejad Page 34
  Introduction

  Acute urinary retention is an acute emergency situation characterized by sudden inability to pass urine, along with the lower abdominal pain that causes damage to the urinary system. This usually occurs after surgeries for a variety of reasons. The incidence of urinary retention after surgery has been reported to be in a range of 4–29%. Given the high prevalence of this complication, in this study we’ve reviewed the stimulating methods of the urinary retention relieve that are safe ones.

  Materials and Methods

  This article is a review study using library resources and national and international scientific databases such as Science direct, Pub Med, Med escape and CINHAL between the years 1993 and 2015.

  Results

  Our observations showed that simulating methods such as warming, auditory, the use of some ointments, etc, can be effective in the elimination and relieving of urinary retention and its resulted complications after the surgery.

  Discussion and Conclusion

  Urinary retention is a common complication after surgery by performing a series of non-invasive stimulation methods can be resolved in the field of nursing care and to reduce the damage and its complications.

  Keywords: Non-invasive stimulation methods, Nursing care, Surgical, Urinary retention
 • M.Malmir, F.Teimouri*, S.A.Pishgooie, P.Dabaghi Page 41
  Introduction

  One of the common problems in patients undergoing open heart surgery is anxiety which
  can have unwanted consequences. This paper aims to determine the complications caused by the presence of anxiety in patients candidate of cardiac surgery has also introduced types of methods deal with anxiety, such as Benson´s relaxation as has been writing.

  Materials and Methods

  This paper is a review article based on data which has been resulted from internet searches in Science direct, SID, Google Scholar and Pub med databases and library sources, scientific articles and journals published in 2000-2014 have been used.

  Results

  Anxiety is the most common psychological reactions in response to stress and all human
  beings confronted with life-threatening situations such as invasive diagnostic procedures and surgeries that experience. Continuing state of anxiety increases the body’s metabolism rate and oxygen consumption, and puts the patients at risk. So far, there are several ways to deal with of anxiety, but because of the cost and high complication presented have been less welcomed. Relaxation is one of the nursing strategies that is can be used as a complementary treatment and nonpharmacological named. Relaxation several methods, but the method was introduced in 1970 by Herbert Benson due to easy learning and education is preferred over other methods of relaxation. Benson´s relaxation one of the respiratory relaxation to reduce the anxiety and improving the proper treatment method of heart disease.

  Discussion and Conclusion

  Due to the multitude of patients candidate for open heart surgery and anxiety caused by surgery, especially in cardiac surgery, paying attention to ways of preventing and reducing anxiety, is emphasis placed. Therefore, Due to the high cost and side effects of pharmacological drugs to control anxiety and dependency, Nurses pleasant to nonpharmacological methods such as Benson´s relaxation to reduce the level of anxiety in patients candidate for open heart surgery use.

  Keywords: Anxiety, Benson´s relaxation, Open heart surgery
 • M.Jafari, Sh.Aliyari*, F.Zareian, F.Dadgary Page 48
  Introduction

  Patient education is one of the most crucial functions of nurses. Constituting more than 70% of health and medical teams, the nurses play a valuable role in patient educations. Failure in acquisition of adequate instruction and information are among the prevailing complaints repeatedly expressed by the patients in legal circles and there are many obstacles ahead of patient educations. The objective of the present research is to analyze the factors facilitating patient education besides the implementation obstacles, and also, to propose solutions for promoting quality of patient education.

  Materials and Methods

  The present research is a literature review carried out based on the information gathered from regular search of online references, relevant published research works, and library studies.To meet the research objective, the researchers benefitted from the domestic (Iranian) papers published between 2005 and 2012 as well as international papers published since 2011 until 2014.

  Results

  The research findings corroborate worthy effects of patient education in different aspects.
  Nonetheless, its implementation is encountered by numerous obstacles including time restriction, insufficient number of personnel, shortage of resources and suitable instructional facilities, deficient knowledge of nurses, and absence of supervisory system. To alleviate the respective obstacles, different solutions are recommended such as: imposing supervision, improving human force, modifying organizational culture of patient education, deploying various motivating programs, applying clinical supervision paradigm, and utilizing novel instructional methods in the scope of patient education.

  Discussion and Conclusions

  Taking into account highly helpful outcomes of nurses’ patient education and promotion of patients’ life quality, emphasis is made on the necessity of resolving the implementation obstacles via performing the recommended solutions. The prerequisite to perform the solutions in patient education is the vitally special attention to nurses and alleviation of their problems by the relevant authorities and managers.
   

  Keywords: Instruction Obstacles, Nurses, Patient education
 • K.Karbaschi, SH.Aliyari* Page 55
  Introduction

  Corona viruses are a large family of viruses that cause illness ranging in severity from the common cold to Severe Acute Respiratory Syndrome. This illness has been known as Middle East respiratory syndrome (MERS).

  Materials and Methods

  This article is a Review study has been written by using electronic resource, PubMed, Science Direct, Google Scholar, SID, Scopus indexed Journals in MEDLINE, and related research from 2010 to 2015.

  Results

  Researches suggests that in term of spreading corona virus, Education & Prevention for those at risk and Improving Self- care behaviors could lead to slow the Spread of disease incommunities and also identifying the Source of Corona virus can be effective in controlling it.

  Discussion and conclusions

  Corona Virus is a Challenging disease that can be easily transmitted in public places. So preparing people to deal with this epidemic and response and control of severe disease caused by the corona virus in places where there is a suspected or confirmed disease will be invaluable.

  Keywords: Nurses, Prevention, Virus