فهرست مطالب

تدبیر - پیاپی 316 (مهر و آبان 1398)
 • پیاپی 316 (مهر و آبان 1398)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 160,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • دولت ناب / راه حلی پایدار برای اجرای اقتصاد مقاومتی
  خدایار صادقی صفحه 2
 • گفت و گو
 • عیار سازمانتان را محک بزنید / گفت و گویی صریح با مدیرعامل موسسه خیریه محک
  صفحه 4
 • مقاله
 • آرام سخن بگویید، سرسختانه تصمیم بگیرید / گفت و گو با دانیل ژانگ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه علی بابا
  ترجمه: پرستو معین الدینی صفحه 9
 • نگاهی به یک کتاب
 • بازاریابی و خلق ارزش برای مشتری
  فیروزه قنات آبادی صفحه 13
 • مقاله
 • چهار ملاحظه مدیریتی در توسعه صادرات غیر نفتی
  مرتضی عمادزاده صفحه 15
 • مدیریت رشد درآمد؛ افق آینده
  ترجمه: خسرو معصومی صفحه 18
 • گزارش
 • اقتصاد ایران؛ نه سیاه نه سفید / مرتضی ایمانی راد از سال 99 می گوید
  صفحه 25
 • مقاله
 • تغییر عملکرد شرکت با رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار
  ترجمه: احسان سقایی صفحه 28
 • خواندنی ها
 • جستارهایی کوتاه در مدیریت
  ترجمه: مژده مخبر صفحه 36
 • نگاهی به یک کتاب
 • پیوند نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی
  فاطمه پورفرد صفحه 37
 • مقاله
 • طراحی مدل مفهومی کسب و کار در شرکت های ساخت و فروش / مطالعه موردی شرکت مهندسی سازان
  فتاح پیرویان، محمدمهدی پیرویان، خلیل پاکروان صفحه 41
 • توسعه شایستگی های مدیران
  ابراهیم شیخ، محمدعلی بابایی صفحه 45
 • منبع یابی جهانی
  سیدامیر حیدرپوریزدی صفحه 46
 • نگاهی به یک کتاب
 • استراتژی ها چگونه شکل می گیرند
  آیدا شفقت صفحه 50
 • مقاله
 • تجزیه و تحلیل پیشرفت / پرکاربردترین ابزاره ا و شیوه های مدیریت
  مجتبی مالکی، یاسمن زمانی، پریناز فاضلی صفحه 53
 • مدارس کسب و کار
 • مقایسه مدارس کسب و کار با دانشگاه / معرفی مدارس کسب و کار مطرح در جه ان
  رامین ناجی زاده صفحه 56
 • مقاله
 • تحقق ارزش ادغام با انتخاب مدل عملیات مناسب
  ترجمه: حسین قدرتی عباسی صفحه 58