فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 36، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله مروری
 • سید عباس سیادتی* صفحه 1
  مقدمه

  تمایل به ترک حرفه پرستاری به ‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در نظام سلامت مطرح است. کمبود پرستاران و ترک حرفه، مشکلات بزرگی در خدمت‌رسانی به بیماران، کیفیت مراقبت و هزینه‌های درمانی ایجاد کرده است. هدف مطالعه حاضر، تعیین راهبردی مدیریتی، برای نگهداشت پرستاران بالینی بوده است.

  مواد و روش‌ها:

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed, Science Direct, SID, Google Scholar از سال  2018 - 2000 با کلمات کلیدی پرستار بالینی، تمایل به ترک خدمت، راهبردهای مدیریتی تدوین‌ شده است.

  یافته‌ها:

  ویژگی‌های محیط کار و اصول مدیریتی شامل: بار کاری، تنش شغلی، شیفت کاری، اعتماد به پرستار و روابط بین کارکنان، هماهنگی، آموزش، انگیزش و فرهنگ سازمانی نظیر اخلاق، حمایت، عدالت، مساوات و قدرت کارکنان در تمایل به ماندن در حرفه پرستاری بسیار حائز اهمیت هستند.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  عوامل فردی و ویژگی‌های محیط کاری بر تمایل پرستاران برای ماندن در حرفه پرستاری بسیار موثر است. مدیران پرستاری با در نظر گرفتن شرایط متفاوت کارکنان و بهبود ویژگی محیط کاری، قادر خواهند بود تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و عدم ترک خدمت پرستاران داشته باشند.

  کلیدواژگان: پرستار بالینی، ترک حرفه، راهبردهای مدیریتی
 • نجمه طهماسبی کوهپایه، آرمین زارعیان*، سیدامیرحسین پیشگویی صفحه 7
  مقدمه

  بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که به‌واسطه تغییرات وضعیت هوشیاری، اتصال به دستگاه تهویه مکانیکی و دریافت داروهای آرام‌بخش اغلب قادر به برقراری ارتباط کلامی نیستند کاری دشوار، پیچیده و از اساسی ترین مشکلات پرستاران است. سنجش مناسب درد در این بیماران نیازمند استفاده از یک ابزار معتبر و قابل‌اعتماد است که در آن از شاخص های رفتاری و فیزیولوژیک جهت پایش و ارزیابی درد استفاده گردد. هدف از این مطالعه معرفی ابزار غیرکلامی درد جهت ارزیابی درد در بیمارانی که قادر به برقراری ارتباط کلامی نمی باشند و بررسی مراحل تدوین و بازنگری نسخه های آن و اعتبار‌یابی، روایی و پایایی نسخه‌های ابزار است.

  مواد و روش‌ها:

  مروری ساختارمند با کلمات کلیدی ابزار غیرکلامی درد، اعتباریابی، بخش مراقبت‌های ویژه و درد در پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid, Science Direct, Scopus, Pub med و موتور جستجوی Google Scholar در محدوده زمانی سالهای 2015 - 1990 انجام و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش، مقالات مرتبط و مناسب تحلیل محتوا شدند.

  یافته ها

  ابزارغیر کلامی درد (NVPS) اولین بار توسط ادهر  (Odhner) در سال 2003 بر اساس جایگزینی ابعاد مناسب و مرتبط با نیاز بزرگسالان در ابزارهای موجود جهت بیماران فاقد ارتباط کلامی تدوین شد که حالت صورت، فعالیت، حالت گارد، تغییر در علائم حیاتی (گروه یک فیزیولوژیک) و سایر علائم فیزیولوژیکی (گروه دو فیزیولوژیک) را درجه بندی می کند. وجمن (Wegman)VPS را بازبینی نمود و گزارش داد که در نسخه دوم، گروه تنفسی جایگزین گروه دو فیزیولوژیک سابق شده است. گروه جدید تنفسی شامل درجه بندی سرعت تنفسی بر اساس خط مبنا، میزان اشباع اکسیژن شریانی به عنوان پالس اکسی متری سنجیده و هماهنگی با دستگاه تهویه می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  استفاده از مقیاس درد غیرکلامی (NVPS) برای بیماران بزرگسال در بخش مراقبت ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مسائل ویژه این بخش را مطرح می کند. ارجحیت آن براساس پژوهش های محققان به دلیل وجود شاخص‌های رفتاری، فیزیولوژیکی و رضایت‌مندی پرستاران در سهولت استفاده از آن تایید شد.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، بخش مراقبت های ویژه، درد، مقیاس غیرکلامی درد
 • علی حاجی پور طالبی، ناهید رجایی، مبینا گل محمدی* صفحه 18
  مقدمه

  تغییرات نظام سلامت در سالیان اخیر باعث توسعه چشمگیری در تکنولوژی سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات سلامت شده است و استفاده از سیستم‌های هوشمند در نظام سلامت بخصوص سیستم های هوش مصنوعی اهمیت بیشتری یافته و رو به افزایش است. لذا نیروهای نظام سلامت باید راهکارهایی را جهت افزایش توانایی خود در استفاده از سیستم های هوشمند در نظام سلامت و رفع چالش های آن برگزینند. هدف مطالعه حاضر بررسی چالش ها و راهکار های پیاده سازی سیستم های هوشمند در نظام سلامت می باشد.

  مواد و روش‌ها:

  مطالعه حاضر بصورت مروری _سیستماتیک با جستجوی وسیع پایگاه های اینترنتی، نشریات معتبر، SID PubMed ،Scopus، موتور جستجوگر گوگل اسکولار و کتب مرتبط دراین زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و برای جستجو از زبان ورودی انگلیسی وکلمات کلیدی Health system، Electronic health record، Health Information و ترکیب آنها استفاده شد و محدوده زمانی 1998 تا 2015 برای انتخاب مقالات در نظر گرفته شد. مقالات یافت شده که در حدود 120 مقاله بودند، از این میان حدود 97 مقاله وارد مطالعه شدند و سپس این مقالات از نظر عنوان، چکیده و متن کامل مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از حذف موارد تکراری و نامرتبط، از 22 مقاله مرتبط با پژوهش انتخاب گردید.

  یافته‌ها:

  استفاده ازمنطق و دانش متخصصان در زمان طراحی سیستم‌های هوشمند سلامت و آشنایی کافی متخصصین فناوری اطلاعات فعال، درحوزه سلامت باموضوعات و چالش‌های نظام سلامت، کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد. نقایص موجود در زیر ساخت ارتباطی کشور اعم از عدم پوشش و عدم دسترسی اینترنتی با سرعت مناسب، در برخی نقاط کشور از دیگر چالش‌ها می باشد که وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به عنوان متولی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مکلف گردد که زیرساخت ارتباطی مناسب را در اختیار نظام سلامت قراردهد. از دیگرچالش ها می توان به محدودیت تکنولوژی و هزینه ی سیستم اشاره کرد.

   بحث و نتیجه‌گیری:

  هوشمندسازی نظام سلامت دارای پتانسیل‌های زیادی می باشد؛ اما پیاده سازی موفق سیستم‌های هوشمند درنظام سلامت، علاوه بر توجه به اصول مورد نیاز برای هر سیستم هوشمند دیگر ازجمله توجه به عوامل سازمانی، مدیریتی، اقتصادی، آموزش فنی، مستلزم موارد مطروحه در این مقاله نیز می‌باشد که لازم است توسط فعالان حوزه سلامت در پیاده سازی این سیستم‌ها بکارگرفته شود.

  کلیدواژگان: نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت، اطلاعات سلامت
 • هنگامه حبیبی، نوید اسمعیلی *، مهدی عبداللهی پور، میلاد نصرتی صفحه 24
  مقدمه

  آسم نوعی بیماری التهابی مزمن را‌ه‌ هوایی، توام با تنگی گسترده‌ی مجاری هوایی است و با علائم سرفه، ویزینگ و حمله‌های تنگی نفس مشخص می‌شود. شیوع ویزینگ طی یک سال اخیر در کودکان 6 تا 7 و 13 تا 14 ساله‌ی ایرانی به ترتیب برابر 7.6 و 10.7 درصد می باشد. آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی و اولین علت غیبت از مدرسه و سومین علت بستری کودکان زیر 15 سال در بیمارستان است. مطالعه حاضر با توجه به افزایش میزان شیوع آسم کودکان، در جهان و ایران و اهمیت نقش آموزش در کاهش بستری مجدد کودکان مبتلا به آسم، با تمرکز بر آموزش به والدین توسط پرستاران، صورت گرفته است.

  مواد و روش‌ها:

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای فارسی و انگلیسی و جستجوی اینترنتی با کلید واژه‌هایی مانند آسم، آموزش، کودکان و بستری مجدد، در پایگاه های ‌داده ای مانند Google Scholar, SID, PubMed, Magi ran طی سال های  2017 - 1994 تدوین شده است.

  یافته‌ها:

  درمان‌ها و تشخیص‌های پزشکی بدون استراتژی‌هایی مثل آموزش والدین توسط پرستاران، نمی‌توانند تاثیری در کاهش بستری مجدد داشته باشند. آموزش از طریق لوح فشرده، تاثیر بهتری در بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم نسبت به آموزش گروهی دارد. ویژگی‌های فردی که از کودک مراقبت می‌کند تاثیر به سزایی در بستری شدن مجدد وی دارد. طی مطالعه ای در اسکاتلند، مشخص شد که برنامه ریزی و پیگیری توسط پرستار در مراقبت از کودکان مبتلا به آسم موجب کاهش شیوع بیماری می‌شود به صورتی که میزان بستری از 25 درصد به 8 درصد کاهش پیدا کرد.

  بحث و نتیجه گیری

  یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مولفه‌های مورد نیاز جهت تدوین و اجرای ترخیص ساختارمند کودکان مبتلا به آسم، آموزش درست و اصولی است. این آموزش متناسب با سن، محیط، فرهنگ، شدت بیماری و پروتکل درمانی است. پیشنهاد می‌شود که یک بسته آموزشی کامل به هنگام ترخیص این بیماران به آنان جهت کاهش مراجعه مجدد و کاهش هزینه‌ها داده شود.

  کلیدواژگان: آسم، آموزش، کودکان، بستری مجدد
 • معصومه حسینی *، منیره عبادی، زهرا فارسی صفحه 32
  مقدمه

  پرستار بودن یک فعالیت اخلاقی است و هر تصمیمی که پرستار اتخاذ می‌کند به‌طورمعمول یک بعد اخلاقی دارد. حساسیت اخلاقی به‌عنوان اولین گام در فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی، قبل از این‌که یک فرد بتواند قضاوت اخلاقی داشته باشد لازم و ضروری است. بررسی متون نشان می‌دهد که عوامل مختلفی بر میزان حساسیت اخلاقی تاثیر دارد، یکی از عوامل موثر آموزش اخلاق است، بر این اساس در مطالعه‌ی حاضر سعی شده است تاثیر آموزش بر حساسیت اخلاقی پرستاران بررسی شود.

  روش‌ها:

  این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن، از جستجوی کتابخانه‌ای و اینترنتی در پایگاه‌های اطلاعاتی SID، Pub Med،  Iran Medexو  Google Scholar بین سال‌های 2016-2003 استفاده شده است.

  یافته‌ها:

  وجود حساسیت اخلاقی سبب ارتقاء کیفیت مراقبت و توسعه‌ی عملکرد حرفه‌ای پرستاری می‌شود. حساسیت اخلاقی وقتی زیاد می‌شود که تجربه همراه با یادگیری و توسعه دانش باشد. نتایج اکثر مطالعات نشان می‌دهد، آموزش اخلاق و پیگیری آن تاثیر قابل‌توجهی بر حساسیت اخلاقی پرستاران دارد. همچنین نبود آموزش حیطه اخلاق می‌تواند مانعی برای گسترش اخلاق در حرفه ی پرستاری و حساسیت اخلاق حرفه‌ای شود.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  آموزش دیدن و گذراندن دوره‌های اخلاق در افزایش حساسیت اخلاقی پرستاران موثر است. با توجه به این موضوع نیاز است تا با برنامه‌ریزی مناسب و تدارک برنامه‌های آموزشی مناسب و مداوم، به افزایش و ارتقاء سطح حساسیت اخلاقی پرستاران کمک شود.

  کلیدواژگان: آموزش، پرستاران، حساسیت اخلاقی
 • یزدان احمدی، مینو اسدزندی*، حسین باباتبار صفحه 38
  مقدمه

  بعد معنوی وجودی انسان نقش مهمی در سلامت جسمی- روانی - اجتماعی او بر عهده دارد. برای ارائه مراقبت کل‌نگر، توجه پرستاران به معنویت و "سلامت معنوی"، از اهمیت بالائی برخوردار است. هدف این مطالعه با

  هدف

  تبیین تاثیر معنویت بر کیفیت مراقبت‌های پرستاری انجام شد.

  مواد و روش‌ها:

  این پژوهش کیفی با روش کتابخانه‌ای و مرور غیر سیستماتیک انجام شد. پژوهش‌ها و مقالات در دسترس، درباره ارائه مراقبت‌های پرستاری و تاثیر معنویت از سال 2005 تا 2017 بررسی شدند. با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر "معنویت"، " کیفیت ارائه خدمات به بیماران "، " پرستاران"، " بیمار" در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی Iran Medex،Magi ran ، Iran Doc ,SID, Medline, Scopus, ProQuest, Ovid جستجو انجام شد. با توجه به معیارهای ورود مقالات و نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 33 مقاله فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته‌ها:

  در این پژوهش بررسی شواهد علمی نشانگر نقش مهم معنویت در سلامت، خوب بودن و کیفیت زندگی بیماران و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط پرستاران است. کمک در برآورده شدن نیازهای معنوی بیماران عنصر اساسی مراقبت‌های بالینی شناخته شده است. لازمه‌ی دستیابی به مراقبت حرفه‌ای، توجه به مراقبت‌ها معنوی در پرستاری است.

  نتیجه‌گیری:

  مراقبت معنوی، سلامت و بهزیستی بیمار و خانواده را ارتقا می‌دهد. لازم است در برنامه‌ریزی آموزش پرستاری راهکارهای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای پرستاران برای ارائه مراقبت‌های معنوی، توسط اساتید، مربیان و پژوهشگران فعال پرستاری، موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، پرستاری، معنویت
 • لیلی فروغی، آرمین زارعیان*، سیمین تاج شریفی فر صفحه 45

  مراکز اورژانس به‌عنوان بخشی از سیستم ارائه خدمات سلامت در جامعه نقش مهمی در رضایت‌مندی بیماران ایفا می‌کنند. تقریبا نیمی از بیماران از طریق مراجعه به مراکز اورژانس در بیمارستان بستری می‌شوند؛ بنابراین کیفیت خدمات ارائه‌شده در اورژانس بسیار مهم است. رضایت بیمار یکی از شاخص‌های مهم کیفیت مراقبت است که با توجه به اهمیت آن در مراکز درمانی، در این مقاله به بررسی مطالعات انجام‌شده می‌پردازیم.

  مواد و روش‌ها:

  مطالعه مروری حاضر بر اساس تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری‌شده از مقالات مرتبط با موضوع در بازه‌ی زمانی سال‌های 2017- 2008 از پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی شامل: Scopus، PubMed،SID و Google scholar تدوین شده است.

  یافته‌ها:

  عوامل مختلفی ازجمله نوع خدمات، مدت‌زمان مشاوره و ویزیت پزشک بر رضایت‌مندی بیمار تاثیر دارند. برخورد اولیه، درک عوامل جسمی، محیط فیزیکی اورژانس و خدمات پرستاری، بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی مدیریت بیمارستان هستند. مطالعات نشان می‌دهد افزایش مهارت‌های ارتباطی و استقلال کاری پرستاران، افزایش سن و کاهش میزان سواد بیماران در بالا بردن سطح رضایت‌مندی موثر بوده و ازدحام جمعیت اورژانس یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر رضایت و مراقبت بیمار است.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  رضایت بیماران از نحوه خدمات‌رسانی در اورژانس به عوامل مختلفی وابسته است که بهبود نقاط ضعف در این زمینه علاوه بر افزایش رضایت‌مندی بیماران از میزان شکایت بیماران کاسته و پیامد‌های اقتصادی و شهرت را برای آن مرکز به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: رضایت مندی بیماران، مراقبت پرستاری، بخش اورژانس
 • ناهید رجایی، بهناز لامی*، امیرحسین پیشگویی، هنگامه حبیبی صفحه 52
  مقدمه

  بیماری اسکیزوفرنیا یکی از شدیدترین بیماری های مزمن روانپزشکی است. فرد مبتلا به این بیماری بیشترین میزان مراقبت های خانوادگی را دریافت می کند. تنوع و شدت نقش های مراقبتی خانواده بیماران اسکیزوفرن، می تواند بار روانی زیادی را در مراقبان خانوادگی ایجاد کرده و کارکردهای خانواده را مختل سازد.

  موارد و روش ها:

  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با جستجو در منابع چاپی و الکترونیکی از سالهای2001-2017 در داده پایگاه هایSID، Magiran و Google Scholar ، Science Direct و  PubMedو با استفاده از کلید واژه های اسکیزوفرنیا، مراقبان خانوادگی، بار روانی، کارکرد، بیماران روان، انجام گرفت.

  نتایج

  فشار مراقبتی که خانواده های بیماران اسکیزوفرن متحمل می شوند باعث: اختلال در روابط خانوادگی، محدودیت در فعالیتهای اجتماعی، کار و تفریح، مشکلات مالی و مشکلات جسمی، اضطراب، افسردگی، تضعیف کیفیت زندگی، رفتارهای خشونت آمیز با بیماران می شود. مطالعات حاکی از کارکرد ضعیف این خانواده ها می باشد، بطوری که انسجام و پیوستگی خانواده ی این بیماران و درک اعضای آن از خودشان نیز منجر به بروز مشکلاتی می گردد. خانواده های این بیماران در حل مساله، انجام وظایف و نقش ها، برای برآوردن نیازهای عاطفی و اقتصادی، ارتباطات کلامی و غیرکلامی و پاسخ دهی عاطفی از توانایی کمتری برخوردار هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به مشکلات متعدد مراقبان خانوادگی بیماران اسکیزوفرن، تیم روانپزشکی می توانند از طریق اتخاذ نقش معلم، با ارائه مراقبتهای عاطفی و روانی به این جمعیت آسیب پذیر کمک نمایند. مداخلات درمانی خانواده، به وابستگان بیمار کمک خواهد کرد تا نگرش آنان در مورد بیماری، علائم و نشانه های رفتاری آن تغییر یافته و از شدت استرس و فشار روحی روانی اشان کاسته و سلامتی روان آنها را تامین نماید.

  کلیدواژگان: خانواده، اسکیزوفرنیا، بار روانی، کارکرد
|
 • Siadati SA* Page 1
  Introduction

  Health care staff tendency to leave the profession, is one of the major challenges in that the health system. The lack of nurses and Professional leave have had major problems in patient care, quality care and medical expenses. The purpose of this study was to determine the management strategy for maintaining clinical nurses.

  Material and Method

  This paper is a review article that based on collecting data from library resources and databases PubMed, Science Direct, SID, Google Scholar with the literature review from 2000 to 2018 with keywords clinical nurse, Tendency to leave the profession, management strategies has been developed.

  Results

  Characteristics of working conditions and principles of management such as workload, role stress, work schedule, level of autonomy, and interpersonal relations within organization, coordination, training, motivation and organizational climate such as ethics, support, equality, justice, and power are very important in staying in the nursing profession.
   
  Discussion and Conclusion:

  The individual factors and characteristics of the work environment are very effective for nursing staff to stay in the nursing profession. Nursing managers can have a positive impact on job satisfaction and tendency of clinical nurses to leave the profession with regard to different staffing conditions and the improvement of the work environment.

  Keywords: Clinical Nurse, Leave the profession, Management Strategies
 • Tahmasbi kouhpaie. N, Zareiyan. A, *Pishgooie. SAH[ Page 7
  Introduction

  Pain evaluation in patients in the intensive care unit who are not often able to communicate verbally due to changes in level of consciousness, connection to the mechanical ventilation and receiving sedative medications, is a difficult and complex task and one of the most important problems of nurses. Appropriate pain measurement in these patients requires the use of a valid and reliable Scale in which behavioral and physiological indicators are used for monitoring and assessing pain. The purpose of this study is to introduce a non-verbal pain Scale for evaluating pain in patients who are not able to communicate verbally, and to review the stages of the edition and revision of its versions and validation, validity and reliability of the Scale versions.

  Materials and Methods

  A Structural overview with words Non-verbal pain tool, Accreditation, Intensive Care Unit, Pain was carried out in the databases Ovid, Science Direct, Scopus, PubMed, and the Google Scholar search engine the period of time from 1990 to2015, and then, content analysis was done on appropriate and relevant articles based on the relevance of the articles with the subject of the research.

  Results

  Nonverbal pain scale (NVPS) was first developed by Ohdner in 2003 based on the replacement of appropriate dimensions and relevant with adult needs in scales available for patients without verbal communication which grades the state of the face, activity, guard status, change in vital signs (physiological group 1) and other physiological symptoms (physiological group 2). Vegman revised the NVPS and reported that in the second version, the respiratory group has been replaced the with the former physiologic group two. The new respiratory group includes respiratory rate gradation based on the baseline, arterial oxygen saturation as an estimated pulse oximetry, and ventilator compliance.

  Discussion and conclusion:

  Non-verbal pain scale (NVPS) is of particular importance for adult patients in intensive care units because it raises special issues of this unit. Its priority was confirmed based on researchers' researches due to the behavioral and physiological indices and satisfaction of nurses because of ease of use.

  Keywords: validation, pain, Intensive care unit, Non-verbal pain scale
 • Haji Pour Talebi A, Rajai N, Gol Mohammadi M* Page 18
  Introduction

  Changes in the health system have led to significant improvements in health technology in recent years and this also improves the quality of health services and the use of intelligent systems in the health system, especially artificial intelligence systems, is becoming more and more important. Therefore, the health system staff should choose strategies to increase their ability to use intelligent systems in the health system and to solve their challenges. The purpose of this study is to investigate the challenges and strategies for implementing intelligent systems in the health system.

  Methods

  The present study was a systematic overview with a comprehensive search of web sites, validated journals, SIDs, PubMed, Scopus, Google Scholar search engine and related books in this area. Basic approaches to the implementation of intelligent systems Especially the expert system and artificial neural network were presented in the health system. To search the English input language and key words, the Health system, Intelligence, Electronic health records, Challenges and solutions, and their combination, were used and the time range from 1998 to 2015 was considered for the selection of articles. The articles were about 120 articles, of which about 97 articles were included in the study, and then these articles were evaluated in terms of title, abstract and full text. After removing repetitive and unrelated, about 22 articles related to Research was selected.

  Results

  Using the knowledge and knowledge of specialists when designing intelligent health systems and the familiarity of IT professionals with health issues and health challenges, which will help with interdisciplinary courses. The deficiencies in the country's communications infrastructure, including lack of coverage and Internet access at certain speeds in some parts of the country, are among the other challenges that the Ministry of Communications and Information Technology, as the developer of communications infrastructure development, is required to provide the appropriate communication infrastructure to the health system. Other challenges include the limited technology and cost of the system.
   

  Conclusion

  Intelligent health system has many potential. But successful implementation of intelligent systems in the health system, in addition to paying attention to the principles needed for any other intelligent system, including the consideration of organizational, managerial, economic, and technical factors, also requires the items mentioned in this article, which is required by the field activists Health in the implementation of these systems.il.com

  Keywords: Health System, Electronic Health Record, Health Information
 • Habibi H, Esmaili N*, Abdollahipour M, Nosrati M Page 24
  Introduction

  Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that is characterized by symptoms of coughing or wheezing, shortness of breath. Asthma is the most common chronic disease in childhood and the first cause of absence from school. Asthma is the third leading cause of hospitalization for children under the age of 15 years. The incidence of wheezing in Iran over a recent year in children ages 6 to 7 and 13 to 14 years old is 7.6% and 10.7%, respectively.
  The study was conducted considering the importance of the prevalence of children's asthma in the world and Iran and the role of nursing education in reducing the rehospitalization of children.

  Material and Methods

  This is a review study that is conducted based on online resources including (PubMed, Google Scholar, Magiran, and Sciences Direct), library resources and theses by using keyword (nursing education, asthma, and hospitalization) over the years 1994 and 2017.

  Results

  Medical treatments without effective strategies such as nursing education cannot have an effect on re-admission. Education by multimedia has a better impact on improving the quality of life of children with asthma. The caregiver characteristics of the child have a profound effect on her readmission. In a study in Scotland, it was found that nurse planning and follow-up in the care of children with asthma reduced the incidence of the disease, with hospitalization decreasing from 25% to 8%

  Discussion and Conclusion:

  nursing education is one of the most important components in discharge from hospital. This training is appropriate to age, environment, culture, severity of disease and treatment protocol. It is suggested that a complete training package be issued to these patients when they are discharged to reduce their re-admission and reduce costs.

  Keywords: Nursing Education, Asthma, Re- Hospitalization
 • Hosseini M, Ebadi M *, Farsi Z Page 32
  Introduction

  Nursing is an ethical activity and every decision a nurse adopts normally has a moral dimension. Moral Sensitivity as a first step in the ethical decision-making process, before a person can make a moral judgment it is necessary. Reviewing the literature suggests that various factors affect the level of ethical sensitivity, one of effective factors is education. Accordingly, in this study, the effect of training on nurses' ethical sensitivity has been studied.

  Methods

  This is a review article. For the formulation it, library studies and online search in databases (Google Scholar, Iran Medex, PubMed and SID) between 2003 and 2016 was done.

  Findings

  The existence of ethical sensitivity increases the quality of care and development of nursing professional practice. Moral sensitivity increases when it comes to learning and developing knowledge. The results of most studies show that ethics education and its pursuit have a significant impact on the ethical sensitivity of nurses. Also, the lack of ethics education can hinder the development of ethics in the nursing profession and the sensitivity of professional ethics.

  Discussion and Conclusion:

  Learning and attending ethical courses is effective in increasing the ethical sensitivity of nurses. With this in mind, it is necessary to increase the level of ethical sensitivity of nurses by planning appropriately and providing appropriate and continuous training programs.

  Keywords: education, nurses, ethical sensitivity
 • Ahmadi Y, Asadzandi M*, Babatbar H Page 38
  Introduction

  "The spiritual dimension of human existence" plays an important role in his physical-psycho-social health. Nurses' attention to spirituality and "spiritual wellbeing" is very important for providing holistic care. The aim of this study was to determine the effect of spirituality on the quality of nursing care.

  Materials and Methods

  This qualitative study was conducted with "library method" and "non-systematic review". Researches and available articles were reviewed from 2005 to 2017 on the provision of nursing care and the impact of spirituality. The search was performed by using the keywords: "spirituality", "the quality of patient service", "nurses", "patient" in Iranian medex internal files, Magi ran, Iran Doc. SID, Medline, Scopus, Pro Quest, Ovid. According to the inclusion criteria and targeted sampling, 33 Persian and English articles were reviewed.
   

  Findings

  In this research, the study of scientific evidence indicates the important role of spirituality in health, goodness and quality of life of patients and the quality of services provided by nurses. Assistance in meeting the spiritual needs of patients is an essential element of clinical care. Paying attention to spiritual care in nursing is necessary for achieving professional care.
   

  Conclusion

  Spiritual care increases the health and well-being of the patient and the family. In the planning of nursing education, paying attention to "nursing professional competency enhancement strategies" is necessary for providing spiritual care, by professors, instructors and active nursing researchers.

  Keywords: Quality of care, nursing, spirituality
 • Foroughi L, Zareian A, Sharififar ST Page 45
  Introduction

  Emergency centers play an essential role in patients' satisfaction as part of a community health service system. About half of patients get hospitalized in the hospital through going to emergency centers. Therefore, the quality of the services provided in the emergency centers is of high importance. Patient satisfaction is one of the important indicators of the quality of health care. Due to its importance in health care centers, this article reviews the conducted studies.

  Materials and Methods

  Using an integrated review study of all relevant articles during 2004-2017, and based on the data collected from the integrated search in the internal and external databases such as Scopus, PubMed SID, and Google scholar were investigated and analyzed.

  Findings

  Various factors such as type of service, duration of counseling, and physician office visit have an impact on patient satisfaction. Initial encounter, understanding physical factors, the physical environment of emergency centers, and nursing services are an integral part of hospital management strategy. The results show increased communication skills and nurses' autonomy, aging, and reducing the patients' literacy rate are effective in raising the level of satisfaction. Population congestion in emergency centers is another factor affecting patient's satisfaction and care.

  Discussion and Conclusion:

  Patients' satisfaction of serving in emergency centers depends on various factors by which, in addition to increasing patients 'satisfaction, improvement of weaknesses in this area, reduces patients' complaints and leads to economic consequences and reputation for that center.

  Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Emergency Department
 • Rajai N, Lami B, Pishgooie AH, Habibi H Page 52
  Introduction

  Schizophrenia is one of the most severe chronic diseases in psychiatry. The person with this disease receives the highest level of family care. The diversity and severity of family care roles in schizophrenic patients can create a lot of psychological burden in family caregivers and disrupt family functioning. The purpose of this study is to status of psychological burden and the role of family careers in patients with schizophrenia.

  Material and methods

  This study is a review article that was searched in electronic and paper sources for year 1990-2017 in SID, Magiran, and Google Scholar, Science Direct and PubMed databases. The key words of schizophrenia, family careers, psychological burden, function, mental patients was used.

  Results

  The caring pressure for families of schizophrenic patients causes disorders of family relationships, restrictions on social activities, work and recreation, financial problems and physical problems, anxiety, depression, poor quality of life, violent behavior with patients. Studies have shown that these families have poorly functioning, so that the coherence and consistency of the family of these patients and the understanding of their members of their own will also lead to problems. The families of these patients are less capable of solving the problem, performing tasks and roles to meet the emotional and economic needs, verbal and nonverbal communication, and emotional response.

  Discussion and Conclusion:

  Psychiatric team can help the vulnerable population by providing emotional and psychological care through the role of the teacher. Family therapy interventions will help the patient's relatives to change their attitude towards the disease, its signs and symptoms, and to alleviate stress and psychological stress, and provide them with mental health.

  Keywords: Family, Schizophrenia, Psychological, Burden, Function