فهرست مطالب

پژوهش های نوین علوم مهندسی - پیاپی 27 (زمستان 1398)
 • پیاپی 27 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • ساویز نکوفر * صفحات 1-4

  این مقاله به معرفی نیروگاه برق آبی استخری و بیان کلیات و مبانی این نوع نیروگاه ها می پردازد. این نیروگاه در قسمت هایی از رودخانه که دارای شیب می باشد ساخته میگردد، و برای رودخانه پرآب موجود در جهان در بیشتر از نقاط شیبدار جریان رود امکانپذیر است، این طرح بدیع میباشد و به جای اینکه آب عبوری از نیروگاه در پشت بدنه سد بتونی متر و ساخت دو تونل انتقال آب زیرزمینی و 50 نگهداری شود، با خاکبرداری و احداث یک استخر بزرگ و به عمق مثلا افقی تا همسطح زمین اجرا می گردد. نیروگاه برق آبی استخری از لحاظ سرمایه موردنیاز ساخت بسیار ارزانتر از ساخت سدهای بتونی میباشد و ازلحاظ زمان کوتاه تر و ابعاد ساختمان نیروگاه کوچکتر و مناسبتر می باشد، و این از مزایای این نوع نیروگاه ها می باشد.

  کلیدواژگان: انرژی پاک، رودخانه، انرژی تجدیدپذیر، نیروگاه برق آبی
 • مریم قاسمی، غلامحسین روشنی *، عبدالرضا روشنی صفحات 5-13

  بازی‌های رایانه‌ای در جهان به عنوان یک ابزار سرگرمی، یک رسانه پرمخاطب، یک راهکار اثربخش آموزشی و یک اقتصاد بزرگ، پدیده مهمی محسوب می‌شود. در این مقاله، از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) برای تشخیص الگوی رفتاری انسان در بازی سنگ، کاغذ، قیچی استفاده شده است. شباهت شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) به مغز انسان انگیزه‌ی اصلی این تحقیق است. به منظور پیاده سازی کدهای شبکه از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. این کدها از دو فاز تشکیل شده اند: 1) آموزش ANN برای یادگیری الگوی رفتاری انسان با در نظر گرفتن چهل مسابقه. 2) بازی واقعی در برابر انسان با انجام ده مسابقه. پس از پیاده‌سازی شبکه، اثر بخشی آن در تشخیص الگوی رفتاری انسان بررسی شد. این شبکه روی 40 نفر (20 زن و 20 مرد) تست شد. هرکدام از بازیکنان طی سه مرحله با شبکه‌ی مورد نظر بازی کردند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، درصد برنده شدن کامپیوتر با شبکه عصبی MLP طراحی شده در مردان برابر با %5/57 و در زنان برابر با %8/60 می‌باشد. در حالی که درصد برنده شدن کامپیوتر بدون شبکه عصبی و با انتخاب های کاملا تصادفی در 60 بازی صورت گرفته در بین مردان برابر با %5/52 و با همین تعداد بازی در بین زنان برابر با %5/42 است.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه(MLP)، بازی سنگ، کاغذ، قیچی، تشخیص الگوی رفتاری انسان، بازیکن هوشمند
 • شکیبا خادم القرآنی*، سعید یوسفیان صفحات 15-24

  نقش و جایگاه تاثیرگذار مدیریت داده در تمام عرصه ها برکسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی خود را بیشتر پارس 33 نمایان می کند که در صنعت بزرگی مانند نفت و گاز نقش آفرینی نماید. میزان استحصال گاز از سکوی فاز درصد از برنامه مصوب تولید محقق گردیده است. عدم 92 نشان میدهد که 3281 لغایت 3283 جنوبی طی سالهای تحقق کامل برنامه مصوب تولید، به طور قطع تبعات منفی در زمینه تامین انرژی مورد نیاز کشور در مصارف خانگی و صنعتی را بدنبال خواهد داشت. در این پژوهش با توجه به حجم بالای داده در زمینه عوامل موثر بر کاهش تولید گاز از رویکرد داده کاوی و سه الگوریتم درخت تصمیم، قواعد انجمنی و شبکه عصبی ارزیابی وضعیت سکو صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، محدودیت های دریافت پایین دست (پالایشگاه ها) به عنوان یک عامل مهم برون همچنین پتانسیل پایین تولید برخی چاه ها و نیز خرابی برخی تجهیزات اعم از تجهیزات برق و ابزاردقیق، ، سازمانی مکانیک و... به عنوان عوامل مهم درون سازمانی در بروز کاهش تولید گاز و در نتیجه عدم تحقق کامل برنامه های مصوب برداشت از این سکو دخیل بودهاند. از این رو با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش، مدیران و کارشناسان مجموعه قادر خواهند بود، در آینده نسبت به اتخاذ تصمیم ها و سیاست های صحیح در جهت اولویت بندی و پیشگیری از وقوع عوامل کاهش تولید و در نتیجه پوشش کامل برنامه مصوب تولید، اقدامات موثر را بعمل آورند.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی، قواعد انجمنی، درخت تصمیم گیری، داده کاوی، میدان پارس جنوبی
 • مهدی نیا جلیلی*، سید محمدرضا حسینی علی آباد، علی کوچکی نژاد، سید محمدرضا موسوی میر کلایی صفحات 25-28

  سیستم تعلیق خودرو تاثیر بسیار زیادی در حفظ راحتی سرنشینان خودرو دارد. لذا ایجاد بستری ایمن و راحت برای سرنشینان خودرو بسیار حائز اهمیت می باشد. حفظ کنترل وسیله نقلیه در نوسانات جاده ای برای راننده بسیار مهم و حیاتی می باشد. لذا سیستم تعلیق با توجه به تاثیر مستقیم بر روی حفظ پایداری خودرو، جزء تاثیرگذارترین پارامترها در هدایت و کنترل خودرو میباشد. به گونه ای که رانندگی با خودروهایی که از لحاظ سیستم تعلیق در وضعیت مطلوبی قرار مورد 571 دارند به مراتب لذت بخش تر و راحت تر از خودروهای دیگر است. در این پژوهش سیستم تعلیق جلو خودرو پژو بررسی قرار گرفته و تحت نوسانات جاده میزان جابجایی و تنش و کرنش در رام آن اندازه گیری شده است. اندازهگذاری میکرو نیوتن مورد آزمایش قرار گرفته است. بر طبق بررسی ها در مقیاس واقعی انجام شده و رام تحت اثر نیروی های انجام گرفته حداکثر میزان تنش در نواحی اتصال به شاسی اتفاق افتاده است. این در حالی است که حداکثر جابجایی در نقاط اعمال بار اتفاق افتاده است.

  کلیدواژگان: تعلیق، خودرو، شاسی، اکسل، پایداری
 • رضابنسردی، اسدالله ملک زاده* صفحات 29-41

  در این پژوهش ساخت نانوجاذب حساس به مغناطیس با هدف حذف آلاینده سنگین سرب از آب بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نانوجاذب سنتز شده به صورت کامل با استفاده از آنالیزهایFT-IR ، XRD ،EDX ،VSM ، SEM و TEM مشخصه‌یابی شد. بیشترین درصد حذف سرب در 6=pH بدست آمد فرآیند جذب درpHهای بالاتر از 6 نیز برای فلز سرب نیز مورد مطالعه قرار گرفت که درصد حذف کاهش می‌یابد و در pH  بالاتر از 7 سرب رسوب کرد و لذا درpHهای بالاتر از 7 مورد مطالعه قرار نگرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مقدار بهینه نانوجاذب برابر mg 15 می‌باشد. بیشترین مقدار درصد حذف سرب در mg 15 نانوجاذب با مقدار 44/77 درصد حاصل شد. ماکزیمم درصد حذف سرب توسط نانوجاذب در شرایط pH  بهینه، دمای بهینه، زمان تماس min 60 و غلظت mg L-1 160 با مقدار 29/97 درصد بدست آمد. مدل ایزوترم‌های، لانگمویر و فرندلیچ با داده‌های آزمایشگاهی جذب سرب در دمای oC 45 و 6=pH در غظت‌های مختلف مطابقت داده شدند. ضریب همبستگی بالا (9066/0=R2) برای مدل فرندلیچ تایید می‌کند که مدل ایزوترم فرندلیچ برای برازش داده‌های آزمایشگاهی مناسب می‌باشد. نتایج حاصل از برازش مدل‌های سینتیک جذب سرب توسط نانوجاذب نشان می‌دهد که مدل شبه درجه دوم با ضریب همبستگی بیشتر (9994/0=R2) نسبت به مدل‌ شبه درجه اول مطابقت بهتری با داده‌های آزمایش دارد.

  کلیدواژگان: نانوجاذب، مغناطیس، آلاینده سنگین، سرب