فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 34، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله مروری
 • عباس متقیان نژاد، فهیمه دادگری*، زهرا فارسی صفحه 1
  مقدمه

  گسترش روزافزون فناوری های هسته ای و احتمال بروز حوادث ناشی از تشعشعات اتمی، لزوم آمادگی کادر درمانی  پرستاران در مراکز درمانی به ویژه مراکز نظامی را دو چندان می کند. بکارگیری سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی نقش خصوصا مهمی در آمادگی پرستاران جهت مواجهه با حوادث هسته ای و کاهش عواقب ناشی از آن دارد. لذا این مقاله با هدف آشنا کردن پرستاران با چگونگی استفاده از این سامانه در زمان حوادث هسته ای برای آمادگی بهتر، تدوین شده است. ،PMC

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر مطالعه مروری است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در داده پایگاه های  36 با کلید واژه (پرستار، آمادگی، حوادث هسته ای، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی) از بین SID ،PubMed ،Google Scholar جمع آوری شده است. 2016 تا 2000 مقاله از سال های

  یافته ها

  با توجه به نقش پرستاران به عنوان اولین پاسخگو به بحران و خط مقدم امداد و نجات، برنامه ای قوی در مدیریت صحیح و سازنده در اداره ی حوادث هسته ای جهت کاهش آسیب ها و مرگ و میر ضروری می نماید. در این مقاله در مورد سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی، نقش پرستاران در سامانه فرماندهی حادثه و آمادگی مقابله با حوادث هسته ای بحث شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  به منظور عملکرد هر چه بهتر پرستاران در مواجهه با حوادث هسته ای، دارا بودن برنامه ای قوی و توانایی در اخذ تصمیمات سریع و ارائه هر چه بهتر آن به سایر اعضای تیم ضروری است. از این رو، شناخت و بکارگیری سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در مراکز بهداشتی و درمانی می تواند نقش مهمی در مدیریت حوادث هسته ای ایفا نماید. لذا لازم است آموزش های لازم به طرق مختلف از جمله دوره های بازآموزی بلند مدت و کوتاه مدت، کارگاه آموزشی جهت استفاده پرستاران از سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی برای مقابله با حوادث هسته ای ارائه گردد.

  کلیدواژگان: پرستار، آمادگی، حوادث هسته ای، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستان
 • زهرا چگنی، امیر حسین پیشگویی، شهلا علیاری صفحه 10
  مقدمه

  بحران ها، بی توجه به مرزها رخ می دهند و زمان رخداد آن ها هیچ وقت مناسب نیست. در زمان وقوع بحران، نیروهای مسلح به دلایل برخورداری از امکانات و تجهیزات ویژه، جزء اولین افراد پاسخگو در صحنه می باشند لذا، در این مقاله به بررسی اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح پرداخته شده است. انجام و با استفاده از منابع 2017 تا 2004

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است. گردآوری اطلاعات بین سال های  تدوین شد. Sciences Direct  ،PubMed ،Google Scholar  ،Magiran ،SID کتابخانه ای و جستجو در کتاب های مرجع  و سایت های اینترنتی

  یافته ها

  با توجه به ویژگی ها و آمادگی های خاص نیروهای نظامی، این نیروها، توانایی حضور در عملیات امداد و نجات، درمان پزشکی و انتقال مصدومین و مجروحین در مناطق بحران زده را دارند. از طرف دیگر مطالعات نشان داده که آموزش در افزایش سطح عملکرد نیروهای مسلح موثر بوده است. یکی از بهترین شیوه ها جهت حفظ جان مصدوم و کاهش شدت آسیب استفاده از اقدامات اولیه حیات بخش خودامدادی و دگرامدادی است.

  بحث و نتیجه گیری

  به هر مقدار که توانایی ها و قابلیت های اجرایی نیروهای امدادی شرکت کننده در بحران بیشتر و بهتر باشد، کاهش میزان و دامنه خسارات و تلفات نیز بیشتر و سریع تر خواهد شد. لذا برگزاری کلاس های آموزش دگرامدادی در سازمان های نظامی با استفاده از الگوهای تدریس یادگیرنده محور با تاکید بر مهارت آموزی، البته با توجه ویژه به تهدیدات آینده، به صورت  دوره ای در فواصل زمانی منظم پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، بحران، کارکنان نظامی
 • مجتبی ضرورتی، کتایون کرباسچی، زهرا فارسی، سید امیرحسین پیشگویی* صفحه 17
  مقدمه

  بیماران تحت همودیالیز مشکلات مختلفی را در ارتباط با عوارض بیماری تجربه می کنند که کیفیت زندگی آنها را کاهش می دهند. شناسایی و تلاش برای رفع این عوارض اهمیت بسیار زیادی دارد، لذا این مطالعه به بررسی مداخلات پرستاری برای کاهش برخی عوارض در بیماران تحت همودیالیز می پردازد

  مواد و روش ها

  مقاله ی حاضر یک مقاله ی مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی از جمله  (Google ،Sciences Direct Scholar ،Pub Med ،Elsevier) و منابع کتابخانه ای، پایان نامه ها با کلید واژه ،Relaxation ، Interventions ،Non-Pharmacological ، Pruritus ، Music Therapy Massage Pain ،Depression Hemodialysis Dialysis Anxiety ، بین سال های 2006 تا 2011 تدوین شده است.

  یافته ها

  بیماران تحت همودیالیز با عوارض زیادی همچون خستگی، استرس و اضطراب، درد محل ورود سوزن به فیستول شریانی وریدی، افسردگی، بی خوابی و خارش مواجه هستند. جهت کاهش این عوارض در پرستاری مداخلاتی همچون آرام سازی بنسون و تمرینات مدیتیشن، آموزش خود مراقبتی، تمرینات یوگا، گروه درمانی شناختی رفتاری، رایحه درمانی، مدل مراقبت پی گیر، ماساژ با روغن معطر، ماساژ درمانی، طب فشاری، تحریک الکتریکی از راه پوست، استنشاق اسطوخودوس، تنفس ریتمیک، انحراف فکر برنامه ریزی شده و تمرینات فیزیکی استفاده شده که موثر بوده اند.
   

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به عوارض و مشکلات شایع بیماران همودیالیزی و اهمیت توجه به آنها، آشنایی با مداخلات غیر دارویی موثر در کاهش این عوارض برای پرستاران پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: عوارض، مداخلات پرستاری، همودیالیز
 • اصغر دارابی، امید علیور، شهلا علیاری* صفحه 24
  مقدمه

  هیپربیلی روبینمی یا زردی یکی از شایع ترین بیماری های دوران نوزادی می باشد و سالانه حدود 60- 70 درصد نوزادان تازه متولد شده را درگیر می سازد. زردی به دلیل خطرات بالایی که برای جنین دارد، باید درمان شود. یکی از درمان هایی که در کشور ما رایج می باشد، درمان های سنتی است. لذا، هدف از این مقاله بررسی تاثیر و اثربخشی درمان های سنتی مبتنی بر فرهنگ ایرانی بر زردی نوزادان می باشد.
   

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با استفاده از جستجوی اینترنتی در سایت های Google Scholar, Sid, PubMed, Science Direct تحقیقات کتابخانه ای منتشر شده ی مرتبط با موضوع، با استفاده از کلید واژه های درمان سنتی، درمان و زردی نوزادان انجام شده است.

  یافته ها

  درمان زردی با استفاده از داروهای گیاهی مثل شیر خشت، ترنجبین، عناب و دیگر داروهای گیاهی که در ایران به عنوان داروهای گیاهی ضد زردی استفاده می شود و موادی مثل آب قند، خارشتر و خاکشیر که جزء درمان های سنتی به شمار می رود. اهمیت زردی نه بواسطه شیوع آن، بلکه به دلیل افزایش بیلی روبین در مغز بوده که صدمات شدید و غیرقابل برگشت مغزی را  ساعت پس از شروع ترنجبین همراه با 48 به وجود می آورد. مطالعات طرهانی و همکاران نشان داد میزان بیلی روبین مستقیم فتوتراپی به طور معنی داری پایین تر از گروهی بوده که فقط از فتوتراپی استفاده می کردند. نتایج مطالعه آزاد بخت و همکاران نشان  درصد نوزادان با قطره خوراکی شیر خشت به همراه نور درمان شدند در حالی که با دارونما و نور 3 ساعت اول 24 می دهد، در هیچ نوزادی درمان نشده بود. ابراهیمی و همکاران به این نتیجه رسیدند که عصاره گیاه عناب با افزایش تعداد دفعات مدفوع و ادرار نوزاد می تواند باعث دفع بیلی روبین شده و در درمان یرقان نوزادی موثر باشد.
   

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، توصیه می شود، هنگام ابتلای نوزاد به زردی، والدین به پزشک مراجعه کرده و اینکه درمان های سنتی تاثیری بر درمان زردی نوزادان ندارند و اینکه درمان های گیاهی با توجه به اینکه باعث درمان کامل زردی نمی شوند، اما از وخیم تر شدن بیماری در این بیماران جلوگیری می کنند.

  کلیدواژگان: درمان، درمان سنتی، زردی نوزادان
 • نسرین جعفری گلستان*، زهرا مختاری، زهرا تمیزی، کامران خداویسی صفحه 31
  مقدمه

  امروزه فلسفه اخلاق به عنوان یکی از شاخه های پرنفوذ و پرطرفدار، به حساب می آید و در دهه های اخیر، به اخلاق، توجه ویژه ای شده است. ،

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است که بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجو در منابع اینترنتی PubMed SID Google Scholar  با کلمات کلیدی فلسفه، اخلاق، اخلاق 2013 تا 2000 و تحقیقات منتشر شده مرتبط با موضوع، ما بین سال های  پرستاری و پزشکی انجام شده است.
   

  یافته ها

  رهبران پرستاری احساس کردند برای توسعه فلسفه لازم است، نخست حیطه پرستاری را تعریف کنند. حیطه، میادین یا  نظریه پردازان پرستاری چهار حیطه را برای پرستاری مورد اتفاق نظر قرار داده اند که عبارتند قلمرو فعالیت و تاثیر آن است. عموما از شخص، محیط، سلامت و پرستاری.

  بحث و نتیجه گیری

  ماموریت اخلاق پرستاری این است که اقدامات خوب را که به کمال مددجو، خانواده او، پرستار و سایر کادر درمان منجر می شود، معرفی و به انجام آن توصیه کند.

  کلیدواژگان: فلسفه، ایرانی اسلامی، اخلاق، اخلاق پرستاری، پزشکی
 • آزاده عبدی، مرجان سیدمطهری* صفحه 44
  مقدمه

  اقتصاد سلامت شاخه ای از علم اقتصاد بوده که سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد. در واقع مراقبت های بهداشتی و درمانی یکی از اصلی ترین عناصر هزینه، سرمایه گذاری ها و اشتغال در هر اقتصاد پیشرفته است. بنابراین عملکرد اقتصادی سیستم سلامت  به بهبود کل اقتصاد کشور مرتبط است، لذا مراقبت های بهداشتی و درمانی کانون توجه اصلی و مدیریت مالی اقتصاد است.

  مواد و روش ها

  این مقاله از نوع مروری بوده که از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر از جمله  Google Scholar, SID و همچنین مقالات ارائه شده در همایش های مربوط به اقتصاد در بیمارستان ها در بین سال های 2004 -2014 انجام شده است.
   

  یافته ها

  در بین اجزای مختلف سیستم بهداشتی - درمانی، خدمات بیمارستانی عمده ترین عامل رشد هزینه در بسیاری از کشورهاست. در بین بخش های بیمارستان نیز، بخش های مراقبت ویژه از اهمیت بالایی برخوردارند و از آنجا که تخت های مراقبت های ویژه یکی از گران ترین تجهیزات بیمارستانی محسوب می گردند، مسلما بخش عظیمی از بودجه نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند.
   

  بحث و نتیجه گیری

  کمبود تخت های مراقبت ویژه یکی از چالش های اساسی نظام سلامت می باشد که بایستی اقدامات لازم جهت راه اندازی تخت های ویژه بیشتر صورت گیرد، از طرفی بخش های ویژه سهم عظیمی از بودجه نظام سلامت را به خود اختصاص داده اند که با برنامه ریزی های صحیح و اساسی می توان دلایل نیاز به بستری شدن بیماران در بخش های ویژه را کاهش داد و منابع مالی نظام سلامت را در جهت مناسب به کار گرفت و از این طریق کمک بزرگی به اقتصاد سلامت و بالطبع به اقتصاد کشور نمود.

  کلیدواژگان: اقتصاد سلامت، بیمارستان، بخش مراقبت ویژه
 • صادق طاهری، مریم نظام زاده*، صمد طلایی شکری صفحه 50
  مقدمه

  مراقبت مبتنی بر شواهد به عنوان پلی میان پژوهش های علمی انجام شده و کاربرد ان ها در عرصه مراقبت به عنوان مراقبت مبتنی بر شواهد، به دلیل به روز بودن تدابیر و رویه های مراقبتی وهزینه اثربخشی برای بیماران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری دارد. مطالعه با هدف بررسی میزان مرجعیت های پژوهش های پرستاری در بالین انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با کلمات کلیدی مبتنی بر شواهد، پژوهش های پرستاری، مراقبت بالینی، بررسی مقالات نمایه شده در بانک اطلاعاتی SID Magiran Google Scholar و سایر سایت های وابسته به وزارت بهداشت انجام ومقالات مبتنی بر موضوع در بازه زمانی 10 ساله گرداوری شده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مطالعات انجام شده ، استفاده و رجوع پرستاران بالین به پژوهش های انجام شده یا مراقبت مبتنی بر شواهد بسیار ضعیف است و تنها 46 درصد پرستاران اعمال بالینی خود را بر شواهد نتایج حاصل از پژوهش ها دانسته اند. پرستاران موانع کاردبرد پژوهش ها را عدم تسهیلات لازم ذبرای بکارگیری یافته های تحقیقات 3/65 درصد، نبود کمبود وقت وقت کافی برای اجرایی کردن عقاید جدید 7/64 درصد، نارضایتی و بی رغبتی در به کارگیری نظریه های پرستاری 4/73درصد، نداشتن فرصت کافی برای خواندن پژو.هش ها و مقالات پژوهشی 4/62 درصد و همپنین نبود فرهنگ سازمانی و فقدان حمایت مدیران پرستاری در بکارگیری نتایج تحقیقات در بالین نام برد.

  بحث و نتیجه گیری:

  در طی فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد پرستار می تواند با استفاده از تحقیقات موجود مهارا بالینی خود و عملکرد بیمار تصمیمات بالینی مناسب را اتخاذ نماید. اگرچه ایجاد این روند در بالین بسیار وقت گیر ومشکل است اما می توان با برگزاری دوره های بازاموزی افزایش حمایت مدیرانو تجهیز کتابخانه بیمارستان ها به منابع پژوهشی معتبر و امکان دسترسی بهاینترنت نتایج پژوهش های پگرستاری را به بالین انتقال دهدت.

  کلیدواژگان: مبتنی بر شواهد، پژوهش های پرستاری، مراقبت بالینی
 • یزدان احمدی، علی رحمانی* صفحه 56
  مقدمه

  در مطالعات نشان داده شده که افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی، وضعیت پریودنتال بدتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط بین بیماری های قلبی با بیماری های پریودنتال (بیماری های عفونی دهان و دندان) به عنوان یک عامل خطر است.

  روش تحقیق

  این پژوهش از نوع مرور توصیفی و سندکاوی است که با مراجعه به منابع چاپی و الکترونیکی چاپ شده در  اطلاعات Pub Med, SID, Irandoc, Magiran, Google Scholar و از طریق پایگاه داده های علمی شامل: 1396 تا 1388بین سالهای جمع آوری شده است.
   

  یافته ها

  بررسی های گوناگون موید اثر عفونتهای پریودنتال بر بیماری های قلبی- عروقی است، اما گفتنی است که این بررسی ها، بیشتر در مردان انجام گرفته و برای فراگیر ساختن آن به بررسی های بیشتر به ویژه در زنان نیاز است. عوامل خطرساز در بیماری های قلبی- عروقی و بیماری های لثه ای دندانی (ارثی، جنس، دخانیات) مشترک هستند.
   

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بیماری قلبی- عروقی و پریودنتال وجود شواهد دال بر ارتباط بین آنان، اقدامات پیشگیری و تشخیصی در بیماری های دهان و دندان به ویژه پریودنتال و رعایت بهداشت دهان و دندان و اجرای دستورالعملهای پیشگیری مورد تاکید است.

  کلیدواژگان: بیمار، بیماربهای قلبی، بیماری های پریودنتال، پیشگیری
|
 • Mottaghian Nejad. A, *Dadgary. F, Farsi. Z Page 1
  Introduction

  Increasing development of nuclear technology and possibility of nuclear accidents are reasons for medical staff’s readiness; especially nurse’s in particular military medical centers. The Hospital Incident Command System play an important role in nurses’ readiness to cope with nuclear accidents and reduce its consequences. The aim of this study was to acquainting nurses with how to use the HICS to achieve better performance in nuclear accidents.

  Materials and Methods

  This is a review article which is conducted through library studies and searching databases such as SID, PubMed and Google Scholar as well as keywords including “Nurse”, “Crisis”, ‘Nuclear events” during 2011-2016.

  Finding

  A detailed plan for nurses is vital element for the appropriate response to the nuclear accidents. Often nurses are the front-line in crises; therefore, a strong plan is necessary to manage nuclear accidents and reducing its fatal consequences. In this paper we focused on the role of nurses during nuclear crisis.

  Results

  To better performance in nuclear crisis, a strong plan and the ability in rapid decision making and talking to the other team members are necessary. Therefore, using the Hospital Incident Command System and knowing its performance play a significant role in nuclear accidents management. At the end, it is necessary to train nurses in various ways, including refresher courses long - term and short-term training workshops for it is distorted medics from the to deal with the nuclear accidents.

  Keywords: Nurse, Preparedness, Nuclear events, Hospital Incident Command System (HICS)
 • Chegeni. Z, *Aliyari. Sh, Pishgooie. SAH Page 10
  Introduction

  Crisis takes place regardless of boundaries and never happens in appropriate time. Armed forces – due to special facilities and equipment are the first respondent people in the scene when a crisis happens. Therefore, the present study investigates the importance of buddy aid teaching to the armed forces at the time of crisis.
   

  Materials and Methods

  This article is a review which is conducted based on library studies and search via Internet databases of Google Scholar, PubMed, SID and Magiran, over the years 2004 to 2017.

  Findings

  Based on the characteristics and special preparations of armed forces, they have the ability to be present in rescue and relief operations, medical treatments and transferring the injured. On the other hand, studies show that trainings have been influential on increasing the level of the function among the armed forces. One of the best ways to save injured and reduce injury intensity is using life-saving Initial measures of self-aid and buddy aid.

  Discussion and Conclusion:

  Higher abilities and better performances of the relief forces in crisis leading to, the more and quicker reducing in amount of damages Therefore, the organization of multi-disciplinary training classes in military organizations using learner-centered teaching patterns with an emphasis on skill based learning, with particular attention to future threats, is proposed periodically at regular intervals.

  Keywords: Crisis, Military Personnel, Teaching
 • Zarurati. M, *Pishgooie. SAH, Farsi. Z, Karbaschi. K Page 17
  Introduction

  The hemodialysis patients experience various problems due to disease side-effects that reduce quality of life. It is especially important to identify and resolve such issues; therefore, the present study aim is evaluation of nursing interventions in order to decrease the some complications in these patients.
   

  Materials and Methods

  This is a review study which is conducted based on online resources including (Elsevier, PubMed, Google Scholar, Magiran, Sciences Direct), library resources and theses by using keyword (Nursing Interventions, Music Therapy, Pruritus, Pain, Relaxation, Hemodialysis, Depression, Massage, NonPharmacological, Complication, Dialysis, Anxiety) over the years 2005 and 2016.

  Results

  The hemodialysis patients encounter with many complications e.g. fatigue, stress, pain in the point of infusion, depression, insomnia, and itching. In nursing, some interventions are used to reduce complications such as Benson relaxation and meditation, self-care education, Yoga, cognitive behavioral group therapy, scent therapy, Follow-up care model, massage with scented oils, Massage therapy, acupressure, electrical stimulation through the skin, Lavender inhalation, rhythmic breathing, planned thought distraction, and physical exercise to reduce the complications, which have turned out to be effective.

  Discussion and Conclusion:

  Base on the common problems and complications of hemodialysis patients, introduction with effective non-pharmacological interventions is recommended to reduce such complications.

  Keywords: Complications, Hemodialysis, Nursing interventions
 • Darabi. A, *Aliyari. Sh, Alipour. O Page 24
  Introduction

  Hyperbilirubinemia is one of the most common neonatal diseases that affect annually 60 to 70 percent of newborn babies. Jaundice should be treated quickly because of the high risks that threaten the fetus. One of the common treatments in our country is traditional treatments. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the effect and effectiveness of traditional Iranian-based therapies on neonatal jaundice.

  Materials and Methods

  This article is a review research which is conducted based on library studies and search via internet databases of Google Scholar, Sid, Pub Med, and Science Direct by jaundice and traditional treatment keywords over the years 2000 to 2015.

  Results

  The results of studies on the effect of traditional medicines on neonatal jaundice have had controversy. In some studies, herbal remedies like Manna oral suspensions, oral drops Cotoneaster, Fumitory extracts, Chicory, Cotoneaster, Jujube in the prevention and treatment of neonatal jaundice have been ineffective but in some other studies with therapeutic and extract Cotoneaster Jujube plus phototherapy were effective in reducing jaundice thus seem to be a definitive statement on this issue deserves further study.

  Conclusion

  The results of the studies indicate that the treatment of jaundice in newborns is not effective with the traditional treatments and the baby should be treated under the supervision of a professional doctor. Since in some studies traditional medicines were combined with conventional treatments such as light therapy, were effective in treating jaundice so if wanted to use these treatments seem it must be associated with current treatments and in such cases it may be recommended with standard products.

  Keywords: Treatment, Traditional Treatment, Jaundice
 • Jafari Golestan. N, *Bagheri. Kh, Mokhtari. Z, Tamizi. Z, Khodaveisi. K Page 31
  Introduction

  Today, ethical philosophy is considered as one of the most influential and popular branches, and in recent decades, attention has been paid to morality.

  Materials and Methods

  This paper is a review study based on the data collected from Google Scholar, PubMed, SID and related research publications, between 2000 and 2013 with keywords. Philosophy, Ethics, Nursing Ethics and Medicine.
   

  Findings

  Nursing leaders felt that it was necessary for the development of philosophy to first define the nursing field. Domain, fields or territory of activity and its effect. Generally, nursing theorists have agreed on four areas for nursing: the person, the environment, health and nursing.

  Discussion and Conclusion:

  The mission of nursing ethics is to introduce and recommend good practices that will help the client, his family, nurse, and other caregivers.

  Keywords: Philosophy, Islamic Iran, Ethics, Nursing Ethics, Medicine
 • Abdi. A, *Seyed Mazhari. M Page 44
  Introduction

  Health economics is a branch of economics with a large share of country’s economy. In fact health care services are one of key factors for cost, investing and employment in any developed economy. So performance of health system has a great impact on whole economy of country. Therefore, health care services are at the center of financial management of economy.
   

  Materials and Methods

  This is review article that was conducted by exploring reliable databases including Google Scholar, SID and also articles published in congresses about hospital economics from 2004 to 2014.
   

  Results

  Among various components of health system, hospital services are the main cause of increasing expenditures in many countries. Intensive care units have the important role in hospital. Because critical care beds are one the most expensive hospital equipment, obviously a large part of hospital budget is allocated to them.

  Discussion and Conclusion:

  Shortage of intensive care beds is one of the key challenges of health system that needs necessary measures to provide more beds. A large part of health system budget goes to critical care units, but by reasonable planning it is possible to reduce the need for overusing these beds and in this way we can save the budget and improve the whole economy.

  Keywords: Health Economy, Hospital, Intensive Care Units
 • Taheri. S, *Nezamzadeh. M, Talaie Shokri. S Page 50
  Background

  Evidence-based cares is a bridge between scientific researches results and their applications in caregiving area as an evidence-based care and play an important role in improving the nursing care quality due to up-to-date nursing care processes and cost-effectiveness for patients. This research aimed to investigate the level of nursing researches references in practice.

  Materials and Methods

  This article is a review which is conducted based on library studies and search via internet databases of Google Scholar, PubMed, SID and Magiran over the years 2008 to 2018 by EvidenceBased, Nursing Researches, Clinical Care keywords.

  Results

  Based on results of studies, using and referring the clinical nurses to evidence-based cares is very low and only 6 nurses (46%) considered their clinical actions based on the results evidence of the researches. Barriers to implementation of evidence-based care from nurses views were i) lack of necessary facilities to apply the research findings (65.3%), ii) lack of sufficient time to implement new believed (64.7%), iii) dissatisfaction from applying the nursing theories (73.4), iv) lack of sufficient time to read researches and articles (62.4%) and, v) lack of organizational culture and lack of nursing managers’ support for applying the research findings in clinics.

  Conclusion

  Base on the evidence-based nursing care, the nurse can make suitable clinical decisions. However, it is difficult to implement evidence-based nursing care but using strategy such as retraining courses and, by managers’ support, equipping the hospitals’ libraries with valid research articles and availability of internet, one can transfer the nursing research findings to clinics.

  Keywords: Evidence-Based, Nursing Researches, Clinical Cares
 • Ahmadi. Y, *Rahmani. A Page 56
  Introduction

  Studies have shown that people with cardiovascular disease have a worse periodontal condition. The aim of this study was to examine the relationship between cardiac arrhythmias and periodontal disease (oral and dental diseases).
   

  Materials and Methods

  This article is a review research which is conducted based on library studies and search via Internet databases of MEDLINE, PubMed, SID and Magiran, over the years 2010 to 2017.

  Results

  Various studies support the effect of periodontal infections on cardiovascular diseases, but it should be noted that these studies are mostly done in men and more studies are needed to get it, especially in women.  Risk factors are common in cardiovascular diseases and dental nerve diseases (hereditary, sex, tobacco).

  Discussion and Conclusion:

    Due to high prevalence of cardiovascular disease and periodontal disease and based on evidences of association between them it’s necessary to preventive and diagnostic acts.

  Keywords: Patient, Heart Disease, Periodontal Disease, Prevention