فهرست مطالب

دامداران ایران - پیاپی 11 (آبان ماه 1379)
 • پیاپی 11 (آبان ماه 1379)
 • 69 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/08/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نمایشگاه تبلور توانمندی ها
  صفحه 4
 • نمایشگاه های دامپروری فراخوان علم و تجربه
  صفحه 6
 • صنعت دامپروری نیاز به برنامه ریزی مدون دارد
  صفحه 10
 • خودکفایی در فرآورده های پروتئینی؛ تلاشی که...
  صفحه 13
 • نظری بر منظر حال
  صفحه 16
 • دامپروری آذربایجان شرقی؛ در پیچ و خم مشکلات
  صفحه 20
 • انگل های دامی؛ راه های شناسایی و درمان آن
  صفحه 26
 • راه های تغذیه گاوهای شیری
  صفحه 29
 • پروتئین های محافظت شده در نشخوارکنندگان
  صفحه 37
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 42
 • آشنایی با ویژگی نژادهای بومی گوسفند ایرانی
  صفحه 47
 • از میان نامه های شما
  صفحه 51
 • قیمت های جهانی شیر و اثرات آن در برنامه های...
  صفحه 54
 • خصوصیات رفتاری گوسفندان
  صفحه 59
 • اخبار دامپروری
  صفحه 63
 • جدول دامپروری
  صفحه 65