فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 10 (شهریور - مهر 1383)
 • پیاپی 10 (شهریور - مهر 1383)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/07/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • اول دفتر
  صفحه 4
 • نحوه درخواست و تفسیر تستهای آزمایشگاهی در دوران حاملگی
  دکتر بهرام قاضی جهانی، دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده صفحه 5
 • اصول تکنیکها و آزمایشهای ایمونولوژیک / قسمت دوم
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 17
 • بررسی و تفسیر نتایج تستهای آزمایشگاهی / قسمت دوم
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 21
 • آزمایش CRP برای ارزیابی خطر بیماریهای قلبی: ارزشمند اما نه تعیین کننده
  دکتر محمد قهری صفحه 24
 • عوامل خطر هپاتیت C در کادر پزشکی
  حبیب ضیغمی، محمد رحمتی صفحه 26
 • کاربردهای پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماریهای عفونی
  عبدالرضا اسماعیل زاده، رقیه حیدری صفحه 31
 • روش صحیح سنجش فشار خون
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 38
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 42
 • کنفرانسهای بین المللی - دسامبر 2004
  صفحه 42
 • سوالات انگل شناسی
  صفحه 45
 • تشخیص افتراقی در سرجیکال پاتولوژی - بیماریهای پستان
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 48
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 51