فهرست مطالب

آینده پژوهی دفاعی - پیاپی 13 (تابستان 1398)
 • پیاپی 13 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی خاتمی، ابراهیم انوشه* صفحات 7-39
  این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل وضعیت فعلی منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه هسته ای ایران صورت پذیرفته است. در این راستا از ابزار نظریه بازی ها استفاده شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. فرضیه پژوهش عبارتست از اینکه در آینده نزدیک ایران استراتژی های مبتنی بر توسعه برنامه هسته ای و خروج از برجام و رژیم صهیونیستی استراتژی های مبتنی بر جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت های هسته ای ایران را در پیش خواهند گرفت. از یافته های پژوهش می توان دریافت که تمامی حالات مربوط به خروج از برجام و توسعه، نسبت به حفظ وضعیت موجود و حفظ وضعیت موجود نسبت به پایبندی به برجام و عدم توسعه و همچنین پایبندی به برجام و عدم توسعه نسبت به برخورد نظامی ترجیح دارد. از سوی دیگر، راهبرد کلی رژیم صهیونیستی جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت های هسته ای ایران، حتی به قیمت جنگ (محدود یا سراسری) می باشد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، برنامه هسته ای، برجام، منازعه
 • فرزانه میرشاه ولایتی*، فرهاد نظری زاده صفحات 41-68
  دنیای فناوری امروزه چنان در حال تغییر است که اطلاع از این تغییرها، هماهنگی و پاسخ مناسب و به موقع به آن ها، یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان های مختلف شده است. در راستای حل این چالش، سازمان ها نیازمند دیدبانی و رصد تحول‏های فناورانه و اقدام مقتضی برای مواجهه با این تحول‏ها هستند. از این رو، هدف این پژوهش، ارایه الگوی عمومی دیدبانی شامل فرایند (گام ها) و ساختار (عناصر، اجزاء و روابط بین  آن ها) است. در این راستا، پس از بررسی الگو های مختلف پویش، آگاهی، رصد و دیدبانی فناوری، با تلفیق الگو های موجود، به روش فرا ترکیب، الگوی عمومی دیدبانی فناوری مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید. در واقع، از آن جا که الگو های موجود مرتبط با موضوع اطلاع از تحول‏های فناورانه، هر یک به جنبه‏ای از بحث مورد  نظر پرداخته اند، ارزش افزوده ی این تحقیق، بهره گیری از نقاط قوت هر الگو و ارایه‏ی چارچوب اولیه ای به نسبت کامل با لحاظ تمام عناصر، روابط و گام ها است. از جمله نقاط قوت این الگو اولیه می توان به تقسیم فرایند دیدبانی به سه مرحله ی پیشین، اصلی و پسین و تعیین عناصر، اهداف، زیر ساخت های اصلی دیدبانی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: دیدبانی فناوری، پویش محیط، آگاهی فناوری، رصد فناوری
 • وحید شادرام*، حمید بیگدلی، حمید همت صفحات 69-88
  تروریسم یکی از مسائل و مشکلات مهم در سراسر جهان است. گروه های تروریستی با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک اقدام به عمل می نماید. بررسی اقدامات تروریستی و نتایج منفی که برای دولت ها به همراه می آورد کمک می کند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی تصمیم گیری های آنها را بهتر مورد بررسی قرار دهیم و گامی در جهت کاهش این وقایع در آینده برداریم. در این مقاله، برای تحلیل رفتار متقابل موجود میان این دو گروه، از نظریه بازی ها استفاده شده است. باتوجه به بحث پیوستگی زمان در دنیای واقعی، مدل بازی دیفرانسیلی، به کار گرفته شده است تا بوسیله آن مسائل در حال وقوع را به صورت پیوسته و در طول یک بازه زمانی مدل کرده و نتایج واقعی تر را ارائه داد. در این پژوهش ابتدا عوامل تاثیرگذار و اهداف مورد نظر دولت و گروه تروریستی مدل سازی شده است. سپس مدل بازی و معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن شرح داده شده است. با انجام این کار، میزان هزینه نظامی و میزان تجهیزات نظامی تعادلی در وضعیت راهبرد مارکفی به دست می آید. سرانجام، با استفاده از تحلیل عددی و تخصیص مقادیر منطقی به هرکدام از متغیرهای اثرگذار در تعادل، تحلیلی از نحوه تغییر هزینه های تعادلی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: بازی دیفرانسیلی، تروریسم، تعادل نش، راهبرد مارکفی
 • سکینه بیگی*، الهام حسین زاده صفحات 89-110
  وقوع بلایای طبیعی و غیرطبیعی سالانه جان و مال انسان های زیادی را در سراسر جهان تهدید می کند. یکی از اقدام های اولیه در فاز پاسخ به چنین وقایعی، انتقال افراد سالم از مناطق حادثه دیده به اردوگاه ها است. هدف از این تحقیق، ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط برای تعیین بهترین مکان اردوگاه ها و مسیر حرکت وسایل امدادی بین نقاط آسیب دیده و محل های اسکان افراد است. در عملیات انتقال افراد، عدم قطعیت فازی در زمان های حمل و نقل، مقدار تقاضای نقاط حادثه دیده، زمان خدمت رسانی و پنجره زمانی در نظرگرفته شده است. در این تحقیق، ابتدا مقدار بهینه مجموع زمان های رسیدن وسایل نقلیه به اردوگاه ها در شرایط بدبینانه محاسبه شده است. سپس این مقدار به عنوان کران بالای محدودیت زمان در مدلی با هدف کمینه سازی هزینه موردانتظار آسیب وارد شده به افراد و وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است. هزینه ذکرشده با توجه به امنیت هر یک از مسیرها در حرکت از انبار به نقاط حادثه دیده و از نقاط حادثه دیده به اردوگاه ها محاسبه شده است. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، مدل بر روی یک مثال تصادفی اجرا شده است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای برنامه ریزی پاسخ به وقوع بحران های احتمالی پدافند عامل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لجستیک اضطراری، مسیریابی و مکان یابی، اردوگاه های غیر نظامیان، عدم قطعیت، امنیت مسیر
 • حسین قنبری عموقین، عباسعلی رستگار*، داود فیض صفحات 111-141
  تحولات دهه های اخیر در عرصه ی فناوری های دفاعی و همچنین اندیشه ی دفاعی مانند گسترش جنگ سریع هواپایه، جنگ شبکه ای و در کنار آن ظهور رسانه های آزاد مجازی و دسترسی همگانی به آنها، چهره ی جنگ ها را دگرگون ساخته است. این دگرگونی خصوصیاتی جدید برای جنگ ها به دنبال داشته است. از سویی دیگر؛ جنگ از جمله پر چالش ترین عرصه های تصمیم گیری برای نوع بشر است. پیشرفت فناوری و تحول نوع جنگ، باعث شده فرماندهان برای گرفتن تصمیمات مهم، در تنگنای زمانی قرار بگیرند. با توجه به ماهیت پیچیده ی جنگ و دشواری تحلیل سریع محیط آن برای مغز و ذهن انسان، استفاده از روش های مدل سازی رایانه ای برای کمک کردن به فرماندهان ضروری است که در واقع یکی از این روش ها پویایی سیستم ها است. در واقع، به کارگیری رویکرد پویایی سیستم ها در تحلیل و آینده پژوهی مسائل راهبردی دفاعی، نمی تواند یک رویکرد مستقل صرف باشد و باید از آن برای تکمیل روش هایی مانند بازی جنگ یا سناریونگاری بهره برد. در این پژوهش سعی شده است تا روش پویایی سیستم ها برای اجرای مدل های ذهنی خبرگان درباره ی مساله ی جنگ احتمالی ایران و عربستان به کار ببرد. در همین حین با یک رویکرد کیفی، محقق دشواری های به کارگیری این روش برای مسائل راهبردی دفاعی را بر شمرده و در نهایت پیشنهاداتی برای مدل سازی بهتر این مسائل با پویایی سیستم ها ارائه داده است.
  کلیدواژگان: پویایی سیستم ها، آینده پژوهی، سناریونگاری، بازی جنگ
 • احمد عسکری* صفحات 143-168
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ظرفیت جذب در سازمان های دانش بنیان دفاعی با رویکرد آینده پژوهی می باشد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده که در مرحله نخست مطالعه ای کیفی (آینده پژوهی- دلفی) و مدل پژوهش جهت بررسی کمی در مرحله بعد طراحی شده است. به منظور بررسی ابعاد و مولفه ها پیشنهادی مدل اولیه از جامعه آماری شاملخبرگان دانشگاهی، مدیران و روسا استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی مدل پیشنهادی از جامعه آماری شامل کارکنان سازمان های دانش بنیان دفاعی واقع در استان های تهران و البرز (تعداد 300 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری Excel 2013، SPSS 24،Smart-PLS استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پرسش نامه پژوهشگر ساخته با 9 بعد، 38 مولفه تهیه گردید. برابر نتایج بدست آمده از مدل پژوهش می توان بیان کرد که مدل پیشنهادی مورد تایید بوده و همچنین بر اساس شدت تاثیر بین مولفه های مدل در جدول 6، تشخیص بر عملکرد مطلوب، جذب بر عملکرد مطلوب به ترتیب کمترین ضریب تاثیر را دارند. در حالیکه محیط بیرونی بر عوامل سازمانی و محیط بیرونی بر یکپارچگی، تحول، پیکربندی بیشترین ضریب تاثیر را دارند. همچنین تاثیر بهره برداری بر عملکرد مطلوب، تاثیر جذب بر عملکرد مطلوب، تاثیر تشخیص بر عملکرد مطلوب در سطح اطمینان 95 درصد (سطح معناداری 5 درصد) معنادار نمی باشند.
  کلیدواژگان: ظرفیت جذب، سازمان های دانش بنیان دفاعی، آینده پژوهی
|
 • Mehdi Khatami, Ebrahim Anoosheh * Pages 7-39
  This study aims to examine and analyze the current state of Iran-Israel conflict over Iran's nuclear program. In this regard, the game theory tool has been used. The present research is descriptive-analytical in terms of its purpose and in terms of the nature of the research. According to the statements of the leader of the revolution that it is impossible to retreat from the nuclear positions and to continue the path that has been made in Iran's nuclear program, one can conclude that all the states of exit and development, rather than maintaining the status quo and maintaining the status quo Preferring to adherence to non-development, as well as adherence to development and non-development, is preferable to military confrontation. On the other hand, Israel's overall strategy is to prevent the development and shutdown of all Iranian nuclear activities, even at the expense of war (limited or global). Also, the results of this study showed that the game at the point is temporarily stopped and, as a result of the theory of games, the state is the point of equilibrium of the game, this includes Iran's withdrawal from the nuclear program and the development without limitation of the nuclear program, and support the increase of all-round pressures And unilateral and multilateral economic sanctions combined with a limited military strike on Israeli nuclear and military installations.
  Keywords: Iran's nuclear program, Fulfillment, Game Theory. Conflict
 • Farzane Mir Shahvelayati *, Farhad Nazarizadeh Pages 41-68
  Nowadays, technological world is changing so fast that one of various organizations challenge is about getting informed and responding appropriately to them. In order to manage this challenge, organizations need to scout technological changes. As a result, this paper tries to introduce a generic model including the process (steps) and structure (components and their relations). In this regard, by studying and synthesizing the existing models about technology scanning, intelligence, scouting and monitoring, we try to develop a generic model. For this purpose, meta-synthesis methodology adopted. In order to measure our model reliability, we use the triangulation technique, which its tree angles are: literature review, case study and questionnaires. In fact, as existing models are not comprehensive and discuss just about one or some aspects of the technology scouting, the main value added of this paper is about leveraging positive aspects and strength points of each model in order to introducing a relatively comprehensive framework which includes all the components, relations and steps to do a perfect technology scouting. According to our finding three main variables in technology scouting model are: environmental specifications, organizational characteristics and technology dimensions. In addition, we found that in structural model, there are two main types of technology scouting: scanning and targeting. Deciding about appropriate structure depends to the above-mentioned variables. Finally inspired by technology foresight, we divided technology scouting into three main part: pre scouting, main scouting and post scouting. Each part has its own characteristics and steps.
  Keywords: Technology scouting, Environmental Scanning, Technology Intelligence, technology monitoring
 • Vahid Shadram *, Hamid Bigdeli, Hamid Hemmat Pages 69-88
  Terrorism, one of the most trouble-causing issues around the world, by spreading violence and threats tries to achieve its political, ideological, and religious objectives. Analyzing terrorist actions and possible consequences assist researchers to deeply investigate how terrorists make decisions to decrease potential expenses. In this research, to analyze the actions which are taken by each group and also the interaction among them, game theory is employed. Due to the paramount importance of the continuity of time in the real world, differential game model is employed so that accurate results are more possible to achieve. In this research, first, the crucial factors and objectives for both the government and terrorist are modelled. Then the model of the game and Hamilton-Jacobi-Bellman equation are presented. By doing so, military spending and the stock of armaments in equilibrium in Markovian model are analyzed. Finally, the numerical analysis of this model, which shows how they change with respect to these variables, by allotting appropriate amounts to each effective variable in the equilibrium is presented.
  Keywords: Differential Game, Terrorism, Nash equilibrium, Markovian Strategy
 • Sakine Beigi *, Elham Hosseinzadeh Pages 89-110
  The occurrence of natural and unnatural disasters threatens the lives of many people around the world every year. Disaster response consists of some elements such as transferring of healthy people from the affected areas to the camps. The purpose of this study is to provide a mixed-integer linear mathematical programming model for determining the best location of camps and the route of vehicles between affected points and camps. In the transfer operation, fuzzy uncertainties of transportation time, the amount of affected points' demand, the time of service, and the time window are considered. In this research, the optimal amount of arrival time of vehicles to camps is calculated in pessimistic conditions. Then this amount is considered as the time limitation in a model to minimize the expected cost of damage to people and vehicles. The cost has been calculated with regard to the security of each route from the warehouse to the affected points and from the points to the camps. To illustrate the performance of the proposed model, the model is implemented on a random example. The results of this research can be used as a model for planning the response of the possible crisis of the operating defense.
  Keywords: Emergency logistics, routing, locating, civilian camps, Uncertainty, path safety
 • Hosein Ghanbari Amoghien, Abbasali Rastgar *, Davood Feiz Pages 111-141
  Recent developments in decades of defensive technologies, as well as defensive thinking, such as the spread of a quick war on the planet, the network of warfare, and the emergence of free and open access to the virtual media have transformed the face of the wars. This transformation has led to new features for wars. War is one of the most challenging arenas of decision making for mankind. The advancement of technology and the evolution of war have forced commanders to make important decisions in short periods. Due to the complex nature of war and difficaulty of the fast analysis of its environment for human mind, its nessecary for commanders to use computer modeling methods to making better decisions. One of these methods is System Dynamics. Its important ability is calculating simultaneous effect of many variables on each other. In this Research the researcher tried to use system dynamics for executing the causal models of experts on the I.R.I and K.S.A Military conflict issue. Along with that, with a qualitative approach, the researcher reports the difficaulties of applying SD for strategic security and defensive issues and at the end, makes some suggestions for better modeling of these issues.
  Keywords: system dynamics, Futurology, Scenario forecasting, wargaming, comparative study
 • Ahmad Askari * Pages 143-168
  The main purpose of this study is to present a model of absorptive capacity in defense based knowledge organizations with a future research approach. The research method is an exploratory mixture designed in the first stage of qualitative study (Delphi futures) and the research model is designed for quantitative study in the next stage. Statistical population including academic experts, managers and heads were used to investigate the proposed dimensions and components of the initial model. The statistical population of the study consisted of the staff of defense based knowledge organizations located in Tehran and Alborz provinces (300 people) using simple random sampling method. The research method was descriptive-survey and data gathering tool was a questionnaire. Data analysis was done using Excel2013, SPSS24, Smart-PLS statistical software. Based on the theoretical and research background of the researcher-made questionnaire with 9 dimensions, 38 components were prepared. According to the results obtained from the research model, it can be stated that the proposed model is approved and also based on the intensity of impact among the model components in Table 6, detection on desirable performance, absorption on desirable performance have the lowest impact coefficient, respectively. While the external environment has the most influence on organizational factors and the external environment on integration, transformation, configuration. Also, the effect of operation on desirable performance, absorption on desirable performance, and the effect of diagnosis on desirable performance at 95% confidence level (5% significance level) were not significant. Absorption Capacity, Knowledge Base of Defense Organization, Future Studies
  Keywords: Absorption Capacity, Knowledge Base of Defense Organization, Future Studies