فهرست مطالب

علوم رایانشی - پیاپی 14 (پاییز 1398)
 • پیاپی 14 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم هاشم زاده، احمدبراآنی دستجردی، علیرضا خلیلیان صفحه 1

  آزمون نرم‌افزار از فعالیت‌های مهم چرخه حیات نرم‌افزار است که برای بهبود کیفیت نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کاهش هزینه‌های آزمون، محققان سعی کرده‌اند که آن‌را خودکار نمایند. اما آزمون به اوراکل نیاز دارد و خودکارسازی تولید اوراکل نیز لازم می‌شود. اوراکل روالی برای تولید خروجی مورد انتظار و تعیین اجرای موفق نرم‌افزار حین آزمون است. برای تولید خودکار اوراکل آزمون باید رفتار نرم‌افزار مدل‌سازی شود و دامنه ورودی به خروجی نگاشت یابد. این کار معمولا ازطریق ساخت مدل یادگیری روی نمونه های آزمایشی صورت می‌گیرد. اما گاهی داده‌ها جزئیات کافی ندارد تا مدل، رفتار دقیق را یاد بگیرد و دقت تولید اوراکل کاهش می یابد. برای حل این مشکل، در این مقاله، روشی بهبودیافته برای تولید خودکار اوراکل آزمون ارائه می‌شود. این روش اطلاعاتی از پوشش کد نرم‌افزار تحت آزمون استخراج می‌کند. سپس آن‌را به مدل یادگیر تزریق می‌نماید تا جزئیات بیش‌تری در اختیار مدل قرار گیرد و دقت پیش‌بینی افزایش یابد. روش پیش‌نهادی بااستفاده از برنامه‌های تی‌کس و اسکجول از مجموعه محک زیمنس مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آزمایش‌ها روش پیشنهادی روی برنامه تی‌کس دقت 95/97 و روی برنامه اسکجول دقت 27/60 نشان داد. روش پیش‌نهادی به مشخصات کامل نرم‌افزار تحت آزمون نیاز ندارد. پس کافی است اطلاعات مربوط به نوع و تعداد متغیرهای ورودی برنامه تحت آزمون مهیا باشد. به این ترتیب میزان دخالت انسانی در تولید خودکار اوراکل آزمون کاهش می‌یابد.

 • ارائه یک معماری برای تعامل پویا بین وب سرویس ها براساس پایگاه داده فعال
  مهدی سخایی نیا صفحه 2

  معماری سرویس‌گرا به‌عنوان راه‌حلی بر یکپارچه‌سازی در سیستم و سازمان‌ها مورد توجه می‌باشد. براساس این معماری امکانی فراهم گردیده که توسعه نرم‌افزارهای فراهم کننده سرویس به‌صورت جداگانه و مستقل از توسعه نرم‌افزارهای سرویس‌گیرنده انجام می‌گیرد. اما سرویس‌های لازم در زمان توسعه نرم‌افزار و به‌صورت ایستا مشخص می‌گردد. گرچه امکان جستجو و اجرای سرویس در فراهم‌کنندگان سرویس وجود دارد، اما باید هم سرویس‌گیرنده و هم سرویس‌دهنده دانش لازم درباره همدیگر را داشته باشند. این امر احتمال تعامل پویای زمان اجرای فراهم‌کننده سرویس و استفاده کننده را کاهش می‌دهد. در این پژوهش معماری رویدادگرا برای مشکل تعامل پویای فراهم کننده و استفاده کننده از سرویس مبتنی بر پایگاه داده فعال ارائه شده است. ارزیابی کیفی براساس معیارهای مطرح شده نشان داد روش ارائه شده با انتخاب و ترکیب وب‌سرویس‌ها به‌صورت خودکار، پویا و در زمان اجرا، امکان تعامل بین سرویس‌گیرنده و فراهم‌آورنده سرویس را فراهم می‌نماید.

 • پردازش شی ءگرای تصاویر سنجش از دور با توان تفکیک مکانی بالا و ابرنقاط لایدار با هدف استخراج ساختمان برای تهیه نقشه حدنگار شهری
  مهدی خوش برش ماسوله، مهدی آخوندزاده هنزایی، مهدی حسنلو، سعید صادقیان صفحه 3

  امروزه پردازش تصاویر ماهواره‌ای (سنجش از دور) از جمله مهم‌ترین راهکارهای تهیه اطلاعات مکانی پایه از شهرها به‌حساب می‌آید. به دلیل اهمیت نقشه‌های حدنگار شهری که دربرگیرنده اطلاعات مکانی ساختمان‌ها است و نقش موثری که در برنامه‌ریزی‌های توسعه زیرساخت‌های ملی و مدیریت کاربری اراضی دارد، ارائه روشی کارآمد جهت تهیه این نقشه‌ها بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره‌ای ضروری است. در این زمینه، استفاده از ابرنقاط لایدار به دلیل ارائه اطلاعات ارتفاعی به همراه تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا به دلیل شناسایی مطلوب محدوده ساختمان و تفکیک ساختمان از سایر عوارض دارای کاربرد فراوان می‌باشد. اما پردازش این داده‌ها به‌صورت ترکیبی، همچنان دارای چالش‌های مهمی در انتخاب راهبردی تلفیق داده‌ها به‌ویژه در استخراج ساختمان‌هایی با شکل هندسی پیچیده می‌باشد. هدف از مقاله حاضر، ارائه راهکاری کارآمد مبتنی بر پردازش شی‌ءگرای تصاویر سنجش از دور و ابرنقاط لایدار به‌صورت ترکیبی، جهت استخراج ساختمان با شکل هندسی پیچیده و با هدف تهیه نقشه حدنگار شهری است. نتایج به دست آمده بر روی تصاویر سنجنده WorldView-2 و ابرنقاط لایدار برای قسمتی از شهر ایندیاناپولیس ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد ساختمان‌هایی با ساختارهای ساده‌تر با جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) کمتر و ساختمان‌های دارای پیچیدگی بیشتر دارای جذر میانگین مربعات خطای بیشتری هستند، اما در مجموع نتایج نشان‌دهنده دقت بالای روش تحقیق جهت استخراج ساختمان برای تهیه نقشه حدنگار شهری است به نحوی که الگوریتم پیشنهادی دقت قابل قبولی را ارائه می‌دهد. الگوریتم پیشنهادی توانسته است، نقشه ساختمان‌ها را با میانگین معیار تمامیت 94% و معیار صحت 98% ایجاد کند.

 • تحلیل عوامل موثر بر قیمت گذاری برنامک های موبایل در ایران
  سیداکبر مصطفوی، وحیده کارگران بافقی صفحه 4

  این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل در ایران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان بازار برنامک‌های موبایل در شهر تهران هستند. جهت شناسایی، گزینش و غربال‌سازی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری و شناسایی معیارهای ارزیابی این عوامل از روش مصاحبه چهره به چهره با افراد صاحب‌نظر از طریق طراحی، تکمیل و تحلیل پرسشنامه‌های دلفی استفاده گردید. از پرسش شوندگان جامعه هدف، درجه اهمیت عوامل موثر بر قیمت‌گذاری و معیارهای ارزیابی آن‌ها درخواست گردید و هر پرسش شونده یکی از 5 درجه اهمیت را انتخاب نمود. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، عوامل موثر شناسایی و با استفاده از تحلیل عامل تاییدی اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل نهایی در پرسشنامه‌ مقایسه زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که عامل وجود برنامه‌ مفید، وجود برنامه سرگرمی و سفارشی‌سازی برنامه‌ها به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم میزان تاثیرگذاری بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل قرار دارند و برنامه‌های جانبی رایگان، تخفیف در خرید بعدی، نسخه آزمایشی رایگان و وجود بازی‌های رایگان در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار می‌گیرند.

 • رویکردهای نوین مبتنی بر پروتکل جریان باز اس دی ان و مجازی سازی توابع شبکه، جهت برقراری تعامل ارائه دهندگان محتوا و اینترنت
  محمدمهدی تکین، سعید بختیاری صفحه 5

  با افزایش سریع مصرف داده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر شبکه‌های تحویل محتوا (سی‌دی‌ان)، به ترتیب تعداد و ظرفیت ارائه‌دهندگان محتوا افزایش یافته است. در همین راستا، برای اجتناب از ترافیک‌های خارج از شبکه، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت با ارائه‌دهندگان محتوا شروع به همکاری کرده‌اند. نتیجه این همکاری ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان، کاهش هزینه، کاهش بار شبکه و پشتیبانی از توازن بار برای هر دو طرف است. درحال حاضر همکاری بین ارائه‌دهندگان محتوا و اینترنت با استفاده از رویکردهای مبتنی بر حل‌کننده‌های سامانه نام دامنه (دی‌ان‌اس) است. رویکردهای مبتنی بر دی‌ان‌اس محدودیت‌های فراوانی مانند زمان بالای بروزرسانی تغییرات در سمت کاربر دارند که در این مقاله این محدودیت‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به نواقص رویکردهای مبتنی بر دی‌ان‌اس، شبکه نرم‌افزاری تعریف شده(اس‌دی‌ان)، رویکرد نوینی برای حل این مشکلات است، از همین رو در این مقاله ضمن تحلیل کیفی رویکردهای نوین مبتنی بر شبکه نرم‌افزاری تعریف شده، به بیان مفاهیم و ضرورت استفاده از این رویکردها جهت برقراری تعاملات پرداخته می‌شود. اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به شیوه تحلیلی و توصیفی به تشریح آن‌ها پرداخته شده است. در انتها برخی از رویکردهای مبتنی بر شبکه نرم‌افزار تعریف شده مقایسه و علت تفاوت در عملکرد آن‌ها بررسی می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق برتری رویکردهای مبتنی بر اس‌دی‌ان را نشان می‌دهد. این رویکردها با جایگزین کردن درصد کمی از منابع با تجهیزات اس‌دی‌ان در شبکه آی‌اس‌پی پیاده‌سازی می‌شود. همچنین در مواردی که با معماری‌های مبتنی بر چندپخشی ادغام شود (سودا) علاوه بر کاهش بار خارج از شبکه آی‌اس‌پی، میزان تاخیر مسیر و پاسخ‌دهی را در در مقایسه با روش سنتی تا 60% کاهش می‌دهد. همچنین حداقل زمان پاسخ به کاربر را در شرایط غیر بهینه تا 60 ثانیه کاهش خواهد داد. بنابراین ارائه محتوا و تعامل با استفاده از رویکردهای مبتنی بر اس دی ان موجب بهینه‌سازی قابل توجه در تجهیزات مصرفی، سرعت و توازن بار در شبکه و سرورهای محتوا می‌شود.

 • رویکرد ترکیبی نوین برای تشخیص ایمیل های هرزنامه با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچه وکرم شب تاب
  ناصر کریم پور، فرهاد سلیمانیان قره چپق صفحه 6

  با گسترش اینترنت و شبکه‌‌های کامپیوتری، دسترسی به اطلاعات سریع‌‌تر انجام می‌‌شود. اما از طرفی دیگر، دنیای اینترنت با وجود نفوذگرها و هرزنامه نویسان محیط امنی برای کاربران نیست. هر لحظه ممکن است خرابکاری‌هایی از طرف مهاجمان اینترنتی رخ بدهد. میزان آسیب‌‌ها و نفوذهای گزارش شده به سیستم‌‌های کامپیوتری در سرتاسر جهان روز به روز در حال افزایش است. با گذشت زمان ابزارها و روش‌‌های نفوذ به شبکه‌‌های کامپیوتری ساده و ساده‌‌تر می‌‌شوند و نفوذگرها با حداقل ابزارها، مجال نفوذ را می‌‌یابند. چند سالی است که هرزنامه در صندوق ایمیل‌‌های کاربران خیلی زیاد شده است و حتی در برخی مواقع کاربران را مجبور به ترک استفاده از ایمیل می‌‌کند. هرزنامه یکی از جنبه‌‌های منفی و آزار دهنده استفاده از خدمات ایمیل و در بسیاری از مواقع یکی از راه‌‌های آلوده شدن سیستم‌‌های کامپیوتری به انواع ویروس است. در این مقاله، مدل ترکیبی برمبنای بهینه‌‌سازی کلونی مورچه و الگوریتم کرم شب‌‌تاب برای طبقه‌‌بندی ایمیل هرزنامه پیشنهاد می‌‌شود. در مدل پیشنهادی از بهینه‌‌سازی کلونی مورچه به منظور انتخاب ویژگی و از الگوریتم کرم شب‌‌تاب برای آموزش و آزمایش نمونه‌‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که درصد صحت مدل پیشنهادی برروی مجموعه داده Spambase با 200بار تکرار و انتخاب همه ویژگی‌ها برابر 92.05 است و همچنین درصد صحت مدل پیشنهادی در مقایسه با بهینه‌سازی اجتماع ذرات-الگوریتم انتخاب منفی، الگوریتم انتخاب منفی، ترکیب تکاملی تفاضلی-الگوریتم انتخاب منفی، درخت تصادفی، شبکه بیزین، ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بیزین ساده بیشتر است.