فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 32، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقایسه میزان اهمال کاری رفتاری در بین دانشجویان دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر
  مهسا مسلمان*، مهدی زمستانی، حبیبه حبیب لی صفحات 1-7
  مقدمه

  اهمال کاری پدیده ای شایع است. ظاهرا اکثر مردم دست کم با تاخیر در انجام بعضی از کارها، وقت گذرانی می کنند و برخی نیز وقت گذرانی را شیوه زندگی خود ساخته اند. از آن جایی که اهمال کاری پیامدهای عینی و عاطفی در فراگیران به وجود می آورد توانسته فضای جدیدی را برای پژوهش ها ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اهمال کاری رفتاری در بین دانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش علی- مقایسه ای که در سال 2015- 2014 اجرا شده است، ابتدا 156 نفر از دانشجویان دانشکده به روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند که از بین آنها 120 نفر (60 دختر و60 پسر) با توجه به کامل بودن پرسشنامه ها و با توجه به نمره آنها در پرسشنامه اهمال کاری عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با آزمون تی گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین دو گروه از نظر اهمال کاری رفتاری (33/2= T) در سطح معنی داری (02/0P=) تفاوت معنادار آماری وجود دارد. به گونه ای که میزان اهمال کاری دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که با شناسایی مشکلات انگیزشی، سهل انگاری و کمبود پیشرفت و با توجه به ارتباط نسبتا قوی اهمال کاری با کیفیت زندگی دانشجویان تدابیری برای به حداقل رساندن اهمال کاری در دانشجویان اتخاذ کرد که در برنامه ریزی های دانشگاهی و والدین مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اهمال کاری رفتاری، پرستاری، دانشجویان
 • حامد مقدم آزادی، سیمین تاج شریفی فر*، آرمین زارعیان صفحات 8-16
  مقدمه

  از ویژگی‌های حوادث هسته‌ای_رادیولوژیک؛ انتشار سریع، پایین بودن احتمال پیش‌بینی و زمان لازم برای اعلام‌خطر، شدت و قدرت تخریب بالای آن‌ها است و می‌تواند هزاران نفر را به کام مرگ بکشاند. انسان می‌تواند با مدیریت مناسب و انجام اقداماتی مانند رعایت استانداردهای ایمنی و اجرای درست روند عملیات اضطراری به هنگام بروز، آن‌ها را تا حدودی تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا با رسیدگی و درمان سریع مصدومین، از عوارض بعدی جلوگیری شود.

  مواد و روش‌ها

  این مقاله از نوع مروری بوده که جهت تدوین آن از مطالعات کتابخانه‌ای و جست‌وجوی اینترنتی در سایت‌هایPub) Med، Google Scholar، Science Direct، Magiran،  (SIDبین سال‌های 2004 تا 2016 استفاده ‌شده است.

  یافته‌ها

  برنامه پاسخ به رویدادهای هسته‌ای _رادیولوژیک شامل بخش خارج بیمارستانی یا پیش بیمارستان و بخش داخل بیمارستانی است. در این گونه حوادث به علت کمبود منابع و امدادگر و پیچیده بودن مدیریت آن، مدیریت در قالب سیستم فرماندهی حادثه (Incident Command System (ICS)) به سبب استفاده بهینه از امکانات و پرسنل موجود انجام می‌گیرد.

  بحث و نتیجه‌گیری

  حوادث هسته‌ای پیچیده هستند و برای کاهش اثرات، نیاز به پاسخ فوری دارند و در هنگام وقوع حادثه ایجاد ارتباط میان آژانس‌ها و تهیه تجهیزات باعث از دست رفتن زمان خواهد شد. تهیه ادوات لازم، آموزش راهنماهای بالینی در کنار مدیریت و مشخص کردن وظایف در قالب سیستم فرماندهی سانحه می‌تواند قبل از وقوع یک حادثه انجام شود تا در زمان حادثه فعالیت‌ها متمرکز بر پاسخ به حادثه بوده و باعث کاهش هرج‌ومرج و تلفات شود.

  کلیدواژگان: حوادث هسته ای، راهنمای بالینی، سوانح هسته ای، سیستم فرماندهی حادثه، مدیریت
 • معصومه کمالی، زهرا فارسی*، آرمین زارعیان صفحات 17-24
  مقدمه

  تغذیه روده ای یکی از رایج ترین روش های تغذیه در بیماران بدحال بخش های مراقبت ویژه می باشد، که نسبت به تغذیه خارج روده ای ارزان تر و به فیزیولوژیک طبیعی بدن مشابهت بیشتری دارد. هدف از مطالعه، اهمیت کنترل حجم باقی مانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه می باشد.

  موارد و روش ها

  این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی در پایگاه های Science Direct،Google Scholar  و SID و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده در سال های 2003 تا 2015 استفاده شده است.

  یافته ها

  تاخیر در تخلیه معده یکی از مشکلات شایع در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه می باشد که می تواند منجر به بروز آسپیراسیون و در نتیجه پنومونی ناشی از ونتیلاتور و سوء تغذیه گردد. برای ارزیابی تحمل تغذیه ای از روش های مختلفی همچون اندازه گیری حجم باقی مانده معده، شنیدن صداهای روده ای و عکس گرافی استفاده می شود که در این مقاله به راهکارهای پایش حجم باقی مانده معده پرداخته شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجایی که افزایش حجم باقی مانده معده می تواند نشان دهنده تاخیر در تخلیه معده باشد، لذا با کنترل و پایش آن می توان از عوارض ثانویه به تاخیر در تخلیه معده جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه، تهویه مکانیکی، تاخیر در تخلیه معده، تغذیه لوله ای، حجم باقی مانده معده
 • صمد طلایی شکری، شهلا علیاری*، مریم بهشتی فر، کامران خداویسی صفحات 25-31
  مقدمه

  شیر مادر مهم ترین و اولین منبع تغذیه کودک پس از به دنیا آمدن وی محسوب می شود. اهمیت تغذیه با شیر مادر به حدی است که سازمان جهانی بهداشت روزهای اول تا هفتم آگوست را «هفته شیر مادر» نام گذاشته است. در این مطالعه سعی شده است به اهمیت شگرف تغذیه با شیر مادر از دیدگاه کلام وحی و احادیث پرداخته شود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مقاله مروری است که با بررسی آیات قرآن کریم و احادیث مرتبط با موضوع مورد نظر و همچنین مقالات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی  Google Scholar،SID ،Magiran  در طی سال های 2006 تا 2016 با جستجوی کلید واژه های: تغذیه با شیر مادر، قرآن و حدیث به دست آمده است.

  یافته ها

  آیه های متعددی از قرآن کریم به اهمیت تغذیه با شیر مادر پرداخته اند که مهم ترین و معروف ترین آن ها عبارتند از: آیه 233 سوره بقره، آیه 15 سوره احقاف، آیه 14 سوره لقمان، آیه 23 سوره نساء، آیه 6 سوره طلاق، آیه 2سوره حج، آیه 7و12 سوره قصص. همچنین احادیث مهمی در این زمینه از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)وجود دارد. شرح این آیات و احادیث در متن مقاله ارائه شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  با استناد به آموزه های دینی و قرآنی در زمینه اهمیت فراوان تغذیه شیرخوار با شیر مادر و نظر به منحصر به فرد بودن و بدون جایگزین بودن آن، می توان نتیجه گرفت شیردهی و تغذیه انحصاری شیرخوار با شیر مادر اهمیت بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: احادیث، شیرخوار، شیر مادر، قرآن
 • سیده اعظم سجادی، حسین محمودی * صفحات 32-44
  مقدمه

  نظریه های پرستاری، به عنوان ساختار اساسی رشته (Discipline)، پایه ای برای اقدامات پرستاری هستند. بدون شک رشد و ارتقاء انسان گرایی (Humanism) در پرستاری، نیازمند دانش پرستاران در این حیطه می باشد. یکی از نظریه های شاخص و مطرح در حوزه انسان گرایی و در دیسیپلین پرستاری، نظریه مراقبت انسانی می باشد. لذا، این مطالعه با هدف آشنایی با نظریه مراقبت انسانی واتسون انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مقاله ی حاضر یک پژوهش مروری است که با جستجوی منابع کتابخانه ای و مقالات موجود در داده پایگاه های فارسی و انگلیسی CINAHL، Science Direct، Pub Med، Google Schoolar، Iran Medex، SID، Magiran از سال 2001 تا 2015 انجام شده است.

  یافته ها

  به زعم جین واتسون دانش مراقبت، امری ظاهری نیست، بلکه تلاشی شناختی– اخلاقی- تئوریکی است که نیازمند تبیین و توسعه مداوم می باشد. در این نظریه، علم و هنر پرستاری در یک مدل توسعه یافته شامل انسان، مراقبت و عشق مورد تاکید قرار گرفته و اقدام پرستاری، کمک به رشد و شکوفایی توانایی های بالقوه مددجو است. به طوری که مددجو بتواند با استفاده از آگاهی و توانایی های خود و کمک پرستار، انتخابی هوشمندانه و مسئولانه در موقعیت های ویژه زندگی خود داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  مراقبت انسانی نیازمند بکارگیری آگاهی مراقبتی هدفمندانه و حضور التیام بخش پرستار مبتنی بر  ارزش ها و اهداف،  در لحظه های مراقبت انسانی است که در نهایت منجر به حفظ شخصیت، کرامت و انسانیت در پرستار و بیمار می شود.

  کلیدواژگان: پرستاری، جین واتسون، مراقبت انسانی، نظریه مراقبت انسانی
 • نجمه طهماسبی، زهرا فارسی * صفحات 45-53
  مقدمه

  التهاب پانکراس یک اورژانس طبی است که یکی از دلایل اصلی پذیرش بیماران در بیمارستان می باشد. شواهد حاکی از آن است که روزبه روز پذیرش بیماران در بیمارستان به دلیل پانکراتیت حاد افزایش می یابد. تعداد زیاد مرگ ومیر در مبتلایان به پانکراتیت حاد به دلیل شوک، آنوکسی، کاهش فشار خون یا عدم تعادل مایع و الکترولیت رخ می دهد. این میزان مرگ ومیر می تواند مربوط به 10-30% از بیماران دچار بیماری حاد شدید باشد. در واقع پانکراتیت حاد یک اورژانس طبی است که با خطر بالای مشکلات و عوارض تهدید کننده زندگی همراه است. این مقاله می کوشد اپیدمیولوژی، یافته های بالینی، تشخیص، درمان، پیش آگهی، مراقبت های پرستاری و نقش پرستار در مراحل حاد و بستری پانکراتیت حاد را در بخش ویژه مرور نماید.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مقاله مروری است که با استفاده از منابع علمی پزشکی و پرستاری و منابع الکترونیکی، پایگاه های الکترونیکی Medscape، Science Direct،  Eleviserدر بین سال های2010 تا 2015 مبتنی بر هدف تدوین شده است.

  یافته ها

  پانکراتیت حاد دامنه ای از اختلال خفیف، خود محدود شونده (پانکراتیت بینابینی) تا بیماری شدید و سریعا کشنده (پانکراتیت نکروزان) را دارد که به هیچ درمانی پاسخ نمی دهد. درد شدید شکم علامت اصلی پانکراتیت است. تشخیص پانکراتیت حاد با افزایش سطح آمیلاز ولیپاز سرم تایید می گردد. (سه برابر حد طبیعی یا بیشتر). اساس درمان پانکراتیت حاد پیش گیری، تسکین علائم، و درمان عوارض است، که در این مقاله به تفصیل بدان پرداخته شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجا که شوک و نارسایی چندین عضو حیاتی ممکن است با پانکراتیت حاد اتفاق بیفتد بایستی کنترل دقیق علائم حیاتی و بررسی سایر علائم و نشانه های بیماری صورت پذیرد و اقدامات حمایتی و درمانی هر چه سریع تر برای بیمار شروع شود تا از ایجاد شدن عوارض جانبی پیشگیری گردد. به دلیل احتمال عود بیماری  باید آموزش های لازم درباره عوامل موثر در شروع حمله ی پانکراتیت حاد به بیمار داده شود.

  کلیدواژگان: پانکراتیت حاد، پرستاری، پیشگیری، درمان، مراقبت، یافته های بالینی
 • مریم بهشتی فر*، شهلا علیاری، اصغر دارابی، امید علی پور صفحات 54-59
  مقدمه

  افسردگی پس از زایمان، شیوع نسبت بالایی دارد و تاثیرات منفی بر عملکرد رشدی و رفتاری نوزاد، رابطه مادر- فرزند و نیز سلامت مادر می گذارد. سبب شناسی افسردگی پس از زایمان بسیار پیچیده است. یکی از متغیرهایی که به عنوان یک عامل خطر برای افسردگی پس از زایمان شناخته شده است، نوع زایمان است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمان با مروری بر مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع می باشد.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مرور روایتی است که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از داده پایگاه هایی، از جمله: SID،Google Scholar، PubMed، Science Direct طی سال های 2005 تا 2016 و تحقیقات کتابخانه ای منتشر شده ی مرتبط با موضوع، با جستجوی کلید واژه های افسردگی پس از زایمان، زایمان، زایمان طبیعی و سزارین، انجام گرفته است.

  یافته ها

  در برخی مطالعات نشان داده شد که افسردگی پس از زایمان در مادران با زایمان طبیعی کمتر از مادران سزارینی است. در حالی که در برخی دیگر از مطالعات، نتیجه بالعکس بوده یعنی افسردگی پس از زایمان در زنان سزارینی نسبت به زنان با زایمان طبیعی، کم تر گزارش شده است. هم چنین بعضی از محققین در مطالعاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین نوع زایمان با افسردگی پس از زایمان ارتباطی وجود ندارد. متناقض بودن یافته ها نشان دهنده ی این می باشد که ارتباط معنی داری بین افسردگی پس از زایمان و نوع زایمان وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری

  رابطه نوع زایمان با افسردگی پس از زایمان در هاله ای از ابهام قرار دارد و این بیانگر آن است که این موضوع نیاز به بررسی های بیشتر در جامعه های مختلف دارد.

  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، سزارین، زایمان، زایمان طبیعی
 • حسین رضایی اصل، مرجان سید مظهری*، سید امیرحسین پیشگویی، فاطمه الحانی صفحات 60-66
  مقدمه

  دیابت در گروه بیماری های متابولیک و اختلالی چند عاملی قرار دارد و اپیدمی خاموش نامگذاری شده و علت مرگ 9 درصد از مردم دنیا می باشد که البته بیشتر این مرگ و میر به علت حوادث قلبی ناشی از دیابت بروز می کند. از مهمترین دلایل ایجاد عوارض به خصوص عارضه قلبی در این بیماران کمبود اطلاعات و آگاهی آنان از روند بیماری و عدم مشارکت آنان در درمان بیماری دیابت و عارضه قلبی ناشی از آن است. در ارتباط با این مهم، توانمندسازی بیماران و خانواده آنها نقش مهمی در پیشگیری و درمان خواهد داشت. هدف از این مطالعه مروری، بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تبعیت از درمان، در بیماران دیابتی دارای اختلال قلبی می‏باشد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با جستجو به صورت مروری در متون موجود در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی مانندGoogle Scholars، SID و Pub Med با کلید واژه های دیابت، الگوی توانمندسازی خانواده محور و تبعیت از درمان مربوط به سال های 2005 تا 2016 انجام گردید. در این مطالعه تاثیر متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر آموزش خانواده‏های بیماران دیابتی مورد بحث قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به شیوع روز افزون دیابت و عارضه قلبی ناشی از آن در جهان، فراهم کردن بستری مناسب برای آموزش افراد مبتلا به این بیماری و همچنین خانواده های آنان تاثیر بسزایی در روند بهبود بیماری، افزایش تبعیت از درمان، کاهش هزینه های درمان و افزایش کیفیت زندگی فرد بیمار دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  درگیر کردن بیمار و خانواده در درمان فرد، از طریق مراحل الگوی توانمندسازی خانواده محور، می تواند بر تبعیت از درمان آنان تاثیر گذار باشد و بیماران را در کنترل بیماری و عوارض آن یاری رساند.

  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی خانواده محور، آموزش، تبعیت از درمان، خود مراقبتی، خانواده، دیابت
|
 • Comparison amount behavioral procrastination between students in the Faculty of Nursing Fatemeh Zahra Ramsar
  Mosalman. M*, Zemestani. M, Habibli. H Pages 1-7
  Introduction

  Procrastination is a common phenomenon. Apparently most people least the delay in performing some tasks, time-wasting, and some also have made spending time with their lifestyle. Since the procrastination creates in individuals physical and emotional consequences could be create new space for researches. The aim of this study was to compare amount behavior procrastination between male and female students in the Faculty of Nursing Fatemeh Zahra Ramsar.

  Materials and Methods

  This causal- comparative study was conducted in the years 2014-2015, First 156 college students participated in the study with available sampling method among them, 120 (60 girls and 60 boys) with respect to the completeness of the questionnaire and were evaluated according to their scores on the Questionnaires General Procrastination .Data analyzed with independent samples t-test.

  Results

  Findings showed that there was a significant difference between two groups in terms behavior procrastination (T=2.33) in the level of significance (P=0.02). Such that the procrastination male students more than female students.

  Discussion and Conclusion

  According to the results, it can be concluded that by identifying the motivational problems, negligence and lack of progress and due to the strong relationship between procrastination and quality of life of students adopted measures to minimize procrastination in students that considered in the academic and parents planning.

  Keywords: Behavioral Procrastination, Nursing, Students
 • Moghadam Azadi. H, Sharififar. S*, Zareiyan. A Pages 8-16
  Introduction

  The characteristics of nuclear -radiological events is quick release, low probability of forecast, the time required for alarm, intensity and destructive power; may kill thousands. With good management and actions such as consider safety standards and emergency operations we are able to take control and supervision. prompt treatment of injuries cause prevent of complications.

  Material and Methods

  This is a review article. For the formulation it, library studies and online search in databases (Pub Med, Google Scholar, Science Direct, Magiran, SID) with keywords (Guideline, Incident Command System, Management, Radiological Accident, Radiological Incident) between years 2000_2016 was done.

  Results

  Program for nuclear-radiological events includes two parts:1-prehospital (on scene) 2-hospital. Since in this type of accidents due to lack of resources, aid workers and complication of management we use Incident Command System (ICS) for optimization use of facilities and personnel.

  Discussion and Conclusion

  The nuclear-radiological accidents are complicated. For reducing the adverse effects we need to immediate response, coordination between agencies and procurement of necessary equipment causing lost time. Provision of equipment, teaching guidelines, management and specify the tasks in format of ICS (Incident Command System) can be done before the accidents even in time of accidents activities focused for operation and make reduce chaos and casualties.

  Keywords: Guideline, Incident Command System, Management, Radiological Accident, Radiological Incident
 • Kamali. M, Farsi. Z*, Zareiyan .A Pages 17-24
  Introduction

  Enteral feeding is one of the most common feeding method in intubated patients hospitalized in intensive care units. This method is chipper than parenteral feeding and similar to natural body physiologic. The purpose of this study is review on importance of gastric residual volume management in intubated patients.

  Material and Methods

  This is a review study. Data was collected from databases such as Science Direct and SID and use of Google Scholar search engine and printed articles that published between 2004 to 2015.

  Result

  Delay in gastric emptying is a common complication in critical ill patients hospitalized in intensive care units that could leads to aspiration, ventilator associated   pneumonia and malnutrition. In order to feeding tolerance assessment, different methods such as gastric residual volume measurement, listening to bowel sound and radiography are used. This article reviewed the gastric residual volume management methods in detail.

  Discussion and Conclusion

  Since increasing of the gastric residual volume could reflect the delay gastric emptying, so by control of that, we could prevent complication of it.

  Keywords: Delay gastric emptying, Gastric residual volume, Intensive care units, Mechanical Ventilation, Tube feeding
 • Talaie Shokri. S, Aliyari. SH*, Beheshtifar. M, Khodaveysi. K Pages 25-31
  Introduction

  Numerous verses and saying narrated in the mother's milk, as well as the importance of breastfeeding to the extent that the World Health Organization first seven days of August "week of breastfeeding" is named. In this study, we tried the tremendous importance of breast-feeding to consider from the perspective of revelation and tradition.

  Materials and Methods

  This is a review study. Articles indexed in some databases such as Google Scholar, Sid, Magiran during 2006 and 2016 as well as Quran verses and sayings related to the subject matter were reviewed.

  Results

  There are some verses of Qur'an about the importance of breastfeeding that the most important and most famous of them are: verse 233 of Baqarah, verse 15 of Al-Ahqaf, verse 14 of Luqman, verse 23 of Nesa, verse 6 of Talaq, verse 2 of Haj, verse 7 & 12 of Qasas. Also there are important Narrations of the Prophet Mohammad and Emams. These verses and Narrations explained in the fulltext.

  Discussion and Conclusion

  Citing religious and Quran teaching on the importance of breastfeeding is abundant and considering the unique and without replacing it, it can be concluded that breastfeeding and breastfeeding exclusive is very important.

 • Sajadi. SA_Mahmoudi. H * Pages 32-44
  Introduction

  Nursing theory, as the basic structure of the field, are the basis for interventions. No doubt promote humanism in nursing, nurses' knowledge in this area is needed. One of the theories in the field of humanism is "Human Care Theory".

  Materials and methods

  This is a review article in which a total of 21 articles by searching the databases as Elsevier, Google Scholar, SID, PubMed and Magiran for 2001 – 2015 has been developed.

  Result

  According to Jean Watson of care, it is not apparent, but the cognitive effort - moral - that require theoretical explanation and continuous development. In this theory, the science and art of nursing in a model of human development, care and love highlighted and nursing care, contributing to the growth and prosperity of the potential client. So that clients can use their knowledge and abilities and help nurse, smart and responsible choice in your life have a special position.

  Discussion and Conclusion

  Human care requires the use of knowledge targeted care, healing presence and commitment to the ideals at the moment according to the values ​​of human care, which ultimately leads to the character, dignity and humanity of the nurse and patient.

  Keywords: Human care, Human care theory, Jean Watson, Nursing
 • Tahmasbi N_Farsi Z * Pages 45-53
  Introduction

  Inflammation of the pancreas is a medical emergency that is one of the main reasons for hospital admission of the patients. Evidence suggests that day-to-day admission to the hospital because of acute pancreatitis is increasing. The large number of deaths in patients with acute pancreatitis is due to shock, anoxia, reduce blood pressure or fluid and electrolyte imbalance. The mortality rate can be about 10 to 30% of patients with severe acute disease, in fact, acute pancreatitis is along with a high risk of complications and problems of life. This paper attempts to review epidemiology, clinical findings, diagnosis, treatment, and prognosis of acute pancreatitis along with nursing care and the role of nurses in acute cases and especially in being hospitalized in intensive care unit.

  Materials and Methods

  This paper is a review paper developed using medical and nursing literature and electronic resources, electronic databases of Medscape, ScienceDirect, Eleviser between 2010 and 2015 based on objectives.

  Results

  Acute pancreatitis ranges from mild impairment, self-limiting (interstitial pancreatitis) to severe fatal disease (necrotizing pancreatitis), which is not responding to any treatment. The main symptom of pancreatitis is severe abdominal pain. Diagnosis of acute pancreatitis is confirmed with increasing levels of serum amylase and lipase (three times the normal level or more). The base for treatment of acute pancreatitis is relieving the symptoms, prevention, or treatment of complications, which are discussed in detail in this article.

  Discussion and Conclusion

  Since the shock and multiple life organ failure may occur with acute pancreatitis, strict control of vital signs and other signs and symptoms supportive and curative measures should be undertaken as soon as possible for the patient to prevent the creation of the side effects. Because of the risk of recurrence, the needed training about the factors influential in the onset of acute pancreatitis should be given to the patients.

  Keywords: Acute pancreatitis, Care, Clinical finding, Nursing, Prevention, Treatment
 • Beheshtifar. M*, Aliyari. SH, Darabi. A, Alipur. O Pages 54-59
  Introduction

  Postpartum depression has a high prevalence and adversely affecting growth function and the behavior of the infant, and the mother-child relationship mother's health. Postpartum depression is a very complex etiology. One of the variables as a risk factor for postpartum depression is known, the mode of delivery. The purpose of this paper was to explain the relationship between mode of delivery and postpartum depression is a review of relevant studies.

  Materials and Methods

  This is a narrative review study, based on information collected from data bases, including: Sid, Google Scholar, PubMed, Science Direct during 2005 and 2016 and published research by searching for keywords: postpartum depression, delivery, cesarean, vaginal delivery.

  Results

  In some studies have shown that postpartum depression in mothers with vaginal delivery is less than cesarean. While in some studies, the result was the opposite of postpartum depression than women with normal vaginal delivery, cesarean, less has been reported. This is contradictory findings indicate that a significant relationship between mode of delivery and postpartum depression does not exist.

  Discussion and Conclusions

  The relationship between mode of delivery and postpartum depression in doubt, and this suggests that this needs further investigation in different societies.

  Keywords: Cesarean, Delivery, Postpartum depression, Vaginal delivery
 • Rezai Asl. H, Seyyed Mazhari. M*, Pishgooie. SA, Alhani. F Pages 60-66
  Introduction

  Diabetes is categorized under the group of multifactorial disorders in metabolic system, in which chronic increase of blood sugar (hyperglycemia) is considered as the main symptom of the disease. Diabetes is a chronic disease that causes serious damage in various parts of the body including the nervous system, cardiovascular system, eyes, kidneys and legs. During treatment, the patient plays a major role in the treatment of diabetes and patients' knowledge in different treatment steps is very important. The main reasons of unsuccessful treatment of diabetes patients are lack of information about the disease process and lack of their participation in the treatment. Note, self-care education to patients and their families will have an important role in preventing and treating diabetes, which also improves the life quality and reduce the cost of patient's treatment. This study reviews the impact of family education in improvement patients.

  Materials and Methods

  In this study researchers review the English and Persian articles and databases such as Google scholars, SID, PubMed, and ... by using diabetes, treatment, family-centered empowerment model as key words, 2000-2013. In this study the effect of different variables affecting the families of diabetes education were discussed.

  Results

  According to investigations, education and adherence to treatment can control side- effects of diabetes, decreases the cost of treatment, increase life style and in order to achieve this aim we should empower the family of patients.

  Discussion and Conclusion

  According to studies on education of people who are involved with diabetes directly or indirectly, it was found that these educational programs raise awareness and the recovery process has been very influential on patients and their families. Hence it is suggested that the education of patients families and peoples with a genetic predisposition of diabetes as much as possible to prevent spread of the disease. Workshops, recruitment of experienced nurses, notification on internet sites, providing individual consultations with expert advisors are useful strategies to educate patients and their families.

  Keywords: Adherence to treatment, Diabetes, Family-Centered empowerment model, Self-Care, Training