فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نامه سردبیر
 • انه محمد غراوی صفحه 1

  برای سالیان متمادی ایندکس در مدلاین، ایندکس مدیکوس و پابمد یکی از بزرگترین دستاوردها برای مجلات علوم پزشکی محسوب می‌گردید. کما اینکه هنوز هم از اعتبار نمایه‌سازی در این پایگاه‌ها کاسته نشده است. اما یکی از بزرگترین معایب این نمایه‌ها عدم درج استنادات، مشخص نبودن رتبه‌بندی مجلات، مشخص نبودن میزان تاثیر مجلات در یکدیگر می‌باشد. بنابراین در نوامبر 2004 Scopus توسط شرکت الزویر راه‌اندازی و اکنون به‌عنوان بزرگترین پایگاه داده‌ای مجلات و استنادات محسوب می‌گردد. این پایگاه مجلات و کتاب‌های بیش از 5000 ناشر بین‌المللی را پوشش داده یکی از جامع‌ترین پایگاه‌های تحقیق در جهان در زمینه‌های علوم، فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی می‌باشد. ناشران حوزه پزشکی که بیشترین مقالات را در اسکوپس نمایه می‌کنند به‌ترتیب شامل: انتشارات الزویر(Elsevier) ، اشپرینگر (Springer)، وایلی بلاک ول (Wiley-Blackwel)، تیلور فرانسیس(Taylor & Francis) ، سیج (Sage)، ولترز کلوور (Wolters Kluwer) می‌باشد (1).
  یکی از بزرگترین مزایای ایندکس مجلات علوم پزشکی در اسکوپوس، افزایش مشاهده‌پذیری (Visibility) است که باعث افزایش تعداد بازدیدکننده از سایت نشریه خواهد شد. هرچه تعداد بازدیدکننده بیشتر شود محققین بیشتری با نشریه آشنا می‌شوند و در صورت تمایل، مقالات بیشتری برای چاپ به آن نشریه ارسال می‌گردد. همچنین با ایندکس در اسکوپوس، مجلات علوم پزشکی امکان رصد استنادات خود را به‌دست می‌آورند و انگیزه رقابت برای به‌دست اوردن مقالات با کیفیت در بین آنها افزایش پیدا می‌کند که باعث افزایش کیفیت خود مجلات می‌گردد.

 • مهدی خاکساری ، عفت قربانی ، مسلم جعفریثانی ، حسین خواستار صفحات 2-7
  مقدمه

  جنتامایسین یک آنتی‌بیوتیک آمینوگلیکوزیدی بوده که در درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی استفاده می‌شود ولی عوارض جانبی متعددی مانند هپاتوتوکسیسیتی، نفروتوکسیسیتی و اتوتوکسیسیتی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات محافظتی اسنیک اسید بر آسیب کلیوی ایجاد شده در نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی انجام شده است.
  مواد و روش‌ها: در این بررسی 27 موش صحرایی نر به‌صورت تصادفی در 3 گروه کنترل، گروه جنتامایسین با دوزmg/kg 50 و گروه جنتامایسین mg/kg 50 + اسنیک اسید با دوزmg/kg 100 به مدت 7 روز قرار گرفتند. در روز هشتم همه موش‌ها بی‌هوش شده و نمونه خون به‌طور مستقیم از قلب گرفته شد و بافت کلیه جهت بررسی استرس اکسیداتیو جمع‌آوری شد.

  نتایج

  جنتامایسین موجب افزایش BUN و کراتینین پلاسما نسبت‌به گروه کنترل گردید. همچنین در گروه جنتامایسین مالون دی آلدئید (MDA) بافت کبد افزایش‌یافته و گلوتاتیون (GSH) کاهش‌یافته بود. درمان با اسنیک اسید منجر به کاهش معنی‌دار BUN و کراتینین نسبت‌به گروه جنتامایسین و افزایش معنی‌دار GSH نسبت‌به گروه جنتامایسین گردید ولی درخصوص MDA تفاوت معنی‌داری دیده نشد.

  نتیجه‌گیری:

  باتوجه به بهبود شاخص‌های عملکرد کلیوی و کاهش استرس اکسیداتیو در گروه اسنیک اسید، اسنیک اسید اثر محافظتی در برابر آسیب کلیوی ناشی از استرس اکسیداتیو ایجاد شده از مصرف جنتامایسین دارد.

  کلیدواژگان: مسمومیت کلیوی، جنتامایسین، اسنیک اسید، استرس اکسیداتیو
 • علی فاتحی زاده ، انسیه طاهری ، سمیرا اکبرپور منجرمویی ، شکوفه کریمیان ، نیلوفر فرقدانی ، سمیرا طاهرخانی ، مهسا خواجه صفحات 8-15
  مقدمه

  فنل یکی از مواد سمی و خطرناک برای سلامت انسان و محیط‌ زیست است که پس از تولید در منبع می‌تواند هم به‌صورت مصنوعی و هم به‌طور طبیعی وارد محیط ‌زیست و بالاخص منابع آبی شده و صدمات جبران‌ناپذیری را ایجاد کند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی امواج اولتراسونیک در حذف فنل از فاضلاب سنتتیک می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

  مطالعه حاضر، یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. پایلوت مورد استفاده در این مطالعه، یک راکتور تماس امواج با فاضلاب سنتتیک و دستگاه مولد امواج اولتراسونیک بود. در این مطالعه، تاثیر پارامترهای pH اولیه محلول، زمان تماس، غلظت اولیه فنل و توان امواج اولتراسونیک مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش pH محلول از 4 تا 8، راندمان حذف فنل کاهش یافت و افزایش pH اولیه محلول به بیش از 8 منجر به بهبود راندمان حذف فنل شد. همچنین، با افزایش زمان تماس با امواج اولتراسونیک و شدت امواج، راندمان حذف فنل افزایش یافت. براساس نتایج حاصله، مقادیر بهینه pH محلول، زمان تماس، غلظت اولیه فنل و توان امواج اولتراسونیک به‌ترتیب برابر 9، 25 دقیقه، 5/2 میلی‌گرم در لیتر و 150 وات به‌دست آمد.

  نتیجه‌گیری:

  امواج اولتراسونیک به‌عنوان یک روش نوین و نسبتا کارا برای حذف آلاینده‌های سخت تجزیه‌پذیر و مقاوم مانند فنل از محلول‌های آبی پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: فنل، محلول آبی، امواج اولتراسونیک، فاضلاب سنتتیک
 • محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه*، فاطمه فرجی صفحات 16-22
  مقدمه

  انفارکتوس میوکارد یکی از مهمترین علل مرگ ومیر در جهان است که با کاهش حجم مویرگی و کشیدگی بطن چپ در ناحیه انفارکته همراه است. رشد عروق و مویرگ‌های جدید پس از MI امری ضروری است. مکانیسم آنژیوژنز ناشی از ورزش بعد از ایسکمی میوکارد هنوز به خوبی تبیین نشده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)، نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) و مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی پلاکت (PECAM-1/CD31) بعد از انفارکتوس میوکارد است.

  مواد و روش‌ها:

  13 رت نر ویستار 10-12 هفته با میانگین وزنی 250-300 گرم استفاده شدند. سپس تحت عمل جراحی برای انسداد سرخرگ کرونری چپ (LAD) قرارگرفتند. رت‌ها به دو گروه تمرین تناوبی شدید ((HIIT (42 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل 4 دقیقه با 90-85 درصد و 3 دقیقه با 50-40 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی 5 روز در هفته به مدت 8 هفته) و گروه کنترل (بدون تمرین) تقسیم شدند. برای اندازه‌گیری بیان ژن eNOS, VEGF از روش RT-Real time PCR و از روش وسترن بلات برای بیان پروتئین CD31 استفاده شد و با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه 16 داده‌ها تحلیل شد.

  نتایج

  تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و تجربی (تمرین تناوبی شدید) در شاخص eNOS (001/0P=) وجود داشت. بیان ژن eNOS در گروه HIIT (43/8) بیشتر از گروه کنترل (85/2) بود. تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و HIIT در شاخص VEGF (05/0=P) وجود داشت. بیان ژن VEGF در گروه HIIT (097/0) بیشتر از گروه کنترل (019/0) بود. نتایج آزمون t مستقل برای فاکتور CD31 نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و تناوبی شدید (01/0=P) وجود داشت. بیان پروتئین CD31 در گروه HIIT (345/1) بیشتر از گروه کنترل (626/0) بود.

  نتیجه‌گیری:

  8 هفته تمرین تناوبی شدید با 90-85% حداکثر اکسیژن مصرفی می‌تواند میزان بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آنژیوژنز، انفارکتوس میوکارد، eNOS، CD31، VEGF، تمرین تناوبی شدید
 • الهه میرعربرضی ، مهدی خاکساری* ، ویدا حجتی ، غلامحسن واعظی ، عبدالحسین شیروی صفحات 23-30
  مقدمه

  ابستاتین یک پپتید تازه کشف شده با فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی در مدل‌های حیوانی مختلف است. مطالعات اخیر نشان داده است که ابستاتین از آپوپتوز پس از آسیب ایسکمی قلبی/ رپرفیوژن جلوگیری می‌کند. ایسکمی مغز/ رپرفیوژن باعث آسیب غیرقابل برگشت به‌ویژه در ناحیه هیپوکامپ می‌شود. هدف اصلی در این مطالعه ارزیابی تاثیر نوروپروتکتیو ابستاتین بر درمان اختلالات شناختی و مرگ سلولی ناشی از ایسکمی در موش‌های صحرایی بود.

  مواد و روش‌ها:

  روی 28 موش صحرایی نر نژاد ویستار، ایسکمی ناشی از انسداد هر دو شریان کاروتید مشترک به مدت 20 دقیقه ایجاد گردید و ابستاتین 1 و 5 میکروگرم بر کیلوگرم به‌صورت داخل صفاقی در شروع دوره رپرفیوژن و 24 و 48 ساعت پس از تجویز دوباره تزریق شد. آزمون حافظه فضایی توسط ماز آب موریس مورد بررسی قرار گرفت و سپس به جهت ارزیابی میزان مرگ سلولی نکروزیس از تکنیک رنگ‌آمیزی کریزل ویوله (نیسل) استفاده شد.

  نتایج

  داده‌های رفتاری نشان داد که در گروه‌های تیمار شده با ابستاتین میزان یادگیری نسبت‌به گروه ایسکمی مغزی افزایش‌یافته و در آزمون پروب درصد حضور حیوانات در ربع دایره هدف در گروه‌های تیمار شده با ابستاتین به‌طور معناداری از گروه ایسکمی مغزی بیشتر بود که نشان‌دهنده بهبود عملکرد حافظه می‌باشد (05/0>P). به‌علاوه در گروه ایسکمی مغزی افزایش مرگ سلولی نکروز در ناحیه CA1 هیپوکامپ مشاهده گردید که تیمار با ابستاتین کاهش معناداری در میزان سلول‌های نکروتیک نشان داد (01/0>P).

  نتیجه‌گیری:

  یافته‌ها نشان داد که درمان با ابستاتین به‌طور قابل توجهی آسیب ناحیه هیپوکامپ و اختلالات حافظه و یادگیری فضایی ناشی از ایسکمی را بهبود می‌بخشد. به‌نظر می‌رسد که این اثرات حفاظتی ابستاتین از مکانیسم‌های بسیاری مانند مهار مرگ سلولی نکروزیس و آپوپتوزیس به‌واسطه سرکوب رادیکال‌های آزاد ناشی می‌شود.

  کلیدواژگان: ابستاتین، آپوپتوزیس، آستروسیت، هیپوکامپ، ایسکمی مغزی، اختلالات حافظه و یادگیری، مرگ سلولی
 • نرگس علی نیا ، علیرضا علمیه* ، محمدرضا فدایی چافی صفحات 31-41
  مقدمه

  بیماری کبد چرب غیرالکلی، نوعی تجمع چربی در سلول‌های کبدی است. گیاه خرفه دارای ویژگی هیپولیپدمیک می‌باشد، بنابراین هدف از پژوهش اثر تمرین ترکیبی و مکمل خرفه بر پروفایل لیپیدی و پارانشیم کبدی زنان چاق مبتلا‌به کبد چرب غیرالکلی است.

  مواد و روش‌ها:

  جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان چاق 60-40 سال مبتلا‌به کبد چرب غیرالکلی تشکیل دادند. 40 زن چاق مبتلا‌به کبد چرب غیرالکلی به‌صورت تصادفی به 4 گروه تمرین ترکیبی با مکمل خرفه (10 نفر)، دارونما (10 نفر)، تمرین ترکیبی (10 نفر) و مکمل خرفه (10 نفر) تقسیم شدند. پیش و پس از مداخله سونوگرافی از کبد و آزمایش خون انجام شد. از آزمون تی همبسته، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. سطح معنی‌داری نیز 05/0<P در نظر گرفته شد.

  نتایج

  12 هفته مکمل خرفه و تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی‌دار در پروفایل لیپیدی و افزایش معنی‌دار سطح سرمی HDL در گروه‌های تمرین ترکیبی + مکمل خرفه، گروه تمرین ترکیبی و مکمل خرفه شد (05/0>P). همچنین پارانشیم کبد در گروه تمرین ترکیبی با مکمل خرفه و تمرین ترکیبی بهبود یافت (05/0>P).

  نتیجه‌گیری:

  مکمل خرفه با تمرینات ترکیبی می‌تواند در کاهش پروفایل لیپیدی و بهبود پارانشیم کبد در زنان چاق مبتلا‌به کبد چرب غیرالکلی موثر باشد.

  کلیدواژگان: خرفه، کبد چرب غیرالکلی، ورزش
 • محمد امین کرمی ، محمد درویشمتولی ، زهره حیدریمنش ، بهرام کمرهیی صفحات 42-51
  مقدمه

  حذف رنگ‌های صنعتی از پساب صنایع نساجی برای حفظ منابع آب و محیط زیست ضروری است. هدف این مطالعه، حذف رنگ برمو کروزول سبز از محلول‌های آبی توسط کربن فعال حاصل از چوب بلوط بود.

  مواد و روش‌ها:

  از کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم (MgO/AC) جهت حذف رنگ برمو کروزول سبز به‌عنوان یک رنگ صنعتی از محلول‌های آبی استفاده شد. تاثیر متغیرهای مختلف شامل pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگ بر کارآیی حذف رنگ بروموکرزول سبز مورد مطالعه قرار گرفت. به‌منظور درک چگونگی ‌فرایند جذب، داده‌های به‌دست آمده با ایزوترم‌های لانگمیر، فروندلیچ و تمکین برازش شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بالاترین راندمان حذف رنگ بروموکرزول سبز (حدود 6/92%) در 3=pH، زمان 4 دقیقه و دوز جاذب g/l 4 برای غلظت رنگ mg/L 20 به‌دست آمد. نتایج برازش با ایزوترم‌ها نشان داد جذب رنگ بروموکرزول سبز از ایزوترم فروندلیچ (9969/0=R2) و سینتیک شبه درجه دوم (9955/0=R2) پیروی می‌کند.

  نتیجه‌گیری:

  کربن فعال استفاده شده در این مطالعه می‌تواند به‌عنوان جاذبی کارا و مناسب برای حذف رنگ از محیط‌های آبی (به‌خصوص در غلظت‌های کم) مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بروموکرزول سبز، محلول های آبی، کربن فعال، جاذب، جذب سطحی
 • حکیمه اکبری* ، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد ، نسیم نادری صفحات 52-58
  مقدمه

  یکی از علل اصلی دیابت افزایش رادیکال‌های آزاد و کاهش آنتی‌اکسیدانت‌ها می‌باشد. هدف از این تحقیق تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل آب انار بر عوامل اکسایشی/ضد اکسایشی و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا‌به دیابت نوع دو می‌باشد.

  مواد و روش‌ها:

  نمونه آماری این پژوهش 40 نفر از زنان دیابتی نوع 2 با دامنه سنی 55-40 سال بودند که به‌طور تصادفی در چهار گروه، گروه کنترل (10 نفر)، گروه مقاومتی (10 نفر)، گروه مصرف آب انار (10 نفر) و گروه تمرین مقاومتی و مصرف آب انار (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی را با شدت 30 درصد حداکثر پیشنه تکرار انجام دادند و در پایان هفته هشتم به 80 درصد حداکثر تکرار پیشینه رسید و گروه مصرف‌کننده‌های آب انار روزانه 100سی‌سی آب انار مصرف می‌کردند. تجزیه و تحلیل با آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه با سطح معنی‌داری (05/0<P) در نظر گرفته شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار باعث افزایش معنی‌داری (001/0>P) در سطوح SOD، GPX و HDL و کاهش معنی‌داری (001/0>P) در سطوح MDA و LDL در زنان مبتلا‌به دیابت نوع دو گردید.

  نتیجه‌گیری:

  نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف آب انار باعث کاهش عوامل اکسایشی و افزایش در شاخص‌های ضداکسایشی در زنان مبتلا‌به دیابت نوع دو می‌شود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تمرین مقاومتی، اکسایشی، ضداکسایشی، آب انار
|
 • Mehdi Khaksari, Effat Ghorbani, Moslem Jafarisani, Hossein Khastar Pages 2-7
  Introduction

  Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic that is used to treat infections caused by gram-negative bacteria, but has several side effects such as hepatotoxicity, nephrotoxicity and ototoxicity. The present study aimed to investigate the protective effects of Usnic Acid on renal damage induced by Gentamicin nephrotoxicity in rats.

  Methods

  In this study, 27 male rats were randomly assigned into 3 equal groups: control group, Gentamycin with 50 mg/kg group and gentamycin with 50 mg / kg + Usnic Acid with 100mg / kg for 7 days. On the eighth day, all mice were anesthetized and blood samples were taken directly from the heart and kidney tissue was collected for oxidative stress testing.

  Results

  Gentamicin increased plasma BUN and creatinine compared with the control group. Also, in the Gentamicin group, malondialdehyde (MDA) of liver was increased and the glutathione (GSH) was decreased. Treatment with Usnic Acid, caused a significant decrease in BUN and creatinine compared with the Gentamicin group and caused a significant increase in GSH compared with the Gentamicin group, but no significant difference was found for MDA.

  Conclusion

  Given the improvement in renal functional indicator and the reduction of oxidative stress in the Usnic Acid group, Usnic Acid has a protective effect against renal damage due to oxidative stress caused by Gentamicin.

  Keywords: Nephrotoxicity, Gentamicin, Usnic Acid, Oxidative stress
 • Ali Fatehizadeh, Ensiyeh Taheri, Samira Akbarpour Monjermoyi, Shekoofeh Karimian, Niloofar Farghadani, Samira Taherkhani, Mahsa Khajeh Pages 8-15
  Introduction

  Phenol is one of the toxic and dangerous substances for environmental and human health which is produced by natural and artificial sources. Phenol can enter to environment and specially water resources and causes irreparable damages. The aim of study was to evaluate the efficiency of ultrasonic waves in removal of phenol from synthetic wastewater.

  Methods

  The experimental study was conducted on a laboratory scale. The pilot used in this study was consist of contact reservoir of synthetic wastewater and also ultrasonic devise. In this study, the effect of parameters including solution pH, contact time, initial phenol concentration and ultrasonic wave power were investigated.

  Results

  The results showed that with increasing solution pH from 4 to 8, the phenol removal efficiency was decreased and higher solution pH than 8 lead to phenol removal efficiency improvement. Also, with increasing contact time and ultrasonic wave intensity, phenol removal efficiency has increased. Based on the results, the optimal solution pH, contact time, initial phenol concentration and ultrasonic power were 9, 25 min, 2.5 mg/L and 150 W, respectively.

  Conclusion

  The ultrasonic waves can be suggested as a relatively new and relatively efficient method for the removal of refractory and resistant compounds such as phenol from aqueous solutions.

  Keywords: Phenol, Aqueous solution, Ultrasonic waves, Synthetic wastewater
 • Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fathollahi Shoorabeh, Fatemeh Faraji ( Pages 16-22
  Introduction

  On of the main causes of diabetes are increased free radicals and decreased antioxidants. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training with supplementation of pomegranate juice on oxidative / antioxidant factors and lipid profile in women with type 2 diabetes.

  Methods

  A sample of 40 women with type 2 diabetes mellitus aged 40-55 years was selected randomly. They were randomly divided into four groups: control (n=10), resistance group (n=10), water use group Pomegranate (10 people), resistance training group and pomegranate juice consumption (10 people). The experimental group performed eight sessions of resistance training for up to eight weeks, each week with a 30% maximum repeat rate, and at the end of the eighth week, 80% of the maximum replication was recorded, and the pomegranate group consumed 100 cc of pomegranate per day. The results of the study were analyzed by one-way ANOVA with a significant level (P>0.05).

  Results

  The results showed that eight weeks of resistance training plus pomegranate juice significantly increased the levels of SOD (P=0.000) (GPX) (P=0.000) and decreased significantly MDA (P=0.0001), as well as a significant decrease in LDL levels (P=0.000) and a significant increase in HDL levels (P=0.000) in women with type 2 diabetes.

  Conclusion

  The results showed that eight weeks of resistance training, along with pomegranate juice, reduced the oxidative factors and increased anxiolytic indices in women with type 2 diabetes.

  Keywords: Type II diabetes, Resistance training, Oxidative, Antioxidant, Pomegranate juice
 • Elahe Mirarab, Razi, Mehdi Khaksari, Vida Hojati, Golamhassan Vaezi, Abdolhossein Shiravi Pages 23-30
  Introduction

  Obastatin is a newly discovered peptide with antioxidant activities in various animal models. Recent studies have shown that obastatin prevents apoptosis after ischemic heart disease/ reperfusion.Brain ischemia reperfusion can cause irreversible damage especially in the area of the hippocampus. The purpose of this study was evaluation the effect of obestatin on cognitive function and neuronal cell death following brain ischemia-reperfusion in male rats.

  Methods

  On 28 wistar male rats, Ischemia caused by obstruction of both normal carotid arteries for 20 minutes and abestatin 1 and 5 μg/kg injected Intraperitoneally at the beginning of the reperfusion period and 24 and 48 hours after re-administration. Spatial memory test was evaluated by Morris water maze then the brains were removed for Nissl staining to assess necrosis neuronal death within the hippocampal CA1 area.

  Results

  Based on the results of this study behavioral tests shows that obestatin treatment could significantly improve spatial memory deficits and learning (P<0.05) versus the ischemia group. Moreover, obestatin could significantly reduce necrosis cell death (P<0.01) in CA1 area of hippocampus

  Conclusion

  The findings showed that treatment with obestatin significantly ameliorated hippocampal injury and spatial learning and memory impairments after brain ischemic. These protective effects of obestatin appear to be mediated by many mechanisms such as necrosis and apoptosis cell death by suppression of free radicals formation.

  Keywords: Obestatin, Apoptosis, Hippocampus, Brain ischemia, Cognitive function, Neuronal cell death
 • Narges Aliniya , Alireza Elmieh, Mohamadreza Fadaei Pages 31-41
  Introduction

  Non-alcoholic fatty liver disease is a type of accumulation of fat in the liver cells. Portulaca oleracea has hypolipidemic properties, therefore the aim of this study was to investigate the effect of twelve combined training and portulaca oleracea supplementation on lipid profile and liver parenchyma in obese females with non - alcoholic fatty liver disease.

  Methods

  The study population consisted of obese women (40-60 years) with non-alcoholic liver fatty. 40 obese females with non -alcoholic fatty liver disease were randomly divided into four groups of combined training with portulaca oleracea (n=10), placebo (n=10), portulaca oleracea (n=10) and combined training (n=10). Before and after the intervention sonography of parenchyma of the liver and blood tests were performed .the paired samples t-test, one-way anova and wilcoxon test was used. The significant level was determine at P<0.05.

  Results

  12 weeks of portulaca oleracea supplementation and combined training caused significant decrease in profile lipid and significant increase HDL serum level in combined training with supplement group, supplement and combined training groups (P<0.05). liver parenchyma also improved in training with supplement group and training group.

  Conclusion

  Portulaca oleracea supplementation with combination training can be effective in decrease profile lipid and improving liver parenchyma in obese females with nonalcoholic fatty liver.

  Keywords: Portulaca oleracea, Non- alcoholic fatty liver, Exercise
 • Mohammad Amin Karami, Mohammad Darvish Motevalli, Zoreh Hyedarimanesh, Bahram Kamarehie Pages 42-51
  Introduction

  Protection of environment and water resources implies an urgent need for removal of dyes from textile wastewater. The aim of study was to evaluate the effectiveness of derived Oka activated carbon coated with magnesium oxide in removal of bromocresol green (BG) from aqueous solution.

  Methods

  Activated carbon was derived from Oak and coated with magnesium oxide. The prepared carbon was used for removal of BG from aqueous solution. Effect of various variables such as initial pH, contact time, adsorbent dosage and initial dye concentration was investigated. The adsorption equilibrium was demonstrated with Langmuir and Freundlich and Temkin isotherm models.

  Results

  Results showed that the maximum removal rate of BG (92.6%) was obtained in pH=3, contact time=4 min, adsorbent dosage of 4 g/l and dye concentration of 20 mg/l. The Freundlich isotherm model fitted well with the experimental adsorption data (R2=0.9969). The adsorption kinetic equations of pseudo-first order, pseudo-second order were used to model the experimental data as function of contact time. The experimental adsorption data best correlated to pseudo-second order model (R2=0.9955).

  Conclusion

  The modified activated carbon used in this study can be applied as effective adsorbent for removal of dye in aqueous solution.

  Keywords: Bromocresol green, Aqueous solution, Activated carbon, Adsorbent, Adsorption
 • Hakimeh Akbari, Student)*, Siroos Choobineh, Ali Akbarnejad, Nasim Naderi Pages 52-58
  Introduction

  Myocardial Infarction is one of greatest cause of death worldwide which cause enlargement of left ventricle and loss of capillaries. Angiogenesis and adequate growth of capillaries after MI is essential. The mechanism of exercise-induced benefit and angiogenesis in ischemic heart disease remains poorly defined. This study was designed to investigate the effects of eight weeks of high intensity interval training on endothelial constitutive nitric oxide synthase (eNOS), vascular endothelial growth factor (VEGF) and Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1/CD31) in rats with myocardial infarction.

  Methods

  13 male Wistar rats weighing 250 to 300 grams were assigned into two groups: the experimental group or HIIT (42 minutes running on a treadmill on an interval basis, each interval four minutes with intensity of 85-90 and three minutes of active recovery with 40- 50 % VO2max, Five days a week for eight weeks) and the control group (without training intervention). Genes expression of eNOS, VEGF were investigated by the PCR technique and protein expression of CD31 was investigated by western blotting test. Data were analyzed using SPSS (version 16) with Independent sample t-test (P≤0.05).

  Results

  Endothelial constitutive nitric oxide synthase in high intensity interval training group (8.43) was significantly higher than the control group (2.85) (P=0.001) vascular endothelial growth factor in high intensity interval training group (0.097) was significantly higher than control group (0.019) (P=0.05) and Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 in high intensity interval training group (1.345) was significantly higher than control group (0.626) (P=0.01).

  Conclusion

  Eight weeks of high intensity interval training with intensity 85-90 % VO2max increased endothelial constitutive nitric oxide synthase and vascular endothelial growth factor and Platelet-endothelial cell adhesion molecule-1.

  Keywords: Angiogenesis, Myocardial infarction, High intensity interval training, VEGF, eNOS, CD31